Page 1

nieuwsbrief nummer 8 september 2010 verschijnt als drukwerk en pdf

de

ondernemer

INHOUD • Voorwoord • Jonge ondernemers in spe • IntEnt Suriname ondersteunt jong ondernemerschap • Stand van zaken IntEnt Suriname • IntEnt decentraliseert • Het huidig IntEntgarantie fonds • Nieuwe klanten over IntEnt Suriname • • Startersmissie uit Nederland • Agenda erbij • Ondernemerstip

Voorwoord Het heeft even geduurd, maar hier ligt editie-nummer 8 van de IntEnt Suriname nieuwsbrief. Tussen nu en de vorige editie zijn het hele drukke tijden geweest. Na de verkiezingsmanie volgde de WK-manie. Maar tussen al deze hectiek bleef IntEnt Suriname doorgaan met Teach ins en Roadshows voor het werven van nieuwe Surinaamse ondernemers. Resultaat: Suriname is 33 aspirant ondernemers rijker en daar zijn we blij mee. Zoals u in deze nieuwsbrief zult lezen, stopt het hier niet bij, want ook in de districten worden extra activiteiten ontplooid. Een dependance in Nickerie, trainingen te Para, het aanstellen van nieuwe trainers en bedrijfsadviseurs, ga zo maar door. Kortom the show must go on! Dat is dan deels ook de reden dat IntEnt Suriname in tegenstelling tot vorig jaar geen algehele bedrijfssluiting heeft, maar dat de vakantieperioden van de medewerkers zich afwisselen. Dit houdt in dat de bezettinggraad gedurende de maand september enigszins beperkt is en daar vragen wij uw begrip voor. Rest ons niets anders dan u allen een fijne vakantie toe te wensen en wederom veel leesplezier.

voorwoord

Carry Leysner

Jonge ondernemers in spe: “ hé, dat is een idee!” Van idee tot werkelijkheid…………. Carry Leysner Jurrel(30) en Soyenka(23) Pawiroredjo, zijn broer en zus die op het idee zijn gekomen om een nieuwe vegetarische snack op de markt te brengen. Dit hartig hapje heeft als hoofdingrediënt: banaan. Het wordt gebakken en van diverse ingrediënten – die vooralsnog geheim zijn- voorzien. Naast de snack hoort een heerlijk zelf gemaakt sausje. Hoe is het idee ontstaan? De snack dateert uit de jonge jaren van de twee vooruitstrevende -sympathieke -ondernemers -in -spe. Het recept is reeds een aantal generaties in de familie en was een eigen creatie van een van de overgrootouders. Als kind op plantage Bakkie – iets voorbij Alliance, Commewijne waar de jongeren vele vakanties doorbrachten, was het altijd gezellig. Oma of mama bakte regelmatig de welbekende bananensnack. Heerlijk was dat! En nu……steeds vaker maakt Soyenka de overheerlijke snack, en onlangs zei Jurrel: “ Soyenka, kunnen we niet commercieel gaan met deze snack, het is lekker, en echt uniek?” “ Hé, zei Soyenka, dat is een idee”. En zo ontsproot de eerste wortel voor het bedrijfsidee. Eerste presentatie Ook de Think BiG ondernemersavond is doorslaggevend geweest voor het tweetal. Beiden hebben gedurende dit event hun bijdrage geleverd als interviewers. Tijdens de afsluitingsbijeenkomst van dit event mocht de onbekende snack gepresenteerd worden. De reacties waren positief! Het product De snack kan zowel in de ochtend als in de avond gegeten worden. Het is een echte maaltijd. Verder is het plantaardig, vers, gezond en ideaal voor de vegetariër. In de toekomst zullen Jurrel en Soyenka meerdere variaties van deze bananensnack op de markt brengen. Overstap van fulltime vaste baan naar eigen bedrijf Zoals bij vele ondernemers die deze overstap moeten maken, heeft dit ook de nodige aandacht van de jonge ondernemers. Wat als het inderdaad een schot in de roos is? Hier moet goed over worden nagedacht. Soyenka twijfelt iets meer dan Jurrel. Toch weten ze beiden dat zij nog geruime tijd blijven werken, omdat ze het leuk vinden en zo ook ervaring kunnen opdoen. Het opzetten en runnen van een bedrijf is een kwestie van een goede tijdsindeling en prioriteiten stellen. Binnenkort starten broer en zus bij IntEnt Suriname voor de nodige training en begeleiding. Deze denken ze zeker nodig te hebben voor de verdere uitvoering van hun plan. En nu? Afwachten? “Neen, zeker niet, we starten nu al met de voorbereiding en gedeeltelijk marktonderzoek”. Soyenka heeft reeds contacten gelegd met de eigenaar van een bananenaanplant voor de aanlevering. Jurrel is druk doende met de planning voor de jaarlijkse Indo Fair die op 25 september a.s. wordt gehouden in Sana Budaya. De jonge ondernemers in spe willen hier wederom hun product presenteren. Ook benieuwd naar de nieuwe snack? Moet u zeker even langslopen.


nieuwsbrief nummer 8 augustus 2010

de

ondernemer

IntEnt-Suriname ondersteunt jong ondernemerschap

Think

BiG

"Think

Op dinsdag 29 juni 2010 organiseerde IntEnt Suriname in samenwerking met het Jongerensecretariaat C47 een ondernemersavond in Lucky Twins in de Ma Retraite -mall. Op deze avond werden belangrijke thema’s behandeld die te maken hebben met het ondernemerschap, om zo de slagingskansen van (aspirant)ondernemers te vergroten en mogelijke valkuilen te omzeilen. Het thema van de avond was: Think BIG, Think Business in General. De avond werd geopend door de voormalige minister van Handel en Industrie, dhr C. Marica. In zijn openingsspeech sprak hij vol lof over het initiatief genomen door C47 en IntEnt Suriname. Hij ging in op de doelen van beide organisaties, belichtte de taken van SPWE (Stichting Productieve Werkeenheden) en de samenwerking tussen de ministeries van HI en ATM. Tevens ging hij in op de toekomstplannen van HI (opzet van onder meer een ondernemersbalie) als ook de problematiek voor startende ondernemers bij het aanvragen van leningen zonder over een onderpand te beschikken. Specialisten uit diverse sectoren en ervaren ondernemers konden hun ervaringen met jongeren en startende ondernemers delen. Ook waren er vertegenwoordigers van bepaalde fondsen die de aanwezigen ondersteunden bij het invullen van aanvragen voor subsidies en kredieten. Het Programma Aanwezigen konden kijken naar reportages van diverse gevestigde ondernemers. Vooraf aan deze avond hebben diverse jongeren deze ondernemers geïnterviewd over het ondernemerschap. Nadruk werd hierbij gelegd op dearbeidscondities van personeelsleden en eventueel ge-

B usiness i n G eneral"

wenste begeleiding bij het starten of doorstarten van een onderneming. De bedrijven die aan bod kwamen zijn: Lucky Twins, Garden Hotel, Merlyn Comsmetics, Next Level Art, Kapper Lloyd, Stichting Jepi Deng, Computronics, Intent Suriname, South South West, SBF, KKF, Prisma Graphics, Tourtonnes Taxi, Art Cuisine, Blanca Forestry Tools, Intellegent Garbage Disposal, JOMI Cosmetics en de Nationale Vrouwen Beweging. Daarnaast was er entertainment en konden de aanwezigen tussen de bedrijven door informatie opvragen bij de infotafels van de aanwezige ondernemingen en instanties. Zowel IntEnt Suriname als het Jongerensecretariaat C47 kijken terug op een geslaagde avond. Circa 300 personen bezochten de ondernemersavond. De filmpjes van de gevestigde ondernemers hebben een goede indruk gemaakt op de aanwezige jongeren. Na de laatste reportages waren dan ook alle 100 IntEnt Suriname informatiemappen verdeeld. Uit gesprekken met enkele van de geïnteresseerden bleek dat deze jongeren het ondernemerschap wel degelijk ambiëren en door deze avond nog meer gemotiveerd zijn. Misschien niet om meteen een business te starten, maar zeker om na die avond business-minded te gaan denken. Naast de zeven aanmeldingen op de avond zelf blijven er nog steeds meer jonge ondernemers zich aanmelden voor het IntEnt Suriname trainings,- en begeleidingstraject.


Stand van zaken IntEnt Suriname Kenneth Woei-A-Tsoi Directeur IntEnt Suriname

Onze Surinaamse aspirant-ondernemers Vanaf februari 2010 zijn de tijden voor de trainingen gesteld op 16.30 tot 20.30 uur, en dan gedurende 3 dagen per week. Daardoor neemt het totale trainingsprogramma nu 4 opeenvolgende weken in beslag. Dit schema komt zowel onze klanten als onze trainers goed uit. Op vrijdag 9 juli en op 16 augustus 2010 werden wederom aan zes respectievelijk 12 (aspirant-) ondernemers een certificaat uitgereikt, als bewijs dat zij het volledige trainingstraject hebben gevolgd. Hierdoor staat onze barometer nu op 55 deelnemers die tot en met augustus 2010 het trainingstraject gevolgd hebben. Het aantal bedrijfsplannen dat bij onze FTC ter beoordeling is ingediend bedraagt per juli 2010 : 7 Tot augustus 2010 zijn inmiddels 14 ondernemers met hun bedrijf gestart of hebben een aanvang gemaakt met de doorgroei naar het MKB i.c. 5 of meer werknemers.

Het Friends and Family Fund (FFF) Dit financieel product van IntEnt staat volop in de belangstelling. Inmiddels zijn er al 4 aanvragen van Surinaamse startende ondernemer goedgekeurd door onze FTC. In deze gaat het om een garantie voor een niet onaanzienlijk bedrag waarbij de familie en/of vrienden van de ondernemer slechts voor de helft van het investeringsbedrag mede garant staan of middels een onderpand. In Paramaribo en Nickerie zijn in de maand juni workshops over dit product gehouden voor medewerkers van banken, onze bedrijfsadviseurs, trainers en leden van de FTC. Daarbij ging het om o.a. de procedure, voorwaarden en begeleiding van onze klanten die van dit product gebruik gaan maken. De belangstelling respectievelijk de deelname aan deze workshops was zeer hoog.

Ons “decentralisatie –traject”

(zie ook “IntEnt Suriname decentraliseert”)

Nickerie Aan de teach-in voor geïnteresseerden, op 21 april in Nw. Nickerie, hebben 20 personen deelgenomen. Tevens zijn er daarna gesprekken gevoerd met belangstellenden voor de functie van trainer of bedrijfsadviseur of lid van de FTC bij IntEnt Suriname. In de komende periode zal gestart worden met de opleiding van in Nickerie woonachtigen voor de funktie van trainer en bedrijfsadviseur. Tevens ziet het er naar uit dat uiterlijk in oktober 2010 een eerste groep daar kan aanvangen met het trainingstraject. Para Op 10 juni 2010 is op Onverwacht i.s.m. de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) en de organisatie ParaForce een teach-in gehouden. Hieraan is door 60 personen deelgenomen. Op de avond zelf en in de dagen daarna hebben zich 12 personen aangemeld voor deelname aan het IntEnt-programma. Op 20 augustus is de eerste training voor 10 deelnemers gestart. Wanica Op 17 juni hebben wij een teach-in gehouden voor de inwoners van Kwatta en omgeving. De belangstelling was in vergelijking met de andere bijeenkomsten vrij laag. Waarschijnlijk is dat o.a. beïnvloed door het WK-voetballen. Op 10 augustus 2010 is een nieuwe poging gedaan, maar dan ook in samenwerking met de plaatselijke coöperatie van landbouwers. Het aantal bezoekers was 23. Lelydorp (Wanica) en Commewijne Op 20 respectievelijk op 27 juli 2010, werd er voor de inwoners van Lelydorp e.o., respectievelijk voor de inwoners van Commewijne een teach-in door ons gehouden. Er was sprake van een goede belangstelling en voor zover nodig zullen wij dan ook op de desbetreffende lokaties onze trainingen gaan verzorgen.

Achievement Mission Suriname 1-2010 Voor het jaar 2010 zijn 4 van deze missies gepland voor (aspirant-) ondernemers uit Nederland. Deze komen dan in groepsverband voor 2 weken naar Suriname, om o.a. hun marktonderzoek te doen en andere informatie te verzamelen en actualiseren voor hun ondernemingsplan. Om vooralsnog onbekende redenen is de belangstelling afgenomen. Dit heeft er toe geleid dat pas in juli 2010 ( 3 tot 17 juli) de eerste missie van het jaar is gerealiseerd, met slechts zes deelnemers uit Nederland, waaraan twee zich hebben toegevoegd die op eigen gelegenheid in Suriname waren in die periode. Elders in deze nieuwsbrief leest u meer over deze missie.


nieuwsbrief nummer 8 september 2010

de

ondernemer

IntEnt Suriname decentraliseert Sherida Mormon Zowel in Para (Onverwacht), Nickerie, Wanica (Kwatta), Wanica (Lelydorp) als in Commewijne zullen we dit jaar actief zijn. De bedoeling is om in elk district minimaal 1 groep personen te hebben getraind. Ter voorbereiding hierop zijn er Teach Ins en roadshows georganiseerd in de bovengenoemde districten. Para In alle districten zijn we goed ontvangen: in het district Para was het boter bij de vis; minimaal 12 aanmeldingen op dezelfde avond van de Teach In. Met lokale organisaties te Para en de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) wordt gestreefd om op elke roadshow (info-bijeenkomst) een terzake deskundige een presentatie te laten verzorgen over de ontwikkelingspotenties van een bepaalde sector. Lelydorp Te Lelydorp was het ondanks de zware regen een goede opkomst. Daags daarna namen al 2 personen deel aan onze trainingen. Verder zijn er plannen om nog meer sessies te organiseren met de locale bevolking. Nickerie In Nickerie zijn de zaken reeds in een vergevorderd stadium. Rond oktober zal een IntEnt Suriname dependance worden geopend. Zeker als het gaat om de afstand is het noodzakelijk om lokaal kader ter plekke te hebben opdat informatie verstrekt kan worden, om aanvragen te behandelen en ook klanten te trainen en te begeleiden. De bedoeling van lokaal kader is dat de klanten ter plekke bediend kunnen worden. Er hebben zich reeds klanten aangemeld, doch niet voldoende om een volledige training te starten. Het ziet er naar uit dat dit in oktober zal gebeuren. Bisoendai Rudrasingh (Ruth) is er als plaatselijk medewerker aangesteld, vooralsnog voor 16 uren per week.

Even voor de duidelijkheid: Het huidig IntEnt garantie fonds: Friends and Family Fund (FFF) IntEnt –Suriname verstrekt geen leningen. IntEnt Nederland staat middels het Klaas Molenaar fonds wel garant voor de ondernemer. D.w.z. dat IntEnt borg is van de klant bij de bank . De klant dient wel 50% onderpand te hebben: dit kan in de vorm van een spaarregeling, maar ook traditioneel via grond en andere onroerende goederen. Voor enkele financiÍle instellingen voor wie het fenomeen garantiestelling voor het MKB nog nieuw is, lijkt het nog even wennen. Samen met het Suriname Business Forum (SBF) wil IntEnt Suriname een garantie fonds in Suriname hebben. We vinden het van belang dat voor de MKB-sector aantrekkelijke mogelijkheden worden gecreÍerd om investeringskapitaal te verwerven.


Nieuwe klanten over IntEnt Suriname Sherida Mormon Na de laatste nieuwsbrief zijn er weer 4 groepen gestart. In totaal 33 personen van Suriname. Uit Nederland hebben zich een 10-tal aangemeld voor het verrichten van marktonderzoek. De branches zijn overwegend productie en diensten. Het gaat goed Suriname! Na evaluatie van alle groepen bleek dat weer iedereen dik tevreden was over wat zij geleerd hebben, maar ook wat zij zelf hebben mogen bijdragen aan de training. Alleen lof over de trainingen. In sommige gevallen hebben trainers een extra les moeten inlassen omdat de vraag om dieper op de stof in te gaan groot was. Opvallend in deze groepen was dat er veel doorstarters bij zaten; mensen die al langer dan 2 jaar aan de weg timmeren en zelfs succes lijken te boeken op het niveau waar zij actief zijn. Toch is het ook deze groep die een groeiende interesse toont voor de IntEnt trainingen. Tijdens algemene en individuele sessies werden diverse meningen geventileerd.

De klant over de IntEnt Suriname training:

“Zelf in het bedrijf waar ik zit, denk ik nu als ze zo door gaan en geen goed markt onderzoek doen, gaan ze over de kop”

“Veel heb ik eigenlijk niet geleerd, maar het was een goede wake- up call voor wat ik niet goed doe in mijn bedrijf, want op een gegeven moment verlies je jezelf in het bedrijf en je werkt day en night”

“Ik zit al 8 jaren in mijn bedrijf: Uit de training heb ik het volgende geleerd: mijn probleem is niet specifiek gebrek aan geld, want ik krijg geld en het verdwijnt even snel als het komt”

“Verfrissend”

De uitspraak die het doet:

“Ik zit jaren in de business maar ik wil grotere hoogten bereiken. IntEnt Suriname laat me zien wat mijn zwakten zijn in de bedrijfsvoering en wat ik eraan moet doen”

“ Waar waren jullie 10 jaar terug? Ik ben er zeker van dat als ik zo was geholpen ik er beter van af was”

“ Ik dacht, ik ga ondernemen omdat ik geen goedemorgen meer wil zeggen aan de baas. Wat ik hier heb geleerd: Ondernemen wil zeggen: goedemorgen tegen je werknemers, tegen je leveranciers, tegen de afnemers van je product / dienst, tegen de bank, tegen de belastingdienst, tegen je concurrenten en tegen de klanten. Maar ik ga er toch voor omdat de business oorspronkelijk mijn hobby en mijn passie is. In ieder geval weet ik nu: Knowing is half the battle”

succes!

IntEnt Suriname support startende ondernemers


nieuwsbrief nummer 8 september 2010

de

ondernemer

Startersmissie uit Nederland Maaike Mielton op marktonderzoek in Suriname “IK KOM SNEL TERUG. DIT IS WAT IK WIL!” Bedrijf:

Lotera; mode met een maatje meer

Profiel:

Enthousiaste en initiatiefrijke dame. Smaak voor mode en een absolute doorzetter. Klant kent Suriname heel goed en heeft reeds een groot netwerk opgebouwd.

Product:

Zeer unieke kleding in grote maten en tassen. Beiden van speciale stoffen.

Van 3 tot 17 juli jl. kwam Maaike mee met de startersmissie uit Nederland. De eerste drie dagen stonden vooral in het teken van presentaties van de diverse relevante instanties. De rest van de periode draaide om marktonderzoek onder begeleiding van een IntEnt Suriname bedrijfsadviseur.

Ook over de begeleiding die zij krijgt is de aspirant ondernemer heel tevreden. Zowel van haar bedrijfsadviseur in Nederland als haar adviseur in Suriname. “ Er komt zoveel over je heen, je bent zo enthousiast en soms vraag je je af of je het allemaal wel aan kan. Met je adviseur kun je dan “sparren”: Structuur aanbrengen, kijken of je de juiste richting opgaat en tips om jezelf uniek en beter te maken. Hier heb ik echt veel aan”.

Ondanks het feit dat ze het grootste gedeelte van haar leven in Nederland woonachtig is geweest, is het Surinaams leven en de samenleving niet onbekend voor Maaike. Regelmatig keerde zij terug op vakantie in Suriname. En steeds weer werd de drang groter om terug te keren en ook daadwerkelijk te blijven. Nu is het zover, de uit Amsterdam afkomstige kledingverkoopster is op verkenning in Suriname om hier haar onderneming voort te zetten. De presentaties van de diverse instellingen in de eerste week waren zeker informatief, zegt Maaike. Toch beseft ze dat ze los van haar marktonderzoek nog zoveel moet doen en regelen, twee weken zijn echt te kort. Huisvesting en een vervoersmiddel zijn een absolute must in Suriname. Hier moet je als remigrerende ondernemer zeker rekening mee houden. Ook de keuze van een juiste school voor je kinderen is niet altijd even makkelijk. En dan het financieel plaatje. Na een bezoek aan een tweetal banken meent Maaike dat ze ervoor kiest, kleiner te starten en zoveel mogelijk met eigen kapitaal. Ze schrikt een beetje van de hoge rente tarieven. Als startende kleine ondernemer is dat niet makkelijk, daarnaast speelt de kwestie “ gebrek aan onderpand “ een grote rol. Maar dat maakt haar niet minder enthousiast. Tijdens haar marktonderzoek bezoekt zij een zestal boetieks en overige kledingzaken en ziet zeker markt voor haar product. Het product is zelfs uniek voor de Nederlandse markt. Haar werd eerder geadviseerd om haar zaak in Nederland op te zetten en te kiezen voor een filiaal in Suriname. Maar nu - nog meer na het marktonderzoek- wil Maaike zich geheel richten op Suriname en de regio. Ze ziet veel mogelijkheden.

De leuke spontane reacties van de mensen hier maken Maaike enthousiast. Als zij een portfolio van haar producten laat zien, blijkt dat het zeer gewild is. Dat is belangrijk als je op marktonderzoek komt vanuit Nederland. Mensen willen graag zien wat je te bieden hebt. Ook is het belangrijk om vooraf enquêtevragen op te stellen, dan kun je die direct bij aankomst uitzetten. Maaikes onderzoek leverde zeker 60 ingevulde enquêteformulieren op, waar ze veel profijt aan heeft gehad. 17 juli is Maaike weer vertrokken. In Nederland zal ze met behulp van alle opgedane kennis en ervaring, het ondernemingsplan afronden. Eind van het jaar hoopt ze definitief terug te keren. Maar voor die tijd, hoopt zij - als alles naar wens verloopt- eind augustus op de Uma Tori beurs in de congreshal te staan.


AGENDA ERBIJ Wat heeft u gemist en wat komt er nog aan... IntEnt Suriname bezoekt Para Op 10 juni jl. bracht IntEnt Suriname een bezoek aan Para, dit in samenwerking met SPWE. Als vervolg hierop start 20 augustus 2010 het eerste IntEnt Suriname trainingstraject te Para.

Roadshow Commewijne Op 27 juli jl. organiseerde IntEnt Suriname een Teach in te Commewijne in de Expresshal. DR en RR leden waren goed vertegenwoordigd op deze bijeenkomst. De openingstoespraak door de DC van Commewijne werd goed ontvangen. Bij voldoende belangstelling zullen wij ook op locatie ,in Commewijne trainingen gaan verzorgen. Tevens ligt er het voornemen om in andere concentratiegebeiden in dit district teach-ins te houden.

IntEnt Suriname dependance te Nickerie

IntEnt Suriname bezoekt landbouwers WanicaKwatta Op 17 juni 2010 organiseerde IntEnt Suriname een Teach in voor de bewoners van Wanica-Kwatta in Matta Gauri. De opkomst was gering. Volgens de aanwezigen had dit te maken met het tijdstip en de WK-manie. Op verzoek van de aanwezigen is deze Teach in herhaald op 10 augustus jl. in samenwerking met de voorzitter van de landbouwcoöperatie Kwatta, dhr Baynath, in hun verenigingszaal van de landbouwcoöperatie. Deze coöperatie telt tussen de 100 a 200 leden, waarvan 30 echt actief zijn. 23 personen kwamen hierop af.

AMS-missie uit Nederland

Medio oktober 2010 zal een dependance van IntEnt Suriname geopend worden te Nickerie. De bedoeling is om het IntEnt traject zoveel mogelijk door lokale krachten te laten trekken.Ter plekke is er reeds een project- medewerker aangesteld. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.

Van 3 tot en met 17 juli bezochten een zevental aspirant-ondernemers uit Nederland, Suriname voor hun marktonderzoek. In tegenstelling tot 2009 duurde deze missie geen 3 maar 2 weken. Toch kan de organisatie wederom terug kijken op een geslaagde missie.

Imago onderzoek IntEnt Suriname

Roadshow Rotary Central

IntEnt Suriname heeft de opdracht uitgezet bij STAS international voor een imago onderzoek. De resultaten hiervan kunt u binnenkort op onze website terug vinden. www.intent-suriname.com

Op 20 mei jl. verzorgde directeur IntEnt Suriname een presentatie voor de leden van de Rotary club Central. De bedoeling was vooral om investeerders aan te trekken voor de jonge startende ondernemers. IntEnt Suriname hoopt haar roadshows voort te zetten bij soortgelijke organisaties.

Nieuwe trainers en bedrijfsadviseurs aangetrokken Om in te spelen op onder meer de decentralisatie, heeft IntEnt Suriname 11 nieuwe trainers en 7 bedrijfsadviseurs aangetrokken in “opleiding”. In de volgende nieuwsbrieven meer hierover.

United Business Idols 2010 Oktober gaat wederom het programma/project United Bussines Idols van start. Houdt vooral de media in de gaten!

Een eigen bedrijf? Start nu! De laatste trainingsronde voor startende ondernemers staat gepland voor: 27 september t/m 03 november 2010. U heeft nu de mogelijkheid om uzelf vrijblijvend te laten toetsen op uw ondernemerschapkwali-teiten. Wacht niet langer. Grijp nu uw kans om uw bedrijfsidee om te zetten in een succesvolle onderneming.

SUCCES: IntEnt Suriname support startende ondernemers


Ondernemerstip van de maand

“Certificering als instrument ter verbetering van de concurrentiepositie van uw bedrijf”

Sharon Mac Donald “Certificering als instrument ter verbetering van de concurrentiepositie van uw bedrijf” was het onderwerp van de thema avond georganiseerd door IntEnt Suriname in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Fabrieken op 6 Juli 2010. De presentatie is verzorgd door Sharon Mac Donald van het bedrijf PolyFormis Consultants, adviseurs voor de agroen food sector. PolyFormis Consultants

Voordelen van certificering

Het bedrijf PolyFormis Consultants houdt zich bezig met consultancy, het verzorgen van trainingen, begeleidt diverse projecten en verzorgt audits. Het bedrijf had de rol van projectcoördinator algemeen in het PLOS Kwaliteitsproject 2009/2010, een certificeringproject uitgevoerd door het Ministerie van PLOS i.s.m. de belangenorganisaties ASFA en VSB. In dit project zijn 50 Surinaamse ondernemers in de gelegenheid gesteld om hun bedrijf te certificeren. 46 bedrijven hebben de eindstreep gehaald.

Certificeren is niet verplicht maar is wel een bewijs dat het bedrijf zich aan de regels houdt. Wil men een belangrijke speler zijn wereldwijd dan is dit vandaag de dag geen overbodige luxe meer. Belangrijke voordelen van certificeren zijn: het kunnen aantonen dat kwaliteit wordt geleverd en dat op een gestructureerde manier gewerkt wordt. Het biedt meer mogelijkheden tot exporteren en geeft een voorsprong op de concurrenten terwijl ook de kans op schadeclaims minder wordt.

Het belang van certificeren

Nadelen van certificering

Het verbeteren van de concurrentiepositie van het bedrijf middels certificeren is een belangrijk onderwerp omdat goede gedocumenteerde processen binnen het bedrijf de basis zijn voor het goed functioneren van een bedrijf. Het komt nog te vaak voor dat ondernemingen worden opgezet zonder dat hierover goed is nagedacht. Het begint met een goed idee maar dat is vaak onvoldoende. De hele bedrijfsvoering erom heen en het gestructureerd werken dienen vanaf de oprichting goed aangepakt te worden. Veel bedrijven die willen overstappen van een “huis-en-tuin” operatie naar een midden-bedrijf kunnen deze overstap niet maken omdat men hiervoor te weinig kennis heeft. De inleider ging in op het belang van het certificeren van diverse kwaliteitsmanagementsystemen en hoe bedrijven een certificaat kunnen behalen. Het certificeren betekent het halen van een diploma. Hiermee kunnen zij aan klanten, de overheid en leveranciers aantonen dat het kwaliteitsmanagementsysteem dat zij hebben ingevoerd, voldoet aan bepaalde eisen. Deze eisen zijn nodig om producten/diensten te leveren van goede kwaliteit.

Een van de belangrijkste nadelen van het certificeren is dat indien een bedrijf zich niet houdt aan de regels het certificaat kan worden ingetrokken. Te vergelijken met het intrekken van het rijbewijs bij het overtreden van de verkeerregels. Hierdoor kan het bedrijf het vertrouwen verliezen van de klant. De hoge jaarlijkse kosten zien veel bedrijven ook als een nadeel van het certificeren. Bedrijven dienen erop toe te zien dat als zij gaan “shoppen” naar een certificerende instelling, deze ook dient te voldoen aan de internationale eisen die gesteld zijn. Dit houdt in dat het bedrijf met geaccrediteerde certificerende instanties in zee moet gaan om de garantie te hebben dat het certificaat wereldwijd geaccepteerd wordt. Geaccrediteerd zijn houdt in dat de certificerende instantie internationaal erkend is. .

Toetsing Als uitgangspunt voor het vervaardigen van producten en leveren van diensten worden de klanteneisen geïnventariseerd. Het bedrijf zal op gestructureerde wijze de processen uitvoeren om te voldoen en te streven naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. Hierbij zijn efficiëntie en effectiviteit niet meer weg te denken. Efficiëntie houdt in: het op de juiste wijze uitvoeren van handelingen en effectiviteit, het doen van de juiste handelingen. Tijdens het certificeren worden deze twee factoren mede getoetst.

De nieuwsbrief van IntEnt Suriname verschijnt 6x per jaar. Hoofd- en eindredactie Kenneth Woei-A-Tsoi m.m.v. Carry Leysner. Tekstbijdragen voor deze editie: Kenneth Woei-A-Tsoi, Sherida Mormon, Maaike Mielton, Sharon Mac Donald en Carry Leysner Fotografie: Carry Leysner en Vanessa van Hetten Vormgeving: STAS International Drukwerk: Leo Victor Oplage: 500 exemplaren Redactieadres: Postbus 13400, Paramaribo, Suriname Henck Arronstraat 32A Tel +597 472825 - Fax: +597 521193 www.intent-suriname.com - info@intent-suriname.com

Heel belangrijk is het om meerdere offerten op te vragen en de kosten goed naast elkaar te plaatsen zodat de kleine letters niet verkeerd geïnterpreteerd worden. In de praktijk blijkt dat veel bedrijven de offerte reeds ondertekend hebben om hierna te ontdekken dat de kosten hoger uitvallen. Het certificeringsproces Het certificeringsproces bestaat uit drie stappen: • de voorbereiding van de audit, • het uitvoeren van de initiële audit en • de periodieke audits. De initiële audit is het behalen van het certificaat. Dit is voor vele bedrijven zeer inspannend omdat het voor de medewerkers nieuw is en men vaak niet weet wat men moet verwachten. Het is raadzaam om enkele maanden voor de initiële audit een pre-audit te laten uitvoeren. Dit is te beschouwen als een proefexamen waarbij eventuele tekortkomingen tijdig weggewerkt kunnen worden. Geldigheidsduur Het certificaat is 3 jaar geldig en dient hierna verlengd te worden. Het zal van de inspanning van een ieder binnen het bedrijf afhangen als het certificaat behouden blijft. Het behalen van het certificaat is één, maar het behouden ervan is veel belangrijker. Onderhoud is behoud! Voor nadere informatie kunt de website www.plos-suriname.com raadplegen.

IntEnt Suriname Nieuwsbrief nummer 8 2010  

de ONDERNEMER • Voorwoord • Jonge ondernemers in spe • IntEnt Suriname ondersteunt jong ondernemer- schap • Stand van zaken IntEnt Suriname...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you