Page 1

MEMORIA DO EXERCICIO 2009

Asociación de Mulleres Rurais de Veigamuíños

Mª Carmen Pernas Leivas Tremiñá nº 62 32300O Barco de Valdeorras (Ourense) Tfn.: 620436015 CIF: G-32311441


MEMORIA DO EXERCICIO 2009 0.- Titularidade e razón social: Asociación de Mulleres Rurais de Veigamuíños Presidenta: Mª Carmen Pernas Leivas Tremiñá nº 62 32300O Barco de Valdeorras (Ourense) Tfn.: 620436015 CIF: G-32311441 1.- Obxectivos que pretendemos principalmente son: ✔ Promover o benestar socio- cultural das asociadas e a mellora da súa calidade de vida, aproveitando o medio rural como xerador de recursos para a formación e desenvolvemento persoal e social. ✔ Coidar o medio rural como valor propio ademáis de asesoramento e axuda ás persoas que o precisen. ✔ Manter festas e tradicións que se estaban a perder, facendo partícipes delas a nenos/as e mozos/as. ✔ Traballar pola cultura local e comarcal. ✔ Fomentar o asociacionismo como elemento integrador da comunidade. ✔ Fomentar o intercambio de coñecementos. ✔ Participar en intercambios culturais con outros concellos e outra asociacións. ✔ Integrar a toda a xente que estea interesada nalguna das actividades da asociación: mozas/os, inmigrantes aínda que pertezan a outros concellos. ✔ Representar a nosa aldea nas activides propostas polo Concello. ✔ Participar en obradoiros de carácter cultural e formativos. 2.- Poboación á que vai dirixida. A Asociación de Mulleres Rurais de Veigamuiños está formada por 150 socias aínda que con frecuencia se organizan actividades, xuntanzas, festas ou obradoiros nos que colaboran e participan tanto homes coma mulleres non asociados que se ven beneficiados polas actividades plantexadas por esta asociación (Ex: Magosto pupular, Mercado Medieval, Xogos Populares, Entroido). 3.- Metodoloxía a seguir. Tódolos anos no mes de setembro convócanse unha xuntanza para presentar todas as propostas de activides e o posible calendario do "curso". Unha vez discutidas en asamblea xeral, procédese á votación e así quedan clarificadas as actividade que se levarán a cabo durante o ano: obradoiros, excursións, cursos, normas de funcionamento xeral, horarios... Estas reunións organízanse de xeito trimestral para ir adecuando os obxectivos plantexados á realidade do momento e facer os cambios necesarios que poidan ir xurdindo, así imos facendo unha avaliación progresiva das distintas actividades e o seu desenvolvemento. Para todo esto contamos cun local dotado do mobiliario básico: mesas e cadeiras, e un ordenador.


4.- Actividades. Xaneiro

➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Febreiro

➢ Cea de comadres onde todas as socias van disfrazadas. ➢ Preparacion da comparsa do entroido para todos os que o desexen: socios e non socios. ➢ Participación no desfile organizado polo Concello do Barco. ➢ Merenda para tod@s os integrantes da comparsa. ➢ Cursos: Costura, Pandereta, Bolillos e Punto Canario.

Marzo

➢ Cursos: Costura, Pandereta, Bolillos e Punto Canario.

Abril

➢ Cursos: Costura, Pandereta, Bolillos e Punto Canario.

Maio

➢ Elaboración do maio e coplas para participar no concurso organizado polo Concello do Barco. ➢ Excursión a Vilanova dos Infantes: día 17 de maio. ➢ Cursos: Costura, Pandereta, Bolillos e Punto Canario.

Xuño

➢ Obradoiros:Danza Tradicional, Teatro. ➢ Cursos: Costura, Pandereta, Bolillos e Punto Canario. ➢ Sega do trigo.

Xullo

➢ Preparación do Mercado Medieval:Traxes, Teatro, Pandereta, Danza, Fiada, Malla, Cestería, Recollida de obxectos para exposición etnográfica, Decoración e ambientación do pobo. ➢ Elaboración de carteis e trípticos en galego. ➢ Cursos: Costura, Pandereta, Bolillos e Punto Canario. ➢ Mercado Medieval durante dous días.

Setembro

➢ Asamblea Xeral e programación de actividades: Horarios, Obradoiros, espazos...

Outubro

➢ Comezo dos obradoiros e cursos que se farán durante todo o ano: ➢ Cursos: Costura, Pandereta e Punto Canario. ➢ Os Martes... Xuntanza: Para outras actividades que non se dan nos cursos.

Novembro

➢ ➢ ➢ ➢

Magosto tradicional: Sábado día 7: Chourizos, viño, castañas e...alegría!. Elaboración de carteis do Magosto. Cursos: Costura, Pandereta e Punto Canario. Os Martes... Xuntanza: Para outras actividades que non se dan nos cursos.

Decembro

➢ ➢ ➢ ➢

Visita ás persoas maiores do pobo e as residencias de anciáns. Entrega de agasaios a tod@s @s nos@s maiores. Cursos: Costura, Pandereta e Punto Canario. Os Martes...Xuntanza:Para outras actividades que non se dan nos cursos.

Xogos para nen@s nas festas de Santo Tirso. Elaboración de Carteis para os Xogos e o campionato de tute. Campionato de tute. Cursos: Costura, Pandereta, Bolillos e Ponto Canario. Sementa do trigo para o Mercado Medieval.


Outras colaboracións: ✔ Participación en cursos de informática nas dependenzas do Concello do Barco. ✔ Coa Biblioteca Municipal: Temos en préstamo unha serie de volúmenes, dos que as socias poden beneficiarse. Tamén, entidades particulares fan doazóns para ampliar os nosos fondos. ✔ Coa Asociaciación de Loita Contra o Cáncer, Asociación Cultural de Portela. ✔ Con Asfaval e Morea no Mercado Medieval.

Asdo.: Mª Carmen Pernas Leivas


ANEXO I

Bolillos

Cea de Comadres

Desfile de Entroido

Mercado Medieval

Maios

Danza Medieval

Exhibición de Malla

Criba

Cestería

Fiada

Fiada

Concurso de Pintura

Sardiñada

Teatro

Pandereteiras

Concurso de Poesía

Invitación ao Mercado

Invitación

Excursión

Exhibición de Fiada

Exposición Etnográfica

Decoración

Exhibición de cestería

Danza Medieval

Memoria ano 2009  

Memoria de actividades ano 2009