Page 1

HVORFOR? HVORDAN? HVA? Stavanger Arkitektforening, 02.12.16 Carina Sandsmark Øvestad VARP & VEFT AS

Norway Cloth™ ULLVARE & PUTEMAKERI


80% av norsk ull til utlandet

Lave priser

Pigmentert ull - kun grovsortert

Norske veverier og trikotasjefabrikker importert garn

Kun få spinnerier lager helnorsk ullgarn

Titalls mill til forskningsprosjekter for økt kunnskap og bedre utnyttelse av norsk ull

Bevaring av mangfold, genressurser og kulturlandskap

Potensielt miljø– og velferdsproblem


Hvem kan gjøre hva og med hvilken fiber?

Tilnærming som i vikingtiden: utnytte ulike ullsorter til egnede bruksområder

«Ulljakten» sommeren 2014 ullvarefabrikker, sau og flott norsk natur!




Krus, spenst, glans og slitestyrke



Mykhet - mikron (fiberdiameter)


Grå Trøndersau er én av våre gamle norske saueraser med aner fra middelalderen da munkene brakte spansk merino til klosteret på Tautra.

Rasen regnes i dag som bevaringsverdig og utrydningstruet , og har Norges fineste fiber




Gammelt maskineri, museumsfabrikker vs moderne produksjon


Vask av råull

Spinning til garn


VARP & VEFT

Skaftstol vs datastyrt


Trikotasje

«Marius-genser» i alpakka...


100% Norway, London Design Festival 2015

UK distributør/ showroom mot arkitekter og designkontor


Tilgjengelig stoffprøver

Metervare

Garn på lager

Større prosjekter


Ullvare & Putemakeri

Dyr norsk produksjon av upopulær råvare vs Lokal foredling med økt ressursutnyttelse og verdiskaping


LIV LAGA? 

Små parti

Særplukk og spesialkjøringer i produksjonen

Ny ullkarakter = ny utprøving

Håndsortering og naturlig variasjon

Garnkvalitet, tekstildesign og bruksområde

Arbeidskost, transportkost, etc.

Har vi råd til å la være?


BÆREKRAFT & VERDISKAPING 

Ull fra gamle norske saueraser kan ha svært høy kvalitet, gitt at man tar merkostnaden i foredlingsprosessen (pigmentert, og ofte todelt fell i dekkhår og bunnull, kontra hvit ull i ensartet kvalitet)

Forutsigbar avsetning - Avl på ull!

Kulturlandskap og kystlynghei

0 utegangersau = 0 insekt = 0 mennesker…?

Dyrevelferd; friske sau, småskala

Som eneste i verden er norsk ull Svanemerket

Overlegen glans, slitestyrke og spenst

Lokal foredling, Rasjonell verdikjede

CO-OPETITION

Merkevarebygging, nisje, kommersiell tilnærming og tilgjengeliggjøring

Landbruk og mangfold

Utnyttelse av ressurser i lønnsom drift


Norway Cloth™ er resultat av foredling av norsk ull fra bevaringsverdig sau i en 100% norsk verdikjede. Vi tilvirker tekstiler basert på særplukket ull fra gamle norske og bevaringsverdige saueraser. Produksjonsbedriftene er med i større nasjonale forskningsprosjekt i regi av Norges Forskningsråd, Norsk Genressurssenter og Norilia for å øke kunnskapen om og utnyttelsen av norsk ull. Vår kundegruppe spenner fra arkitekter og designere til sømstudio og tekstilforhandlere.

Vår misjon er å levere bærekraftige ulltekstiler i metervare gjennom bruk av lokale ressurser og produksjonsfasiliteter. Spesiallaget garn lagerføres for å sikre kort leveringstid også for bestillingsvare og spesialtilpassede løsninger. VARP & VEFT AS etablert 2013, har mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge og ble godkjent i Skattefunn fom 2016 www.norwaycloth.com

Raselaget for Går Trøndersau + Selbu Spinneri + Hillesvåg Ullvarefabrikk + Jon Pettersen + KRIVI + VARP & VEFT + Sjølingstad Uldvarefabrik + KHiO + Røros Tweed + Norilia..? + Designere? + Møbelprodusenter? + +


Norway Cloth Ullvare & Putemakeri  
Norway Cloth Ullvare & Putemakeri  

Presentasjon for Stavanger Arkitektforening 02.12.16

Advertisement