Caràkter Ciutadà

Sant Boi de LLobregat, ES

MItjà de comunicació i noticiari de la comarca del Baix Llobregat

http://www.carakter.org