__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Vigdis Hjorth

Jørgen + Anne er sant


© CAPPELEN DAMM AS 2014 ISBN 978-82-02-44937-7 1. utgave, 1. opplag 2014 Denne boken ble først utgitt i 1984 av J.W. Cappelens Forlag AS Omslagsdesign: Marte Wallin Gulbrandsen, Cappelen Damm AS Omslagsfoto: Istockphoto/prudkov Sats: AIT Otta Trykk og innbinding: UAB Print-it, Litauen 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Profile for Cappelen Damm AS

Vigdis Hjort Jørgen+Anne er sant  

Noen voksne tror man ikke blir forelsket før man er tretten år. Men det blir man. Da Anne gikk i fjerde, var hun så forelsket i Jørgen at hu...

Vigdis Hjort Jørgen+Anne er sant  

Noen voksne tror man ikke blir forelsket før man er tretten år. Men det blir man. Da Anne gikk i fjerde, var hun så forelsket i Jørgen at hu...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded