Vera Viking lærer seg noen tjuvtriks

Page 1

ERLÆRER TJUVTRIKS IKKE SEG REDDNOEN FOR NOEN TIN G

JOCHEN JOCHEN | DomINiK TILL TILLdomiNI k RuppRuppRagnar

Ole

Rolf Lasse

Brage

Einar

Vera

Fenris


Er vi framme snart?

Går det fortere hvis vi blåser? Jeg er kald på flintskallen.

2


ske Hvorfor må vi va klærne våre?

Møkk holder oss varme!

Men det har jeg jo forklart dere allerede.

3


Klærne deres stinker …

… som en saueflokk.

Hvordan har dere tenkt å plyndre landsbyfolk …

... når alle har rømt fra stanken for lengst?

4


Det har hun rett i.

Men vi stinke r jo uten klær og så.

5


Stemmer det.

Men det har jeg en løsning på.

Ole?

6


7


Hva er det der?

Det er den nye oppfinnelsen min for å oppbevare fisk. Tror jeg må tisse.

8


Ole og jeg har gjort om litt på oppfinnelsen din, Rolf.

Vi kaller den Aksjon Antistank.

9


10

12


11


Samtidig hos gudene i Åsgard ...

Hva i svarteste natta!?!

Den lille jenta vasker vikingene mine!

12


Å, har TV-programmet begynt allere de? Har jeg gått glipp av noe viktig?

13


Ingen skal vaske vikinger!

Vikinger skal stinke og være møkkete!

14

Ha! Og det sier du.

Ja vel? Og hvorfor ligger du over en time i ba dekaret hver morgen da?


Det er jo noe helt annet. Jeg er en gu d.

Guder skal være rene og lukte som roser. t kanskje en stun d Sier du det? Da er de ro m met til Loke. si den du har vært på

15


Og jeg vil ikke lukte som roser. Roser lukter som vikingpro mp.

Det lukter helt normalt på ro m met mitt.

Hva med deg, Mjølner?

Vil du lukte so m roser?

16


Det er en hammer, din hønsehjerne. Den kan ikke svare deg.

Mam ma! Loke snakker stygt om Mjølner.

Loke, ikke gjør narr av hammeren til Tor!

Broren din har ingen an dre venner enn den ham meren.

17


Den teite lille jenta skal i hvert fall ikke vaske vikingene mine!

18


Ro deg ned. De blir snart møkkete igjen. Helt av seg selv.

19
Vera Viking drar på tokt med en gjeng pysete vikinger. Hun skal lære dem å bli SKIKKELIG TØFFE! Eller lurer hun dem bare? Gled deg til mye moro! Vera Viking er en slags Pippi Langstrømpe med vikinghjelm: modig, rampete og smart! Denne gang tar Vera med seg vikingene som kaller seg «De fryktløse» ut for å plyndre og slåss. Eller kanskje hun har helt andre planer? Det går i alle fall ikke helt som vikingene hadde tenkt!

Gøy å lese! Masse humor, spenning og herlige tegninger på hver side – VERA VIKING-bøkene er laget for å engasjere barn som skal lese sine alle første bøker. Dette er andre bok i serien. Bøkene leses best i rekkefølge. Til norsk i samarbeid med Leser søker bok. Passer perfekt for 6–9 år – både helt ferske lesere, barn som kanskje ikke har lest så mange bøker og bokslukere.

ST LETTLE Y! OG GØ

Les også:

ISBN: 978-82-8373-146-0

9 788283 731460

www.fontini.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.