Sov godt!

Page 1

NATTAKOS FOR TRØTTE BARN

SKR EVET AV

I LLUSTRE RT AV

RACH E L WI L L I A M S

FREYA HARTAS GJE ND I KTE T AV

S K R E VE T AV

si m on st rang er

RAC H E L WI L L I A M S

I L LUS T R E R T AV

F REYA H A RTAS GJE N D I K T E T AV

s i m on st ra ng er


Dagen er snart over, og solen går sin gang. Himmelen har pyntet seg for jordens nattasang. Solen synker sakte ned, og månen titter frem. Nå er det tid for ro og fred, en sang og nattaklem.


G OD NATT, S olen !


Treet er et luftig hjem for små og store dyr, for ekornet som blunker trøtt og fuglene som flyr.


s ov g odt, treet!


Hver morgen springer liljen ut og soler seg i dammen. Når mørket kommer sigende, så pakker den seg sammen.


natta , Bien!


En nøtt falt ned i høstløvet, til ekorns store glede. En matpakke til vinteren er god å ha i redet.


G OD NATT, LIL L E EKOR N !


«Så spennende!» sa harene om alt det hvite kalde. Og mens de sov i hulen sin, tok snøen til å falle.


sov g odt, lille harepus !


Stjerneskuddet blinker pent og danser over himmelen. Glødende og glitrende som gull i stjernevrimmelen.


h e i, STJ ER N E!


La drømmene få ta deg med til skoger, fjell og slott. Nå er det natt, min lille venn, jeg er glad i deg, sov godt!Solen synker sakte ned, og månen titter frem. Nå er det tid for ro og fred, en sang og nattaklem.

Bli dysset i søvn av koselige nattahistorier fra naturen! De korte diktene hjelper barna med å roe seg ned og sovne. En hjertevarm, vakker og nyttig gave til alle småbarnsforeldre og småbarn. Gjendiktet av Simon Stranger. Opprinnelig utgitt som Slow Down ... and Sleep Tight © 2021 Magic Cat Publishing Ltd The Milking Parlour, Old Dungate Farm, Plaistow Road, Dunsfold, Surrey GU8 4PJ, UK Tekst © 2021 Rachel Williams Illustrasjoner © 2021 Freya Hartas Norsk utgave © Fontini Forlag, 2022 Gjendiktet av Simon Stranger Norsk omslag og sats: LiLo Design, Liselotte Dick Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 1. opplag, 2022 ISBN 978-82-8373-144-6

« får frEm det magiske i hverdagens små og store hendelser. »

Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR. www.fontini.no

LES OGSÅ:

The Financial Times

ISBN: 978-82-8373-144-6

9 788283 731446

www.fontini.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.