Dragen

Page 1


Var det en drage? Der borte? Over trærne? – Se, Eline, hvisker Lilli. – Det er en drage! For det er det, en drage, en stor en. Eline snur seg. – Hvor? sier hun. – Der! sier Lilli og peker. Men nå er den borte. – Den var der, sier Lilli. – Jeg så den! – Det fins ikke drager, sier Eline. Men drager fins. Det vet Lilli.– Kan jeg være med deg hjem? spør Eline. Lilli rister på hodet. – Hvorfor ikke? sier Eline – Passer ikke, sier Lilli. – Det passer jo aldri, sier Eline. Det er sant. Det passer aldri. Hun kjenner seg tung bare ved tanken. For hun vet ikke hva som venter når hun åpner døra hjemme. Hun vet ikke hvem som kommer i trappa da. For ingen andre enn Lilli vet hva som bor i det huset, bak de hvite veggene, bak gardinene, bak de nyvaskede vinduene. Ingen vet hva som venter i annen etasje.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.