Charlotte Louise Vaillot Knudsen - Den akustiske konvolutt

Page 1


arkitektur er frossen musikk (sa Goethe)

Knudsen_m2_GARAMOND_EVB.indd 5

27.08.2018 11:51


kan du lese alle språk uten egentlig å forstå språket mitt tegner en stillhet på den blanke siden når jeg leser dette høyt for deg vil ordene ligge der mellom oss som et vannfall vi løser oss opp i og flommer n e d o v e r

6

Knudsen_m2_GARAMOND_EVB.indd 6

27.08.2018 11:51


du falt til ro av stemmen og melodien (i språket) for selv om vi ikke talte samme språk forstod du meg og det var så fint å se på så fint å oppleve å la et menneske drømme seg inn i landskap hvor bare lyden (av ordets omtanke) ¨ ¨ ¨ ¨ eksisterte

7

Knudsen_m2_GARAMOND_EVB.indd 7

27.08.2018 11:51


isfuglen denne ei

og Ra II gangen mislykkes ekspedisjonen

8

Knudsen_m2_GARAMOND_EVB.indd 8

27.08.2018 11:51


subtropisk tropisk ørken - og mikroklima tørr luft (Sendero Luminoso) solen var sterk himmelhvelvingen lente seg på mine skuldre og alt f l ø y forbi (her stråler vi, sa du)

9

Knudsen_m2_GARAMOND_EVB.indd 9

27.08.2018 11:51


solen gikk til sengs kl. 18.15 jeg slukket de siste glørne på bålet la meg på løvteppet etter to sekunder var lyset borte himmelen sølvgrå fjellmassivet f r o e rsvinn bak meg (vi slukes) (av mørket) i hvilket inkaene så stjernebilder

n a

s

r

kolibrien d e i takt med cumbiaen bussen er på nippet til å kjøre over sanddynen s y n k e ned i det åp ne såret

10

Knudsen_m2_GARAMOND_EVB.indd 10

27.08.2018 11:51


luken i stråbåten passer ypperlig til å plukke pirajaer og sjøgress (sa du) (tenkte jeg) VˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆV VˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆVˆV pirajaer er ikke så glupske som de ser ut jeg fisket flere kun med hendene en gutt vi møtte på veien til Machu Picchu fortalte at han aldri hadde sett noen med så mange myggstikk

jeg syntes det å bli bitt i Amazonas

bare var

romantisk

11

Knudsen_m2_GARAMOND_EVB.indd 11

27.08.2018 11:51


kamfertrekisten beskyttet ulltøy mot møll selv om den lå på havbunnen fjesingstikkene var giftige knurren går på bunn lukter med dine frie finnestråler

12

Knudsen_m2_GARAMOND_EVB.indd 12

27.08.2018 11:51


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.