Page 1pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 1

Pust for livet


pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 2


pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 3

MARIANNE MAGELSSEN

Pust for livet DET VIKTIGSTE HELSEGREPET DU KAN TA


pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 4


pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 5

Å puste fullstendig er det viktigste helsegrepet du kan ta.

M A RI E

SJØVOLD

BUBBLEG UM

FRA

UT ST ILLINGEN

PUST

2006


pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 6

Innhold

9 13

Forord Innledning

22

Her og nå-pusten. Øvelse

27 38 40 42 46 50 52

DEL 1 PUSTEN Pusten Vårt helsevesen Hvordan ta i bruk Her og nå-pusten Helsegevinster av en fullstendig pust Skal vi puste med nesen eller munnen? Pust i terapi

57 58 60 66 68 71 72

DEL 2 PUST FOR LIVET Barnets første åndedrett Pusten i livets siste fase Åndedrettet/pusten Østens filosofi Regulering av respirasjonen Studier

75 76 80 82 85 88 93 99 101 104 107

DEL 3 PUSTEN SOM VERKTØY Pust og yoga Pust og fødsel Pust, anspenthet, sykdom og plager Pust og dans Pust og stemmen Pust som verktøy i samspill mellom mennesker Pust og idrett Pust og prestasjoner Pust og angst Når pusten blir skremmende


pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 7

115 116 120 121 123 123 129 135 136 137 139 143

DEL 4 STRESS OG PUST Kan vi skille mellom positivt og negativt stress? Hva skjer i hjernen når vi stresser? Det autonome nervesystemet Hippocampus Amygdala Kroppens reaksjon ved langvarig stress Kortvarig stress forårsaket av en gitt utfordring er «positivt stress» Stress gir næringstap Fysiske og psykiske symptomer på stress Stress er svært individuelt Noen årsaker til stress

153 DEL 5 VILJEN 156 Tilstedeværelsen – væren 160 Jordkloden – grekernes Gaia 164 Takk 166 Disse har delt sin kunst og sin kunnskap med deg 172

Dikt og rettighetshavere

174

Litteraturliste


pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 8

Tanken er en av luftens fugler, og i et bur av ord kan den nok folde ut vingene, men ikke fly. KAHLIL GIBRAN

8

PUST FOR LIVET


pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 9

Det sies at «sykdom er fravær av liv». En fullstendig pust vil bringe liv til alle kroppens celler.

Forord

Den informasjonen om pusten som du skal få i denne boken, skulle vært gitt til deg for lenge siden, i tenårene, fordi den er et viktig verktøy til bedre helse, prestasjon og stresshåndtering og større glede og tilstedeværelse på alle plan i livet. I dag kan vi velge og vrake i behandlingsalternativer, terapeuter og velværetilbud, og vi bruker dem flittig. Vi vil ta vare på oss selv, og vi er opptatt av vår egen helse. Det mest virkningsfulle, det mest tilgjengelige og det billigste verktøyet ligger imidlertid rett under vår egen nesetipp! Som sykepleier gjennom mange år i akuttmedisinske og akuttkirurgiske intensivavdelinger har jeg fått erfare hvor viktig vårt åndedrett er i alle faser av livet. Jeg er forundret over at ingen har informert meg om alle helseeffektene av en bevisst og

FORORD

9


pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 10

fullstendig pust. Jeg kan heller ikke huske å ha hørt noe om dette på sykepleierutdanningen. Ikke har jeg blitt informert om den nære sammenhengen mellom pusten og vårt nervesystem heller, og slett ikke om pusten som et verktøy i stresshåndtering. Pusten er uløselig knyttet til det autonome (ikke viljestyrte) nervesystem. Måten vi puster på vil derfor påvirke nerve- og hormonsystemet, kroppen og sinnet. Hva skjer i kroppen når vi puster, og hva skjer i kroppen når vi stresser? Hvordan kan vi bruke vår bevisste pust i stresshåndtering? Kan vi nyte stresset i hverdagen vår? Pusten er den eneste av kroppens ubevisste fysiologiske prosesser som vi har fått anledning til å styre bevisst. Det ligger en beskjed til oss her: Hvorfor har vi fått denne muligheten? Hva kan vi bruke dette verktøyet til? Pusten er et fantastisk hjelpemiddel i all mestring, innenfor idrett, presentasjonsteknikk, smertebehandling, sang, avspenning, selvutvikling og stresshåndtering. Bokens omslag inneholder minnekort som vil hjelpe deg til å integrere en fullstendig pust.

10

PUST FOR LIVET


pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 11

T O

K VA D R AT

J ANINE

M AGELSSE N


pust for livet_mateire_NY.qxp_Layout 1 08.11.2019 11:53 Side 12

The doctor of the future will give no medicine, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the cause and prevention of disease.

THOMAS EDISON (1847–1931)