Opprykk

Page 1Trygve Skaug

Opprykk DIKT

Materie_Opprykk_2k.indd 1

22.02.2021 12:02


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2021 ISBN 978-82-02-70101-7 1. utgave, 1. opplag 2021 Omslagsdesign: Helene Brox Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2021 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengelig­ gjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

CAPPELEN DAMM AS er Miljøfyrtårn-sertifisert

Materie_Opprykk_2k.indd 2

22.02.2021 12:02


Hvis jeg myser lenge nok oppover tror jeg hjernen min vil sige litt nedover i retning hjertet og det tror jeg ikke er så dumt for avstanden der har vært i lengste laget

3

Materie_Opprykk_2k.indd 3

22.02.2021 12:02


Jeg er som en åpen bok for deg og du er verdens vakreste dyslektiker det kribler i hvert komma når du fomler deg frem mellom linjene

4

Materie_Opprykk_2k.indd 4

22.02.2021 12:02


Jeg vet ikke hvilke tre ord jeg fant først i dag jeg er heldig eller livet er urettferdig

5

Materie_Opprykk_2k.indd 5

22.02.2021 12:02


ROSETOGET Meningsløsheten stod midt mellom oss vi kunne ha steinet den på flekken men så tenkte vi da blir vi som deg så vi plukket opp alle hjertene vi fant og kastet dem så hardt vi kunne vi var kjærlighet vi ble kjærlighet vi er kjærlighet

6

Materie_Opprykk_2k.indd 6

22.02.2021 12:02


– Hva behager, spurte hun – Du behager, sa han

7

Materie_Opprykk_2k.indd 7

22.02.2021 12:02


Det er ikke sikkert du vet det men du har sluppet taket for livet mitt ser rart ut nå sånn som hånden min den har en rar stilling den ser ut som den holder en annen bare at den er tom

8

Materie_Opprykk_2k.indd 8

22.02.2021 12:02