Når jeg drikker

Page 1Martin Svedman

Når jeg drikker


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2019 ISBN 978-82-02-61187-3 1. utgave, 2. opplag 2019 Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Sats: Type it AS, Trondheim 2019 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2019 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


jeg bodde i et varmt stort hus som klirret

5


når faren min kom hjem fra reiser kastet han bilnøklene i en skål av bronse

6


1etter skolen stikker jeg innom nabohuset sitter på kjøkkenet mens naboen drikker vin to flasker i stuen skrur tenåringsdatteren hans på melrose place hele dagen har jeg gledet meg til melrose place jeg blir sittende på kjøkkenet

9


har ikke sett tanten min på lenge hun får lov til å komme i bursdagen min har strikket en genser som sitter perfekt hun er glad jeg er glad sist hun overnattet på gjesterommet kastet hun stoler knuste et glassbord

10


vi kan ta et glass eller to det gir en behagelig følelse andre tåler ikke å drikke sier foreldrene mine jeg vil finne ut om jeg er som dem

11


jeg er 11 drikker vodka fra fryseboksen i kjelleren går opp trappen over det myke teppet pusser tennene legger meg på baderomsmatten jeg ler jeg gråter blir konsentrert euforisk

12


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.