Myten om Sisyfos

Page 1


I serien «Cappelens upopulære skrifter», redigert av Trond Berg Eriksen, Håkon Harket og Eivind Tjønneland, er Albert Camus: Myten om Sisyfos satt med 10.5 pkt Garamond i Alfabeta as, Halden 1994. Originalens tittel: Le mythe de Sisyphe © Éditions Gallimard, 1942 Norsk utgave: © 1994 J.W. Cappelens Forlag A•S Norsk ny-oversettelse: Bernt Vestre Oversettelsen skjer på grunnlag av utgaven i Idées/Gallimard, 1972. Det må ikke kopieres fra denne boken utover bestemmelsene i «Lov om opphavsrett til åndsverk», «Lov om rett til fotografi» og «Avtale mellom staten og rettighetshavernes organisasjoner om kopiering av opphavsrettslig beskyttet verk i undervisningsvirksomhet». Brudd på disse bestemmelsene vil bli anmeldt. Sats: Alfabeta as, Halden Trykk og innbinding: AiT Bjerch AS ISBN 978-82-02-14279-7 11. opplag 2019 www.cda.no akademisk@cappelendamm.no