Min prikkete søster

Page 1

Minprikketesøster

«ButIdon’tneedacureforme Idon’tneedit No,Idon’tneedacureforme Idon’tneedit No,Idon'tneedacureforme» AURORA
Nåblirjegprikkete. 9

Såfinkjolehunhar,rødmedhviteprikker.Jegharsamme kjolepå,bareatdenersvart.

Hunerlystilsinns,menharmørkthårogpannelugg.Jeg harikkepannelugg,menjegergladlikevel.Dethjelpernok åharosahår,formanblirgjerneblidavåværeetvandrende sukkerspinn.

10

Dersnurhunsegmotmeg.

ViersøstrenePrikk!sierjeg.

Jeghartosøstreogdetermerennnok,svarerhun.

Hunblåserpanneluggentilsiden.Hunharhelleringen

brorsåviharmyetilfelles.

Hungårborttildeandre.

11
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.