Marion Louise Rindsem Luer

Page 1LUERLUER MARION LOUISE RINDSEM Foto: Kristoffer Myhre


4


Innhold FORORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 MASKESTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 JUDY'S MAGIC CAST-ON . . . . . . . . . . 9 URBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kari-lua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Restefest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Regnbue-lue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Skulls-lue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Påskelue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Blue-lue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Bølgelue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 SoMe-lue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Trygve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Rockelue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 VÅRFARGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Zynne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Sigrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Løvfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Ceres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Ingrid-lue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ZigZag-lue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Nora-lua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Auroras luehals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Tuva-lua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Vårlue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 BRUK AV FARGER . . . . . . . . . . . . . . . 58 HØSTFARGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Sola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Lotuslue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Stripa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ugla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lykkelue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peace-lue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjerte-fletter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Løvlun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 68 70 72 74 76 78 80

VINTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Hjort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Loke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Lusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Til far, til mor, til søster, til bror . . . . . . . . 90 Tulip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Rilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Rillestrikket lue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Hannah-lue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 TRADISJONSINSPIRASJON . . . . . . 100 Trine-lua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Stjerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Peace all around . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Krystall-lua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Saga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Bragelua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Fletta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Høstløv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Fru Blom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Ruter-lue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 RetroMyHead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Odin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 TAKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 FORHANDLERLISTE . . . . . . . . . . . . 128


Forord Helt siden jeg ble mamma for første gang i 2000, har jeg vært bitt av strikke­ basillen, og siden den gang har det i grunnen bare blitt verre. Da jeg vinteren 2012 fikk min første luebestilling av @GrotesQ på Twitter, ble SoMe-lua (Sosiale Medier-lua) til. Det var også den spede begynnelsen på å lage egne mønstre, og etter det har det tatt helt av. Man får aldri for mange luer, og jeg synes man bør ha en for enhver anledning. En lue er nemlig ikke bare en lue, men kan si noe om hvem du er og hva du brenner for. De er raske å strikke, supre å teste ut nye teknikker på, fine å ha med som reisestrikk, og er perfekte for å bli kvitt restegarn. Jeg tror det er derfor jeg er så glad i luer. Boka inneholder både nye og gamle luemønstre i forskjellige stiler, vanske­ lighetsgrader og teknikker, og mange av luene er laget i flere forskjellige fargekombinasjoner. Her er det luer for alle! Mønstrene er ofte inspirert av familie, venner, kunder og ting rundt meg, og er oppkalt etter dem. Mange av luene i boka har dekor med maskesting. Det er en teknikk jeg liker veldig godt, og som er fantastisk når du vil lage dine egne, unike luer. Maskesting er en enkel teknikk når du bare kan det grunnleggende, så jeg har laget en liten maskestingskole, med gode tips og triks.

Lykke til med lueprosjektene! <3 Marion

Siden 2013 har jeg arrangert årlige #Luetreff i Oslo, hvor folk kommer med ferdigstrikkede luer de har kjøpt av meg, eller luer de selv har strikket etter mine mønstre. Det er et ekte luefellesskap hvor vi tar portrett- og gruppebilder, lar oss inspirere av hverandres luer, og avslutter det hele med et sosialt kafébesøk. Følg meg gjerne på sosiale medier, så får du med deg nyheter og neste luetreff. Instagram/twitter: @marionr_design Facebook: marion R Blogg/nettbutikk: www.marionr.no

6

FOTO: CECILIE SØNSTEBY

Jeg håper denne boka vil inspirere deg til å strikke din helt unike lue, teste ut maskesting og bli flinkere til å strikke med restegarn fra garnkurven.


7


10


URBAN

11
32


VÅRFARGER


44


Bilder: F8092341 F6237670

52


60


HØSTFARGER
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.