Lesley Gibbes Jazz og redningsaksjonen

Page 1BOK og redningsaksjonen


Til Rodney, Austin og Georgia. L.G. Til Rosie. S.M.K.

2


3


Lesley Gibbes Originalens tittel: Fizz and the Dog Academy Rescue Oversatt av Carina Westberg, MNO Copyright © Text, Lesley Gibbs 2016 Copyright © Illustrations, Stephen Michael King 2016 Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2017 ISBN 978-82-02-52974-1 1. utgave, 1. opplag 2017 Illustrasjoner: Stephen Michael King Omslagsdesign og materiedesign: Stephen Michael King og Trish Hayes Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i Berkeley Oldstyle Book og trykt på 100g Munken premium cream 1,5. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


OG

REDNINGSAKSJONEN US ILL

LESL AV

EY

GIBBES

TRA

SJO

P STE

NE

V R A

HEN

AEL

G N I K

H MIC

OVERSATT AV CARINA WESTBERG, MNO


Jazz' far Snuten

Jazz' mor

Rex

Jazz

Benny

Molly Amadeus 6


Remi Raff

Balder

Betjent Brysk Frøken Sting

Apollo

7

Tom VillangerKapittel 1

På tide å dra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Kapittel 2

Politiskolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Kapittel 3

En tur til dyrlegen. . . . . . . . . . . . . . . 23

Kapittel 4

Utfordringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Kapittel 5 Ledetråden.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Kapittel 6

Gjett lukten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Kapittel 7

Redningsaksjonen.. . . . . . . . . . . . . . . 63

Kapittel 8

Skoleavslutningen.. . . . . . . . . . . . . . . 73


Med en særskilt takk til Margaret Connolly, Sue Flockhart, Erica Wagner, Stephen Michael King og Trish Hayes. L.G.


ra d å e d i t På


bjeffet Jazz idet han spratt opp av senga og spurtet til frokostskålen. «Rolig nå, gutt,» sa Jazz’ far. «Det er lenge til du skal dra til politiskolen.» Jazz kjente det krible i hele kroppen. Drømmen om å bli politihund var blitt til virkelighet. «Har du vasket ørene dine, snuskelusk?» spurte Jazz’ mor. «Ja da, mamma,» svarte Jazz mens han jafset i seg maten.

12