Leona 2: Leona i premietrøbbel

Page 1


Leona i premietrobbel_materie.indd 2

19.12.2019 12:46


Leona i premietrobbel_materie.indd 3

19.12.2019 12:46


Leona i premietrobbel_materie.indd 4

19.12.2019 12:46


Anneli Klepp

i premietrøbbel Illustrert av

Cathrine Sandmæl

Leona i premietrobbel_materie.indd 1

19.12.2019 12:46


Leona og Felix møtes før skolen. De skal på tur med klassen i dag. Leona har sekken full av ting som hun kanskje kan få bruk for. • To tomme glass med lokk • En nesten ny tannbørste • Sløyfer • Dopapir • Pølser

Leona i premietrobbel_materie.indd 2

19.12.2019 12:46


– Ut på tur, aldri sur, sier Leona og Felix i kor. Så løper de til skolen.

Leona i premietrobbel_materie.indd 3

19.12.2019 12:47


Klassen stiller opp ute. Oi sann! Læreren er kjempesur! – Stå pent! skriker han. – Vi skal til bål-plassen i skogen. Følg meg!

Leona i premietrobbel_materie.indd 4

19.12.2019 12:47


Da læreren begynner å gå, følger klassen etter.

Leona i premietrobbel_materie.indd 5

19.12.2019 12:47


Leona og Felix går sist i rekka. – Sure lærere stinker, sier Leona.

Leona i premietrobbel_materie.indd 6

19.12.2019 12:47


– Ingen kan gjøre ham glad, svarer Felix. – Jo, vi! utbryter Leona. – Lærere elsker premier! Med ett løper Leona til skogs. Felix piler etter henne. – Nå blir det trøbbel, advarer han. – Det er forbudt å stikke av! – Det kommer an på hvorfor man stikker, sier Leona.

Leona i premietrobbel_materie.indd 7

19.12.2019 12:47


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.