kanskje – en historie om mulighetene som bor inni deg

Page 1

kanskj

En historie om mulighetene som bor inni deg

Skrevet av Kobi Yamada • Illustrert av Gabriella Barouch

Gjør alt med kjærlighet. Følg hjertet ditt, og se hvor det fører deg.

Kanskje du er her for å kaste lys på det som har ligget i mørke altfor lenge?
Kanskje du vil snakke for dem som ikke kan si ifra selv?

Kanskje du er her for å hjelpe på en måte som bare du kan?

EN PRAKTFULL GAVEBOK til et barn du er glad i. Eller til deg selv. «Spekket med glede over livet, og kjærlighet til naturen. En svimlende vakker bok som går rett hjem hos mennesker i alle aldre.» The Children’s Book Review Kanskje, bare kanskje, kommer du til å overgå dine villeste drømmer. www.fontini.no ISBN: 978-82-8373-175-0 9 788283 731750

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.