Utdrag Nattninja Den sorte løve

Page 1
Ro

ag M lf Bår

d

ne G. Anders

S l e t v o l d To r k i l d

sen

De

e v ø l e t n sor

enÅ legge seg er det verste Martin vet.
Det er tid for kveldsstell, men Martin vil heller leke med vasken på badet. – Dette kommer aldri til å gå bra! Den lange tannkostbåten kjører rett mot

VERDENS STØRSTE FOSS! Martin er kapteinen på tannkost-skuta, og vannet plasker ned i vasken så det bølger og skummer over.– Hold dere fast! Det er storm på Vaskhavet, vi må kjøre gjennom den livsfarlige fossen!

S L U R P.

Så stopper fossen, og havet tørker inn med et stort

Pappa ødelegger all moroa. – Nok søling med vann! Tannpussen venter, det er leggetid, sier han.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.