Issunboshi - kampen mot monstrene

Page 1

SERIØST?

HAN KO ER TIL Å DØ. SERIØST, JIRO, HVA ER POENGET HVIS HAN DØR? DE ER MONSTRE. DE RIVER O BY ENE SINE, OG SVELGER DEM HELE … HVIS I UNBOSHI VI ER, MÅ JEG GJØRE JO ENE HANS. … MAN FI ER SKJELE ER I GULPEBO ENE DERES. HVIS JEG VI ER, MÅ JEG LIKEVEL GJØRE MINE EGNE JO ER. JEG HAR SE HELE SKJELE ER I GULPEBO ENE DERES. JEG TROR I E DE E ER EN BRA DEAL, ICHIRO. DET ER A TID SA E UGLA. EN DAG GÅR DET GALT. GULPEBO ER. ICHIRO, DET ENESTE DU BØR STRE E OVER, ER HVORDAN DU SKAL FÅ TID TIL BÅDE JO ENE DINE …
ER
DERE BEKYMRA FOR AT JEG DØR, E ER FOR Å TAPE ENDA ET VE EMÅL?
… OG MINE? DET VAR PÅ TIDE!
JEG ANGRER PÅ EN LANG RE E VALG A URAT NÅ. HVA VAR DET JEG TEPLIS I E BLI EN GULPEBO E. PLIS I E BLI EN GULPEBO E. PLIS I E BLI EN GULPEBO E. PLIS I E BLI EN GULPEBO E. HAR DEG! OG NÅ … GLEM DET. ANGRER PÅ AT JEG I E FANT EN SLE ERE UGLE. HVA TENKER DU OM Å HJELPE DIN BROR MED LI EKSTRA JO ER? JEG VI E BEDT DEG OM Å I E VÆRE EN DÅRLIG TAPER, M N …
MINE HE ER! DERE ko er nok ALDRI til å BLI SÅ KULE … … NOENSI E. HO-HO.
«HO-HO», HVA DA? DET DER VAR … JEG VET I E HVA JEG SKAL SI. TROR DU HAN LEVER? H M … NÅ ANGRER JEG PÅ ABSOLU ALT IGJEN.
KLARTE DET!
DE VERSTE UGLENE.
E A URAT ELEGANT, MEN GANSKE fe !
VAR DU PÅ BA EN, SÅ FLØY DU O GJE OM LUFTA. S UPERHØYT, LIKSOM … ... OG BAM, SÅ VAR DU PÅ RY EN AV UGLA, JEG TRO E DU SKU E BLI GULPEBO E, MEN DU BARE «WH SH»! A Å, I E LIKE KULT SOM DEN ENE ANDRE GANGEN, E ER DA DU VELTA DET TR T. MEN DÆVEN, DET VAR STILIG! TA , JIRO! SKU E GJERNE HA LANDA BEDRE, MEN … ICHIRO? JEG HAR I E EGENTLIG EN … SERIØST, VI HAR DE VERSTE UGLENE I BYGDA! DET ER NOE GÆRENT MED DEM! URE FERDIG! åh, KOM IGJEN ‘A, ICHIRO. SKAL VI SI DET BLE UAVGJORT? JEG LANDA JO FEIL, SÅ … GLEM VE EMÅLET. VE ER IGJEN? I E TENK PÅ ICHIRO. HAN ER BARE SUR fordi HAN MÅ GJØRE JO ENE DINE I TRE UKER. JEG HAR EN KOMPIS SOM GJERNE SKU E VI T HE ELIGHETENE DINE. VIS MEG DEN HE ELIGE TRENINGSPLANEN DIN, OG JEG SKAL GI DEG TRE EKSTRA UKER FRI.
OKEI, I
FØRST
KOS DEG MED DEN dårlige U SKYLDNINGEN. VEL, MÅLET VAR Å RI PÅ EN UGLE, I E FA E AV, SÅ … GREIT! KJEFTEN PÅ DEG, JIRO! TA , I UNBOSHI! I E NOE STRE , ICHIRO! GREIT, I UNBOSHI! sna es, I UN! OKEI, JEG VENTER HER TIL PA A KO ER FORBI. JE , VI S S I MO …

VEL, ET FORSTÅELIG ARGUMENT, MEN JEG ER UENIG.

HO-H O.

ÅH, DU FORTJENER ABSOLU I E KLA ! SERIØST, KAZE? «HO-HO»?

HVA SLAGS ADVARSEL ER «HO-HO»? HVOR MANGE GANGER HAR VI ØVD PÅ DE E? DU SKAL LIKSOM BO E PÅ TRÆRNE.

… RGEN …
HO-HO.

DER ER HAN! OG HANS

MEDSA ENSVORNE, OGSÅ. HVA GJORDE DU MOT DE STA ARS

HEI, PA A!

NAKAMOTO-GU ENE I DAG?

INGENTING!

JEG LOT ICHIRO SLI E U A. FI DÅRLIG SAMVI IGHET.

V ELDIG SNILT AV DEG. HVOR MANGE UKER HAR DEN UNGEN GJORT JO ENE DINE

NÅ? MENS DU ER HER UTE MED DEN UGLEN?

VEL, KAN DEN UGLEN BÆRE BØ ENE MINE?

HVA ER EGENTLIG GALT MED DEN UGLEN DIN? åh, KAZE ER BARE … EN UGLE.

GLAD I DEG LIKEVEL, KOMPIS.

KAZE DAGDRØ ER. MEN JEG TROR JEG KAN HJELPE.

DET VAR ALT? TU ER DU? SKAL JEG BÆRE DEG, OGSÅ?
JA, JA. FORTSE SÅ , SÅ MONTERER JEG ET SETE TIL NESTE GANG.

HELTER FINNES DER DU MINST VENTER DET

Bli med til det gamle Japan, hvor mytiske skapninger er høyst ekte. En demon prøver å sette sammen et eldgammelt våpen. Med det kan han ta over hele verden. Den eneste som kan stoppe ham, er Issunboshi – en 3 cm høy samurai. Men noen ganger kommer redningen fra de mest uventede steder … Gled deg til en spennende, actionfylt og eventyrlig historie!

Ryan Lang er animatør og har jobbet med storfilmer som The Avengers, Rive-Rolf og Familien Mitchell mot maskinene. Dette er hans første bok.

ISBN 978-82-8373-180-4

www.fontini.no 9 7 8 8 2 8 3 7 3 1 8 04

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.