Gi gass, Ine av Tore Renberg og Øyvind Torseter

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2010 ISBN 978-82-02-32562-6 1. opplag 2010 Illustrasjoner: Øyvind Torseter Design: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2010 Satt i Berthold Akzidenz Grotesk 12/15 og trykt på 150g Arctic Volume Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

84137_gi gas ine_.indd

32

8/16/10

11:59 AMHun har lyst hår som svinger når hun går, hun har mistet en tann nede i munnen, hun er lett på foten og tøff i hjertet, og hun heter Ine. Yndlingsfargen hennes er lilla og yndlingsdyret hennes er ugle, og det hun liker best, er å løpe så fort at det fosser i hodet. Og den hun liker best å være med, er en liten bror som heter Hasse.

84137_gi gas ine_.indd

2

8/16/10

11:57 AM


84137_gi gas ine_.indd

3

8/16/10

11:57 AM


84137_gi gas ine_.indd

4

8/16/10

11:57 AM


Han har en spiss munn som liker å smile, han har åtte tenner oppe og åtte tenner nede, han har en body og en strømpebukse og en svinsende bleierompe, og han heter Hasse. Yndlingsfargen hans er traktor og yndlingsdyret hans er traktor, og det han liker best, er traktor. Og den han liker best å være med, er en stor søster som heter Ine.

84137_gi gas ine_.indd

5

8/16/10

11:57 AM


I dag skal Ine og Hasse ut og hogge tre. Ute er det fryskald vinter, så de må ha masse klær på seg. Vanter må vi ha! sier Ine. Ja! roper Hasse. Luer må vi ha! sier Ine. Ja! roper Hasse. Og traktor! Og sånn holder de på, helt til de er kledd, fra topp til tå. For her skal ingen fryse, sier Ine. Ja! roper Hasse. Nei, nå må du si ’nei’. Ja! roper Hasse. Og traktor!

84137_gi gas ine_.indd

6

8/16/10

11:58 AM


84137_gi gas ine_.indd

7

8/16/10

11:58 AM


De går ut døra, ut i den hvite snøen. Hasse synker til magen og Ine synker til knærne. De har så mye klær på seg at nå kan vinteren bare kjøre på. Men hva er det som mangler? Å! utbryter Ine. Ja! roper Hasse. Øksen! sier Ine og vifter med armene. Ja! roper Hasse og vifter med armene. Og traktor!

84137_gi gas ine_.indd

8

8/16/10

11:58 AM


84137_gi gas ine_.indd

9

8/16/10

11:58 AM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.