Leseløve - Blodsugere

Page 1

d

Line Renslebråten

INNHOLD Forord 4 Hva er blod? 6 Ikke alt blod er rødt 8 Blod på menyen 10 Blodigler 12 Mygg 14 Vampyrflaggermus 16 Oksehakkerfugl 18 Coopers vampyrsnegle 20 Vampyrmøll 22 Espanola-spottefugl 24

Lus 26

Flått 28

Lopper 30

Havniøye 32

Vampyredderkopp 34

Vampyrfink 36

Candirufisk 38

Vampyrtege 40

Tungebiter 42

Trenger vi blodsugerene? 44

FORORD

Vesener som lever av blod, har alltid fascinert oss mennesker.

Blodsugere finnes i fortellinger fra langt tilbake i tid. Selv i dag dukker de stadig opp i filmer og bøker, som kjekke vampyrer eller grusomme monstre.

I naturen finnes det faktisk rundt 30 000 arter som lever av blod.

Har du blitt stukket av mygg eller plukket en flått av huden?

Kanskje har du hørt om vampyrflaggermus?

Men det finnes også vampyrmøll,

4
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.