Issuu on Google+

E M I D

r il b a ’ il n d e 2 v , u J i l i t n a CRES f

In e r b i l L l e d ll l o a M n l o e i c ud a e n r S e a t l Dia In de faula a ontarà: c

Tarda

là . ens a t a u c a l agb z ”, en

Na M udad sin lu L a ci anys “

ió . a8 s s 3 e : t s a ic a Ed n Ú . h ú d ia 8 :0 0 c l 1 . l : A l ’ a o d r m rt Ho o s e P d . A u e 11 L l o c : S d o r C a n e t, Teo

DIME

Tarda d e

N a Ma

C R ES , 30 d’ fa ula a la

a b r il

Seu de gblau l Mo l l en

“La Ma s conta riacas rà: tanya Edat: 3 i el jov a 8 any e burle Hora: 1 s ta”. 8:00h. Ú Lloc: S eu del nica sessió. Teodor Moll. Canet, 11A. P ort


Tardes faula