Propostes didàctiques de Caram, quina aventura!

Page 1

CARAM, QUINA AVENTURA! ( Brosquil edicions)

Manel Alonso i Catalรก


SOBRE L’AUTOR Manel Alonso i Català naix a Puçol el 22 d’agost de 1.962, com digué algú, ben cert és que no podrà cumplir 40 anys però el que no és tan cert és que no torne al “col·le”. Periodista, narrador i poeta valencià es caracteritza per l’esforç permanent i l’amor a la llengua i a la cultura. Treballador infatigable, escriptor polifacètic i constant que “ torna a l’escola”, sempre que se li demana, per poder transmetre la màgia literària de la seua obra i la dinamització de la lectura. Manel, s’inicia en la literatura de la mà de la poesia. La seua trajectòria literaria* és molt extensa i diversa resultant bastant difícil resumir el quefer literari (poeta, narrador, periodista, ressenyista, organitzador de certàmens literaris i tertúlies, director de revistes, editor….). Defineix la seua obra com un constant aprenentatge. Una de les seues aficions és l’exercici de reescriure, en paraules del propi autor és com un joc entre la recerca de la bellesa i la transcripció de la memòria. A més a més de la seua extensa obra per a adults que es pot trobar a www.escriptors.cat/autors/alonso, assenyalem ací les seues publicacions per a infants i joves (Brosquil edicions): “ La maledicció del silenci”, “Bernat i els seus amics”, “Els cinc enigmes del rei”, “L’arracada de l’oncle Joan”, “La Calderona és nostra”, “Conte contat torna a començar” i “Caram quina aventura!. que va obtindre el X Premi Empar de Lanuza i el X Premi Samaruc al millor llibre de narrativa infantil editat l’any 2001 que atorga l’Associació de Bibliotecaris Valencians.

*Per obtindre més informació sobre l’autor i l’obra www.escriptors.cat/autors/alonsom

SOBRE L’IL·LUSTRADOR Cesa Perelló naix a Catarroja un 16 de juliol de 1963. Estudia en l’Escola d’Arts i Oficis de València, i es gradua en il·lustració. Ha il·lustrat “el capità Pertil” d’Albert Hernández, “la cova dels estels” de Mª Jesús Costa, “La casa de la sirena” de Pau Marqués, “Mariola” de Jordi Raul, . la col·lecció “la colla de Brosquil” de Manel Alonso, il·lustrant també llibres de text de primària Col·laborador de la revista infantil Camacuc i guanyador de diversos premis de cartells i còmics. Ha sigut sel.leccionat per a la II Mostra Nacional de Xoves Deseñado Gràfics (Xunta de Galícia) * Per a més informació wwwapiv.com


EL LLIBRE Caram quina aventura! protagonitzat per una colla d’amics Xavier, Mireia, Marc i Carles és el primer d’una saga de llibres que Manel Alonso escriu amb els mateixos personatges. Aquest llibre, estructurat a base de narrar quatre històries a les quals es veuen abocats a participar cadascú dels protagonistes té una estructura circular; quatre històries contades, presentades com a històries independents que ens van endinsant al món del misteri i de la fantasia i que tornaran a confluir al darrer capítol. Des d’aquest cercle es va esbrinant el missatge “llegir és tota una aventura” Manel Alonso ens demostra en aquest llibre, presentat i il·lustrat acuradament i on utilitza elements alternatius entre la quotidianitat i la màgia, el plaer de llegir i la importància de l’escriptura com font de coneixement i plaer. Caram quina aventura! va obtindre el X Premi Empar Lanuza i el X Premi Samaruc al millor llibre de narrativa infantil.


PROPOSTA DIDÀCTICA M. J. Domingo


ALGUNES RECOMANACIONS

● Per llegir bé i trobar-li el gust has de practicar molt. Practica la lectura cada dia. ● Recorda que a les biblioteques públiques hi ha molts llibres i els deixen a qui els demana. Si t’interessa un llibre i no hi és, fes-ho saber. ● Si algunes paraules no les entens segueix llegint perquè moltes vegades la resta de l’escrit te’n donarà el significat. Si així encara no l’entens, mira al diccionari. ●És millor decantar la mirada cap a la part de dalt de les línies, on hi ha els trets més significatius. ● Cal centrar la vista en el centre d’un conjunt de paraules per intentar llegir frases de cop, de forma que vages augmentant el teu camp de visió. ● És molt convenient tornar a rellegir el llibre, t’ajudarà a una millor comprensió. ● És convenient tenir a mà un paper i un llapis on poder anotar. ● Si tens algun dubte consulta al teu professor-a. ● Parla amb els teus amics dels llibres que llegeixes. L’intercanvi és font de riquesa. ●. …i llig, que caram! és tota una aventura.


Per a comprendre………. 1- En les quatre històries que viu cadascú dels membres de la colla estan presents els texts escrits com a claus per a esbrinar secrets. Sabries dir quin text correspon a: . Xavier i l’illa del secret . Un cas per a Mireia . Marc a la casa del bosc . Carles i la bruixa dels mals encanteris 2- Podries relacionar el significat de les següents expressions? Colp d’ull Seguir la veta Picar l’ull Fer el cor fort A les palpentes

fer-se el valent fer l’ullet mirada ràpida fer creure que estàs d’acord desplaçar-se sense llum

3- En quin lloc comença i acaba el xicotet ensurt?

4- A la biblioteca, la colla d’amics es troba un follet. Recordes com li diuen? Mireia, la detectiu, et dona una pista “a l’autor li agrada jugar amb les paraules”. Juga tu, combinant les lletres del lloc on es desenvolupa la història i obtindràs la resposta

5- Què ha de saber la nostra colla per poder desfer-se’n de l’ensurt?

6- Busca a la sopa de lletres sobre què tracten els llibres que agafen Xavier, Mireia, Marc i Carles per buscar la resposta a la pregunta del follet

B D L D M C R R D

N R S J T J O S A

G N U B F L P O P

K S C I S S T R I

L R S J X T S D R

O T T G T E T K A

P G S D F B S A T

D S T E T M L T E

D E T E C T I U S


7- A qui de la colla li agradaven les endevinalles, refranys, frases fetes.....

8- Ordena les frases segons l’ordre en que es donen Mireia aparegué en un passadís davant d’un despatx. A la porta un rètol informava que es tractava de l’oficina d’una agència de detectius privats: Una mica atordida i molt desconcertada, Walter Jones & Mireia Tomàs Associats


Per a crear……….. 9- L’autor del llibre gaudeix molt amb les seues creacions, però pateix quan els cerca un títol. Li ajudem amb un títol diferent? 10- Crearies un acròstic amb POUET, lloc on es desenvolupa la narrativa de Manel Alonso ?

P O U E T 11- Quines preguntes li faries a l’autor?

12- Vols gaudir com l’autor amb l’exercici de la creació a través de l’escriptura? Inventa’t un quart personatge de la colla i crea-li una història.


Per a llegir millor…….. 13- Amb la tempesta pel mar cercant l’illa del secret s’han desprès les vocals d’aquest text. Series capaç de llegir-lo ?

..…….L_ n_t _b_ns d’_rr_b_r _ l’_ll_ _ls v_ s_rpr_ndr_ _n_ cr_ _ nt_ t_mp_st_. _n_s _n_s _n_rm_s _mp_ny_ _ n _l v_ _ x_ll _m_nt _ _v_ll _ s_mbl_v_ _n_ c_rf_ d_ n_ _ _nm_g d_ l’_mm_ns _c_ _. _ l c_p_t_ _ _l c_ntr_m_str_ cr_d_v_n _rdr_s d_s d_ c_b_rt_ _ls tr_p_l_nts, m_lts d_ls q_ _ ls h_v_ _ n p_j_t _ls p_ls. _lg´_n m_r_n_r c_ _ gu´_ _ l’_ _ g_ _ , p_r_` _l v_n s_lv_r _mb m_lt d’_sf_rç. P_r_` X_v_ _ r, q_ _ n_ h_v_ _ n_v_g_t m_ _ _ n_ s_b_ _ n_d_r, _ll_ v_ s_r _n m_ls_n _ _s v_ p_ss_r t_t_ l_ t_mp_st_ v_m_t_nt d_rr_r_ d’_ns t_nells. _mb l_s pr_m_r_s cl_r_rs d_l d_ _ _rr_b_ l_ c_lm_. _ l_sh_r_s, J_e N_s d_ r_ t_ v_ tr_ b_ r X_ v_ _ r _ xh_ _ st _ bl_ nc c_ m _ n_ p_ r_ t. 14- Canvia els números per lletres i esbrinaràs el missatge de la colla per poder desferse’n de l’ensurt? 2 6●9 1 3 12 ● 7 2 ● 6 1 ● 14 1 11 8 1 12 3 1 ● 2 12 ● 13 3 11 12 ● 11 4 12 8 10 2● 1-a 2-e 3-i 4-o 5-u 6-l 7-d 8-t 9-p 10-r -11-n -12-s 13-d 14-f

15- Llegeix aquest text i descobreix el codi secret en què està escrit

L’-nd-m+, d^ss+bt-, q¿+n l+ m+r- d- X+v^-r v+ +n+r + d-sp-rt+r-l: -s v+ s:rpr-ndr- -n v-¿r-’l n: s:ls +lç+t s^n: +mb ¿n ll^br- + l-s m+ns. N: s’h: p:d^+ cr-¿r-. - Q¿`- d-¿ h+v-r p+s+t +l m´:n p-rq¿`- X+v^-r +g+f¿n ll^br- s-nsq¿- n^ng¿´ l’:bl^g¿+ f-r-h:. +l-sh:r-s X+v^-r v+ t+nc+r -l ll^br-, +mb un+ -sp¿rn+ d’+l-gr^+ +ls ¿lls v+ m^r+r + l+ s-¿+ m+r^ v+ -xcl+m+r. - C+r+m, q¿^n+ +v-nt¿r+!

a( )

e( )

i( )

o( )

u( )


16- La bruixa de la història de Carles ha fet un encanteri i ha separat les paraules del requadre del text perquè no puga ser llegit amb rapidesa. Series capaç de desafiar la bruixa llegint el text sense notar que busques les paraules?

Carles i ___________, que així deien a la xiqueta, després de desdejunar-se_________________el camí del bosc. Carles s’imaginava que la bruixa devia ___________ en una cova fosca i profunda _______________de perols, cassoles i pots plens de pocions , amb una _____________ enmig i una ____________ caldera damunt que devia contindre un líquid d’un color indefinit que ____________ sense parar. Però la van __________ en un xalet amb un jardí magnífic, piscina i camp de tennis. Carles no s’ho _______________de creure, però encara fou _____________quan va veure la bruixa, que més que una ____________ semblava una princesa de contes de ____________

Marta/Pere jugaren/ agafaren viure/ tenir tancada/envoltada poma/foguera enorme/simpàtica bullia/menjava comprar/trobar acabava/cantava goig/pitjor bruixa/papallona fades/muntanyes

17-Com que no ho ha aconseguit a l’exercici anterior ha provat esborrant part de les lletres d’un altre text perquè no pugues llegir-lo. ... La bruixa desconeix que la part de dalt de les lletres és més significativa, per això serà millor llegir decantant la visió cap a la part superior de les línies. Llegeix aquest text fixantte en aquest fet.


Per a investigar…….. 18- A la colla d’amics: Xavier, Mireia, Carles i Marc el que més els agrada és jugar, i si pot ser al carrer (futbol, xarrar, canviar cromos, jugar a la vídeo-consola….) a) Pregunta als teus iaios a què jugaven ells al carrer quan eren menuts b) Investiga en què consistien aquests jocs de carrer: . Furtaterrenys . Pic i pala . Bufos 19- Als nostres protagonistes els agrada tocar el tabal i la dolçaina i els apassiona acompanyar la colla de dimonis d’un poble veí, Massalfassar. El ritme dels tabals, els balls, els artefactes, la llum, l’olor a pólvora, les espurnes dels coets, l’encís de la nit, la màgia….. Busca en Internet “Colles de dimonis” i investiga qui són, què fan, els arrels, les fonts, la música……i t’envoltarà una màgica sorpresa. 20-A Mireia el que més li agrada és la geografia, i a tu ? La història es desenvolupa a Puçol, un poble de l’Horta Nord. Quins altres pobles formen aquesta comarca? 21- Quina és la teua comarca? Quines altres comarques del nostre país coneixes? 22- A Marc li agraden molt les endevinalles però potser no sàpiga “ fórmules literàries”dirigides a desafiar el xiquet o xiqueta en eixe joc d’enginy. Fes un recull d’aquestes fórmules màgiques per començar i per acabar endevinalles i que poden ajudar a obrir la porta de la imaginació. Ací en va una!

“ Endevina, endevinalla….. qui la sap, calla!”


Per a jugar amb el llenguatge….. 23-Marc és molt aficionat a les frases fetes. Eres capaç de localitzar les que apareixen en la història de Marc a la casa del bosc? 24- Quin és el significat del refrany :“No deixes sendes velles per novelles” 25- T’atreveixes a diferenciar el refrany de la frase feta? Mireia, la detectiu, et vol ajudar en aquesta tasca i ha investigat que una característica del refrany és la rima…….. Refrany

Frase feta

La mosca darrere de l’orella Si no en vols, dos plats La curiositat va matar el gat L’esperança és l’últim que es perd Qui canta la por espanta Anar directament al grà La paciència és la mare de la ciència 26- Si t’agrada jugar amb el llenguatge, resol aquestes endevinalles a) Sense tenir cap ni memòria jo et recorde el que et convé ; siga conte, siga història, o bé ciència; tot ho sé. el mantindre’m és barat; el tenir-me un poc més car; però sols amb mi una estona podràs riure o bé plorar.

b) El camp és blanc. la llavor és negra cinc són els bous que menen la rella.


27- Relaciona l’antònim de: simpàtic seriós

destarotat malcarat

28- Una forta ventada dintre la casa del bosc ha barrejat les lletres d’aquestes paraules Reconstrueix-les.

matasnaf

___________________

r nsemot

___________________

aimòm

___________________

làcdrua

___________________


Per a comprovar els teus encerts……….. 1 . Xavier i l’illa del secret ----- El mapa del tresor . Un cas per a Mireia----------- una qüestió matemàtica escrita en un paper . Marc a la casa del bosc ------ llibres . Carles i la bruixa dels mals encanteris------ llibre de les fórmules dels encisos

2-

4-

Colp d’ull Seguir la veta Picar l’ull Fer el cor fort A les palpentes

mirada ràpida fer creure que estàs d’acord fer l’ullet fer-se el valent desplaçar-se sense llum

POUET, és el lloc on es desenvolupa la història. TUPOE , és el nom del follet

6

B D L D M C R R D

N R S J T J O S A

G N U B F L P O P

K S C I S S T R I

L R S J X T S D R

O T T G T E T K A

P G S D F B S A T

D S T E T M L T E

D E T E C T I U S


8- Una mica atordida i molt desconcertada, Mireia aparegué en un passadís davant d’un despatx. A la porta, un rètol informava que es tractava de l’oficina d’una agència de detectius privats: Walter Jones & Mireia Tomàs Associats

Per a llegir millor…….. 13- ...La nit abans d’arribar a l’illa, els va sorprendre una cruenta tempesta. Unes ones enormes empenyien el vaixell amunt i avall i semblava una corfa de nou enmig de l’immens oceà. E l capità i el contramestre cridaven ordres des de coberta als tripulants, molts dels quals havien pujat als pals. Algun mariner caigué a l’aigua , però el van salvar amb molt d’esforç. Per a Xavier, que no havia navegat mai i no sabia nadar, allò va ser un malson i es va passar tota la tempesta vomitant darrere d’uns tonells. Amb les primeres clarors del dia arribà la calma. Aleshores, Joe Nas de ra ta va trobar Xavier exhaust i blanc com una paret.

14-

15-

16-

El país de la fantasia és dins nostre

a+

e -

i ^

o :

u¿

Carles i Marta, que així deien a la xiqueta, després de desdejunar-se agafaren el camí del bosc. Carles s’imaginava que la bruixa devia viure en una cova fosca i profunda envoltada de perols, cassoles i pots plens de pocions , amb una foguera enmig i una enorme caldera damunt que devia contindre un líquid d’un color indefinit que bullia sense parar. Però la van trobar en un xalet amb un jardí magnífic, piscina


i camp de tennis. Carles no s’ho acabava de creure, però encara fou pitjor quan va veure la bruixa, que més que una bruixa semblava una princesa de contes de fades 17- ... Els llamps il·luminaven de tant en tant els esglaons, però també omplien el casalot d’ombres. Marc es va agafar fort de la barana. El so estrepitós dels trons feia que els batecs del cor se li acceleraren. Al pis de dalt va decidir inspeccionar les habitacions de la dreta. Va obrir la primera porta en el moment que la llum d’un llamp entrava per la finestra. Féu un crit d’espant, una ombra estranya s’havia reflectit en la paret. Quan es va calmar, va veure que no era més que una vella perxa de peu.

Per a investigar…….. 20- Pobles de l’horta nord

21- Comarques del País Valencià


22- Fórmules per a començar i per acabar endevinalles

-

Per a començar les endevinalles

Per acabar les endevinalles

Endevina endevinalla... si la saps, calla! Endevina, endevinalla... Endevina, endevineta... A veure qui ho endevina Rumieu, rumieu i endevineu... Saps allò... Saps què és... Una cosa coseta... Quina és aquella coseta... Quina cosa és... Què és allò... Una cosa cosa...

- No endevines què és? - No endevines què és això? - No m’endevines encara? - No endevines què/qui sóc jo? - No ho sabràs endevinar? - Endevina què és això? - Endevina què serà? - Si no m’endevines encara diré que ets un pastanaga. - Rumia una estona si encara no em veus. - Què serà... - Saps dir-me què és?


- Saps dir-me quina cosa és?

Per a jugar amb el llenguatge….. 25Refrany

Frase feta X

La mosca darrere de l’orella X Si no en vols, dos plats X La curiositat va matar el gat X L’esperança és l’últim que es perd X Qui canta la por espanta X Anar directament al grà X La paciència és la mare de la ciència

26-

a)

Sense tenir cap ni memòria jo et recorde el que et convé ; sigues contes, siga història, o bé ciència; tot ho sé. el mantindre’m és barat; el tenir-me un poc més car; però sols amb mí una estona podràs riure o bé plorar.

b) El camp és blanc. la llavor és negra cinc són els bous que menen la rella.

27-

simpàtic - malcarat seriós - destarotat

( El llibre)

( Escriure)


28-

matasnaf

fantasma

r nsemot

monstre

aimòm

mòmia

làcdrua

dràculaTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.