Congress

Page 1

Congreso Internacional / International Congress

3-6 / IV / 2014 ~ Santiago de Compostela CULA Í R T A M E D RAZO ABERTO O P ÍCULA R T A M E D O PLAZ PEN ABIERTO EL O Y D A E R L A IS INSCRIPTION


congreso internacional

En tempos de recambio tecnolóxico, a convivencia de soportes converte o eido cultural nun terreo híbrido propicio para as experiencias máis arriscadas e os retos máis inesperados. Por outra banda, o momento de transición fai que toda iniciativa pareza navegar entre augas procelosas cuxas mareas ora indican unha bonanza construtiva, ora anuncian maremotos de consecuencias impredicibles. A edición vive esta situación sorteando riscos agravados pola actual crise económica. Porén, os desafíos están a abrir novas portas á creatividade e non deixan de xurdir propostas desde pequenas empresas, adaptadas ao seu nicho de receptores, un público sensibilizado que demanda produtos que fuxan do convencional, comercial ou globalizado. Analizar esta situación certamente complexa é o que se propón o congreso internacional Editando para minorías na era dixital, espazo de diálogo, debate e confrontación no que se encontrarán as posturas de editores, escritores, ilustradores, deseñadores gráficos, bibliófilos, bibliotecarios, teóricos da cultura, artesáns da encadernación e da impresión, informáticos e mesmo profesionais que, en principio, semellan situados á marxe do convencionalmente considerado como mundo do libro. Poderemos advertir que esa consideración, nestes tempos de mestizaxe, pode resultar apresurada e insostible. Fiel á súa vocación a prol da diversidade cultural, da pluralidade e das minorías cargadas de argumentos de futuro, o proxecto campUSCulturae formula este foro no que vellos e novos profesionais terán a ocasión de compartir mesa e ideas arredor dunha paixón común: o libro, a edición e as súas mil formas de sobrevivir, reinventarse e desenvolverse en tempos que van alén do soporte impreso.


Editando para minorías na era dixital

Entre o 3 e o 6 de abril de 2014, Editando para minorías na era dixital será unha ocasión para:  Escoitar aos editores que levan décadas apostando por unha forma de facer cultura fiel a criterios de calidade e coherencia.  Considerar a presenza de novos editores con ideas e propostas que tenden pontes entre soportes.  Encontrar aos creadores que, agora máis ca nunca, contan con multiplicidade de vías para canalizar a súa expresión.  Coñecer aos coleccionistas, bibliotecarios e apaixonados do libro como obxecto de arte e culto.  Presentar ideas e propostas sobre os temas a debate a partir das comunicación de congresistas seleccionadas para a súa presentación pública  Xogar coas artes tradicionais da encadernación, da impresión e da ilustración sen esquecer as posibilidades que as novas tecnoloxías poder ofrecer.  Visitar a exposición Imprimatur, concibida polo proxecto campUSCulturae e inaugurada no Colexio de Fonseca en coincidencia coa celebración deste congreso internacional.


congreso internacional

3-6 / IV / 2014 ~ Santiago de Compostela ,

Editando para minorias na era dixital ,

Editando para minorias en la era digital Editing for minorities in the digital era


Editando para minorías na era dixital 3 de abril de 2014 9:30-11:00: Entrega de documentación 11:00: Apertura 11:30: Conferencia inaugural a cargo de Ángel Gabilongo Pujol, catedrático de Metafísica da Universidade Autónoma de Madrid, ex reitor da Universidade Autónoma de Madrid, ex presidente da Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) e ex ministro de Educación (2009-2010) 12:30: O libro en Galicia, adaptación ás novas realidades, conferencia de Cristina Rubal González, Subdirectora Xeral de Bibliotecas

16:00-18:00: Obradoiros • A arte de encuadernar, a cargo de Mª Carmen Villalba Caramés, encadernadora, Premio Nacional de Encuadernación, membro do Obradoiro Penumbra, de Betanzos (A Coruña) 18:00-20:00: Mesa redonda: Sendo fieis a unha forma de editar • Olga Martínez, directora de la Editorial Candaya (Barcelona) • Moisés Barcia, director de Rinoceronte Editora (Cangas do Morrazo) • Manuel Ramírez, director de Pre-Textos (Valencia) • Diego Moreno, director de Nórdica Libros (Madrid) Moderador: Xosé A. Neira Cruz, coordinador de campUSCulturae 20:30: Inauguración de Imprimatur, exposición organizada por campUSCulturae nas salas do Colexio de Fonseca.


congreso internacional 4 de abril de 2014 10:00: Libro este mundo, conferencia a cargo de Pep Carrió, ilustrador, deseñador gráfico e editor. 11:00: La edición por dentro, conferencia de Mario Muchnik, editor, escritor e ex diretor de Muchnik Editores 12:00: Pausa 12:30: Francisco Porrúa, fundador de Ediciones Minotauro, asesor e editor en Sudamericana. Conversando con Francisco Porrúa: a vida dun editor (entrevista-documental)

16:00-18:00: Obradoiros simultáneos • A arte de encuadernar • A arte de crear ilustracións (só o día 4) 16:00-18:00: Presentación de comunicacións de congresistas 18:30-20:30: Mesa redonda: Traspasando as fronteiras da paixón bibliofílica • José Carlos Bermejo Barrera, catedrático de Historia Antiga na Universidade de Santiago de compostela • José Antonio Vázquez Taín, xuíz e escritor • Luis Manuel García Mañá, Comisario Principal Vocal del Consejo Asesor de la DGP; escritor e Académico correspondente da RAG • Fernando Contreras, libreiro, profesor do máster en edición da Universidade Autónoma de Madrid e ex-presidente do Gremio de Libreiros de Vello Moderadora: Irene García García, coordinadora de campUSCulturae


Editando para minorías na era dixital 5 de abril de 2014 10:00: La edición en tiempos de crisis y cambio (Madrid a finales del Antiguo Régimen), conferencia de Manuel Morán Orti, profesor da Universidade Europea de Madrid, experto en historia do libro e da comunicación escrita 11:00: Las bibliotecas y el libro electrónico ¿Amenaza u oportunidad?, conferencia de Ana Santos Aramburo, directora da Biblioteca Nacional de España 12:00: Pausa 12:30: Acceso aberto á produccion cientifica e edicion dixital: ¿condenados a entenderse?, conferencia de María Isabel Casal Reyes, directora da Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela

16:00-18:00: Obradoiros simultáneos • A arte de encuadernar • A arte de imprimir, a cargo de Manuel Antonio Piñeiro, escritor e director de Edicións do Bourel, de Ribeira (A Coruña) 16:00-18:00: Presentación de comunicacións de congresistas 18:30-20:30: Mesa redonda: Creando o libro, soñando o libro • Miguelanxo Prado, ilustrador, Premio Nacional de Cómic • Manuel Antonio Piñeiro, escritor e editor, director de Edicións do Bourel • Cibrán Rico López, deseñador gráfico e editor, responsable de Fabulatorio • Suso Vázquez Gómez, deseñador gráfico e editor, responsable de Fabulatorio Moderador: Xosé A. Neira Cruz, coordinador de campUSCulturae


congreso internacional 6 de abril de 2014 10:00: Editar para un solo lector, conferencia de Juan Bonilla, escritor, editor e crítico literario 11:00: Especulaciones sobre la librería del futuro, conferencia de Jorge Carrión, escritor, profesor da Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona 12:00: Pausa 12:30: O libro como cultura e tecnoloxía, conferencia de Miguel Anxo Murado, escritor e xornalista

16:00-18:00: Presentación de comunicacións de congresistas e das conclusións dos obradoiros realizados • A arte de encuadernar • A arte de imprimir 18:00-20:00: Mesa redonda: O futuro do libro, o libro no futuro • Miguel Anxo Murado, escritor e xornalista • Jorge Carrión, escritor e profesor • Juan Bonilla, escritor, editor e bibliófilo • Juan Blanco Valdés, director do Servizo de Edicións da Universidade de Santiago de Compostela Moderadora: Irene García García, coordinadora de campUSCulturae 18:00-20:00: Entrega de diplomas e clausura


Editando para minorías na era dixital Comisarios do congreso Irene García García e Xosé A. Neira Cruz Comité científico do congreso Marly Amarilha, profesora de literatura, lectura e formación do lector da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) Tomasz Domanski, decano da Facultade de Estudos Internacionais e Políticos da Universidade de Łódź (Polonia) Francisco Durán Villa, vicerreitor de Estudantes, Cultura e Formación Continua da Universidade de Santiago de Compostela Concepción García García, técnica superior de arquivos e xefa de sección do Arquivo de Galicia Auður Hauksdóttir, directora do Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages, da Universidade de Islandia Constanza Melkis Martínez, bibliotecaria, coordinadora nacional de Bibliotecas Escolares CRA, do Ministerio de Educación de Chile José Pereira Fariña, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela

Organización e asistencia técnica Enrique Latorre Ruiz, Pablo Prados Espeso, Sandra Rego Rey e Alberto Ribera Rey


congreso internacional ABERTO O PRAZO DE MATRÍCULA!! (preme no recadro para acceder ao formulario de inscrición)

MATRÍCULA GRATUÍTA Normas para o envío de comunicacións: (até o 21 de marzo de 2014) •Título da comunicación •Lingua de presentación •Resumo (máximo 300 palabras) •Palabras clave (máximo 6) •Ámbito temático no que se ubicaría: - Estudos filolóxicos e literarios - Edición - Industrias culturais - Novas tecnoloxías e linguaxes - Outro (especificar) Os autores de comunicacións recibirán un certificado que acredite a súa condición de poñentes no congreso. campUSCulturae poderá publicar os textos das comunicacións (recoñecendo expresamente o nome e a autoría das mesmas e coa renuncia expresa a percibir cualquier remuneración en concepto de autoría). Asimesmo, poderá divulgar as comunicacións e os proxectos de ilustración a través da súa web, das súas publicacións impresas ou da canle campUSCulturae RTV. Diplomas: Todos/as os/as inscritos/as recibirán un diploma que acredite a súa participación no congreso internacional Editando para minorías na era dixital. Para resolver calquera dúbida ou recibir máis información pódense dirixir a: campusculturae@usc.es


exposici贸n organizada por campUSCulturae nas salas do Colexio de Fonseca.

20:30 Inauguraci贸n de Imprimatur,


congreso internacional 3 de abril de 2014 9:30-11:00: Entrega de documentación 11:00: Apertura 11:30: Conferencia inaugural a cargo de Ángel Gabilongo Pujol, catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, ex rector de la Universidad Autónoma de Madrid, ex presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y ex ministro de Educación (2009-2001) 12:30: O libro en Galicia, adaptación ás novas realidades, conferencia de Cristina Rubal González, Subdirectora General de Bibliotecas

16:00-18:00: Talleres simultáneos (opcionales, según inscripción) • El arte de encuadernar, a cargo de Mª Carmen Villalba Caramés, encuadernadora, Premio Nacional de Encuadernación, miembro del Obradoiro Penumbra, de Betanzos (A Coruña) 18:00-20:00: Mesa redonda: Siendo fieles a una forma de editar • Olga Martínez, directora de la Editorial Candaya (Barcelona) • Moisés Barcia, director de Rinoceronte Editora (Cangas do Morrazo) • Manuel Ramírez, director de Pre-Textos (Valencia) • Diego Moreno, director de Nórdica Libros (Madrid) Moderador: Xosé A. Neira Cruz, coordinador de campUSCulturae 20:30 Inauguración de Imprimatur, exposición organizada por campUSCulturae en las salas del Colegio de Fonseca.


Editando para minorías en la era digital 4 de abril de 2014 10:00: Libro este mundo, conferencia a cargo de Pep Carrió, ilustrador, deseñador gráfico e editor 11:00: La edición por dentro, conferencia de Mario Muchnik, editor, escritor e ex diretor de Muchnik Editores 12:00: Pausa 12:30: Francisco Porrúa, fundador de Ediciones Minotauro, asesor y editor en Sudamericana. Conversando con Francisco Porrúa: la vida de un editor (entrevista-documental)

16:00-18:00: Talleres simultáneos (opcionales, según inscripción) • El arte de encuadernar • El arte de crear ilustraciones (sólo el día 4) • 16:00-18:00: Presentación de comunicaciones de congresistas 18:30-20:30: Mesa redonda: Traspasando las fronteras de la pasión bibliofílica • José Carlos Bermejo Barrera, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Santiago de compostela • José Antonio Vázquez Taín, juez y escritor • Luis Manuel García Mañá, Comisario Principal Vocal del Consejo Asesor de la DGP; escritor y Académico corresponsal de la RAG • Fernando Contreras, librero, profesor del máster en edición de la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente del Gremio de Libreros de Viejo de Madrid. Moderadora: Irene García García, coordinadora de campUSCulturae


congreso internacional 5 de abril de 2014 10:00: La edición en tiempos de crisis y cambio (Madrid a finales del Antiguo Régimen), conferencia de Manuel Morán Orti, profesor de la Universidad Europea de Madrid, experto en historia del libro y de la comunicación escrita 11:00: Las bibliotecas y el libro electrónico ¿Amenaza u oportunidad?, conferencia de Ana Santos Aramburo, directora de la Biblioteca Nacional de España 12:00: Pausa 12:30: Acceso aberto á produccion cientifica e edicion dixital: ¿condenados a entenderse?, conferencia de María Isabel Casal Reyes, directora de la Biblioteca General de la Universidad de Santiago de Compostela

16:00-18:00: Talleres simultáneos (opcionales, según inscripción) • El arte de encuadernar • El arte de imprimir, a cargo de Manuel Antonio Piñeiro, escritor y director de Edicións do Bourel, de Ribeira (A Coruña) 16:00-18:00: Presentación de comunicaciones de congresistas 18:30-20:30: Mesa redonda: Creando el libro, soñando el libro • Miguelanxo Prado, ilustrador, Premio Nacional de Cómic • Manuel Antonio Piñeiro, escritor y editor, director de Edicións do Bourel • Cibrán Rico López, diseñador gráfico y editor, responsable de Fabulatorio • Suso Vázquez Gómez, diseñador gráfico y editor, responsable de Fabulatorio Moderador: Xosé A. Neira Cruz, coordinador de campUSCulturae


Editando para minorías en la era digital 6 de abril de 2014 10:00: Editar para un solo lector, conferencia de Juan Bonilla, escritor, editor y crítico 11:00: Especulaciones sobre lalibrería del futuro, conferencia de Jorge Carrión, escritor, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona 12:00: Pausa 12:30: O libro como cultura e tecnoloxía, conferencia de Miguel Anxo Murado, escritor y periodista

16:00-18:00: Presentación de comunicaciones de congresistas y de las conclusiones de los talleres realizados • El arte de encuadernar • El arte de imprimir 18:00-20:00: Mesa redonda: El futuro del libro, el libro en el futuro • Miguel Anxo Murado, escritor y periodista • Jorge Carrión, escritor y profesor • Juan Bonilla, escritor, editor y bibliófilo • Juan Blanco Valdés, director del Servicio de Ediciones de la Universidad de Santiago de Compostela Moderadora: Irene García García, coordinadora de campUSCulturae 18:00-20:00: Entrega de diplomas y clausura


congreso internacional Comisarios del congreso Irene García García y Xosé A. Neira Cruz Comité científico del congreso Marly Amarilha, profesora de literatura, lectura y formación del lector de la Universidad Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) Tomasz Domanski, decano de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticos de la Universidad de Łódź (Polonia) Francisco Durán Villa, vicerrector de Estudiantes, Cultura y Formación Continua de la Universidad de Santiago de Compostela Concepción García García, técnica superior de archivos y jefa de sección del Archivo de Galicia Auður Hauksdóttir, directora del Vigdís Finnbogadóttir Institute of Foreign Languages, de la Universidad de Islandia Constanza Melkis Martínez, bibliotecaria, coordinadora nacional de las Bibliotecas Escolares CRA, del Ministerio de Educación de Chile José Pereira Fariña, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela

Organización y asistencia técnica Enrique Latorre Ruiz, Pablo Prados Espeso, Sandra Rego Rey y Alberto Ribera Rey


Editando para minorías en la era digital ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA!! (pulsa en el recuadro para acceder al formulario de inscripción)

MATRÍCULA GRATUITA Normas para el envío de comunicaciones: (hasta el 21 de marzo de 2014) •Título de la comunicación •Lengua de presentación •Resumen (máximo 300 palabras) •Palabras clave (máximo 6) •Ámbito temático en el que se ubicaría: - Estudios filológicos y literarios - Edición - Industrias culturales - Nuevas tecnologías y lenguajes - Otro (especificar) Los autores de comunicaciones recibirán un certificado que acredite su condición de ponentes en el congreso. campUSCulturae podrá publicar los textos de las comunicaciones (reconociendo expresamente el nombre y la autoría de las mismas y con la renuncia expresa a percibir cualquier remuneración en concepto de autoría). Asimismo, podrá divulgar las comunicaciones y los proyectos de ilustración a través de su web, de sus publicaciones impresas o del canal campUSCulturae RTV. Diplomas: todos/as los/las inscritos/as recibirán un diploma que acredite su participación en el congreso internacional Editando para minorías en la era digital. Para resolver cualquier duda o recibir más información pueden dirigirse a: campusculturae@usc.es


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.