Page 1

2n cicle d’educació infantil 3r nivell - 5 anys -

Escola Camí del Mig. Mataró juny 2014

Elefants, Girafes i Zebres 1. LLENGUATGE VERBAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

El llenguatge oral com a instrument de comunicació. Iniciació al llenguatge escrit El llenguatge literari: contes, dites, poemes i notícies. Coneixement de diverses consonants. Els sons dins la paraula i relació so -grafia Els cops de les paraules (síl·labes). Compaginació de títol i dites. Associació del nom amb el seu dibuix. Escriptura i lectura de paraules i frases. Exercitació del traç. Sanefes. Copia del nom i el cognom en lletra lligada. Escriptura del nom i el cognom en lletra lligada. Escriptura del nom i el cognom en lletra de pal. Discriminació auditiva de diverses consonants en paraules. Unió de fonemes i síl·labes per formar paraules. Adquirir l’hàbit d’esperar i escoltar. Mostrar interès per la comunicació. Gaudir escoltant contes. Interès pel text escrit. Memorització de dites, poemes i endevinalles. Iniciació i discriminació de les rimes.

2. LLENGUATGE MATEMÀTIC • • • • • • • • • • • • •

Classificacions i agrupaments segons consignes positives i negatives dels blocs lògics. Diferències i semblances. Grafia dels números fins al 9. Càlcul mental. Descomposició numèrica. Inici a l’operació de la suma. Lògica matemàtica. Exercicis d’estimació de quantitat mitjançant làmines. Figures geomètriques: cercle, quadrat, triangle, rectangle. Cossos geomètrics: cub, prisma, cilindre i esfera. Línia oberta i tancada, gruixuda i prima, llarga i curta. Producte cartesià. Més que –igual que – menys que.


• • • • • • • • • • •

Primeres nocions de l’espai, orientació, organització i direccionalitat: davantdarrera, dalt-baix, a un costat-a l’altre, a sobre-a sota, lluny-aprop. Estratègies davant del plantejament d’una situació que cal resoldre mitjançant procediments matemàtics. Iniciació a les agrupacions d’objectes segons qualitats(conjunts). Reconeixement dels números d’1 al 9. Associació de nombres amb la seva quantitat. Seriacions de 3 elements amb diferents graus de dificultat. Seqüències temporals de 3 i 4 vinyetes. Valoració del propi esforç per arribar a resoldre una situació matemàtica. Inici de la reflexió abans de donar una resposta. Interès pels resultats de les experiències del companys i companyes. Iniciació a l’estadística a través de les dades meteorològiques

3. DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL • • • • • • • • •

• • • • • • •

Manipulació de diversos materials relacionats amb l’estudi de les ciències. Prediccions i comprovació. Qualitats físiques dels elements de l’entorn. Utilització d’estris d’experimentació. Les lupes. Noció de constància-canvi, causa-efecte dels elements del marc natural i social. Identificació d’elements i característiques dels components de l’entorn. Les tradicions i el folklore: Sant Jordi. Observació directa de les característiques morfològiques i funcionals d’alguns elements del marc natural. Les colònies a la Farga. El bosc, l’hort i els animals de la granja. Observació directa dels canvis que es produeixen a l’hort de la nostra escola. Les cebes. Observació directa dels canvis que es produeixen en els arbres del nostre pati. Especialment, la xicranda el nostre arbre apadrinat. Ciències 3-12: les llavors, el reciclatge i flotació. Meteorologia. Observació del temps i utilització del calendari. Participació i col·laboració en activitats col·lectives. Establiment de relacions afectives amb l’educador i els companys. Respecte i valoració dels elements del marc natural i social. Dies de la setmana. Estacions de l’any. Nocions temporals: abans, després matí-tarda-nit, ahir-avui-demà

4. LLENGUATGE PLÀSTIC • • • • • • • •

Dibuixos lliures i dirigits. Dibuix de l’observació directa d’objectes i elements naturals. Utilització de diferents tècniques: pintura (dibuix lliure i observació al natural), collage, farcir, retallar, estampació, plastilina, aquarel·les i material de rebuig. Realització d’un punt de llibre Mironià. Treball d’un autor: Joan Miró. Observació i identificació dels elements artístics de la seva obra. Creació lliure d’obres d’art (pintura i escultura) inspirades en l’obra d’en Joan Miró. Autoretrat i retrat d’un company. Respectar i valorar les obres dels companys.


Valoració del propi esforç per arribar a crear la pròpia obra.

5. LLENGUATGE MUSICAL Educació de l’oïda - Expressió corporal i discriminació auditiva de les qualitats del so: El so agut i el so greu, la direcció del so. - Escriptura i reconeixement de la pregrafia de sons aguts, greus, llargs i curts, i de la direcció del so. - Descoberta d’instruments: la trompa i el clarinet. Llenguatge Musical Lectura: -

Lectura i interpretació amb percussió corporal de figures rítmiques: Negra, silenci de negra, dues corxeres.

-

El pentagrama: notes a les línies i notes als espais.

-

Lectura de notes amb fonomímia: SOL-MI

Escriptura: -

La clau de sol.

Cançó -

Cançons amb i sense acompanyament instrumental: La Primavera, El moix, L’erugueta, La mosqueta.

-

Cançó amb mímica: Vamos a cazar un oso.

Audició - Audició i drama: Pere i el Llop, de Sergei Prokofiev. - La trompa versus trompeta: El llop, de Pere i el Llop, Obertura de Guillem Tell; El clarinet: el gat, de Pere i el Llop. El cucut, del Carnaval dels animals de Saint-Säens. Dansa - Tradicionals: Els quatre llauradors. 6. DESCOBERTA D’UN MATEIX . Parts més importants dels cos: característiques. . Treball corporal amb diferents cossos i formes geomètriques. . Exercicis de desplaçaments, salts, equilibris, espatlleres, tobogans... . Control postural: reproducció i combinació de postures. . Expressió corporal: representació d’animals. . Control de l'equilibri amb diferents objectes o sense: estàtic i dinàmic. . Coordinació: óculo-manual, óculo-pedal i general. · Orientació i organització en l'espai. Construccions d’elements varis i de cabanes. . Regulació i control de ritmes. . Expressió i manifestació de les emocions i experiències. . Dramatització amb robes, disfresses i maquillatge.


. Dramatització de la cançó “Vamos a cazar un oso” a través de la contrucció de les escenografies, amb robes i materials diversos, i del moviment i desplaçaments. 7. RACONS de treball • Comptar de la Nathan. • Gomets (Composició lliure i seguint model) • Pintura al cavallet (el retrat d’un company i dibuix lliure ) • Disfresses i maquillatge • Joc simbòlic: play-mòbil i el restaurant • L’àbac • Confegir paraules • Collage • Diferències • Lògica-matemàtica: Jocs de siluetes. • Numeració: unir punts • Pius • Trencaclosques de cubs • Seriacions de la Nathan • Mosaic • Dòmino • Animatch • Ordinador A • Ordinador B 8. SORTIDES •

Les colònies a la Farga del Montseny

9. ALTRES ACTIVITATS • • •

Treball cooperatiu. Treball de llengua per parella o equip base. Creació del quadern d’equip. Filosofia 3-18.Quadres treballats : La nena amb vaixell de Picasso, Aladí i la llàntia meravellosa, i Kandisnsky (Moscou). Realització de dinàmiques de grup.

Recordeu que el bloc dels vostres fills/es és :

http://blocs.xtec.cat/blocsxteccatcamidelmig0809

P5 - continguts del 3r trimestre - curs 13 14