Calellaésmés I 38 I 3r Trimestre 2022

Page 1

38
Butlletí Municipal Trimestral de l’Ajuntament de Calella
3r TRIMESTRE 2022 Premi Ciutat de Calella Doctor Prat i Fundació Hàbitat Solidari calella és més PÀG. 11 La Festa Major i la Fira omplen de vida Calella PÀG. 18 El NEC 22 guanya 2.000 espectadors respecte el 2019

índex

Pàg. 1

Premi Ciutat de Calella Doctor Prat i Fundació Hàbitat Solidari

Pàg. 2 Índex

Pàg. 3

L’article de l’alcalde: Calella ha recuperat el seu múscul!

Pàg. 4-5

Buch i Amor enceten una nova etapa de relacions entre Calella i Pineda de Mar

Pàg. 6-7

Asfaltat de carrers per millorar la seguretat Es remodelarà el carrer Sant Pere per fer-lo accessible i amable

Pàg. 8

Operatiu el punt de recàrrega de vehicles elèctrics del carrer Sant Joan

Pàg. 9

Vuit fanals solars al passeig de Garbí per reforçar la il·luminació

Pàg. 10

Nova màquina escombradora per millorar la neteja al carrer Església

Pàg. 11-15

La Festa Major i la Fira omplen de vida Calella

Pàg. 16-17

El Premi Ciutat de Calella reconeix la tasca del doctor Ramon M. Prat i de la Fundació Hàbitat Solidari

Pàg. 18-19

El NEC supera totes les xifres Pàg. 20

Tres ‘ambaixadors’ de Calella al món Pàg. 21

L’Ironman projecta la ciutat i enforteix el teixit econòmic Pàg. 22

La platja de gossos, una realitat Pàg. 23-25

‘Sabies que...’

Pàg. 26-27

El pols de la ciutat: Natàlia Costa. Síndica Municipal Pàg. 28-29

L’opinió dels grups municipals Pàg. 30

Composició de l’Ajuntament Pàg. 31

Telèfons d’interès

www.calella.cat

@calellaesmes

2| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022
|
calellaésmés
38 | 3r TRIMESTRE | 2022 | El “calellaésmés” és un butlletí d’informació trimestral de l’Ajuntament de Calella. Edita: Ajuntament de Calella. Coordinació i redacció: Laura Delgado i Àngela Sardà. Correcció lingüística: Montse Alcaraz. Fotografies: Joan Maria Arenaza i Arxiu Municipal. Disseny i maquetació: Carme Guri. Impressió: Indugraf Offset SA. Dipòsit legal: B.19666.2012

Calella ha recuperat el seu múscul!

Aquest any, sí! Hem recuperat la força, l’energia i l’alegria de la Festa Major. Sense les restriccions obligades per la pandèmia, la Festa Major de la Minerva i la Fira de Calella i l’Alt Maresme han tornat a lluir com en els millors anys. Diria més, han lluït com mai. I, sobretot, he pogut tornar a veure aquella espurneta de vida en els ulls dels més grans i el somriure d’orella a orella en els més petits.

Tanquem, de fet, un estiu que ha tornat a ser bo. Diria que molt bo. El nostre teixit empresarial i comercial ha recuperat l’activitat econòmica perduda durant els últims anys. I Calella ha tornat a ser la de sempre; això sí, una mica més endreçada i controlada. L’experiència serveix per corregir els errors, tot i que sé que encara hem de millorar en alguns aspectes que us molesten. Hi estem treballant.

Aquesta tardor, no us ho amagaré, es presenta amb una certa inquietud per la crisi energètica motivada, bàsicament, per la guerra a Ucraïna. N’hem de ser conscients. Els tipus d’interès estan pujant, això vol dir

que el preu del diner és més car i que els que paguem hipoteca la pagarem més cara. També ha pujat el preu de la llum, dels hidrocarburs, del menjar..., en fi. Cal que tinguem cura de la nostra despesa. Això sí que ho podem controlar.

L’Ajuntament també ho fa. Però no pot ni ha d’aturar la seva maquinària de servei al poble. Encarem els pròxims mesos amb obres importants com el cobriment de la riera, l’asfaltat de carrers per millorar la seguretat, la remodelació del carrer Sant Pere i un llarg etcètera. Obres i accions que milloraran la ciutat i, per tant, seran útils per a tots els que hi vivim. També estem treballant amb la millora de la neteja. Hi estem a sobre. Tenim ulls a la cara. No cal enganyar-se. Sapigueu que, per exemple, canviarem els contenidors per uns de més capacitat i més higiènics; i que hem reforçat la neteja dels carrers. Però també us demano responsabilitat i civisme. Calella és casa nostra, de la gent que hi vivim. I estaria bé que la tractéssim tal i com tractem casa nostra. Només demano això.

3| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Alcaldia

Buch i Amor enceten una nova etapa de relacions entre Calella i Pineda de Mar

4| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Tema principal

Calella i Pineda de Mar han encetat una nova etapa de relacions polítiques. Els alcaldes Marc Buch i Xavier Amor ja han fet dues trobades per coordinar esforços i estratègies, una el 7 de juny i l’al tra el 27 de juliol. Abans d’acabar l’any es preveu una nova reunió. Els temes que s’han proposat treballar conjuntament estan vin culats a la seguretat ciutadana, l’ocupació, el desenvolupament urbanístic de la zona industrial SUD-6 i de la sortida de l’autopista o, en matèria de comerç i de promoció econòmica, han pactat una il·luminació nadalenca conjunta a la zona del Rierany dels Frares.

SEGURETAT CIUTADANA

La trobada del 27 de juliol, a l’Ajuntament de Calella, va ser exclusivament per parlar de seguretat. Hi van participar re presentants dels dos governs, de les dues policies locals, Mossos

Els dos alcaldes faran reunions periòdiques per coordinar estratègies comunes

positiu conjunt de les policies lo cals dels dos municipis en quatre eixos d’actuació; urbanització de Can Carreras; dispositiu d’estiu, dispositiu de trànsit i dispositiu per fer front a la violència sexual. També millorar la comunicació entre els dos municipis i la ciuta dania mitjançant campanyes de prevenció i conscienciació.

d’Esquadra, Cos Nacional de Poli cia i Guàrdia Civil. Els acords de la reunió conjunta de seguretat van ser: demanar formalment a la Ge neralitat l’augment de la dotació de Mossos d’Esquadra que donen servei a la zona; impulsar un dis

La reunió va estar presidida pels alcaldes Marc Buch i Xavier Amor, i va comptar amb la presència de Begoña Curto, sub directora general de Suport al Sistema de Seguretat en l’Àmbit Local de la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals; dels tinents d’alcalde de Calella, Albert Torrent i Josep Torres; i de Pineda de Mar, Sílvia Biosca. També hi van participar els res ponsables policials de les policies locals dels dos municipis, dels Mossos d’Esquadra, del Cos Na cional de la Policia i de la Guàrdia Civil.

5| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés
Tema principal

Asfaltat de carrers per millorar la seguretat

L’Ajuntament ha realitzat les obres del Projecte d’Asfalts 2022 amb la finalitat de millorar el ferm, tant la base com el paviment, a diferents trams dels carrers del municipi. El pressupost d’aquests treballs ha estat de 153.351,81 euros.

Els trams que s’han asfaltat són: Rierany dels Fra res (sortida C-32); Àngel Guimerà (entre Església i Bruguera); Bruguera (entre Àngel Guimerà i Balmes, i entre Indústria i Amadeu); Sant Antoni (entre Costa i Fornaguera i Cervantes); Costa i Fornaguera (entre Monturiol i Moragas); Ànimes-Sant Jaume; Esglé sia-Cervantes; Ramon i Cajal (entre Valldebanador i Riera Capaspre); carrer del Pi, i diversos trams de Sant Quirze.

Notícies 6| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés
Els trams realitzats són: Rierany dels Frares, Àngel Guimerà, Bruguera, Sant Antoni, Costa i Fornaguera, Ànimes, Església, Ramón i Cajal, carrer del Pi i Sant Quirze

Es remodelarà el carrer Sant Pere per ferlo accessible i amable

L’Ajuntament ha adjudicat les obres de remodelació del carrer Sant Pere, entre Bruguera i Anselm Clavé. L’objectiu és convertir aquesta via en un espai més amable on no es podrà aparcar. El carrer tindrà un sol nivell amb les dues voreres accessibles, sense barreres arquitectòniques i amb un carril central.

Les obres contemplen la demolició de la calçada, de les voreres, les vorades i les rigoles del carrer, així com la seva pavimentació. També se substituirà la xarxa d’aigua existent per una nova canalització. Els treballs començaran segurament a finals d’any i el termini per a la seva execució és de cinc mesos.

7| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Notícies

Operatiu el punt de recàrrega de vehicles elèctrics del carrer Sant Joan

El punt de càrrega per a auto mòbils elèctrics situat a la part alta del carrer Sant Joan torna a estar en ple funcionament. Els usuaris de vehicles elèctrics podran fer servir aquest dispo sitiu que permet la càrrega de dos vehicles alhora durant dues hores amb una potència de 22,2 kW (32A), que equival a un terç de la càrrega completa de la bateria.

Instal·lada ara fa quatre anys, aquesta infraestructura pretén promoure la mobilitat sostenible a Calella. Per aquesta raó, el servei municipal de neteja i la brigada ja compten des de fa anys amb una flota de vehicles elèctrics.

Notícies 8| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés

Vuit fanals solars al passeig de Garbí per reforçar la il·luminació

L’Ajuntament de Calella instal·larà durant el mes d’octubre 8 fanals solars a la zona situada entre el pas subterrani de la Piscina Municipal i el final del passeig de Garbí, cantó Sant Pol. És una decisió que s’ha pres amb la finalitat de millorar la il·luminació d’aquesta zona, reforçant d’aquesta manera també la seguretat.

Aquestes vuit columnes amb lluminària led i de càrrega solar disposen de diverses característiques que permeten considerar les seves funcions com a pròpies d’una Smart City. Entre d’altres, els fanals disposen d’una gestió de control intel·ligent, així com d’una bateria interna i externa opcional integrada amb un sensor. Un dels beneficis principals és que la instal·lació de cablejat d’aquests dispositius és evitable.

9| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Notícies
Els llums consten d’un sistema de gestió intel·ligent, no requereixen de costos de cablejat ni excavació i estan construïts a partir d’un vidre resistent a les adversitats meteorològiques

Nova màquina escombradora per millorar la neteja al carrer Església

L’Ajuntament ha incorporat una nova escombradora de neteja viària. Aquesta màquina s’afegeix a les que ja té la ciutat amb la finalitat d’ampliar i reforçar els treballs de neteja, dins els diferents serveis que s’hi duen a terme.

La nova escombradora treballa en torn de matí, reforçant el servei de neteja que es fa al carrer Església i també durant la tarda, en què centra la seva feina en els carrers de vianants del voltant del carrer Església.

L’objectiu d’aquesta ampliació de servei és la millora de les tasques de neteja viària en una de les vies més concorregudes del municipi, degut a la gran afluència de ciutadans i negocis, i concretament en una època clau per Calella.

Aquest és un pas més dins les diferents accions que està duent a terme el Consistori per millorar l’efec tivitat de les tasques de l’empresa contractada i, d’aquesta manera, poder millorar el seu servei.

Notícies 10| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés
Contribueix a millorar el servei en un dels carrers més concorreguts de Calella per la gran afluència de ciutadans i de negocis que hi ha

La Festa Major i la Fira omplen de vida Calella

El darrer cap de setmana de setembre ha estat una explosió d’eufòria a Calella. Ni la pluja ha pogut apagar les ganes de les calellenques i els calellencs de viure amb intensitat una festa que aplega per igual a grans i a petits. És una festa per viure amb família, perquè hi ha activitats per a tots.

11| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Notícies
12| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Notícies
La Festa Major ha tingut moments tendres i emotius, amb el pregó de Pilar Vivas, monja de la Companyia de Maria; o plens de ritme, ball i disbauxa com les ballades dels gegants, la jornada castellera o els concerts de Lildami, Buhos i Catarres.
13| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Notícies
Notícies 14| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés

La Fira ha esdevingut un èxit absolut. El monogràfic dedicat a Navarra ha destacat per la seva riquesa gastronòmica i cultural. Els vicepresidents de Catalunya i Navarra, a més de l’alcalde Marc Buch, la van inaugurar. Enguany, la Fira ha tingut dos pilars més: la sostenibilitat i la solidaritat.

Notícies 15| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés

El

de

la tasca

16| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Notícies
Premi Ciutat
Calella reconeix
del doctor Ramon M. Prat i de la Fundació Hàbitat Solidari

Doctor Ramon Maria Prat.

Va néixer a Canet de Mar fa 92 anys. Ha exercit de metge a la ciutat durant més de 40 anys. Va participar activament a la primera ampliació de l’Hospital i va assumir l’atenció sanitària dels turistes, sobretot alemanys, que venien de vacances.

President de la Creu Roja local de l’època, membre del Club Rotary i durant 10 anys membre del Consell Parroquial. Quan es va jubilar tenia al seu càrrec la salut de 800 famílies.

Fundació Hàbitat

Solidari de Calella. Nascuda el 23 d’octubre del 1997 de la mà de Càrites per facilitar l’accés a l’habitatge a persones i famílies amb pocs recursos econòmics. Des del 2006 forma part de la Xarxa d’habitatges d’inclusió, que actualment depèn de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Des del 2016, la Fundació està dins de l’Oficina d’Habitatge que l’Ajuntament de Calella té a la plaça Vicenç Ferrer. Vint-i-cinc anys després, la Fundació gestiona 163 habitatges que donen servei a 457 persones (288 adults i 169 menors).

Per primer cop, un jurat format per guardonats d’edicions anteriors ha decidit a qui es concedia el reconeixement

Un jurat format per set dels guardonats d’edicions anteriors del Premi Ciutat de Calella ha triat els re coneixements d’enguany. El jurat format per Josep Miracle, Francesc Montero, Sílvia López, Pere Puig, Joan Pagès, en representació de la Cooperativa l’Amistat, Francesc Clarà, en representació d’Amics del Parc Dalmau, i Josep Puig, en representació de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital, han decidit que les distincions d’enguany siguin per al doctor Ramon Maria Prat i per la Fundació Hàbitat Solidari.

En un acte institucional celebrat a Can Saleta, el director de la Fundació Hàbitat Solidari, Jordi Sitjà, va destacar la feina incansable i desinteressada de totes les persones que hi col·laboren, així com la importància de l’habitatge social a Calella: “La Fundació ha esdevingut cabdal per afrontar aques ta problemàtica social tan gran que és l’accés a l’habitatge digne”, va dir. Per la seva banda, el doctor Prat va agrair el reconeixement i va afirmar: “Fent de metge a Calella, he intentat ser bona persona, ser un bon cristià i un metge hipocràtic”.

L’alcalde de Calella, Marc Buch, va tancar l’acte destacant l’orgull que representa per a la ciutat comptar amb persones com el doctor Ramon Maria Prat i institucions com Fundació. I va tenir paraules de reconeixement a la solidaritat dels calellencs i calellenques: “Som un poble solidari, no de paraula sinó de fets; i els fets són el que defineixen el que és una persona, el que és una entitat i, en definitiva, el que és un poble”.

Aquest distintiu honorífic es va crear ara fa 10 anys amb la finalitat de posar en valor i agrair la tasca social i humana que les persones i entitats de Calella posen en pràctica.

17| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Notícies
Notícies 18| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés El NEC 22 supera totes les xifres El festival guanya 2.000 espectadors respecte el 2019, capta fora de Calella a més de la meitat del públic i demostra que pot acollir concerts de gran format

El Far de Calella ha il·luminat les nits d’estiu del NEC que aquest any presentava nou escenari, nou deco rat i un rècord d’assistència de 5.142 persones, de les quals gairebé 3.000 han vingut de fora.

Desenes d’artistes de primer nivell com Maria del Mar Bonet, Ginestà, Beth, Rocío Márquez o Gemma Humet han actuat al NEC exhaurint entrades en tres ocasions, en un context de retorn a la normalitat en tots els festivals d’estiu després de la pandèmia.

A més, el NEC ha demostrat que pot acollir actes de gran format. El concert de Muchachito Bombo Infierno i Joan Garriga va ser un èxit. Més de 1.100 persones van omplir el Pati de l’Os del Parc Dalmau per gaudir de la nit de festa i rumba, de les quals més de 800 van venir de fora de Calella.

L’edició d’enguany ha presentat una millora de les xifres respecte a la resta d’edicions. Així mateix, han quedat enrere les dades de les dues passades edicions marcades per les mesures de prevenció de la covid. Respecte al NEC 19, el públic de fora ha augmentat en 11 punts, i s’han celebrat 17 concerts envers els 11 del 2019.

El Far de Calella, després de més de deu anys de festival, segueix captivant a tothom que s’hi apro pa. Aquest any, a més, el NEC estrenava photocall perquè tothom s’hi pogués fotografiar. Ho va fer, per exemple, el president de la Generalitat, Pere Arago nès, que va assistir al darrer concert del festival.

Notícies 19| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés

Tres ‘ambaixadors’ de Calella al món

La pilot de karts Laura Camps i els triatletes Jordi Cánovas i Miquel Àngel Pérez passejaran el nom de Calella arreu del món. L’Ajuntament els dona suport a canvi que fomentin l’esport a Calella i que projectin el nom de la ciutat arreu a través de la seva activitat.

Cánovas i Pérez pertanyen al Club Natació Calella i s’han classificat per les millors proves del món. Els dos competiran a St. George (Utah) fent la mitja Iron man de 70.3 milles (113 km) el 29 d’octubre.

Laura Camps, pilot de karts, forma part de l’Acadè mia de Pilots de Ferrari. Va començar a competir en karting l’any 2018 i va guanyar la segona edició del programa “Girls on Track - Rising Stars”, una inicia tiva de la Federació Internacional de l’Automòbil per promoure l’automobilisme femení.

L’esport i el turisme esportiu és una de les línies estratègiques de Calella com a destinació turística.

20| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Notícies
La pilot Laura Camps i els triatletes Jordi Cánovas i Àngel Pérez lluiran el nom de la ciutat

El diumenge 2 d’octubre es va celebrar l’Ironman, una prova que converteix la ciutat en la capital mun dial d’aquesta modalitat. Al voltant de 5.000 atletes van competir a la cursa de llarga distància i a la del 70.3 (la meitat del recorregut).

La natació va ser el punt d’arrencada. Els atletes van entrar a l’aigua a l’alçada del Monument a la Sardana fins a arribar al Camp de Futbol de Mar. Allà, els que feien la cursa de llarga distància van poder agafar les bicicletes per seguir la cursa; els de la 70.3 les van agafar al pàrquing de la Renfe.

projecta

enforteix

Tots van compartir un únic circuit de bicicletes Calella-Montgat-Calella, de 93 km la cursa curta i 180 km la llarga. La cursa a peu es va fer pel camí de la platja fins al final de Pineda (cursa curta) i fins a Santa Susanna (cursa llarga).

L’Ironman no solament situa la ciutat al centre d’una de les competicions més importants del món, sinó que suposa una font d’ingressos. El turisme i el co merç s’enforteixen cada cop que se celebra aquesta prova. I més, quan a cada atleta l’acompanyen entre dues i tres persones que, normalment, pernocten a la ciutat.

Notícies 21| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés
L’Ironman
la ciutat i
el teixit econòmic La competició aplega al voltant de 5.000 atletes procedents d’arreu del planeta

La platja de gossos, una realitat

La platja per a gossos ha estat operativa aquest estiu. Els gossos han pogut córrer per la platja, en una zona que comprèn entre els carrers Sant Isidre i Escoles Pies, en un espai tancat prou ampli i sense causar molèsties als banyistes que prefereixen no compartir la sorra amb mascotes.

L’Ajuntament tenia el mandat de la consulta popular del diumen ge 3 d’abril quan els calellencs i calellenques que van voler anar a votar van decidir que la ciutat havia de disposar d’un espai per a

mascotes a la platja. La consulta permetia votar a 15.817 persones. D’aquest cens, podien votar les persones que complissin els requisits d’estar empadronats a Calella, tenir més de 16 anys i no disposar d’un animal de compa nyia censat a la ciutat.

Finalment, van exercir el seu dret a vot 1.313 calellencs (un 8,3% del total). Hi van votar a favor 793 persones; en contra, 507; hi va haver 7 abstencions i 6 vots van ser declarats nuls.

22| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Notícies
L’Ajuntament arriba a temps per fer efectiu aquest mateix estiu el mandat de la consulta popular

sabies que...

Dues celebracions populars, la revetlla de Sant Joan i la Flama del Canigó

Escultura en homenatge al personal de l’Hospital per la seva feina durant la covid

L’obra de l’artista Ció Abellí es va descobrir en un acte institucional al vestíbul de l’Hospital presidit per l’alcalde, Marc Buch. A l’acte hi van intervenir el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Dr. Joan Guix, i l’autora de l’escultura. Va ser un homenatge a tot el personal que treballa en l’àmbit de la salut per la seva feina incansable. Tant l’alcalde com el president de la Corporació van agrair la feina, dedicació i humanitat dels professionals de la salut en uns moments d’incertesa en què la ciutadania necessitava saber-se en bones mans.

Calella celebra la Diada Nacional de Catalunya

La plaça Catalunya va acollir l’acte institucional de l’Onze de Setembre a Calella, que va començar amb un castell a càrrec dels Maduixots. Tot seguit es va hissar la bandera de Catalunya al so d’“El cant de la senyera”. L’alcalde, Marc Buch, va pronunciar el discurs institucional en què va posar l’accent en els valors de la llengua, la cultura i la història del país. L’acte es va acabar amb els “Els segadors”.

Es va fer la revetlla amb les limitacions pròpies d’una situació de sequera i risc d’incendis. L’Ajuntament va publicar un ban amb les alertes i les restriccions per evitar danys a la zona boscosa que hi ha al municipi i al voltant, atès que la situació meteorològica no era la més adient. Calella també va rebre la Flama del Canigó, que és un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana. Els Udols de Foc van ser els encarregats de portar-la.

Capital, un any més, del folklore internacional

Calella ha acollit la 50a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que organitza Adifolk. A l’Ajuntament es va fer la recepció dels participants procedents, en aquesta edició, de Bulgària, Brasil, Mèxic, Kenya i Romania, a més de Catalunya. Enguany, aquestes jornades van permetre recuperar la normalitat després de dues edicions marcades per la pandèmia i les mesures preventives vers la covid. Calella manté el seu compromís amb un Festival Internacional de Folklore que pretén cohesionar la cultura i els pobles del món a través de la dansa

Quatre Fires Marineres per promocionar la producció artesanal

Les quatre Fires Marineres, que van tenir lloc els dissabtes 11 de juny, 9 de juliol, 13 d’agost i 3 de setembre al passeig de Manuel Puigvert, van resultar tot un èxit. Enguany, el projecte va agafar la forma d’una versió beach que organitza Petits Creadors amb la finalitat de promocionar la producció artesanal que es fa a Calella. La Fira va disposar de més de vint parades on es van poder apreciar els diversos productes que realitzen els artesans.

Breus 23| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés

sabies que...

Les monges de Lestonnac tanquen 160 anys de servei i acompanyament a la ciutat

Les germanes de la Companyia de Maria, més conegudes pel nom de la seva fundadora, Lestonnac, han tancat una etapa de 160 anys de servei a la gent de Calella. La manca de noves vocacions ha fet impossible continuar el projecte. En senyal d’agraïment, el pati de l’Escola Pia va acollir l’acte institucional d’homenatge. La ciutat va voler donar les gràcies a les monges de Lestonnac per la seva dedicació, escalf i suport a molts calellencs i calellenques durant aquests anys.

Bandera Blava, “Q” i Safe Tourism a la qualitat de la platja de Garbí

La qualitat de l’aigua i de la sorra de la platja de Garbí van permetre que les banderes Blava, “Q” i Safe Tourism hi onegessin. Aquests reconeixements es concedeixen a les platges amb les aigües més netes i amb una gamma de serveis de qualitat a l’abast de tothom. Per a l’Ajuntament, el lliurament de les banderes és el reconeixement a la feina intensa, constant i decidida per garantir una platja i una zona de bany de qualitat, així com també la satisfacció de saber que Calella pot oferir als seus ciutadans i als visitants uns serveis homologats de primer nivell.

Aprovat el projecte per construir unes graderies a la zona esportiva Tomàs Claramunt

Es preveu construir quatre pisos de graderies en el Complex Esportiu Municipal Tomàs Claramunt. L’objectiu és poder realitzar aquestes obres a finals d’any. Es tracta d’unes graderies d’obra cobertes en les quals hi cabran 200 persones.

El Pressupostos Participatius trien la construcció d’un Skatepark

Els vots del 40,29% dels calellencs i calellenques que han participat en els Pressupostos Participatius 2022 han triat l’Skatepark com el projecte més interessant. L’Ajuntament impulsa aquesta iniciativa participativa amb la voluntat d’implicar i fer participar els ciutadans en la presa de decisions que afecten el municipi. Les propostes que no van obtenir prou suport van ser: fer accessibles els miradors; la remodelació de la plaça Conrad Prat; renovar els bancs i instal·lar-ne d’intel·ligents; i construir una font ornamental a la plaça del Bunyol.

Aprovat el Pla Local per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere 2022-25

Disposar d’un pla per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere és vital per alinear les polítiques d’igualtat municipals en un eix d’actuació a l’hora de treballar per l’assoliment de la igualtat i per l’erradicació de l’odi i la discriminació. El Pla Local, que va ser aprovat per unanimitat al Ple del dia 21 de juliol de 2022, és el marc de referència de l’Ajuntament de Calella en relació a l’assoliment de la igualtat efectiva entre persones independentment de la seva identitat o expressió de gènere i la seva orientació sexual i afectiva.

Breus 24| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés

Calella s’adhereix a la campanya “Fes un gest per l’ELA”

Es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una iniciativa que té en la Fundació Miquel Valls un pilar indispensable en el treball per fer front a la malaltia. Calella va voler donar visibilitat a la lluita contra l’ELA il·luminant de verd el Far i l’Ajuntament, i es va adherir a la campanya “Fes un gest per l’ELA”. L’Esclerosi Lateral Amiotròfica és una malaltia que, per ara, no té cura i que afecta dues de cada 100.000 persones al món.

Creix el Festival Cultura Viva i esdevé un èxit absolut

El festival de música jamaicana va convertir-se en tot un triomf. Entre d’altres, el públic va poder gaudir de les actuacions de reggae dels artistes Stranger Cole, Irie Souljah, el calellenc Pau Dangla o Ital Youth. Tots els concerts van tenir lloc a la platja de Garbí i l’entrada va ser gratuïta.

El Festrival va unir el triatló, la travessa d’aigües obertes i l’aquatló

El 3 i 4 de setembre es va disputar el Festrival Ciutat de Calella, un esdeveniment esportiu que va aplegar un triatló supersprint, la 34a Travessia d’aigües obertes i la segona edició de l’Aquatló popular. Organitzat pel Club Natació Calella i la Federació Catalana de Triatló, va resultar tot un èxit d’expectació i de participació.

L’Ajuntament incorpora a Sostenibilitat un especialista en medi ambient

Des del 25 de juliol, l’àrea de Sostenibilitat disposa d’un tècnic especialista en medi ambient per donar la visió transversal a una política prioritària pel govern municipal en un moment de canvi climàtic. De fet, quan va assumir l’alcaldia Marc Buch va explicitar el medi ambient i la sostenibilitat com un dels pilars de la seva acció de govern. Tant és així, que al regidor encarregat de l’àrea, Albert Torrent, li va donar rang de primer tinent d’alcalde. El tècnic contractat ocuparà aquesta plaça fins que a través de concurs públic es cobreixi la plaça de forma definitiva.

L’Aplec de la Sardana aplega un miler de persones

La trobada sardanista més antiga de Catalunya reuneix al passeig de Manuel Puigvert i al Parc Dalmau les millors cobles del país. La 94a edició va esdevenir tot un èxit, com demostren les xifres de participació. Durant tot el cap de setmana es van vendre més de 2.000 entrades. Algunes de les persones vingudes de fora de la comarca van fer nit a la ciutat. Hi van haver més de 300 pernoctacions als hotels de Calella. L’Aplec Pairal de Catalunya, el degà dels aplecs del país, reuneix les millors cobles del moment. En aquesta ocasió van venir les cobles Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, la Principal de la Bisbal, Montgrins, la Principal del Llobregat i Marinada.

Breus 25| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés

el pols de la ciutat

NATÀLIA COSTA

Síndica municipal

Natàlia Costa és la nova síndica municipal de Calella. La seva candidatura va ser escollida pel Consell Municipal de Convivència i Participació i ratificada per unanimitat pel Ple Municipal. Nascuda a Barcelona l’any 1991, fa cinc anys que viu a Calella, tot i que sempre hi ha estat vinculada perquè els seus pares hi tenien una segona residència. Graduada en Dret, és la segona dona síndica després de Sílvia López.

El mandat de Costa és de cinc anys. Assumeix d’aquesta manera el compromís de vetllar pels drets dels calellencs i calellenques davant de l’administració pública. Actualment, atén presencialment la ciutadania cada dimecres a l’Ajuntament Vell.

26| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Entrevista

Per què es va presentar per ser síndica?

Ho vaig fer quan vaig veure que en Pere Porti, l’antic síndic, va decidir deixar el càrrec. A més, també em vaig animar a fer-ho perquè jo com a ciutadana he realitzat diverses instàncies i no he obtingut cap resposta.

Considero que, per aquesta raó, la ciutadania necessita una figura que l’ajudi a comunicar-se amb l’Ajuntament.

L’han posat al dia els dos síndics anteriors de les preocupacions de la ciutadania?

Sí. L’anterior síndic em va fer arribar el seu informe anual respecte les demandes que li havien anat arribant.

Quines motivacions personals té respecte Calella?

Des de petita que tinc relació amb Calella. Fa anys hi venia perquè els meus pares hi tenien una segona residència i actualment hi visc. Hi estic molt vinculada. I, responent a la pregunta, la meva motivació, el meu propòsit és que Calella sigui una ciutat millor amb les aportacions que jo pugui fer.

Quins objectius s’ha marcat de cara a aquests cinc anys?

Clarament m’he marcat com a objectiu principal el d’ajudar els calellencs i les calellenques amb totes les demandes, queixes o inquietuds que puguin tenir respecte l’administració pública, convertint-me així en una mediadora. A més a més, també m’agradaria poder aportar les meves pròpies propostes, sempre amb la finalitat que les millores i els canvis es facin reals.

Podria anomenar-me alguna millora concreta que vostè creu necessària a Calella?

En primer lloc, cal millorar la neteja a la ciutat, augmentant, per exemple, la recollida de brossa a l’estiu. També caldria augmentar la vigilància per part de policies locals arreu de tota la ciutat, i no només als carrers més concorreguts.

En què va basar la seva carta de presentació?

Principalment vaig parlar de mi. També vaig voler expressar la meva voluntat d’ajudar i contribuir que la ciutat sigui millor.

Vostè és animalista, oi? Sí...

Creu que hi haurà demandes que seguiran aquesta línia?

De fet, ja he rebut instàncies d’aquest tipus. Jo crec, aquesta com a mínim és la meva opinió, que l’Ajuntament necessita una empenta per millorar en aquest sentit.

De què es queixa la gent? Hi ha veïns que es queixen de la quantitat d’ocells que hi ha a la ciutat. N’hi ha d’altres que qüestionen el tema dels gats al carrer, tant els que són voluntaris en aquesta causa com els propis ciutadans.

Quin sentit té que existeixi la seva figura en una ciutat com Calella?

Penso que pot ser molt important en el cas que hi hagi situacions en les quals l’Ajuntament no doni resposta a les demandes d’algun ciutadà.

En què creu que pot ajudar els calellencs?

Jo soc graduada en dret, per tant, el fet de disposar de coneixements en l’àmbit legal pot ser útil a l’hora de contribuir en les instàncies que es puguin dur a terme.

27| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Entrevista

08370 Calella juntsxcalella@gmail.com twitter: @JuntsperCalella facebook.com/JuntsperCalella

EL NOSTRE COMPROMÍS, MÉS FERM QUE MAI

Al darrer tram de la legislatura ens tro bem davant de situacions polítiques con vulses, situacions que dificulten el desen volupament de l’acció de govern, però des del grup de Junts per Calella-PDeCAT mantenim intacte el compromís adquirit amb la ciutadania a les eleccions del 2019.

El nostre grup continuarà treballant amb fermesa i determinació per complir el pro grama electoral presentat davant el con junt de la ciutadania calellenca. Ho farem perquè Calella necessita un govern que continuï treballant per la ciutat, donant solució a les dificultats del dia a dia que estan vivint moltes persones i moltes em preses, pensant en el futur de la ciutat i en el desenvolupament exitós de la nostra economia productiva.

Des de Junts per Calella-PDeCAT reafir mem, també, l’acord de govern signat el 2019 que ha garantit, i treballarem perquè ho continuï fent, la governabilitat de la ciutat. Ho farem prioritzant els interessos col·lectius, els de la ciutadania, i fugint de personalismes, com hem fet sempre. Per què no entenem la política si no és amb les persones, amb els calellencs i calellen ques, com a centre i raó de ser de qualse vol actuació.

Malgrat el context polític, el repte que te nim al davant actualment és molt il·lusi onant: després de dos anys marcats per la situació de pandèmia (adaptant les ac tivitats, prenent mesures, mantenint dis tància social, etc.), hem de tornar a la nor malitat. L’activitat frenètica de la ciutat durant els mesos d’estiu, que han culmi nat amb la Festa Major i la Fira de Cale lla i l’Alt Maresme que hem viscut, han si gut un clar exemple d’aquesta tornada a la normalitat. Dedicarem tots els esforços necessaris, i treballarem amb la màxima il·lusió perquè aquest cicle que hem inici at a l’estiu s’estengui per tot l’any.

El nostre compromís pels vuit mesos que venen és més ferm que mai. Continuem treballant per Calella.

Sant Josep, 10 | 08370 Calella www.esquerra.cat/calella calella@esquerra.cat Whatsapp: 654 534 143 facebook.com/esquerra.calella

UN BON ESTIU?

El sector del turisme i serveis torna a fun cionar amb xifres d’abans de l’arribada de la pandèmia. Ha estat un estiu on les ga nes de “normalitat”, de sortir al carrer, de viure, han estat evidents. La nostra ciutat, que viu majoritàriament del turisme i ser veis, ha funcionat, i alguns empresaris han apostat per Calella per invertir en els seus negocis. Però, i el govern de la ciutat, ha es tat a l’altura? Nosaltres creiem que no. No podem demanar inversions als empresaris quan des de l’Ajuntament no es fa un bon manteniment de la ciutat ni una bona ges tió del servei de neteja que, en definitiva, perjudica el conjunt de la ciutadania. En aquest espai trimestral de la publica ció municipal Calella és més, sols dispo sem de 2.000 caràcters per poder infor mar-vos de les darreres tasques i opini ons d’Esquerra Calella. És per això que us animem a escanejar aquest codi QR on trobareu informació i podreu llegir sobre:

- Entrevista a l’alcaldable i portaveu d’ERC Calella, Xavi Ponsdomènech, a Ràdio Ca lella Televisió.

- Visita del director general de Comerç de la Generalitat, Jordi Torrades.

- Xerrada col·loqui a Calella, amb Maria Dantas, diputada al Congrés dels Dipu tats i activista de moltes lluites socials so bre la regularització de totes les persones migrants.

- Natàlia Costa, nova síndica municipal de Calella.

- Mocions, precs i preguntes del mes de juliol.

- Lamentem i denunciem la mala gestió en els serveis de neteja.

- Les Seccions Locals d’ERC a l’Alt Mares me (Calella, Pineda, Santa Susanna, Mal grat, Tordera i Palafolls) i La Selva (Bla nes) denuncien l’endarreriment de l’exe cució de les obres a l’N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva.

- Diada Nacional de Catalunya.

- Inauguració del Kaktus Sky Lounge.

- Diferents actes, conferències... on hem assistit i participat.

Passatge Mercè Rodoreda, 4 bxs (Pl. de les Roses) | 08370 Calella Tel. 649 890 124 calella@iniciativa.cat

Regidor: sebastiantejadagarcia@gmail.com

UNA ALTRA FIRA I UNA ALTRA FESTA MA JOR SÓN POSSIBLES

Les festes majors són una oportunitat im millorable perquè tota la comunitat parti cipi sense complexos d’una alegria com partida. Per això és molt important, quan es dissenyen els programes de festes, te nir en consideració no només les tradici ons més arrelades que són el tronc cen tral de les activitats. Cal incorporar amb naturalitat altres formes d’entendre la festa que tinguin a veure amb altres tradi cions culturals presents a la nostra ciutat. Un de cada cinc calellencs té una naciona litat diferent, i en la vida quotidiana coin cidim tots al carrer, a la feina, a l’escola o fent esport, en una convivència en general magnífica. És hora que això es traslladi a les festes de la ciutat, i quina millor forma de fer-ho que traslladar la responsabilitat de proposar les activitats a una Comissió de Festes formada per entitats de Cale lla que procuri aquest diàleg i que esten gui les celebracions a tots els racons de la ciutat, més enllà del centre. Volem ac tivitats als apartaments Codina, a la plaça Bartomeu Barceló, a la plaça dels Taron gers, a qualsevol racó de Calella.

D’altra banda, la Fira de Calella, després de tants anys, s’ha convertit en un esde veniment esperat per tots. És un lloc de trobada amb les entitats que convé pre servar i millorar, però també és l’escenari d’un mercat de productes convencionals que sovint es poden trobar qualsevol dia de l’any a botigues o establiments de ser veis de la ciutat.

Tampoc és realment la Fira de l’Alt Mares me per la manca d’implicació dels muni cipis veïns. És un model superat que va tenir un gran èxit als anys 80 i 90, quan l’accés a determinats productes era difí cil per a la gent i que ara està clarament desfasat.

Necessitem replantejar-nos el model d’una Fira, és un esdeveniment que té un enorme potencial i que podria contribuir a la transformació que la nostra ciutat necessita amb urgència. La Fira de l’any 2024 haurà de ser molt diferent, és el nos tre compromís.

www.calella.cat | @calellaesmes

28| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022
calellaésmés Grups municipals

Grups municipals

Jovara, 103, L 1 | 08370 Calella Tel. 937 662 123 calella@socialistes.cat Instagram.com/psccalella

Els i les socialistes vam celebrar la Diada. És una festivitat important que no pot es capar del nostre tarannà d’unitat, plura litat i concòrdia, a més de representativa de tots.

La societat catalana ha obert una nova etapa de la història del nostre país en la qual el retrobament, la col·laboració i el diàleg entre catalans es va obrint pas.

Cal multiplicar els àmbits en els quals una gran majoria de catalans i de catalanes es poden posar d’acord. La ciutadania exi geix menys crispació i més responsabili tat, una política útil i al servei de l’interès general.

Al PSC fem nostres aquestes demandes. Sabem que necessitem mobilitzar totes les energies del país per fer front als rep tes que la nostra societat afronta i sabem que cal buscar el que ens uneix.

Estem segurs que aquest nou camí no serà gens fàcil, però també cal dir que sempre hem trobat sortida per a la nostra supervivència en el transcurs de la nostra història.

Les societats canvien, per això tenim l’oportunitat de ser una eina útil de trans formació per a cada moment, ja que el no fer-ho ens allunya de la realitat. Per ser aquesta eina de transformació, hem treballat durant tots aquests mesos tan complicats per ajudar totes i cadascu na de les persones d’arreu del nostre país. Tenim la convicció que l’important de la nostra tasca és treballar pels nostres con ciutadans.

Han estat uns mesos molt durs, i és aquí on les institucions hem unit esforços per donar resposta a les peticions de la ciuta dania, però sobretot hem treballat units per oferir solucions als problemes actuals.

Fruit del treball en xarxa de les diverses administracions públiques, hem trobat opcions per pal·liar les conseqüències dels moments viscuts.

Creiem que el més important són les per sones, perquè són la raó de ser de les po lítiques públiques promogudes arreu del país. L’esforç i la coordinació de les admi nistracions són la prova que cal mantenir la via del diàleg i l’entesa per aconseguir millorar el nostre benestar.

La societat catalana ha obert una nova etapa. És hora d’entomar els reptes que el país té per davant.

Sant Josep, 7 | 08370 Calella cupcalella@gmail.com facebook.com/cupcalella instagram.com/cupcalella twitter.com/cupcalella

Volem fer una petita dels temes de ciutat, relacionats amb la temporada, que hem deixat enrere.

1. Calella continua estant bruta

Els problemes amb la neteja s’han agudit zat durant la temporada alta degut a l’ar ribada de nous visitants. Malgrat que en el contracte de neteja entre l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària Urbaser-Arca ja es contempla l’augment de material i personal en aquesta època de l’any, l’in compliment d’aquest, la mala gestió de l’empresa i un control deficient —i a vol tes negligent— de la regidoria en el ser vei prestat, ha provocat el col·lapse i des bordament integral —del servei— aquest estiu. Degut a això, hem pogut veure con tenidors vells i papereres a vessar, serveis especials que no s’han portat a terme (com és el cas del carrer Església, el Mer cat o el Passeig que no hi passa la maqui nària corresponent), una flota de Calella no renovada o una constant falta de per sonal que ha deixat moltes vegades zones descobertes. Aquestes mancances ja des controlades i visibles són la conseqüència d’una empresa multinacional que busca els màxims beneficis reduint el servei que presta. Potser la prioritat hauria de ser el servei i no el benefici d’uns pocs. Què tal si ens plantegem municipalitzar-la?

2. La Platja de Gossos Ha estat un èxit. Tot i això fem aquestes propostes de millora per tal de millorar-la encara més. Pots consultar a les nostres xarxes el DECÀLEG PER A LA MILLORA DE LA PLATJA DE GOSSOS

3. Restes arqueològiques

La destrucció del jaciment romà no s’atu ra malgrat l’oposició de la majoria de la comunitat científica del camp de l’arque ologia i la història (signants professors universitaris de totes les universitats ca talanes) i part important del teixit social calellenc. S’està soterrant, fragmentant, tapiant i destruint —més de seixanta ele ments del jaciment—. L’especulació ur banística, defensada pels principals par tits de govern i oposició, ha relegat el jaci ment a un fons d’armari. Una oportunitat per al foment i divulgació del nostre pas sat i d’aposta per un turisme de proximi tat i cultural perduda.

CUP Calella Cuideu-vos molt.

www.ciudadanos-cs.org comunicadosciudadanoscalella@gmail.com Whatsapp 610513104 facebook.com/Cs-Calella @cs.calella

CALELLA NOCTURNA

Nuestra ciudad es un referente en todo el litoral catalán. Tenemos la suerte de po der ofrecer una oferta variada para cada una de las necesidades de todos aque llos que eligen nuestra ciudad para poder disfrutar y descansar en los días que per manezcan en ella, amplia oferta en hos telería, restauración, comercio y ocio, de ello subsisten una importante parte de nuestros ciudadanos empresarios/au tónomos, pero sobre todo peligran las in versiones de futuro.

Una temporada corta pero intensa, y eso conlleva la tolerancia de cada uno de no sotros. Luego llega la parte no tan posi tiva, como es el incivismo, la inseguri dad, que incluye el no respeto a los que desean venir para descansar y a la gran mayoría de habitantes de nuestro muni cipio, dañando el mobiliario público, su ciedad, etc. Evitar una gran parte de este gran problema depende de que el Ayun tamiento haga cumplir las ordenanzas marcadas y estar preparados para hacer las cumplir. El incivismo viene de muchos años atrás. ¿Medidas hasta la fecha? Casi ninguna… No solo se deben tomar decisi ones políticas para contentar a unos y a otros. ¿Decisiones populistas promovidas por intereses?

La medida tomada en concreto con un local de nuestra ciudad (discoteca Phoe nix) no nos parece la solución a este pro blema, ya que el incivismo se produce en las calles de nuestra ciudad, zona de Riera Capaspre, Jovara y en la estación de Ren fe. Solo debemos recordar todos los nego cios que han tenido que bajar la persiana debido a la crisis de la pandemia que he mos dejado atrás. Debemos recordar que las medidas que se tomaron con este sec tor fueron desproporcionadas, esta no es la solución para parar lo que sucede en esta época estival. Más presencia policial en nuestras calles para evitar este proble ma. El compromiso de un Ayuntamiento debería ser velar por la igualdad y los de rechos de todos.

www.calella.cat | @calellaesmes

29| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022
calellaésmés

Marc Buch i Rigola

Albert Torrent i Vivancos

1a TINÈNCIA D’ALCALDIA

1. Àrea de Sostenibilitat

2. Àrea de Serveis de Ciutat alberttorrent@calella.cat

,

Àrea de Comunicació alcaldiaoberta @calella.cat

REGIDOR DEL DISTRICTE 3 Districte que va del c. Llobet i Guri, fins el c. Joan Corominas (a tocar de Pineda de Mar); ctra. N-II en amunt.

Josep Torres i Lobato

2a TINÈNCIA D’ALCALDIA

1. Àrea de Mobilitat i Seguretat

2. Àrea de Cultura joseptorres@calella.cat ,

REGIDOR DEL DISTRICTE 1 Districte comprès entre el c. de Puig de Popa i la riera de Capaspre, ctra. N-II amunt i entre la ctra. N-II i la platja

Montserrat Mateu i Serra

3a TINÈNCIA D’ALCALDIA

1. Àrea d’Educació, Solidaritat i Nova Ciutadania montserratmateu@calella.cat ,

REGIDOR DEL DISTRICTE 6 Districte que va del c. Sant Pere, fins el c. de la Indústria; entre la ctra. N-II i la platja.

4a TINÈNCIA D’ALCALDIA

Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Gestió Patrimonial josepgibert@calella.cat

REGIDOR DEL DISTRICTE 5 Districte que va del c. de Creus i de Raval, fins el c. Sant Pere; entre la ctra. N-II i la platja.

REGIDORA ADJUNTA A L’ALCALDIA

1. Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Consum

2. Àrea de Joventut, Participació, Igualtat i Drets Civils cindyrando@calella.cat

,

REGIDOR DEL DISTRICTE 4 Districte que va de la riera de Capaspre, fins el c. de Creus i de Raval; entre la ctra. N-II i la platja.

Xavier Ponsdomènech

i Basart

ERC Calella xavierponsdomenech@ calella.cat

Pilar Rocafort i Vidal

ERC Calella rocafortvp@calella.cat

Sebastián

Tejada i García

Calella en Comú tejadags@calella.cat

Ramon Llamazares i Vázquez

REGIDOR ADJUNT A L’ALCALDIA

1. Àrea de Política Social, Salut i Gent Gran ramonllamazares@calella.cat ,

REGIDOR DEL DISTRICTE 2

Districte que va de la Riera de Capaspre, fins el carrer de Llobet i Guri; ctra. N-II en amunt.

Carles Ferrer i Costa

ERC Calella c.ferrer.costa@gmail. com

Josep Maria Juhé i Mas Calella en Comú juhemjm@calella.cat

Núria Freixas i Rojas

CUP nuriafreixas@calella. cat

Lucia Sánchez i Vargas

REGIDORA ADJUNTA A L’ALCALDIA

1. Àrea d’Habitatge

2. Àrea de Fires luciasanchez@calella.cat ,

REGIDOR DEL DISTRICTE 7 Districte que va del c. de la Indústria, fins al Rierany dels Frares; entre la N-II i la platja.

Míriam Sellés i Llauger

ERC Calella miriamselles@calella. cat

Anna Giménez i González

Calella en Comú annagimenez@calella. cat

Guillermo Gomis i Monteoliva

Ciutadans Calella gomismg@calella.cat

30| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés L’Ajuntament de Calella COMPOSICIÓ DE L’AJUNTAMENT
ALCALDIA 1. Àrea de Planificació de Ciutat 2. Àrea de Territori 3. Àrea de Turisme 4. Àrea d’Esports 5. Àrea de Transparència 6. Àrea de Digitalització i Smart City 7.
Josep Gibert i Gurri
1.
,
Cindy Rando i Radaelli

AJUNTAMENT 93 766 30 30

POLICIA LOCAL 93 766 59 20

MOSSOS D’ESQUADRA 93 741 89 85 (consultes) 088 (emergències)

GUÀRDIA CIVIL 93 769 05 91

BOMBERS (Pineda) 93 762 52 53

AMBULÀNCIES

CALELLA/PINEDA 93 767 11 00

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) 93 766 59 50

HOSPITAL DE CALELLA 93 769 02 01

CREU GROGA 93 766 20 30

OFICINA DE TURISME 93 769 05 59

TANATORI MUNICIPAL 93 769 53 01

DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES 93 766 59 20

OMIC (Oficina Municipal d’informació al consumidor) 93 766 51 64

REGISTRE DE LA PROPIETAT (Arenys de Mar) 93 792 08 82

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 93 472 91 93 CORREUS 93 769 13 54

JUTJAT DE PAU 93 769 04 84

ESGLÉSIA PARROQUIAL 93 769 09 90

DEIXALLERIA 93 766 21 87

GESTAIGUA: AT. CLIENT 93 521 97 80 / 900 100 506 AVERIES 900 100 507 GAS NATURAL 93 769 02 49

BIBLIOTECA CAN SALVADOR DE LA PLAÇA 93 769 03 86

MUSEU-ARXIU JOSEP MARIA CODINA BAGUÉ 93 769 51 02

COMPLEX ESPORTIU TOMÀS CLARAMUNT 93 766 20 07 PAVELLÓ D’ESPORTS PARC DALMAU 93 769 44 00

PISCINA MUNICIPAL

766 19

ESTACIÓ RENFE 900 410 041

AUTO-TAXI CALELLA 93 161 31 02 / 682 55 33 88

AUTOCARS CALELLA 93 766 43 59 / 902 424 667 GASOLINERA 93 769 10 97

GESTVIA 93 766 41 90

RÀDIO CALELLA TV 93 766 03 33

INSS 93 769 28 49

INEM (Pineda)

SERVEI MUNICIPAL D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC (SEMAP)

ESCOLA BRESSOL

CARRILET

ESCOLA EL FAR

COL·LEGI LA MINERVA

COL·LEGI ESCOLA PIA Jovara:

ESCOLES FRETA

BISBE SIVILLA

31| 38 | 3r TRIMESTRE | 2022 www.calella.cat | @calellaesmescalellaésmés Informació
93
71
93 762 93 70
93 766 04 76
EL
93 766 09 71
93 769 24 14
93 769 16 67
93 769 04 55 Sant Pere: 93 766 06 71
93 766 19 83 IES
93 766 12 01 La ràdio-tv pública de Calella, a internet P Mira la tele online Xarxes socials @radiocalellatv www.radiocalellatv.cat 2 Escolta la ràdio 107.9fm TELÈFONS D’INTERÈS La informació municipal al teu abast Segueix-nos a les xarxes: Instagram @calellaesmes Facebook calellaésmés Twitter @calellaesmes Subscriu-te al butlletí digital: www.calella.cat L’aplicació per a una Calella millor. > Instal·la gratis l’app al teu mòbil > Amb 8 passos, hi guanya Calella. > Funciona així de fàcil! calella a punt DISPONIBLE A GOOGLE PLAY I APP STORE Plaça de l’Ajuntament, 9 08370 Calella Tel. 937 663 030 HORARI D’ATENCIÓ A L’OAC: de 9.00 a 14.30 h Plaça de l’Ajuntament, 1-4
Patrocina: Organitza: Col·labora: 2022 CALELLA
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.