Page 1

02 | 3r TRIMESTRE | 2012

Plaça de l’Ajuntament, 9 | 08370 Calella

L’AJUNTAMENT

INFORMA

Museu del turisme UNA REALITAT pàg. 05

94 noves places

Festa major DE la minerva i fira de calella pàg. 08 i 09

calella té unes platges de qualitat pàg. 12

pàg. 04

Publicació trimestral de l’Ajuntament de Calella

01


02 No et perdis res del que passa a la teva ciutat p Mira la tele online

La nova Calella Televisió, ara a internet www.calellatv.cat

calellaésmés c Telèfons d’interès

http://www.calella.cat | calella@calella.cat | tel. 93 766 30 30 |

regidors

AJUNTAMENT 93 766 30 30 POLICIA LOCAL 93 766 59 20 MOSSOS D’ESQUADRA 93 741 89 85 (consultes) 088 (emergències)

Xavier Pedemonte i Marín

GUÀRDIA CIVIL 93 769 05 91 BOMBERS (Pineda) 93 762 30 80 AMBULÀNCIES CALELLA/PINEDA 93 767 11 00 CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) 93 766 59 50

OFICINA DE TURISME 93 769 05 59

Jordi Sitjà i Roca

3r Tinent d’Alcaldia de Territori i medi ambient

,

Gestió i disciplina urbanística Ajuntament. T. 93 766 31 45 Mobilitat , Habitatge, Medi ambient, Obres públiques, Contractes de serveis públics. Neteja i aigües Ajuntament. T. 93 766 30 30

districte7@calella.cat Districte comprès entre el carrer de la Indústria i el Rierany dels Frares; entre la carretera N-II i la platja.

DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES 93 766 59 20

www.radiocalella.cat

g Segueix-nos al facebook calellaésmés

u Segueix-nos al twiter @calellaésmés

m Rep la newsletter www.calella.cat

OMIC (Oficina Municipal d’informació al consumidor) 93 766 51 64 SERVEI MUNICIPAL D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC (SEMAP) 93 766 04 76

Seguretat i Policia local, Comissaria Av. Parc, 23-28, T. 93 766 59 20 aj035.policia@calella.cat Serveis públics, Serveis de platja Ajuntament. T. 93 766 31 43

Núria Parella i Comas

4a Tinenta d’Alcaldia de Política social

Xavier Arnijas i Tubert

5è Tinent d’Alcaldia de Ciutadania

Montserrat Cordón i Sànchez

Regidora adjunta a l’Alcaldia

Lorena Sànchez i Ramírez

Regidora adjunta a l’Alcaldia

Serveis Socials, Nova ciutadania, Educació, Cooperació i Solidaritat Fàbrica Llobet-Guri, Sant Jaume, 339 T. 93 766 15 52. calella@calella.cat

REGISTRE DE LA PROPIETAT 93 792 08 82 ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 93 769 24 08 CORREUS 93 769 13 54 JUTJAT DE PAU 93 769 04 84

Cultura, Patrimoni Cultural, Esports, Joventut Ajuntament Vell Plaça de l’Ajuntament, 1-3 baixos T. 93 766 30 30 calella@calella.cat

ESGLÉSIA PARROQUIAL 93 769 09 90 DEIXALLERIA 93 766 21 87

L’AJUNTAMENT

INFORMA

AQUALIA 93 796 70 01 GAS NATURAL 93 769 73 89

Promoció econòmica, Comerç i consum, Fires Fàbrica Llobet-Guri, Sant Jaume, 339 T. 93 769 72 40 calella@calella.cat

BIBLIOTECA CAN SALVADOR DE LA PLAÇA 93 769 03 86 MUSEU-ARXIU JOSEP MARIA CODINA BAGUÉ 93 769 51 02 CAMP DE FUTBOL “LA MUNTANYETA” 93 766 20 07 PAVELLÓ D’ESPORTS PARC DALMAU 93 769 44 00

Noves Tecnologies, Comunicació Ajuntament Vell Plaça de l’Ajuntament, 1-3, baixos T. 93 766 30 30 calella@calella.cat

PISCINA MUNICIPAL 93 766 19 71 ESTACIÓ RENFE 902 320 320 TAXIS 676 288 288 Autocars Calella 902 42 46 66

El “calellaésmés” és una publicació trimestral Edita: Ajuntament de Calella Coordinació i redacció: Regidoria de Comunicació Correcció lingüística: Consorci per a la Normalització Lingüística Fotografies: Arxiu Municipal

RÀDIO CALELLA TV 93 766 03 33 INSS 93 769 28 49 INEM (Pineda) 93 762 93 70 ESCOLA BRESSOL EL CARRILET 93 766 09 71 COL·LEGI DR. SALICRÚ 93 769 24 14 COL·LEGI LA MINERVA 93 769 16 67 COL·LEGI ESCOLA PIA (Jovara) 93 769 04 55 COL·LEGI ESCOLA PIA (Sant Pere) 93 766 06 71

Impressió: Gráficas de Prensa Diaria, S.A. - Grupo Z

ESCOLES FRETA 93 766 19 03

Dipòsit legal: B.19666.2012

IES BISBE SIVILLA 93 766 12 01

districte3@calella.cat Districte que va de la zona esportiva de La Muntanyeta (inclosa), fins al carrer de Joan Corominas.

Regidor del districte 7

, Regidora del districte 2 districte2@calella.cat Districte que va des del carrer de Vallderoure fins el carrer de Sant Joan, carretera N-II en amunt.

, Regidor del districte 4 districte4@calella.cat Districte comprès entre el carrer de Montserrat i el carrer d’Escoles Pies; entre la carretera N-II i la platja.

, Regidora de districte 6 districte6@calella.cat Districte comprès entre el carrer de Sant Joan i el carrer de la Indústria; entre la carretera N-II i la platja.

, Regidora de districte 5 districte5@calella.cat Districte comprès entre el carrer d’Escoles Pies i el carrer de Sant Joan; entre la carretera N-II i la platja.

AQUESTA PUBLICACIÓ no suposa cap cost per l’ajuntament gràcies al patrocini de:

GESTVIA 93 766 41 90

Disseny i maquetació: Carme Guri

, Regidor del districte 3

y AVÍS: nou horari del padró i del registre: de 8.00 a 14.30 h.

GASOLINERA 93 769 10 97 02 | 3r trimestre | 2012

districte1@calella.cat Districte comprès entre la Roca Grossa i els carrers de Vallderoure i de Montserrat.

2n Tinent d’Alcaldia de Seguretat i Serveis de ciutat

TANATORI MUNICIPAL 93 769 53 01

2 Escolta la ràdio 107.9fm

Hisenda, Recursos humans, Recursos generals, Equipaments municipals i Fàbrica Llobet Ajuntament. Plaça de l’Ajuntament, 9 T. 93 766 30 30 calella@calella.cat

, Regidor del districte 1

Albert Torrent i Vivancos

HOSPITAL DE CALELLA 93 769 02 01 CREU GROGA 93 766 20 30

1r Tinent d’Alcaldia de Recursos generals i Hisenda

C/ Turisme, 2 | CALELLA | Tel. 93 769 05 74 www.casa-carlos.es | info@casa-carlos.es


03

02 | 3r TRIMESTRE | 2012

Plaça de l’Ajuntament, 9 | 08370 Calella

editorial

Crònica d’un estiu

B

envolguts conciutadans, Aquest exemplar del “Calella és més” que teniu a les mans arriba tot just quan comencem a notar la proximitat de la tardor i l’estiu inicia la seva retirada. Aquest és un bon moment per fer balanç. Per a la nostra ciutat, la temporada d’estiu és d’una importància cabdal a l’hora de prendre el pols a l’evolució de l’economia local en moments difícils. Per saber de primera mà com l’han percebut hotels, restaurants, càmpings, botigues... Tots aquells establiments configuren la nostra economia productiva. Després de parlar amb molts empresaris i emprenedors, he arribat a la conclusió que la temporada ha anat força bé, i aquest és un mèrit de tots els que continuen llevant-se “molt d’hora, molt d’hora, molt d’hora”. Però en una ciutat turística com Calella, les anàlisis, més enllà del vessant econòmic, els hem de fer en termes de qualitat. La nostra ciutat disposa de 14.000 llits entre hotels i càmpings, que generen un milió de pernoctacions l’any. L’empremta econòmica d’aquest moviment turístic és important; tots ens en beneficiem. Però no podem oblidar que ens dóna una ciutat “tensionada” que veu com es multiplica la seva població de forma molt puntual. Una situació que exigeix la màxima eficàcia i eficiència en la gestió. Dono fe que l’equip de govern dedica tots els esforços possibles a oferir la millor gestió possible, però no és digne de bons governants no ser capaços de fer autocrítica en aquells aspectes que es poden millorar, com són la neteja i els sorolls nocturns. Sóc conscient que la neteja és millorable. Som víctimes d’actituds incíviques, la falta de pluges no ajuda i la maquinària que utilitzem té 12 anys d’antiguitat. És evident que he de prendre decisions per revertir aquesta situació, i així ho faré. El turisme va lligat, indissolublement, a l’esbarjo. Un esbarjo que sovint no troba l’hora d’acabar i s’allarga fins a altes hores de la matinada. Des que sóc alcaldessa s’han

Montserrat Candini i Puig Alcaldessa de calella Estratègia i planificació de ciutat Turisme Salut

clausurat dos locals per incompliments reiterats. I no em tremolarà la mà si hem de seguir en aquesta línia fins a trobar la via que ens porti a la millor convivència entre l’oci nocturn i el descans dels veïns. Tot és millorable, i em comprometo a seguir treballant, amb el meu equip, per aconseguir millorar aquells aspectes deficients. Però no podem perdre de vista els festivals de música i dansa, els concerts del cicle “Nits d’Estiu de Calella”, les diferents proves esportives, les taules plenes de bars i restaurants, les places plenes en hotels i càmpings... Tot camí a recórrer comença pel primer pas. Nosaltres ja fa un any que caminem. I us prometo que no ens aturarem.

VIST A: #calellaesmes Comparteix la teva Calella en imatges a la xarxa Us convidem a penjar les vostres fotos de Calella a instagram amb el #calellaesmes, i les que més ens agradin les publicarem i així tothom podrà veure a través dels vostres ulls la nostra ciutat. Instagram és una aplicació mòbil gratuïta que permet als usuaris fer fotos, aplicar un filtre, i compartir-les ja sigui a la pròpia plataforma o a diverses xarxes socials.

@cascu (Jordi Casals)

@jordiverdura

@xavik6 (Xavier C. C.)

@bresolim (Montse)

@nanineta

@comas1977 (Jordi Comas)

@jordifabregas

@liaboblopez (Rosalia López)

@xavik6 (Xavier C. C.)


04

calellaésmés

http://www.calella.cat | calella@calella.cat | tel. 93 766 30 30 |

territori

Un centenar de noves places d’aparcament facilitaran l’accés al centre comercial i al nucli històric

El passat dia 10 d’agost, un cop finalitzats els treballs d’ender· roc dels antics edificis de l’em· presa Tints Janer, es va obrir el nou aparcament Mercat 2, que disposa de 94 places de zona blava, gestionada per l’empresa municipal Gestvia. El període d’execució ha es· tat de 3 mesos, ja que, sobretot l’enderroc, ha resultat especial· ment dificultós. Calia ser pru· dent, ja que ens trobem dins una zona urbana, amb edifica· cions a l’entorn de la finca a en· derrocar, i ha prevalgut un mè· tode de treball més lent, però que garantís el respecte tant per les finques veïnes, com pels seus propietaris. Avui veiem amb satisfacció com el resultat d’aquest acord de lloguer amb la propietat de Tints Janer, i el projecte desen· volupat, ens possibiliten una nova zona d’aparcament al bell mig de la ciutat, que ens dó· na noves opcions d’aparcament per a turistes (aquests dies hi ha molta afluència de vehicles d’altres països), visitants de poblacions veïnes i també per als ciutadans de Calella. L’aparcament Mercat 2 serà de gran ajuda per al comerç de la zona centre, així com per als establiments de restauració i lleure, i a més ens dóna la pos· sibilitat d’oferir aparcament just al costat del mercat muni· cipal els dissabtes al matí. Entenem que cal seguir explo· rant diferents possibilitats per aconseguir augmentar l’apar· cament en altres zones de la ciutat, i així ho farem, tant des de la mateixa acció de Govern, com en el si del Consell d’Admi· nistració de Gestvia. Cal ser ambiciosos i seguir tre· ballant amb aquest objectiu. |Jordi Sitjà i Roca Tinent d’Alcaldia de Territori i Medi Ambient

Un nou aparcament al centre de Calella

Accedir al centre de la ciutat és més fàcil, des de fa unes setmanes, per a aquelles persones que arriben a Calella en cotxe. La posada en funcionament de l’aparcament Mercat 2 ha permès disposar d’un centenar de noves places d’aparcament a tocar del centre comercial. L’aparcament s’ha construït a l’indret que ocupava l’empresa Tints Janer, un espai de 2.159 metres quadrats, al peu de la carretera N-II, entre els carrers de Miquel Cuní i Sant Josep, i consta de 94 places, dues de les quals s’han reservat a persones amb mobilitat reduïda. A banda de facilitar l’accés al centre comercial i al nucli històric, la ubicació de l’aparcament Mercat II el converteix en un complement de l’aparcament de l’Hospital Sant Jaume, a l’hora que es converteix en alternativa a l’aparcament de la plaça del Mercat, especialment els dissabtes al matí, quan s’hi instal·len les parades.

Una operació finançada per l’empresa municipal Gestvia L’aparcament Mercat 2 és fruit de l’acord entre els propietaris del terreny i l’empresa pública municipal de mobilitat Gestvia, que podrà disposar d’aquest espai per un lloguer anual de 30.000 euros. Gestvia també ha assumit els costos d’enderrocament de l’antiga fabrica així com els de condicionament dels terrenys. El cost total de l’operació és de 250.000 euros, que l’empresa municipal espera poder recuperar al cap dels quatre anys pactats amb els propietaris.

Obres complexes La proximitat de la temporada d’estiu ha obligat a fer a contrarellotge unes obres d’adequació que han topat amb diversos imprevistos durant els tres mesos que han durat. D’una banda, l’enderrocament de la xemeneia de l’antiga fa-

brica, uns estructura de formigó sense cap interès arquitectònic que, de conservar-se, hauria compromès l’operativitat de la instal·lació. I de altra, la retirada d’una important quantitat d’uralita, que requereix seguir uns procediments de seguretat complexos.

Un impuls per a l’activitat comercial L’aparcament Mercat 2 ha de representar un important impuls per a l’activitat comercial del municipi, tal com ha explicat el regidor de Territori i Medi Ambient, Jordi Sitjà. El regidor considera que aquest aparcament “contribuirà decisivament a donar solució a un dels problemes endèmics de Calella, especialment a l’estiu i als caps de setmana, quan el municipi rep la visita de moltes persones procedents de diversos punts de la comarca atretes pel seu centre comercial i la seva oferta d’oci, i que sovint tenen problemes per aparcar els seus vehicles”. Sit-

jà ha mostrat la voluntat del govern municipal per seguir buscant espais aptes per ampliar l’oferta d’aparcament al municipi. A aquest nou aparcament s’aplicaran les mateixes tarifes que a les zones blaves del centre de la ciutat: vint cèntims per trenta minuts i quatre euros i seixanta cèntims per un màxim de 4 hores, en fraccions de 5 cèntims. x


05

02 | 3r TRIMESTRE | 2012

Plaça de l’Ajuntament, 9 | 08370 Calella

turisme La Diputació de Barcelona destina 15.000 euros al desplegament de la proposta museològica de l’avantprojecte

Calella tindrà el primer museu del turisme del món e Mostrar el turisme com a motor econòmic universal, la seva història i la seva evolució i retre un homenatge a la capacitat emprenedora són els objectius del Museu del Turisme que obrirà les portes a Calella, que l’any que ve complirà els 60 anys com a destinació turística de vacances. La iniciativa, capitanejada per l’empresari calellenc Jordi Ten, pretén dotar el municipi d’una infraestructura única al món amb la qual es vol recollir l’essència del turisme en tots els seus vessants. Es tracta d’una proposta museística innovadora, on es prioritzaran els conceptes pedagògics i que pretén comptar amb la implicació entre els sectors públic i privat. El projecte es troba, en l’actualitat, en la fase inicial, en la qual s’ha signat un conveni de col·laboració entre l’Ajunta-

El projecte, que es troba en fase inicial, ocuparà un espai aproximat de 1.000 metres quadrats i servirà per donar a conèixer tots els aspectes relacionats amb el fenomen del turisme al món al llarg de la història

ment de Calella i la Diputació de Barcelona que ha de permetre iniciar el treball de redacció del projecte en què s’ha de definir el tipus d’instal·lació, l’entorn més adequat, el fons documental i les col·leccions de què es pot disposar, l’abast temàtic i el tipus de servei que es podrà oferir, com poden ser un arxiu, un centre documental, serveis de recerca, programes educatius i eines per a la dinamització del sector.

A aquesta fase seguirà el procés d’adequació expositiva, en la qual s’hauran de definir els elements museogràfics i l’adequació de l’espai. En una última fase s’elaborarà el pressupost bàsic del projecte executiu i de producció, es definirà el calendari i el procés a seguir i es buscarà la forma de gestió més adient. El Museu del Turisme de Calella no es limitarà a mostrar els aspectes relacionats amb

el turisme local, sinó que serà una eina per conèixer el fenomen del turisme des dels seus orígens, la seva història, viatges emblemàtics i els mitjans de transport. En un àmbit més local, el Museu permetrà conèixer amb detall els principals atractius turístics de Catalunya i s’endinsarà en la història turística de Calella, des de l’arribada dels primers turistes a la Calella de pescadors i fàbriques tèxtils fins als viatges solidaris de la Fundació Vicenç Ferrer. Mitjançant el conveni signat amb l’Ajuntament de Calella, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Promoció Turística de la Gerència de Serveis de Turisme, ha aportat la quantitat de 15.000 euros en concepte de subvenció que es destinaran al desplegament de la proposta museològica de l’avantprojecte del futur Museu de Turisme de Calella. x

Calella dóna un pas més per ser seu del Festival Europeu de Cant Coral 2015 L’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va assistir, a principis de juliol, als jocs mundials de cant coral (World Choir Games 2012) que s’han celebrat a la ciutat nord-americana de Cincinnati, convidada per Interkultur, empresa responsable de l’organització d’aquest esdeveniment i del festival Canta al Mar, que es farà el mes d’octubre a Calella. Candini va aprofitar aquesta visita per assegurar la continuïtat del festival Canta al Mar en anys posteriors, alhora que va formalitzar la candidatura de Calella com a seu del Festival Europeu de Cant Coral que s’ha de celebrar l’any 2015. Durant la seva estada, l’alcaldessa es va reunir amb l’alcalde de Cincinnati, Mark Mallory, amb qui va poder conèixer de primera mà els detalls de la complexitat que comporta l’organització d’un esdeveniment d’aquestes dimensions, i amb el president d’Inkertur, Günter Titsch, a qui va transmetre la voluntat de

e L’alcaldessa va presentar, a Cincinnati, la candidatura calellenca

Calella de ser seu del Festival Europeu de Cant Coral 2015, alhora que el va posar al corrent de les virtuts del municipi que, l’any que ve, complirà 60 anys com a destinació turística de vacances. L’elecció de Calella com a seu d’un esdeveniment d’aquestes característiques seria clau per reforçar el prestigi del municipi com a destinació de turisme de cultura i seria el com-

plement definitiu a la resta d’oferta cultural que s’ha perfilat al municipi els últims anys. Als World Choir Games 2012, celebrats a Cincinnati, hi han participat més de 90 països i 400 formacions corals que han actuat en 10 escenaris diferents. Es calcula que l’esdeveniment ha generat un impacte econòmic de 14.000.000 de dòlars. x


06

calellaésmés

http://www.calella.cat | calella@calella.cat | tel. 93 766 30 30 |

turisme

L’alcaldessa, Montserrat Candini, manté trobades amb els delegats diplomàtics de Rússia i Gran Bretanya

Calella impulsa les relacions diplomàtiques amb els principals països emissors de turisme

Establir un tracte de “tu a tu” i coordinar-se en matèria diplomàtica amb els principals països emissors de turisme. Aquest és l’objectiu dels contactes mantinguts entre l’alcaldessa de Calella i les delegacions diplomàtiques de Rússia i Gran Bretanya. El cònsol general de Rússia a Barcelona, Yury Klimenko, va visitar Calella convidat per l’alcaldessa, on va mantenir una trobada amb diferents representants del sector turístic i en què es van posar les bases per a la instauració del “Dia de Rússia”, com a deferència al país que aporta una tercera part del turisme que rep Calella, que supera els mercats tradicionals, com l’alemany o l’espanyol. Candini recorda que el turista rus -d’un poder adquisitiu alt i que sol viatjar en família- reparteix la seva despesa de va-

e es van posar les bases per a la instauració del “Dia de Rússia”

cances en restaurants i establiments comercials, un perfil idoni per reforçar Calella com a destinació de turisme familiar. Durant la seva estada a Ca-

lella, Yury Klimenko va manifestar que el turista rus té, en general, una molt bona percepció de la situació geogràfica de Catalunya, del tracte que hi rep i dels serveis que hi troba. Klimenko ho va expressar durant la trobada en què també hi van ser presents la regidora de Promoció Econòmica, Montse Cordón, la presidenta de l’Associació Turística de Calella, Isabel Mallol, i el president del Gremi d’Hostaleria del Maresme, Santiago Garcia Nieto. La diplomàcia russa no ha estat l‘única que ha passat per Calella els darrers mesos. El cònsol general del Regne Unit a Barcelona, Andrew Gwatkin, també va ser a la ciutat per conèixer de primera mà la seva oferta turística. Gwatkin va destacar la bona acollida que tant administracions com empresaris tu-

e impulsar protocols d’actuacions en qüestions que afectin a Britànics

rístics donen als turistes britànics que escullen el litoral català per passar les seves vacances i va valorar molt positivament el potencial de Calella

com a destinació turística. Durant la visita, l’alcaldessa, Montserrat Candini, va transmetre al cònsol la conveniència d’establir un protocol d’atenció i resolució d’incidències relacionades amb la visita de turistes britànics a la població per tal de garantir una ràpida actuació. Ambdós van reafirmar la seva voluntat d’impulsar protocols d’actuacions en qüestions que afectin a Britànics i de coordinar-se en totes aquelles qüestions que siguin d’interès per a ambdues institucions. Tant el cònsol general del Regne Unit, que va estar acompanyat del número dos del consolat Britànic a Barcelona, com el cònsol general de Rússia, van poder visitar diversos equipaments de la ciutat, acompanyats de diversos membres de l’equip de govern i empresaris turístics locals. x


Plaça de l’Ajuntament, 9 | 08370 Calella

02 | 3r TRIMESTRE | 2012

07

turisme

Dos dels establiments que van veure néixer el fenomen del turisme a Calella i que actualment continuen oberts

La Roda i La Quadra celebren les noces d’or e

La Roda, una taverna típica que ha crescut amb l’impuls de la popular Quimeta, va obrir les portes ara fa cinquanta anys i des d’aleshores ha basat la seva oferta en una cuina senzilla i de qualitat. Embotits, pollastre i sangria han estat els productes de referència en una carta que ha atret comensals d’arreu. Aquests van ser els productes que van predominar en l’àpat que van preparar a principi de juny per celebrar, amb tot aquell que ho volgués, el seu aniversari. L’assistència va superar totes les previsions i es va fer necessària la col·locació de taules al carrer per poder atendre el màxim de persones. En Paco Paltré, fill de la Quimeta, que actualment regenta el negoci, recorda que en aquests darrers cinquanta anys el turisme ha evolucionat molt i que, avui per avui, el gruix de la seva clientela el formen persones de la comarca. Paltré defensa la cuina senzilla i tradicional davant d’ofertes sofisticades, tot i que recorda que la senzillesa no està renyida amb la qualitat. A la festa hi van assistir prop de mig miler de persones que van poder gaudir d’un menú a base d’amanida, musclos, pollastre i sangria, pel qual van pagar la quantitat de 10 euros, que es van destinar a la Fundació Vicenç Ferrer. La Quadra, un altre dels establiments que aquest any celebren el seu cinquantè ani-

van néixer amb l’arribada dels primers turistes i des d’aleshores han estat una referència també per als visitants de la comarca

versari, complementa la seva oferta gastronòmica, amb la música en directe i el ball, que han convertit aquest local en punt de trobada de persones vingudes de tot el país. A banda dels turistes, durant els darrers cinquanta anys l’establiment del carrer del Raval ha vist passar per la seva pista de ball diverses generacions, que el dia del seu aniversari van coincidir en un acte que va aplegar bona part de la classe política i del món cultural local. També hi van ser presents la cuinera del Sant Pau, Carme Ruscalleda i el germà del cuiner Ferran Adrià, Albert Adrià, així com els germans Roca, del celler de Can Roca de Girona. Un miler d’ampolles de cava, vuit pernils ibèrics de gla, dos pernils “J” Gran Reserva i embotits de diverses característiques van ser les estrelles del menú que van poder degustar els assistents a la festa, que es va allargar durant més de vuit hores. x


08

calellaésmés

http://www.calella.cat | calella@calella.cat | tel. 93 766 30 30 |

ciutadania

Programa de la Festa Major de la Minerva 2012 DIVENDRES, 21 DE SETEMBRE 18.30 h A la plaça de Catalunya, pregó infantil de Festa Major a càrrec dels alumnes de l’Escola Freta. Presència i ball dels Gegantons de la Colla de Geganters i Grallers de Calella. Inauguració del capgròs Pau, el vigilant de Can Pelayo. Xocolatada popular a càrrec de l’Agrupament Escolta Montnegre i actuació del grup Xarop de Canya amb l’espectacle Quin Sarau! 20.00 h Al carrer de l’Església, cantonada amb el carrer de Cervantes, sortida de la cercavila de Festa Major a càrrec del grup Xarop de Canya, fins a la plaça de l’Ajuntament. 21.00 h Des del balcó de l’Ajuntament, pregó de Festa Major a càrrec de Pau Bartrolí i Claramunt, Hereu de Catalunya 2011, amb un brindis popular per a tots els calellencs i calellenques. Interpretació del Ballet dels gegants de la ciutat de Calella a càrrec dels Geganters i Grallers de Calella. Tot seguit el grup Xarop de Canya actuarà a la plaça. 22.30 h A l’envelat, XXI Festival de Jazz i Blues a Calella, a càrrec The Zimmermans (Bob Dylan Tribute Band 70 Aniversari) i The Walking Stick Man Blues Band (el millor bluesman de Catalunya). Coordinat per Joan Josep Ribas (Txespi). Entrada: 3 euros. Venda anticipada a partir del 15 de setembre al Museu-Arxiu, de dimarts a dissabte de les 17.00 a les 20.00 h, diumenges i festius de les 11.30 a les 14.00 h i dues hores abans de l’espectacle. 01.00 h A l’envelat, barraques amb l’actuació dels grups: The Pepper Pots, Stein i Ebri Knight.

DISSABTE, 22 DE SETEMBRE 9.00 h Al Pavelló Municipal d’Esports Parc Dalmau, inici de les 12è 12 Hores d’Handbol. Organitzat pel Club Balonmano Calella. 11.00 h A la plaça de l’Església, taller d’estels, organitzat pel Grup Pa, Vi i Moltó i el Club Aeromodelisme. 12.00 h A l’envelat, actuació del grup SP3, grup musical del Club Super3 amb el nou espectacle Superaventura. Entrada gratuïta. 16.00 h A la plaça Vicenç Ferrer, inici de la X Gimcana de Festa Major. Recorregut per diferents places de Calella, amb un total de nou proves. Finalització, amb piscolabis, a les 19.30 h a la mateixa plaça. Premis per a tots els participants i sorteig d’un gran premi. Informació i inscripcions: 93 762 54 11 o 619 231 253. Organitzat per Creu Roja Joventut Alt Maresme 16.00 h A la platja, davant del monument a la Sardana, XXXVI Concurs d’estels, organitzat pel Grup Pa, Vi i Moltó i el Club Aeromodelisme Calella. 18.00 h A la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell, lliurament de premis del 1r Concurs de pintura Humet-Saula. Inauguració de l’exposició amb una selecció d’obres del concurs de pintura. Del 22 de setembre al 14 d’octubre. 19.00 h A la plaça de l’Església, festa del Pubillatge. Comiat de: Roger Sebastián i Palacín, Anna Terricabras i Mateu, Anna Dalmau i Gelmà i Vanessa Vilà i Montsant (pubillatge 2011) i proclamació dels repre-

sentants del pubillatge de Calella de 2012. Organitzat per l’Associació Pubillatge de Calella. En cas de pluja es farà a la Fàbrica Llobet. 20.00 h A la sala Mozart, teatre amb l’espectacle 30/40 Livingstone, direcció i interpretació de Sergi López i Jorge Picó. Entrada: 5 euros. Venda anticipada a partir del 15 de setembre de les 18.00 a les 21.00 h. I dues hores abans de l’espectacle. 22.00 h A l’envelat, actuació del grup musical Els Amics de les Arts. Entrada: 5 euros. Venda anticipada a partir del 15 de setembre al MuseuArxiu de dimarts a dissabte de les 17.00 a les 20.00 h, diumenges i festius de les 11.30 a les 14.00 h i dues hores abans de l’espectacle. 01.00 h A l’envelat, barraques amb l’actuació dels grups: Fundación Toni Manero i Very Pomelo.

DIUMENGE, 23 DE SETEMBRE 8.00 h Matinades pel carrer de l’Església. 9.00 h Al carrer de l’Església (Cervantes-Balmes), plantada de gegants participants a la XXX Trobada de Gegants. Tot seguit, oferiment d’un esmorzar popular a la plaça de Lluís Gallart. Preu: 2 euros. 10.00 h A la platja gran de Calella, a la zona de les barques, demostració de Tirada a l’art, activitat que consisteix a avarar una barca i calar una xarxa a mar que, mitjançant unes cordes o “viatges de l’art”, és estirada per una colla de gent des de la platja. Organitzat pel Club de Pesca Esportiva Calella. 10.30 h Prop de l’envelat, XXXVIII Concurs d’Arròs a la Cassola, organitzat pel Grup Pa, Vi i Moltó amb la participació de concursants d’arreu del Principat. Seguidament, qualificació de les cassoles i repartiment de premis. Preparació d’una paella monumental a càrrec del professor de cuina Francesc Montasell. Degustació per al públic assistent, servit amb plat de terrissa col·leccionable. 10.45 h Sortida de la cercavila dels

Trabucaires de l’Associació Cultural Mare de Déu del Roser pels carrers de Sant Joan, Església, Bisbe Sivilla fins a la plaça de l’Ajuntament. 11.00 h Al Pavelló Municipal d’Esports Parc Dalmau, Torneig Triangular d’Handbol UEH Calella, de categoria sènior masculí, amb la participació dels equips BM Barberà, Handbol Fornells i UEH Calella. Organitzat per la Unió Esportiva Handbol Calella. 11.00 h Des del carrer de l’Església, cantonada Cervantes, cercavila de totes les colles participants a la XXX Trobada de Gegants. Recorregut: carrer de l’Església, Sant Josep, Jovara, Sant Isidre, Riera, fins a la plaça de l’Ajuntament. 11.30 h A la plaça de l’Ajuntament, salves d’honor a càrrec dels Trabucaires de l’Associació Cultural Mare de Déu del Roser, i tot seguit custòdia i acompanyament de les autoritats de l’ajuntament fins a l’església. A continuació, cercavila per la plaça de l’Ajuntament, Bartrina, Jovara, Riera de Capaspre, Turisme, Gaudí, passeig de les Roques, Riera Capaspre i carrer Riera. 12.00 h A l’església parroquial, missa solemne concelebrada. 12.30 h A la plaça de l’Ajuntament, arribada de les colles de geganters, on cada una oferirà un ball. Tot seguit, lliurament d’un obsequi a totes les colles participants. 18.00 h A l’envelat, Gala Lírica: Tres Tenors, amb Salvador Carbó, Carles Cosías i Albert Deprius. Cor Harmonia Calellenc. Ricardo Estrada, piano. Entrada: 5 euros. Venda anticipada a partir del 15 de setembre al Museu Arxiu, de dimarts a dissabte de les 17.00 a les 20.00 h, diumenges i festius de les 11.30 a les 14.00 h i dues hores abans de l’espectacle. 21.00 h A la sala Mozart, actuació de Divinas amb l’espectacle Enchanté! Entrada: 5 euros. Venda anticipada a partir del 15 de setembre de les 18.00 a les 21.00 h. I dues hores abans de l’espectacle.

Catalunya és terra de llarga tra· dició festiva. El nostre calenda· ri festiu és d’allò més ric, divers i amb una gran quantitat de fes· tes diferenciades lligades al ci· cle de l’any que pauta la mateixa natura a través de les estacions meteorològiques, els solsticis so· lars i el calendari lunar. La nos· tra gent ha anat modulant un tarannà festiu propi i distintiu, ple de tradicions i creences popu· lars construïdes al llarg de gene· racions i on la festa major n’és la festa més important. La festa major de la Minerva es retroalimentarà en coincidir de nou amb la fira de Calella i l’Alt Maresme, tindrà una durada de quatre dies, amb una programa· ció diversa i actuacions esteses per tota la ciutat amb l’objectiu que sigui àmpliament celebrada pel conjunt de la ciutadania. El pregó infantil realitzat per l’escola Freta a la plaça de Cata· lunya i el pregó de festa major a la plaça de l’Ajuntament, que enguany anirà a càrrec del Pau Bartrolí, jove, calellenc i hereu de Catalunya, donaran el tret de sortida que marcarà l’inici oficial de la festa. 22.30 h A l’envelat, barraques amb l’actuació dels grups: Teràpia de Shock, Freaky Electronics i Dr. Calypso.

DILLUNS, 24 DE SETEMBRE Al Far de Calella, jornada de portes obertes de 10.00 a 20.00 h. Al Refugi Antiaeri del Parc Dalmau, jornada de portes obertes de 10 a 14.00 h i de 17 a 20.00 h. 12.00 h A la Sala Mozart, Giralluna, espectacle per a tots els públics, a càrrec de Marcel Gros. Entrada gratuïta. 12.30 h Al passeig de Manuel Puigvert, prop de l’envelat, sardanes a càrrec de la cobla Selvatana. 13.30 h A l’envelat, XXXI Mostra de Plats Casolans. Finalitzada l’exposició, es farà el sorteig de plats guisats, a benefici de l’Associació de Voluntaris i Amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella. Per participar o adquirir tiquets: Fina Pedret 93 769 11 31 (de 13 a 17 h), Fina Llopart 93 769 25 92 (de 13 a 16 h) i Josep Riera 646 674 886 (de 9 a 22 h), de dilluns a divendres. 18.00 h A l’envelat, concert a càrrec de l’orquestra Selvatana. Entrada: 3 €. Venda anticipada a partir del 15 de setembre al Museu Arxiu de dimarts a dissabte de les 17.00 a les 20.00 h,

Al llarg de tota la tarda del pri· mer dia els gegants, els cap· grossos, la música, el ball i els efectes pirotècnics faran entrar menuts i grans en un món fes· tiu imaginari molt propi de les nostres terres, on la barreja de tots aquests elements uneix i caracteritza alhora les festes majors del país. El festival de jazz, les barra· ques, gimcanes i concursos, l’ofici religiós, els trabucs, els tabals i les gralles, les actuaci· ons teatrals, l’elecció de la pu· billa i l’hereu, la música, el ball i les sardanes, àpats populars, activitats infantils i la cercavi· la de gegants seran el gruix de la nostra festa. I com a tret di· ferencial, la implicació de més d’una quinzena d’associacions i institucions calellenques que participaran activament en les diferents activitats programa· des. I finalment, el comiat de la fes· ta amb el castell de focs a la platja com a colofó d’aquests intensos quatre dies, quan des· prés d’esclatar el tercer dels úl· tims petards, la festa s’haurà acabat. L’endemà la vida quotidiana es reprendrà, cadascú de nosal· tres amb els seus neguits, de· sitjos i il·lusions, però durant quatre dies els calellencs hau· rem gaudit de la catarsi col· lectiva que representa la nos· tra festa més assenyalada i on haurem cultivat allò més pre· uat d’una societat, l’orgull i el sentiment de pertinença a ca· sa nostra. Bona Festa Major a tothom! |Xavier Arnijas i Tubert Tinent d’Alcalde de Ciutadania diumenges i festius de les 12.00 a les 14.00 h i dues hores abans de l’espectacle. Amb dret a entrar al ball del vespre. 20.00 h A l’envelat, ball de Festa Major amb l’orquestra Selvatana. Entrada amb la mateixa del concert. 21.30 h Al passeig de Garbí, focs artificials a càrrec de Pirotècnia Igual. Del 7 fins al 30 de setembre de 2012 - A la galeria cultural del Grup Pa, Vi i Moltó (Jovara, 104), exposició de pintura de Daniela Brkovic Cecuk. Horari visita: tots els dies, de 18 a 21 h Del 15 fins al 30 de setembre de 2012 – Al Casal L’Amistat (Amadeu, 55), exposició fotogràfica Bolívia al cor de Jordi Auladell Morente. Horari visita: tots els dies, d’11.00 a 23.00 h Del 22 de setembre al 14 d’octubre - A la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell, Exposició d’una selecció de les obres del 1r Concurs de pintura Humet-Saula Us proposem penjar comentaris a twitter i fotografies a instagram sota el hashtag #fmminerva12. Aquestes podran ser publicades a edicions municipals.


09

02 | 3r TRIMESTRE | 2012

Plaça de l’Ajuntament, 9 | 08370 Calella

fires

32a Fira de Calella i l’Alt Maresme. Pirineus: cultura, tradició i futur La Fira de Calella i l’Alt Maresme inicia aquest 2012, a redós del monogràfic titulat ‘Catalunya, les arrels d’un país únic’, una proposta única que al llarg de les properes tres edicions de la mostra significarà l’acostament a les especificitats del territori català a través del coneixement directe de la seva cultura, tradició i singularitat. L’edició d’enguany, la número trenta-dos, se centra en el territori muntanyenc a través d’un monogràfic titulat ‘Pirineus: cultura, tradició i futur’ que s’articula en base a quatre espais temàtics:

Natura/Medi, espai representatiu de les entitats de natura i tam-

Enguany, la 32a Fira de Calella i l’Alt Maresme ha volgut tor· nar als seus orígens, a l’espe· rit primari de la Fira, el que re· flectia el bo i millor de la nostra cultura popular i tradicional. Un projecte global d’ambició ben entesa, que es desenvolu· parà al llarg dels tres propers anys, amb un monogràfic titu· lat CATALUNYA, LES ARRELS D’UN PAÍS ÚNIC. Sota el títol Pirineus: cultura, tradició i fu· tur, els Pirineus seran els pro· tagonistes en aquesta edició. La voluntat de treballar con· juntament amb el Departa· ment de Cultura de la Generali· tat al llarg de les tres pròximes edicions, convertint Catalunya en la protagonista de la nostra Fira, servirà per mostrar la re· alitat geogràfica, econòmica i cultural del nostre país. Hem de destacar la gran im· plicació del territori. La fira de Calella és un gran aparador per mostrar-se a l’exterior. La regi· doria de Fires ha treballat amb una estreta col·laboració amb el territori i l’assessorament de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional. El nostre gran repte és conver· tir un passeig mariner, com el nostre Passeig Manuel Puig· vert, en un espai impregnat de cultura, natura, medi i gastro· nomia del Pirineu. Hem de ser capaços d’atrau· re visitants però també petits empresaris que contribueixin a incentivar el sector comerci· al. Que tinguin l’oportunitat de donar a conèixer els seus pro· ductes artesanals. Volem que sigui molt més que una simple filera d’estands. Veniu a gaudir dels Pirineus. Ens trobem a la Fira! |Montserrat Cordón i Sánchez regidora de fires Us proposem penjar comentaris a twitter i fotografies a instagram sota el hashtag #firadecalella12. Aquestes podran ser publicades a edicions municipals.

bé dels Parcs Naturals de la zona, que es presentaran per primera vegada de manera conjunta en una mostra. A redòs d’aquest àmbit, s’articularà també el que anomenem ‘Fòrum Pirineus’, un espai d’ús compartit entre tots els àmbits on es faran activitats i tallers d’arreu.

Cultura, amb presència destacada de la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i l’Aran, així com també una proposta expositiva i d’activitats potent, mostra artesana, venda de producte cultural i una vinculació directa amb l’activitat de música, dansa, teatre i festa desenvolupada a l’espai central del recinte firal.

Marca Pirineus, proposta liderada pels principals agents turístics del territori i que integra projectes articulats a les onze comarques que aixopluga la Marca: la Val d’Aran, l’Alta Ribagorça, els dos Pallars (Sobirà i Jussà), l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà. Neu, senderisme, esport... Tots aquests i d’altres aspectes quedaran reflectits també gràcies a la realització de tallers, com ara el de ‘Marxa nòrdica’, que tindran lloc a l’entorn d’aquest conjunt d’estands.

Gastronomia, tant en el vessant de producció agroalimentària – taller, mostra i venda de productes- com també de degustació i tast, que tindran lloc a l’espai central del recinte, reconvertit a manera de taverna/escenari pirinenc que acollirà activitats de perfil divers. Igualment remarcable resulta la zona expositiva bastida a l’entorn del monogràfic gràcies a l’articulació d’una mostra potent de la riquesa patrimonial del territori pirinenc (que inclou emblemes com el romànic de la Vall de Boí), així com també del patrimoni festiu i tradicional amb imatges de gran qualitat a l’entorn de manifestacions com la festa dels Fallaires d’Isil o el Carnaval de Solsona, entre altres. La Fira d’enguany compta també amb la col.laboració de Catalunya en Miniatura, que cedirà les peces de la seva col.lecció vinculades al territori pirinenc. Les propostes programades al monogràfic han estat treballades en col.laboració directa amb el territori. Cal destacar, en aquest sentit, la implicació d’un organisme de la transversalitat de l’IDAPA (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran) i l’assessorament de la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional que, gràcies a la signatura d’un conveni trianual, fa evident el seu compromís amb la Fira de Calella i l’Alt Maresme.

Calendari d’activitats Veure detall de les activitats i actualitzacions al web: http://www.firadecalella.cat

Divendres, 21 de setembre A les 11h, al passeig de Manuel Puigvert, obertura al públic de la 32a Fira de Calella i l’Alt Maresme. A les 13h, Inauguració de la 32a Fira de Calella i l’Alt Maresme a càrrec de l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i l’alcalde de La Seu d’Urgell, Albert Batalla. Seguidament, acció dels grups residents: Ball d’homenatge, a càrrec de Joan Serra, Jordi Rubio i Laida Tanco (Factoria Mascaró) i Tazzuff (grup resident de Música). A les 13.30h, a l’estand de l’Associació de Comerciants de Calella Centre Comercial, sorteig de vals de compra de la campanya ‘No miris prim, fes el cim’. Des de primera hora del matí, taller d’acordió a les escoles bressol de Calella a càrrec de l’acordionista Cati Plana. Centres participants: Llar d’infants municipal, Mafalda, CEPI i Children’s House. A les 19.45h, a l’espai central del recinte, actuació del Cor de Cam-

bra Caterva de La Seu d’Urgell, amb el programa ‘Mestres de Capella renaixentistes de La Seu d’Urgell’. Direcció: Amàlia Sanz Bonet. En col.laboració amb el FeMAP, Festival de Música Antiga dels Pirineus. A partir de les 20.30h, a l’espai central, projecció de diversos curts premiats al certamen Picurt, mostra de cinema i muntanya del Pirineu. A les 21.45h, acció dels grups residents de Música i Dansa, Tazzuff i Factoria Mascaró, davant de la falla exposada a la zona del monogràfic. Tot seguit, al camí de la platja (davant de l’envelat), crema d’una falla a càrrec dels Fallaires d’Isil (declarada Festa d’Interès Nacional).

Dissabte, 22 de setembre A les 13h, a l’espai central de la Fira, concert en directe del conjunt Tazzuff, grup guanyador del 3r Concurs Sons de la Mediterrània, convocat per la Fira Mediterrània

Dibuix de Joan Villaret Gutiérrez, guanyador del primer concurs d’il·Lustracions de la Fira patrocinat per la gelateria Ferretti.

de Manresa, el Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia i el Grup Editorial Enderrock. A les 18h, a l’espai central, actuació de Llibert Fortuny i La Banda del Memorial: Concert de Patum Una de les manifestacions festives d’arrel tradicional de major rellevància i vitalitat és sens dubte la celebració de La Patum de Berga. És per aquest motiu que, de manera extraordinària, la Fira de Calella i l’Alt Maresme acull la particular visió de la música de La Patum realitzada per Llibert Fortuny, autèntic referente del jazz català i un dels artistes que major sensibilitat ha mostrat envers aquesta festa popular de gran arrelament. En aquest cas, Fortuny aborda la música de La Patum des del saxo i l’EWI (controlador de vent electrònic), juntament amb el baix i el bateria del seu reconegut trio ‘Triphasic’ i, naturalment, l’aportació de La Banda del Memorial.

Diumenge, 23 de setembre A les 11h, a la zona de la platja, exhibició de Gossos d’atura a càrrec d’Armand Flaujat (ensinistrador de gossos d’atura). L’activitat consta de dues parts: la primera inclou la participació infantil (es realitza amb òques i ànecs); la segona és únicament una exhibició (amb ovelles). A les 13h, a la zona d’accés a la platja, baixada d’un rai fins la platja a càrrec dels Raiers de La Pobla de Segur. A partir de les 13.30h, a l’espai central, Trobada de músics de l’Escola Folk del Pirineu / Tallers d’Arsèguel. Coordinació: Tito Peláez. A les 18.30h, a l’espai central, espectacle de Factoria Mascaró: ‘Ai que em mullo’. Direcció: Joan Serra i Quim Serra. Ballarins: Jordi Rubio, Lluís Fàbregas, Laida Tanco i Laia Martínez. A les 19.30h, a l’espai central, actuació a càrrec dels músics de l’Escola Folk dels Pirineus, en col.laboració amb el grup resident de música, Tazzuff.

Dilluns, 24 de setembre A les 13.45h, a l’espai central, acció participativa conjunta dels grups residents Tazzuff, Factoria Mascaró i A Galet. A les 19.30h, a l’espai central, ‘Laboratori FestCat’: concert a càrrec de Miquel Gil, veu i guitarra, i Ferran Martínez, acordió. A propòsit del Dansàneu 2012, l’Escola de la Dansa i la Música Tradicionals d’Esterri d’Àneu. Amb la participació de Factoria Mascaró.

Cada dia Actuacions dels grups residents de Música, Dansa i Teatre a diversos espais de la Fira: Tazzuff, Factoria Mascaró i A Galet. Visiteu l’espai ‘Bestiari’ per conèixer les races autòctones del Pirineu com l’ovella xisqueta, el cavall pirinenc o la vaca bruna Degustació i venda de productes agroalimentaris elaborats als Pirineus (tast d’embotits, formatges, melmelades, bolets, carn ecològica, etc.), a l’espai central del recinte. Cada dia, a partir de les 20.30h, a l’espai central, projecció de diversos àudiovisuals de temàtica pirinenca (en col.laboració amb la la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i l’Aran i l’Ecomuseu d’Esterri d’Àneu). Durant tot el dia, activitats i tallers a l’espai del monogràfic ‘Fòrum Pirineus’. A la zona Lleurespai, dedicada a l’oci dels més petits, hi haurà activitats de jocs i tallers a càrrec de les següents entitats: Club Tennis Calella, Ludoteca, Club d’Atletisme Calella, Escola d’Handbol de l’Unió Esportiva Handbol Calella i Fundació Privada Escola Futbol Calella. A l’estand del Museu-Arxiu Municipal de Calella Josep M. Codina i Bagué, i durant tots els dies de la Fira, XIIIè Concurs ‘Endevina on era…’. El concursant ha d’endevinar el lloc de les fotografies que s’exposen.


10

calellaésmés

http://www.calella.cat | calella@calella.cat | tel. 93 766 30 30 |

ciutadania La subvenció permetrà iniciar la primera de les tres fases en què es dividiran les obres de condicionament i millora d’un espai que estarà a disposició del municipi 50 dies l’any durant 12 anys

400.000 euros per reformar la Sala Mozart

El divendres 13 de juliol, l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini i la senyora Maria Teresa Salom, propietària de la mítica Sala Mozart, van signar un acord que garantirà que aquesta sala continuï formant part del patrimoni cultural de la ciutat. A banda d’acollir l’únic cinema existent en l’actualitat a Calella, la Sala Mozart ha estat l’escenari de diversos esdeveniments al llarg de la seva existència. Amb tot, el pas dels anys ha fet que l’es-

pai quedi desfasat i es faci necessària una reforma integral que permeti garantir el seu futur. Fruit de l’acord signat entre les dues parts, la Sala Mozart es podrà beneficiar d’una subvenció de 400.000 euros que aportarà la Diputació de Barcelona i que permetrà realitzar les reformes previstes en la primera de les tres fases del projecte. En aquesta primera fase es millorarà la xarxa elèctrica i l’escenari i es condicionaran uns vestidors per

facilitar que l’equipament pugui acollir representacions teatrals i musicals. El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, va visitar personalment la sala, acompanyat de l’alcaldessa, per comprovar in situ les necessitats de millora. A canvi d’aquesta injecció de diners públics, l’Ajuntament de Calella podrà disposar de la sala durant 50 dies cada any, durant 12 anys, per fer-hi qualsevol activitat d’interès públic. x

I Concurs de Pintura Humet-Saula e

Es tracta d’un concurs obert a la participació de qualsevol persona, sense límits d’edat ni de nacionalitat, i en què es podien presentar obres realitzades amb tècnica lliure i sobre qualsevol temàtica. La data de lliurament va finalitzar el 31 d’agost amb un total de 216 obres presentades. L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el 22 de setembre, a les 18 h a la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell, on una selecció de les obres restarà exposada fins el 14 d’octubre. Després de mostrar al públic les obres més destacades de la seva col·lecció, la família Humet-Saula convoca aquest

el lliurament de premis serà el 22 de setembre a les 18 h a la Sala d’Exposicions de l’A juntament Vell, on una selecció restarà exposada fins el 14 d’octubre

concurs per fomentar la creació plàstica. Amb aquesta iniciativa, la família Humet-Saula dóna un pas més per difondre l’art a la nostra ciutat, després que l’any passat mostressin públicament la seva col·lecció privada, formada per diverses obres de destacats artistes catalans del segle XIX i XX. L’afecció per l’art de la família ve de lluny, quan Miquel Humet va decidir deixar la seva professió de farmacèutic per dedicar-se en cos i ànima a la seva passió. Durant anys, la família ha col·leccionat pintures, escultures i dibuixos i ha format una col·lecció privada on trobem obres de Ramon Casas, Montserrat Gudiol, Isidre Nonell, Ricard Opisso o Antoni Vila Arrufat, entre d’altres. Durant aquests últims anys, la vídua d’Humet, Lolín Saula, ha catalogat totes les obres i les ha mostrat al públic en dues exposicions a l’Ajuntament Vell. x


02 | 3r TRIMESTRE | 2012

Plaça de l’Ajuntament, 9 | 08370 Calella

11

ciutadania

El Challenge BarcelonaMaresme al Campionat d’Europa El Challenge Barcelona-Maresme no para de rebre reconeixements. Després de ser guardonada com a millor organització i de ser inclosa al calendari del Campionat d’Espanya de Triatló, la prova amb seu a Calella ha rebut el vistiplau per formar part del calendari del Campionat d’Europa de l’especialitat. Amb només quatre anys de vida, el Challenge Barcelona-Maresme ha demostrat la capacitat d’organització i la maduresa suficient com per incorporar-se al Campionat d’Europa de Triatló. Aquesta és la decisió presa el juliol passat fruit de les negociacions realitzades entre l’organització de la prova amb Challenge Rot i Challenge Family. Agustí Pérez, director de Challenge BarcelonaMaresme s’ha mostrat satisfet de l’objectiu assolit i ha destacat que la inclusió del Challenge Barcelona-Maresme al calendari europeu suposa un important salt qualitatiu que farà que vinguin a competir al Maresme seleccions nacionals com les d’Anglaterra, França, Noruega o Dinamarca. La notícia va ser especialment ben rebuda per part del govern municipal que, en paraules de l’alcaldessa, Montserrat Candini, “considera aquesta fita com el fruit de la feina ben feta per part dels organitzadors. Candini ha lamentat que el govern central desestimés la subvenció de 100.000 euros que es va sol·licitar per a l’organització de la prova maresmenca i ha recordat que des del govern municipal es continua treballant per aconseguir la complicitat d’altres nivells de l’administració i de la iniciativa privada.

Un esport olímpic als carrers de Calella El triatló és un esport individual i de resistència que combina tres disciplines: natació, ciclisme i cursa a peu. Es considera un dels esports més durs a l’abast, únicament, d’esportistes disposats a sotmetre’s a un estricte calendari d’entrenament. L’especificitat de la prova fa que el nombre de tri atletes professionals sigui relativament limitat, i és per això que molts d’ells recorren milers de quilòmetres per tot el món, a la recerca de les millors proves. Als Jocs Olímpics de l’any 2000, a Sidney, el triatló va esdevenir

Alfred lieury

La prova genera un impacte econòmic de més de quatre milions d’euros. L’any que ve acollirà diverses seleccions nacionals després de ser inclosa al calendari del Campionat d’Europa de Triatló

El Club Handbol Platja Calella Cadena Movitel, campió d’Espanya absolut Els homes de Dani Romero porten Calella a l’elit de l’especialitat

esport olímpic. Existeixen diverses modalitats de triatló, tot i que les més populars són la modalitat olímpica, on es recorren 1,5 km de natació, 40 km en bicicleta i 10 km a peu, i la coneguda com a “ironman”, o “llarga distància”, reservada únicament als tri atletes més preparats i on es recorren 3,8 km de natació, 180 km en bicicleta i 42 km a peu. L’esdeveniment calellenc guanya prestigi a nivell internacional i ha esdevingut referent a l’Estat. En donen fe els premis atorgats per la Federación Española de Triatlón, el fet que la prova fos –amb només tres anys de vida– puntuable per al Campionat d’Espanya de Triatló i ara per al Campionat d’Europa. L’organització de la prova mobilitza més de 600 persones i es calcula que l’esdeveniment porta a Calella unes 4.000 persones, entre atletes, familiars i personal de la Federación Española de Triatlón. El 48,95% dels triatletes provenen de fora del territori espanyol (més de 30 països diferents), el 27,99% d’altres comunitats, el 8,14% del Maresme, el 8,14% provenen de Barcelona i el 7,63% provenen de la resta de Catalunya. El Challenge Barcelona-Maresme implica diverses administracions i institucions com són el Ministerio de la Presidencia, a través del Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Triatlón, la Federació Catalana de Triatló, la Generalitat de Catalunya –a través de la Secretaria General d’Esports, la Direcció General de Turisme i el Departament d’Interior-, la Diputació

de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i bona part dels ajuntaments de la comarca. Segons un estudi realitzat pel Centre de Recerca Turística (CRT) de l’Escola Universitària del Maresme, l’impacte econòmic del Challenge Barcelona-Maresme es calcula en 4.093.000ME. x

Aprofitar la proximitat de la platja de Calella per fer-hi esport és un fet molt habitual entre aquells calellencs a qui els agrada practicar activitats a l’aire lliure. El que no és tan habitual és que un esport que es practica entre amics porti un equip calellenc a l’elit de la seva especialitat. Això és el que ha passat als membres del Club Handbol Platja Calella Cadena Movitel, que el cinc d’agost es van proclamar campions d’Espanya al XIV Campionat d’Espanya de BM Platja - Memorial Juan José Saura, disputat a la localitat alacantina de Pilar de la Horadada. No era la primera vegada que els calellencs feien una demostració del seu nivell competitiu en una prova d’àmbit estatal, però en aquesta ocasió les coses els han sortit rodones.

A banda de proclamar-se, finalment, campions absoluts d’Espanya d’handbol platja, quatre dels sis jugadors que formen l’equip han merescut el reconeixement de la Federació Espanyola, entre els quals hi trobem el de millor porter, millor defensa i millor pivot, entre d’altres. Després de saber-se la notícia, l’alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i els regidors Xavier Pedemonte i Montse Cordon van anar a rebre, per sorpresa, l’equip local a la seva arribada a Calella. Els campions són: Miquel Martí, Marc Masferrer, Hagi Touré, Aymar Durlan, Xavier Termes, Albert Itchart, Bernat Buch, Josep Morales, Raul Cabrera, Xavier Vilalta i David Haro. Tots ells a les ordres de l’entrenador Dani Romero i Sergi Puig com a delegat. x

La certificació ha de contribuir a la desestacionalització de la temporada turística, alhora que reforça la posició de Calella com a destinació de turisme esportiu.

Calella, destinació Nordic Walking

Calella ja és una destinació homologada per a la pràctica del que es coneix com a “Nordic Walking”, després que l’Associació de Nordic Walking d’Espanya (ANE) hagi lliurat a la ciutat el document que ho certifica. D’aquesta manera, el municipi maresmenc s’incorpora a l’Agenda de Caminades i a la Xarxa de Rutes Certificades de Nordic Walking i s’inclou al catàleg d’allotjaments turístics, empreses, associacions de turisme, clubs de senderisme, guies turístics i administracions

que formen part d’aquest projecte que responen a una tendència en el comportament del turista: l’elecció d’una destinació turística basada en la seva oferta d’oci i activitats. La marxa nòrdica (Nordic Walking) és un esport de resistència que consisteix a marxar a peu amb uns bastons similars als que s’utilitzen en l’esquí de fons i que va néixer a Finlàndia com a mètode d’entrenament dels esquiadors de competició. Els orígens ens remunten als anys 30 del segle passat, quan

la major part dels esquiadors de fons ja incloïa en els seus entrenaments d’estiu i tardor el que denominaven “marxa amb bastons”, amb l’objectiu de millorar la condició física per afrontar els intensos entrenaments a l’hivern. De les diverses tècniques utilitzades en la practica del Nordic Walking, destaca la coneguda com a Marko Kantaneva, basada en el respecte a la biodinàmica de caminar, una posició confortable, un moviment de peus que vagi des del taló fins a la punta del dit gros del peu i torsió de la pelvis amb moviments lents. Hi ha escoles i monitors especialistes en quasi totes les comunitats autònomes d’Espanya. Es necessiten uns bons bastons, un calçat esportiu, una bona indumentària i un bon clima per realitzar-ho. A Espanya es realitza millor des de la primavera a la tardor, la qual cosa converteix aquest tipus de turisme en una opció de màxim interès a l’hora de potenciar la desestacionalització de les temporades turístiques. x


12

calellaésmés

http://www.calella.cat | calella@calella.cat | tel. 93 766 30 30 |

serveis de ciutat Amb aquests distintius Calella se situa al grup capdavanter dels municipis turístics en matèria de qualitat mediambiental i de serveis

Què signifiquen les banderes que tenim a les platges de Calella? Si aquest estiu heu anat a gau· dir de les platges de Calella, haureu pogut veure tres bande· res diferents. Aquestes banderes indiquen que tenim unes plat· ges preparades per a què tots els usuaris gaudeixin d’uns ser· veis de qualitat. Són el resultat d’una tasca complexa el resultat de la qual és avaluada any re· re any. Per aconseguir aquestes banderes és imprescindible que les platges de Calella estiguin gestionades de forma efectiva i eficient. Aquesta tasca implica diversos nivells de l’administra· ció i, evidentment, totes les re· gidories de l’Ajuntament de Ca· lella relacionades amb els ser· veis públics, que compten amb la col·laboració de l’Agència Ca· talana de l’Aigua i de les enti· tats que formen l’Òrgan Con· sultiu de Platges. La Bandera Q de Qualitat Turística es conce· deix després que una certificado· ra independent de prestigi inter· nacional (SGS) ha “examinat” la gestió i els serveis de la plat· ja (seguretat, salvament i pri· mers auxilis, informació, nete· ja i recollida de residus, mante· niment de les instal·lacions i els equipaments, accessos i serveis higiènics). La Bandera Blava és el primer reconeixement que và· rem tenir a les platges de Cale· lla. Segurament és el reconei· xement més conegut. Se centra en els serveis de què disposem a la platja, parant especial aten· ció a la gestió i a l’educació am· biental. El SICTED, o compromís de Qualitat Turística, és un re· coneixement a la qualitat dels serveis que ofereix Calella com a destinació turística. Exigeix uns requisits de qualitat de tots aquells establiments turístics adherits a aquest reconeixe· ment, que treballen conjunta· ment per aconseguir la millora constant de Calella com a desti· nació turística.

|Albert Torrent i Vivancos Tinent d’Alcaldia de Seguretat i Serveis de ciutat

Reconeixement amb el distintiu Sicted i la Q de Qualitat Turística

La platja de Calella és una de les que ofereix millors serveis del país. Així ho certifica el distintiu Sicted (Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions) que li ha estat lliurat pel vicepresident i responsable de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, Alberto Fernàndez Díaz, i el director gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona. Sicted és un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per l’Institut de Turisme d‘Espanya (Turespaña) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), que treballa amb empreses i serveis turístics amb l’objectiu de millorar l’experiència i satisfacció del turista. Entre altres objectius, Sicted pretén incrementar la implicació i la participació dels empresaris turístics en el desenvolupament d’una destinació. El reconeixement Sicted es fa visible amb l’atorgament d’una bandera que llueix a la platja premiada durant dos anys, període després del qual cal renovar el distintiu demostrant el manteniment dels criteris de selecció.

Millora de l’enllumenat al passeig de Manuel Puigverd El govern municipal substitueix els antics fanals traslladant els fanals del cementiri Des d’aquest estiu el tram final del passeig de Manuel Puigverd, conegut com “de les palmeres”, entre els carrers de les Creus i la riera de Capaspre, llueix un aspecte renovat després que el govern municipal prengués la decisió d’ubicar-hi els fanals que fins aquell moment havien estat instal·lats al cementiri de mar. Es tracta de vint-i-dos fanals de ferro forjat que han servit per substituir els que fins ara il·

luminaven la zona i que amb el pas dels anys havien quedat vells i deteriorats. Amb aquesta acció es pretén optimitzar les inversions fetes, traient aquests fanals d’un espai on no llueixen –ja que el cementiri municipal és tancat a les nitsi ubicant-los en un lloc on siguin visibles i millorin l’estètica urbana. Quan era a l’oposició, Convergència i Unió (CiU) ja va criticar que aquests fanals es col· loquessin al cementiri de mar, en considerar que era una inversió irracional en tractar-se d’un espai que a les nits és tancat al públic. L’operació ha tingut un cost mínim, ja que només s’ha necessitat refer les bases sobre les quals s’ha col·locat la nova il·luminació. x

Amb Q de Qualitat El Sicted no és l’únic distintiu que ha rebut la platja de Calella aquest any. El ministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ha lliurat un any més a Calella, la bandera “Q” de Qualitat Turística. Les banderes “Q” es concedeixen a aquelles platges que compleixen els requisits exigits pel Sistema de Gestió d’Ús Públic, que es refereixen tant als equipaments com a la neteja, la seguretat, salvament i informació. En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), l’alcaldessa de Calella ha destacat la importància d’obtenir la distinció per al municipi. “A vegades pot semblar que mantenir la qualitat és fàcil i, res més lluny de la realitat”, ha dit, perquè requereix “molt d’esforç”. Segons Candini, “fa molt de temps” que Calella ha impulsat “l’excel·lència i la qualitat” a les seves platges perquè “és l’única manera de ser competitius”. “Aquesta bandera confirma la bona feina i posa de manifest que per a nosaltres el manteniment i la qualitat són elements essencials de la nostra oferta turística.” x

La instal·lació ha estat traslladada a l’altra banda de la via, allunyada de les cases

Es talla de soca-rel la polèmica del “pipican” dels eucaliptus La Regidoria de Seguretat i Serveis de Ciutat de l’Ajuntament ha traslladat el polèmic “pipican” de la zona dels eucaliptus per acabar amb els enfrontaments entre els veïns i els propietaris de gossos. La instal·lació d’aquest espai va generar nombroses queixes dels veïns de la zona. Es va arribar a boicotejar l’equipament, que va ser objecte de diverses bretolades alhora que en algunes portes

de cases dels voltants van aparèixer excrements enganxats intencionadament. Davant d’aquesta situació, el govern municipal va decidir traslladar el “pipican” a una zona més allunyada de les cases, en un terreny ubicat entre el camp de futbol de mar i el Club Nàutic. El regidor de Seguretat i Serveis de Ciutat, Albert Torrent, ha explicat que amb aquesta mesura es pretén recuperar la normalitat al barri, alhora que ha servit per iniciar l’estudi per ubicar altres “pipicans” a altres indrets de la ciutat, sempre que estiguin allunyats de zones habitades. L’objectiu és que estiguin prou apartades de zones habitades com per evitar molèsties als veïns i prou a prop del nucli urbà com per facilitar l’accés als propietaris de gossos. x


13

02 | 3r TRIMESTRE | 2012

Plaça de l’Ajuntament, 9 | 08370 Calella

comunicació

Calella al Divendres de TV3

Tino Valduvieco

Tino Valduvieco

El programa de les tardes de Televisió de Catalunya s’instal·la tres dies a Calella Calella va ser el municipi protagonista del programa que presenten Xavi Coral i Espartac Peran entre el 9 i el 12 de juliol. Màrius Serra va mostrar als telespectadors les paraules pròpies de la parla dels calellencs, es van buscar els orígens de l’aplec de la sardana, es van visitar diversos espais emblemàtics de la ciutat guiats per l’actor local Juli Fàbregas, es va fer una recreació de la bunyolada popular del barri de Pequín amb la Quimeta de la Roda, es va mostrar el far de Calella i es van analitzar diversos aspectes relacionats amb les bones pràctiques a l’hora de passar les vacances en un indret de sol i platja. El programa va dedicar un espai especial a repassar els 60 anys de Calella com a destinació turística i va explicar com la població va arribar a ser coneguda com la “Calella dels alemanys”. Amb prop de 300.000 espectadors diaris de mitjana, Divendres és un dels programes de TV3 que ha experimentat un

major increment d’audiència aquesta temporada.

Augmenten les consultes per visitar el far Un dels efectes de l’emissió del programa Divendres des de Calella ha estat l’increment de trucades rebudes a les dependències municipals per demanar informació sobre els horaris en què es pot visitar el far. Així ho ha manifestat la directora de Patrimoni de Calella, Carme Torm, que va ser, precisament, l’encarregada d’explicar als espectadors del programa la funcionalitat dels fars i la reconversió de la instal·lació calellenca en un punt d’interès turístic que conté un espai museístic sobre les telecomunicacions. x

Un centenar de persones assisteixen a la sisena trobada d’internautes de Calella

Jordi Verdura i Josep Barri, primers impulsors de la trobada d’aficionats a les xarxes socials i el web 2.0 no es podien imaginar que allò que va començar com una trobada d’amics s’acabaria convertint, sis anys després, en un esdeveniment consolidat i de referència a la comarca. Sota el nom de Llopasfera s’apleguen un bon grup de calellencs amb presència a les xarxes socials que cada estiu es reuneixen per debatre sobre com les noves tecnologies s’han convertit en un nexe d’unió i de relació entre els internautes. En l’edició d’aquest any s’han presentat set iniciatives de set emprenedors que han utilitzat la xarxa per difondre els seus projectes. A més d’introduir la

Alfred lieury

Sis anys de la Llopasfera

figura del patrocinador, diverses empreses calellenques van voler col·laborar amb el projecte oferint des d’un val regal fins als seus serveis formant part del càtering de l’acte.

El director de Ràdio Calella Televisió, Jordi Bota, va presentar la nova Calella Televisió, que ara es pot veure per Internet. José Casanova, de la guingueta Zona 6 de Calella va

explicar l’èxit del seu perfil de Facebook, que ja ha arribat als 5.000 seguidors. El dissenyador Xavier Cáliz va protagonitzar un monòleg en clau d’humor a l’entorn

del web Dinots, on es comenta l’actualitat i la història de forma paròdica. Sarah Larios va presentar amb una tauleta tàctil una aplicació educativa, d’entreteniment i interactiva per a nens i nenes basada en contes a partir de personatges creats per Santi Sánchez. Gabriel Belvedere va mostrar com es pot fer una visita guiada per una ciutat utilitzant els codis QR. Gustavo del Olmo va presentar Smart Cities, una ciutat intel·ligent que pretén millorar l’eficiència en la gestió d’empreses públiques i privades alhora que millora la seguretat. I Xavier Aspas va centrar la seva intervenció en el 4square, un geolocalitzador que permet marcar el recorregut d’una persona per un territori utilitzant un telèfon intel·ligent. La Llopasfera 2012 es va celebrar el divendres 6 de juliol a l’Hotel Bernat II. x


14

calellaésmés

http://www.calella.cat | calella@calella.cat | tel. 93 766 30 30 |

la veu dels partits polítics

BANDERES I SÍMBOLS No deixa de ser sorprenent com de vegades la realitat supera la ficció i descobrim que, més a prop del que ens pugui semblar, trobem l’equivalent d’aquell gos que ni menjava ni deixava menjar. A Calella, com en tants altres municipis de Catalunya, l’exhibició o no d’una bandera o altra, sola o “acompanyada”, sempre ha estat motiu de polèmica. Mentre els uns s’amaguen darrere de la Llei de banderes per justificar les seves demandes d’exhibició pública i notòria de la bandera espanyola, altres proposen que el govern cometi la il· legalitat de penjar del balcó de l’Ajuntament l’estelada. En 34 anys de democràcia, pel govern de Calella hi han passat la pràctica totalitat dels partits majoritaris i justament ara es demanen coses que algun partit quan estava al govern no les va fer. D’ençà que CIU va assumir-ne la governabilitat el juny de 2011, ha volgut manifestar la irrenunciable catalanitat del nostre municipi i és per aquesta raó que, fugint d’enfrontaments estèrils, va decidir posar dues senyeres en llocs destacats de Calella (plaça de l’Ajuntament i entrada a Calella pel far). Per tal d’evitar que d’aquesta despesa se’n fes una valoració d’inadequada i poc prioritària si es carregués als pressupostos públics, es va demanar la col·laboració econòmica per part de dos empresaris de la nostra ciutat, a qui l’alcaldessa va fer-los personalment la petició sabent el seu grau de compromís amb el país. Per a CIU és tan important defensar els símbols com que aquests no ens impedeixin de fer la feina tan important com és la d’aixecar el nostre municipi i el país.

Rotonda carretera N-II

La col·laboració dels veïns per fer ciutat Els nous contenidors soterrats de la Plaça del mercat i del carrer Mn. Cinto Verdaguer, cantonada Església, són fruit de l’aportació econòmica que els comerciants del carrer Sant Joan i del carrer Església en el seu tram final van fer voluntàriament al convertir-se en zona de vianants.

Nova Plaça entre el carrer Jovara i el Passeig dels Eucaliptus El promotor dels edificis ubicats en aquesta àrea de Calella ha hagut d’urbanitzar i cedir a la ciutat aquesta plaça pública, que avui, amb l’ús intens que té, ja demostra la validesa del disseny que es va realitzar durant els anteriors mandats municipals. El planejament urbà obliga a fer aquestes cessions d’espai a la ciutat però és just agrair al promotor privat la bona obra en benefici d’aquest barri de Calella. Properament el ple de l’Ajuntament aprovarà el nom d’aquesta nova plaça.

plaça de l’a juntament

Calella tindrà una Unitat de Transparència i Bona Governança Fa temps que sentim parlar de la desafecció dels ciutadans envers la política. Sovint sentim queixes referents a la falta de credibilitat de polítics que, un cop al govern, obliden les seves promeses electorals. Des de Convergència i Unió (CiU) de Calella volem lluitar fermament contra aquesta desafecció, demostrant que som capaços de complir les nostres promeses. Durant la campanya electoral municipal, la nostra aleshores candidata, Montserrat Candini, va manifestar que CiU es comprometia a millorar la transparència de l’administració pública al nostre municipi. I així ho hem fet. A finals d’agost, l’alcaldessa anunciava la creació de la Unitat de Transparència i Bona Governança, una unitat que s’ha emmirallat en un ajuntament de referència, com és el de Sant Cugat del Vallès, al qual l’organització no governamental Transparency International España va atorgar un “excel· lent” per la magnífica feina feta en pro de la transparència. L’Ajuntament de Calella se sotmetrà a un examen que analitza fins a vuitanta indicadors que posen a prova cinc àrees fonamentals de la gestió pública: informació sobre la corporació, relacions amb els ciutadans, transparència economicofinancera, contractacions de serveis i gestions urbanístiques. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Calella va més enllà del que obligarà la Llei de transparència en el sector públic, que s’ha d’aprovar pròximament. Una acció com aquesta és insòlita al nostre municipi, i és que a CiU pensem que un govern no ha de tenir res a amagar.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL L‘oposició en diverses ocasions ha manifestat els seus dubtes davant la necessitat d’invertir en imatge i promoció de la nostra ciutat. Venim d’una escassa i pobra inversió en imatge institucional. L’actual equip de govern, conscient d’aquesta carència i de la seva importància, va crear la regidoria de Comunicació, abans inexistent, per, entre d’altres funcions, coordinar totes les accions de promoció i dotar la ciutat d’una imatge única, digna i oficial que l’identifiqués. Aquesta imatge ja existia, amagada feia dos anys en un calaix: CALELLAÉSMÉS. Un dels objectius de l’equip de govern ha estat treure a la llum aquesta magnífica marca de ciutat i sota el seu paraigua que tots els calellencs i calellenques s’identifiquin amb ella, així com arreu també sigui una marca reconeguda i sobretot associada a una sèrie de valors: esport, cultura, natura, salut, etc. i que tothom se senti orgullós i copartícip d’aquests projectes comuns de ciutat. Calella té molt a oferir, però s’ha de cridar als quatre vents, per convèncer i seduir el visitant i que vingui a gaudir de tot el seu atractiu lúdic, cultural, esportiu, etc. i també atraure promotors i empresaris perquè trobin en la nostra ciutat el marc idoni per portar a terme els seus projectes. La publicitat i la promoció institucionals són una gran inversió, totalment necessària, i més ara que un dels grans objectius és reactivar l’economia en el nostre municipi. b

Podeu contactar amb el grup municipal de Convergència i Unió: Bruguera, 114 | 08370 Calella calella@ciu.info www.ciu.cat/calella

brat i les palmeres mortes, el mal estat general de l’arbrat i de les jardineres existents,...

Escocell sense arbre al carrer Bartrina

Això no és responsabilitat dels treballadors de la brigada, als que volem recolzar perquè fan tot el que és pot i més, sinó que ho és de qui ha pres la decisió política de reduir el nombre de treballadors i en canvi fer una important despesa en temes d’imatge que, al cap i a la fi, mai podran amagar la realitat d’una ciutat que dóna molt que desitjar en aquestes petites coses que fan més humà i bell l’espai públic. Contenidors soterrats del carrer Sant Joan/Mercat

Nova plaça entre Jovara i el Passeig dels Eucaliptus

Tant l’obra dels carrers com les aportacions econòmiques dels propietaris dels locals comercials es van fer en l’anterior mandat tot i que els contenidors han entrat en funcionament aquest juny de 2012. D’aquesta manera s’ha complert l’acord entre l’anterior Equip de Govern i els qui van fer les aportacions. Per això és just agrair a tothom que ha col·laborat a fer realitat el canvi i millora en dues zones claus del comerç de la nostra ciutat. Moltes gràcies!

L’altre Calella on s’oblida el medi ambient A l’octubre de 2011, el govern de CiU davant la jubilació d’un treballador de la brigada de Parcs i Jardins va preferir no cobrir la plaça i reduir, per tant, el nombre de treballadors de la brigada. Aquesta decisió apel·lant a l’estalvi avui es pot veure clarament qüestionada: la qualitat dels espais verds de la nostra ciutat ha caigut ostensiblement com es pot comprovar amb la retirada de jardineres del carrer Sant Jaume (N-II), la no reposició de l’ar-

L’altre Calella on es privatitza l’espai públic L’actitud un cop més de no consensuar temes de ciutat ens ha dut a una situació desconcertant en la que uns ciutadans privats fan donació d’unes senyeres (amb els seus pals) que s’instal·len en un espai públic sense haver-ho parlat prèviament amb cap dels grups polítics de l’oposició i ens assabentem per l’Alcaldessa en l’últim Ple que l’ús del pal el marca la voluntat del donant. No veiem malament que a diferents punts de Calella hi hagi la senyera que institucionalment ens representa a tots. Denunciem clarament les formes que s’han utilitzat. Estela. La revista d’opinió a Calella Davant la notícia de que l’Estela tancarà a primers de 2013, des d’aquí agraïm a tothom que ha col· laborat amb la revista Estela al llarg de tots aquest anys per la bona feina i el servei informatiu prestat a la ciutat. Hagués calgut una major implicació del Govern de CiU per ajudar a seguir fent viable el projecte de l’Estela. Nosaltres seguim creient que a la nostra ciutat li cal una revista independent i plural d’informació ciutadana. b

Podeu contactar amb el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya: Jovara, 103, local 1. 08370 Calella Tel. 937 662 123 calella@socialistes.cat Plàtan mort al Passeig de Mar


02 | 3r TRIMESTRE | 2012

Plaça de l’Ajuntament, 9 | 08370 Calella

15

la veu dels partits polítics

ERC proposa al govern la posada en marxa d’un servei municipal de foment de locals comercials desocupats En el ple municipal celebrat el passat 2 d’agost, es va aprovar provisionalment, i per unanimitat de tots els partits, una modificació d’un Pla d’Usos que tenim vigent i que regula la ubicació de determinats establiments comercials, bàsicament el que, simplificant, podríem anomenar oficines (agències de viatges, agències immobiliàries, sucursals bancàries, etc.). Es tracta d’una flexibilització dels paràmetres que hi havia establerts fins ara i que al nostre entendre queda justificada per la delicada situació econòmica que estem vivint i entenent que es tracta d’una mesura per evitar haver de rebutjar noves obertures d’oficines que tinguin les característiques que recull aquest pla, tenint en compte, com dèiem, les circumstàncies econòmiques que patim. Com a mesura complementària per incentivar i promoure l’obertura de comerços a la nostra ciutat, des del grup municipal d’ERC vam proposar a l’equip de govern la creació d’un servei municipal de foment de locals comercials en l’àmbit de la regidoria de promoció econòmica. Aquesta és una proposta que ERC portava en el programa electoral amb la voluntat de promoure un servei de mediació en el qual l’ajuntament doni facilitats i garanties tant als propietaris com als emprenedors

Regidors del grup municipal d’ERC

que vulguin obrir un negoci a Calella. Aquesta oficina oferiria assessorament sobre els serveis de rehabilitació de locals, possibles ajuts per a propietaris que posin a disposició el local per a lloguer o el facilitar informació sobre normatives, incentius i ajuts diversos per a emprenedors. Es tracta d’una mesura que entenem que és especialment escaient en moments de dificultats econòmiques com l’actual i que està dirigida a reforçar la confiança de les parts que potencialment participen, d’una banda, posant a disposició del mercat un local per a ser llogat, i, de l’altra, donant facilitats a les persones emprenedores que disposen d’un projecte de negoci per tirar endavant i que estan interessades en trobar un local amb certes garanties. Esperem que ben aviat pugui ser una realitat i que sigui una eina útil per dinamitzar el comerç i els negocis a la nostra ciutat.

Regidors del grup municipal dEL PP

2ª Fase Cobriment de la Riera de Capaspre Just al iniciar la legislatura municipal, en el ple del dia 28/07/2011 es va presentar i defensar una moció conjunta de PSC, ERC i PP per tal que es realitzés una consignació pressupostària per a la redacció del Projecte 2ª Fase Cobriment de la Riera de Capaspre de Calella. Aquesta moció es va aprovar amb els vots favorables del PSC, ERC i PP i els vots en contra de CiU. La gran discussió va estar al voltant del cost d’aquest projecte que podia ser d’uns 200000€ segons CiU, i inferior a 150000€ segons l’oposició. Finalment en l’aprovació del pressupost per l’any 2012, la quantitat consignada per a realitzar aquest projecte va ser de 60000€, molt inferior als 200000€ (curiosament la consignació pressupostària la va realitzar l’equip de govern de CiU). Just abans del Ple d’Agost del 2012, vam preguntar al regidor Sr. Jordi Sitjà sobre aquest punt, i ens va comentar que s’estava estudiant la forma de contractació per a realitzar aquest projecte, no obstant, ens va dir que encara quedava temps fins al final d’aquest any per fer-ho. La seva resposta ens va semblar un tant ambigua pel que vaig preguntar als serveis tècnics si en sabien res i la resposta va ser negativa, “No en sabem res, parla amb el Regidor” em van dir. Se suposava que els Serveis Tècnics realitzarien un anàlisis o estudi previ abans de contractar la realització del Projecte. Si bé als Serveis Tècnics no es disposa de cap Enginyer de Camins, si estan suficientment capacitats per realitzar aquest estudi, i més tenint en compte que el projecte realitzat anteriorment per la 1ª Fase del Cobriment de la Riera de Capaspre, en l’annex 6, hi tenim els càlculs de cabals i seccions necessàries fins al C/Benavente, que és el últim carrer que travessa la Riera, abans de sortir de la trama urbana. Inclús es fa una valoració de la secció existent i es determina que

totes les seccions són suficients excepte el pont del C/Tramuntana que caldria modificar. El PP de Calella sempre ha entès que l’aparcament és primordial i necessari per a Calella i per això ha recolzat la proposta de Gestvia d’arribar a un acord amb els propietaris de l’antiga tintoreria Industrial Jané, s.a. per a la realització d’un aparcament d’ aproximadament 100 places, tot i que es tracta d’una operació de benefici zero per a Gestvia i per tant per l’ajuntament. El benefici és la millora de la mobilitat. El cobriment de la 2ª Fase de la Riera de Capaspre, podria crear més de 200 places d’aparcament que serien molt necessàries per la mobilitat i el turisme a Calella i més tenint en compte que hi han més de 2500 llits al voltant d’aquesta zona. Per tot això creiem que és molt important tenir aquest projecte i saber el cost real de les obres per tal de poder prendre decisions en un aspecte tan essencial com és la mobilitat i el turisme a Calella, i estar preparats per tal de realitzar el projecte tan bon punt sigui viable econòmicament. Demanem a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Calella i a la seva alcaldessa que s’ho prenguin seriosament, ja que un acord aprovat en el ple s’ha de realitzar si o si, i volem que s’accelerin els tràmits per que aquest projecte sigui una realitat lo abans possible. Si bé la moció va ser presentada per l’oposició PSC, ERC i PP, volem que l’equip de Govern es faci seva aquesta proposta, per que el que tots volem és la millora de Calella i per això lluitem. Josep Maria Pérez Basart (regidor del PP, enginyer i arquitecte tècnic) LA TAXA DE CLAVEGUERAM Els propietaris d’immobles tenen a primers d´agost, un pagament que ha anat augmentant considerablement. És la taxa de clavegueram. Les taxes són pagaments que pot imposar un ajuntament per la prestació d´un servei, l’import de les quals no pot exce-

El patrimoni municipal i la col·laboració del sector privat En primer lloc, cal deixar clar que des d’Esquerra Republicana de Catalunya s’aplaudeix i es valora positivament determinats gestos, actuacions o plantejaments que es puguin fer des de l’ajuntament en col·laboració amb el sector privat. No ens agradaria que es fessin lectures errònies o que hi haguessin males interpretacions. La col· laboració público-privada és una fórmula encertada i necessària per tirar endavant determinades polítiques, com per exemple, en tenim una de ben propera a casa nostra, la turística. I no només a vegades és positiva aquesta col·laboració público-privada parlant de grans polítiques estratègiques de ciutat, sinó que també ho pot ser en qüestions menors, traduïdes en ajuts puntuals per a la compra o reparació de mobiliari urbà o altres donacions de valor menor. En qualsevol cas, però, pensem que el que és inqüestionable és que, quan es dóna aquest tipus de col·laboració, l’equip de govern és coneixedor i accepta en els termes que es realitza i es porta a terme l’actuació en qüestió. Seria bastant impensable, en aquest sentit, arribar a pensar que un ciutadà privat cedeix un tractor, per posar un exemple, i l’equip de govern sí o sí, sense valorar les despeses o la utilitat que pot tenir aquest tractor, l’accepta perquè simplement és la voluntat del ciutadà. És només un exemple que vol ser il·lustratiu. A ningú se li escapa que quan l’equip de govern accepta una col·laboració d’un ciutadà, n’és coneixedor i no ho accepta en contra de la seva voluntat, assumint així les característiques del que s’està finançant des del sector privat. És fàcil deduir, pel que s’ha dit fins aquí, que aquest relat ens porta al tema dels pals i les banderes que s’han col·locat darrerament a la nostra ciutat i que han estat finançats per ciutadans pri-

vats. Un a la Plaça de l’Ajuntament i l’altra a la rotonda de la NII a l’alçada dels Apartaments Codina. Com dèiem inicialment, tot el nostre respecte pels ciutadans que accepten fer una col·laboració amb el municipi, amb la “cosa pública”. Fins aquí res a dir. Però el que no podem compartir són els motius que ha donat el govern de CiU per no posar o mantenir en aquests pals la bandera estelada. Entenem que aquesta és una opció i que legítimament el govern accepta o no accepta posar-la. Això és un debat i un posicionament polític. Però no compartim el que s’ha dit des de l’equip de govern que és qui paga la bandera qui decideix quina hi posa. En aquest supòsit, estaríem dient que qualsevol ciutadà ara pot anar a l’ajuntament a oferir un pal i una bandera, un bust sobre algú que aquesta persona consideri una celebritat, o una partida de plantes tropicals i que l’ajuntament acceptaria sense cap recel. Seria difícil d’imaginar. Queda palès, per tant, que mai s’accepta una actuació sense la valoració prèvia per part del govern municipal. En aquest cas concret, entenem que l’opció de no penjar l’estelada com a símbol de llibertat i democràcia és una decisió política de l’actual equip de govern. No hi ha cap altra empara que serveixi d’excusa. b

dir el cost del servei. No poden cobrar més del que costa. En aquest cas el servei és : “La prestació dels serveis d´evacuació d´excretes, d´aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les” (així ho diu l´ordenança fiscal d´aquesta taxa). Sembla que el redactor no coneix massa Calella, perquè les aigües pluvials no van a les clavegueres de manera generalitzada i això de depurar-les, el que s’entén per depurar, encara ho estem esperant. Als anys vuitanta es cobrava segons el metres lineals de façana, però amb les propietats horitzontals dels blocs de pisos era molt complicat. A primers dels noranta es va decidir cobrar-la per percentatge sobre el valor cadastral dels immobles. Arriba la revisió cadastral de 1998 i en augmentar els valors de les cases al llarg de 10 anys, al cap de tres o quatre, l´import que es recaptava era molt superior. A l´any 2001, aquest Partit ja va denunciar la situació i a l´any 2002 demanà al Ple la modificació a la baixa d´aquesta taxa. De manera sorprenent ens donaren un informe d´intervenció, per justificar els costos del servei de conservar i mantenir les clavegueres, que ens va deixar garratibats. Posaren com a despeses quotes d’amortització del clavegueram de Calella, quan la major part es va fer en el període 1925-29 i a la zona Riera Far la varen pagar els promotors, (tenim documentació). Tot i això, es va rebaixar una mica el percentatge, perquè no podien arribar a justificar el que ingressaven. Arribem a la revisió cadastral que va entrar en vigor el 2010 i que amb valors recollits a l´any 2008, en plena eufòria de la construcció, va augmentar considerablement el valor de les cases, amb el conseqüent increment de la taxa que comentem. “El mercat immobiliari està boig” va dir un regidor del govern. El mal és que la bogeria d´aquells anys, convertida en desastre, l’estem pagant tots. El servei de manteniment del clavegueram l´està fent Aqualia i en la liquidació de comptes de l’Ajuntament de 2010 (la darrera que tenim), surten ingressos per aquesta taxa de 362.000 €, i únicament consten 70.000 € de despesa de manteniment del clavegueram. Als pressupostos de 2011, ingressos 365.000 € i despeses 70.000 €. Hi una di-

ferència més que considerable que cal esmenar per cobrar el que és just al ciutadà i també complir l´art. 24 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que diu : ”Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinada por el valor económico de la proposición sobre la que recaería la concesión, autorización o adjudicación”. Fent seguiment d´aquest tema, coneixem que hi ha poblacions que no cobren aquesta taxa i d´altres que la tenen en forma de recàrrec sobre els m3 d´aigua consumits, que té una relació molt més directa amb l´aigua evacuada que el valor cadastral de les cases. Quina relació hi veuen entre el valor fiscal d´un immoble i l’ús de les clavegueres ? Sincerament, per nosaltres, cap. En el ple del 7 d’Octubre de 2009, una moció d´aquest Partit per tal de canviar la taxa en forma de recàrrec sobre l´aigua consumida, va ser modificada pel govern perquè s´apliqués a partir de l´any 2012. Es deixava pel nou govern. Les eleccions municipals havien de ser i foren el 2011. El nou govern, d´altre signe, no aplica aquesta modificació aprovada i ara cal recordar que esperem que es faci l’any vinent, fent els càlculs dels costos amb realisme, sense subterfugis ni interpretacions parcials interessades, que no es deixin mal aconsellar en detriment dels ciutadans. Per tot l´escrit poden veure que ens hem preocupat al llarg d´anys d´un assumpte que creiem que perjudica a la butxaca del ciutadans i convidem a tots els que vulguin comprovar qualsevol punt dels explicitats, perquè passin a veure’ns i els mostrarem la documentació. b

Podeu contactar amb el grup municipal d’Esquerra: Sant Josep, 10 | 08370 Calella calella@esquerra.org www.esquerra.cat/calella

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres ens trobaràs: Anselm Clavé, 105-107, baixos | 08370 Calella partitpopularcalella@gmail.com Partit Popular Calella-facebook Miquel Campoy García campoygm@calella.cat Josep Mª Pérez Basart jmperezbasart@yahoo.es


16

calellaésmés

http://www.calella.cat | calella@calella.cat | tel. 93 766 30 30 |

Calellaésmés 02 I 3r trimestre I 2012  

Publicació Municipal Ajuntament de Calella

Advertisement