Page 1

JUGUEM? El banc


massa social

Totes les persones que coincideixen en un espai i un temps. En certes ocasions es pot convertir en grup.

grup social

Existeixen relacions interpersonals entre les persones que el formen

comunicaci贸 motivaci贸 reconeixement interacci贸 cohesi贸


dinàmica de grup concepte

La dinàmica de grups és l'estudi de la naturalesa, les lleis del desenvolupament, les interrelacions entre els individus d'un grup i la relació amb altres grups. Per tant, posa la seva atenció en el comportament de les persones en un grup i es proposa aprofundir en els factors que augmenten l'eficàcia del mateix.


dinàmica de grup accions

Objectives la comunicació té com a objectiu la resolució de conflictes com a grup. Subjectives es cerca el contacte entre els membres del grup per establir relacions socioemocionals més satisfactòries.


TDG concepte

Són vivències pedagògiques que ajuden a clarificar i prendre consciència dels diferents fenòmens que es donen en un grup. Són instruments metodològics per experimentar la vida grupal en les seves diverses situacions, enfortir-la i modificar-la. El protagonista és el grup mateix, no l'animador. Requereixen una preparació, capacitat de diagnòstic, sentit comú i habilitat.


TDG objectius

Analitzar l'estructura informal del centre/equip. Observar els membres líders, aïllats o rebutjats. Afavorir la cohesió mitjançant la interacció. Estimular la col·laboració enfront de la competició. Atendre el nivell afectiu, relacional, interactiu.


TDG plantejament

La preparació La realització L'avaluació – Revisió 1 Com s'ha sentit el participant al llarg del

desenvolupament de la tècnica? Quines sensacions, sentiments, emocions i reaccions han anat experimentant?

2 3

Que ens ha permès descobrir aquesta tècnica? Quins suggeriments fa? Des de la perspectiva de la funció animadora de grups concrets, Quina utilitat i aplicacions pràctiques veiem en la tècnica que acabem d'experimentar? Quines dificultats trobem? Quines modificacions introduiríem?


TDG factors selecció

Partint de la base que tots els grups situacions o fenòmens grupals mai s'assemblen, caldrà adaptar a la naturalesa específica i irrepetible de cada grup i al moment temporal i espacial de la seva existència concreta. Capacitats de la persona animadora Característiques i maduresa dels membres Complexitat de la integració grupal Nombre de membres del grup Grau de dificultat de la tècnica Objectius que pretenem aconseguir


TDG jocs i activitats

coneixenรงa El banc

percepcions subjectives Com em veuen els altres? Em cago en...

confianรงa / cohesiรณ L'abraรงada El rentacotxes

cooperaciรณ i treball en equip Els gomets La taronja


JUGUEM? Com em veuen els altres? < 25 participants adolescents / joves / equip de monitors 15 minuts ± folis de paper cinta adhesiva bolígrafs música de fons

Detectar els lideratges i sistema de rols atorgats i assumits (perspectiva de paper) dins el grup. Reflexionar sobre els tòpics, els prejudicis i etiquetes que “pengem” als altres. Reafirmar l'autostima dels membres.


JUGUEM? Em cago en... Il·limitat a partir de 12 anys / equip de monitors

Indefinit rotlle de paper de vàter

Provocar el diàleg obert dins el grup. Treure a la llum situacions de conflicte dins el grup. Reflexionar sobre els tòpics, els prejudicis i etiquetes valors,...


JUGUEM? L'abraçada a partir de 8 anys

Desenvolupar mecanismes d'apropament entre els membres del grup.

5 – 10 minuts

Produir un acostament físic entre els integrants del grup.

Il·limitat

Res

Afavorir la cohesió del grup.


JUGUEM? El rentacotxes 5 – 20 participants adolescents / joves / nens / equip de monitors 5 – 10 minuts Res

Estimular distès.

un

ambient

Fomentar la cohesió del grup, mitjançant el contacte físic.


JUGUEM? Els gomets Il·limitat A partir de 14 anys / equip de monitors

Estudiar problemes d'integració d'altres persones.

10 minuts

Analitzar papers de marginació i situacions de barreres per entrar en un grup.

Gomets de formes i colors diferents

Situar en lloc incòmodes enmig d'un debat o discussió


JUGUEM? La taronja A partir de 14 anys / equip de monitors

Proveir a les persones i als grups les aptituds necessàries per a afrontar un conflicte.

10 minuts

Fomentar el respecte enfront la diversitat d'opinions i percepcions.

Il·limitat

fulls amb el text taronges


TDG en equip educatiu

Aplicades a l'equip de monitors faciliten discussió verbal, amb les quals es poden confrontar diferents punts de vistes, en un clima d'harmonia i de respecte. Així mateix permet desenvolupar la competència comunicativa que és de summa importància A més, permet la presa de decisions de forma inclusiva i representativa. Finalment, permet practicar la coherència entre el to de veu, els gestos i l'ús d'un llenguatge adequat .


TDG estratègies

El Philips 66 Dividir l'equip en 6 grups de 6 persones, les quals discuteixen durant 6 minuts un tema o problema. Seguidament una persona del grup s reuneix amb els altres 5 representants i torna a formar un grup de 6 , que per sis minuts més, discuteixen el mateix assumpte, fins que s'arriba a una conclusió general. Desenvolupa la capacitat de síntesi. ● Fomenta el sentit de responsabilitat ● Estimula la participació de tots els membres de l'equip. ●


TDG estratègies

Xiuxigeig El director convida a discutir sobre un tema, problema o qüestió concreta, reduint-la a una pregunta molt concisa. Cada membre dialoga amb el seu company/a de la vora, produint-se un diàleg simultani, de dos o tres minuts, per a arribar a una resposta que serà després informada al coordinador per un dels membres de cada parella. De les respostes o opinions donades per tots els grupets s'extraurà la conclusió general i es prendran les decisions del cas.


Ramon Oromi Farre - ramonoromi@gmail.com. Versi贸 1.0, 23 d'agost de 2008 Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llic猫ncia Creative Coomons

Tècniques de dinamització de grups  
Tècniques de dinamització de grups  

Taler realitzat durant el FEMNstival

Advertisement