17 | ruimteCAESUUR | stel de stad een vraag | catalogus 4de tentoonstelling

Page 1

stel de stad een vraag

#4

1

CATALOGUS PRESENTATIE

29/04/2017 – 11/06/2017

concept & copyright | ruimteCAESUUR 2017


beeld voorzijde Ko de Jonge | een VRIJE KLEURPLAATS | 27 juni 2017 | Damplein | foto ©Giel Louws is it safe? | ● ● n n ● ●

2


Wat kunst nu doet in musea, de galerieĂŤn of in privĂŠ-collecties, is slechts een duizendste van hetgeen ze vroeger deed in kerken, op pleinen en straten, voor de deugden en ondeugden van de mensen What art now does in museums, galleries or in private collections, is only one-thousandth of what it used to do in churches, in squares and streets, for the virtues and vices of the people.

Luciano Fabro Italian plastic sculptor part of the arte povera movement

3


context pose the question . . . & content 4th presentation context stel de stad een vraag & inhoud 4de presentatie Alexia Manzano | Waar koop je? Ko de Jonge | een VRIJE KLEURPLAATS | 27 juni | Damplein jen gossé | Waar waren we alweer gebleven? Jan Moekotte | mag ’t de originele naam hebben? Dance Centre Dazzle | hoe zit ‘t met mij en de stad? beelden presentatieruimte deelnemers [ v/m ] aan stel de stad een vraag colofon | met dank aan | in samenwerking met

ruimteCAESUUR open: elke vrijdag- en zaterdagmiddag 14 u. 00 – 17 u. 00 Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg www.ruimtecaesuur.nu | www.caesuur-posethequestion.nl caesuur@zeelandnet.nl

4

p. 05 p. 07 p. 09 p. 15 p. 25 p. 29 p. 37 p. 41 p. 49 p. 52


From the first day ( 1995 ) Willy van Houtum and I started ruimteCAESUUR, we wanted to develop a program in the form of a triptych, with the aim to install artwork in the public space in the historic centre of Middelburg. Click here for more context [ in English ].

short summary

The first part ( 1997 ) was simply donating artworks by 14 visual artists to Middelburg. The second part ( in passingMiddelburg | 2005 – ’06 ) was showing the city how artists partake the city mentally and physically. Thus adding another ‘map’ to the representation of the city.

5

The third part, which is at hand now, is posing the city a number of questions which normally are not enquired. The difference with the previous parts is that we invited people with a variety of intellectual professions: writers, photographers, poets, architects, graphic designers, visual & performance artists, musicians, etc. from Holland, Belgium, Germany, Brazil, Great Britain and Spain. Also a group of students from UCR – Philosophy and Art & Design Track – wants to take part in this third stage; either with the de-sire to make an autonomous proposal or to collaborate with one of the professionals. The projects take place in the public space of Middelburg; the space of CAESUUR functions as a living archive in which the projects are represented. Click here for all individual projects.


Pose the question . . . ‘ opened with a video projection on the window of ruimtecAESUUR on the 1st of January 2017 at 00:00:01 by Núria Búfarull|Spain with parts of a highly controversial text by Oscar Wilde | The Preface. Click here for her video. A total of seven presentations will support ‘pose the question . . . ‘. The presentation scheme of the complete program can be found here. In this exhibition: Alexia Manzano | Where do you by? Anonymized shops in Middelburg; Paola Leenhouts | The Vox – a wooden booth, functioning as a kind of analogue facebook, in which the people of Middelburg can share their questions, dreams, thoughts, etc. The Vox was placed at Plein 1940; Ko de Jonge Colour Space [ Dam Squaire ] | 27 June – 100+ children occupied the Dam Square in order to colorize a grid of dissapeared houses; jen gossé | Where were we last time? – in the public library of Antwerp, jen secretly put 100 ‘reminders’ in books; Jan Moekotte | Street Signs – restauration of unique stree signs, dating from 1850. Middelburg | June 2016 - July 2017 | Hans Overvliet Pose the question . . . | concept & copyright | ruimteCAESUUR See also www.caesuur.nu, and for all individual projects www.caesuur-posethequestion.nl.

6


uitgangspunt stel de stad een vraag 7

Vanaf dag 1 dat Willy van Houtum en ik in 1995 ruimteCAESUUR startten wilde ik een thematisch drieluik maken met kunstwerken in de openbare ruimte van de historische binnenstad van Middelburg. Klik hier voor de Engelstalige catalogus met de geschiedenis en context van het drieluik. Het eerste luik (het nissenproject | 1997) was eenvoudigweg het schenken van hun kunstwerken door 14 kunstenaars [ v/m ] aan Middelburg. Een aantal daarvan siert nog steeds de stad. In het tweede luik ( terloopsMiddelburg | 2005 – ’06 ) gaven kunstenaars, schrijvers, poëten, filosofen, etc. een beeld van de rol van de stad Middelburg in hun oeuvre. Zo doende voegden zij een nieuwe ‘kaart’ toe aan de stad. Dit derde luik dat loopt van 1 januari tot en met 31 december 2017 stelt vanuit diverse disciplines vragen aan de stad. Vragen die normaal gesproken niet worden gesteld. Ook aan dit thematische luik stel de stad een vraag doen weer professionals uit diverse vakgebieden mee: schrijvers, fotografes, dichters, architekten, grafisch ontwerpsters, beeldend kunstenaars, musici, etc. uit Nederland, België, Duitsland, Spanje, Engeland, Brazilië, etc. Ook een groep studenten van U.C.R. neemt deel met autonome projecten of werken samen met de professionals. De openbare ruimte van de stad is het werkgebied van de participanten aan ‘stel de stad een vraag’, de ruimte van CAESUUR hun levend archief ‘stel de stad een vraag ‘ opende met een video van Núria Búfarull|Spain op het raam van ruimteCAE-


SUUR op 1 januari 2016 om 00:00:01 uur met tekstdelen van de hoogst controversiële tekst van

Oscar Wilde | The Preface. Klik hier voor haar video. Zeven presentaties ondersteunen ‘stel de stad een vraag’. Voor het expositieschema, klik hier. In deze tentoonstelling: Alexia Manzano | Waar koop je? Geanonimiseerde winkels in Middelburg; Paola Leenhouts | The Vox– een houten ‘telefooncel’ die als analoge facebook functionneert. Middelburgers [ v/m ] kunnen hier hun vragen dromen, gedachten, etc. delen. The Vox stond op Plein 1940; Ko de Jonge KIeurplaatS [ Damplein ] | 27 Juni – 100+ kinderen bezetten het Damplein en kleurden een grid van verdwenen huizen in; jen gossé | Waar waren we alweer gebleven? – in de openbare bibliotheek van Antwerpen verborg jen 100 boekenleggers met deze tekst; Jan Moekotte | mag ’t de originele naam hebben? Restauratie van unieke straatnaambordjes, daterend uit 1850. We hopen jullie dit jaar vaak te mogen ontmoeten bij de werken in de openbare ruimte en in ruimteCAESUUR. Middelburg | juni 2016 – juli 2017 | Hans Overvliet stel de stad een vraag | concept & copyright | ruimteCAESUUR .

8


Alexia Manzano | where do you buy? Ontmoeting op 1 juli 2017 als opening van tentoonstelling #4

9


H&M | Lange Delft 10

10

OP=OP | Lange Delft 64

Vodafone | Lange Delft 63


11


12


13


14


met dank aan de scholen | de mensen De Regenboogschool Maria Huisman & Femke Hiemstra De Wilgenhof Talitha Meliefste | Angelique Poppe Carina Koster | Karin Leenhouts De Cypressenhof Marja Geerse

Ko de Jonge | een VRIJE KLEURPLAATS 27 juni 2017 | Damplein Klik hier voor het beeldverslag

15

kleurboekje bij het project A5, 10 pagina’s | oplage 1.350 gratis verspreid over alle basisscholen van Middelburg; ook via het Zeeuws Museum, de Drvkkery en de Kloveniersdoelen


[uit de brief naar de scholen die de gratis kleurboekjes begeleidde ] In het kader van Middelburg800 organiseert ruimteCAESUUR een bijzonder project: Stel de stad een vraag. De meest uiteenlopende activiteiten worden daarbinnen uitgevoerd. Zie daartoe de website caesuur-posethequestion.nl. Ook voor leerlingen van de basisscholen is een speciaal project ontworpen. In dit geval door Ko de Jonge. Als opmaat naar de tentoonstelling Façade 2017 “Face your freedom” werd op het Damplein door ruimteCAESUUR een bijzondere actie georganiseerd waaraan leerlingen van de groepen 5, 6 of 7 deelnamen. De titel van dit evenement is “Kan hier een huis staan?”. Het is een verwijzing naar het verleden van deze plek in de stad, maar tevens een zoektocht naar de toekomst. Er werd op het plein een enorme tekening gemaakt als basis voor de kinderen om in te kleuren, aan te vullen met hun toekomstdromen, etc. Om iedereen enthousiast te maken, kregen de kinderen van de Teeken Akademie Middelburg, de Drvkkery en de Kloveniersdoelen een bijzonder kleurboekje “EEN VRIJE KLEURPLAATS” aangeboden. Daarin kunnen speciale ontwerpen worden gemaakt. Op 27 juni vindt vanaf 13.00 uur vond de uitvoering op het Damplein plaats. Leerlingen werden uitgenodigd om stoepkrijt mee te nemen en de ideeën uit het kleurboek uit te voeren. Met vriendelijke groet namens teamCAESUUR Ko de Jonge en Hans Overvliet

16


Gerard & Frans van Voetbalvereniging Zeelandia trokken de lijnen

17


18


19


20


21


22


23


24


jen gossĂŠBelgiĂŤ | waar waren we alweer gebleven? 100 boekenleggers in boeken gestoken van de openbare bibliotheek Antwerpen

25


26


27


28


Jan Moekotte | mag ’t de originele naam hebben? Klik hier voor de desbetreffende catalogus in staat van wording

29


De stad Middelburg bestelde eind 19e eeuw 250 stenen straatnaambordjes bij de firma Gillet in Parijs. Van die bordjes zijn er wandelend door de binnenstad nog zo’n 110 te ontdekken. Tijdens een inventarisatie kwam een, verdwenen gewaande, bordje KLEINE WERFSTRAAT boven water. Het zal binnenkort aan de gemeente teruggegeven worden met de vraag dit bordje terug te plaatsen op de plek waar het hoort. Een groot aantal straatnaambordjes is óf verdwenen, of overgeschilderd of bedekt met een ander type bord; soms met een andere straatnaam en/of een anders gespelde straatnaam. Jan Moekotte, Johan Dekker en teamCAESUUR willen, na toestemming van de eigenaren van de panden waarop de bordjes zijn bevestigd, deze originelen in oude luister herstellen. Op 3 juli j.l. werden de eerste twee bordjes in ere hersteld. Tegelijkertijd met stel de stad een vraag en deze herstelactie is de gemeente gevraagd om de nog resterende bordjes te beschouwen én te beschermen als waardevol cultureel erfgoed. Dit geheel in overeenstemming met de ambitie van Middelbuur800 om 1% van de 800 jaar - 8 jaar dus - ‘doorwerking’ te hebben na het jubileumjaar. Klik hier voor een uitgebreide documentatie als inhoud van Jans’ project in De Wete jaargang 30 nr 3 (juli 2001) en jaargang 31 nr 1 (januari 2002) / Heemkundige Kring Walcheren. juni 2016 Hans Overvliet

30


31


10 juni 2017 Kousteensedijk Kousteensche Dijk

32


33


11 juni 2017 | Markt – Vlasmarkt

34


3 juni 2017 | Vismarkt - Vischmarktstraat

35


36


Dance Centre Dazzle | hoe zit ‘t met mij en de stad? Joke Provoost ontwikkelde n.a.v. gesprekken met haar dansers [ v / m ] een choreografie op basis van bovenstaande vraag. De première van de voorstelling was op 10 juni j.l. tijdens de Stadsfeesten Middelburg. In samenwerking met het Podium Amateur Kunst & De Middelburgse Stadsfeesten

37


38


39


40


beelden presentatieruimte

41


42


43


44


45


46


47


48


participants ‘pose the question’ deelnemers [ m/v ] ‘stel de stad een vraag July 2017 | juli 2017

49


From the Netherlands Leon Riekwell | visual artist / curator for Underdog Ko de Jonge | visual (mail) artist / curator Elis Vermeulen | visual artist Robbert Jan Swiers | author Harmen Eijzenga | philosopher †8 juni 2017 Ramon de Nennie | visual artist / (graphic ) designer / curator Anne Vader | (graphic) designer / curator Dani Ploeger | performance artist / curator Hans Overvliet | visual artist / curator Coen v.d. Hilst & Michael van Oostende | poets Giel Louws | painter / curator Liesbeth Labeur | visual artist / graphic designer Hans BommeljÊ | visual artist / graphic designer Johan de Koning | architect for lab4arch Alexander Herrebout | LINT - landscape interventions Marek & Ianthe Michnowicz | tattoo artist / painter Durk van der Meer | poet / musician Joke Provoost | choreographer for Dance Centre Dazzle Rinus Roepman | graphic designer Harry Vandevliet & Kees de Valk | ( holy ) artists / curators Jan Moekotte | writer / urban researcher

50


From abroad Alexia Manzano | photographer | Germany Nuria Bofarull | photographer | Spain jen gossé | visual artist / graphic designer / curator ( WOOT ) | Belgium Jörn J. Burmester | performance artist | Germany Paola Leenhouts González-Espejo | Spain Frederick Johannson | UCR | Germany Alina Achenbach | UCR | Germany Gemma Brown | UCR | Great Britain Poetry Festival | Saturday afternoon, May 20, 2017 Coordination / organisation | Jan J.B. Kuipers & R.J. Swiers Poets | Jacoline Vlaander | Karel Leeftink | Theo Raats | Anna Schenk Juul Kortekaas | Johan Meesters | Tijs van Bragt | Joop Buma Marcel Koopman | Jan J.B. Kuipers | Stefaan van den Bremt [Belgium] Involved | [ possibly ] stepping in later on Tessa Hendriks | community artist Freek Duinhof | theatre maker

51


met dank aan de vrolijke aandeelhouders & dito vrienden van CAESUUR de gemeente Middelburg Middelburg800 lijstenmakerij INDIGO las & constructiebedrijf J. Louws Lab4Arch studio ZagaZ belettering Kattendijke / Drucker Stichting Familiefonds Hurgronje Zeelandia Middelburg de Teeken Akademie Middelburg De Drvkkery | de Kloveniersdoelen

teamCAESUUR 2017 Willy van Houtum | Hans Overvliet Giel Louws | Dani Ploeger ‘rondje’ achterplat Rinus Roepman catalogus tekst Hans Overvliet foto’s Alexia Manzano | Hans Overvliet Willy van Houtum | Giel Louws Ko de Jonge | jen gossé logo Niek Hendrix lay-out Hans Overvliet

kennispartner van het Metamorfose Lokaal | UCR in samenwerking met Amnesty International Student Group Middelburg C.B.K. Zeeland Co-Incidence | Cinema Middelburg

52

Voordat je teksten en/of foto’s deelt, neem eerst even contact op met caesuur@zeelandnet.nl


53


stel de stad een vraag

54

CATALOGUS #4

17/06/2017 – 30/07/2017

concept & copyright | ruimteCAESUUR 2017

Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg www.caesuur.nu | www.caesuur-posethequestion.nl caesuur@zeelandnet.nl