21 | I.B.E.G #6 | MARGRÉ STEENSMA |CATALOGUS

Page 1

KUNSTPARK VLISSINGEN IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . . BEELDEN AAN DE WILLEM KLOOSLAAN | VLISSINGEN

Editie #6 | Margré Steensma Something to hold on tokunstwerkplaats KipVis

Atelieradres Dreesstraat 2, Vlissingen www.kipvis.com | info@kipvis.nl K.v.K. Middelburg 22056211


Sonnet Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten. En als een heir van donkerwilde machten Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn Voor 't heffen van mijn hand en heldere kroon: Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten. -- En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond Úw overdierb're leên den arm te slaan, En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed En trots en kalme glorie te vergaan Op úwe lippen in een wilden vloed Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond. Willem Kloos (1859 - 1938)


Tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan in Vlissingen bevindt zich een watergang. Daaromheen is een parkachtig gebied, de achtertuin van kunstwerkplaats KipVis. Een aantal kunstenaars van KipVis heeft de mogelijkheid gekregen werkzaam te zijn in de wijk Paauwenburg (hoek Gerbrandystraat/Sloeweg). Zij willen er zichtbaar zijn door een bijdrage te leveren aan het welzijn in de wijk. Het project draagt de naam van de beroemdste dichtregel van Willem Kloos uit zijn sonnet dat je hiervoor las: Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten.

Bewoners van de wijk en belangstellenden kunnen bij elke editie hun voorkeur kenbaar maken. Voor editie één werd gekozen voor het ontwerp van Denz de Kroon. Zijn beeld werd in 2014 als eerste gerealiseerd.

Naar een idee van Ko de Jonge, in samenwerking met Ans Couwenberg, Monique Jasperse en Hans Overvliet, realiseert de werkgroep in dit gebied een bijzondere route. Een pad waar de wandelaar geraakt wordt door opmerkelijke beelden. Inmiddels zijn Ans en Monique naar andere steden in het land verhuisd en werken Sylvia Hubrouck, Giel Louws en Hans Bommeljé al weer enige jaren in de werkgroep. Uiteindelijk zullen veertien plaatsen ontstaan die verwondering oproepen en uitnodigen tot nadenken.

In de derde fase werden kunstenaars uit Nederland uitgenodigd. Hier verwierf het beeld van Bart Lugthart en Maree Blok in 2017 de voorkeur van de buurt.

De organisatie wordt op een unieke wijze uitgevoerd. In de eerste fase ontvingen veertien kunstenaars die betrokken zijn bij KipVis een doos met de vraag die te vullen met een ontwerp (dummy). De resultaten werden geëxposeerd in de tentoonstellingsruimten van KipVis en op locatie gepresenteerd in het park.

Voor de tweede editie werden zeven Zeeuwse kunstenaars op eenzelfde wijze uitgenodigd om een ontwerp te maken. Het ontwerp van teja van hoften kreeg tijdens de verkiezingsdag de meeste stemmen van de buurt. Plaatsing volgde in 2016.

Editie vier betrof een uitnodiging aan Vlaamse kunstenaars. De plaatsing van het beeld ( 2018 ) van Guy Timmerman was daarvan het fijne resultaat. Om de betrokkenheid met de buurt nog verder te vergroten werd editie vijf (2019 ) een uitnodiging aan zo’n 250 kinderen uit de buurt om een voorstel in klei te maken. De scholen uit de omgeving waren hierin zeer behulpzaam. De beeldjes van Emi, Joey en Celeste werden in 3-d print / metaal uitgevoerd en geplaatst op door de gemeente Vlissingen ter beschikking gestelde metalen paaltjes. En nu ligt editie 6 voor: het beeld van Margré Steensma.


voorstellen

tentoonstelling voorstellen | boekhandel ’t Spui | augustus 2021

De Bode | 1 september 2021

verkiezing | 12 september 2020


productieplaatsing | 24 februari 2021

vaststelling | 25 juli 2021

pers | PZC 25 juli 2021colofonbeeld verwerkelijking tentoonstelling voorstellen openingswoord op 25/07/’21 team I.B.E.G. ontwerp P.R.-materiaal catalogus foto’s contact

Magré Steensma | 2020 Las-en Constructiebedrijf J.Louws | realisatie & plaatsing Steven Spanjersberg | technische tekeningen Gemeente Vlissingen | onderzoek & toestemming Margreet de Haan | boekhandel ‘t Spui Ko de Jonge | Kees Wijker Sylvia Hubrouck | Giel Louws Ko de Jonge | Hans Bommeljé Hans Overvliet Hans Bommeljé Hans Overvliet Margré Steensma Giel Louws | Ko de Jonge | Hans Overvliet Ko de Jonge | kodejonge@zeelandnet.nl

financiële ondersteuning de Gemeente Vlissingen | de Kattendijke/Drucker Stichting Stichting Moerman Promotie Vlissingen | Rotary Vlissingen Stichting van de Sande | Familiefonds Hurgronje | Jan Zembsch ( † 2010 ) Buro Kunst & Markt | Art House Zeeland | autogarage van Liere en talloze particulieren Grootste aandeel: Wim de Graaf Foundation


KUNSTPARK VLISSINGEN

Editie #6 | Margré Steensma Something to hold on to

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . . BEELDEN AAN DE WILLEM KLOOSLAAN | VLISSINGEN