21 - 22 | ruimteCAESUUR | long stories, short films

Page 1

&

long stories, short films december 11, 2021 | january 21, 2022 1


2


Image front page | from the video I am Giel Louws Image back page | from the video of Noortje Haegens | back and forth 3


Content concept

5–6

participants

7

images / stills Middelburg images / stills Stockholm

9 25

Colophon

31

4


Long stories, short films. Jarenlang toonde CAESUUR in de donkere maanden tijdens de jaarovergang in december - januari door videoprojecties ‘dichters op de ruit’. Vanaf 11 december 2021 namen we de traditie weer op. Vanuit min of meer dezelfde gedachte: via licht hedendaagse kunst de straat in brengen. teamCAESUUR trapte zelf met elk één filmpje af en nodigden daarna dié kunstenaars uit van wie we het fijn vinden hun filmpje op de ruit te tonen. Marinus van Dijke en Noortje Haegens sloten aan. Zo doen bijvoorbeeld ook onze collega’s van Studio44 uit Stockholm in Zweden mee met vier langere videoprojecten over ‘intercultureel reageren met mensen uit China.‘ Studio44 toont op haar beurt videowerken van de kunstenaars van teamCAESUUR op hun vier ruiten in Stockholm. teamCAESUUR Jorieke Rottier, Willy van Houtum, Giel Louws, Dani Ploeger & Hans Overvliet 5


Long stories, short movies. For years, CAESUUR showed poetry on its windows by means of video projections in the dark months during the transition of the year in December - January. From December 11, 2021 we resumed the tradition. From more or less the same idea: bringing contemporary art into the street through light. teamCAESUUR kicked off with one film each and invited those artists who we like to show their film on the window. Marinus van Dijke and Noortje Haegens joined. Our colleagues from Studio44 from Stockholm in Sweden are also participating with four longer video projects about 'intercultural reacting with Chinese people'. Studio44 in turn shows video works by the artists of teamCAESUUR on their four panes of glass in Stockholm.

teamCAESUUR Jorieke Rottier, Willy van Houtum, Giel Louws, Dani Ploeger & Hans Overvliet 6


participants 7


Jorieke Rottier | een gevonden moment #1 & #2 - a found moment #1 & #2 Dani Ploeger | Brussels 2018 - A Space War Monument 2021 I am Giel Louws Hans Overvliet | i.d. of a shared bullet - i.d. of a shared history Studio 44 | Artists Roles / Artists Rules #1 and #2 Egentlichen #1 Solved re-enchantment #3 Jannike Brantås, Lei Yan, Laetitia Deschamps, Lou Fei, Madeleine Aleman en Rikard Fåhraeus, Xue Tao en Zi Bai Marinus van Dijke | lawinengefahr – danger of avalanche sneeuw divers - snow diverse stuiterend zand – bouncing sand Noortje Haegens | heen en weer – back and forth

8


video stills | Middelburg 9


10

Jorieke Rottier | een gevonden moment #1 - a found moment #1


11

Noortje Haegens | heen en weer – back and forth


12

Hans Overvliet | i.d. of a shared bullet


13

Dani Ploeger | A Space War Monument 2021


14

Studio 44 | Egentlichen #1 -Actually #1 | Lei Yan c.s


15

Studio 44 | Egentlichen #1 -Actually #1 | Lei Yan c.s


16

I am Giel Louws


17

Marinus van Dijke | sneeuw divers - snow diverse


18

Studio 44 | Artists Roles / Artists Rules #2


19

Marinus van Dijke | stuiterend zand – bouncing sand


20

Hans Overvliet | i.d. of a shared history


21

Studio 44 | Solved Re-enchantment #3


Studio 44 22 | Solved re-enchantment #3


23

Dani Ploeger | Brussels 20218


24

Marinus van Dijke | lawinengefahr – danger of avalanche [ still video Marinus van Dijke ]


Stills Stockholm 25


26


27


28


29


30


colophon 31


Long stories, short films was realized by Studio44 in Stockholm and teamCAESUUR in Middelburg. Thanks Rikard Fåhraeus from Studio44 for your energy, your video and pictures from Stockholm. Thanks to Noortje Haegens and Marinus van Dijke for the trust in the project.

Lange Noordstraat 67, 4331 CC Middelburg | caesuur@zeelandnet.nl www.caesuur.nu | www.caesuur-posethequestion.nl K.v.K. Middelburg 411 143 92 | IBAN NL65 RBRB 0787 6747 53 thanks to the happy share holders & ditto friends of CAESUUR the municipality of Middelburg Kattendijke / Drucker Foundation | Family Fund Hurgronje Frits Lensvelt Foundation 32


33


&

long stories, short films 34 december 11, 2021 | january 21, 2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.