20 | ruimteCAESUUR - Witte Rook | Ruben Mols | HOST | catalogus / catalogue

Page 1

MARCH 15 | MAY 12, 2020

HOST | Ruben Mols

1

ruimteCAESUUR | Lange Noordstraat 67 NL-4331 CC Middelburg


2


ruimteCAESUUR | Lange Noordstraat 67 NL-4331 CC Middelburg www.caesuur.nu | caesuur@zeelandnet.nl K.v.K. 4111439 | NL65 RBRB 0787 6747 53 Ruben Mols | www.rubenmols.com Bezoek | visit: 06 282 77 052

3


inhoud | content beelden | images Witte Rook & ruimteCAESUUR tekst | text Ruben Mols PZC | 25/04/’20 | recensie Nico Out colofon | colophon

4

pagina | page 05 pagina | page 19 pagina | page 21 pagina | page 24 pagina | page 27


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


In het 25ste jaar van bestaan van ruimteCAESUUR werken Witte Rook uit Breda en ruimteCAESUUR in Middelburg in 2020 aan een jaarprogramma. Witte Rook en ruimteCAESUUR pogen in deze samenwerking een beeldend perspectief op de rol van internet in de artistieke praktijk te bieden en bevragen tegelijkertijd de waarde van offline tentoonstellingsplekken.

In the 25th year of existence of ruimteCAESUUR, Witte Rook from Breda and ruimteCAESUUR in Middelburg in 2020 together are working on an annual program. In this collaboration, Witte Rook and ruimteCAESUUR attempt to offer a visual perspective on the role of the internet in artistic practice and at the same time question the value of offline exhibition locations.

19


20


HOST tekst | text Ruben Mols 21


Door het gebruik van digitale apparatuur zoals smartphones omzeilen we de beperkingen van ons lichaam. De technologie stelt ons in staat altijd verbonden te zijn met elkaar en de wereld om ons heen. Alle denkbare informatie is toegankelijk en oproepbaar. Maar het inlijven met technologie is een wisselwerking: ik maak gebruik van mijn apparatuur maar mijn apparatuur maakt ook gebruik van mij. Er is een circuit ontstaan tussen mij en de apparaten die ik gebruik. Kan ik zover gaan te stellen dat deze tools een deel van mij zijn? Mijn praktijk wordt gedreven door een grote interesse naar de macht van technologie en de consequenties daarvan op het leven van het individu. Hoe staan we in contact met de wereld om ons heen? Hoe zijn de middelen waarmee we dat doen van invloed op onze begripsvorming? De bronnen die ik gebruik bij het ontwikkelen van mijn perspectieven: David Chalmers en Andy Clark met de these: The Extended Mind en Manfred Spitzer met zijn boek Digitale Demenz. Technologie is niet iets wat wij enkel gebruiken of consumeren maar iets dat met het gebruik ons en de manier waarop we handelen in de wereld actief vormt. 14 maart 2020 | Ruben Mols

22


By using digital equipment such as smart phones, we avoid the limitations of our body. Technology allows us to always be connected to each other and the world around us. All conceivable information is accessible and procurable. But incorporating technology is an interaction: I use my equipment, but my equipment also uses me. A circuit has developed between me and the devices I use. Can I go so far as to say that these tools are part of me? My practice is driven by a great interest in the power of technology and its consequences on the life of the individual. How do we interact with the world around us? How do the means with which we do this influence our understanding? The sources I use in developing my perspectives: David Chalmers and Andy Clark with the thesis: The Extended Mind and Manfred Spitzer with his book Digital Demenz. Technology is not something we just use or consume, but something that actively shapes us and the way we act in the world.

March 14, 2020 | Ruben Mols

23


PZC | 25/04/’20 | recensie Nico Out 24


25


26


colofon | colophon 27


28


teamCAESUUR Willy van Houtum | Giel Louws Dani Ploeger | Hans Overvliet curator Jorieke Rottier [ for Witte Rook ] foto’s | photos Ruben Mols | Hans Overvliet tekst | text Ruben Mols catalogus | catalogue Hans Overvliet met dank aan | thanks to Mr. Motley | afgelaste kunst deel 2 happy shareholders & friends of CAESUUR municipality of Middelburg | studio ZagaZ Kattendijke / Drucker Stichting | Familiefonds Hurgronje Frits Lensvelt Stichting kennispartner van | knowledge partner of het Metamorfose Lokaal | UCR Bij gebruik van foto’s en/of teksten for using photos and/or texts contact caesuur@zeelandnet.nl

29


30

ruimteCAESUUR | Lange Noordstraat 67 NL-4331 CC Middelburg www.caesuur.nu | caesuur@zeelandnet.nl K.v.K. 4111439 | NL65 RBRB 0787 6747 53