20 | ruimteCAESUUR | Johan van Geluwe

Scroll for more

Page 1

Johan Van Geluwe | 1929 - 2020 ARS LONGA VITA BREVIS

November 15, 2020 | February 6, 2021

1

ruimteCAESUUR | Lange Noordstraat 67 NL-4331 CC Middelburg


2


ruimteCAESUUR | Lange Noordstraat 67 NL-4331 CC Middelburg www.caesuur.nu | caesuur@zeelandnet.nl K.v.K. 4111439 | NL65 RBRB 0787 6747 53 Johan van Geluwe | www.johanvangeluwe.com Bezoek | visit: 06 282 77 052

3


Reactie van Johan Van Geluwe op de tentoonstelling van Ko de Jonge in CAESUUR in 1984

Response from Johan Van Geluwe at the Ko de Jonge exhibition in CAESUUR in 1984

I

inhoud | content beelden | images Johan Van Geluwe PZC | 29.09.1975 colofon | colophon 4

pagina | page 05 pagina | page 16 pagina | page 19 pagina | page 21


5


6


7


de Vleeshal | Johan van ( sic!) Geluwe ‘Art Museum Museum Art’ | 1986 Foto ©SBKM, Wim Riemens

8


9


10


11


12


13


14


15


ARS LONGA VITA BREVIS

in memoriam Johan Van Geluwe | 1929 - 2020 16


De Vlaamse kunstenaar Johan Van Geluwe is in januari van dit jaar op 90-jarige leeftijd overleden. Johan woonde in Waregem waar hij ereburger van was. De ARTchitect behoorde tot een van de belangrijkste Belgische kunstenaars in de tweede helft van de vorige eeuw. De kunsthistoricus en tentoonstellingsmaker Harald Szeemann gaf hem in 2005 een centrale plaats in de tentoonstelling Visionair BelgiĂŤ in BOZAR|Brussel. Zijn fictieve instituut The Museum of Museums vormde de rode draad in zijn werk. Daarvoor verzamelde en maakte hij mail-art, grafiek, installaties etc. Het omvangrijke - in zijn woning bijeengebrachte - oeuvre schonk hij aan het gemeentearchief van Waregem. Johan Van Geluwe had een speciale band met Middelburg. Hij vond het de meeste Vlaamse stad in Nederland. Diverse keren liet hij er de resultaten van zijn werk zien: in de Vleeshal, in GHL en in ruimteCAESUUR.

17


Flemish artist Johan Van Geluwe passed away in January of this year at the age of 90. Johan lived in Waregem where he was an honorary citizen. The ARTchitect was one of the most important Belgian artists in the second half of the last century. In 2005, the art historian and curator Harald Szeemann gave him a central place in the exhibition Visionary Belgium at BOZAR | Brussels. His fictional institute The Museum of Museums formed the leitmotiv in his work. For this Museum he collected and made mail-art, graphic, installations, etc. He donated the extensive oeuvre - collected in his home to the municipal archives of Waregem. Johan van Geluwe had a special relationship with Middelburg. In his opinion it was the most Flemish city in the Netherlands. Here he showed the results of his work several times: in the Vleeshal, in GHL and in ruimteCAESUUR.

18


19

PZC-29.09.1975


20


teamCAESUUR Willy van Houtum | Jorieke Rottier | Giel Louws Dani Ploeger | Hans Overvliet Concept Ko de Jonge & Hans Overvliet Realisatie Willy van Houtum | Giel Louws | Ko de Jonge Hans Overvliet foto’s | photos Giel Louws | Ko de Jonge | Hans Overvliet catalogus | catalogue Hans Overvliet met dank aan | thanks to happy shareholders & friends of CAESUUR the municipality of Middelburg | Frits Lensvelt Stichting Kattendijke / Drucker Stichting | Familiefonds Hurgronje kennispartner van | knowledge partner of het Metamorfose Lokaal | UCR Bij gebruik van foto’s en/of teksten for using photos and/or texts contact caesuur@zeelandnet.nl

21


22

ruimteCAESUUR | Lange Noordstraat 67 NL-4331 CC Middelburg www.caesuur.nu | caesuur@zeelandnet.nl K.v.K. 4111439 | NL65 RBRB 0787 6747 53