ik ben een god | catalogus | 2013 - 2023

Page 1

1
VLISSINGEN IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . . BEELDEN AAN DE WILLEM KLOOSLAAN | VLISSINGEN KunstparkVlissingen Atelieradres Dreesstraat 2, Vlissingen www.ikbeneengod.one K.v.K. 85738956 IBAN NL79 RBRB 8836 2758 85 t.n.v. Kunstpark Vlissingen catalogus 2013 | 2023
STICHTINGKUNSTPARK
2 versie zondag 04 juni 2023

Sonnet Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon

Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn

Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.

En als een heir van donkerwilde machten

Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn

Voor 't heffen van mijn hand en heldere kroon:

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten.

-- En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond

Úw overdierb're leên den arm te slaan, En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed

En trots en kalme glorie te vergaan

Op úwe lippen in een wilden vloed

Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond.

Willem Kloos (1859 - 1938)

3
4

Inhoud

introductie KUNSTPARK VLISSINGEN | IK BEN EEN GOD . . .

pagina 06

editie 1 | 2013 – 2014 pagina 08

editie 2 | 2015 – 2016 pagina 13

editie 3 | 2016 – 2017 pagina 18

editie 4 | 2017 – 2018 pagina 24

editie 5 | 2018 – 2019 | educatief project #2 pagina 31

editie 6 | 2019 – 2021 pagina 37

ex cursus | Bk-info

pagina 50

editie 5 | maart 2021 | opnieuw uitgevoerd pagina 52

editie 7 | buitenzinnen

pagina 56

editie 1 | gerestaureerd in hergebruik genomen pagina 64

educatief project #1 | 2016-2017

pagina 68

colofon pagina 71

deelnemende kunstenaars 2013 - 2022

ondersteuning

toegift: beelden in de sneeuw | Ko de Jonge

pagina 79

5

Tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan in Vlissingen bevindt zich een watergang. Daaromheen is een parkachtig gebied, de achtertuin van KipVis.

Een aantal kunstenaars van de kunstwerkplaats KipVis hebben de mogelijkheid gekregen werkzaam te zijn in de wijk Paauwenburg (hoek Gerbrandystraat/Sloeweg). Zij willen er zichtbaar zijn door een bijdrage te leveren aan het welzijn in de wijk. Het project heeft de naam van de beroemdste dichtregel van Willem Kloos uit zijn sonnet dat je hiervoor las: Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten.

Naar een idee van Ko de Jonge, in samenwerking met Ans Couwenberg, Monique Jasperse en Hans Overvliet, realiseert de kunstwerkplaats in dit gebied een bijzondere route. Een pad waar de wandelaar geraakt wordt door opmerkelijke beelden. Uiteindelijk zullen veertien plaatsen ontstaan die verwondering oproepen en uitnodigen tot nadenken. De organisatie wordt op een unieke wijze uitgevoerd. In de eerste fase ontvingen veertien kunstenaars die betrokken zijn bij KipVis een doos met de vraag die te vullen met een ontwerp (dummy).

De resultaten werden geëxposeerd in de tentoonstellingsruimten van KipVis en op locatie gepresenteerd in het park. Bewoners van de wijk en belangstellenden kunnen hun voorkeur kenbaar maken. Het gekozen ontwerp van Denz de Kroon werd gerealiseerd.

6

bij elke editie hun voorkeur kenbaar maken. Voor editie één werd gekozen voor het ontwerp van Denz de Kroon. Zijn beeld werd in 2014 als eerste gerealiseerd.

Voor de tweede editie werden zeven Zeeuwse kunstenaars op eenzelfde wijze uitgenodigd om een ontwerp te maken. Het ontwerp van teja van hoften kreeg tijdens de verkiezingsdag de meeste stemmen van de buurt. Plaatsing volgde in 2016.

In de derde fase werden kunstenaars uit Nederland uitgenodigd. Hier verwierf het beeld van Bart Lugthart & Maree Blok in 2017 de voorkeur van de buurt.

Editie vier betrof een uitnodiging aan Vlaamse kunstenaars [ m/v ]. De plaatsing van het beeld ( 2018 ) van Guy Timmerman was daarvan het resultaat.

Om de betrokkenheid met de buurt nog verder te vergroten werd editie vijf (2019 ) een uitnodiging aan zo’n 250 kinderen uit de buurt om een voorstel in klei te maken. De scholen uit de omgeving waren hierin zeer behulpzaam. Deze scholen en de gerealiseerde beeldjes in 3-d print, geplaatst op door de gemeente Vlissingen ter beschikking

gestelde metalen paaltjes : Theo Thijssen - Emi Kotkamp | Springtij - Joey | Ichtus –Celeste.

7
8 editie 1 | 2013 – 2014 | Kipvis
9 e ditie 1 | 2013 –2014 e xpositie | kunstenaars | v erkiezing
10
11
12 e ditie 1 | 2013 –2014 winnaar | onthulling
Kroon
Denz de
13 editie 2 | 2015 – 2016 | Zeeland
14 e ditie 2 | 201 5 –201 6 verkiezing
15
16
17
18 editie 3 | 2016 – 2017 | Nederland
19 e ditie 3 | 201 6 –201 7 verkiezing | winnend ontwerp
Winnend ontwerp van Bas Lugthart & Maree Blok

Op 30 september werd het beeld Rustpunt Vlissingen van Maree Blok en Bas Lugthart onthuld.

De schaalmodellen en stembus van de nieuwe ontwerpen waren in de showroom van garage van Liere aan de Gerbrandystraat, tegenover KipVis te zien.

Stemmen kon tot 15 oktober via de brievenbus van autogarage van Liere gedaan worden.

Voor deze 4de fase werden Vlaamse kunstenaars uitgenodigd. Daarmee kreeg het park een internationaal accent. De geselcteerden: Nel Bonte, Guy , Tamara Van San, Fred

Eerdekens en Katleen Vinck.

De voorstellen en winnaar vind je na de foto’s van de onthulling van het beeld van Maree Blok en Bas Lugthart.

Tineke Schuurmans van de Verbeke Foundation uit Kemzeke vertelde bij de start van de nieuwe verkiezing iets over kunst in de openbare ruimte en parken.

In de kunstwerkplaats KipVis waren op deze middag de meeste ateliers voor publiek toegankelijk van 12.00 uur tot 18.00 uur.

21
22 e ditie 3 | 201 6 –201 7o onthulling | 30 september 2017
23 Maree Blok en Bas Lugthart
24 editie 4 | 2017 – 2018 | Vlaanderen
25 e ditie 4 | 201 7 –201 8 ontwerpen & verkiezing
Bonte
Nel
Guy Timmerman Tamara Van San
26
Fred Eerdekens Katleen Vinck

Winnend ontwerp Netwerk van Guy Timmerman dat in 2018 is geplaatst.

Op zaterdag 10

november 2018 onthuld door de wethouder van cultuur gemeente Vlissingen Dhr. Rens Reijnierse.

27
28 foto’s ©2018 Petra Rouwendal
Jonge
Grootjans
Ko de
Loek
29 foto’s ©2018 Petra Rouwendal
30
foto ©2018 Hans Overvliet
31 editie 5 | 2018 – 2019 | educatief project #2

Uitnodiging aan de leerlingen

In de Vlissingse wijk Paauwenburg groeit een kunstpark rondom het water tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan.

Bijna elk jaar komt er een beeld van een kunstenaar-van-nu bij.

Dit jaar krijgen leerlingen van jouw school de kans om ook met een werk in het kunstpark te staan. Misschien wel jouw beeld.

De kunstenaars Hans Overvliet en Giel Louws van Kipvis komen in jullie klas op bezoek om samen met jullie aan jouw eigen voorstel voor een beeld te werken. Met klei maakt iedereen een beeldje met het thema wie of wat verdient het volgens jou om in het kunstpark te staan?

Uit alle beeldjes van jullie school wordt er één gekozen als winnaar, dat wordt met een 3d printer uitgeprint en in 2019 het kunstpark geplaatst.

Met vriendelijke groet

namens Kunstpark Vlissingen

Giel Louws en Hans Overvliet

32

Op 20, 23 en 30 november j.l. bezochten Giel Louws, Hans Overvliet en Anne Breel een drietal scholen in Vlissingen met dit Educatieve programma.

In totaal werkten we met 212 leerlingen: Basisschool De Ichtus [ groepen 6/7 en 8 ] met dank aan Lianne Oliveira-Meerman, de Theo Thijssenschool [ 2x groep 6, 2x groep 7 en 2x groep 8 ] met dank aan Barbara Kouwijzer en Het Springtij [ groep 7 ] met dank aan Saskia Eggermont.

Van elke school koos een vakjury de in hun ogen 3 beste ontwerpen en daaruit weer één winnend ontwerp. De jury bestond uit Ko de Jonge [voorzitter, beeldend kunstenaar]

Sylvia Hubrouck [kunst-educatief medewerkster] en Hans Bommeljé [kunstenaar en grafisch vormgever].

De winnende beeldjes worden in 2019 – al naar gelang - 2x zo groot als het ontwerp 3-D uitgeprint. En wel twee keer: één keer voor in het kunstpark en één voor in de school zelf.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door het Aanjaagfonds Cultuur van de gemeente Vlissingen en de Wim de Graaf Foundation.

33
34 A0 affiche met van elke school de top3 Ontwerp Hans Bommeljé
35
winnaar Springtij Joey winnaar Ichtus Celeste winnaar Theo Thijssen Emi Kotkamp
36

editie #6 | 2020 – 2021 / klik hier voor de proces-catalogus

37
38
39
40

presentatie voorstellen

41
in boekhandel ’t Spui – augustus – september 2020

verkiezing op 12 september 2020 –

42
Vlissingen
kunstenares Margré Steensma .
Gjeltema
kunstwerkplaats Kipvis Elly van der Bliek uit
brengt haar stem uit. rechts achter
© DirkJan
43
44
45 Margré Steensma bij de plaatsing 25 februari 2021
46 V aststelling | voordracht Kees Wijker 25 juli 2021
47
48
49 PZC | 25/02/2021
50 ex cursus | 2018 – BK-info
51
52
uitgevoerd:
editie #5 | maart 2021 | opnieuw
in metaal
53
54
55
56
editie #7 | buitenzinnen

Het tonen van gedichten in het straatbeeld heeft een lange geschiedenis, maar mondt meestal uit in het plaatsen van een tekst op een gebouw of op een tegel in het straatop-pervlak. Omdat het Kunstpark Vlissingen een beeldenpark is hebben we voor deze editie een dichter uitgenodigd die samen met een beeldend kunstenaars een bijzonder plan gaat ontwerpen.

De onthulling van het beeld zal plaatsvinden op 15 oktober.

De dichter Anna de Bruyckere heeft op ons verzoek speciaal voor buitenzinnen in het kunstpark een gedicht gemaakt. Tamara Dees (beeldend kunstenaar) heeft naar aanlei-ding van dit gedicht drie ontwerpen gemaakt.

De ontwerpen werden op 9 juli kunstwerkplaats KipVis tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd. Omwonenden en belangstellenden konden hun voorkeur kenbaar maken door middel van het invullen van de stemkaart. Die zat in bovenstaand boekje. Tijs van Bragt en Anna lazen voor uit eigen werk.

Vanaf 28 juni was dit boekje met het werk van de Bruyckere en Dees bij aankoop van een boek in boekhandel ’t Spui gratis verkrijgbaar.

Op 9 juni lazen Anna de Bruyckere en Tijs van Bracht uit hun werk voor. Tamara Dees lichtte haar ontwerpen toe:

57
58
59
60
61
62
63 het gekozen ontwerp
64
van Denz de Kroon gerestaureerd in hergebruik genomen | 03/06/’23
Hypercube

Op zondagmiddag 4 juni 2023 werd het beeld van Denz de Kroon feestelijk in hergebruik genomen door het beeld ’te bevrijden’ van haar linten door PvdA raadsleden Frances Oreel en Hristijan Stevoski. Na de bevrijding zetten zij de Hypercube in de stand die het juiste perspectief voor de kunst in de publieke ruimte nodig heeft . . .

65
66

Mede dankzij bijdragen van de gemeente Vlissingen en stichting van de Sande is het beeld van Denz, nu uitgevoerd in geborsteld RVS staal. Ook grote dank aan leon riekwell en de restaurateur, las- en constructiebedrijf Sjaak Colijn.

67
68 educatief project editie #1 | 2015 - 2017

Kunst & poëzie | ontdekken | onderzoeken | verwonderen | experimenteren | zelf maken

Ben je 10, 11 of 12 jaar?

Doe mee aan een bijzonder kunstproject!

De komende jaren gaat er een kunstpark groeien rondom de watergang tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan. Willem Kloos was dichter en een regel uit zijn beroemdste gedicht was: “Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten”.

Jij kunt zelf aan bijzondere acties meeDOEN! Wij hebben een doosje gemaakt met informatie, vragen en opdrachten over het kunstpark en de kunstwerken.

Alle Vlissingse kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunnen meedoen. Je gaat dan alles begrijpen van de plannen van KipVis en je wordt gevraagd om een werkstuk te maken voor een expositie waar iedereen naar mag komen kijken.

Bent U docent basisschool groep 7 of 8 in Vlissingen?

Met de klas meedoen aan dit educatieve kunstproject? U kunt de doosjes met de informatie en verwerkingsopdrachten voor de leerlingen ontvangen door een email te sturen aan: kunstparkvlissingen@gmail.

69
70
71
colofon

kunstenaars

editie 1 | Kipvissers [ v/m ]

Ans Couwenberg | Lisanne Douma | Monique Jasperse | Marcel de Jong

Ko de Jonge | Jeroen Kersouw | Denz de Kroon | Liesbeth Labeur

Giel Louws | Hans Overvliet | Michiel Paalvast | Peter Steutel | Barbara Voit

Machteld van der Wijst

editie 2 | Zeeland [ m/v ]

Hans Bommeljé | Loek Grootjans | teja van hoften | Rosalinde van Ingen

Schenau | Yvette Lardinois | Harry Vandevliet | Kees Wijker

editie 3 | Nederland [ v/m ]

Arno Arts | Jorge Bakker | Peter Bastiaanssen | Klaas Gubbels

Bart Lugthart & Maree Blok

editie 4 | Vlaanderen [ m/v ]

Nel Bonte | Guy Timmerman | Tamara Van San | Fred Eerdekens

Katleen Vinck

editie 5 | kinderen uit de buurt [ meisjes / jongens ]

( winnaars )Theo Thijssen - Emi Kotkamp | Springtij - Joey | Ichtus - Celeste

72

editie 6 | Nederland

Jorike Rottier, Eveline van Dyl, Margré Steensma

immateriële ondersteuning

kunstenaars en bestuur van kunstwerkplaats KipVis

Wijkraad Paauwenburg | stichting ROAT

de dichter Jan J.B. Kuipers | de muzikanten Dj Denz & Dj Rhino

stichting CURIEUS | Chocolate Lovers | Pandæmodium | Fons Bax

de bewoners en bewoonsters van de wijk Paauwenburg

Ben Vranken ( † 2019 ), Marieke van der Perk & Marijn Kluyfhout & Rob Verhage en Jeroen Kersouw voor hun grafische werken

Leon Riekwell | uiteenzetting over kunst in de openbare ruimte in Vlissingen

Loek Grootjans | uiteenzetting over de noodzakelijkheid van kunst

Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij | adviezen

Boekhandel ’t Spui | Vlissingen

Gemeente Vlissingen | vergunningen & groenvoorziening & cultuur

Kees Wijker | vaststelling Margré Steensma

73

installatie & onthullingbeeld teja van hoften

Kees van de Ven | Marinus van Dijke | Denz de Kroon | Wybe de Haan | accordeon

Wethouder | loco-burgemeester en wijkcollegelid Dhr. Johan de Jonge

teamCAESUUR - de aan haar beeld gelieerde tentoonstelling in ruimteCAESUUR

verkiezing 3de editie

optreden van Ezra Veldman | één van de beste diabolojongleurs van Nederland

onthulling 3de editie & verkiezing 4de fase

autogarage van Liere | lezing Tineke Schuurmans - Verbeke Foundation

over kunst in de openbare ruimte en parken

onthulling 4de editie

lezing Loek Grootjans over de kwetsbaarheid van de openbare ruimte

openingshandeling wethouder cultuur gemeente Vlissingen Rens Reijnierse

Ontwerp tattoos | Ko de Jonge - 3D prints | Bastiaan de Nennie

Grafische begeleiding, tattoos & affiche | Hans Bommeljé

74

ondersteuning scholen & onthulling 5de editie

Basisschool De Ichtus |met dank aan Lianne Oliveira-Meerman

Theo Thijssenschool | met dank aan Barbara Kouwijzer

Het Springtij met dank aan | Saskia Eggermont

Concept | Giel Louws & Hans Overvliet

Uitvoering | Anne Breel | Giel Louws | Hans Overvliet

onthulling ] 6de editie

Als gevolg van de Coronamaatregelen werd de onthulling van het beeld

van Margré Steensma uitgesteld tot zondag 25 juli 2021.

Met dank aan constructiebedrijf Louws | realisatie & plaatsing

Steven Spanjersberg | technische tekeningen

Gemeente Vlissingen | onderzoek & toestemming

Kees Wijker | vaststellingslezing

educatief project #1

Concept | Ans Couwenberg

Vormgeving | Hans Bommeljé

75
[

7de editie

Buitenzinnen

gedicht Anna de Bruyckere

beeld Tamara Dees

dank aan boekhandel ’t Spui | Vlissinge | Margreet de Haan

Tijs van Bracht

1ste editie – restauratie in geborsteld roestvrij staal

heringebruikname van het gerestaureerde beeld Hypercube van Denz de Kroon

financiële ondersteuning stichting van de Sande | gemeente Vlissingen

dank aan leon riekwell voor bemiddeling met gemeente en restaurateur las- en constructiebedrijf Sjaak Colijn.

openingshandeling door de PvdA raadsleden

Frances Oreel en Hristijan Stevoski

76

financiële ondersteuning

de Gemeente Vlissingen | de Kattendijke/Drucker Stichting

Stichting Moerman Promotie Vlissingen | Rotary Vlissingen

Stichting van de Sande | Familiefonds Hurgronje | Jan Zembsch ( † 2010 )

Buro Kunst & Markt | Art House Zeeland | autogarage van Liere

stichting van de Sande en talloze particulieren

Grootste aandeel: Wim de Graaf Foundation

team Ik Ben Een God . . . . .

Ko de Jonge [ concept en initiatiefnemer ]

Monique Jasperse & Ans Couwenberg [ vanaf het begin tot 2017 & 2016 ]

Sylvia Hubrouck | Giel Louws | Hans Bommeljé | Hans Overvliet

contact

Ko de Jonge | kodejonge@zeelandnet.nl

77
78

winter 2019 | foto’s ©Ko de Jonge

79
80
81
82
83
84 KUNSTPARK
IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . . BEELDEN AAN DE WILLEM KLOOSLAAN | VLISSINGEN KunstparkVlissingen Atelieradres Dreesstraat 2, Vlissingen www.ikbeneengod.one K.v.K. 85738956 IBAN NL79 RBRB 8836 2758 85 t.n.v. Kunstpark Vlissingen
VLISSINGEN
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.