Page 1

PETER GEERTS | SPIEGEL

26 oktober - 16 december 2019

1


Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg www.caesuur.nu | www.caesuur-posethequestion.nl | caesuur@zeelandnet.nl k.v.k. middelburg 41114392 | NL43 INGB 0002 6695 59 2


In de tentoonstelling SPIEGEL in ruimteCAESUUR toont kunstenaar Peter Geerts een selectie uit een reeks zelfportretten die hij van 01/11/2018 tot 01/11/2019, dus een jaar lang iedere week voor de spiegel maakte. Velen zullen Peter kennen van zijn abstracte werk en niet weten dat hij ook een voorliefde voor het portret koestert. SPIEGEL is een spontaan en organisch gegroeid project geworden, waarbij het nooit van te voren vaststond welke techniek of benaderingswijze hij nu weer zou kiezen. Echter, één ding stond vast: nooit met andere hulpmiddelen werken dan de ogen en de spiegel! Dit spontane laten groeien is ook van toepassing in zijn abstracte werk: uitgaande van een concept ontwikkelt zijn werk zich al schilderend tot een resultaat, waarbij het Peters’ totale ervaren in zich draagt. In deze zin kan zijn abstracte werk ook als een spiegel (van de ziel) gezien worden. SPIEGEL | Peter Geerts | 26 oktober tot en met 16 december

inhoud opening op 26 oktober 2019 beelden ruimteCAESUUR zelfportretten in de tentoonstelling zelfportretten buiten de tentoonstelling colofon 3

pagina 04 pagina 11 pagina 17 pagina 27 pagina 49


opening zaterdag 26 oktober 2019 4


5


6


7


8


9


10


tentoonstelling 11


12


13


14


15


16


zelfportretten in de tentoonstelling SPIEGEL 17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


zelfportretten buiten de tentoonstelling SPIEGEL 27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


concept ©2019 Peter Geerts teamCAESUUR Willy van Houtum | Giel Louws | Dani Ploeger | Hans Overvliet foto’s opening Willy van Houtum | Giel Louws | Hans Overvliet tentoonstelling ruimteCAESUUR Hans Overvliet zelfportretten ©2019 Anne Geerts catalogus Hans Overvliet Neem bij overname van foto’s en/of teksten even contact met caesuur@zeelandsnet.nl

met dank aan de vrolijke aandeelhouders & dito vrienden van CAESUUR de gemeente Middelburg | studio ZagaZ belettering Kattendijke / Drucker Stichting | Familiefonds Hurgronje Frits Lensvelt Stichting kennispartner van het Metamorfose Lokaal | UCR

49


PETER GEERTS | SPIEGEL

50

ruimteCAESUUR | Lange Noordstraat 67 | NL-4331 CC Middelburg www.caesuur.nu | caesuur@zeelandnet.nl K.v.K. 4111439 | NL43 INGB 0002 6695 59

Profile for ruimteCAESUUR

19_ruimteCAESUUR | Peter Geerts | SPIEGEL  

19_ruimteCAESUUR | Peter Geerts | SPIEGEL

19_ruimteCAESUUR | Peter Geerts | SPIEGEL  

19_ruimteCAESUUR | Peter Geerts | SPIEGEL

Profile for caesuur
Advertisement