#3 |16 | kunstpark vlissingen i.s.m. ruimteCAESUUR | teja van hoften | catalogus

Page 1

teja van hoften | in ‘t diepst van mijn gedachten beeldpresentatie | tentoonstelling 16/04 – 9/05/’16

CATALOGUS

Pagina | 1

BEELDENPARK VLISSINGEN I.S.M.


Pagina | 2


Omslag: werktekening | teja van hoften beeld in het kustpark Vlissingen Pagina | 3


Pagina | 4


KUNSTPARK VLISSINGEN I.S.M.

teja van hoften | in ‘t diepst van mijn gedachten

Inhoud uitgangspunt | starting point ruimteCAESUUR 2016 beelden | onthulling beeld teja van hoften | KUNSTPARK VLISSINGEN | 02/04/’16 tekst Ko de Jonge | onthulling beeld | KUNSTPARK VLISSINGEN tekst Ko de Jonge | openingtentoonstelling | ruimteCAESUUR beelden | tentoonstelling | ruimteCAESUUR beelden | editie – 19 unica ondersteund door | colofon

ruimteCAESUUR open: elke vrijdag- en zaterdagmiddag 14 u. 00 – 17 u. 00 Lange Noordstraat 67 4331 CC Middelburg www.ruimtecaesuur.nu Pagina | 5

p. 05 p. 09 p. 15 p. 19 p. 31 p. 27 p. 33


Pagina | 6


teja van hoften | in ‘t diepst van mijn gedachten

KUNSTPARK VLISSINGEN I.S.M.

Op zaterdag 2 april 2016 werd in Vlissingen het beeld in het diepst van mijn gedachten van teja van hoften onthuld in het park tussen de Sloeweg en Willem Klooslaan. Haar beeld is, na dat van Denz de Kroon, het tweede beeld in Kunstpark Vlissingen. Zie www.ikbeneengod.one. De titel van haar werk verwijst naar de naam van het project: ik ben een god in ‘t diepst van mijn gedachten, de beroemde dichtregel van Willem Kloos. Zie ook www.tejavanhoften.nl. teja van hoften laat in ruimteCAESUUR het werk zien, dat aan dit beeld vooraf is gegaan en wat er nu nog uit voortkomt. Bij wijze van ‘multiple’ ( het zijn stuk voor stuk unica) worden er voor deze gelegenheid 19 blinddrukken te koop aangeboden voor € 100,per stuk. ruimteCAESUUR Willy van Houtum | Hans Overvliet Pagina | 7

Een gedeelte van het programma 2016 zal ruimteCAESUUR samen met studenten van de U.C.R- in de volksmond ‘de Roosevelt Academie’- gestalte geven. Geïnspireerd door een aantal studenten, dat graag meer verbinding wil met de stad en vanuit hun studiedisciplines, zoals Art en Philosophy graag in contact komt met processen in de kunstwereld. Mede daardoor geven we 2016 vorm vanuit een lang gewenste inhoud: het leren voorop stellen. Daartoe delen we het jaar in met een tweetal type tentoonstellingen: een drietal met door ons uitgenodigde kunstenaars en een drietal curatortentoonstellingen waarbij de studenten van de UCR, samen met hun docent de kunstenaar Sophie Krier het voortouw nemen. We vragen de door ons uitgenodigde kunstenaars de studenten nadrukkelijk te betrekken in hun proces om tot werk en hun tentoonstelling te komen.


Pagina | 8


teja van hoften | in ‘t diepst van mijn gedachten

KUNSTPARK VLISSINGEN I.S.M.

BEELDENPARK VLISSINGEN | onthulling beeld teja van hoften | 02/04/’16

Pagina | 9


Pagina | 10


Pagina | 11


Pagina | 12


Pagina | 13


Pagina | 14


teja van hoften | in ‘t diepst van mijn gedachten

Ko de Jonge | onthulling beeld | KUNSTPARK VLISSINGEN Pagina | 15


Bij het beeld van teja van hoften – 2 april 2016 Een kunstwerkplaats in een stadswijk is bijzonder. Die wijk, die stad moet dat merken. Die stad moet er beter van worden. Vlissingen kan er beter van worden. Het geluk dat kunstenaars hadden om in een ruim gebouw intrek te nemen was het startpunt om ook initiatieven te ontplooien waarbij de betrokkenheid van de bewoners bij kunst kon toenemen. Een – op zich – niet onaardig park aan de rand van de wijk zou kunnen groeien tot een parel in de stad, waarin Willem Kloos zou kunnen rondlopen “ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten.” We hebben veel moeten praten. Het eerste beeld van Denz de Kroon werd illegaal geplaatst. Ambtenaren op het stadhuis zagen dat het een serieuze zaak was. De aanvankelijke tegenwerking werd omgevormd tot een zoektocht naar kaders waarbinnen zaken gerealiseerd konden worden. Bij nieuwe initiatieven Pagina | 16 van KipVis rondom dit project zag men ook mogelijkheden tot ondersteuning.

van KipVis rondom dit project zag men ook mogelijkheden tot ondersteuning. Een jaar na de uitverkiezing van het ontwerp van teja van hoften staan we bij het resultaat. Het plaatsen van een beeld lijkt eenvoudiger dan het is. Daarom wil ik diverse mensen bedanken. Eerst het team dat de organisatie in handen heeft. Dank aan Ans Couwenberg, Monique Jasperse, Hans Overvliet. De instanties die het beeld financierden: Rotary Vlissingen, Stichting Moerman Promotie Vlissingen, Stichting Van de Sande, Kattendijke Drucker Stichting, Stichting Hurgronje en vele vrienden van KipVis. Remco en zijn winkel Curieus. Denz de Kroon die ervaring had en hulp bood bij de fundering. Marinus van Dijke die er o.a. gaten in boorde om het beeld te verankeren, samen met Kees van de Ven die vooraf al werkzaam was geweest met het metaal. En zo komen we bij teja.


teja maakt selfies. Al heel lang. Toen men nog niet wist wat selfies waren. teja doet dat met een enorme intensiteit. Stap voor stap, onderzoekend, twijfelend, kiezend, presenterend. En zo kom je heel dicht bij teja. In sommige werken toont ze afdrukken van het lichaam, de huid. Soms gaat het verder. In keramische werken – haar specialiteit – zien we het wonderlijke spel van de aderen. Ze zal er straks meer over kunnen vertellen. Want nu staan we bij een werk van metaal. En dat is toch even iets anders dan gebakken klei. Hier als een tekening in de lucht. Een beeld van een deel van de hersenen. Een gedachten wolk. Als in een stripverhaal. Als je er straks bij staat, bevindt het zich boven je hoofd. En dat is dan weer leuk om zelf een selfie te maken. Ik weet zeker dat het beeld de fantasie van mensen zal prikkelen. Tijdens de plaatsing bleven mensen staan. Wat stelt het voor? Een zeemeermin? O nee, |ik17 zie het al: een boom? Pagina Mijn buurman kwam met een aardige omschrijving:

Mijn buurman kwam met een aardige omschrijving: Heb jij iets te maken met die hersenpan? Er staat een rood-witte afzetting om het beeld heen. Dat schept afstand. KipVis heeft ook als doel de afstand tussen bewoners van de wijk en kunst te verkleinen. Men moet letterlijk dichterbij kunnen komen. KipVis verplaatst de grenzen en verwacht dat de overheid daarbij zal ondersteunen. Ik nodig de wethouder uit de grens te doorbreken en de afzetting door te knippen. Dan is er gelegenheid om o.a selfies te maken. teja zal uitleg geven bij de foto-expositie. We zullen kunnen genieten van de muziek van Want op 28 mei zal de volgende keuze gemaakt kunnen worden. Voorts is er alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Ko de Jonge.


Pagina | 18


KUNSTPARK VLISSINGEN I.S.M.

tekst Ko de Jonge | opening ruimteCAESUUR

Vlissingen tussen Sloeweg en Willem Klooslaan In het park op een bankje zat een man. Hij keek naar vormen uit roestig staal en pijnigde zijn hersenen. In het park zat een man op een grasmaaier. Hersenen voor een park, las hij die morgen in de krant. Een schijfje hersenen op een open zuil in het hoge gras, waar hij volgens de maaiprocedure niet mocht komen. Toch maaide hij een cirkel om het staal. Maakte een ererondje; een eerbetoon voor de kunst. Mannen. Mensen in het park die de komende weken hier een antwoord kunnen ontdekken op vragen die zich in de hersenen hadden vastgezet. Misschien wel in ’t diepst van de gedachten. Ko de Jonge | 16/04/’16 Pagina | 19


Pagina | 20


teja van hoften | in ‘t diepst van mijn gedachten

KUNSTPARK VLISSINGEN I.S.M.

beelden | tentoonstelling | ruimteCAESUUR Pagina | 21


Pagina | 22


Pagina | 23


Pagina | 24


Pagina | 25


Pagina | 26


teja van hoften | in ‘t diepst van mijn gedachten

KUNSTPARK VLISSINGEN I.S.M.

editie | ruimteCAESUUR

Pagina | 27


Pagina | 28

#5

#6

#7

#8


Pagina | 29

#9

#10

#11

#12


#13

Pagina | 30

#15

#14

#16


#17

Pagina | 31

#18

#19


Pagina | 32


KUNSTPARK VLISSINGEN I.S.M.

teamCAESUUR 2016 Willy van Houtum | Hans Overvliet Giel Louws | Dani Ploeger Concept Kunstpark Vlissingen | ik ben een god . . . Ko de Jonge

Familiefonds Hurgronje

colofon

DE VROLIJKE AANDEELHOUDERS & DITO VRIENDEN VAN CAESUUR

teamKunstpark Vlissingen Ko de Jonge | Ans Couwenberg, Monique Jasperse | Hans Overvliet

ondersteund door

Zie ook www.ikbeneengod.one catalogus photos: Petra Rouwendal | teja va hoften Ko de Jonge | Hans Overvliet rondje: Rinus Roepman logo: Niek Hendrix lay-out: Hans Overvliet

Pagina |de 33Kattendijke/Drucker Stichting

Voordat je teksten en/of foto’s deelt, neem eerst even contact op met caesuur@zeelandnet.nl Before you share texts and/or pictures, please contact caesuur@zeelandnet.nl


Pagina | 34


Pagina | 35


CATALOGUS

beeldpresentatie | tentoonstelling 16/04 – 9/05/’16

teja van hoften | in ‘t diepst van mijn gedachten

BEELDENPARK VLISSINGEN I.S.M. Pagina | 36

Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg www.caesuur.nu | caesuur@zeelandnet.nl