Page 1

leon riekwell | Seven Days – The Border.

17/12/’16 | 31/12/’16

CATALOGUS

1


2


.

leon riekwell | seven days – the border.

Inhoud

3

uitgangspunt ruimteCAESUUR 2016 begeleidende tekst leon riekwell | opening tentoonstelling openingstekst | uit: VERROEREN | Samuel Beckett beelden tentoonstelling beelden serie ‘ seven days – the border.’ selectie beelden ander werk buiten de tentoonstelling vier werken geschonken door leon ter verkoop voor ruimteCAESUUR ondersteund door | colofon Rinus Roepman | ‘rondje’

ruimteCAESUUR open: elke vrijdag- en zaterdagmiddag 14 u. 00 – 17 u. 00 Lange Noordstraat 67 4331 CC Middelburg www.ruimtecaesuur.nu | caesuur@zeelandnet.nl

p. 04 p. 05 p. 06 p. 07 p. 13 p. 19 p. 28 p. 30 p. 31


uitgangspunt 2016 4

Een groot gedeelte van het programma 2016 van ruimteCAESUUR gaven we samen met studenten van de U.C.R- in de volksmond ‘de Roosevelt Acade-mie’ - gestalte. Geïnspireerd door een aantal studenten, dat graag meer verbinding wil met de stad en vanuit hun studiedisciplines, zoals Art en Philosophy en Art& Design graag in contact komt met processen in de kunstwereld. Mede daardoor gaven we 2016 vorm vanuit een lang gewenste inhoud: het leren voorop stellen. Daartoe deelden we het jaar in met een tweetal type tentoonstellingen: een aantal met door ons uitgenodigde kunstenaars en een aantal curatortentoonstellingen waarbij de studenten van de UCR, samen met hun docent de kunstenaar Sophie Krier het voortouw namen.


leon riekwell | vlissingen | december 2016

5

leon riekwell | begeleidende tekst

Een serie werken, reflecties op beelden uit de media van vluchtschepen, drenkelingen en aansluitend de jungle, de mist in mijn hoofd. Ik stel mij de vraag zal ik gaan of blijven, sta ik op of ga ik weer zitten ? Waar ligt mijn kracht ? Het blijft bij schilderen, verf, licht, voor en achter het beeld. Aantasting van het oppervlak, reconstrueren, glossy naast ruw. Het tonen maar eveneens verbergen. Beeld tegen beeld gebonden in een eindeloos proces van beslotenheid. De afdruk, een herinnering op het netvlies.


openingstekst

Uit: VERROEREN | Samuel Becket

6

Op een nacht toen hij aan zijn tafel zat het hoofd op de handen zag hij zichzelf opstaan en weggaan. Op een nacht of een dag. Want toen het licht bij hem uitging bleef hij niet in het donker achter. Een soort licht kwam toen door het ene hoge raam. Daaronder nog de kruk waar hij zolang hij kon of wilde opklom om de hemel te zien. Dat hij zijn hals niet strekte om te zien wat er beneden lag kwam waarschijnlijk doordat het raam zich niet liet openen of doordat hij het niet kon of wilde openen. Misschien wist hij maar al te goed wat er beneden lag en wou hij het niet meer zien. Dus stond hij daar dan gewoon hoog boven de aarde en zag door de bewolkte ruit de wolkeloze hemel. Een zwak en onveranderlijk licht dat anders was dan welk licht hij zich ook kon herinneren van de dagen en de nachten toen de dag prompt op de nacht volgde en de nacht op de dag. Dit licht van buiten werd toen het bij hem uitging zijn enige licht tot het op zijn beurt uitging en hem in het donker

in het donker achterliet. Tot het op zijn beurt uitging. Op een nacht of een dag dus toen hij aan zijn tafel zat het hoofd op de handen zag hij zichzelf opstaan en weggaan. Eerst opstaan en zich vastklampen aan de tafel. Dan weer zitten. Dan weer opstaan en zich weer vastklampen aan de tafel. Dan weggaan. Beginnen met weggaan. Op onzichtbare voeten beginnen met weggaan. Zo traag dat alleen verschil in plek aantoonde dat hij wegging. Zoals wanneer hij verdween om later weer te verschijnen op weer een andere plek. Zo steeds weer verdween alleen om later weer te verschijnen op weer een andere plek. Een ander plek in de ruimte waar hij aan zijn tafel zat het hoofd op de handen. Samuel Beckett | Stirrings Still, 1988 VERROEREN, 1992 Vertaling: Hugo Claus | Uitgever: De Bezige Bij 1992 | ISBN 13 978-90-234-3250-9


leon riekwell | tentoonstelling

7


8


9


10


11


12


13

leon riekwell | Seven Days – The Border.

7 werken | 27 x 29 x 3 cm. olieverf, acryl, industriële lak op canvas


maandag

14

dinsdag


woensdag

15

dondergag


vrijdag

16

zaterdag


zondag

17


18


leon riekwell | selectie ander werk.

19


3 stuks ‘ gebonden werken’ | (tweeluik) 30x40x4 cm. olieverf, industriële lak op canvas

20


Installatie | 2 glossy black en boomstructuur olieverf, boringen, epoxy en olieverf, zout op lood

21


olieverf op canvas en zwart glas 30x40x4 cm.

22

2 werken ZT glossy op lood | 30x40x4 cm.


23


3 werken olieverf op loodpaneel | 30x40x4 cm.

24


25


vorige pagina tweeluik industriĂŤle lak en olieverf op canvas 30x40x4 cm. deze pagina olieverf op canvas | 30x40x4 cm

26


27


vier werken ter verkoop voor ruimteCAESUUR | € 95,-

28


29


de gemeente Middelburg de vrolijke aandeelhouders & dito vrienden van CAESUUR

ondersteund door

lijstenmakerij INDIGO

30

las & constructiebedrijf J. Louws Lab4Arch

tentoonstelling leon riekwell

colofon

teamCAESUUR 2016 Willy van Houtum | Hans Overvliet Giel Louws | Dani Ploeger

‘rondje’ Rinus Roepman catalogus tekst

Hans Overvliet | leon riekwell Samuel Beckett | Stirrings Still foto’s: Toon Truyens logo: Niek Hendrix lay-out: Hans Overvliet

studio ZagaZ belettering Kattendijke / Drucker Stichting Familiefonds Hurgronje

Voordat je teksten en/of foto’s deelt, neem eerst even contact op met caesuur@zeelandnet.nl


Rinus Roepman maakte bij een aantal tentoonstellingen een ‘rondje’, geïnspireerd door het betreffende werk, voor op het bovenlicht boven de deur van ruimteCAESUUR.

31


leon riekwell | Seven Days – The Border.

17/12/’16 | 31/12/’16

CATALOGUS Lange Noordstraat 67 | 4331 CC Middelburg www.caesuur.nu | caesuur@zeelandnet.nl

32

#8 | 16 | ruimteCAESUUR | leon riekwell - seven days - the border. | catalogus  

#8 | 16 | ruimteCAESUUR | leon riekwell - seven days - the border. | catalogus

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you