Issuu on Google+

KUNSTPARK VLISSINGEN IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . . BEELDEN AAN WILLEM KLOOSLAAN | VLISSINGEN

www.ikbeneengod.com

kunstwerkplaats KipVis

Atelieradres Dreesstraat 2, Vlissingen www.kipvis.com | info@kipvis.nl K.v.K. Middelburg 22056211

1


2


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Willem Johannes Theodorus Kloos Nederlands dichter | Tachtiger 6 mei 1859 | 31 maart 1938

Sonnet Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten. En als een heir van donkerwilde machten Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn Voor 't heffen van mijn hand en heldere kroon: Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten. -- En tóch, zo eindloos smacht ik soms om rond Úw overdierb're leên den arm te slaan, En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed En trots en kalme glorie te vergaan Op úwe lippen in een wilden vloed Van kussen, waar 'k niet langer woorden vond. Willem Kloos (1859 - 1938)

Bezorgd door Henk Harkema

3


4


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Inhoud

bijgewerkt tot 21 maart 2016

Sonnet ‘Ik ben een God in al mijn gedachten . . . . . ‘ Willem Kl0os

Projectomschrijving Dank aan

pagina 07 pagina 08

Help mee Unieke kunstwerken te koop van Ben Vranken, Jeroen Kersouw, en Marieke van der Perk & Marijn Kluijfhout & Rob Verhage

pagina 10

Editie 1 | 2013-2014 | kunstenaars van kunstwerkplaats KipVis Voorstellen | selectie Presentatie voorstellen | verkiezing Keuze | Denz de Kroon Onthulling | 5 juli 2014 Editie 2 | 2015 - 2016 | uitgenodigde kunstenaars uit Zeeland Voorstellen | selectie Presentatie voorstellen | verkiezing Keuze | teja van hoften | in het diepst van mijn gedachten Onthulling | 2 april 2016 Educatief project Samenwerking met | expositie in ruimteCAESUUR Editie 3 | 2016 - 2017 | uitgenodigde kunstenaars uit Nederland Voorstellen | selectie Presentatie voorstellen | verkiezing Keuze | Rustpunt Vlissingen van Bas Lugthart en Maree Blok

pagina 13

[ verkoop ] expositie Boekhandel ’t Spui | Vlissingen| december 2016

pagina 47

Selectie pers

pagina 49

Colofon

pagina 61

pagina 25

pagina 43

5


6


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Projectomschrijving Kunstenaars van de kunstwerkplaats KipVis hebben de mogelijkheid gekregen werkzaam te zijn in de wijk Paauwenburg (hoek Gerbrandystraat/Sloeweg). Zij willen er zichtbaar zijn door een bijdrage te leveren aan het welzijn in de wijk. Het project heeft de naam van de beroemdste dichtregel van Willem Kloos uit zijn sonnet Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten. Tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan in Vlissingen bevindt zich een watergang. Daaromheen is een parkachtig gebied, de achtertuin van KipVis. Naar een idee van Ko de Jonge in samenwerking met Ans Couwenberg, Monique Jasperse en Hans Overvliet realiseert de kunstwerkplaats in dit gebied een bijzondere route. Een pad waar de wandelaar geraakt wordt door opmerkelijke beelden. Veertien plaatsen die verwondering oproepen en uitnodigen tot nadenken. De organisatie wordt op een unieke wijze uitgevoerd. In de eerste fase ontvingen veertien kunstenaars die betrokken zijn bij KipVis een doos met de vraag die te vullen met een ontwerp (dummy) aangevuld met omschrijvingen en schetsen. De resultaten werden geÍxposeerd in de tentoonstellingsruimten van KipVis en op locatie gepresenteerd in het park. Bewoners van de wijk en belangstellenden konden hun voorkeur kenbaar maken. Het gekozen ontwerp van Denz de Kroon werd gerealiseerd. In de tweede fase werden zeven Zeeuwse kunstenaars uitgenodigd om een ontwerp te maken. Het ontwerp van teja van hoften kreeg tijdens de verkiezingsdag de meeste stemmen en zal worden uitgevoerd. In de derde fase worden kunstenaars buiten Zeeland uitgenodigd. Tijdens het proces ontstaat er een groeiende beeldenroute waarbij veel kunstenaars en inwoners van de wijk Paauwenburg nauw betrokken zijn.

7


Dank aan

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

kunstenaars: fase 1 Ans Couwenberg | Lisanne Douma | Monique Jasperse | Marcel de Jong Ko de Jonge | Jeroen Kersouw | Denz de Kroon | Liesbeth Labeur Giel Louws | Hans Overvliet | Michiel Paalvast | Peter Steutel | Barbara Voit Machteld van der Wijst fase 2 Hans Bommeljé | Loek Grootjans | teja van hoften | Rosalinde van Ingen Schenau Yvette Lardinois | Harry Vandevliet | Kees Wijker fase 3 Arno Arts | Jorge Bakker | Peter Bastiaanssen | Klaas Gubbels | Bart Lugthart & Maree Blok immateriële ondersteuning kunstenaars en bestuur van kunstwerkplaats KipVis Wijkraad Paauwenburg de dichter Jan J.B. Kuipers de muzikanten Dj Denz & Dj Rhino stichting CURIEUS Chocolate Lovers Pandæmodium | Fons Bax stichting ROAT de bewoners en bewoonsters van de wijk Paauwenburg Ben Vranken voor zijn linosneden | zie pagina 11 Leon Riekwell | uiteenzetting over kunst in de openbare ruimte en in het bijzonder in Vlissingen Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij | adviezen ruimteCAESUUR | samenwerkingspartner

8


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Dank aa | verolg beeld teja van hoften Kees van de Ven | Marinus van Dijke | Denz de Kroon | installatie Wybe de Haan | accordeon tijdens de onthulling onthullinghandeling 02/04/’16 | Wethouder | loco-burgemeester en wijkcollegelid van de wijk Paauwenburg Dhr. Johan de Jonge teamCAESUUR | voorbereidingen en de aan haar beeld gelieerde tentoonstelling in ruimteCAESUUR in Middelburg stichting CURIEUS | inrichting ontvangstruimte & verkoop litho’s Ben Vranken financiële ondersteuning de Gemeente Vlissingen | de Kattendijke/Drucker Stichting Stichting Moerman Promotie Vlissingen | Rotary Vlissingen | Stichting van de Sande Familiefonds Hurgronje | Jan Zembsch ( † 2010 ) | Harry Vandevliet | Buro Kunst&Markt en talloze particulieren

9


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Help mee Bij elke ‘ronde’ van ‘kunstpark Vlissingen | ik ben een god . . . . ‘ vragen we een kunstenaar [ m/v ] een op het uit te voeren beeld geïnspireerde editie te maken die we ter verkoop aanbieden om de plaatsing van het betreffende beeld mede mogelijk te maken. Op dit moment zijn we doende het beeld Rustpunt van Maree Blok & Bas Lugthart gefinancierd te krijgen. Daartoe maakte Jeroen Kersouw de linoleumsnede ‘Sleeping Beauty’. Ben Vranken en Marieke van der Perk en Marijn Kluijfhout – bijgestaan door Rob Verhage – gingen hem voor. Ieder werk kost slechts € 25,- . Hieronder leest u welke beelden deze kunstenaars maakten en hoe u in het bezit kunt komen van één of meerdere kunstwerken. Bestellen kunt u door € 25,- ( excl. € 1,92 eventuele verzendkosten ) over te maken naar: rekeningnummer NL 40 SNSB 0907 6014 72, t.n.v. kunstwerkplaats KipVis te Vlissingen voorzien van uw postadres.

Jeroen Kersouw | Sleeping Beauty linoleumsnede | 2016 Inspiratie | beeld Rustpunt | Maree Blok & Bas Lugthart linoleumsnede | oplage 100 formaat ongeveer A4 € 25,- | zonder lijst Marieke van der Perk, Marijn Kluijfhout, Rob Verhage in het diepst van mijn gedachten | 2015 dubbelzijdige blinddruk [oplage 100 ] formaat ongeveer A4 geïnspireerd door het gelijknamige, geplaatste beeld van teja van hoften | 2015 € 25,- | zonder lijst

10


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Help mee Ben Vranken | ZT | Linosnede [ oplage 200 ] | 2014 formaat ongeveer A4 geïnspireerd door het geplaatste beeld van Denz de Kroon | Twisted Hypercube | 2014 Geeft u bij uw bestelling aan welke kleur linosnede u wilt ontvangen? € 25,- | zonder lijst [ lijst: HEMA | € 4,- ] U kunt natuurlijk ook vriend worden van 'kunstpark Vlissingen | ik ben een god . . . . ' door jaarlijks € 15,- over te maken naar rekeningnummer NL 40 SNSB 0907 6014 72, t.n.v. kunstwerkplaats KipVis te Vlissingen o.v.v. vriend van ‘ik ben een god . . . .’.

11


12


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 1 | 2013 – 2014 voorstellen | selectie kunstenaars KipVis

Ans Couwenberg

Lisanne Douma

Monique Jasperse

13


Jeroen Kersouw Ko de Jonge

Marcel de Jong

Editie 1 | 2013 – 2014 voorstellen | selectie kunstenaars KipVis

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

14


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 1 | 2013 – 2014 voorstellen | selectie kunstenaars KipVis Denz de Kroon

Liesbeth Labeur

Giel Louws

15


Peter Steutel

Michiel Paalvast Hans Overvliet

Editie 1 | 2013 – 2014 voorstellen | selectie kunstenaars KipVis

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

16


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 1 | 2013 – 2014 voorstellen | selectie kunstenaars KipVis

Barbara Voit

Machteld van der Wijst

inleiding door Michiel Paalvast

17


Editie 1 | 2013 – 2014 Rondleiding door Ko de Jonge Foto’s Petra Rouwendal

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

18


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 1 | 2013 – 2014 Rondleiding door Ko de Jonge Foto’s Petra Rouwendal

19


Editie 1 | 2013 – 2014 Expositie | verkiezing

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

20


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 1 | 2013 – 2014 Expositie | verkiezing 21


Editie 1 | 2013 – 2014 Expositie | verkiezing

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

22


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 1 | 2013 – 2014 Winnend ontwerp Denz de Kroon Onthulling05/07/’14

Denz de Kroon | twisted hypercube

23


24


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 2 | 2015 - 2016 voorstellen | selectie Hans Bommeljé

LoekGrootjans

teja van hoften

25


Kees Wijker

Harry Vandevliet

Rosalinde van Ingen Schenau

Editie 2 | 2015 - 2016 voorstellen | selectie

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

26


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 2 | 2015 - 2016 voorstellen | selectie Yvette Lardinois

Openingswoord | Leon Riekwell

27


Editie 2 | 2015 - 2016 Verkiezingen \ 2 maart 2015

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

28


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 2 | 2015 - 2016 Winnend ontwerp | teja van hoften Onthulling op 2 april 2016 Foto’s ©Petra Rouwendal

29


Editie 2 | 2015 – 2016 | teja van hoften Plaatsing Met dank aan Kees van de Ven & Marinus van Djke

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

30


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 2 | 2015 - 2016 teja van hoften Onthulling op 2 april 2016 Foto’s Petra Rouwendal ©

31


Editie 2 | 2015 - 2016 | teja van hoften Onthulling op 2 april 2016 © Foto’s Petra Rouwendal

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

32


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 2 | 2015 - 2016 teja van hoften Onthulling op 2 april 2016 Foto’s Petra Rouwendal ©

33


Editie 2 | 2015 – 2016 beeld teja van hoften

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

34


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 2 | 2015 - 2016

Educatief project

Ans Couwenberg presenteert het educatieproject tijdens de Kinderkunstweek Kunst & poëzie | ontdekken | onderzoeken | verwonderen | experimenteren | zelf maken Ben je 10, 11 of 12 jaar? Doe mee aan een bijzonder kunstproject! De komende jaren gaat er een kunstpark groeien rondom de watergang tussen de Sloeweg en de Willem Klooslaan. Willem Kloos was dichter en een regel uit zijn beroemdste gedicht was: “Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten”. Daar zullen de kunstwerken steeds iets mee te maken hebben. En wie daarnaar gaat kijken kan dat meebeleven. Jij kunt zelf aan bijzondere acties meeDOEN! Wij hebben een doosje gemaakt met informatie, vragen en opdrachten over het kunstpark en de kunstwerken. Die zie je op de volgende pagina’s. Alle Vlissingse kinderen van 10, 11 en 12 jaar kunnen meedoen. Je gaat dan alles begrijpen van de plannen van KipVis en je wordt gevraagd om een werkstuk te maken voor een expositie waar iedereen naar mag komen kijken. Bent U docent basisschool groep 7 of 8 in Vlissingen? Met de klas meedoen aan dit educatieve kunstproject? U kunt de doosjes met de informatie en verwerkingsopdrachten voor de leerlingen ontvangen door een email te sturen aan: kunstparkvlissingen@gmail.com of te bellen met telefoonnummer 06-41268687 (A. Couwenberg). In contact met u bespreken we wanneer de pakketjes gehaald of gebracht kunnen worden. Kunstwerkplaats Kipvis Dreesstraat 2 4384 DC Vlissingen

met dank aan

35


Educatief project Vormgevig | Hans Bommeljé

Editie 2 | 2015 - 2016

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

36


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 2 | 2015 - 2016 Educatief project Vormgevig | Hans Bommeljé

37


Editie 2 | 2015 - 2016 samenwerking met ruimteCAESUUR | Middelburg expositie 16/04/’16 – 29/05/’16

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

38


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 2 | 2015 - 2016 samenwerking met ruimteCAESUUR | Middelburg expositie 16/04/’16 – 29/05/’16

39


40


Bas Lugthart en Maree Blok

Peter Bastiaanssen | O D O G

Editie 3 | 2016 – 2017 voorstellen | selectie

Arno Arts

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

41


Klaas Gubbels

Jorge Bakker

Editie 3 | 2016 – 2017 voorstellen | selectie

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

42


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 3 | 2016 – 2017 Verkiezingen \ 28 mei 2016 43


Ezra Veldman, een van de beste diabolojongleurs van Nederland.

Editie 3 | 2016 – 2017 voorstellen | selectie

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

44


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Editie 3 | 2016 – 2017 Verkiezingen \ 28 mei 2016

Winnend ontwerp van Bas Lugthart en Maree Blok

45


46


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

[ verkoop ] expositie ’t Spui | Vlissingen december 2016 47


[ verkoop ] expositie ’t Spui | Vlissingen december 2016

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

48


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Selectie pers Paauwenburgkrant | zomer2013 De Faam | 18/09/2013 PZC | 19/09/2013

De Bode | 18/09/2013

49


Selectie pers

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

De Bode | juli 2014

PZC | 03/07/2014

50


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Selectie pers

PZC | 14/01/2014

De Faam | 22/01/2014

PZC | 23/01/2014

51


Selectie pers

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

PZC | 01/04/2015

52


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Seleceie pers

PZC | 18/02/2015

53


Zeeuws Tijdschrift | 2016 | 1

Seleceie pers

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

54


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Seleceie pers De Bode | 20/03/2016

De Faam | 20/03/2016

55


Seleceie pers

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

PZC | 04/04/2016

56


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Seleceie pers Derde ronde

PZC | 19/05/2016 PZC | 26/05/2016

57


Seleceie pers Derde ronde

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

58


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Seleceie pers Derde ronde

PZC | 30/05/2015

59


PZC | 20 juni2016

Colofon

Seleceie pers Derde ronde

IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

60


IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . .

Concept ‘ik ben een god . . . . ‘ Ko de Jonge Foto’s Peter Steutel | Petra Rouwendal | Giel Louws | Ko de Jonge | Hans Overvliet Firi den Hoedt | Jacoline Vlaander | Lex de Meester | Ruben Oreel Pers ©

PZC | ©Paauwenburgkrant | website stichting Wijkraad Paauwenburg | BK-informatie

Video Boy van de Guchte en Robin van Maaren van het Scalda College voor Techniek & Design in Vlissingen maakten een video ter introductie van ‘ik ben een god . . . . ‘ editie 1 | 2014 | Kunstwerkplaats KipVis | zie You Tube Voorblad Uitsnede portret van Willem Kloos | Witsen, Willem | tekening 1893 | 200 x 160 mm Bron | Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Catalogus Hans Overvliet

Facebook ‘ik ben een god . . . . ‘ Website ‘ik ben een god . . . . ‘ De beeldrechten van alle ontwerper berusten bij de respectievelijke kunstenaars en fotografen. Neem voordat je tekst/illustraties overneemt, eerst even contact op met kunstwerkplaats KipVis

61


KUNSTPARK VLISSINGEN IK BEN EEN GOD IN 'T DIEPST VAN MIJN GEDACHTEN . . . . . BEELDEN IN DE OPENBARE RUIMTE | WILLEM KLOOSLAAN | VLISSINGEN

kunstwerkplaats KipVis

Atelieradres Dreesstraat 2, Vlissingen www.kipvis.com | info@kipvis.nl www.ikbeneengod.one

62


14 16 catalogus 'ibeg' | t/m verkiezing 3de ronde | december 2016