Skoler i den gamle skovbo kommune pdf

Page 1

Skoler i den gamle Skovbo Kommune


Borup Skole skolen ved kirkegårdsmuren Resterne af den ældste skole i Borup kan stadig ses ved kirkegårdsmuren omkring Borup Kirke. Oprindelig har det været et trelænget gårdanlæg. Fra de ældste tider var det pålagt degnene, der var hjælpere for præsterne, at undervise børn og unge i katekismus samt læsning og stavning. Jens Degn er nok ikke den første degn i Borup, da han benævnes substitut (hjælper), men han er den første, vi kender ved navn igennem kirkebøgerne. Fra 1682 til 1692 har han været husmand, mens han har hjulpet den gamle degn, der ikke har villet slippe sit indbringende embede.


Omkring 1692, hvor Jens Degn har overtaget degneembedet, fæster han gården, der lå imellem kirken og Ryeskovgård. Så udover at varetage degneembedet, har han også haft en gård med tilliggende jord at holde. Gården fik senere matr. no. 7, og er kendt som ”Hans Jensens gård”. gården blev revet ned i 1913 for at give plads til en kirkegårdsudvidelse. Den bygning, vi kender i dag, er ejet af menighedsrådet og bruges af graverne ved kirken. Denne Bygning menes at være fra ca. 1750. Skolen virkede indtil 1882. De degne, vi kender, er: Jens Degn til 1716, Eskild Jensen Qvercetanus til 1754, Lauritz Jensen Siøval til 1769, Olaus Isaksen Liwin til 1771, Jørgen Brosbøl til 1785, Enevold Randrup til 1810 og Haagen Nielsen Bendixen til 1836.


Borup skole (tidligere Hovedgaden 60) I 1882 var det tid til at bygge en mere tidssvarende skole til Borups skolesøgende børn. Man erhvervede en byggegrund på den modsatte side af Hovedgaden og byggede her en skole med skolestue og lærerbolig. I 1905 var det nødvendigt med en udvidelse og den lidt højere vinkelbygning blev bygget til. Desuden var der en udbygning med stald til lærerens hest samt vognport.

Fra 1940 tjente bygningen som bolig for 3 lærere og som skolekøkken. Bygningen blev revet ned i 1974.


Borup skole (tidligere Hovedgaden 58) I 1917 var der endnu engang brug for mere plads, og der blev nu opført endnu en bygning med skolestue og lejlighed for en andenlÌrer. Bygningen fungerede som skole til 1940. Efter nedlÌggelsen indrettede man i den sydlige ende af bygningen kommunekontor og i 1943 blev der indrettet bibliotek i den ledige skolestue. Denne bygning eksisterer stadig og huser Nordeas Borup-filial.


Borup Centralskole (Hovedgaden 39)

I 1940 blev den nye centralskole indviet. Skolen var tegnet af arkitekt Carl Møller i Roskilde, og blev i samtiden beundret for sin fine arkitektur. I forbindelse med etableringen af Borup Centralskole, blev skolerne i Gammerød og Kimmerslev nedlagt. Skolen havde 7 klasser og 7 lærere. Foran skolebygningen blev der bygget 2 lærerboliger, hvor lærerne fra henholdsvis Gammerød og Kimmerslev, Ejner Jensen og Folmer Dippel, flyttede ind.


I 1945 fik førstelærer Børge Davidsen startet en 4-årig realskole sideløbende med en 2-3 årig eksamensfri mellemskole. Realskolen afsluttedes med preliminæreksamen.

I 1954 kom den første udvidelse og igennem tiderne er skolen ombygget til ukendelighed.


Skovbo Lokalhistoriske Arkiv Ă…bningstid: Torsdag 13-19 Tlf. 57 52 20 13 Email: skovboarkiv@koege.dk