Byg til Vækst årsskrift 21-22

Page 1

Årsrapport 2021 samt 1 + 2 kvartal 2022


For mere info kontakt Byg til Vækst sekretariatet på M: 51 21 23 28 E: Susanne@bygtilvaekst.dk Følg vores arbejde på bygtilvaekst.dk eller facebook.com/bygtilvaekst


Sammen med bygherrer, fagbevægelsen, Dansk Byggeri og de fynske jobcentre får vi ledige fynboer i beskæftigelse i byggeog anlægsbranchen og skærper interessen for job og uddannelse.


Formandskabet har ordet


Der er forsat fuld damp på den fynske bygge- og anlægsbranche og det giver mulighed for at flere kan komme med Der har som arbejdsløs sjældent været bedre muligheder for at få et job eller en læreplads på en af de talrige Byg til Vækst-byggepladser, der i disse dage skyder op på hele Fyn. Branchen mangler hænder som aldrig før, og de fynske virksomheder er gode til at tage imod nye ansigter. I bygge- anlægsbranchen bliver du en del af en branche med holdånd, sammenhold og gode arbejdsvilkår. Der er mange myter om livet på en byggeplads, men arbejdsmiljøloven gælder heldigvis også i Bygge-anlægsbranchen, og der er gode penge at tjene for de ihærdige. På Fyn har vi Byg til Vækst, der virker som én indgang for ledige, der vil i praktik i branchen. Byg til Vækst er omdrejningspunktet for indsatsen, hvor de 10 fynske kommuner, erhvervsskoler, de uddannelsesbærende fagforeninger og DI Byggeri, TEKNIQ Arbejdsgiverne, de almene boligforeninger via Byg til Vækst sekretariatet koordinerer indsatsen. Den globale Covid-19 pandemi fik naturligvis betydning for foreningen Byg til Vækst som for alle andre. Det betød, at aktiviteten faldt, men i løbet af 2021, kom vi nu godt tilbage.

I første kvartal 2022 har vi haft fuldt tryk på aktiviteterne med ca. 50 byggepladsprojekter i vores portefølje. Det betyder, at der stort set konstant er imellem 30-35 aktive byggepladser i gang. Godt 1000 ledige borgere har været i snusepraktik via Byg til Vækst. Og ca. 50% har fundet vej til job eller uddannelse og mange af disse i den fynske anlægs- og byggebranche. Det er vi utrolig stolte over, og det er god business for alle parter. Mange unge står uden uddannelse eller job, bl.a. de helt unge 16-17årige, som er skoletrætte. Nye indsatser udvikles og afprøves bl.a. med FGU-programmet, rundt på Fyn i 2021 og ind i 2022. Pilotprojekterne ser ud til at blive en succes, og kan derfor opskaleres til alle kommuner i løbet af 202223. Byg til Vækst kan ikke løse opgaven alene. Potentialet kan kun realiseres, når alle parter trækker i samme retning. Der ligger et utroligt potentiale ude på de fynske byggepladser og vi har alle et ansvar for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse som håndværker indenfor byggefagene. Formandskabet i Byg til Vækst kan kun opfordre til, at alle gør en ekstra indsats for, at flere unge og ledige fynboer generelt kigger mod bygge- anlægsbranchen. Vi har brug for alle, der kan og vil! Torben Knudsen, Formand for Byg til Vækst og formand for 3F Bygningsarbejderne Fyn Claus Larsen, Næstformand for Byg til Vækst, Næstformand for DI Byggeri Fyn


S p ændende udfordring med In situ beton på Kulgr unden

I Middelfart bygger CG Jensen 55 unikke lejligheder ved havnefronten, med Danmarks måske bedste udsigt. Schmidt Hammer Lassen Architects har tegnet bygningen, der kommer til at bestå af tre markante, pyramideformede boligblokke i bæredygtige kvalitetsmaterialer. Alle lejligheder får en stor vestvendt udsigtsterrasse. Projektleder på Kulgrunden, Henrik Møller Rasmussen, har allerede erfaring med at samarbejde med Byg til Vækst, fra Jessens Mole, i Svendborg. Derfor var det naturligt for ham igen at indlede et samarbejde med Byg til Vækst i forbindelse med opførelsen af byggeriet på Kulgrunden. ”For mig er Byg til Vækst et professionelt bindeled imellem bygge- og anlægsbranchen og jobcentrene, der gør det nemt for os at tage et socialt ansvar og få nogle nye ansigter ind i branchen. Jeg kender Byg til Vækst fra da jeg var projektleder på Jessens Mole, i Svendborg, og derfor virkede det meget naturligt at indgå samarbejde med dem i forbindelse med denne byggesag. Jeg synes at det er rigtig vigtigt at vi tager et socialt ansvar og får nogle flere ind i denne her branche” Kulgrunden er en helt særlig byggesag, da alt beton bliver in situ-støbt. Når man støber in situ, støber man direkte på pladsen og det

giver mulighed for at skabe nogle meget avancerede og spændende konstruktioner, i forhold til præfabrikerede betonelementer. Jan Birk, der er betonformand hos CG Jensen , har rigtig mange års erfaring med beton, og det er mange år siden at han har oplevet en byggesag, af så stor en skala, hvor der kun in situ-støbes. ”Nu jer jeg været i anlægsbranchen i 30 år og jeg kan ikke huske en byggesag af denne volumen, hvor man insitu-støber det hele. Det er virkelig en byggesag, hvor man som betonmand får lært en masse, fordi der skal laves så mange specielle løsninger. Særligt vores lærlinge får i den grad noget knowhow med videre, når de har varbejdet på byggepladsen her. Anlægsbranchen er jo ikke en branche for alle men jeg synes, at det er en rigtig god branche med gode arbejdsforhold og god løn til dem der er parate til at gå ude i vind og vejr og ikke er bange for at tage fat” Morten er struktørlærling på Kulgrunden og ifølge ham at det er vildt spændende at være med på et så særligt byggeri. ”Jeg lærer en hel masse, som de struktørlærlinge, der kun arbejder med elementer, ikke lærer. Det er virkelig spændende. Jeg kender Byg til Vækst fra dengang jeg var på et kursus, som Byg til Vækst lavede sammen med AMU og jobcentrene, der hed ”10 dages Intro til Bygge og anlæg” hvor man fik en god introduktion til bygge- og anlægsbranchen. Jeg er faktisk udlært kok, men betonbranchen har bare meget bedre arbejdsforhold og lønnen ligger et godt stykke over den løn, man får som kok, så jeg er rigtig glad for at have fået muligheden for at blive lærling”Øget indsats for de unge Fokus på nye unge-indsatser: Pilotprojekter skal få FGU-elever og de skoletrætte 16-17årige ind i branchen I slutningen af 2021 mødtes FGU Fyn, FGU Syd- og Midtfyn og kommuner i Byg til Vækst om at udvikle nye projekter målrettet en fynsk unge-indsats, da mange unge står uden uddannelse eller job. Pilotprojekterne udvikles og afprøves med Nyborg, Svendborg og Faaborg-Midtfyn jobcentre. Tanken med projekterne er, at gøre FGU-eleven interesseret i bygge- og anlæg ved at tilbyde dem praktik på en Byg til Vækst byggeplads, og på den måde give dem mulighed for at være på en rigtig byggeplads. Er pilotprojekterne en succes kan modellen skaleres til alle kommuner i løbet af 2022

I 2021 søsatte Byg til Vækst og Odense Kommun Beskæftigelsesforvaltning (BSF) en idé om at ud metode og model for, at de helt unge 16-17- år optaget på nogen uddannelse og som er meget kan komme i snusepraktik på en Byg til Vækst b på den måde at motivere til job/uddannelse i bygge- og anlægsbranchen. Bliver projektet res kan modellen skaleres til alle kommunerne i 202


mmunes Social- og at udvikle en ny - årige, der ikke er eget ”skoletrætte”, st byggeplads, for i resultatskabende 2022.


Tovholderen fra Nordfyn


Martin Lindby arbejder som virksomhedskonsulent, og er en af Byg til Væksts tovholdere i Nordfyns Jobcenter. Han bruger Byg til Vækst aktivt i sit arbejde for at få ledige ud i bygge- anlægsbranchen. ”Byg til Vækst giver mig en masse netværk og gør at jeg kommer tættere på kollegaer fra andre jobcentre, som jeg kan sparre med i forhold til Bygge- og anlægsbranchen. Jeg bruger netværket til, grundlæggende set, at være mere effektiv fordi at man hurtigere kan få ledige i job, og desuden bruger jeg netværket til at blive klogere på branchen, lovgivningen og få kendskab til at kunne kontakte nogle flere virksomheder” ”Man fornemmer hurtigt at Byg til Vækst er blevet et kvalitetsprædikat og åbner nogle døre i forhold til at få ledige afsat. Når jeg kommer ud på en byggeplads med Byg til Vækst aftale så går alting bare meget nemmere, og dialogen er meget mere smidig. Byg til Vækst modellen gør at der kommer nogle nye mennesker i spil, hvor deres CV måske ikke er sønderligt prangende, og som måske ikke havde fået job i branchen hvis de var kommet ind fra gaden, men hvor det så viser sig at de har rigtig mange kompetencer de alligevel kan sætte i spil.


Regnskab & Økonomi

Væsentlige indtægter til foreningens økonomi og resultat —

Indtægterne i 2021, af basiskontingent fra de 10 fynske kommuner, var på 2.342.907 kr

Foreningen havde indtægter på 2348.575 kr

Årets resultat blev på 148.800 kr

Egenkapitalen er på 733.611 kr

Budget 2021 — Budget 2021 tager afsæt i 2020 — Budget 2021 var på 2.451.423 kr. Årets resultat ender på + 148.800 kr. kr. Den primære årsag til det akkumulerede overskud skyldes Corona og suspenderingen af den aktive beskæftigelsesindsats og deraf følgende færre aktiviteter på byggepladserne samt færre store infomøder og temadage. — Foreningens største budgetpost er fortsat løn og pension. — Det er ikke et selvstændigt mål for Byg til Vækst at generere overskud eller at have en storegenkapital. Udlæg til moms, eksterne projekter, samt faste udgifter i 1. kvartalinden kontingentindbetaling fra de 10 kommuner ultimo 1 kvartal, nødvendiggør at foreningen skal have en passende egenkapital til betaling af faste udgifter 1. kvartal.


Resultatopgørelsen for 1. Januar til 31. December 2021


- Netværksdag for branchen


- Den rummelige Byggeplads: Publikation udgivet af Værdibyg, med Byg til Vækst som case