Page 1

MIJN WIJK

De krant van Chambéry

4 extra et 's m pa g i n a t j e s spelle

JULI & AUGUSTUS 2012 Wijkwerking

Gemeenteraadsverkiezingen ..... 3

Portretten

Cybercafé & informatica lessen..... 4

WMKJ

Zomertips & receptjes..... 6&7

Dienstencentrum

Zorg Actie Plan 12 tips voor warm weer ..... 8&9 Programma van diensten & actviteiten ..... 10&11

Spelletjes

..... 12, 13, 16 & 17

Agenda & Infos ..... 12 & 13

Wijkwerking Chambéry • Chambérystraat 24, 1040 Etterbeek

tel 02 646 20 57 • fax 02 639 13 03 • bw@chambery.be • www.chambery.be


Editoriaal

2001 was zowel voor mijzelf als voor het wijkhuis Chambéry een bijzonder jaar. Ik begon aan mijn tweede halve eeuw en het wijkhuis werd uitgebreid met het gerenoveerde achterhuis. 2001 was ook het jaar waarin het bestuur van het wijkhuis Chambéry me vroeg om voorzitter te worden. Ik vond het een hele eer om het succesvolle Etterbeekse wijkhuis te mogen voorzitten. Chambéry was toen al een unicum in Brussel met haar geïntegreerde wijkwerking. Elf jaar lang het ik het voorzitterschap met enthousiasme uitgeoefend. In die periode kreeg het wijkhuis er nog vele kamers bij: het sociaal restaurant groeide uit tot een dienstencentrum met diverse activiteiten, de kinder- en jongerenwerking werd verder uitgebouwd en het jongste kind, het tewerkstellings- en opleidingsproject Chato, bood aan heel wat laaggeschoolde werkzoekenden een nuttige werkervaring. Wat ik al die jaren altijd zo fantastisch heb gevonden aan het wijhuis Chambéry is de wijze waarop beroepskrachten en vrijwilligers met groot enthousiasme de handen in elkaar slaan en er een wereld creëren waar iedereen zich thuis voelt en met zorg en respect wordt bejegend. Jong en oud, Belg en migrant, iedereen voelt zich thuis in de Chambéry-familie. De voorbije twee jaren waren niet de gemakkelijkste voor ons wijkhuis. De subsidies werden fors verminderd en de coördinatiefunctie kwam in gevaar. Maar dat heeft iedereen die bij het wijkhuis betrokken is nog dichter bij elkaar gebracht. Het wijkhuis liet zijn tanden zien en ook van buiten Etterbeek kregen we talloze blijken van solidariteit. Het resultaat is dat we voor de komende twee jaar toch extra middelen krijgen. Elf jaar voorzitterschap is een lange periode. Ik vond het dan ook tijd om de fakkel door te geven. En met Olivia Van Mechelen hebben we een uitstekende opvolgster gevonden.Als voormalig directeur van de Brusselse Welzijnsraad kent ze de sector van het welzijnwerk als geen ander, ze is sociaal geëngageerd en weet goed hoe een vergadering te leiden. Het geeft me een prettig gevoel dat ik in die omstandigheden het voorzitterschap kan doorgeven. Toch is dit voor mij geen afscheid van Chambéry. Ik blijf bestuurslid en zal me ook vanuit mijn andere functies in Etterbeek en daarbuiten blijven inzetten voor ons wijkhuis. En als ik binnen enkele jaren mijn beroepsloopbaan zal afsluiten, dan sta ik klaar om als vrijwilliger mijn handen uit de mouwen te steken. Ik dank het bestuur, de vrijwilligers, de beroepskrachten en de hele Chambéry-familie voor de fijne samenwerking. Leve Chambéry ! Vive Chambéry ! Rik Baeten

WIJKWERKING

Liefde voor Chambéry (muziek van Raymond van het Groenewoud)

Gisteren ging ik naar de Chambéry (olé-ola) U weet wel dat wijkhuis in Etterbeek (olé-ola) En wat ik daar zag heeft me blij gemaakt (olé-ola) Wat ik daar zag heeft me diep geraakt (olé-ola) Ik zag de voorzitter Rik en die leidde daar het groot beraad (olé-ola) O mensen, mensen, dat was nog eens een mooie daad (olé-ola) Niet zoals daar, waar menige uitgescheten ambtenaar Op maandagochtend met natgekamde haren en een wezenloos Grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende baas (olé-ola) Neenee het was een stel uitgelaten werknemers En de zotste stond van voor (olé-ola) Het ging vooruit (ver vooruit) (maal 3) Het ging verbazend goed vooruit Met zoveel vuur (bouwde er op) (maal 3) Ooww, het bloed spatte in m’n kop Het was de liefde (liefde voor) (maal 3) De liefde Chambéry!

En toen dachten wij beminde vrijwilligers en anderen:Trek me uit de Vlaamse klei Geef me Brussel en maak me blij En geef me vuur (geef me vuur) (maal 2) Nee geen lucifer natuurlijk Maar passie elk uur Het was de liefde (liefde voor) (maal 3) De liefde Chambéry

2


Beterbeek

Wat vinden we goeden wat minder goed in Etterbeek? En hoe kunnen wij onze buurt beter maken? Dat waren de centrale vragen van het project ‘Beterbeek’. Heel wat kinderen werden op creatieve wijze ondervraagt, maar ook de ouderen (vooral deelnemers van de hobbyclub) dachten diep na. Hier alvast enkele van het véééééle ideeën en bedenkingen.Voor een volledig overzicht kan je een kijkje nemen op www.beterbeek.be. Maar ook volgend jaar zullen vele mensen deze vragen kunnen beantwoorden én ondernemen we actie om effectief dingen te veranderen! Hou dit project dus zeker in de gaten.

• De straten zijn te vuil. We moeten mensen aanmoedigen om zelf hun stoep schoon te maken. We kunnen dit doen door vb. een puntensysteem waarmee mensen dan, als ze genoeg punten hebben verdiend, op het gemeentehuis een cadeautje kunnen halen. Zoals vb nog beter kuismateriaal. • Er moeten meer wijkfeesten zijn, zoals vroeger, en ook minder auto’s in de straten. • Mensen zouden gratis moeten kunnen parkeren tussen 15u en 17u. Zo kunnen we onze kinderen op school afhalen zonder een boete te krijgen. • Mensen moeten elkaar meer helpen. • Er zouden minder auto’s moeten rijden. En meer fietsen. Maar dan wel met helmen! • Groen is een recht voor iedereen! Dus wij kunnen helpen door bloembakken te maken en die uit te delen aan de mensen. • ...

Gemeenteraadsverkiezingen & stemrecht

Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat is belangrijk voor ieder van ons, want het gemeentebestuur beslist over heel wat zaken: sociale huisvesting, OCMW, gemeentescholen, aanleg en onderhoud wegen en groene ruimte, afleveren van vergunningen en nog veel meer.Vergelijk de verschillende politieke programma’s en kies wat het meest aan jouw verwachtingen beantwoordt. Het is belangrijk dat je je stem laat horen! Wie mag stemmen? Alle belgen die minstens 18 jaar zijn (uiterlijk op 14 oktober 2012) en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (uiterlijk op 31 juli). Zij hebben stemplicht. Buitenlanders hebben onder bepaalde voorwaarden stemrecht, maar moeten een aanvraag indienen voor 31 juli 2012 bij het gemeentebestuur. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën van buitenlanders:

3

Buitenlanders van buiten de Europese Unie, in dat geval moet men: -sinds 5 jaar officieel in België wonen -ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op 1 augustus 2012 -18 jaar zijn op 14 oktober 2012 burgerrechten en politieke rechten genieten Buitenlanders afkomstig uit de Europese Unie:Voor hen gelden dezelfde voorwaarden, behalve 5 jaar in België wonen. Ook als ze hier minder lang wonen kunnen ze stemmen. Het regionaal integratiecentrum Foyer heeft een brochure opgesteld met allerhande nuttige informatie over de gemeenteraadsverkiezingen. Deze is beschikbaar aan het onthaal.

WIJKWERKING


Gebeten door het informatica virus

nodig om een basiscursus te volgen die het mogelijk maakt de computer zelfstandig te gebruiken. In het cybercafé kun je terecht bij de begeleiders die behulpzaam zijn bij het zoeken van oplossingen in gebruiksaanwijzingen of forums op Internet. Onder de gebruikers van het cybercafé vinden we Jacques die zegt daarmee tevreden te zijn. Hij heeft thuis een computer, maar komt hier omdat het gezelliger is dan thuis alleen achter je scherm te zitten.

PORTRETTEN

Je kunt een koffie drinken en kleine computerproblemen worden samen opgelost. Monique komt al 7 jaar en heef een opleiding gehad helemaal in het begin, ze heeft veel geleerd. Omdat de programma’s vaak veranderen, moet je blijven bijleren en je moet je steeds aanpassen. Het is als bij het gebruik van een gsm of een digitaal fototoestel. Er is nog plaats in het cybercafé: iedereen is hartelijk welkom! Deze zomer is het gesloten in juli, en open op maandag 6, 13 en 22 augustus van 13u30 tot 16u30. Roland en Robert vertellen ons over de informaticalessen. Ze zijn bestemd voor iedere gemotiveerde deelnemer die wil leren werken met een computer. Sommige komen meer voor de gezelligheid, anderen willen vooral hun kennis verbeteren. Het verschil tussen lessen en cybercafé is dat de lessen gestructureerder zijn. Er is een chronologische orde in het inhoud van de cursus. Daarom is het belangrijk om de lessen vanaf het begin te volgen. Dit is vooral het geval voor de cursus van de beginners, waar we helemaal van vooraf aan beginnen. Hoe zet ik de computer aan, hoe gebruik ik het toetsenbord (hoe kan ik teksten schrijven zonder

Enkel daarna kunnen we leren hoe Internet en emails te gebruiken. De leerlingen werken samen om zodoende van elkaar te leren. Tijdens de cursus “gevorderden” word de basiskennis verder ontwikkeld, met o.a. het werken met foto’s. Tijdens het eerste uur van de cursus geeft de leraar uitleg aan de hand van een groot beeldscherm waarop alles voor iedereen te volgen is. Na de koffiepauze oefenen we in de praktijk wat we gezien hebben. Er zijn noch examens noch puntenlijsten, maar meerdere keer per jaar zijn er oefeningen die geven een beeld van het niveau van de leerling. Om naar de cursus

“gevorderden” te kunnen, moet je al autonoom kunnen werken op de computer. Je hoeft geen computer thuis te hebben om aan de cursus deel te nemen. Als je een laptop computer hebt, is het echter mogelijk deze mee te brengen. Een computer thuis (of komen naar het cybercafé) geeft de mogelijkheid te oefenen tussen de cursusmomenten. Het is aangeraden thuis te werken aan hetgeen we leren tijdens de les. Zodoende gaat het goed vooruit en geeft het aan de leerling veel voldoening. Robert en Roland houden alles bij wat ze van de leerlingen meekrijgen. Gezelligheid, sympathie en de tevredenheid om de vooruitgang te zien bij de mensen. Tijdens het zoeken naar antwoorden op informaticaproblemen leer je steeds zelf bij. Iets uitleggen aan iemand anders doet je verder nadenken. Een van de motieven voor het lesgeven is het zelf houden van leren. Een tip: zich te versplaatsen in de mensen die nog alles moeten ontdekken, om begrijpelijke woorden te vinden zodat het verstaanbaar wordt, anders blijft het te abstract (b.v. de e-mail functioneert als een (wordt vervolgd p. 5) Roland

Marie-B

Marie-B toont het cybercafé: in de grote zaal van achterhuis staan 5 computers gratis ter beschikking, zonder reservatie. Over het algemeen hebben mensen die komen geen computer thuis of geen toegang tot Internet. Men komt er vooral om e-mails te lezen en te versturen, het zoeken van informatie op het internet (uurregelingen, muziek of persoonlijke interesse). Het is een zelfredzaam publiek, dat al kennis heeft van hoe een computer te gebruiken. Als dit niet het geval is, is het

pen en papier… Velen herinneren zich de oude typemachine waarop nog niet zo lang geleden teksten werden getikt), het opslaan van hetgene wat er geschreven is. In het kort, de basisfuncties van de computer. We maken kennis met de termen uit de informatica, een eigen taal vaak gebruikmakend van Engelse woorden. We leren de verschillen tussen de hardware (de computer zelf en alle materiele zaken) en de software (de programma’s die op de computer worden gebruikt).

Robert

Het woord aan de informaticaploeg : Marie-B doet het onthaal van het cybercafé, Roland en Robert zijn informaticadocent (respectivelijk voor beginners en gevorderden) en doen ook het onthaal van het cybercafé. Monique en Jacques zijn twee van de gebruikers van het café. Ze hebben onze vragen beantwoord.

4


(vervolg pagina 4) postkantoor met een postbus). Het doel is dat de deelnemers voldoende vaardigheden hebben geleerd om te weten hoe ze zich zelfstandig kunnen redden uit onverwachte situaties. Inderdaad zullen er steeds nieuwe programma’s zijn en dus logischerwijs nieuwe moeilijkheden. Om ze op te lossen is er niet één recept. Iedere keer zoeken we naar hoe het werkt en naar de oplossing. Misschien frustrerend in het begin, maar al doende leert men. De prijs voor het informaticalessen bij Chambéry is heel schappelijk: een kaart van 5 lessen kost 11 euro, en het eerste les is gratis. Na de zomervakantie beginnen de lessen opnieuw: beginners op dinsdag van 10u tot 12u (eerste les 4 september) en gevorderden op woensdag van 10u tot 12u (eerste les 5 september). Inschrijvingen: aan het Chambéryonthaal, liefst vóór het eerste les. Interesseerde kunnen ontmoeten de leraren in het cybercafé op maandag 6 , 13 of 22 augustus van 13u30 tot 16u30. Voor hen die nog niet door het virus zijn gebeten, of die denken dit is onbegrijpelijk, te moeilijk of ontoegankelijk, kom toch! Leren gebeurt enkel stap voor stap, en onze hersenen kunnen veel meer als we denken. In ons hoofd is er een groot potentieel, we kunnen steeds onze grijze cellen aan het werk zetten!

5

Armen, de nieuwe ploegbaas van de klusjesdienst

Armen, jij bent eind mei gestart als klusjesman, wat zijn je eerste indrukken? Ik vind het leuk om op Chambéry te werken. Ik vind dat Chambéry belangrijk werk doet, ze helpen mensen met weinig geld, ouderen, mensen die problemen hebben…. Ik vind het tof om mijn steentje daartoe bij te dragen. Bovendien werk ik samen met leuke collega’s. Het contact met de mensen is ook leuk en ik doe mijn werk graag.

Welk soort werken heb je tot nu toe zo al gedaan? Ik heb al schilderwerk gedaan in een appartement, ik heb deuren geschuurd en opnieuw gelakt en verschillende kleine klusjes uitgevoerd zoals de vervanging van een kraan of een doucheslang. Ik heb advies gegeven i.v.m. een verwarmingsketel die slecht geplaatst was en die veranderd moet worden. Vandaag heb ik voor de eerste keer tuinwerk gedaan. Dat was niet zo gemakkelijk maar het is wel gelukt. Jij werkt nu alleen, is het de bedoeling dat dit zo gaat blijven?

Souvenirs

Toneel "Souvenirs" was een succes! Bedankt aan Seppe (regisseur) & Bart, aan de acteurs Marie-B, Aurore en Jean, en aan alle bezoekers!

Ik heb eerst enkele weken alleen gewerkt en ik vind dat dit een goed begin was om de organisatie en de klanten te leren kennen. Nu zal ik leren om samen in team te werken, eerst met één collega, Akim, en later misschien met een tweede persoon. Akim heeft al enkele maanden met de renovatieploeg van Mathijs meegewerkt en hij zal nu overschakelen naar de klusjesdienst. Ik hoop dat wij goed overeen zullen komen. De zomervakantie staat voor de deur, kunnen mensen nog nieuwe aanvragen voor klusjes indienen? Op dit moment werk ik hard. Elke dag is er werk, maar we kunnen zeker nog enkele nieuwe aanvragen erbij nemen. Van half juli tot half augustus neemt de klusjesdienst eventjes verlof. Dan kunnen we tijdelijk geen klusjes doen. U kan echter altijd contact opnemen met Christine. Zij zal u op de wachtlijst zetten of doorverwijzen naar een andere dienst als het over een dringend werk gaat.

Werf van CHATO

Onze grote werf aan de Van Malderstraat is beëindigd. De bouwheer, het Sociale Verhuurkantoor AIS Delta is zeer tevreden en overlaadt ons met lof voor de prachtige afwerking. De kleurenkeuze is sober maar zeer stijlvol, wit, gebroken wit en donkergrijs.

CHATO / DC


Tijdens de zomer, kan je... Rugby spelen

Kamperen

Reizen met de tram

Een paard temmen

Naar de steren kijken

Een gids volgen

Picknicken in het bos

Vreemde wezem ontmoeten Een schattenjacht doen

Je een beetje vervelen

Praatpiraat

WMKJ

Fantastische avonturen beleven Bergen beklimmen

Het einde van het schooljaar betekent voor de wmkj het einde van de vaste activiteiten. Jammer, maar gelukkig nemen we afscheid in schoonheid: de feestjes en uitstappen zijn talrijk! Hierbij vinden jullie enkele foto‛s van de uitstap van de PraatPiraten naar het bos; we namen bus 95 tot aan Wiener en eventjes later stonden we al middenin de natuur. Kampen bouwen, Piratenbosspel met de mama‛s en appeltjes eten, het hoorde er allemaal bij. Wat een gezellige namiddag!

6


Zomertips

Heb je deze zomer veel te veel vrije tijd en zoek je nog bezigheden? Wij geven jou de beste tips voor het ultieme vakantiegevoel!

Maak zelf aardbeimilkshake. Neem 150 gr aardbeien, 15 gr suiker, 2 bolletjes vanille-ijs, 2 dl halfvolle melk. Mix alles tot een mooi roos drankje. Nog een halve aardbei op de rand en… smullen maar!

Als het echt warm wordt, is het belangrijk om genoeg vocht op te nemen. Het ideale moment dus voor een watergevecht! Heb je geen waterpistolen in huis? Geen probleem, de beste waterwapens zijn sponzen, lege yoghurtbekers, ballonnen die je vult met water,…

Maak je eigen gezelschapsspel. Nodig: een groot stuk wit (dik) papier of karton, stiften, een dobbelsteen. Verdeel het papier in kleine vakjes. Nummer de vakjes in volgorde. Teken vervolgens een laddertje waarbij de speler van een bepaald vakje naar een ander mag overgaan, een vergeetput waarbij de speler een vakje moet overslaan, een dobbelsteen voor een extra beurt,… of bedenk zelf nog een aantal andere hindernissen. Veel speelplezier!

In de zomer hebben we soms verkoeling nodig, en wat is er lekkerder dan een fris glas zelfgemaakte limonade? Het is helemaal niet moeilijk om zelf limonade te maken. Bovendien is verse limonade veel gezonder dan de limonade die je in de winkel koopt (ook al zit er veel suiker in ;) Nodig: 2l water, 250 gram suiker, 6 citroenen, 2 sinaasappels Neem twee liter water, doe wat van dit water in een kookpot en voeg er 250 gram suiker aan toe. Warm dit op tot er een siroop ontstaat. Laat nadien afkoelen. Pers zes citroenen en twee sinaasappels. Meng dit sap met de siroop en voeg de rest van het water toe. In plaats van plat water kan je ook spuitwater toevoegen. Smakelijk!

7

Wil je even uit huis? Maar niet je wil niet te ver en niet te duur? Ga op zoek naar activiteiten van ‘Vlieg‛. Zie je in een museum, bibliotheek, organisatie… het symbooltje van Vlieg, dan mag je zeker zijn dat er een supertoffe jeugdactiviteit staat aangekondigd! Dicht bij huis kan je bvb op zoek naar de schat Op h e t van Vlieg in de bibliotheek van Elsene. pa

gina met sp elletje s, zie je ook Vlieg!

Speel ‘strandje‛ in eigen huis: maak bloemen in crêpepapier, papieren bootjes die je kan laten varen in een kuip met water, maak waterijsjes, draag je zonnebril (ook al zit je binnen) en vooral: loop rond op blote voeten!

Voor het echte vakantiegevoel: Ga eens gezellig picknicken in een park of een plein in de buurt.

Voor nog veeeeeeeeeeeel ideeën: kijk eens op internet. Je vindt er leuke evenementen, uitstapjes. Of breng een bezoekje aan de bibliotheek. Je kan er niet alleen leesboeken uitlenen, maar ook knutselboeken of kookboeken. Of heb je het liever actiever? Breng dan een bezoekje aan de ludotheek (Oudergemselaan, Etterbeek) Daar kan je allerlei spelletjes uitlenen. Plezier gegarandeerd!

Receptjes Hou je van ijsjes, maar mag je dat niet zo vaak eten van je ouders? Maak dan zelf eens een gezond ijsje! Pers appelsienen en citroenen of mix zacht fruit (vb. aardbeien, frambozen, peer, mango…), giet het sap in een ijsvorm, zet het in de diepvries en wacht 4 uur. Je kan ook experimenteren met volle yoghurt en hele stukken fruit, of zoek een receptje op het internet. Mmm, smullen maar! Ijsvormen kan je kopen bij verschillende winkels, of… je kan creatief zijn en een bekertje met een ijsstokje erin of een gerecycleerd yoghurtpotje gebruiken als vorm.

Een ander receptje dat we jullie geven is tegen de verveling, maar je mag het niet opeten! Zeepbellen blazen is cool, zeker als het megagrote bellen zijn. Maar… daarvoor hebben we wel een speciaal recept en materiaal nodig. Nodig: 1 kop afwasmiddel (je neemt best Dreft, ander afwasmiddel werkt niet zo goed) 8 koppen lauw of warm water 3 theelepels met glycerine (dit koop je bij de apotheker) Voeg het afwasmiddel bij het water en doe er de glycerine bij. Laat een dag staan. Maak met ijzerdraad een grote lus, ga naar buiten en doop de lus in het bellenblaasmiddel en… blaas. Veel succes!

WMKJ


Warm weer? 12 tips Ouderen hebben vaak meer last van de hitte dan jongere mensen. Wat kan je het beste doen om tropische temperaturen beter te weerstaan? Hieronder staan 12 tips voor het omgaan met de hitte.

Tip 1. Drink minstens twee liter water per dag (meer als u veel transpireert), ook als u geen dorst heeft, en drink verspreid over de dag. Neem water mee als u naar buiten gaat. Wees matig met alcohol en cafeïnehoudende dranken, deze hebben een vochtafdrijvend effect. Als u minder dan normaal plast of als uw urine donkerder wordt, dan moet u meer drinken.

Bron: www.nieuws.nl

Tip 2. Denk aan uw huid wanneer u naar buiten gaat! Smeer de onbedekte huid goed in met een zonnebrandmiddel met hoge beschermingsfactor.

Tip 3. Ga indien mogelijk alleen‘s morgens naar buiten.

ZORG ACTIE PLAN

Vermijd, als het erg warm is, buiten te komen tussen 11u en 17u. Tijdens die uren verhoogt het ozongehalte en de vervuilende deeltjes van uitlaatgassen maken de lucht ongezond om in te ademen. Smog kan leiden tot kortademigheid, hoofdpijn en irritatie aan luchtwegen en ogen. Tip 4. Draag lichte, luchtige kleding, het liefst van katoen, linnen of andere natuurlijke vezels. Bedek uw hoofd met een zonnehoed of pet wanneer u naar buiten gaat. Vervang een dekbed of deken door een laken. Tip 5. Verzorg wondjes extra goed ter voorkoming van ontsteking.

Tip 6. Blijf goed eten, eiwitrijk en met voldoende vitaminen, en zorg voor voldoende zoutopname. Groenten en fruit zijn aan te bevelen omdat deze een hoog percentage water bevatten en een natuurlijke bron zijn van vitamines en minerale zouten. Zorg voor goede koeling van etenswaren en zorg voor goede hygiëne in de keuken; bij hoge temperaturen bederft voedsel eerder, waar-door u sneller diarree kunt krijgen en veel vocht kunt verliezen.

Tip 9. Vermijd overmatige inspanningen en neem veel rust.

Tip 8. Als u het warm heeft, maak dan uw gezicht, hals, polsen en benen nat en herhaal dit regelmatig. Een nat washandje of ijszak werken ook verkoelend.

Tip 12. Wees alert op uzelf. Ga met gezondheidsklachten direct naar de huisarts. Vraag uw huisarts ook om advies wanneer u medicijnen gebruikt die vocht afdrijven.

Tip 7. Houd de warmte zoveel mogelijk buiten. Door rechtstreekse zoninval te vermijden, zonnewering te gebruiken en deuren en ramen overdag dicht te houden en ’s avonds en ’s nachts maximaal te luchten.

Tip 10. Gebruik een ventilator of ga naar koele ruimtes met een airconditioning. Gebruikt u een ventilator, plaats deze dan hoog genoeg en let erop dat de luchtstroom niet direct op uw lichaam is gericht. Let op te grote temperatuurverschillen en tocht; deze kunnen verkoudheden veroorzaken. Tip 11. Woont u alleen, heeft u gezondheidsklachten en veel last van de warmte, vraag uw buren of familieleden dan een extra oogje in het zeil te houden of u regelmatig even te bellen. Neem eventueel een abonnement op een alarmeringssysteem.

8


Incontinentie is onderschat probleem

Ik word ouder, dus ik drink meer (water)

Naarmate we ouder worden verkleint de hoeveelheid water in het lichaam. Dit betekent niet dat de behoefte aan vocht ook minder wordt. Integendeel! De kleinere hoeveelheid vocht in het lichaam wordt voornamelijk veroorzaakt door verlies aan spiermassa. Bovendien hebben ouderen steeds minder vaak dorst en dus een mindere stimulans voor het innemen van vocht. Hierdoor regelen de nieren de waterhuishouding minder goed.

Doordat het dorstgevoel afneemt is het moeilijk om de waterhuishouding in evenwicht te krijgen.Toch is dit heel belangrijk: een tekort aan vocht is van grote invloed op het prestatievermogen. Dus wel of geen dorst, drinken is belangrijk. Je kunt het jezelf gemakkelijker maken door er routine in aan te brengen. Zo kun je op vaste tijden denken aan drinken, bijvoorbeeld als je opstaat, bij het ontbijt, naast de koffie, voor je de deur uitgaat, bij het avondeten, tijdens het journaal en voor je naar bed gaat. Uiteraard is ook wat u drinkt belangrijk. Water is nog steeds de beste bron om te voldoen aan uw dagelijkse behoefte aan vocht. U kan daarnaast ook melk , kruidenthee en verse fruit -en groentesappen drinken. Hoewel ook frisdranken als bron van vocht worden beschouwd, dien je hier rekening te houden met de calorieĂŤn, die je lichaam eigenlijk niet nodig heeft.Tenslotte zijn er ook dranken die het afdrijven van vocht verhogen, zoals cafeĂŻne- of alcoholhoudende dranken. Deze maken het moeilijk om voldoende gehydrateerd te blijven.

9

Van de ouderen die te maken hebben met ongewild urineverlies gaat slechts de helft voor een behandeling naar de huisarts. De anderen passen hun activiteiten aan of nemen hun toevlucht tot incontinentiemateriaal. Dat hoeft niet, want urine-incontinentie is goed te behandelen, aldus onderzoek aan de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMC St Radboud in Nijmegen. Ongewild urineverlies komt bij oudere mensen vaak voor.Van de zelfstandig wonende vrouwen boven de zestig heeft 29 procent minimaal twee maal per maand te maken met ongewild urineverlies. Bij de mannen boven de zestig is dat 9 procent. Gezien de toenemende vergrijzing zal dit aantal de komende decennia sterk groeien. Bij het onderzoek waren 370 ouderen betrokkenen. Slechts de helft van hen had hiervoor de dokter geraadpleegd.Veel ouderen met incontinentie denken dat er toch niets aan te doen is. Vrouwen hebben doorgaans weinig moeite met het gebruik van incontinentiemateriaal, mannen zijn eerder geneigd hun activiteitenpatroon aan te passen. Zij gaan bijvoorbeeld minder de deur uit. Nochtans zijn de meeste vormen van incontinentie met bekkenbodemtraining, een blaastraining en eventueel aanvullende medicatie goed te behandelen, aldus het onderzoek. Mensen kunnen dan weer gewoon de deur uit en het gebruik van incontinentiemateriaal kan worden beperkt.

De meeste vrouwen accepteren het probleem als een onvermijdelijk gevolg van doorgemaakte zwangerschappen en ouderdom. Mannen zijn bang dat er misschien iets mis is met hun prostaat en gaan daarom met hun klachten eerder naar de huisarts dan vrouwen. Deze angst is veelal ongegrond.

ZORG ACTIE PLAN


mm

gu a ins stus ch

r i jv i n gen 26 46 2 0 57

a r g o pr u

a & juli n &

&0

e ry g n i t h c i inl é b m a h C l a a h t n o dienst

Van maandag 9/07 tot vrijdag 20/07: zomervakantie! Het restaurant is gesloten en er zijn geen activiteiten

Op woensdag 15/08 is het resto gesloten

Vakantieregeling dienstencentrum & restaurant

Sluiting restaurant en passerel: van maandag 9 juli t/m vrijdag 20 juli. Voor wie het moeilijk heeft om zelf eten te maken geven we hier enkele alternatieven. Maaltijden aan huis via het OCMW van Etterbeek: aanvragen bij mevrouw Tiest, tel. 02 627 21 65 Sociaal restaurant van de Protestantse sociale dienst, Cansstraat 12 in Elsene, tel. 02 512 80 80 Verder zijn er overal in Brussel dienstencentra zoals Chambéry en sociale restaurants. U kan een lijst krijgen met alle adressen en telefoonnummers.

woensdag 4/07, 25/07, 8/08 & 22/08 om 14u: boodschappendienst

Wie zich moeilijk zelf kan verplaatsen, komt er niet gauw toe regelmatig boodschappen te doen. Met deze dienst wordt boodschappen doen weer mogelijk. Deze dienst is er voor alle gebruikers met een chambérypas. Er wordt een boodschappennamiddag georganiseerd in groep, op woensdag elke twee weeken. Er zijn 5 plaatsen, en we gaan met Robert en een vrijwilliger naar de supermarkt. Achteraf wordt iedereen thuis gebracht. We vertrekken altijd stipt om 14u aan chambéry. Inschrijven is verplicht en kan aan het onthaal. Individuele boodschappen met een vrijwilliger zijn steeds mogelijk op aanvraag , en als je ziek bent om of een andere reden niet zelf je boodschappen kan doen, vraag dan meer informatie bij Liesbet.

feest

vrijdag 27/07 en 31/08 om 14u: verjaardagfeest

In juli vieren Albert, Georgette, Roger, Christine, André, Carine, Christiane R, Christiane VL, Rita, Liesbet, Maggy, Liliane en Robert hun verjaardag. Het verjaardagsfeest voor de jarigen van juni en juli gaat door op vrijdag 27/07 om 14u. In augustus zijn Magdalena, Emilienne, Pascale, Arthur, Mathys, Gaston, Marie-B, Viviane, Claude, Stéphania, Akram, Christian,Victor, Bernadette, Pierre, en Danny jarig. Zij worden, samen met vrienden en al wie mee wil vieren uitgenodigd op vrijdag 31/08 om 14u.

raad

Vrijdag 27/07 en 31/08 om 14u Gratis voor de jarigen van juni & juli of van juli & augustus 1€ voor de anderen

donderdag 29/08 om 10u: centrumraad dienstencentrum

Op 29 augustus om 10 u nodigen we alle bezoekers van het dienstencentrum uit op de centrumraad. Hierbij wordt de gelegenheid geboden om opmerkingen, voorstellen, bedenkingen, … te formuleren betreffende voorbije activiteiten of activiteiten die we in de toekomst kunnen organiseren. Om deze vergadering voor te bereiden zullen we in de maand augustus formulieren uitdelen zodanig dat u uw mening kan geven betreffende al onze activiteiten en diensten. U kan dit formulier ook vragen aan het onthaal. We sluiten de centrumraad af met een informele babbel rond een aperitiefje.

DIENSTENCENTRUM

Woensdag 4/07 Colruyt 25/07 Delhaize 8/08 Colruyt 22/08 Delhaize Afspraak om 14u in Chambéry Prijs 2€ Voorstellen uitstappen, info, vorming

Om een programma te kunnen samenstellen dat beantwoordt aan uw wensen willen we graag uw mening kennen. Het is reeds een traditie dat wij in de grote vakantie een lijst met voorstellen uitdelen.

Vanaf 16 augustus is deze lijst aan het onthaal te verkrijgen. Duidt met een kruisje de activiteiten van uw keuze aan en bezorg ons het formulier terug. Bij voorbaat dank.

10


Ieper vroeger Ieper is een stad met een zeer rijk en divers verleden.Tijdens de middeleeuwen was Ieper een bloeiende handelsstad. Ieper was toen één van de grote Vlaamse Lakensteden naast Brugge en Gent. De indrukwekkende lakenhalle is het bewijs van deze glorieperiode. Ook de Sint-Maartenskathedraal en de prachtige vestingen dateren uit deze periode. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de charmante stad herleid tot een grote puinhoop. Ieper werd bijna volledig vernield door vier jaren van zinloos geweld. Met respect voor het verleden bouwden de Ieperlingen hun stad weer op.

Ieper vandaag De stad is omgeven door een groene gordel, de vestingen die je kan bewandelen van aan het Kruitmagazijn tot voorbij de Menenpoort. De Menenpoort is het grootste oorlogsmonument waaronder elke avond om 20 uur de Last Post wordt geblazen om de herinnering aan de vele slachtoffers levend te houden. Het vernieuwde In Flanders Fields Museum brengt het verhaal en de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog aan de hand van persoonlijke getuigenissen en moderne technieken. Dit museum heeft steeds de nadruk gelegd op de persoonlijke verhalen in het grotere verhaal van een conflict dat de wereldgeschiedenis mee heeft bepaald. Naast de honderden authentieke objecten en beelden die in een vernieuwende ervaringsgerichte vormgeving gepresenteerd worden, is er ook in het nieuwe museum bijzondere aandacht voor het verhaal van de ‘kleine man’. Levensechte personages en interactieve opstellingen confronteren de hedendaagse bezoeker met zijn evenmens in de oorlog een eeuw geleden.

m

progra a

donderdag 23/08: geleid bezoek Ieper

juli & & ge n r y inlichtin é amb onthaal Ch

uitstap

ug m a ins ust & 0 chrijvingus e 26

n 46 2 0 57

Donderdag 23/08 Programma: 8u30 vertrek Chambéry, 10u30 stadswandeling ‘Kennismaken met Ieper’ 12u45 warm middagmaal 14u00 bezoek In Flanders Fields museum 15u45 drankje, terrasje 16u30 vertrek richting Brussel 18u30 aankomst in Etterbeek Prijs 15 € Lunch inbegrepen

INFORMATICALESSEN Beginners

U kunt ook de krant van Chambéry via internet lezen op www.issuu.com/buurtwerkchamberyvzw

Als u graag elke maand de link naar de nieuwe krant wilt ontvangen, stuur uw e-mail adres naar bw@chambery.be

11

Dinsdag van 10u tot 12u Eerste les: dinsdag 4 september

Gevorderden

Woensdag van 10u tot 12u Eerste les: woensdag 5 september

Inschrijvingen aan het Chambéryonthaal & vóór het eerste les. Prijs: 11 € kaart van 5 lessen & eerste les gratis.

Ontmoeten van de leraars in het cybercafé op maandag 6, 13 of 22 augustus van 13u30 tot 16u30

DIENSTENCENTRUM


da

gu stus

n e g a au juli &

van maandag 9/07 tot vrijdag 20/07

Buurtwerk Chambéry Maison de quartier

Zomervakantie! Tijdens twee weken, zijn er geen activiteiten in Chambéry. Het restaurant, de passerel en het onthaal zijn gesloten (zie alternatieve adressen pagina 10).

du lundi 9/07 Congés d’été! Pendant deux il n’y a pas d’activité au vendredi semaines, à Chambéry. Le restaurant, la passerelle et l'accueil sont 20/07 fermés (voir des adresses alternatives en page 10).

In juli & augustus gaan de meeste activiteiten niet door. Het cybercafé is gesloten in juli, en open in augustus op maandag. Wanneer het restaurant open is, is de passerel ook open, van maandag tot vrijdag van 12u tot 15u. En juillet et août, la plupart des activités n'ont pas lieu. Le cybercafé est fermé en juillet, et ouvert en août les lundis. Lorsque le restaurant est ouvert, la passerelle est également ouverte, du lundi au vendredi de 12h à 15h.

woensdag 4/07 op afspraak/sur rdv: pédicure mercredi 14u boodschappendienst / service de

courses (ook op afspraak/aussi sur rdv)

7/07>20/07 Chambéry is gesloten Chambéry est fermé

woensdag 25/08 op afspraak/sur rdv: pédicure 14u boodschappendienst / service de mercredi

maandag 13/08 13.30>16.30 cybercafé

woensdag 15/08 Chambéry is gesloten Chambéry est fermé mercredi maandag 20/08 13.30>16.30 cybercafé

woensdag 22/08 op afspraak/sur rdv : pédicure 14u boodschappendienst / service de mercredi

courses (ook op afspraak/aussi sur rdv)

donderdag23/08 8.30 daguitstap naar Ieper / excursion à Ypres jeudi

woensdag 29/08 op afspraak/sur rdv: pédicure 10u centrumraad dienstencentrum mercredi /conseil du centre de services

vrijdag 31/08 14u verjaardagsfeest augustus / vendredi fête d'anniversaire août

Wordt verwacht in september / Prévu en septembre

In september, herbeginnen alle activiteiten en diensten op het zelfde ritme. En septembre les activités et les services reprennent au même rythme.

maandag 3/09 13.30 >16.30 cybercafé dinsdag mardi

courses (ook op afspraak/aussi sur rdv)

vrijdag 27/07 14u verjaardagsfeest juni & juli / vendredi fête d'anniversaire juin & juillet woensdag 1/08 op afspraak/sur rdv: pédicure

courses (ook op afspraak/aussi sur rdv)

AGENDA

(beginners) Inschrijving aan het onthaal voor 4/09. Inscription à l'accueil avant le 4/09. 13.30 >16.30 cybercafé 14 >16 hobbyclub

woensdag 5/09 op afspraak/sur rdv: pédicure mercredi 10 >12 eerste les informatica

maandag 6/08 13.30>16.30 cybercafé lundi

woensdag 8/08 op afspraak/sur rdv : pédicure mercredi 14u boodschappendienst / service de

4/09 10 >12 eerste les informatica

vrijdag vendredi

(gevorderden) Inschrijving aan het onthaal voor 5/09. Inscription à l'accueil avant le 5/09. 14u boodschappendienst / service de courses (ook op afspraak/aussi sur rdv)

7/09 10.30 >11.15 sitgym

14


me

juli &

nu g

au

u st us

sociaal restaurant restaurant social

11.30 >13.30 • van maandag tot vrijdag • du lundi au vendredi 7 € • 4 € met Chambéry pass • 3 € met Chambéry pass & Vipo

De menus van juli & augustus zullen beschikbaar zijn in het restaurant. Dank u voor uw begrip. Les menus de juillet & aôut seront disponibles au restaurant. Merci de votre compréhension.

Vaste diensten en activiteiten van het locaal dienstencentrum VASTE DIENSTEN meer info bij Liesbet Sociaal restaurant

voor iedereen, ongeacht leeftijd of inkomen maandag tot vrijdag van 11u30 tot 13u30 prijs 7€ (niet gedomicilieerd in Etterbeek), 4€ of 3€ (Omnio-statuut)

Pedicure Boodschappendienst Vervoerdienst Psycholoog Zorgregisseur

meer info bij Lies Creve - Zorg Actie Plan

Klusjesdienst

meer info bij Christine - CHATO

VASTE ACTIVITEITEN meer info bij Rita De passerel

ontspanningsruimte, maandag tot vrijdag 12u tot 15u

Cybercafé

maandag tot woensdag van 13u30 tot 16u30

Cursussen informatica

beginners, dinsdag van 10u tot 12u gevorderden, woensdag van 10u tot 12u

Cursussen Nederlands

info bij het huis van het Nederlands 02 501 66 60

Hobbyclub

dinsdag van 14u tot 16u

Sitgym

vrijdag van 10u30 tot 11u15

Voor meer informatie over al onze diensten en activiteiten kan U terecht op het onthaal IN JULI & AUGUSTUS van maandag tot vrijdag van 9u tot 13u, en via telefoon op 02646 20 57

DE CHAMBERY PASS Wat ? Geeft vermindering op de prijzen van het restaurant en allerhande activiteiten van het dienstencentrum.Wie ? Alle inwoners van Etterbeek, medewerkers van Etterbeekse organisaties, nederlandstaligen uit omliggende gemeentes, die geen Lokaal Dienstencentrum op hun grondgebied hebben. Hoe ? Te verkrijgen op het onthaal en verplicht te tonen bij het betalen van de maaltijd.

Spoedgevallen • Urgences Ambulance 100 (vast/fixe) 112 (gsm) Brandweer • Pompiers 100 (vast/fixe) 112 (gsm) Politie • Police 101 Electriciteit • Electricité 02 274 40 77 Gasreuk • Odeur de gaz 02 274 40 44 Waterproblemen • Inondation 02 739 52 11 Antigifcentrum • Centre antipoison 070 245 245 Cardstop (bankkaart kwijt, carte perdue) 070 344 344 Wachtdiensten • Services de garde Huisartsen 02 242 43 44 • SOS Médecins 02 513 02 02 Tandartsen 02 426 10 26 • Dentistes 070 25 40 40 Apothekers • Pharmaciens 0900 40 090 Dierenartsen • Vétérinaires 02 479 99 90

15

Mijn Wijk • Mon quartier Uitgave van vzw Buurtwerk Chambéry Publication de la Maison de quartier Chambéry asbl verantwoordelijke uitgever • éditeur responsable : Rik Baeten maandblad • jaargang 16 nr7 • juli 2012 • geen uitgave in augustus mensuel • 16e année n°7 • juillet 2012 • ne paraît pas en août

rue de Chambérystraat 24-26 • 1040 Etterbeek tel 02 646 20 57 • fax 02 639 13 03 bw@chambery.be • www.chambery.be Foto’s van de activiteiten kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Indien u dit niet wenst, gelieve dit aan te geven. • Les photos des activités peuvent être utilisées dans un but promotionnel. Si vous ne souhaitez pas figurer sur ces photos, informez-nous.

INFOS


Graffiti: Philippe Pinet

Ik fluit zonder mond, ik loop zonder benen, ik ga voorbij zonder te worden gezien. Wie ben ik? • Je siffle sans bouche, je cours sans jambe, je passe sans être vu. Qui suis-je?

RAADSEL/DEVINETTE A

BEGINNER

JUNIOR MASTER

EXPERT

Zoek de 5 verschillen. Cherchez les 5 différences. RAADSEL/DEVINETTE B

Eergisteren was Cathy 17 jaar oud. Volgende jaar zal ze 20 zijn. Hoe is dat mogelijk? • Avant-hier, Cathy avait 17 ans. L'année prochaine, elle aura 20 ans. Comment est-ce possible?

SPELLETJES

12


RAADSEL/DEVINETTE C

Wat is groter dan de Eiffel toren, maar eindeloos minder zwaar? • Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd?

Zoek volgende woorden: 1. De laatste koning van UK 2. Hoofstad van Canada 3. De langste rivier ter wereld 4. Waar staat de Mount Everest 5. Munt uit Brazilië 6. Rijkste land ter wereld 7. Land dat de grootste producent van wijn in Europa is 8. Land dat de grootste producent van koffie ter wereld is 9. De meest gesproken taal ter wereld 10. Wereldwonder 11. Een ander Wereldwonder 12. Land dat de grootste producent van smaragden ter wereld is

Wie vindt het beentje in het midden van het plein? Qui trouvera l'os sur la place?

lieg.be

.uitmetv r c e : www

13

Bron/sou

Wat is het verschil tussen rockconcert en een jazzconcert? In een rockconcert zijn er 3 accorden en 20000 personen, in een jazzconcert zijn er 20000 accorden en 3 personen. • Quelle est la différence entre un concert de rock et un concert de jazz? Dans un concert de rock, il y a 3 accords et 20000 personnes, dans un concert de jazz, il y a 20000 accords et 3 personnes.

Twee gekken lopen op de Nieuw straat. Zegt de een tegen de ander: "Mag ik nu in het midden lopen?" • Deux fous se promènent dans la rue Neuve. L'un demande à l'autre: "Estce que maintenant je peux marcher au milieu?"

Cherchez les mots suivants: 1. Dernier roi d‛Angleterre 2. Capitale du Canada 3. Rivière la plus longue au monde 4. Emplacement de l‛Everest 5. Monnaie du Brésil 6. Pays le plus riche au monde 7. Pays le plus grand producteur de vin d‛Europe 8. Pays le plus grand producteur de café au monde 9. Langue la plus parlée dans le monde 10. Merveille du monde 11. Une autre merveille du monde 12. Pays le plus grand producteur d‛émeraudes au monde

aam! t g l a s r ée. e h n i is n t zi t t e s l a v i t r e b r p o t s r d i e v e c a c h és d a n a n t en m ts a i d 10 d ia m a n r 0 a 1 a n s er l e V l i eg n m e t h e à r e t r o uv e m a s c Z o ek la mou SPELLETJES A i d ez


Graffiti: Philippe Pinet

Kan jij de mama en haar kinderen naar het ijsje brengen? Guidez-les vers la glace...

Jantje: Juf, zou je boos worden om iets dat ik niet gedaan heb? Juf: Nee hoor Jantje! Jantje: Oef! Dat komt goed uit, want ik heb mijn huiswerk niet gedaan. • - Madame, est-ce que vous facherez pour quelque chose que je n'ai pas fait? - Mais non, biensûr! - Ouf! Ca tombe bien, parce que je n'ai pas fait mes devoirs!

BEGINNER PLUS

RAADSEL/DEVINETTE D

MASTER

Ik ben de broer van twee blinden, maar deze twee blinden zijn mijn broers niet. Hoe is dat mogelijk? • Je suis le frère de deux aveugles, pourtant ces deux aveugles ne sont pas mes frères. Comment est-ce possible?

Plaats de cijfers van 1 tot 8 in de vakjes… zonder dat er twee opeenvolgende cijfers in vakjes zijn die elkaar raken (noch horizontaal, noch verticaal, noch diagonaal!).

Placez les chiffres de 1 à 8 dans les cases... sans que deux chiffres consécutifs soient dans des cases qui se touchent (ni à l'horizontale, ni à la verticale, ni en diagonale!). RAADSEL/DEVINETTE E

SPELLETJES

Oplossing van het spelletje van juni Solution du jeu de juin

Welke hoort er niet in het rijtje thuis? Een spin, een vlinder, een robot en een televisie. • Trouvez l'intrus: une araignée, un papillon, un robot et une télévision.

12


Zoek volgende woorden / cherchez les mots suivants: chambéry bagage vakantie koffer jouer vliegtuig soleil vélo uitstap promenades ateliers visiter spelletjes ontspannen plage park festival waterspelletjes voyager congé RAADSEL/DEVINETTE F

Hoe kunt u deze rekening correct maken, zonder iets uittewissen noch iets toetevoegen? XI+I=X Comment rendre cette opération juste, sans rien effacer ni ajouter?

He th

ele

tea

y r é b m a h C oie zome o m n e e n r! va enst je m w Toute l'équipe v o u s de C h am so u b ér hai y te u nb e

té !

13

SPELLETJES

Krant chambéry Juli/Augustus 2012  
Krant chambéry Juli/Augustus 2012  

Wijkwerking, portretten, WMKJ, Dienstencentrum, spelletjes, Agenda & infos

Advertisement