Page 1

MIJN WIJK

De krant van Chambéry

MEI 201 4 Wijkwerking Fotoreportage intergenerationeel

fietsproject Chambéry-Chambéry ..... 2 Conversatiefatels ..... 3 Wijkfeesten, apéros & feest van de buren ..... 4 Algemeen vergadering: 20 jaar in de buurt ..... 4 20 jaar terug, 20 jaar voorruit: gesprek met Ouarda ..... 6

WMKJ Dienstencentrum Vaste activiteiten & diensten ..... 7 Cycle power parcours ..... 5

Restonieuws & project EntourÂge ..... 8 Zinneke parade 201 4 ! ..... 1 0 Programma uitstappen, cursussen & infosessies ..... 9,1 0 &1 1

Agenda &.....Menu 1 2 &1 3

Wijkwerking Chambéry • Chambérystraat 24, 1 040 Etterbeek

Als je mij hebt gelezen... geef mij door aan een vriend(in) of iemand uit je buurt!

d ataau ran t e w N i eui n g rest M EI 9 en h ero• pVRI J DA0G-1 6:00 n i n g 1 4: 0l i j ke ope1 2 M EI feestAe N DAGl ti j d en • M Astart m aa

tel 02 646 20 57 • fax 02 639 1 3 03 • bw@chambery.be • www.chambery.be


Het leven zoals het is... Chambéry-Chambéry: een geweldig intergenerationeel fietsproject !

m bér

h am

De eerste étapes van onze intergenerationele fietsproject Chambéry-Chambéry zijn intussen afgelegd. De vierentwintig uren van de fiets bracht onze Chambery-équipe naar het Zoniënwoud.Voor de fietsvierdaagse in Brugge, vonden we ook nog wat nieuwe ploegmaats: van 5 tot 70 jaar, iedereen verscheen in topvorm aan de start. Bijgestaan door een varken en wat kippen van de boerderij waar we verbleven, maakten we er een hartverwarmende voorjaarsronde van. Er zijn nog enkele beproevingen te gaan: Cycle Power Parcours 1 4 mei,Week van de Fiets van 7 tot 1 1 juli… Jij fietst toch ook?

WIJKWERKING

2

y, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh o C h am b

béry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh ou i ! C h am

Ch a

bér

o u i! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, o h o

ui!

h y, o

éry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C


Nederlandse "conversatietafel" Sinds februari volgen een negental mensen van verschillende leeftijden en origine de MO-lessen van Brusselleer, bedoeld voor mensen die al een goede basiskennis Nederlands hebben en hun Nederlands willen oefenen. Deze ‘lessen’ of noem het ‘praatklassen’ gaan steeds over bepaalde thema’s. Voor deze reeks van 30u werd gekozen voor het thema ‘duurzame’ samenleving. Er werd al gepraat over ‘gezonde’ voeding en duurzaam eten, over slapen en stress, over de ecologische voetafdruk. Dit gebeurt op een interactieve manier. Zo deden de cursisten al stressoefeningen, of vulden ze een enquête in op internet over hun voetafdruk. De bedoeling is ook dat ze de straat opgaan en mensen interviewen of projecten bezoeken.

We vroegen aan een paar cursisten hoe zij deze ‘praatgroep’ ervaren. De meesten zijn hier om hun Nederlands te verbeteren en vooral hun Nederlands te oefenen. Zo is er Roza, een oudere dame die Nederlands leerde op het werk maar het nu niet meer kan spreken. Of François, die langere tijd in Marokko verbleef en geen Nederlands meer gesproken heeft. Carina is hier altijd naar de les geweest en wil haar Nederlands nu verder oefenen. Armen werkt op Chambéry en profiteert ervan dat deze lessen op het werk georganiseerd worden om zijn Nederlands verder te oefenen. Het ziet er alvast een gezellig boeltje uit. Wim probeert ieders’ mening te vragen over een bepaald onderwerp en zorgt er op die manier voor dat iedereen aan bod komt. Er wordt alvast heel wat behoorlijk Nederlands gepraat. Nieuwe woorden worden ijverig in een schriftje opgeschreven. Ook tijdens de pauzes wordt er nagepraat. In mei is deze reeks afgelopen. Bij voldoende interesse zal een nieuwe thema-reeks van 1 5u voor de zomer wordt opgestart:

Editoriaal: 2 kaarsen blazen Deze maand luiden we onze wijkkrant in met een klassieker:‘in mei leggen alle vogels een ei’.Wie in de stad de kans heeft om het vogelgedrag van de laatste weken te observeren zal gemerkt hebben dat alle stadsvogels druk in de weer waren met het bouwen van hun nest. En als we dit nu naar de werking van het wijkhuis vertalen kunnen we echt wel zeggen dat ook wij de afgelopen weken bezig waren om ons nestje verder uit te bouwen. De medewerkers van het dienstencentrum, resto en Chato zijn druk in de weer geweest om ons warme Chambéry-nestje veilig te stellen. Zonder de uitbreidingswerken aan de keuken zou het moeilijk worden om de sociale inspectie te overtuigen van ons zinvol wijkrestaurant! Wanneer jullie deze krant in handen hebben is ons ei gelegd : de laatste aanpassingswerken aan de keuken en het resto zijn hopelijk achter de rug! Het stof is weggeblazen, de verfpotten zijn geledigd, de deuren gaan na 3 weken sluiting weer open! Op vrijdag 9 mei is er een feestelijke rondleiding voorzien in het resto en de nieuwe keukens.We zullen dan ook onze 8e kaars uitblazen voor onze 20e verjaardag! Zaterdag 1 0 mei nodigen we iedereen uit om mee te gaan naar de Zinneke Parade in het centrum van Brussel.Wie er 2 jaar geleden bij was weet dat dit een ongelofelijke namiddag wordt! Voor wie het nog nooit meemaakte: niet twijfelen het loont de moeite.Vooral om te zien hoe onze jongeren en ouderen uit Etterbeek het beste van zichzelf hebben gegeven de afgelopen maanden! Eind mei blazen we nog een kaars uit: op vrijdag 30 mei vindt het jaarlijks feest van de buren plaats. Chambéry zal voor de 2e keer deelnemen en zal tijdens het gezellig samenzijn onder de buren de zaadjes van het project ‘groene wijken - quartiers verts ‘ verder laten kiemen. Jullie komen toch ook? Lees meer in deze krant.

ELKE DINSDAG VAN 9:00 TOT 1 2:00 OP 27 MEI, 3, 1 0, 1 7 & 24 JUNI

3

Geïnteresseerd? Je kan inschrijven aan het onthaal.

WIJKWERKING


ch r i 0 2 j vi n g e n 646 20 57

r

E RK

ma am

p rog

wijkfeesten en aperos van de Foyer

W

U kent zeker de wijkfeesten van de wijk Rolin, Boncelles, en de Nieuwe Laan. Gedurende enkele jaren orT R ganiseert de Foyer rond de Jacht feesten voor de BU U wijkbewoners. Chambery is bijna altijd op post met anima& tie voor jong en minder jong. In 201 4 gaan er wijkfeesten n y e r door op twee plaatsen: Rolin en de collectieve tuinen aan de g é n i b t h Laan. inlic amNaastNieuwe h C deze feesten lanseert de Foyer dit jaar ook een nieuw project : de l o n th aa apero's van de Foyer op woensdagen van 1 4:00 tot 1 8:00. Het opzet van deze apero's is de uitwisselingen tussen bewoners bevorderen, groepen bewoners in de bloemetjes te zetten en de wijk- FETES DE QUARTIER activiteiten bevorderen. Elke apero heeft enkele stands: de 1 2:00-1 8:00 bar, het onthaal, voorstelling van activiteiten, en van actieve • zondag 4/05 in Rolin bewoners, voorstelling van een meewerkende partner en Commandant Ponthier • zondag 7/09 animatie voor de kinderen. Iedereen is welkom! Aarzel niet om langs te komen: u zal collectieve tuinen aan de Jullie zullen er buurtbewoners ontmoeten die jullie kennen, Nieuwe Laan en misschien is Chambéry ook daar met een verrassing!

&

ns

e i i

m

APEROS 1 4:00-1 8:00 • woensdag 1 4/05 Nieuwe Laan • woensdag 25/06 Fort de Boncelles • woensdag 1 7/09 in Rolin Commandant Ponthier

feest van de buren & project groene wijk Misschien is het u al opgevallen: voor het huis nr 36 in de Chambérystraat staat er een mooie plantenbak met daarin aardbeiplantjes en boontjes en een bord van “les incroyables comestibles” erop. (Wilt u meer weten over het concept? Neem dan een kijkje op de website http://incredibleediblebelgium.wordpress.com of lees meer hierover in de volgende uitgave van de krant). Buurtbewoonster Catherine heeft de plantenbak tijdens onze ateliers in het kader van het project groene wijken zelf in elkaar getimmerd en het resultaat mag gezien worden! Het is de eerste bloembak die buiten werd geplaatst, binnenkort zullen er op verschillende plaatsen in de Chambéry- en in de Philip Baucqstraat nog andere bakken opduiken! In mei is het opnieuw feest van de buren. Naar jaarlijkse gewoonte komen overal in Brussel en in verschillende Europese landen buren samen om een glaasje te drinken, een hapje te eten en wat bij te praten. Waarom? Om elkaar beter te leren kennen. De bewonersgroep van het groene wijkenproject wil dit initiatief eveneens als aanleiding nemen om een gezellig feestje organiseren in de straat, weliswaar niet op 1 6 mei (de "officiële" dag van het feest van de buren) maar op vrijdag 30 mei . Het concept: iedereen brengt iets mee om te eten of te drinken, wij zorgen voor tafels, stoelen en muziek en bieden verschillende creatieve workshops aan met een link naar het groene wijken project. Dus afspraak op 30 mei vanaf 1 5:00 in de Chambérystraat! Heb je zelf een idee of wens je meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Christine.

Vrijdag 30/05 vanaf 1 5:00 Chambérystraat Gratis

algemene vergadering: 20 jaar werken in de wijk ! Wij nodigen iedereen van harte uit op de open Algemene vergadering van Wijkhuis Chambéry die plaatsvindt op dinsdag 3 juni om 1 9:00. Wie reeds een algemene vergadering van Chambéry meemaakte weet dat dit een avond is vol boeiende uitwisselingen rond één of meerdere thema’s die inspirerend zijn voor het samenleven van jong en minder jong in Etterbeek. Dit jaar laten we ons inspireren door ‘20 jaar Chambéry-werking in Etterbeek’.Wat is er op die 20 jaar veranderd in de wijk en welke invloed heeft onze werking en de werking van vele andere partners op het reilen en zeilen in onze gemeente? We kijken niet alleen terug naar het verleden maar hopen samen met jullie een aantal lijnen uit te tekenen voor de toekomst! Jullie zijn allemaal welkom. Er wordt voor een hapje en een drankje gezorgd.

WIJKWERKING

Dinsdag 3/06 om1 9:00 Grote zaal Gratis

4


i ! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh o

h am béry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Cham béry, o

cycle power parcours

MET ZOVEEL MOGELIJK JONGE BRUSSELAARS OP DE FIETS! Verschillende jeugdhuizen in Brussel hebben het plan opgevat om een grote stadsfietstocht te maken: het Cycle Power Parcours. Dit zal plaats vinden woensdag 14 mei in de namiddag. De WMKJ van Chambéry zal mee doen, in het kader van de project Chambéry-Chambéry: onze fietsactiviteiten van deze jaar! Bedoeling is om met zoveel mogelijk Brusselse kinderen en jongeren op de fiets te kruipen, van overal rond Brussel tot in het hartje van de stad. En zoveel mogelijk samen. Omdat alle jonge Brusselaars mogen weten dat het kan en dat het leuk is om samen te fietsen in de stad. Zin om meer daarover te weten? Neem contact met Wouter op, via het onthaal of bel 02 646 20 57. Kijk ook op internet op http://cyclepowerbrussels.org

h oui! Chambéry, oh oui! Chambéry, oh oui! Chambéry C

ui! C

HET LEVEN ZOALS HET IS … CHAMBÉRY-CHAMBÉRY. EEN GEZOND, INTERGENERATIONEEL & SOCIAAL FIETSPROJECT !

Woensdag1 4/05 om1 4:30

h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou i! Chambéry, oh oui ! C h am béry, oh ou i ! C h am béry, oh ou

Paaskamp

Het kamp was top (kijk maar naar de foto’s)! Kinderen, tieners, monitoren, stagiaires, kookploeg én vaste wmkjploeg genoten van hun verblijf in Botassart. Bedankt allemaal voor de 5 onvergetelijk mooie dagen!!

Vrouwencoöperatieve U herinnert zich misschien nog of bent er zelfs bij geweest: in december vorig jaar organiseerde Chambéry een brunch ten voordele van een startende vrouwencoöperatieve, die argannoten verwerkt in Marokko. Tot nu toe werkte de coöperatieve op de boerderij van één van de leden in afwachting van de oprichting van een eigen gebouw op een terrein vlakbij. Ondertussen zijn de lang verwachte subsidies eindelijk gestort en de werken konden van start gaan. Zoals u kan zien is de werf al goed opgeschoten. Wellicht zal het nu niet meer lang 5 duren voordat de vrouwen naar hun eigen lokalen kunnen verhuizen.Wordt vervolgd….

WMKJ/WIJKWERKING


20 jaar terug, 20 jaar vooruit: Lang leve Chambéry! Een gesprek met Ouarda Abdelahoui In deze wijkkrant nemen we jullie een heel jaar mee om een beter beeld te krijgen op 20 jaar Chambérywerking in Etterbeek.We gaan hiervoor in gesprek met een heleboel mensen die van ver of dichtbij Chambéry hebben zien groeien.Vandaag hebben we een afspraak met Ouarda die in het verleden deel uitmaakte van de poetsploeg.

Hoe ben je bij Chambéry terecht gekomen?

Hoe was het?

Ik ben begonnen met Nederlands te Het is via het Ocmw. leren. Nadien computer Herinner-je de eerste werkdag lessen met Roland, een keer per week. Nadien hebben jullie mij een hier? Ja, ik was zeer gestresseerd. Het was vorming voorgesteld voor logistiek assistent bij Groep Intro. Er waren de eerste keer dat ik in België ging werken. Daar heb ik Anna ontmoet, ook mensen van Aksent, een ander dienstencentrum. Dank zij jullie hulp ze heeft me goed onthaalt. In feite was ik hier eerder geweest: ik zocht heb ik een job bij Aksent kunnen werk in de keuken en heb daar met krijgen. Deze bestond uit poetsen en Sylvie over gesproken, toenmalig chef uitstapjes met bejaarde mensen: dank zei Aksent heb ik België ontdekt. kok. Ze zei me dat er geen plaats Daar heb ik 2 jaar onder PTP convacant was op dat moment. Korte tract gewerkt. tijd nadien werd ik opgebeld door Hannan van de dienst OCMW: er En nadien? was een plaats bij Chambery. En zo Ik heb mijn opleiding logistiek asben ik bij jullie terecht gekomen en was zeer tevreden. sistent beëindigd.

Hoe wist je dat Chambéry bestond? Euh dat herinner ik me niet meer precies.

Via vrienden of buren? Je woonde in de Nothombstraat in die periode?

Ja, ik woonde daar, maar vrienden hebben me niet over Chambéry gesproken. Ik herinner me het nu, het was Hannan. Ze had me de eerste keer voor een interview gestuurd om te koken. We waren met drie kandidaten en Ida werd gekozen, ik had geen geluk. Enkele maanden later, werd ik opnieuw door Hannan gecontacteerd dit keer om de dienstploeg te versterken.

Hoe lang ben je bij Chambéry geweest? Anderhalf jaar.

GESPREK

Je volgde tegelijkertijd opleiding en werkte bij Aksent.

Ja, ik kon tegelijkertijd werken bij Aksent en mijn vorming volgen.

Lukte dit?

Ja mijn opleiding was 2 maal per week s'morgens.

Die opleiding heeft u veel geholpen?

Ik heb een maand stage gedaan in de kliniek Baron Lambert, dit was tijdens de Ramadan, dit was zeer moeilijk. En drie maanden stage in het bejaarden tehuis Beauport. Daarna heb ik mijn examen afgelegd en ben ik geslaagd. Mensen van Chambéry zijn thuis gekomen voor een feestje en ik heb een cadeau ontvangen. Nadien heeft Aksent me voorgesteld een opleiding hulpverpleging te doen. Ik heb dit geprobeerd, maar na een tijdje zag ik in dat het te moeilijk voor me was.

Wat heb je toen gedaan?

Ik heb gesolliciteerd bij een kinderkribbe en bij de VGC. Ze hebben beiden geantwoord. Voor de kinderkribbe moest ik te vroeg opstaan. Ik heb de job niet aangenomen, en de job bij de VGC aanvaard.

Heb je daar acheraf geen spijt van gehad?

Neen.

En hoe lang werk je nu voor VGC?

Sinds maart 2009. Eerst met een contract van bepaalde duur, nadien hebben ze me gezegd dat als ik goed presteerde, ik een contract van onbepaalde duur zou krijgen. Ik had geluk.

Betekent dit dat ze tevreden over jou zijn?

(lacht) Blijkbaar wel. Ik ken iedereen hier. Ik werk in alle gemeenschapcentra. Dat zijn er 22 en ik maak deel uit van de mobiele ploeg. Elke donderdag of vrijdag krijg ik de planning voor de volgende week.

Wat is het verschil tussen werken bij Chambéry en bij de VGC?

Chambéry is werken zoals thuis, een grote familie. Eerst heb ik ergens anders gewerkt: dat was moeilijk voor mij. Ik zag dat het in Chambéry toch anders was, er was een goede sfeer. Soms zijn er centra's waar je werkt en waar je niemand ziet. En als er iemand passert is het soms als hij/zij je niet zag. Ik heb er reeds over gesproken bij VGC tijdens de evaluaties.

Om dit interview de beëindigen, kan je een herinnerig, een anekdote vertellen verbonden aan Chambéry?

Ik denk aan mijn werk tijdens de vakantie in juli. We werkten allen samen, en dan bereidden samen onze maaltijden. Dat waren echt mooie momenten.

6


Vaste diensten en activiteiten van het lokaal dienstencentrum VASTE DIENSTEN

Sociaal restaurant

Voor iedereen, ongeacht leeftijd of inkomen. Maandag tot vrijdag 1 1 :301 3:30. Prijs 7€ (niet gedomicilieerd in Etterbeek), 4€, of 3€ voor Omnio & Vipo-statuut (info bij Wendy)

Vervoerdienst

• Vervoer van & naar het sociaal restaurant: gratis • Boodschappendienst: 2€ • Vlaamse seniorenclub de Maalbeek: 2,5€ (info bij Elisabeth)

Boodschappendienst

Ben je niet meer in staat om zelf grote boodschappen te doen? Dan kan je beroep doen op deze dienst. In groep tweewekelijks op woensdag om 1 4:00 (info bij Veerle)

Pedicure

Tijdelijk geen pedicure

Zorgregisseur

Wens je informatie, raad of steun bij het organiseren van jouw thuiszorg, aarzel dan niet om een beroep te doen op onze zorgregisseur,Willeke. Zij probeert samen met jou te zoeken naar passende hulp (zoals poetshulp, maaltijden aan huis,...) zodat je langer thuis kan blijven wonen (info bij Willeke, Zorg Actie Plan).

Klusjesdienst

VASTE ACTIVITEITEN (info bij Dorien)

De passerel

Ontspanningsruimte met mogelijkheid tot kaarten, gezelschapsspelletjes spelen, kranten lezen, koffie drinken, biljart. Maandag tot vrijdag 1 2:00-1 5:00 Woensdag 9:30-1 5:00 NIEUW!!!

}

Ambulance 1 00 (vast) brandweer 1 1 2 (gsm) Politie 1 01 Electriciteit 02 274 40 77 Gasreuk 02 274 40 44 Waterproblemen 02 739 52 1 1 Antigifcentrum 070 245 245 Cardstop (bankkaart kwijt) 070 344 344 Doc Stop(identiteitsdoc.) 0800 21 23 21 23

7

MAANDAG TOT VRIJDAG

8:30-1 4:00 8:30-1 7:00

WOENSDAG

Cybercafé

Gratis toegang tot computers en internet. Maandag & dinsdag 1 3:30-1 6:30

Conversatietafel Nederlands

Dinsdag 9:00-1 2:00 Informatie & inschrijving in Chambéry & bij het Huis van het Nederlands op 501 66 60

Cursussen informatica

Beginners : dinsdag1 0:00-1 2:00 Gevorderden: woensdag 1 0:00-1 2:00

Kaarten

Samen kaarten op de passerel. Dinsdag 1 3:30-1 6:00 & vrijdag 1 3:30-1 6:30

TIJDENS SCHOOLVAKANTIE

maandag tot vrijdag 9:00-1 3:00

DE CHAMBERY PASS Wat ? Geeft vermindering op de prijzen van het restaurant en allerhande activiteiten van het dienstencentrum.

Wie ?

Mannenpraatgroep ism CGG. Tweewekelijks dinsdag 1 4:00-1 5:30

• alle inwoners van Etterbeek • medewerkers van Etterbeekse organisaties, • nederlandstaligen uit omliggende gemeentes, die geen lokaal dienstencentrum op hun grondgebied hebben (Elsene, Sint Gillis, Oudergem).

Créa café NIEUW!!!

Hoe ? Te verkrijgen aan het

Hobbyclub

Creatief werken voor volwassenen, met begeleiding. Dinsdag 1 4:00-1 6:00

Café philo

Zelfstandig werken aan creatieve projecten, breien, haken, schilderen... Woensdag 9:30-1 2:00

Allerlei klussen voor mensen met een laag inkomen & ouderen (info bij Sitgym Christine, CHATO) Ook voor mensen met fysieke beperkingen. Vrijdag 1 0:30-1 1 :30

Spoedgevallen

Voor meer informatie over al onze diensten & activiteiten, kan je terecht bij het onthaal & via telefoon op 02 646 20 57

Wachtdiensten Huisartsen 02 242 43 44 Tandartsen 02 426 1 0 26 Apothekers 0900 40 090 Dierenartsen 02 479 99 90

onthaal, met identiteitkaart en mutualiteitsvignette.Verplicht te tonen bij het betalen van de maaltijd.

De krant van Chambéry, Mijn wijk Le journal de Chambéry, Mon quartier Uitgave van vzw Buurtwerk Chambéry Publication de la Maison de quartier Chambéry asbl

rue de Chambérystraat 24 • 1 040 Etterbeek tel 02 646 20 57 • fax 02 639 1 3 03 bw@chambery.be • www.chambery.be

maandblad • verantwoordelijke uitgever : Olivia Vanmechelen jaargang 1 8 nr 5 • mei 201 4 • geen uitgave in augustus

Foto’s van de activiteiten kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Indien u dit niet wenst, gelieve dit aan te geven.

DIENSTENCENTRUM


tj eesto s

Het is bijna zover! Op het moment dat dit boekje uitkomt, zijn we de laatste hand aan het leggen aan de vernieuwde keuken van het sociaal restaurant. De aannemer maakt de aansluiting tussen het nieuwe gedeelte en de reeds bestaande keuken, de keukentoestellen worden geïnstalleerd en de vloer van het restaurant wordt vernieuwd. Dit renovatieproject heeft veel voeten in de aarde gehad en is een zestal jaar geleden gegroeid totdat we nu eindelijk de werken hebben kunnen aanvatten. Door een aanzienlijke subsidie van het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en bijkomende steun van de VGC kunnen we nu beschikken over een

r & D Cn i eu w

aparte vaatwasruimte, een koelkamer, een koude keuken en een warme keuken! Eveneens is er een bureau voorzien, een ruimte voor het keukenpersoneel en een stockeerruimte. Dit is een gigantische verbetering waar we reuze blij mee zijn! Het restaurant is sinds de opening eind 1 994 enorm gegroeid. Van een 1 5-tal maaltijden per dag in 1 994 naar een 1 30-tal maaltijden in 201 4. De nieuwe keuken is dan ook een prachtige geschenk voor het 20-jarig jubileum van het sociaal restaurant. Dankzij Cera hebben we nieuw keukenmateriaal kunnen kopen. Zodat we niet alleen openen met een nieuwe keuken, maar ook met degelijk en professioneel materiaal. Om de heropening van het restaurant optimaal voor te bereiden, hebben we langer tijd nodig dan de

geplande twee weken. Bedankt alvast voor jullie begrip. De feestelijke

opening gaat niet door op 6 mei zoals voorzien, maar op vrijdag 9 mei van 1 4:00 tot 1 6:00. Zo

krijgen jullie allemaal de kans om de nieuwigheden te bezichtigen. Dit wordt gedaan met een hapje en een drankje en een speech van onze voorzitster. Vanaf maandag 1 2

mei zijn jullie weer welkom voor een lekkere en gezonde maaltijd. Daarnaast mogen jullie je verwachten aan een mooie fotoreportage in de Chambéry krant van juni van de vernieuwde keuken.

Met de steun van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid

EntourÂge

Abdessamad heeft

In april organiseerden we ‘Luisterdagen Betere Buurt’. Op deze dagen brachten we ouderen, buurtbewoners en Chambéry-vrijwilligers rond de tafel om hun verhaal over ‘ouder worden in de buurt’ met ons te delen. Mensen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) begeleidden dit gesprek. De schat aan informatie die we tijdens die dagen verzamelden zullen we gebruiken om het project EntourÂge vorm te geven. Nogmaals hartelijk dank aan alle aanwezigen! Wat houdt dit nieuwe project EntourÂge nu eigenlijk precies in? Dat vertellen we jullie uitgebreid op woensdag 28 mei! Die namiddag organiseren we een grote Bar EntourÂge (zie pagina 1 1 ) : een gezellig moment waar we onze plannen voor het project zullen voorstellen en je ook zelf je inbreng kan doen over hoe we een Buurtzorg Netwerk kunnen uitbouwen. Het zou fantastisch zijn als ook jij er bij bent! Tot dan! Willeke & Ruben

DC/PORTRETTEN

Sinds 1 april is Mofid de Chato renovatieploeg komen vervoegen. Hij is uit Irak afkomstig en via Nederland in België terechtgekomen. Een vriend heeft hem in contact gebracht met Chambéry. Hij is blij nu aan de slag te kunnen, want thuisblijven zonder werk vindt hij moeilijk. Welkom Mofid!

gedurende twee jaar voor onze renovatieploeg gewerkt. Hij was een aangename en door de hele ploeg gewaardeerde collega. Abdessamad is uit Chambéry vertrokken maar toch niet uit de buurt. Hij kon vanaf 22 april als klusjesman in een vervangingscontract aan de slag voor De drie Appelbomen in Etterbeek. Wij hopen dat hij van de gelegenheid gebruik maakt en af en toe nog eens binnen springt bij ons.Wij hopen ook dat hij gauw een contract van lange duur zal vinden…. Het ga je goed,Abdessamad en bedankt voor je inzet op Chambéry! 8


s ch

mne&

&

02

n

i in

e d i en st

ri j v i n ge n 646 20 57

t ru m

ma r

ce n

am

p rog

NIEUWE DATA HEROPENING RESTAURANT

• Openingsfeestje op vrijdag 9 mei 1 4:00-1 6:00 (we serveren die dag geen maaltijd) • Resto terug open op maandag 1 2 mei. • Chambéry & de restaurant zijn gesloten op donderdag 1 , donderdag 29 & vrijdag 30 mei.

act i

vi t e

it

infosessie: mantelzorg ism Ziekenzorg CM

e ry g é n i i n l i ch t Ch am b Zorgen voor, je relatie wordt anders. De relatie tussen mantelzorger en de chronisch zieke is een kwetsbare relatie. Stilaan l o n th aa ontstaat er meer een zorger-verzorgende relatie, kinderen worden de

‘zorgende ouders’, partners de zorgverleners, rollen worden herverdeeld, taken anders ingevuld. Dit hoeft zeker niet altijd problematisch te zijn, integendeel zelfs, vaak is zorg dragen ook een positief gegeven. Dat het echter een hele uitdaging is om de relatie wederkerig en deugddoend te houden staat vast. In deze infosessie bekijken we samen deze uitdaging en haar bijbehorende valkuilen.

v act i

iteit

Maandag 5 mei 1 4:00-1 6:00 Grote zaal. Gratis

créa café NIEUW!

Op aanvraag van Nelly, één van onze klanten in het restaurant, organiseren we vanaf april het créa café. Iedereen met creatieve projecten en zin om te knutselen, breien, haken, schilderen… is welkom. Er zal geen lesgever zijn en je brengt je eigen materiaal mee. Het doel? Samen met anderen creatief zijn, want alleen is maar alleen hé! Iedere woensdag van 9:30-1 2:00 op de passerel. Ben je niet zo creatief, maar wil je graag de krant lezen, even bijbabbelen of een spel spelen? Dan ben je uiteraard even welkom! Sidonie zal je verwelkomen voor een lekkere tas koffie of thee.

v act i

iteit

Elke woensdag 9:30-1 2:00 Op de passerel Gratis

hobbyclub

In mei is Aicha, de stagiaire bij dc verantwoordelijk voor de hobbyclub. Ze stelde het programma op en zal het atelier zelf begeleiden. We verwelkomen ook Miriam, onze nieuwe vrijwilligster bij de hobbyclub. Zij werkt ook in het restaurant en op de passerel, dus je zal haar vast al Goei dag, mijn naam is Aicha, gezien hebben. ik loop stage in Chambery 6/05 : geen hobbyclub sedert de maand maart, in het kader van mijn vorming als cultureel werkster in de 1 3/05 : Wij organiseren een multiculturele keuken , interculturele ontwikkeling met op het menu een chocoladetaart en een marokkaans gebak. Ons opzet is een formule te vinden om lekker te aan het brussels centrum eten en niet duur, wij zoeken recepten voor ieders beurs. voor interculturele actie (CBAI). Ik woon in Brussel, 20/05 : Onze keuze gaat naar recyclage , gezien het been ben moeder van drie kinderen. Ik hou van sociaal lang voor de omgeving. In dit atelier gaan we zaken die werk, contact met mensen, we normaal wegsmijten omvormen tot interessante dinontmoetingen, en ervaringen gen die we kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Dit atelier is niet te missen! Opgelet : Voor deze activiteit die ik nog niet gehad hebben we veel plastic flessen (van 1 ,5-2l) nodig, dus ieheb.Deze stage zal me dereen die er heeft, mag die binnenbrengen! toelaten om beter het vrijwilligerswerk te kennen. Wat hen motiveert om zich 27/05 : De pottenbakkerij komt aan bod : klei aanraken is goed voor de huid en kalmeert. We gaan allerlei zaken op dat vlak in te zetten. Ik maken : potten, vazen ..., ik reken op jullie en jullie verzal ook andere activiteiten beelding. ontdekken, zoals de hobbyclub die ik elke 9 dinsdag organiseer.

Elke dinsdag 1 4:00-1 6:00 Gratis

DIENSTENCENTRUM


n e t s n die

me

ri j v i n ge n 646 20 57

t ru m

ma

ce n

am

r p rog

v act i

iteit

zinneke parade

dien

st

02

&

i in

s ch

De voorbije maanden heeft een enthousiaste groep met kinderen, tieners & en zelfs een mama hard gen y e r werkt aan de Zinnekeparade: ze g é n i b t h maakten een reuzegitaar (naar inlic amvoorbeeld h C van de gaffofoon van Guust Flal o n th aa ter), “kanten” kostuums en oefenden verschillende gitaarritmes. In de weekends ontmoetten ze de andere groepen van de Zinnode Etterbeek, wat voor een gezellige ambiance onder de deelnemers zorgde. De kroon op het werk wordt de Zinnekeparade op 1 0 mei. Iedereen die wil komen kijken is bijzonder welkom, het wordt zeker een mooi, bont evenement. Een grote folkloristische, surrealistische en typische Brusselse stoet die om de 2 jaar door de straten en lanen van Brussel trekt. De Zinneke Parade wil inwoners, verenigingen en scholen van de verschillende wijken van Brussel samen krijgen rond een gemeenschappelijk project. Ook Chambéry doet mee, met een heuse reuzegitaar zullen ze dansen, over straat lopen en muziek maken. De hobbyclub ook maakte de kostuums. Wie de Zinnekeparade al eens gezien heeft, weet dat het de moeite is. Als je met ons mee wil, vergeet niet in te schrijven! Op die manier kunnen we plaatsen op de tribune reserveren.

boodschappendienst

Onze boodschappendienst: een leuk groepsmoment! Zie je er tegenop om met zware boodschappen te zeulen, vind je het wel leuk om samen boodschappen te doen? Iedereen die een chambérypass heeft kan met ons mee. We vertrekken om 1 4:00 op Chambéry met de minibus en we worden weer thuis afgezet voor de prijs van 2€. Er kunnen 5 personen mee naar de supermarkt met Super Robert en Super Claude. Inschrijven is nodig en kan aan het onthaal. Als je ziek bent of om een andere reden niet zelf je boodschappen kan doen, vraag dan meer informatie bij Veerle. in sp

k raa

vi t e

it

Woensdag 1 4/05: Colruyt 28/05: Delhaize om 1 4:00 in Chambéry Prijs 2€

centrumraad

Inspraak is heel belangrijk voor ons! Het dienstencentrum is er voor en door jullie, dus spreken we af om op donderdag 1 5 mei ons oor bij jullie te luisteren te leggen. Heb je goede ideeën, zit er je iets dwars? Iedereen is welkom! Ter info, het verslag van de vorige centrumraad kan je vinden aan de kassa.

act i

Zaterdag 1 0/05 Afspraak om 1 4:00 in salon Chambéry (uur onder voorbehoud) of om 1 4:45 ter plaatse: tribune aan de Beurs op de Anspachlaan Parade zelf vanaf 1 5:00 Gratis

Donderdag 1 5/05 van 1 0:00 tot 1 2:00 Grote zaal. Gratis

voorronde Koninging Elisabeth wedstrijd zang

Ook dit jaar krijgen we weer de kans om de voorrondes van de koningin Elisabeth wedstrijd mee te maken. Na een preselectie op basis van dvd werden er 73 kandidaten tot de eerste publieke ronde toegelaten. Elke kandidaat zal twee werken naar keuze zingen (opera-aria’s, oratoriumaria’s, Lieder of melodieën) in verschillende talen en met pianobegeleiding. Op vrijdag 1 6 mei worden de namen van de 24 halve finalisten aan het einde van de avond bekend gemaakt. De plaatsen zijn beperkt, dus DIENSTENCENTRUM wees er als de kippen bij!

Vrijdag 1 6/05 Afspraak om 1 4:00 in de salon van Chambéry (daarna met tram 81 ) of om 1 4:30 ter plaatse: Flagey Studio 4, Heilig Kruisplein, Elsene Gratis

10


wandeling ism Femma

café philo

Sinds januari 201 4 organiseren we om de 2 weken café philo, een praatgroep voor mannen. Allerhande thema’s kunnen aan bod komen, we praten over vroeger over nu, over Etterbeek en over de wereld, alles is mogelijk. Chambéry organiseert deze gratis activiteit ism CGG, een NL talige organisatie die zich inzet voor de geestelijke gezondheid. Mikis is de verantwoordelijke van deze activiteit. Meer informatie bij Dorien.

in sp

k raa

instuif /speelzaal inspraak moment

Instuif, speelruimte, het verlengde van de passerel… onze gezelligste ruimte van heel Chambéry verdiend wat extra aandacht. Daarom willen we graag nadenken met jullie over de inrichting van deze ruimte. Willen we roze muren, of een zetel, willen we een groot schaakbord of een prikbord. Daarnaast willen we ook samen bekijken hoe we deze ruimte gaan gebruiken, welke afspraken maken we zodat iedereen er zich welkom voelt. Zowel voor de vrijwilligers en gebruikers van het dienstencentrum als de jongeren en vrijwilligers van de WMKJ. v act i

iteit

iteit

bar EntourÂge

iteit

t ru m

ch r i 0 2 j vi n g e n 646 20 57

Dinsdag 20/05 1 4:00-1 6:00 Afspraak in de salon. Gratis Woensdag 21 /05 om1 5:00 In de instuif. Gratis

verjaardagsfeest

Je verjaardag vieren, is vieren dat je leeft en dat je dit leven mag delen met de mensen om je heen. Iedere twee maanden maken we er een groot feest van, hieperdepiep, hoera! Deze maand vieren we de verjaardag van de jarigen van mei: Marie-Jeanne, Dominique, Aurore, Jean, Monica, André, Marie-Madeleine, Josiane, Jeaninne, Marleen, Geneviève, Anna, Robert, Christiane & Rose. Dit feest zal plaatsvinden op vrijdag 27 juni, voor de 1 1 jarigen van mei en juni. Kom en vier met ons mee!

Donderdag 22/05 1 4:00-1 6:00 Grote zaal. Gratis

(zie ook artikel pagina 8)

Ons nieuwe project EntourAge staat voor een leeftijdsvriendelijke buurt. We zetten in op de uitbouw van burenhulp door de uitbouw van een vrijwilligersnetwerk, begeleiding op maat voor mensen die het wat moeilijker krijgen, en het aanpassen van de woonomgeving. Deze namiddag stellen we in een gezellige sfeer de uitbouw van het vrijwilligersnetwerk voor. Wat houdt het project in? Wat gaan we doen voor ouderen? Hoe gaan we onze vrijwilligersgroep uitbouwen?… We willen ook graag jouw idee daarover horen. Dit openingsmoment vormt het startschot voor het nieuwe Chambéry - project: iedere geïnteresseerde met een hart voor ouderen in onze buurt van harte welkom! (ook als je zelf niet wil of kan meewerken aan het project) v act i

ns

ma

infosessie: verkiezingen

Zondag 25 mei komt dichterbij, deze keer stemmen we regionaal, federaal en Europees. Zoveel keuzes, zoveel lijsten, zoveel partijen. Zie je door het bos de bomen niet meer? Of wil je samenkomen om met anderen hierover te praten? Kom dan zeker langs! Dorien legt je uit hoe de kiesniveaus in elkaar zitten, welke partijen er zijn en waar ze voor staan.We zullen je niet vertellen op wie je moet stemmen, maar met alle andere vragen kunnen wij je helpen. v act i

&

r

iteit

e i i

am

ce n

en

v act i

Dinsdag 20/05 Afspraak om 1 3:1 5 in de salon van Chambéry of om 1 3:45 in de lokettenzaal van het metrostation Montgomery. Gratis

m

We trekken erop uit om samen een wandeling te maken, want je hoeft niet ver te reizen om ook in het Brusselse mooie, rustige hoekjes te vinden. Jij komt toch ook??? Organisatie: Femma Etterbeek, Anita & Bertje.Voor goede stappers. Nl-talige organisatie.

p rog

it

d i en st

vi t e

& n é ry i n ge i n l i ch t C h am b l o n th aa

act i

Wil je gevierd en uitgenodigd worden op het verjaardagsfeest… dan moet je je inschrijven aan het onthaal. Vergeet ook niet adresveranderingen door te geven. De gegevens van de Chambérypas worden niet automatisch doorgegeven. Wij moeten de privacy respecteren.

Woensdag 28/05 om 1 4:00 Grote zaal. Gratis

Vrijdag 27/06, 1 4:00-1 6:00 Grote zaal achterhuis Prijs: gratis voor de jarigen van mei & juni 1 € voor de anderen

DIENSTENCENTRUM


d ei a

n e g a m

Buurtwerk Chambéry Maison de quartier

donderdag

1 /05 het restaurant & Chambéry zijn gesloten

vrijdag

2/05 1 0:30-1 1 :30 sitgym

le restaurant & Chambéry sont fermés

4/05 1 2:00 à 1 8:00 buurtfeest/ fête de

maandag

5/05 1 3.30-1 6.30 cybercafé

1 4:00-1 6:00 infosessie: mantelzorg

vrijdag

vrijdag RS e AA 8d K UGIE O 8e B zaterdag maandag dinsdag

woensdag

7/05 9:30-1 2:00 créa café NIEUW•NOUVEAU 1 0:00-1 2:00 informatica gevorderden

9/05 1 0:30-1 1 :30 sitgym

1 3.30-1 6.30 kaarten / jeux de cartes

donderdag vrijdag

1 3.30-1 6.30 cybercafé 1 3.30-1 6.00 kaarten / jeux de cartes 1 4:00-1 6:00 hobbyclub

1 4/05 9:30-1 2:00 créa café NIEUW•NOUVEAU

1 0:00-1 2:00 informatica gevorderden 1 5:00 discussion sur la salle de jeux

22/05 1 4:00-1 6:00 verkiezingen infos élections 23/05 1 0:30-1 1 :30 sitgym 1 3.30-1 6.30 kaarten / jeux de cartes

maandag dinsdag

26/05 1 3.30-1 6.30 cybercafé 27/05 9:00-1 2:00 conversatie lessen

table de conversation en néerlandais 1 0:00-1 2:00 informatica beginners 1 3.30-1 6.30 cybercafé 1 3.30-1 6.00 kaarten / jeux de cartes 1 4:00-1 6:00 hobbyclub

fête d'ouverture de la nouvelle cuisine

1 0/05 1 4:00 Zinneke parade 1 2/05 1 3.30-1 6.30 cybercafé 1 3/05 1 0:00-1 2:00 informatica beginners

21 /05 9:30-1 2:00 créa café NIEUW•NOUVEAU instuif speelzaal inspraak moment

1 4:00-1 6:00 feest opening nieuwe keuken

NIEUW•NOUVEAU

woensdag

28/05 9:30-1 2:00 créa café

donderdag

29/05 het restaurant & Chambéry zijn gesloten

vrijdag

30/05 1 0:30-1 1 :30 sitgym

1 0:00-1 2:00 informatica gevorderden 1 4:00 boodschappen / service de courses zie p.8&1 1 1 4:00 bar EntourÂge le restaurant & Chambéry sont fermés 1 3.30-1 6.30 kaarten / cartes

9 de K 9 e B A A RS O UG IE

1 0:00-1 2:00 informatica gevorderden 1 5:00 feest van de buren & project groene wijk 1 4:00 boodschappen/service de courses fête des voisins & projet quartier vert 1 4:00-1 8:00 apéro du Foyer: avenue nouvelle nieuwelaan Wordt verwacht in juni / Prévu en juin

door de stad /les enfants et les jeunes à vélo en ville

vrijdag

woensdag

9/05 NIEUWE DATA /NOUVELLE DATE

1 4:30 cycle power parcours: kinderen & jongeren fietsen donderdag

promenade avec Femma

1 3.30-1 6.30 cybercafé 1 3.30-1 6.00 kaarten / jeux de cartes 1 4:00-1 6:00 hobbyclub 1 4:00-1 6:00 café philo

6/05 9:00-1 2:00 conversatie lessen /

table de conversation en néerlandais 1 0:00-1 2:00 informatica beginners 1 3.30-1 6.30 cybercafé 1 3.30-1 6.00 kaarten / jeux de cartes

1 9/05 1 3.30-1 6.30 cybercafé 20/05 1 0:00-1 2:00 informatica beginners 1 3:1 5 wandeling met Femma

quartier à Rolin (Comdt. Ponthier)

séance d'info: aidants proches

woensdag

dinsdag

1 3.30-1 6.30 kaarten / jeux de cartes

zondag

dinsdag

maandag

1 5/05 1 0:00-1 2:00 centrumraad

conseil de centre

1 6/05 1 0:30-1 1 :30 sitgym

AGENDA

1 3.30-1 6.30 kaarten / jeux de cartes 1 4:00 wedstrijd koninging Elisabeth concours reine Elisabeth zang / chant

dinsdag

maandag maandag woensdag vrijdag

3/06 algemeen vergadering van Chambéry assemblée générale de Chambéry

2/06 het restaurant & Chambéry zijn gesloten 9/06 le restaurant & Chambéry sont fermés 25/06 1 4-1 8 apéro du Foyer: Fort de Boncelles 12 27/06 1 4:00 verjaardagfeest fête d'anniversaire


m ei

me

nu

sociaal restaurant restaurant social

1 1 .30 >1 3.30 • van maandag tot vrijdag • du lundi au vendredi 7 € • 4 € met Chambéry pass • 3 € met Chambéry pass &Vipo/Omnio

TOT 9 MEI: RESTAURANT GESLOTEN WEGENS RENOVATIE • JUSQU'AU 9 MAI: RESTAURANT FERMÉ POUR TRAVAUX

Feestelijke opening nieuwe keuken & restaurant 1 4:00-1 6:00 Fête d'ouverture de la nouvelle cuisine & du restaurant 1 4:00-1 6:00

NIEUWE DATA NOUVELLE DATE

9/05

maandag lundi

1 2/05

dinsdag mardi

1 3/05

Tomatensoep met balletjes, kalkoenfilet met champignonsaus, kroketten, sla, chocomousse Soupe tomates boulettes, filet de dinde, sauce aux champignons, croquettes, salade, mousse au chocolat Pastinaaksoep, varkensgebraad, aardappelen, boontjes, yoghurt met vruchtencoulis Soupe de panais, carré de porc, pommes de terre, haricots verts, yaourt au coulis de fruit

1 4/05

Slasoep, blinde vink, aardappelen, erwten en wortelen, rabarbertaart Soupe de salade, oiseau sans tête, petits pois et carottes, tarte à la rhubarbe

donderdag jeudi

1 5/05

Erwtensoep, Mexicaanse kip, rijst, pannacotta Soupe de petits pois, poulet à la mexicaine, riz, pannacota

vrijdag vendredi

1 6/05

Soep van de dag,Alaska polak met witte wijnsaus, puree, fijne groentjes, cornetto Soupe du jour,Alaska Polak sauce au vin blanc, purée, légumes fins , cornetto

maandag lundi

1 9/05

Wortelsoep, kippenbil, currysaus met ananas, rijst, huisgemaakte appelcake Soupe de carottes, cuisse de poulet, sauce curry à l'ananas, riz, cake aux pommex maison

dinsdag mardi

20/05

Groentenbouillon, rosbeef, aardappelsalade en rauwkost, huisgemaakte yoghurt met vruchtencoulis Bouillon de légumes, rosbeef, salade de pdt et crudités, yaourt maison au coulis de fruits

woensdag mercredi

21 /05

Ajuinsoep, balletjes in tomatensaus, frietjes, salade, appelsien Soupe à l’oignon, boulettes sauce tomate, frites, salade, orange

donderdag jeudi

22/05

Slasoep, gepaneerd varkenslapje, natuuraardappelen, erwten en worteltjes, rabarbertaart Soupe de salade, tranche de porc pané, pdt nature, petits pois et carottes, tarte à la rhubarbe

23/05

Soep van de dag, verse zalm, pasta met tomatensaus en spinazie, cornetto Soupe du jour, saumon frais, pâtes sauce tomate à la crème et aux épinards, cornetto

maandag lundi

26/05

Champignonsoep, spaghetti bolognaise, tarte tatin Soupe de champignons, spaghetti bolognaise, tarte tatin

dinsdag mardi

27/05

Pastinaaksoep, Mexicaanse kip, rijst, yoghurt met vruchtencoulis Soupe de panais, poulet mexicain, riz, yaourt au coulis de fruit

woensdag mercredi

28/05

donderdag jeudi

29/05

Kervelsoep, steak met pepersaus, frieten, sla, fruitcocktail Soupe de cerfeuil, steak sauce poivre, frites, salade, cocktail de fruits Restaurant gesloten (Onze Lieve Heer Hemelvaart) Restaurant fermé (Ascension)

vrijdag vendredi

30/05

Restaurant gesloten (brugdag) Restaurant fermé (pont)

woensdag mercredi

vrijdag vendredi

MENU

Sudoku (met dank aan / merci à Dominique)

vrijdag vendredi

De krant van Chambéry mei 2014  

buurtwerk, Wmkj, Chato, dienstencentrum, agenda, menu,...

Advertisement