Page 1

Titanic er verdens mest berømte skip – men bare en håndfull svart-hvittfotografier har vært det eneste som har gitt oss en idé om hvordan skipet egentlig så ut – så langt! Vi har gått tilbake til de opprinnelige tegningene og gjenskapt Titanic med det siste innen digital grafikk. Fargebildene er så realistiske at du nesten føler det som om du er om bord på skipet når du tar deg en rundtur.

EGGktive L L I T a ke inter

s nfantasti tredime ens CD med r lar deg ta en in Se kapte k one ! j c s i a n m a i t i n k T a nder de dtur på u n å u r g l r a e l n sjo et! t, el styrhuse e som drev skip n utsikt fra ele dampkj for å se

NO_ExploreTitanic_CD_PLC_OK.indd 1

Omslagsfotografier: tredimensjonale bilder laget av 
Somchith Vongprachanh, © Carlton Books Ltd. Haveffekt og ventil (Istockphoto.com) og plantegninger av Titanic (Corbis)

JFMAMJJA OND/11/8025 Printed in Dongguan, China

www.busternordic.com

6/24/11 2:29:44 PM


Published in 2011 by Carlton Books Limited, 20 Mortimer Street, London, W1T 3JW Text, artwork & layout © 2011 Carlton Books Limited All rights reserved. Original concept: Darren Jordan Project Editor: Paul Virr Written by: Peter Chrisp Creative Director: Darren Jordan Illustrator: Somchith Vongprachanh Designer: Danny Baldwin Cover Design: Ceri Hurst Picture Research: Steve Behan Additional photography: Karl Adamson Production: Kate Pimm

UTFORSK TITANIC Oversatt av: Hilde Lyng Redaksjon: Maria Wittendorff Utgitt av : Buster Nordic A/S, Mindevej 45, DK-2870 Dyssegård, Danmark www.busternordic.com ISBN 978-82-8185-082-8 Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til gjeldende lovgivning må enhver gjengivelse av denne boken, eller dennes enkelte deler – mekanisk, fotografisk, eller i medier m.v. – kun skje etter skriftlig tillatelse fra forlaget. Norwegian edition © Buster Nordic 2011 Printed in South China

Kilder for bildemateriale

Full damp 12-13 (H 1711) Reproduced courtesy of National Museums Northern Ireland (Engine), Alamy (steam room), Corbis/ Bettmann (Straus)

En kjempemessig idé 4-5 Mary Evans Picture Library (Mauretania), Getty Images/ SSPL (Lord William Pirrie), © Reproduced courtesy of National Museums Northern Ireland (James Bruce Ismay), © Reproduced courtesy of National Museums Northern Ireland (Olympic & Titanic advertisement), Corbis/Sean Sexton Collection (planning office), Corbis/The Mariners’ Museum (section of Titanic), Corbis/Underwood & Underwood (Thomas Andrews)

Velkommen om bord 14-15 Southampton City Council (steward), Father Browne S.J. Collection (passenger)

Forlaget vil gjerne takke de følgende bidragsyterene for deres vennlige tillatelse til lån av bildemateriale til utgivelsen.

Titanic blir bygget 6-7 Topfoto.co.uk (Titanic construction), © National Museums Northern Ireland 2011 Collection Harland & Wolff, Ulster Folk & Transport Museum (Harland & Wolff Advertisement), (H 1919) © National Museums Northern Ireland 2011, Collection Harland & Wolff, Ulster Folk & Transport Museum (Hydraulic riveting, at bottom of sheer stroke, Britannic, 25 May 1913), Science Photo Library (propellor), Corbis/Michael Maloney/San Francisco Chronicle (Titanic artefact) Klar til å seile 8-9 (TR59-4) © National Museums Northern Ireland 2011 Collection Ulster Folk & Transport Museum (Titanic launch invitation), Mary Evans Picture Library (Titanic boiler lifted), Corbis/Hulton-Deutsch Collection (trial run), Corbis/Ralph White (Captain E.J. Smith), © National Museums Northern Ireland 2011 Collection Ulster Folk & Transport Museum (Titanic at wharf Southampton, 10 April 1912, Courtney #5), Carlton Books (whistle) Reisen begynner 10-11 Getty Images (Mailbags carried on board), Reproduced courtesy of National Museums Northern Ireland 2011 (postcard from the Titanic), Father Browne S.J. Collection (Irish passengers), Mary Evans Picture Library (Map), Getty Images (binoculars, Francis Browne & stern view of Titanic)

NO_pp01_03 Title Intro_06.indd 2

Førsteklassereisen 16-17 Reproduced courtesy of National Museums Northern Ireland (first-class Bathroom (H401-C), Rex Features/ Richard Gardner (cabin) Ut på tur 18-19 Rex Features/John Lodge (deckchair), Rex Features/Sipa Press (Café Parisien and cup and saucer), Getty Images (gym), Mary Evans Picture Library/Onslow Auctions Limited (Turkish bath) Et deilig bad 20-21 Carlton Books (F deck swimming pool & changing rooms), Mary Evans Picture Library (publicity photo of Titanic pool), © Copyright 2005 Ohrstrom Library, and St. Paul’s School (Colonel Archibald Gracie) Maten er servert 22-23 Topfoto.co.uk/PA (menu), Rex Features/Sipa Press (china plate), Getty Images (Lady Duff Gordon) Andre klasse 24-25 Topfoto.co.uk (2nd Class Passengers & Laurence Beesley), Mary Evans Picture Library (cabin) Tredje klasse 26-27 Rex Features/Phil Yeomans (notebook), Father Browne S. J. Collection (passengers), Reproduced courtesy of National Museums Northern Ireland (third-class reading room and third-class state room), Private Collection (third-class dining room), Rex Features/Peter Brooker (cup and saucer) Katastrofen inntreffer 28-29 Rex Features/Nils Jorgensen (ship’s bell), Topfoto.co.uk/ PA (First Officer William Murdoch)

Evakuer skipet! 30-31 Mary Evans Picture Library (iceberg), Rex Features/ Stanley Lehrer Collection (lifejacket), Corbis/HultonDeutsch Collection (lifeboats), Getty Images (radio operator), Topfoto.co.uk (Jack Phillips) Utbrettsider Getty Images (flare) Til livbåtene 32-33 Corbis/Bettmann (lifeboats lowered, illustration, Molly Brown), Mary Evans Picture Library/Illustrated London News (Charles Lightoller), Topfoto.co.uk (Charles Hendrickson, postcard, Countess Rothes) De siste minuttene 34-35 Corbis/Bettmann (Benjamin Guggenheim), Mary Evans Picture Library/Illustrated London News (musicians) Bergingen 36-37 Mary Evans Picture Library/Illustrated London News (Carpathia, survivors aboard Carpathia & rescued survivors), Getty Images (Rostron) Mary Evans Picture Library/Onslow Auctions Limited (medal), Corbis/ Bettmann (lifeboat) Etter tragedien 38-39 Corbis/Bettmann (Ismay), Getty Images (newspaper boy), Alamy/Colin Palmer Photography (memorial), Istockphoto.com (record player), Rex Features/Everett Collection (film posters) Titanic i dag 40-41 Corbis/Ralph White (bow of Titanic, dishes, propeller), Rex Features/Tony Kyriacou (hat) Alt øvrig bildemateriale er skapt av Somchith Vongprachanh, © Carlton Books Ltd. Man har forsøkt etter beste evne å kredittere, samt opprette kontakt med kilden og/eller den rettighets­ havende for hvert bilde. Carlton Books Limited ber om unnskylding for eventuelle feil eller utelatelser, som vil bli rettet i senere utgaver av boken.

6/24/11 9:24:53 AM


Utforsk Titanic Ingen andre skip har gitt fantasien så fritt spillerom som Titanic, men en håndfull svarthvittfotografier har – så langt – vært det eneste som har gitt oss en idé om hvordan skipet egentlig så ut. Vi har gått tilbake til de opprinnelige tegningene og gjenskapt Titanic digitalt ved hjelp av ultrarealistisk tredimensjonal grafikk. Endelig kan du se Titanic slik den var, i farger og i all sin prakt. De fantastiske nye bildene av Titanic er så virkelige at du nesten ikke tror dine egne øyne!

SvØmmebassenget

Den store hovedtrap pen Andreklas sepromena den

Styrhuset Spisesalen på fØrste klasse

NO_pp01_03 Title Intro_07.indd 3

6/24/11 12:02:45 PM


Titanic blir bygget Nå som plantegningene var ferdige, begynte arbeidet på den enorme oppgaven det var å bygge Titanic og søsterskipene hennes, Olympic og Britannic. Verftet Harland & Wolff brukte to år på å ferdigstille skipene.

Titanic ble bygget på beddingen hun skulle sjØsettes fra. Kranportalen som omga skipet var 69 meter hØy.

BYGGET I BELFAST Harland & Wolff var verdens største verft. det Verftet, som lå i Belfast i Nord-Irland, brukte t siste innen teknologiske nyvinninger og var kjen for å ferdigstille arbeidet til avtalt tid og pris.

DE FØRSTE SKRITTENE Før arbeidet kunne ta til, ble det bygget to nye beddinger omkranset av et ramme­ verk av stål som kalles en kranportal. Kranportalen ble brukt til bevegelige kraner.

Harland & Wolff viser Denne reklameplakaten for anic ble bygd var. hvor stort verftet der Tit

TITANICS ARBE ID S L AG For å bygge Titanic trengtes det en arbeidsstyrke på cirka 3000 menn og gutter. Det var en farlig jobb – mer en 450 av arbeiderne ble skadet og 17 døde under byggingen.

NO_pp06-07_Building Titanic_06.indd 6

ARBEIDET TAR TIL Den første delen av skipet som ble bygget, var kjølen – skipets metallryggrad. Kjølen ble lagt den 31. mars 1909 og strakte seg 269 meter – lengre enn to fotballbaner. ALT PÅ PLASS Lags kjølen ble det festet en rekke buede metallribber som kalles spanter. De var disse som ga Titanic form. Metallplatene som utgjorde selve skipsskroget ble senere festet til spantene.

6/24/11 9:25:59 AM


En klinker som bruker en hydraulisk klinkemaskin. For å bli faglært klinker måtte man ha fem års arbeidspraksis.

VANNTETT Den neste jobben var å feste stålplater på utsiden av skipet for å gjøre skroget vanntett. Titanics skrog var laget av 2,5 cm tykke stålplater. Disse skrogplatene ble holdt på plass med nagler av jern eller stål. PLATENE FESTES Ved baugen og i akterenden av Titanic, ble alle naglene festet for hånd av et klinkelag som besto av tre menn og to gutter. I skipets midtparti, der det var bedre plass, var det mulig å bruke store, nye klinkemaskiner. Det ble brukt mer enn tre millioner nagler. Arbeiderne fikk betalt for hver nagle de festet, så de jobbet så fort de kunne!

I akterenden festet arbeiderne midtpropellen og de to sidepropellene som skulle drive skipet fremover.

KLINKING Klinking var en svært krevende jobb. Hver nagle ble varmet opp slik at den var rødglødende, så ble den plassert i et hull i skrogplaten og endene ble hamret flate.

NO_pp06-07_Building Titanic_06.indd 7

6/24/11 9:26:00 AM


Bergingen Selv om mange skip oppfattet nødsignalene fra Titanic, var det bare ett som var nær nok til å komme til unnsetning. Det var linjeskipet RMS Carpathia, fra rederiet Cunard, under kaptein Arthur Rostrons kommando.

Carpathia var på vei fra New York til Gibraltar da nØdsignalene fra Titanic ble sendt ut.

MELDING MOTTATT Da nødsignalene ble oppfanget om bord på Carpathia klokken fem på halv ett om natten, lå skipet 93 kilometer sørøst for Titanic på vei østover. Kaptein Rostron ga umiddelbart ordre om å skifte kurs. Han ga ordre om å lage i stand varm drikke og suppe, finne fram legemidler og klargjøre lugarer til de overlevende.

FULL FART Carpathia var utstyrt til å kunne holde en maksimumsfart på 14 knop (26 km/t). Ved å sette hver eneste fyrbøter om bord i sving, klarte imidlertid Rostron å øke farten til over 17 knop (31 km/t). Uvant med denne kraften dirret det i dekkene på skipet mens det hastet mot Titanic.

Kaptein Arthur Rostron

Isfjell dukket opp og forsvant igjen aktenfor oss, men vi sakket aldri på farten, selv om vi noen ganger måtte foreta brå kursskifter for ikke å treffe dem. Kaptein Arthur Rostron minnes kappløpet med tiden

NO_pp36_37_The Rescue_06.indd 36

mot Titanic.

6/24/11 9:39:40 AM


BERGINGEN BEGYNNER Carpathia nådde fram til katastrofeområdet klokken 4 om morgenen, én time og 45 minutter etter at Titanic hadde sunket. Da lå livbåtene spredt ut over et område på flere kvadrat­ kilometer. Redningsmennene brukte fire timer på å plukke opp alle de 706 overlevende.

De takknemlige overlevende fra til Titanic ga senere 320 medaljer ia. path Car på apet mannsk

SammenkrØpet på dekk om bord på Carpathia, blir de overlevende pakket inn i ulltepper.

TAUSE OVERLEVENDE Kaptein Rostron ble overrasket over hvor stille de overlevende var. Ingen jublet over å ha blitt reddet. Mange kvinner hadde mistet ektemennene sine, og var i sjokk og sorg. Barn som hadde mistet fedrene sine, håpet fremdeles at de skulle bli funnet ved et mirakel. DE DØDE Redningsmennene kom for sent til å berge passasjerene i vannet, som alle døde i løpet av den første timen i den iskalde sjøen. I løpet av de neste dagene kom det flere skip til for å lete etter de døde. Det ble funnet til sammen 337 døde, og 128 av dem ble begravd til sjøs.

1; Overlevende fra livbåt nummer don Gor f Duf o Cosm Sir blant dem stre). (bakerste rad, nummer tre fra ven

NO_pp36_37_The Rescue_06.indd 37

6/24/11 9:39:40 AM


Titanic er verdens mest berømte skip – men bare en håndfull svart-hvittfotografier har vært det eneste som har gitt oss en idé om hvordan skipet egentlig så ut – så langt! Vi har gått tilbake til de opprinnelige tegningene og gjenskapt Titanic med det siste innen digital grafikk. Fargebildene er så realistiske at du nesten føler det som om du er om bord på skipet når du tar deg en rundtur.

EGGktive L L I T a ke inter

s nfantasti tredime ens CD med r lar deg ta en in Se kapte k one ! j c s i a n m a i t i n k T a nder de dtur på u n å u r g l r a e l n sjo et! t, el styrhuse e som drev skip n utsikt fra ele dampkj for å se

NO_ExploreTitanic_CD_PLC_OK.indd 1

Omslagsfotografier: tredimensjonale bilder laget av 
Somchith Vongprachanh, © Carlton Books Ltd. Haveffekt og ventil (Istockphoto.com) og plantegninger av Titanic (Corbis)

JFMAMJJA OND/11/8025 Printed in Dongguan, China

www.busternordic.com

6/24/11 2:29:44 PM

Utforsk Titanic  

Titanic er verdens mest berømte skip – men bare en håndfull svart-hvittfotografier har vært det eneste som har gitt oss en idé omhvordan ski...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you