Page 1

TOGBUS Frederikshavn - Hjørring mandag til torsdagsaftener i uge 14 Mandag til torsdagsaftener i uge 14, dvs. 1/4 - 4/4, er togene mellem Frederikshavn og Hjørring erstattet af togbus efter kl. 22. Togbusserne tager noget længere tid end toget. Der må påregnes op til en times ekstra rejsetid. Skal du rejse mellem Frederikshavn og Aalborg anbefaler vi derfor, at du tjekker på rejseplanen, om der er afgange på rute 973X, der passer dit rejsebehov.

%86

7RJEXV(UVWDWWHU5(PHOOHP )UHGHULNVKDYQ7ROQH +M¡UULQJ

5(IUD6NDJHQ )UHGHULNVKDYQ6W DI .YLVVHO6W 7ROQH6W 6LQGDO6W +M¡UULQJ6W 5(PRG$DOERUJ DI

2%6*Â OGHUNXQ

.¡UHUNXQPDQGDJH!WRUVGDJHLXJH                  

'LUHNWHUHMVHUPHOOHP$DOERUJRJ)UHGHULNVKDYQ IRUHJnUKXUWLJVWPHGUXWH;,SHULRGHQPHG VSRUDUEHMGHHUUXWH;IRUVWÂ UNHWPHGHNVWUD DIWHQDIJDQJH

5(IUD$DOERUJ +M¡UULQJ6W DI 6LQGDO6W 7ROQH6W .YLVVHO6W )UHGHULNVKDYQ6W 5(PRG6NDJHQ DI

.¡UHUNXQPDQGDJH!WRUVGDJHLXJH                  

2%6$OELOOHWWHULQJYHGWRJEXVN¡UVHOVNHUYHG ELOOHWDXWRPDWUHMVHNRUWVWDQGHUSnVWDWLRQHQ

-¡UQV%XVUHMVHU

%DUQHYRJQHPHGWDJHVLPHJHWEHJUÂ QVHWRPIDQJ

;

$DOERUJ)UHGHULNVKDYQ

$DOERUJ%XVWHUPLQDO 9HVWHUEUR ‘VWHUEURJDGH 1U8WWUXS7RUY 6 E\%XVWHUPLQDO 6 E\1RUG 9LNLQJ

1\KROPVWUDQG +DYQHSODGVHQ )UHGHULNVKDYQ6W 5(PRG6NDJHQ 0¡OOHFHQWUHW )ODGVWUDQGFHQWUHW )UHGHULNVKDYQ9HVW

DI

DI

      

      

$IWHQDIJDQJHHIWHUNOPDQGDJH!WRUVGDJHLXJH                                       

2%6*Â OGHUNXQ

      

      

.HROLV7\OVWUXS

;

)UHGHULNVKDYQ$DOERUJ

5(IUD6NDJHQ )UHGHULNVKDYQ6W +DYQHSODGVHQ 1\KROPVWUDQG 6Â E\1RUG 9LNLQJ

6 E\%XVWHUPLQDO 1U8WWUXS7RUY ‘VWHUEURJDGH 9HVWHUEUR $DOERUJ%XVWHUPLQDO

DI

     

     

$IWHQDIJDQJHHIWHUNOPDQGDJH!WRUVGDJHLXJH                              

2%6*Â OGHUNXQ

     

     

.HROLV7\OVWUXS

www.rejseplanen.dk er opdateret med de særlige afgangstidspunkter og strækninger, der gælder de pågældende dage

Profile for BusOgTog2019DK9

TOGBUS / Frederikshavn - Hjørring & XBUS 973X / Aalborg - Frederikshavn | Gyldig 01.04.19 | NJ & NT  

TOGBUS / Frederikshavn - Hjørring & XBUS 973X / Aalborg - Frederikshavn | Gyldig 01.04.19 | NJ & NT

TOGBUS / Frederikshavn - Hjørring & XBUS 973X / Aalborg - Frederikshavn | Gyldig 01.04.19 | NJ & NT  

TOGBUS / Frederikshavn - Hjørring & XBUS 973X / Aalborg - Frederikshavn | Gyldig 01.04.19 | NJ & NT

Advertisement