Page 1

Servicebus med stoppested

Gratis Servicebus i Ballerup

Servicebus med vinkestrækning

me

ken

dam

Aktivitetscentret Parkhuset

erup

marv ej

Ballerup B

Skovlunde st. Lundehaven Plejecenter

oulevard

Lundebjergskolen Lundebjerggårdsvej

rg

Marb

Ballerup Idrætspark

Lilletoften

eve j

Skovlunde Centret

ebje

ækve

j

ing 4

East Kilbride Ballerup idrætsby Badet

j

Rosenhaven Plejecenter

Rosenlundskolen

ej ildev

Ellek

j Åbyve

Lund

ol dan

de Byve

net

Tempovej

Psykiatrisk Center Ballerup

Skovlun

Ag

et

Ejbyvej

Hvor standser bussen? Servicebussen har faste stoppesteder på det meste af ruten. Men på særlige dele af ruten er der etableret vinkestrækninger. Her standser busserne, hvor du ønsker det. Giv blot chaufføren et vink (her på kortet kan du se, hvor vinkestrækningerne er).

Malmparken st.

æng

Moto rr

Elscootere og minicrossere må ikke medtages Bemærk venligst, at det ikke er tilladt at medtage el-scootere og minicrossere i servicebussen. Det skyldes sikkerhedsmæssige årsager og er bestemt af politiet.

Rugvænget Korn v

j

Malmpark en

tripark en

H

Buschaufføren hjælper Køreplanen er tilrettelagt, så buschaufføren har tid til at hjælpe undervejs. Chaufføren venter også med at køre, til alle er på plads.

Byve

Indus

Dag

Ball

Rin g

ve j

Kirstinehaven Plejecenter

4

Ballerup st. Ballerup Centret

Lau

trup

par

By

Bussens indretning En servicebus er indrettet specielt til ældre og gangbesværede, der har svært ved at benytte almindelig kollektiv trafik. Men bussen er naturligvis åben for alle. Servicebussen er mindre end en normal bus. Gulvet i bussen er lavt, og der er mange holdestænger. Der er plads til to kørestole, som let kan køres ind i bussen via en rampe.

Ballerup Rådhus

n

Gratis Servicebus i Ballerup Servicebussen forbinder udvalgte steder i Ballerup og Skovlunde, for eksempel Rådhuset, Pleje- og aktivitetscentre, indkøbscentre og stationer med områder, hvor der typisk bor mange ældre mennesker. Servicebussen er gratis og åben for alle. Den kører i dagtimerne på hverdage. Du kan se ruten og køreplanen i denne folder.


834

mandag - fredag

834 Busrute

Zone

Ba

9.18 18 15.18 9.22 22 15.22 9.30 30 15.30 9.35 35 15.35 9.39 39 15.39 9.46 46 15.46 9.48 48 15.48 9.53 53 15.53 9.59 59 15.59 10.07 07 16.07

Ballerup Idrætsby Ballerup Boulevard

Bybjergvej Ejbyvej Åbyvej Lundebjerggårdsvej Agenetevej Skovlunde Byvej Torvevej Skovlunde st. Lilletoften Ballerup Boulevard Hold-an Vej Bygvænget Hold-an Vej Ballerup Rådhus Bydammen Ballerup st.

42

Servicebus 834

Ballerup st. Psykiatrisk Center Ballerup Ring 4 Ballerup Super Arena Top Danmark Hallen Tempovej Malmparken Harrestrupvej Center Syd Rosenhaven Plejecenter Rosenlundskolen Hybenvænget Skovbyvej Melbyvej Dyrehegnet Vink - Lundebjerg Vink - Johannevej Vieholmen Skovlunde Byvej Skovlunde st. Vink - Lilletoften Tempovej Ring 4 Psykiatrisk Center Ballerup Vink - Kornvænget Parkvej Ballerup Rådhus Ballerup Rådhus Ballerup st.

Gyldig fra 5. januar 2009

Det er gratis for alle at benytte bussen.

Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Tlf. 36 13 14 15 www.moviatrafik.dk

Movia Design 11.08 Foto ©Movia/Jasper Carlberg

10.09 09 16.09

er nt n ce lle et je ej rg s n g le u Ha n je ev te . P dh rk eb of n st nn væ . . t å a d e a n e v st R st r n h lle p p p nm nd ha Lu Li Jo Ko u u 4 ru ru 4 Da en vl er l s o lle l lle p ng ng nk nk nk nk Ri To Ro Vi Vi Sk Vi Ri Vi Ba Ba

9.13 13 15.13

Ballerup st. Ballerup Boulevard

Stoppesteder

Profile for BusOgTog2019DK23

GRATIS Servicebus 834 i Ballerup | Gyldig 05.01.09 | DOT / MOVIA  

GRATIS Servicebus 834 i Ballerup | Gyldig 05.01.09 | DOT / MOVIA

GRATIS Servicebus 834 i Ballerup | Gyldig 05.01.09 | DOT / MOVIA  

GRATIS Servicebus 834 i Ballerup | Gyldig 05.01.09 | DOT / MOVIA

Advertisement