Page 1

FOKUS PÅ NÄRINGSLIVET I STAFFANSTORP 2015

Morgondagen och framtiden är redan här Sidan 4


LEDARE

Staffanstorp är en vinnare! Att 2014 placera sig på plats 16 bland Sveriges 290 kommuner, i rankingen av näringslivsklimat, är otroligt bra! Och på plats 4 bland våra 33 grannar i expansiva Skåne län, är kanske än mer imponerande. Vår VD, Annika Wallin Jalgén, har snabbt kommit in i rollen som VD i Businessport Staffanstorp och har satt en härlig fart på aktiviteten med massor av energi och nyfikenhet. Jag är imponerad av hur snabbt Annika lärt känna näringslivet och kommunen men det kanske är det som utgör grunden i det fina klimat vi har i kommunen. Det finns en öppenhet och en vilja att samarbeta för gemensam utveckling och framgång! Styrelsen har varit en stor tillgång under året! Näringslivsorganisationerna i Staffanstorp har glädjande nog utökat sitt samarbete och det skall bli spännande att se resultatet av detta längre fram. Bra jobbat! Staffanstorp har mycket potential. Låt oss i näringslivet tillsammans med kommunen fortsätta det konstruktiva arbetet som gör oss till en vinnare! Mårten Mårtensson, Ordförande

VD har ordet Mitt i tillväxtregionen Öresund ligger Staffanstorps kommun. Kommunen som växer och precis kommit över 23 000 invånare (vid årsskiftet 22 994 invånare). Mitt emellan två dynamiska städer, Malmö och Lund, samt med närhet till havet västerut och vackra skånska landskap österut. Med allt positivt som händer i vår region så har Staffanstorp de bästa förutsättningar! Tänk bara på närheten till Lund med ESS och MAX IV, Malmö med IKEA hubhult och Malmö Live och vad detta innebär för den enskilde företagaren. Placeringen av Staffanstorps kommun, mitt i denna region, gör att man med spänning ser fram emot de etableringar av företag som kommer i kommunen. Med endast 10 minuter till Lund och 15 minuter till Malmö, närheten till Sturup och till våra stora hamnar ligger Staffanstorp helt rätt på tillväxtkartan. Kommunen har på senare tid klättrat på många rankinglistor och man kan överlag se att man är nöjd och stolt över att bo i kommunen. En bra grund, men det finns ju inget som är så bra att det inte kan bli ännu bättre! Business Port är länken mellan kommunen och företagen. Bolaget ägs till hälften (51 procent) av näringslivet och resten av kommunen. Business Ports styrelse består av tre politiker och sju företagare, vilket ger ett stort inflytande till företagen. Vi arbetar för att göra de bästa förutsättningarna för att driva företag i kommunen. 2 159 företag fanns inregistrerade 31 december 2014. Kommunens företag är allt ifrån små enmansföretagare till större företag med upp emot 100 anställda. Men övervägande delen är små. 2014 startades 142 nya företag i Staffanstorps kommun (källa: UC). Med denna tidning vill vi åskådliggöra mångfalden av företag i Staffanstorp och visa upp en del av de jobbskapare vi har. Kan vi på något sätt vara med och påverka att vi får fler välmående, växande företag i kommunen så hjälper vi också till att skapa arbetstillfällen. Business Port har tre huvudsyften: att bidra till fler nystartade företag, att ge service och skapa möjligheter för befintliga företag och att verka för nyetableringar. I en tid där många stora företag lägger ner sina produktioner blir uppkomsten av nya företag och nya

Innehåll 4 Kommuninfo med Christian Sonesson 6 Öresundsregionen – vad händer? 8 Med hälsan i fokus 9 E-handel utan skylt 10 Doldis med stora marknadsandelar 11 Fler än 30 roterande år 12 Staffanstorps handel 14 Nyföretagande 16 Entreprenörskap 22 Staffantorps största turisttillgång 2

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

Detta är Business Port: Business port ska utifrån affärsmässiga grunder vara en plattform för samverkan mellan Staffanstorps kommun och näringslivet i Staffanstorp, med syfte att stödja en positiv utveckling av både kommun och näringsliv. Vidare ska vi genom vår verksamhet skapa goda förutsättningar för redan etablerade företag i Staffanstorps kommun, samt underlätta för dem som vill nyetablera företag i kommunen, samt i övrigt stödja en positiv social- och kulturell utveckling i kommunen.

entreprenörer allt viktigare! Genom olika samarbeten så skapar vi rådgivning för nyföretagare och utbildningstillfällen medan man bygger upp sitt företag. I kommunens företagshotell Kometen kan man sitta under sin första tid som företagare till ett bra pris, för att få utbyte med andra företagare och närhet till Business Port. Med detta ökar förutsättningarna för det nystartade företaget att växa och få hållbarhet. Business Port gör regelbundet besök hos kommunens företag och med hjälp av den information som kommer utav dessa möten skapar vi förutsättningar för våra befintliga företag. Ofta handlar det om nätverksplatser – möjligheter att mötas och skapa nya affärer. Men det kan också gälla olika stöd då företaget går in i nya faser av sin livscykel. Vi är stolta över den nätverkskultur som finns i kommunen och som skapar gemenskap, affärsmöjligheter och utbyte. Regelbundet arrangerar kommunen i samarbete med Business Port så kallade rådhusluncher där företagare möter kommunen under en lunch. Företagsgruppen arrangerar företagsfrukostar i samarbete med kommunen och båda arrangemangen är välbesökta. Förutom dessa större arrangemang anordnar Business Port även nätverksträffar för mindre grupper. I mycket nära samarbete med Staffanstorps kommun ger vi hjälp till de företag som vill etablera sig i Staffanstorp. Även arbetet i kommunen kantas av den entreprenörsanda som finns väl etablerad hos invånarna. Med både politiker och kommunledning som värnar om företagandet blir företagarna väl mottagna med korta ledtider och konstruktiva idéer för att de ska kunna driva sina företag på bästa sätt. Och trots en ny politisk sammansättning är vi nöjda och glada att företagandet ligger i fokus. Jag vill passa på att tacka alla som engagerar sig. En mängd människor arbetar med att skapa denna fina stämning i näringslivet som Staffanstorp har. Både i sitt yrke, men också ideellt. Det finns hos invånarna i kommunen ett gediget intresse för att skapa det bästa klimatet och det ska vi fortsätta att främja! Annika Wallin Jalgén, VD Business Port

Annika Wallin Jalgén Brynell Design Studio Ann Mellblom, MA Text & Bild Foto: Anita Wallin Exakta AB, Malmö 2015 Business Port Staffanstorp AB Business Port Staffanstorp AB, Box 77, 245 21 Staffanstorp VD, Annika Wallin Jalgén 0709-350099 annika.jalgen@businessport.se www.businessport.se Redaktion: Grafisk form: Text & foto: Omslag: Tryck: Utgivare: Kontaktuppgifter:

Ägaruppgifter: Företagsgruppen i Staffanstorp, 17 procent Företagarna Staffantorp, 17 procent LRF Ekonomi AB, 17 procent Staffanstorps kommun, 49 procent

Gilla oss på facebook!


STYRELSEN

Styrelsen i Business Port Staffanstorp AB 2015 Presentation av nyvalda styrelseledamöter

Mårten Mårtensson MIMS Invest AB, Ordförande

Jörgen Malmberg Företagarna

Christian Sonesson Staffanstorps kommun

Johan Gustafsson Näringslivet, Sparbanken Öresund

Pierre Sjöström Staffanstorps kommun

Michael Sandin Näringslivet, Sandin Ekonomikonsult AB

Björn Magnusson Staffanstorps kommun

Emil Sällvik LRF

Stefan Möller är ordförande för Företagsgruppen. Här gör Stefan ett stort arbete för näringslivet i Staffanstorp. Stefan driver dessutom en enskild firma med verksamhet inom lantbruk. Karin Nilsson driver eget företag med tjänsten Samhällsnyttan. En app och hemsida där man kan betygsätta och kommentera offentliga tjänster, såsom förskolor och äldreboende. Karin Nilsson är även verkställande ledamot i Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. Karin ansvarar för verksamheten på platsen Uppåkra, en av norra Europas mest intressanta fyndplatser. Tidigare var Karin delägare i ett bolag som hjälpte företag med EU-frågor. Lotta Grönvall arbetar tillsammans med sin familj i företaget Hjärupsgården, som är ett företagshotell på Lommavägen i Hjärup. I detta arbete kommer hon i kontakt med många företagare både etablerade, men även många nystartade. Utöver

Karin Nilsson Näringslivet, Stiftelsen Uppåkra arkeologiska center

Lotta Grönvall Näringslivet, Hjärupsgården

det arbetar hon också i bolaget Axilon tillsammans med sin man, där de har specialiserat sig på projektledning av arbetsplatsförändringar och företagsflyttar. Tidigare har Lotta ett förflutet som marknads- och fastighetsansvarig samt kommunikatör inom olika branscher. Björn Magnusson sitter i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för Folkpartiet i Staffanstorps kommun. Förutom de kommunala uppdragen arbetar han som VD för HTW AB i Eslöv. HTW säljer och underhåller maskindelar till livsmedelsindustrin och har 9 anställda. Tidigare erfarenhet har i huvudsak rört sig om B2B inom livsmedelskedjan. Andra uppdrag i kommunen är i det kommunala bolaget SCABs styrelse, samt ordförande i den nyinrättade kostgruppen.

Stefan Möller Företagsgruppen i Staffanstorp

Redo för nästa steg?

Kanske är du redo att ta över. Anställa fler. Satsa på nya och större projekt. Med rätt tjänster och finansiering kan du öka takten och lönsamheten i företaget. Oavsett vad som blir nästa steg är det en god idé att prata med oss när du planerar framåt. Välkommen in till hela Skånes sparbank. Boka rådgivning på sparbankenskane.se

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

3


KOMMUNINFORMATION

Blå balkonger, Foto Staffanstorps kommun Torget, Foto Staffanstorps kommun Företagsfrukost med Christian Sonesson Christian Sonesson på Dollarstores invigning Mellanvångskolan uppträde, Foto Henrik Lethin Mellanvångskolan skåp Mellanvångskolan interiör Hjärup, Foto Tommy Ohlsson Pågatågstation, Foto Staffanstorps kommun Ramslök i blom, Foto Staffanstorps kommun

Det ser ljust ut för Staffanstorp Morgondagen och framtiden är redan här. – Vi är väl förberedda, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson, men trycket på Staffanstorp är hårt. Vi fortsätter att arbeta för att fler företag ska kunna etablera sig och fler invånare ska hitta den bostad de söker här i vår kommun. Vi ska bidra till och dra nytta av ESS Det ser ljust ut för Staffanstorp. Arbetsförmedlingens statistik för januari 2015 visar på stabilt låg arbetslöshet (totalt 2,4 procent, bland ungdomar 3,3 procent). Befintliga företag mår bra. Nya aktörer knackar på dörren och vill etablera sig. I Svenskt Näringslivs rankning över företagsvänligheten hos Sveriges 290 kommuner hamnar Staffanstorp på sextonde plats och i det absoluta toppskiktet ur ett skånskt perspektiv. Norr om Lund växer ESS fram. I dagsläget gynnar detta företag inom byggbranschen. Senare står andra branscher på tur, för att bidra till drift och kringservice runt det stora forskningscentret som kommer att hysa hundratals gästforskare. – Staffanstorp ska både bidra till och dra nytta av ESS och de goda synergieffekter som det för med sig, säger Christian Sonesson.

Ett dynamiskt företagande som skapar arbetstillfällen, är en viktig faktor. En god och fungerande infrastruktur för dem som bor i Staffanstorp men arbetar annanstans och för dem som pendlar till Staffanstorp för att arbeta samt för företagens ut- och inleveranser, är en annan. Därtill behövs tillgängliga och attraktiva bostäder för olika kategorier av människor samt fungerande samhällsservice som skolor och vård. – Vår planberedskap för bostäder är fortfarande god. Flera bostadsprojekt pågår, som Vikhem i Staffanstorp. Andra börjar under sommaren och hösten. Ytterligare projekt får sin start under 2016, som Sockerstan. Skanska har nått punkten för detaljplaneläggning av området kring stationen i Hjärup, förtydligar Christian Sonesson.

knackar på dörren och vill etablera sig. Men mark är en svår fråga. Ägarna är inte alltid helt positiva till att sälja.

Företagen behöver mer än vägar Staffanstorps geografiska läge - nära motorvägar, hamnar och flygplatser – är allmänt känt. Men företagen behöver mer än vägar för att fungera effektivt.

Sådant som ett kommunalråd inte rår över

– En av våra styrkor är snabba svar och hantering till företag som söker mark och bygglov. Vi bildade också vårt nätverksbolag, för att kunna erbjuda företagen den uppkoppling och kapacitet de behöver. Detta har vi uppnått, och erbjuder nu fiber åt hushållen, säger Christian Sonesson.

– Nej, svarar Christian Sonesson, vi bäddar så gott vi kan och jag tycker att vi alla gemensamt har gjort och gör ett bra jobb. Orosmolnen rör sådant som en kommun inte styr över. Man kan till exempel misstänka att en forskarfamilj som ska stanna här ett år eller två inte vill köpa, utan snarare hyra sin bostad. Detta är ett problem i hela sydvästra Skåne. Att bygga hyresrätter är både dyrt och svårt. Den svenska byggindustrin lider av en ganska dålig konkurrenssituation. Motståndet från de statliga myndigheterna är kompakt. Personligen tror jag att Sverige behöver en förenklad byggprocess och en ökad konkurrens på byggsidan, men sådant rår inte ett kommunalråd över…

Ännu en sak som Christian Sonesson trycker på är dialogen mellan näringsliv och kommun:

Strategiska markförvärv

Planlagd mark för verksamheter är också efterfrågad. Här kämpar kommunen för att stå rustad inför morgondagen.

– Vi möts på frukostträffar och luncher. Vi gör företagsbesök. Det handlar om enkla former av möten och träffar, där vi bekantar oss. Då blir det enklare för företagarna att ta kontakt vid behov.

Staffanstorp är dock inte den enda kommunen som vill dela på kakan. För att vara med och plocka de bästa russinen krävs flera olika faktorer.

– Vi har gjort en del strategiska markförvärv, bland annat söder om Frigoscandia. Vi förhandlar om köp av ytterligare arealer, för att ha beredskap när företag

I Staffanstorps kommun finns idag runt 1300 företag. Flertalet företag är mindre och i princip alla branscher finns representerade.

4

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

– Vi ser en mångfald bland företagen som jag tror är bra för kommunen. Detta återspeglar sig också i kommunens stabilt låga arbetslöshet, säger Christian Sonesson.

Lyser då solen från en klar himmel, rakt på Staffanstorp och helt utan orosmoln?


KOMMUNINFORMATION

Kommunfakta INVÅNARE 31 december 2014 hade Staffanstorps kommun 22 994 invånare KOM MUNAL SK AT T 4:e lägst i Skåne: Kommunalskatt 18,79 krona per skattekrona PENDLING Inpendling i kommunen: 3416 per dag Utpendling från kommunen: 8132 per dag SA M M ANR ÄKNAD FÖRVÄRVSINKOMST 305 400 kronor för personer över 20 år. Fjärde högst i Skåne! 282 000 kronor i riket. ARBETSLÖSHET 4,2 % arbetslöshet på arbetsföra personer mellan 16 och 64 år I riket: 6,5% I Skåne: 7,9% SKOLKOM MUN 5:e bästa kommunen i Skåne i Lärarförbundets rankning 2014. 13:e plats i riket. BÄ ST AT T BO ENLIGT TIDNINGEN FOKUS 6:e bästa kommunen i landet att ha familj i. 14:e bästa kommunen att arbeta i. Total ranking i Tidningen fokus var det är bäst att bo: plats 82 av 290

FÖRETAGSKLIM AT 4:e bästa kommunen i Skåne i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. På plats 16 av Sveriges 290 kommuner! NYSTARTADE FÖRETAG År 2014 142 År 2013 139 (Källa UC) 2 159 INREGISTRER ADE FÖRETAG DEN 31 DECEM BER 2014 Enskild näringsverksamhet 49% Aktiebolag 38% Handelsbolag 5% Övriga 8% 135 av företagen har mer än 10 anställda (Källa UC)

VI HÅLLER LOKALER ÅT ANDRA FÖRETAG www.angelica.se

info@angelica.se

046-25 73 00

FEM STÖR STA PRIVATA ARBETSGI VARE 2013 (ENDA ST AB) St Eriks 385 Puls 85 EDP Consult 78 Lundgren Machinery 64 Karaten Bygg 62 (källa Justitia)

I Staffanstorps kommun finns det fler än 2 100 registrerade företag. Att dessa företag får så goda förutsättningar som möjligt är viktigt. Ett gott lokalt företagsklimat kan vara det som gör skillnad vid investeringsbeslut eller beslut om att anställa nya människor. Det är därför glädjande att Staffanstorps kommun återigen placerar sig mycket högt i Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner: 16:e plats av 290 kommuner, fjärde bäst i Skåne. Rankingen bygger på officiell statistik samt enkätsvar från 31 000 företagare. Särskilt glädjande är det att när företagarna själva får svara på hur företagsklimatet är i kommunen så blir siffrorna ännu bättre. På fyra år har vi klättrat från plats 65 till plats 11. Vårt målinriktade arbete med att vara en attraktiv företagskommun ska fortsätta. Christian Sonesson (M) Kommunstyrelsens ordförande

– Vårt gemensamma arbete för ett bättre företagsklimat är en väldigt viktig pusselbit om kommunen även i fortsättningen ska ha växande och konkurrenskraftiga företag.

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

5


REGIONEN

Vart är Öresundsregionen på väg? Vad händer med den dynamiska Öresundsregionen? Är vi på väg mot en ökad integration? Kan den svenska sidan hävda sig mot de tuffa danskarna? Vilken roll spelar ESS i sammanhanget och har Staffanstorp överhuvudtaget med detta att göra? Rätt person att svara på dessa knepiga frågor är Johan Wessman, VD för Öresundsinstitutet.

Finns egentligen den dynamiska Öresundsregionen?

forskningspengar. Detta är utan tvivel negativt.

Det beror på vem man frågar. Lokalt får vi ofta höra hur het och dynamisk vår region är. Ställer du frågan i Stockholm och Göteborg, blir svaret ett annat, och de har på sätt och vis rätt. Vi har underpresterat i Öresundsregionen, men skönjer nu ljusningar.

Samtidigt har Malmö attraherat mellan 30 och 40 nya huvudkontor på tio år, vilket motsvarar närmare 4 000 jobb. Detta är helt klart positivt.

Öresundsregionen är ett område som tar emot ett stort antal flyktingar. Till en början bidrar dessa inte på ett BNPhöjande sätt. I en förlängning kommer de att bli en viktig del av samhället, en ung befolkning som kommer att vara en fördel för vår region. Det finns problem som vi inte ska blunda för. För något år sedan försvann Astra Zeneca från Lund och nyligen fick telekombranschen en rejäl törn. Flertalet av de drabbade personerna kommer att hitta nya jobb inom snart, men vi har tappat viktiga utländska investerare och

6

Hur har det egentligen gått med integrationen under de femton år som bron har förenat Sverige med Danmark? Det har gått upp och ned, men främst uppåt, anser jag. Runt år 2006, 2007 pendlade 20 000 personer över Öresund, många av dem var unga svenskar som hittade jobb i Köpenhamn. Med lågkonjunkturen sjönk siffran och var nere i ungefär 14  000 pendlare. För inte så länge sedan nåddes botten och idag ser vi hur utvecklingen har vänt. Siffran ligger kring 16 000-17 000 pendlare. Men en bro är just bara en bro. Den verkliga integrationen sker genom att

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

människor möts. Här har vi hunnit en liten bit på en mycket lång resa. Det tar tid att förändra folks tänkande. Sverige har efterfrågat ett större engagemang från danskarnas sida. Nu visar danskarna tydligt att de vill vara med. Då höjs oroande röster från den svenska sidan. Man är rädd att Köpenhamn ska sluka oss. Jag menar att det handlar om vad vi själva gör. Ser vi danskarnas intresse som ett hot, kan det bli en självuppfyllande profetia. Samarbete handlar om att två parter kommer överens. Jag tror den processen är igång nu och jag har full tillit till våra politiker. De är kloka nog att förstå det positiva i danskarnas engagemang, men att inte tacka ja meddetsamma.

Finns det verkligt goda exempel på svensk-dansk integration? CMP - Copenhagen Malmö Port - vill jag kalla en sann framgångssaga där man äger något gemensamt, tror på det och litar på varandra.

Johan Wessman VD Öresundsinstitutet

Att Malmö och Köpenhamn har gemensamma kommunplaner för vissa kapitel är också en framgång. Man tittar på vad man kan göra gemensamt för miljö, cykelstråk och i sociala sammanhang. Tunnelbana ingår också i dessa diskussioner, även om en sådan ligger en bit in i framtiden. Helsingborg och Helsingör för också samtal. En frukt härav är att flera av högskolans studenter i Helsingborg nu bor i mindre lägenheter i Helsingör. Att den ena staden har brist på något som det finns gott om i grannstaden, är sådant man kan komma underfund med under värdefulla kaffesamtal!

Kan ESS bidra till ökad integration i Öresundsregionen? Med ESS växer en intressant vetenskapskorridor fram, som sträcker sig från Hamburg, via Köpenhamn till Lund. I Köpenhamn har man investerat i ett datacenter som är kopplat till ESS och i Hamburg finns Exfel och Petra, med


REGIONEN materialforskning som kompletterar ESS och Max 4. Tillsammans blir dessa tre städer ett tungt vetenskapskluster, som är beroende av underleverantörer inom avancerad vetenskapsindustri. Här kan verkligt intressanta företag växa fram, förhoppningsvis i regionala och transnationella samarbeten som bidrar till ökad integration. ESS kräver också att det byggs bostäder och att vi bygger rätt sorts bostäder, för vi vill undvika ett forskarghetto. Med den goda infrastruktur som vi redan har kan man välja om man vill bo lantligt, småskaligt i exempelvis Staffanstorp, i en mindre stad som Malmö, eller i Köpenhamn. Några större avstånd att tala om har vi inte i Öresundsregionen, ännu en faktor som leder till ökad integration.

Hur ser då Öresundsregionens framtid ut, enligt dig? Jag tror på Öresundsregionen och är övertygad om att vi får se en ökad integritet som bidrar till en god framtid. Inom kort står Malmö Live klart, ännu en viktig mötesplats i regionen, kompletterad av området kring Hyllie, med arena, mässa och hotell, av Copenhagen Royal Arena och stora planer på utbyggnad kring Bella Center samt kring huvudstationen i Köpenhamn. Även Ångfärjetomten i Helsingborg ska räknas hit.

Inom tio år är tunneln under Fehmarn Bält, mellan Rødby och Puttgarden, färdigbyggd. Då kör vi, eller åker tåg, från Köpenhamn till Berlin på två och en halv timme. Då börjar också nästa integrationsresa, den med Tyskland. Men som jag sade tidigare, hänger det inte främst på infrastruktur av stål och betong. Vi människor måste ha modet att våga se det spännande och vara öppna för nya möjligheter, mötas och vilja integreras, lita på varandra och vilja samarbeta. Först då kan integrationen bli en positiv verklighet.

Slutligen: Vilken roll kan Staffanstorp spela i sammanhanget? Den rent geografiska positionen gör att Staffanstorp måste vara med. En roll är som bostadsorten med rätt sorters bostäder, bra skolor och service samt ett rikt fritidsutbud. En annan roll är som kommunen som värnar om näringslivet och alla de företag som kan födas, utvecklas och växa sig starka. Dessa är redan idag reella utmaningar för varje skånsk kommun som vill vara alert. Foto: News Öresund, Johan Wessman

Öresundsinstitutet, grundat 2002, är ett danskt-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, konferenser och mediaverksamhet bidrar till ökad kännedom om utvecklingen i den transnationella regionen. Verksamheten bedrivs utan vinstintresse och finansieras av 100-talet medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet, högskolor och det privata näringslivet. Läs mer på www.oresundsinstituttet.org.

Vägledande produkter - tryggare trafik!

www.blinkfyrar.se Industrivägen 6, 245 34 Staffanstorp 046-25 62 30

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

7


HÄLSA

”Vård på väg” står det på HMC:s bilar. – Om vi anser det vara klokare att vi besöker våra patienter än att de kommer till oss, gör vi hembesök. Detta är något vi vill utveckla, säger Anders Tegenrot. På bilden HMC:s team som arbetar med att starta och bygga upp nya vårdenheter. Från vänster VD Anders Tegenrot, ledningssekreterare Sharon Folker, verksamhetschef Elisabeth Friberg och controller Christel Hall.

HMC vill sudda ut gränserna mellan hälsovård och friskvård När HMC öppnade en vårdcentral i Hjärup, lät tillströmningen av kunder inte vänta på sig. Dittills hade de fått nöja sig med en filial till primärvården i Staffanstorp, med sparsamt öppethållande.

Ganska snart spred sig ryktet och lockade såväl Staffanstorpsbor, Lommabor som Åkarpsbor att byta vårdcentral och lista sig hos HMC i Hjärup. Någon större satsning på marknadsföring hade man inte gjort. – Jag tror anledningarna är flera; vår bemötandekultur, det direkta samarbetet mellan våra olika kompetenser vid ett och samma besökstillfälle och att vi är duktiga på att ”prata på riktigt” med våra kunder, säger Anders Tegenrot.

Staffanstorp nästa I fjol fick HMC utmärkelsen Gasellföretag. – Det är inget vi har strävat efter. Samtidigt är det roligt att någon ser och uppmärksammar vår organiska tillväxt och vår sunda ekonomi. Jag ser det som ett kvitto på att vi har hittat en bra arbetsmetod och struktur för att etablera nya vårdenheter, fortsätter Anders Tegenrot. HMC finns idag på fyra orter; Hjärup, Lomma, Malmö och Landskrona. Nästa ort på agendan för etableringar är Staffanstorp.

8

– Om allt går enligt planerna öppnar vi den första september 2016, i Hälsohuset mitt i Staffanstorp, vid Studio S. Vårdavtalet med Region Skåne är godkänt. Vi förhandlar nu med fastighetsägaren om slutdetaljerna. Därpå börjar de bygga, säger Anders Tegenrot. Med HMC i Staffanstorp förverkligas en vision som Anders Tegenrot har burit på länge, visionen om att sudda ut gränserna mellan hälsovård och friskvård. Entrén är gemensam med Studio S. En smoothie eller kopp kaffe i receptionen avnjuts lika gärna av någon som ska till läkaren som av någon som ska träna på gymmet. Sida vid sida, förhoppningsvis i bästa samspråk. – Sedan en tid tillbaka finns en av våra sjukgymnaster på Studio S ett par dagar i veckan. Detta vill vi förstärka när vi blir grannar. Den som rehabiliteringstränar hos sjukgymnast kan då slussas ut på ett bättre sätt i egen träning på Studio S. Då kan sjukgymnasten finnas med och ge svar. För någon som inte har tränat fysiskt förr, och känner hur pulsen ökar drastiskt,

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

kan en psykolog från HMC finnas som stöd vid exponering för fysisk ansträngning, framhåller Anders Tegenrot.

Nya lokaler i Hjärups centrum Samtidigt som etableringen i Staffanstorp blir alltmer konkret, genomgår HMC:s vårdcentral i Hjärup en stor och välkommen omvandling. – Vi flyttar in i splitternya lokaler i Hjärups centrum. Vi har fått vara med och utforma från det tomma pappret. Det betyder ändamålsenliga lokaler och att vi alla kan samlas under samma tak. Inflyttning planeras kring eller strax efter årsskiftet, berättar Anders Tegenrot.

Våga ställa frågorna Men hellre än nya byggnader och antal listade patienter, vill läkaren Anders Tegenrot prata om vårdpersonalens förändrade roll. Om vetenskapens nya rön kring hälsa och rörelse. Om den nödvändiga förändring som han anser att vården står inför. – Det sker mycket som är otroligt intressant inom området rörelse och hälsa. Många saker som vi tror oss ha vetat,

bevisas nu vetenskapligt. Samtidigt kommer rön som vi inte har anat tidigare, men som vi måste ta till oss. En hel del universella sanningar måste utmanas. Vad vi äter, dricker och hur vi rör oss har en stor inverkan på vår hälsa. Parallellt förstår vi att alla inte svarar likadant på träning och terapi. Träning måste bli mer individuell. Detta gäller också vården. Jag tror att vi som arbetar inom vården måste omvärdera våra roller. Vår kompetens förlorar inte i betydelse, däremot tror jag vi måste se oss som guider mot ett sundare liv och, som jag sade tidigare, våga ”prata på riktigt”. Det betyder att vi måste ställa de obekväma frågorna, våga lyssna, vilja lyssna och, utifrån patienternas egna önskningar, coacha till ett sundare liv. Det låter som en sund filosofi. Den har säkert bidragit till att närmare 7000 av Hjärups ungefär 5000 invånare är listade på HMC:s vårdcentral i Hjärup.


E-HANDEL

– Genom att förvärva grannfastigheten har vi säkrat vår framtid, säger VD David Svensson. Varje dag lämnar runt 250 order elbutik.se i Staffanstorp. Här försluter Mathias Pedersen en av dagens order. Torsdagarna är jäktigast, alla vill ha material till helgen.

elbutik.se – företaget som plockade ner skylten Med fler än 40 000 produkter i sortimentet, varav 7 000 lagerförda, torde elbutik.se vara en av Staffanstorps största affärer. – Förvisso, men inget ställe där man fysiskt går runt och shoppar. Hos oss handlar man på nätet, förklarar David Svensson, andra generationen i familjeföretaget och VD sedan två år tillbaka. elbutik.se marknadsför elprodukter via nätet. Från vägguttag och kablar till belysning, värme och ventilation. Från en TV-kabel till allt som behövs för en nybyggnation. Fem dagar i veckan, lagom till eftermiddagskaffet, dyker en lastbil från Schenker upp för att hämta de runt 250 order som har plockats ihop och paketerats under dagen. Numera går plockorderna automatiskt ut till lagerpersonalens handdatorer, vilket avsevärt har underlättat hanteringen. Dagen därpå når leveranserna sina mottagare, från hyfsat händiga hemmafixare till proffs. – Torsdagarna är vår jäktigaste dag. Man vill ha produkterna till helgen, det är då man har bäst med tid för att fixa därhemma, berättar David. Idag är runt 70 procent av kunderna privatpersoner, men proffsen är en stadigt ökande kundgrupp, fortsätter David: – Allt fler företag upptäcker att våra ordinariepriser ligger under de priser de betalar hos andra leverantörer, trots mängdrabatter.

Kraftfull hemsida Marknadsföring sker genom Google, prisjakt, där elbutik.se ständigt dyker upp. Google Adwords, där du betalar för att hamna högt upp, är ännu ett hjälpmedel. – Tillsammans med vår egen kraftfulla

hemsida. Vi har två personer som enbart arbetar med denna, för att bygga söksträngar, ständigt förstärka den och se till att de resultat du får hos oss är relevanta. Vi har också egna fotografer. Produktbilder från tillverkare håller ofta dålig kvalitet. Då är det bäddat för missförstånd. Genom egna, riktigt bra produktbilder undviker vi returer för att fel vara beställdes. Det betyder färre missnöjda kunder och sparad tid för oss, förklarar David. Att ständigt vara uppdaterad om vad som händer på den globala marknaden, är också en viktig del. En Kinaresa per år är minimum för David, ofta i sällskap med pappa Sven:

2010 köpte vi fastigheten här i Önsvala. Här har vi kunnat växa och kommer att växa betydligt mer. En andra våning inreddes i vintras, vilket var möjligt tack vare takhöjden på sex meter. Om någon månad gjuter vi här på tomten plattan för en rejäl utbyggnad av lokalerna. Efter sommaren ska byggnaden uppföras. Vi har också förvärvat grannfastigheten, för att säkra framtida behov, berättar David. Det verkar behövas, för under 2013 ökade elbutik.se omsättningen med 40 procent. I fjol var motsvarande ökning 30 procent. I år pekar försäljningssiffrorna än brantare uppåt och David spår att omsättningen 2015 kommer att överstiga 50 miljoner

kronor, vilket verkligen inte är illa travat av den trettonhövdade personalstyrkan. I fjol kunde man dessutom glädjas åt att utnämnas till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Hur var det då med skylten som plockades ner? – Den fanns där i början, men som webbutik är det inte helt lätt att hantera kunder som knackar på dörren. Därför tog vi ner skylten. Det händer fortfarande att kunder kommer hit och vill handla. Vi gör vårt bästa för att även ta hand om dem, lovar David.

– Kina är tacksamt att arbeta med. Man är lyhörd för våra önskemål om anpassningar. Vi importerar bland annat mycket belysning från Kina och känner att vi kan erbjuda våra kunder ett bra pris. Priser är för övrigt något som tar mycket tid. Många i branschen lägger på fem procent över hela sortimentet, när de nya prislistorna kommer. Så gör inte vi. Här är det handpåläggning i princip varje dag.

Säkrad framtid elbutik.se grundades av Sven Svensson i familjens bostad i Kabbarp år 2005. – Men snart blev vi trångbodda. Därför flyttade verksamheten till Fabriksvägen i östra Staffanstorp, för att kort därpå hyra lokaler i Landskrona under något år. År

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

9


ENTREPRENÖR

EDP Consult – doldis med stora marknadsandelar I början av det glada 80-talet, när utvalda medarbetare skickades på ADB-kurser och det fåtal hemdatorer som fanns hade namn som Commodore 64 eller ZX80, var Mikael Nyquist datakonsult i Lund och hjälpte företag att välja rätt system för ekonomisidan. – Det känns som ganska länge sedan, säger Mikael Nyquist, VD för EDP Consult med 90 anställda och adress på Järnvägsgatan i Staffanstorp. Mikael Nyquist, VD EDP Consult

Mjukvaruveteranen Mikael Nyquist verkar dock nöjd med utvecklingen. Han berättar gärna om vägen från ensamföretagare till VD för ett bolag med närmare 100 medarbetare. Han medger utan omsvep att han flera gånger har snubblat in på spår och vägar som har visat sig leda alldeles rätt: – När jag hjälpte folk med ekonomiprogram snubblade jag in på elektronik och mjukvaror. Jag kände att det var ett intressant område. Så hörde någon före detta kollega av sig och undrade om jag inte kunde skapa ett specifikt program för att hantera en kommuns bygg- och miljöförvaltning. Jag svarade att det kunde jag nog. Och på den vägen är det, som man brukar säga.

Programvaror för kommuner och landsting EDP Consult utvecklar och säljer programvaror för kommuner, landsting och statliga verk. Ett exempel är ärende- och tillsynsprogram för miljö- och byggförvaltningar. I detta program hanteras alla tillsynsobjekt, som livsmedelslokaler, de prover och kontroller en kommun genomför i dylika lokaler samt den dokumentering som lagen kräver. För hanteringen av bygglov och allt som kretsar kring sådana, finns också programvaror designade EDP Consult. – Vi har även ett andra ben att stå på, men det brukar folk inte vara lika glada över, säger Mikael Nyquist, det gäller all grunddatahantering för vatten och avfall. Med våra programvaror hanteras också

Kostnadsfri rådgivning! Affärsnät i förnyelse! Gå med Du också! staffanstorp@foretagarna.se

10

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

all debitering kring sådant, enkelt uttryck vattenräkningen och räkningen för renhållningen. Med våra program förenklas och effektiviseras också körlistorna. Vilka kärl ska hämtas på vilka adresser just idag? När måste chauffören vända för att själv köra och tömma bilen? Systemet är oftast online, vilket gör att chaufförerna kan göra avvikelserapporter i realtid. Fru Karlsson har kört ut fel kärl idag, alltså har detta inte tömts. Det underlättar för kommunen eller entreprenören när fru Karlsson, fem minuter senare eller dagen därpå, ringer och klagar över utebliven sophämtning.

En och en halv konkurrent På frågan om EDP Consult har många konkurrenter på marknaden, blir svaret ”en och en halv på miljö- och byggsidan”: – Vi har 55 procent av marknaden och det finns ännu en aktör som är förhållandevis stor. På vatten- och renhållningssidan finns en handfull aktörer, men 220 av Sveriges 290 kommuner har valt oss som programleverantör. Många kunder i kombinationen med avancerade program betyder att EDP Consult måste erbjuda utbildning. Denna sker nästan uteslutande i Staffanstorp, som därmed hamnar på kartan för folk från Ystad till Haparanda.

Söker fler utvecklare Den en gång så stora tomten på Järnvägsgatan är nu fullt utnyttjad och nästan lika fullt befolkad. En byggnad har blivit två, och med tiden tre, som sedan har byggts samman samt fått en ovanvåning.

– Ändå är vi för få, säger Mikael Nyquist, vi skulle kunna och vi skulle vilja växa. Platsmässigt skulle det nog gå att lösa, men vi hittar inte rätt arbetskraft. Vi söker ständigt fler utvecklare. Är de civilingenjörer kan det vara bra, men man behöver inte ha läst på högskolan. Ett brinnande intresse, fallenhet och erfarenhet smäller högre än utbildning.

En kundkrets utan konkurrens Mikael Nyquist säger att EDP Consult jobbar i en unik värld med en mycket trevlig stämning: – Hade vi levererat programvara till det privata näringslivet, hade varje kund ruvat på sina hemligheter och förbättringar. Men våra kunder är till stor del kommuner. Här delar man istället med sig. Vi träffar våra kunder på konferenser som EDP Consult arrangerar vid ett par tillfällen varje år. Här lyssnar vi till våra kunder för att förstå hur de använder programmen, vilka funktioner de saknar och vad som kan göra våra produkter ännu bättre. Efter att ha lyssnat till våra kunder, de som vet bäst, går vi hem och gör vår läxa. För de förhållandevis små summor man betalar i exempelvis support, får man förbättringar för miljoner. Avslutningsvis ett litet ”ps” till kommuner och till fru Karlsson: Genom EDP Consults program finns även en sms-tjänst som meddelar att idag är det dags att köra ut det gröna kärlet! Då ska det mycket till för att det ska bli fel! Foto: EDP Consult


FÖRETAG

VK Mekaniska – fler än 30 roterande år I mer än 30 år har svarvarna roterat och fräsarna skurit på VK Mekaniska AB. Under fjolåret, med nya ägare, gick företaget in i en ny, utvecklande och expansiv fas.

VD Alf Ericsson, med den nya flerop-maskinen i bakgrunden, för stor för att rymmas i bild, men synnerligen effektiv.

Dags för företagsfrukost Under 2013 köptes VK Mekaniska av Bromöllabaserade företaget G. Larsson Starch Technology AB. – Det var ett strategiskt köp, förklarar VD Alf Ericsson, VK Mekaniska var till salu. Med en ny ägare kunde företagets inriktning ha förändrats och Larssons i Bromölla kunde ha gått miste om en av deras största och äldsta leverantörer av plastblock, som är en viktig huvudingrediens i deras produktion av stärkelsefabriker. De tog över som ny ägare och säkrade därmed sina framtida leveranser. Samarbetet fungerar fantastiskt bra. De positiva förändringarna är många och stora.

Legotillverkning VK Mekaniska AB utför legotillverkning. Materialen man arbetar i är rostfritt stål, järn, mässing, koppar, aluminium, bakelit, plast och rödgods.

Fredagen 31 oktober klockan 07.30 – 09.00 Plats: Rådhuset, Staffanstorp

avstånd av yttersta vikt. En viktig del i vår snabba service är att vi kapar materialet själva. Att bero på en tredje part kan innebära att vi behöver vänta en eller två dagar på en kapad bit. Sådana situationer vill vi undvika, säger Alf.

Malmö FF

identifierats. Runt 125 av dessa är idag åtgärdade.

Metaller tar vi från Moder Jord. Vi ska inte slösa med dem!

Allt spill återvinns Sveriges bästa fotbollsklubb nu och genom alla tider.

Ett stort steg i effektiviseringsarbetet togs under 2014, men investeringen av en flerop-maskin, en skärande bearbetMarknadsföring är inget som står i fokus ningsmaskin som klarar av flera olika redagen den 31 oktoför VK Mekaniska. operationer. ber välkomnar vi två

– Allt spill återvinns, även plastmaterial, och varför slänga något som vi får betalt för? frågar Alf retoriskt.

F

representanter – I vår bransch känner alla någon, som för Sve– Den största enskilda investeringen i riges bästa fotbolsklubb idag känner någon. Då sprids ett gott rykte. Vi företagets historia. Den nya maskinen och genom alla tider. får fler förfrågningar än Till vi har kapacitet till. kom-är större, modernare, snabbare och mer företagsfrukosten två viktiga spelare i Men det är så här vi villmer jobba, med långa, flexibel än någon maskin vi har investerat MFF-organisationen, dels goda och förtroendefulla kundkontakter, i tidigare. Den är också mer energisnål, VD Niclas Carlnén och dels betonar Alf. Försäljningschef Magnus vilket rimmar väl med vår miljöfilosofi,

Svensson som har ansvaret för berättar Alf med en stolt gest över den MFF:s företagsnätverk. jättemaskinen som är på tok Missa denna möjlighetjapanska att Med de nya ägarna och Alfinte som ny VD, Med det smarta verktygsskåpet, nästan som en lyssna på framstående repreför stor för att rymmas på bild. har VK Mekaniska kraftigt effektiviserat läskedrycksmaskin, behöver ingen längre leta efter rätt sentanter för Malmö FF, som verktyg, något som tidigare tog varje anställd runt 30 berätta om vad som händerIi VK Mekaniska AB:s företagsfilosofi arbetet: minuter om dagen. en förening, nu och framöver är miljötänkandet en viktig ingrediens. – Larssons i Bromölla gav mig VD-mansom Malmö FF, när framdatet och uppgiften attgångarna se överbåde vadsportsligt som och ekonomiskt varit så stora som Foto: Stefan Svensson Spegeln behövde ändras. Vi räknade bland annat under år 2014. Ny hemsidesadress:

132 förändringar

tagsföreningens årsmöte – Vi är långt ifrån ensamma på marknaden, men har gedigen erfarenhet av att skära i rostfritt, duplex och SMO. De senare båda materialen är oerhört svårbearbetade. SMO är ett väldigt slitstarkt rostfritt stål, vilket gör materialet viktigt för livsmedelsmaskiner. En av våra viktiga kunder inom denna bransch är naturligtvis Tetra Pak, berättar Alf. Andra namnkunniga kunder, utöver de egna ägarna, är Getinge och Sandvik. – Kunderna finns i vår närhet. Som tumregel säger vi högst en timmes bilresa härifrån. Detta för att vi ska kunna säkerställa korta leveranstider och snabb service. Det handlar ganska ofta om akut service, maskiner som inte får stå stilla. Då är korta

fgstaffanstorp.se

ut att varje anställd ägnade cirka 30 miKlockan 7.30 inleder André Johansson, områdesansvarig, från CONNECT Skåne som är ett ideellt nätverk som bygger nuter av arbetsdagen åtpåatt förflytta sigoch medlemmarnas kompetenser. Nätverket består av ett 80-tal skånska företagspartners och 400 ett starkt nätverk mellan maskinen och programmeringsindividuella medlemmar som stöder verksamheten, i huvudsak erfarna personer från professionella tjänsteföretag, riskkapitalbolag och storföretag. Tillsammans med ett antal offentliga aktörer utgör de grunden i vårt arbete med att förmedla rummet. Med ett nytt system kunde vi KOMPETENS, KONTAKTER OCH KAPITAL. Deras engagemang är frivilligt och sker helt utan ersättning. eliminera den tiden. Varje anställd ägnade OBS! Alla intresserade företagare är välkomna på frukostträffarna. också dagligen runt 30 minuter åt att hitta -Kaffet är nybryggt,

Staffanstorps rätt verktyg. Därför investerade vi i ett största Företagsgruppen Nästa frukostmöte: 28 november i Rådhuset Möller Program ej spikat. verktygskåp där varje Stefan anställd knappar företagsnätverk! Ordförande vilket in sin kod, anger på en touchscreen verktyg man behöver Frukostmötena och får ut detta, arrangeras av Företagsgruppen i Staffanstorp Bli medlem du också! - kommunens största och lokala nätverk samtidigt som verktygsskåpet håller koll för företagare. Samarbetspartner är Staffanstorps kommun på när ett visst verktyg börjar ta slut. Då Styrelsen skickas automatiskt ettFöretagsgruppen meddelande till Ordförande Vice ordförande i Staffanstorp Stefan Möller Joakim Karlé inköparen. Box 158

Alf gör löpande förbättringseffekti245 22och Staffanstorp viseringsanalyser. Totalt har 132 punkter

Staffanstorps Gästis 046-254002

Elkedjan 046-254030

frallorna är frasiga och du är hjärtligt välkommen!

Dags för nästa Fruko

Torsdagen 22 novembe

Plats: Rådhuset, Staf Sekreterare Susanne Linné Nilsson Handelsbanken 046-250631

Kassör Mats Persson SEB 046-39 81263

Il

Ordinarie styrelseledamot: Christian Ask, Ask Fastighetsförmedling 046-5402701

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

11

E g

M


HANDEL

Staffanstorps Handel – vi möter framtiden Royal Blommor

Djur&Natur

Mor och dotter, Dorota och Karolina Skawinska, lever ett liv bland blommor, prunkande grönska och vackra ting.

Djur&Natur är Svenska Foders butikskedja för dig som har husdjur och för alla trädgårdsälskare. Kerstin Bagge och Ulrika Klang tar emot i butiken på Knästorps Kvarnväg, dold bakom de höga silotornen.

– Man blir glad av att driva blomsterhandel, säger de båda med ett skratt. På Royal Blommor, berättar Dorota och Karolina, känner man inte bara igen kunderna, man har koll på vem som köper vad i familjen och vilken hustruns favoritblomma är: – Maken som kommer in och säger ”Min hustru fyller år, ni vet vilka blommor hon tycker bäst om”, är ingen ovanlighet, och visst vet vi! I sortimentet ingår även ett rikt utbud av presentartiklar och inredningsdetaljer. Bland annat glas, servetter, brickor och kuddar signerade Carolina Gynning.

– Vårt sortiment omfattar det mesta för hund, katt, kanin, marsvin och gårdens djur, som höns. På hästsidan finns produkter för hästen själv, stall och ryttare. Även inom stängsel har vi de produkter som krävs, från stolpar till elaggregat, berättar Kerstin Bagge. Glädjande nog för villaägare med odlarintresse, finns planteringsjord från Södra Århult i sortimentet. – Den såldes på Skåneplantor och efterfrågas av trädgårdsentusiasterna som inte nöjer sig med mindre. Här finns även fröer, sättpotatis och sättlök, tipsar Kerstin Bagge.

Lojo Vilken tvååring hinner slita ut sina gummistövlar? Hur länge passar en klänning i storlek 90 centilong? I somras startade syskonparet Lottie och Johan Sköld företaget Lojo: – Vår affärsidé är att låta kläderna få hänga med ett tag till. Här säljs begagnade barnkläder, från 50 till 128 centilong. Undantaget tjockare ytterkläder, kostar de flesta plagg 20 kronor. Kläderna säljs i partier på Tradera och Blocket, samt i minut varje torsdag eftermiddag mellan klockan tre och sex, från butiken på Hjärupsgården. Välj bland strumpbyxor, haklappar, byxor, klänningar, skor och overaller. – I kläder från Lojo har alla föräldrar råd att låta sina barn busa runt ordentligt, säger Lottie Sköld.

Tempo Fia-Lottas Drömhus Sedan ett halvår driver Sofie Hansson butiken Fia-Lottas Drömhus, på Lundavägen i Staffanstorp, en spännande butik att botanisera i: – Här finns roliga, vackra detaljer för hemmet, från det romantiskt skira till det robusta, något för alla smaker och stilar, säger Sofie Hansson. Sjalar och smycken, kuddar och plädar flankeras av stearinljus, presentartiklar och teer. – Det är ganska få presenter jag slår in. Här köper de flesta saker till sig själva. Man unnar sig vackra föremål till en rimlig peng, betonar Sofie Hansson. På verandan vid entrén lockar trädgårdsaccessoarer. Vid kassadisken frestar retrogodis. Vem kan motstå bugg och violpastiller?

Sedan mars 2012 driver Ronnie och Paula Andersson Tempo på Jakriborg – Hjärups enda livsmedelsbutik. – Vi tog över för tre år sedan, för vi ville inte att Hjärup skulle bli utan sin matbutik. Tempo vill vara den nära butiken för alla som bor i Hjärup. Vi önskar att fler upptäcker oss och kompletteringshandlar här. Vissa påstår att det inte finns någon kommersiell service i Hjärup. Tempo är en fullsortimentsbutik med manuell disk för ost, chark, kött och en del egna produkter, som vår mycket uppskattade potatissallad, säger Ronnie Andersson. Genom Tempo på Jakriborg, med generösa öppettider varje dag, finns även Schenkers paketutlämning på nära håll för alla Hjärupsbor.

12

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se


HANDEL

Stjernfeldts Begravningsbyrå Stjernfeldts Begravningsbyrå är byrån med fokus på personliga begravningar. – Vi ser gärna att begravningsceremonin är ett avsked, men också en hyllning till någon som vi älskar, berättar Shirine Stjernfeldt, som sedan i fjol driver sitt företag på Hjärupsgården. – Vi tar inte emot en beställning. Genom att samtala om personen med de anhöriga, kommer vi fram till hur vi kan göra ceremonin speciell och personlig. Vi är nära, engagerade och finns med som stöttepelare genom hela arbetet.

Lantkäk Vad går upp mot en mustig köttgryta eller en härligt välhängd biff? Men allt fler ställer sig frågan var djuret kommer ifrån och hur det växte upp. – Lantkäk är ett webb-baserat köttlådeföretag som förser kunderna med närproducerat kött från våra fina skånska gårdar. Köttet i våra lådor är framtaget med hjälp av genuin kunskap om samspelet mellan djur och natur. Vi verkar för ett öppet landskap, ett klimatsmart kött och svarar gärna på kundernas alla frågor, säger Josefine Weber. Bakom varumärket finns just Josefine Weber (nötkött) tillsammans med Erika Järlesäter (fläskkött) och Marie Andersson (lammkött). Utlämning av köttet sker kvällstid på gårdsbutiker, som Solnäsgården i Fjelie.

Stjernfeldts Begravningsbyrå samarbetar med Ravn & Taylor för all familjejuridik. – De förklarar så att man förstår och arbetar i samma jordnära anda som vi, säger Shirine Stjernfeldt.

Pyret & Snäckan På Pyret & Snäckan har produkterna glada namn som Bugaboo, Babybjörn, Tako, Britax, SkipHop och Be Safe. – Bugaboo är barnvagnarnas Rolls-Royce. Tako är ett mycket prisvärt polskt varumärke, berättar John Hadenius, företagets grundare. Pyret & Snäckan har funnits i fem år. Idag har man butik på Rondellens handelsområde. – Vi tror på att både finnas som webbutik och som fysisk butik. Vi arbetar mycket med vår hemsida och dess användarvänlighet. En barnvagn idag består av många delar; liggdelen, sittdelen, bildelen och många tillbehör. Det ska vara enkelt att hitta och bygga den barnvagn man vill ha, även om man inte har möjlighet att komma till butiken, säger Johan Hadenius.

Arcus Familje- & Begravningsbyrå – Vår 20-åriga erfarenhet, stora engagemang och våra verkligt duktiga musiker hjälper oss att göra varje begravning till en värdig och vacker ceremoni med ett fint och personligt avtryck, säger Jimmy Serler på Arcus Familje- & Begravningsbyrå, med adress Bråhögsplatsen i Staffanstorp. I Staffanstorp etablerade man sig i höstas. Jimmy Serler säger att Staffanstorp har varit en positiv upplevelse: – Vi har blivit mycket väl bemötta, inte minst genom våra föreläsningar inom familjejuridik i livets olika skeden. Dessa och andra föredrag kommer vi att fortsätta med.

Sportringen Sedan två år finns Sportringen på bästa plats i Staffanstorp, mitt emot Bråhögsbadet. – Vi tror på service och närhet, säger de båda delägarna Roger Esbjörnsson och Eva Permbeck. Det breda, färgglada sortimentet täcker det mesta som motionären, fotbollsspelaren, simmaren, friluftsmänniskan och flera andra idrottskategorier kan önska sig. – Här finns även allt för våra barns skolgymnastik, deras skolväskor och gummistövlar, inflikar Eva Permbeck. Sportringen ingår i Sveriges största kedja inom branschen, med totalt 200 butiker från norr till söder. – Vi är stora, vilket betyder konkurrenskraftiga priser, ändå är vi lokala och samarbetar med föreningslivet, inte minst SK Triton och KIF, betonar Roger Esbjörnsson.

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

13


NYFÖRETAGANDE

Nyföretagande Förr i tiden präglades vårt arbetsliv av entreprenörer och egna företagare. Under lång tid har Sverige sedan kännetecknats av stora företag och en anställning i företag är idag det vanligaste sättet att få en sysselsättning. Med nedläggningar, fusioner och utflyttning av bolag står vi inför en förändring och möjligheten till lång anställningstid minskar och ger oss en ny verklighet att förhålla oss till.

Nya lokaler Emballagehuset har flyttat till nya lokaler på Fabriksvägen 5 under 2014. Bolaget har startat upp en ny produktionslinje i Staffanstorp där de tillverkar wellpappförpackningar. I Staffanstorp finns fem anställda. Totalt har företaget 35 anställda och finns i Staffanstorp och i Anderslöv. VD för bolaget är Johan Stolpe.

Accustor – nytt företag inom bilinredningar Accustor öppnade sin verksamhet på Önsvala Allé under 2013. Företaget inreder bilar efter kundens önskemål. Ägarna heter Jerry Hansson och Peter Nordqvist och de har idag 6 anställda i bolaget.

Ett av Business Ports syften är att underlätta för skapandet av egna företag. Ett nystartat företag innebär ofta anställningar och fler arbetstillfällen. I en undersökning gjord av Svenskt Näringsliv ligger Sverige klart under genomsnittet bland EU-länderna när det gäller antalet företagare i förhållande till arbetskraften. Business Port påverkar på de sätt vi kan. Peter Nordqvist och Jerry Hansson

Starta-eget seminarier Business Port bjuder in till seminarier om att starta eget några gånger per år på företagshotellet Kometen. Dessa seminarier riktar sig till de som funderar på att starta eget. Det finns många frågor på vägen, både mjuka frågor men även praktiska, och en del frågor besvaras under dessa tillfällen.

Rådgivning och mentorskap Till Business Port kan man vända sig till då man behöver rådgivning, dels inför att starta eget men också för rådgivning under den första tiden av sitt företagande. Du kan få rådgivning dels genom Business Port men också genom Nyföretagarcenter Syd som håller rådgivning på Kometen tre gånger per termin.

TRK Kontrolladministration AB etablerar sig i Staffanstorp TRK Kontolladministration AB etablerar sig på Meteorvägen i Staffanstorp. Nybygget är påbörjat och beräknas vara klart för inflyttning under sommaren 2015. TRK står för Teknisk röntgen kontroll och bolaget besiktigar svetsade konstruktioner, tankbotten-scanning mm. Företaget är ackrediterat av Swedac som provningslab i olika provningsmetoder. Bolaget finns idag i Malmö och har 14 anställda.

Företagsskolor Staffanstorps kommun och Business Port samarbetar med Nyföretagarcenter Syd i Malmö. Genom dem har företagaren möjlighet till fortbildning i att driva företag genom att gå i Företagsskolor. Dessa är gratis för företagen i Staffanstorps kommun och här kan man lära sig om marknadsföring, affärsplan, den globala marknaden, bokföring och mycket mer. Du har också möjlighet till att få rådgivning samt juridisk och ekonomisk hjälp.

Byggarbetsplats på Meteorvägen, mars 2015

Nätverk för småföretagare Företagande är roligt och spännande, men ibland kan man som småföretagare känna sig ensam i vissa frågor. Därför har vi på Business Port ett nätverk för småföretagare som träffas regelbundet. I nätverket hjälper man varandra med idéer, kontakter och delar med sig av sina erfarenheter. Genom att delta i olika nätverk utökar du dina chanser att skapa affärer och långsiktiga hållbara företag.

Nytt industrihotell i Staffanstorp Under 2015 står det nya industrihotellet klart på Kometvägen utmed väg 108 i Staffanstorp. Hotellet vänder sig främst till mindre företag och i fastigheten finns lagerlokaler från 20 kvadratmeter upp till 200 kvadratmeters industrilokaler. Konceptet liknar ett kontorshotell men inriktningen är på industri och lager. Till varje industrilokal finns personalutrymme samt pentry och kontor. Ägare till fastigheten är Renova Fastigheter.

Tel 0708-88 71 17 www.renova-fastighet.se

14

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

Hyresgäst på Industrihotellet och ny företagare i Staffanstorp Nya hyresgäster på Industrihotellet är AutoGruppen Kjellsson, som är ett nystartat företag i Staffanstorp. Bolaget arbetar med försäljning av bilar i lite lyxigare klass som sportbilar, lyxbilar, cabrioleter och premiumbilar. Ägare till bolaget är Niklas Kjellsson samt Mikael Kjellsson.


NYFÖRETAGANDE

Företagshotellet Kometen

Nya företag på Kometen Digital Balans I januari 2015 startade Patrik Smetana företaget Digital Balans. Ett företag som hjälper människor som fastnat i ett spelberoende.

Företagshotellet Kometen är kommunens företagshotell och förvaltas och ägs av Staffanstorps Kommunfastigheter. På Kometen sitter delvis kommunens olika aktiebolag: Staffanstorps Centrum AB, Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Kommunfastigheter AB samt Staffanstorps Fibernät. Utöver kommunens bolag sitter det ett antal företag i huset, både etablerade och nya. Huset är byggt i en öppen modern stil som bidrar till ett öppet klimat med stort utbyte mellan bolagen. I huset sitter också Business Port. Som nyföretagare har man närhet till Business Port och tillgång till rådgivning för den första tiden som företagare. Dessutom har man tillgång till Business Ports stora kontaktnät.

135x145 mm = 1/3

Som hyresgäst finns möjlighet att själv utforma kontorsyta. Du väljer mellan tre olika alternativ: • Rum • Öppet landskap – du får fast plats i öppet landskap • Hotspot – en flexibel arbetsplats som är garanterad 20 timmar i veckan I hyran ingår förutom plats, möjlighet att låna konferensrum, färgskrivare och scanner, bemannad reception, gemensamt kök, gratis parkering, städ, internet, lånecyklar och dusch/bastu.

Digital Balans riktar sig inledningsvis till föräldrar som är oroliga för att barnen spelar för mycket datorspel. Man arbetar omväxlande med terapi och omväxlande med hemläxor med hjälp av KBT. Intresset kommer ifrån Patriks egen erfarenhet av många timmars spelande. Företaget finns på Kometen i Staffanstorp och i Lund.

Som nyföretagare (du har registrerat nytt bolag inom ett år) har du möjlighet att sitta i företagshotellet Kometen till ett mycket förmånligt pris.

Patrik Smetana, Digital Balans

Syftet är att underlätta starten för nya företag och ge nyföretagaren möjligheten att komma igång som företagare på ett bra sätt. För mer information se www.komethuset.se

Procommerca Under 2014 startade Procommerca upp sin verksamhet med grundaren och ägaren Andrée Reutergard. Nu är fyra personer verksamma i bolaget. Procommerca hjälper företag att öka sin totala försäljning och maximera effekten av sin marknadskommunikation genom en framgångsrik digital strategi. Genom sin kompetens, erfarenhet och drivkraft inom området e-handel och marknadskommunikation hjälper de företag få ut maximalt av sin marknadsföring och ser den digitala marknadsföringen som central. Företaget finns på företagshotellet Kometen i Staffanstorp.

Kontorshotellet Kometen En ny modern kontorsbyggnad med lokaler i hög standard och med ett bekvämt all-inclusivekoncept, vilket ger dig maximal flexibilitet. Att det dessutom ligger med ett fantastiskt exponeringsläge längs huvudvägen Lund-Sturup är ingen nackdel. Vill du veta mer om kontorshotellet mitt i Öresundsregionen?

Solvito AB Magnus Olsson startade upp företaget Solvito AB under 2013. Företaget erbjuder tjänster inom IT, administration och ekonomi. Företaget finns på Kometen i Staffanstorp.

Ring Staffanstorps Kommunfastigheter

Linn Ahlström, tel. 046-280 43 22 eller e-mail linn.ahlstrom@kommunfast.se Magnus Olsson, Solvito

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

15


ENTREPRENÖRSKAP

Entreprenörskap och arbetsliv i skolan Entreprenörskap i skolan Business Port arbetar varje sommar med projektet Sommarlovsentreprenörer i samverkan med Staffanstorps kommun och Arbetsmarknadsenheten. Här får ungdomar utbildning, erfarenheter och insikt i entreprenörskap. Det är ett sätt att vara med och påverka medvetenheten om entreprenörskap redan i skolan. Sedan många år ger också Staffanstorps kommun och Arbetsmarknadsenheten möjligheten till sommarlovspraktik för skolelever i årskurs 9 och första året i gymnasiet. Sommarlovspraktiken ger ungdomarna möjlighet att prova på ett yrke under sommaren.

Arbetsmarknadskunskap i skolan – visar vägen till jobben man inte visste fanns I samarbete med Arbetsmarknadsenheten och skolan har Staffanstorps kommun blivit utsedda till pilotkommun för ett projekt i Arbetsmarknadskunskap. Detta syftar till att ge barn i åldern 10-19 år samt deras föräldrar en större kunskap i vilka yrken som finns. Tillsammans med arbetsgivare berättar man om framtidens jobb.

Sommarlovsentreprenör Projektet Sommarlovsentreprenör riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern, 17-19 år. Projektet är ett utbildningskoncept som ger unga en chans att utveckla sin entreprenöriella förmåga. Förra året deltog 570 ungdomar från Ystad till Övertorneå. I Staffanstorp drivs projektet genom Staffanstorps kommun, Arbetsmarknadsenheten och Business Port. Projektet ger plats till tolv nyfikna ungdomar, som får en möjlighet att prova på att vara egen företagare. Det ger en insikt i spänningen, arbetet och ansvaret det innebär att ha eget företag. Några av förra årets ungdomar startade upp egna företag på riktigt när projektet var slutfört. Naturligtvis är det extra roligt med den effekten men det är inte ett självändamål med projektet – målet är att skapa en nyfikenhet och ge kunskap för framtiden.

Projektet startas direkt efter skolavslutningen med två veckors intensiv kurs i entreprenörskap, affärsidéer, marknadsföring, försäljning, bokföring, skatteregler, tillstånd och mycket annat som man som egen företagare måste känna till. Efter dessa veckor, vilka är obligatoriska, är ungdomarna redo att starta upp sina företag. Till sin hjälp, efter avslutad utbildning, får de ett startbidrag om 2 000 kronor ifrån Staffanstorps kommun. Detta bidrag ska räcka till marknadsföring och eventuella inköp. Under sommarens gång arbetar ungdomarna sedan med sina bolag och det som de tjänar behåller de själv. Man påverkar alltså helt och hållet sin egen lön och sin egen arbetstid. Sommaren kommer att innebära nya erfarenheter och nya kontakter. Staffanstorps företagare ställer upp som mentorer, besök görs på företag och på

Sponsorer till projektet är Region Skåne och Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta.

16

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

I projektet får eleverna inspirationsföreläsningar inför valet av yrke. Det ger också verktyg för lärare att i skolarbetet lyfta fram vilka yrken som finns inom det ämne man undervisar i. Genom att visa ungdomarna de möjligheter som finns kan de också enklare få mål och hjälp med vilken väg de ska välja för att nå målet. Genom projektet önskar man få fram en mängd olika fördelar: • • • •

Att bidra till samverkan mellan skola och näringsliv. Att fler ungdomar får stärkt studielust tidigt. Att stärka arbetsgivarnas förutsättningar att få sina kompetensbehov tillfredställda Att minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar gällande utbildning och arbete. • Att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete. • Att beskriva och tydliggöra för ungdomar hur arbetsgivarnas framtida kompetensbehov ser ut samt visa vägen mot arbete.

Rotaryklubbar där ungdomarna kommer i kontakt med andra företagare. Utbytet mellan ungdomar och företagare ger mycket åt båda parter. – Det är glädjande att få vara mentor åt våra sommarlovsentreprenörer. Att få agera förebild och inspirera framtidens entreprenörer känns härligt, säger Ronny Lindberg, van mentor för sommarlovsentreprenörerna. Precis innan skolan startar är det en gemensam avslutning där ungdomarna förutom en hel sommar med nya upplevelser har möjlighet att ta hem priset som Årets Sommarlovsentreprenör, Bästa Entreprenörsinsats och Bästa Marknadsförare. En del ungdomar startar företag själv men en del bildar grupper med sina nya bekantskaper och startar gemensamma bolag. Vilken väg man än väljer så blir en av effekterna av projektet nya vänner som man lärt känna under sommaren.

Årets Sommarlovsentreprenör 2014, Ellinor Frick.

Vinnaren av priset Årets Sommarlovsentreprenör 2014, Ellinor Frick, kom in i projektet med en negativ bild av företagande men fick en annan uppfattning under sommaren: – Jag hade ett UF i skolan innan jag sökte till sommarlovsentreprenörerna. Då var jag fast besluten om att aldrig mer ha ett företag, men under sommaren lärde jag mig så jag fick blodad tand för det här med företag. Man ska alltid testa sina drömmar en andra gång om inte det går bra första gången. (anm. UF står för Ung Företagsamhet – ett projekt för elever i gymnasieskolan.) Under sommaren syns våra Sommarlovsentreprenörer i enhetliga t-shirts som kännetecknar vem de är. Håll utsikt efter dessa drivna ungdomar i sommar – på jakt efter business.

Ronny Lindberg, mentor för sommarlovsentreprenörerna och VD Städtanten AB.


TILLVÄXT

Tillväxt Business Port har som syfte att underlätta tillväxt för de företag som är etablerade i kommunen. Att driva företag är inte konstant lika. Det enda man säkert vet är att förutsättningarna hela tiden förändras. Vår omvärld förändras och med det också förutsättningarna för företag och hela branscher. I olika faser kan man behöva ta steget över till en ny fas. Ibland är det svårt att hitta vägen själv. Men det finns hjälp att få. Business Port hjälper till med kontakter och samarbetar med partners som hjälper företag i olika frågor. Connect Skåne – hjälper skånska tillväxtföretag i deras utveckling CONNECT Skåne sammanför entreprenörer med sitt professionella nätverk för att hjälpa skånska tillväxtföretag i deras utveckling mot kommersiell framgång. Nätverket består av ett 80-tal skånska företagspartners och 400 individuella medlemmar som stöder verksamheten, i huvudsak erfarna personer från professionella tjänsteföretag, riskkapitalbolag och storföretag. Tillsammans med ett antal offentliga aktörer utgör de grunden i arbetet med att förmedla KOMPETENS, KONTAKTER och KAPITAL. Genom att medverka i Connects FöretagsAccelerator-program kan man få den strategiska hjälp man behöver när man vill ta tag i sitt tillväxtarbete på ett konkret sätt. Konceptet bygger på principen hjälp-till-självhjälp och fungerar som en affärsutvecklingsprocess och hjälp till VD och ledning att komma igång med tillväxtarbetet. Programmet hjälper företagare som står inför expansion, export, ägarskifte och andra utmaningar i sitt växande. Staffanstorps Kommun stödjer CONNECT Skåne. Kontakta gärna Business Port för mer information eller titta på CONNECT Skånes hemsida www.connectskane.se

Almi Företagspartner Vare sig du redan driver ett företag eller om du är på gång att starta ett företag kan Almi vara en viktig aktör att ta kontakt med. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital för företags alla faser. Då banken säger nej till din ansökan kan Almi se saken annorlunda och bevilja lån för din idé. Kanske vill du köpa ett färdigt företag, då hjälper Almi till med rådgivning. För entreprenörer med utländsk bakgrund finns speciell rådgivning.För befintliga företag kan man få hjälp med tillväxtprogram, mentorskap, skuggstyrelser, lönsamhetsstyrning och lån.

Business Sweden Hur hittar man rätt marknad? Kommer min produkt/tjänst att fungera i ett annat land? Vem är min kund? Hur hittar jag myndigheter i landet som måste kontaktas?

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Det görs genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd såväl i Sverige som på nära 60 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden har ett program för företag upp till 250 anställda som har potential att växa internationellt. De erbjuder både kostnadsfria och subventionerade tjänster via de regionala exportrådgivarna i Sverige och på utlandskontoren. Tillsammans med EKN får man en bra hjälp på vägen i sin internationalisering.

EKN Att göra affärer utanför landet kan vara förknippat med utmaningar. Långa kredittider, att säkerställa betalningsförmågan hos kunden, kanske behöver produktionslinjen byggas ut för att kunna exportera. EKN är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. Genom EKN:s garantier kan företagen få skydd mot utebliven betalning och även få ökad möjlighet till finansiering av sin bank. Ingen affär är för stor eller för liten för EKN. De stora företagen använder redan EKN och nu vill man nå ut till fler små och medelstora företag runt om i Sverige. Man vänder sig även till underleverantörer till exporterande företag. En viktig del i EKNs satsning är att finnas på plats lokalt, för att bättre och snabbare kunna stödja exportföretag och stärka deras konkurrenskraft. EKN har ett lokalkontor i Malmö och arbetar ofta tätt ihop med Almi och Business Sweden.

nyföretagare – både i Malmö och på plats i Staffanstorp. Rådgivningen i Staffanstorp sker på Kometen och man anmäler sig direkt via Nyföretagarcenter Syd. Förutom rådgivning i att starta upp företaget kan man också få rådgivning i t ex ekonomiska frågor och juridik kostnadsfritt. Nyföretagarcenter Syd vänder sig till de som ska starta eget samt till de som varit igång ett tag. De arrangerar seminarier i att starta eget och erbjuder företagsskolor för fortbildning.

Miljöbron Miljöbron är en ideell organisation som finns tack vare stöd ifrån olika partners. Staffantorps kommun är en av dem.

De erbjuder kostnadsfri hjälp till företag för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbete. De fungerar som en länk mellan näringslivet och Lunds Universitet och förmedlar studenter till företag. Företagen får hjälp med projekt inom miljöområdet och det kan till exempel vara produktutveckling, energiteknik, transportfrågor, avtalsfrågor och miljöledning. Verksamhetskontoret finns i Lund och som företagare i Staffanstorps kommun kan man kontakta dem förutsättningslöst för att se om det finns något projekt man kan samarbeta i. Utbytet är åt båda hållen då studenten får arbetslivserfarenhet och företag får hjälp med sina miljöprojekt.

Vill du också öka din lönsamhet?

Jape i Hässleholm gjorde det... ”FöretagsAcceleratorn® har gett oss en bra grund för tillväxt och utveckling. Utveckling gäller inte bara för företaget utan även utveckling i det personliga planet”. Pierre af Klinteberg Jape Produkter AB, Hässleholm

FöretagsAcceleratorn

®

Nyföretagarcenter Syd Staffanstorps kommun stödjer Nyföretagarcenter Syd och genom det samarbetet får man som företagare i kommunen alla de fördelar som finns i denna stiftelse.

mycket verkstad - lite snack Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. www.connectsverige.se

Härigenom erbjuder vi rådgivning för

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

17


ENTREPRENÖR

Orex AB – företag med välkända smaker Orex AB är företaget som du har smakat på många gånger. Hälften av alla Skånes pizzerior köper sina produkter från Staffanstorpsföretaget på Tirupsvägen. Lackis, Katarina och Angelo Papaduolis.

Lackis, Katarina och Angelo Papaduolis är trion som i snart 20 år har drivit och utvecklat Orex AB till den snart sagt självklara samarbetspartnern för pizzeriorna i Skåne. När de berättar om sina tankar kring företagande, företagsfilosofi och om hur de har utvecklat familjeföretaget, får de allt att låta enkelt och självklart. Som ett spännande projekt som de tog sig an i 25-årsåldern och som de sedan har drivit vidare. Glädjen och entusiasmen är påtaglig och de svänger sig inte med några sofistikerade marknadsföringstermer. Men är detta hela sanningen? Absolut inte. Oavsett hur trion Papaduolis återger företagets historia, finns här utpräglade strategier, genomtänkta steg och många år av hårt arbete.

Mat under hundralappen Lackis fick anställning på Orex AB redan 1992, som ungdomspraktikant. När ägarna ville avyttra företaget, föddes idén om att han, hustrun Katarina och brodern Angelo kunde köpa rörelsen. – Det var ganska tufft för så unga personer att stega in på banken och be om att få låna ett verkligt stort belopp, men de trodde på oss, berättar Katarina.

Detta var 1997 och några slitsamma år följde, men också strategier som alltmer utkristalliserade sig i en verkligt nischad riktning.

måste gå på 24 timmar. Det handlar om en logistik som alla de femton anställda i företaget måste kunna utan- och innantill, säger Angelo.

– Vi beslöt att skala bort de produkter som inte var förknippade med pizzerior, men att verkligen ha ett heltäckande sortiment just för pizzerior. Från mjöl och jäst till sista oliven som kröner verket. Vi ville finnas där maten kostade under hundralappen, med tanken att detta segment är mindre konjunkturkänsligt än segmentet för finkrogarna, säger Lackis.

Till Orex på Tirupsvägen kommer dagligen åtskilliga ton varor, från när och fjärran. Ungefär lika många ton lämnar företaget, i någon av Orex sex lastbilar, för leverans till pizzeriorna. Lagret omsätts till fullo tre gånger i månaden.

Provbakar med kunderna Ännu ett strategiskt steg var att bygga verkligt nära relationer till kunderna. Lyssna till pizzabagarnas önskemål, provbaka tillsammans med dem när nya produkter introducerades, informera och upplysa om produkterna, så att pizzan faktiskt innehåller det som står på menyn. – Visst är pizzeriorna våra kunder, men de står oss så nära att de är ”någon man gärna tar en pizza med”, förklarar Lackis. Leveranserna – snabba, smidiga och pålitliga – är naturligtvis ännu en viktig ingrediens i Orex-pizzan. – Från beställning till leverans vid dörren

Femdubblad omsättning När Lackis, Katarina och Angelo tog över omsatte företaget runt 20 miljoner kronor. Den modiga målsättningen var att på sikt femdubbla omsättningen och därmed nå 100 miljoner kronor. – Där är vi nu, säger Lackis, och härmed går vi in i en ny fas. Jag misstänker att vi borde ha färdigformulerade planer för framtiden, men några sådana finns egentligen inte. – Idag handlar det snarare om att vi måste strukturera om oss och bli effektivare. Om att vi ägare inte ska stå i centrum och delta i alla detaljer av det dagliga arbetet. Snarare peka ut riktningen och låta vår duktiga personal ta större ansvar och synas mer utåt, fyller Katarina i.

På frågan hur enkel en sådan övergång är, svarar trion: – Mycket svårare än det har varit att växa. Vi har bromsat, för att inte få alltför mycket växtvärk. Antalet kunder har ändå ökat, genom att de som redan köper av oss rekommenderar oss. Det har varit ett hårt jobb hittills, med ständig utökning av lokaler, personal och kunder, men det har rullat på, tack vare vårt goda renommé. Nu måste vi tänka i nya banor…

Hur ofta äter ni pizza? En fråga som måste utredas är hur ofta Orex ägare äter pizza. Svaren skiljer sig. – Varannan torsdag, svarar männen, gärna de klassiska med inte alltför många ingredienser, även om det är roligt att smaka på nya saker. – Oj, det var en svår fråga… kanske en gång i månaden, svarar Katarina. Nästa gång du äter en pizza, vet du att sannolikheten är synnerligen stor att ingredienserna, kartongen, muggen och drycken har levererats av Orex AB i Staffanstorp!

25 ÅR I LEDNINGEN FASTIGHETSSPOLNING RÖRINSPEKTION LEDNINGSRENOVERING UNDERHÅLLSPLANERING JOUR DYGNET RUNT 046-25 78 50 18

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

25

1990 - 2015

ÅR

WWW.PULSAB.SE INFO@PULSAB.SE


ENTREPRENÖR

Amerikanarna gillar öl från Djurslöv När de tre bröderna Ek startade Brekeriet fanns en stark förhoppning om att mikrobryggeriets produktion av långjäst kvalitetsöl skulle gå hem hos en viss nisch av ölentusiaster.

Två och ett halvt år har gått. Utvecklingen blev inte som André, Fredrik och Christian Ek hade tänkt sig. Den blev mycket bättre. De utsökta dryckerna från Djurslöv har spridit sig till kontinenten och hittat sin väg över Atlanten. Öl från Brekeriet i Djurslöv har synnerligen lite att göra med ”en stor stark”. När bröderna Ek pratar öl, vilket de ofta gör, handlar det om ett minutiöst hantverk. Mikroorganismer, olika vildjäststammar, mjölksyrabakterier, olika sorters malt och humle, ibland i maskopi med bär eller kryddor, får umgås med varandra i jäskar, ekfat och flaskor, för att efter några veckor – eller år – utvecklas till fulländade smakupplevelser.

Var och när Brekeriets öl dyker upp i Systembolagets tillfälliga sortiment, har bröderna inte koll på. Däremot vet de vilka närbelägna restauranger och barer som serverar öl från Brekeriet. I Malmö heter de bland annat Beer Ditch, Söder om Småland, Malmö Brygghus samt The Bishop’s Arms (på såväl Gustaf Adolfs Torg som före detta Savoy). I Lund återfinns Brekeriets drycker exempelvis på Grand Hotel, Bantorget 9 samt Café Ariman.

Sverige är inte moget Produktionen idag är skräddarsydd enligt kundens önskemål, dock inom ramen för Brekeriets gyllene regler; lång jästid samt fokus på jäst och bakterier.

Brödernas ansträngningar har belönat sig. När Brekeriet i fjol utnämndes till Årets Ölutvecklare på Restauranggalan, tog den stadigt ökande efterfrågan ännu ett rejält skutt framåt.

– Det ger en komplex arom och smak, med stor syrlighet. Vi är ensamma i Sverige om att framställa dessa öl. Hemmamarknaden är dock fortfarande något av en uppförsbacke. Sverige är inte moget än. Men vi vet att marknaden kommer. I Spanien, Norge, Finland, Danmark, USA, Italien, Polen och Canada ser det annorlunda ut. Där har vi god efterfrågan, säger Christian, som ofta är den som sätter ihop Brekeriets recept.

För stor kundkrets Under mars kom tio nya ekfat från ett bryggeri i Nederländerna. Fem nya tankar anlände också. Order från kontinenten droppade in i god takt. Distributören Brill & Co. i Stockholm manade på för fler leveranser. Öl- och Whiskymässan i Malmö avverkades. Lägg därtill produktionsarbetet, för inte ens ett riktigt bra öl brygger sig själv. – Vi tar inga nya kontakter. Vår kapacitet är för liten och vår kundkrets är för stor. Att fiska efter order som vi sedan inte kan leverera ger ett dåligt intryck, säger André.

Öl från Brekeriet har inte många likheter med en stor stark

Systembolaget har de också lagt på hyllan. – Med de nya villkoren från september i fjol blev det både dyrt och krångligt för oss. Därför valde vi bort Systembolaget. Ibland finns våra produkter där som tillfälligt sortiment, levererat av vår distributör. Det är bra, för produkterna är efterfrågade, men det är inget vi aktivt arbetar för, förklarar Fredrik.

Jagar kapacitet Det har blivit ordentligt trångt på Brekeriet. Fredrik, André och Christian är överens om att de vill låta företaget växa. Frågan är hur:

– Vi har byggt ut på bredden, djupet och höjden. Nu får vi inte plats med mer. Samtidigt ökar efterfrågan både på våra specialbryggda produkter och på de tidigare fasta ölsorterna. Ambitionen är att finnas kvar här i Djurslöv, men vi jagar sätt att öka vår kapacitet. Ett sätt kan vara genom licensbryggning i Belgien. I väntan på beslut jäser, mognar och trängs Brekeriets Levain, Kombucha, Cassis, Argouse, Sour & Salt, Sour Brown och många, många fler i det lilla bryggeriet i Djurslöv.

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

19


ENTREPRENÖR

Kentima AB – exportsatsningen bär frukt Våren 2013 stod Kentima AB inför en spännande nyemission och strax därpå listning på Stockholm Nasdaq First North. Snart har två år gått och flera viktiga förändringar har skett.

biogasanläggningar och i gruvor runt om i världen.

internationella avtal har tecknats och försäljningen rullar på i sju olika länder.

på närmare håll bearbeta huvudstadens lokala marknad.

– Inte alltid så enkla, och inte som vi först förutspått, men det känns positivt och de viktigaste kurvorna pekar idag i rätt riktning, säger Kentimas VD och grundare Kent Nilsson.

– Gruvnäringen är indirekt en viktig sektor för Kentima, berättar Kent Nilsson, men dalande råvarupriser har bromsat branschens investeringar, vilket har haft en negativ påverkan på koncernens omsättning och resultat.

– Det är ibland en invecklad försäljningsprocess som kan gå i flera led, från distributörer till återförsäljare, det vill säga systemintegratören, som slutligen säljer och sätter allt på plats hos slutkunderna. Därför arbetar vi fokuserat med att knyta fler systemintegratörer till oss via vårt Kentima Partner Program, berättar Kent Nilsson.

Det har varit mödan värt

Kentima AB utvecklar, tillverkar och säljer avancerad utrustning för automation och säkerhet. Produkterna finns installerade hos företag som exempelvis ABB, SAPA och Tetra Pak eller återfinns som viktiga komponenter i komplexa utrustningar från företag som Astra Zeneca, Sandvik och Safe Gate Group. Kentimas programvara för videoövervakning har idag levererats till kunder i sju europeiska länder och lokalt återfinns den på många olika platser, som Emporia i Malmö, DSV i Landskrona och Olympia i Helsingborg. Kentimas överordnade mjukvara för övervakning - WideQuick HMI/SCADA - återfinns bland annat på flera stora flygplatser, på sjukhus, vindkraftverk,

Nästa gång du öppnar ett paket Ballerinakex, kan du också sända Kentima AB en tanke. Produktionen av de bästsäljande kexen, och övriga godsaker från Göteborgskex, övervakas av samma system.

Invecklad försäljningsprocess En grundläggande tanke med nyemissionen och börsnoteringen var att Kentima ville satsa och ge sig ut på exportmarknaden. – Vi visste redan att våra produkter står sig väl i konkurrensen med de aktörer vi skulle möta internationellt. Det vi behövde var en kraftigt förstärkt säljorganisation, säger Kent Nilsson. Idag är exportverksamheten från Kentima i Staffanstorp igång. Fler än 20

Med exportsatsningen kom ett starkt ökat behov av utbildning för företagets kunder. Detta har Kentima löst i Staffanstorp: – Vi hyr annexet till Gästis för utbildning, säljkontor och support. Där har vi de senaste månaderna utbildat distributörer och systemintegratörer från bland annat Storbritannien, Taiwan, Polen, Spanien, Nederländerna och Tyskland men inte minst ett stort antal svenska systemintegratörer. Export i all ära, men hemmamarknaden är också viktig. I januari öppnade Kentima AB filial i Stockholm, för att bättre och

Kentimas produkter används inom de mest skilda branscher och för högst olika uppgifter. De verkar såväl för att övervaka maskiner och industriprocesser, som för att öka personers trygghet och säkerhet. Produkterna är sällan synliga för dig eller mig. Ändå, betonar Kent Nilsson, jobbar man mycket med snygg och modern design: – Och ännu mer med användarvänligheten. Våra produkter ska vara kostnadseffektiva, enkla att använda, tillförlitliga och övervakningen av en anläggning ska effektivt kunna övervakas via internet eller mobilen. Bolaget flyttade till Staffanstorp år 1996 och hade då tre anställda. Idag sysselsätter man 25 personer. Kent Nilsson är fast övertygad om att företaget kommer att växa: – Det är en process som tar tid och kräver mycket arbete, men idag ser vi tydligt de första frukterna av våra ansträngningar att bygga ett nytt Kentima, ett arbete som pågått de senaste åren. Vi är positiva inför framtiden och känner att det har varit värt mödan även om det senaste året varit tufft. Foto: Kentima

Allt inom redovisning       www.sandek.se 20

Löpande bokföring Lönehantering Bokslut & deklarationer Skatterådgivning Bolagsformalia Likvidationer info@sandek.se

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

Kent Nilsson, VD Kentima

+46 40 23 20 02


ENTREPRENÖR

VD Stefan Olofsson, andra generationen i familjeföretaget som startade i Djurslöv 1973, har inga spår av sot i ansiktet och ser inte ut som smeden i våra föreställningar. – Förmodligen för att jag inte är smed, konstaterar Stefan.

Största kunden är ett annat Staffanstorpsföretag, Blinkfyrar AB. – Varje trafikskylt behöver en stolpe. Cykel- och gångbanor behöver grindar. Sådana produkter är vi duktiga på, säger Stefan.

Olofssons Smedja AB – gasellföretag som vill växa Vi har alla en uppfattning om hur en smed ska se ut. Han ska stå vid sin ässja och vara svart av sot i ansiktet. Helst ska han, för smeden är alltid en man i våra föreställningar, ha något oborstat över sig. På Olofssons Smedja AB kommer alla våra fördomar på skam. – Välkommen! säger Stefan Olofsson och tar emot i en ljus och öppen entré och kontorslokal. Hit flyttade företaget 1975, från Djurslöv där Stefans far två år tidigare hade startat verksamheten. År 2006 tog Stefan över som VD. Med honom vid rodret har företaget utvecklats i en positiv riktning. Så positiv att Olofssons Smedja AB i fjol fick DI:s utmärkelse Gasellföretag. – Smickrande och roligt, kommenterar Stefan, och tillägger att det finns en rolig anekdot bakom den hedersamma titeln. Dagens Industri ringde. Men det gör de ju ibland för att sälja abonnemang. Stefan lade på luren. Först när en lokal journalist hörde av sig för en kommentar, ramlade polletten ner. – Det gjorde att vi missade den fina prisutdelningen och middagen i Malmö. Lite synd, men vi får försöka klara av konststycket en gång till, så ska jag vara mer uppmärksam när de ringer för att meddela oss, säger Stefan med glimten i ögat.

Leverantör till ESS-projektet Nej, Olofssons Smedja ser inte ut som en smedja och Stefan ser inte ut som en smed. – Det beror nog på att jag inte är smed, jag är gymnasieingenjör. Och i smedjan finns ingen ässja att hetta upp järnet vid. Vi jobbar med järn, rostfritt och aluminium, i balk, fyrkantsprofiler och plåt, där vi svetsar på bitar. Vi kapar samt skär, klipper och bockar plåt, förklarar Stefan.

Stor del av produktionen går till byggindustrin. Som exempelvis pelare till de nya punkthusen i Hjärups centrum. Kunderna har välkända namn som Skanska, Peab, Byggnadsfirma Otto Magnusson och Byggmästaren i Skåne.

Blinkfyrar och Dematek, förklarar Stefan.

Under våren har Olofssons Smedja AB blivit godkända av Skanska som underleverantörer till ESS-projektet norr om Lund.

Med en god mix av kunder, totalt fjorton duktiga anställda och god orderingång, känner Stefan att företaget kan växa. Men en del tankearbete kvarstår:

– Business Port Staffanstorp tipsade om ett Skanska-seminarium rörande upphandlingar för ESS. Jag gick dit, lyssnade, snappade upp och låg sedan på för att visa att vi var intresserade. I dagarna fick vi klartecken, berättar Stefan. Att företaget är certifierat enligt Standard 1090 (Boverkets krav för att bärande produkter ska få CE-märkning), var en av många ingredienser i Skanskas gillande och en absolut nödvändig sådan.

Man utför också servicearbeten åt företag som Tetra Pak, Alfa Laval och Flextrus (tidigare Åkerlund & Rausing).

och Landskrona. Då ligger Staffanstorp perfekt, med motorvägar inpå knutarna. Vi vill växa, men hur mycket? Det svaret är jag inte färdig med än.

Vill växa

– Sedan jag tog över har vi vuxit stadigt och ganska kraftigt. Potentialen och viljan finns, men det handlar också om plats. I nuvarande lokaler är det tveksamt om vi kan utöka så mycket mer. Samtidigt vill vi inte flytta alltför långt på oss. Vi är ett Staffanstorpsföretag och vill förbli det. Vår marknad finns i det expansiva Sydvästskåne med Malmö, Lund, Trelleborg

Just här och nu är de synliga, pelarna som ska bära upp de nya punkthusen i Hjärups centrum. Sedan byggs de in i väggarna och skådas aldrig mer. – Jo, en av dem kommer att förbli synlig i det som blir vårdcentralen, berättar Stefan.

Största kunden är Blinkfyrar Företagets största kund heter Blinkfyrar AB och är ett välkänt namn för Staffanstorpsbor. – Varje trafikskylt behöver en stolpe. Cykel- och gångbanor behöver grindar. Sådana produkter är vi duktiga på, säger Stefan. Dematek, som säljer lyftsystem, är ännu en viktig kund. För Demateks räkning producerar Olofssons Smedja AB kranbanor och traverser. – Levererar vi enbart till byggindustrin, lever vi också med dess upp- och nedgångar. Därför är det viktigt med kunder som

Vi är bäst när det gäller Asiatiskt kök Tel 046 - 14 15 16 Storgatan 11, Staffanstorp www.hoslee.se

Öppet: Mån-Tis 11.00–14.30 Ons-Tor 11.00-14.30 & 17.00-21.00 Fre 11.00-22.00 Lör 12.00-22.00 Sön 13.00-20.00

Fullständiga rättigheter Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

21


TURISM

Goda nyheter från järnåldersstaden Uppåkra I år tar järnåldersstaden Uppåkra, dess fynd och utgrävningar flera spännande kliv framåt. Bokade visningar året om, speciell fokus på barn och barnfamiljer, en vänförening och samarbete med Tirups Örtagård, är några av nyheterna. Under järnåldern bredde Uppåkra ut sig på en yta stor som 25 fotbollsplaner. Staden var ett maktcentrum, såväl politiskt som ekonomiskt och religiöst. Bebyggelsen var som störst under vikingatiden, då ett tusental människor bodde här. På 1930-talet gjordes de första fynden, men utgrävningarna fortsatte inte. Ingen förstod Uppåkras omfattning, rikedom eller omätliga mängd av nya insikter och rön för den nutida människan. I nära 70 år skulle det förbli så.

Musse Pigg Foto: Bengt Almgren /LUHM

Så kom vändningen. Intresset för järnåldern blev hett och år 2009 bildades Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center, för att på bästa sätt ta hand om och sprida kunskapen om de unika fynden kring Uppåkra kyrka. Karin Nilsson, verkställande ledamot sedan 2014, säger att nu är tiden mogen för att Uppåkra ska bli utflyktsmålet som berör, intresserar och känns angeläget för en verkligt bred publik.

Uppåkra för barnen Med Tidsdetektiven får skolbarn lära sig att förstå den arkeologiska processen. De blir på ett lekfullt sätt detektiver som löser arkeologiska gåtor. De käcka guiderna korpen Corax och

vildsvinet Fläckis guidar barnen bland mystiska järnåldershus, fler än 100 små guldfigurer, skelett, spjut och dyrbara skatter som glasskålen, som för tankarna till Svarta havet, och bägaren av koppar, guld och silver. Materialet är framtaget i samarbete med lärare och skolor i Staffanstorps kommun. Från maj tar platschef Sofia Winge emot skolklasser på plats för det spännande uppdraget. Hon är också ute i skolorna och berättar på sitt medryckande och enkla sätt om gåtorna i Uppåkra. Barnen har också en speciell utställning i Uppåkra, med egna teckningar samt filmer och berättelser.

promenerar berättar en röst vad som har hänt just på den plats där du står. En av berättarrösterna tillhör Staffanstorpsprofilen Bertil Svensson. – Fler populära röster kommer, berättar Karin med ett hemlighetsfullt leende. Parken har också försetts med nya, informativa skyltar. Även här får vi hjälp av guiderna Fläckis och Corax för att se avtrycken i landskapet, förstå och begrunda.

Andra bullar med Tirups Örtagård Caféverksamheten i Uppåkra drivs från maj 2015 av Tirups Örtagård.

Från och med i år har Uppåkra gått från säsongsverksamhet till helårsöppet. Karin Nilsson och Sofia Winge finns på plats året om.

– Det är ett samarbete med flera vinster, förklarar Karin, nya och större smakupplevelser, ett naturligt och lokalt samarbete samt mer tid och större fokus på Uppåkras kärnverksamhet för mig, Sofia och våra kollegor.

– Man kan boka visningar, säger Sofia, jag guidar både på svenska och på engelska. Det går att få familjevisningar och olika temavisningar, beroende på hur intresserad och initierad man är inom arkeologi.

I skrivande stund håller Tirup på att ta fram spännande erbjudande att servera gästerna som kommer till Uppåkra. Det blir ett betydligt bredare erbjudande än vad som funnits tidigare.

Uppåkra i mobilen och på skyltar

Vänföreningen

Visningar året om

Vill man promenera utan guide, finns Uppåkra som app i din smarta telefon. Tidsmaskinen är namnet. Medan du

I december 2014 bildades en vänförening, för att ta till vara alla de ideella krafter som vill engagera sig i Uppåkra, från privatpersoner till föreningar. Vänföreningens ordförande är Göran Berggren.

Grävningarna börjar i september

Korpen Corax och grisen Fläckis från Tidsdetektiven Illustration: Eminent

I september kommer arkeologistudenterna för att gräva. Allmänheten är välkommen att se på. Troligtvis fortsätter grävningarna där de slutade i fjol, i det man tror var ett forntida bageri, med stora bakugnar. Att gräva är ett minutiöst hantverk som tar tid. – Och Uppåkra är stort. Om 100 arkeologer gräver i 100 år, väntar fortfarande mängder av fynd i den rika myllan, säger Karin.

Invigning 30 maj

Gral och skål Foto: Bengt Almgren /LUHM

Sound of Silence heter stenbänken som är skapad av konstnären Tina Apelgren. Slå dig ner, blicka ut över platsen och landskapet. I ena horisonten skymtar Malmö. I den andra skönjer man nästan ESS norr om Lund. -Det är lätt att förstå att just detta var platsen för makten, säger fr.v. Sofia Winge och Karin Nilsson.

22

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

Lördagen den 30 maj invigs säsongen officiellt, med kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson samt Region Skånes ordförande för kulturnämnden, Torbjörn Lövendahl, på plats. Alla är välkomna! Uppåkradagen, sista söndagen i augusti, är ännu ett utmärkt tillfälle att besöka järnåldersstaden. – Liksom alla andra dagar, betonar Karin, nu går det att boka visning året om. Parken som sådan är alltid öppen och inträdet är fritt. Vi ses i Uppåkra!


TURISM

Traktorns dag

Julmarknad i medeltidsmiljö

Lyckad helg på Mossheddinge gård, ”Traktorns dag” drog tusentals intresserade från ung till gammal. I strålande sol på lördagen kom upp emot 1700 besökare. Söndagen, med något sämre väder, lockade över 2000 besökare!

Inför varje jul dukar Jakriborg, den sällsamma, nästan sagolika Hansestaden, för marknad. De trånga kullerstensgränderna, de höga trappstegsgavlarna, riddarna, gycklarna och de många hantverkarna gör julstämningen till en alldeles speciell upplevelse.

Per Larssons Tractor Museum, tillsammans med Staffanstorps kommun, Business Port Staffanstorp och Leader Lundaland, arrangerade ”Traktorns dag” den 6-7 september 2014.

I marknadsvimlet trängs tovade tomtar och doftande granriskransar med ostar, spettkakor, honung, sill, sötsaker och matbröd, keramik och vackra stearinljus.

Helgen bjöd på Veterantraktorutställning, turer för barn i traktorekipage, MC-körning, traktordefilering och uppvisning av tändkulemotor. På gården fanns närproducerad mat att köpa där utställare som Eko-skafferiet i Borgeby, Lunnarps Hill och Lantkäk sålde närproducerade grönsaker, marmelader, safter, tupp och kött.

Lucia med tärnor bringar ljus i decembermörkret och tomten ser naturligtvis till att hålla sig framme.

Över gården vilade en doft av traktorer och av grillad gris. Familjer och traktorintresserade flanerade runt och njöt av helgen. Man slog sig ned på gräset och umgicks.

Den andra och tredje advent varje år förvandlas Jakriborg till en myllrande, medeltida marknadsplats, alltid med nya spännande hantverk och upptäckter.

Helgen avslutades med en traktorkonsert där Claes Nilsson berättade om traktorerna. Traktoristerna dirigerades av Jörgen Flink som framförde dels en traktorfanfar för Staffanstorp som togs fram 2012 och ett In memorandum för Per och Marianne Larsson.

Allt fler är de som säger att ”det blir inte riktigt jul, om man inte har varit på Jakriborgs julmarknad”.

Dofterna av rökt ål, mustig fisksoppa, brända mandlar och nystekt sill kittlar i näsborrarna.

Bild: Staffanstorps Kommun Foto: Privat

Per och Marianne omkom i en trafikolycka 2010 och idag drivs museet vidare av sonen Rickard Larsson. Ambitionen är att eventet ska vara årligen återkommande. Under året hålls museet öppet en söndag i månaden eller vid överenskommelse.

Företagsanpassade fastigheter och lokaler

Uppför, hyr ut och förvaltar affärslokaler och kontor Är du i behov av nybyggda och otroligt prisvärda butiksytor? Mims Invest innehar tomter och fastigheter på attraktiva handelsplatser med köpstarka upptagningsområden inom sydvästra Skåne. Vi bygger efter dina behov och önskemål. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion, 070 815 43 24 eller info@byggsystemoresund.se

Läs mer på www.mimsinvest.se eller ring! Mårten Mårtensson, 0708-63 30 00

Byggsystem Öresund AB, Handelsvägen 24, Staffanstorp

Business Port Staffanstorp | www.businessport.se

23


Partnerskap i Business Port Business Port arbetar för att ständigt förbättra villkoren och möjligheterna att driva företag i Staffanstorp.

VIP-Partner

Bolaget ägs (49%) och finansieras till viss del ifrån kommunen. Resten ägs av företagsföreningar och näringslivet ska vara medfinansiärer.

Som VIP-partner (9 000 kronor per kalenderår) • syns du i sammanhang där Business Port är arrangör (till exempel Guldkvällen), på inbjudningar och marknadsföringsmaterial.

Därför har vi skapat ett partnerskap till Business Port – en frivillig möjlighet att vara med och påverka arbetet för det bästa näringslivet. Det finns också en mängd fördelar för partners.

• får du en länk till ditt företags hemsida på Partnersidan. • får du två biljetter till Guldkvällen samt möjlighet att sätta ut egna banderoller/ flaggor/marknadsföringsmaterial under kvällen.

Som partner till Business Port är du en viktig del av nätverket i Staffanstorp och bidrar till ett bättre näringsliv.

• får du inbjudan till Partner-lunch en gång per halvår med aktuellt ämne samt möjlighet att ställa ut egen banderoll för att synas denna lunch.

Vi arbetar för ett vänligt näringslivsklimat som bygger på gemenskap, erfarenhetsutbyte, kunskap och utveckling – tillsammans skapar vi goda förutsättningar för företagen och näringslivet. Vi ordnar mötesplatser, både i större sammanhang men också i mindre små nätverk. Många av nätverken är gratis för stödföretag. Som partner har du även möjlighet att synas i många olika sammanhang samtidigt som du möjliggör ett större aktivitetsutbud och stärker näringslivet. Du har dessutom möjlighet att förstärka nyttan av nätverket genom att ge speciella erbjudanden just för partners. Vi erbjuder också våra partners att vill vara med och ge ideell hjälp till nyföretagare i form av konsulttimmar (t.ex. ekonomi / juridik/ marknadsföring mm. På det viset stärker partners sitt varumärke, får nya kontakter och erfarenheter. Du kan välja mellan två partnerskapspaket.

Våra partners: VIP-partner Advokatfirman VICI AB Blinkfyrar AB Collector Finance and Law AB CrossKeys EDP Consult AB Exitor AB

Kinnarps Interiör Malmö MIMS Invest AB SEB Sparbanken Skåne Staffanstorps Centrum AB

• får du nätverksmedverkan i VD-nätverk där du som Partner kan vara med och påverka diskussionsämne. • blir du omnämnd som VIP-partner i Business Ports tidning som utkommer en gång per år. • får du 20 procents rabatt på annons i Business Ports tidning. • får du möjlighet att skicka erbjudande två gånger per år till Business Ports företagsregister genom Business Ports mail.

Partner Som Partner (3 000 kronor per kalenderår) • • • • •

får du länk till ditt företags hemsida på Partnersidan. får du en biljett till Guldkvällen. får du inbjudan till Partner-lunch en gång per halvår med aktuellt ämne. blir du omnämnd i Business Ports tidning som ”Partner” 10 procents rabatt på annons i Business Ports tidning

Partner Axion Revisionsbyrå AB Bilanpassning i Staffanstorp AB Danmarksresebyrån / JF Travel Evivent AB Handelsbanken Idus AB

Sandin Ekonomikonsult AB Solvito AB Staffanstorps Gästis Media-partner Lokaltidningen Spegeln

Guldkvällen i Staffanstorp

Priserna som delas ut är Årets Företagare, Årets Eldsjäl, Årets Näringslivspris, Årets Guldkorn, Trygghetsambassadör, Årets Idrottsprestation, ”Med Hjärtat på Rätta Stället” m fl

29 maj kl 19.30 En MAGISK kväll med konferencier DAVID PERSSON Svensk Mästare i Magi 2012 CALAISA underhåller på scenen vid Gästis gröning

Arrangör: Staffanstorps kommun och Business Port

Business Port magazine 2015  

Fokus på näringslivet i Staffanstorp

Business Port magazine 2015  

Fokus på näringslivet i Staffanstorp

Advertisement