__MAIN_TEXT__

Page 1

Työntekijöiden rekrytointi ulkomailta

– lyhyt ja mahdollisimman selkokielinen opas

1


Työntekijöiden rekrytointi ulkomailta – lyhyt ja mahdollisimman selkokielinen opas Huomioithan, että viranomaismääräykset ja lainsäädäntö muuttuvat jatkuvasti. Tämä opas perustuu loppuvuoden 2018 tilanteeseen.


Sisällysluettelo 1

Johdanto

2

Lyhyt tiivistelmä

4

Työntekijän rekrytointi ulkomailta

6

Suomeen tulo

8

Kotoutuminen Suomeen

9

Lopuksi

10

Yhteystietoja ja linkkejä


1. Johdanto Onneksi olkoon! Jos luet tätä, edustamasi yritys on todennäköisesti tullut kasvussa pisteeseen, jossa uusia työntekijöitä ei enää löydy nykyisten tuttavapiiristä eikä pelkkä julki laitettu työpaikkailmoitus tuo tusinoittain toinen toistaan parempia hakemuksia. Tässä tilanteessa voi olla ajankohtaista heittää verkot vesille myös kauemmas ja rekrytoida seuraavat työntekijät ulkomailta. Kynnys ulkomaiseen rekrytointiin on usein suuri ja erilaisia kysymyksiä herää – kuten mistä löydän kandidaatit, miten prosessi käytännössä menee ja mitä täytyy ottaa huomioon. Lisäksi siihen tuntuu liittyvän uskomaton määrä byrokratiaa. Ensimmäisen ulkomaisen työntekijän rekrytointi ei myöskään ole myöskään ihan pieni muutos yrityksen toimintatapoihin. Hankimmeko jostain tulkkausapua vai vaihdammeko palaverikielen englantiin? Onko vastuullani oleskeluluvan hankintaan liittyvää byrokratiaa? Sujuuko palkasta neuvottelu samaan tyyliin kuin EU-alueelta tulevan kanssa? Ei hätää. Tämän oppaan tarkoituksena on vastailla keskeisimpiin kysymyksiin ja antaa yleinen ohjeistus aiheeseen. Liian yksityiskohtiin emme mene, emmekä voi käsitellä kaikkia nyansseja tässä oppaassa – muuten se ei olisi lyhyt ja selkokielinen, mutta kerromme mistä löytyy lisätietoa.

Fokus EU:n ulkopuolisissa rekrytoinneissa Opas keskittyy nimensä mukaisesti erityisasiantuntijoiden hakuun ja nimenomaan EU:n ulkopuolelta. Keskeinen ero ”tavallisen työntekijän” ja erityisasiantuntijan rekrytoinnin välillä on TE-toimiston tekemä selvitys. Mikäli yritys palkkaa ”rivityöntekijän”, täytyy TE-toimiston ensin selvittää, löytyykö vastaavaa työntekijää Suomesta tai jostain muusta EU-maasta. Rekrytointi EU-alueella ei juuri eroa Suomen kansalaisen rekrytoinnista. Olisi valheellista väittää, etteikö ulkomainen rekrytointi olisi työläämpää kuin paikallisen oululaisen palkkaaminen, mutta vastineeksi yritys voi saada aivan uutta kilpailukykyä, kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa. Ehkä merkittävin etu on kuitenkin yrityksen kansainvälistymisessä ja ulkomaisten osaajien mukanaan tuomassa kohdemaan tuntemuksessa. Sellaista hiljaista tietoa ei voi saada Wikipediasta tai kotimaisten toimijoiden maaraporteista.

Ystävällisin terveisin, Henri Heikkinen, Business Oulu

1


2. Lyhyt tiivistelmä

(sinulle, joka et jaksa lukea koko opasta)

Ulkomaisen työntekijän rekrytointi ei poikkea suuresti suomalaisenkaan rekrytoinnista, pois lukien oleskelu- ja työlupien tarve EU:n ulkopuolelta tulijoille. Toisin sanoen, jos työntekijä on Portugalista, hänen tarvitsee vain rekisteröityä oululaiseksi, mutta mikäli hän tuleekin Brasiliasta, pitää tarvittavat työ- ja oleskeluluvat hankkia. Ulkomaisen työntekijän rekrytointi ei poikkea suuresti suomalaisenkaan rekrytoinnista, pois lukien oleskelu- ja työlupien tarve EU:n ulkopuolelta tulijoille. Toisin sanoen, jos työntekijä on Portugalista, hänen tarvitsee vain rekisteröityä oululaiseksi, mutta mikäli hän tuleekin Brasiliasta, pitää tarvittavat työ- ja oleskeluluvat hankkia. Internet on täynnä erilaisia työpaikkasivustoja ja jokaisen maan keskeiset sivustot löytyvät pienellä hakukoneen käytöllä. Tällä hetkellä nousussa ovat palvelut, joiden kautta työnantaja voi selata hakijoiden profiileja ja valita itselleen mieleisen tarjokkaan. Lisäksi monet suomalaiset yritykset tarjoavat rekrytointipalveluja ulkomailta ja erilaisia headhunter- eli kykyjen metsästäjä –palveluita on runsaasti.

2

Haastattelemiemme yrittäjien näkökulmasta parhaiten kansainvälisessä rekrytoinnissa ovat toimineet headhunter-palvelut, LinkedIn ja tietyille aloille keskittyneet rekrytointisivut. Myös messuilta on löytynyt osaajia ja toisinaan potentiaaliset työntekijät lähestyvät itse suomalaisia yrityksiä niiden omien kotisivujen kautta. Mikäli jo työntekijän hakeminen tuntuu ylivoimaiselta haasteelta, voit ottaa yhteyttä BusinessOuluun ja autamme mielellämme alkuun.


TE-toimisto on tärkeä kumppani EU:n sisältä tehtävissä työntekijöiden ja harjoittelijoiden rekrytoinneissa erinomainen kumppani on TE-toimisto, jonka maksuton EURES-palvelu kattaa koko unionin. Mikäli yrityksessäsi on alle 250 työntekijää ja palkkaat vähintään 35-vuotiaan työttömän yli puoleksi vuodeksi, voit saada 810–2000 euroa verotonta tukea palkkaukseen. Tätä kirjoittaessa Business Finland on aikeissa julkaista uuden Talent Explorer -rahoituksen, jonka kautta on mahdollista saada avustusta kansainvälisten osaajien rekrytointiin. Siitä lisätietoa löytynee lähitulevaisuudessa Business Finlandin verkkosivuilta.

Erityisasiantuntijan palkkaamisen byrokratia kevyempää

Perheen elättäminen otettava huomioon

Jos palkkaat erityisasiantuntijaa (esimerkiksi ohjelmointitehtäviin), ei TE-toimiston selvitystä tehdä, vaan hakemus menee suoraan maahanmuuttoviranomaisille. Erityisasiantuntija jolla on viisumivapaus tai voimassa oleva viisumi, voi tehdä 90 päivää töitä välittömästi Suomeen saavuttuaan. Koska hakemusten käsittelyajat ovat tämän oppaan kirjoitushetkellä vaihtelevia, voi työnteko jatkua keskeytyksettä tai keskeytyä hetkeksi 90 päivän kohdalla.

Edellä mainittujen lupa-asioiden lisäksi on otettava huomioon työntekijöiden puolisoiden ja perheenjäsenten tarvitsemat oleskeluluvat. Mikäli muu perhe ei työllisty samassa yhteydessä, pitää maahan tulevan henkilön palkan kattaa myös mukana muuttavien perheenjäsenten elatuksen. Jos perheessä on esimerkiksi kaksi aikuista ja kaksi alaikäistä lasta, toimeentuloon vaaditaan yhteensä 2 600 euroa kuukaudessa nettona eli verojen jälkeen.

Tällä hetkellä Maahanmuuttovirasto lupaa kuukauden käsittelyaikaa sähköisille hakemuksille. HaasEuroopan Unionin ulkopuolelta palka- tattelemiemme yritysten mukaan tessa yhtälöön tulee mukaan ainakin erityisasiantuntijoiden lupa-asiat Maahanmuuttovirasto, eli MIGRI. ovat sujuneet hyvin, paitsi tilanteesVaatimusten määrä ja taso riippuvat sa, jossa työntekijä on itse täyttänyt suoraan siitä, onko tuleva työntekijä hakemuksensa väärin. Hakemusten ns. erityisasiantuntija vai ”tavallinen oikeaan täyttöön kannattaa siis kiintyöntekijä”. Erityisasiantuntija on nittää huomiota ja tarvittaessa käyttää henkilö, joka tulee Suomeen työsken- ulkopuolista asiantuntija-apua. telemään erityisosaamista vaativissa asiantuntijatehtävissä. Mikäli palkkaat ”tavallista työntekijää”, tekee TE-toimisto ensin selvityksen siitä, onko toimeentulo riittävää (eli maksatko työnantajana asianmukaista palkkaa), onko työnteko tilapäistä vai jatkuvaa ja onko kyseiseen tehtävään saatavilla kohtuullisessa ajassa työvoimaa Suomesta tai EU- ja ETA-alueelta.

Byrokratian ohella on hyvä muistaa, että usein ulkomaiselle työntekijälle kieli ja kulttuuri ovat vieraita, eikä sosiaalisia verkostoja ole. Alkuvaiheessa työntekijä tarvitsee opastusta myös asioissa jotka tuntuvat itsestäänselvyyksiltä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi asunnon hankkiminen, pankkitilin avaaminen ja vakuutusten hankkiminen. Kun ulkomailta palkkaamisen vaiva on nähty, kannattaa uuden työntekijän sitouttamiseen panostaa. Työntekijän kotouttamisen ohella myös puolison ja muiden perheenjäsenten viihtyminen maassa vaikuttaa äärimmäisen paljon siihen, miten uusi työntekijä tottuu kylmässä ja pimeässä Suomessa elämään ja kuinka tehokkaasti hän tuottaa yritykselle lisäarvoa.

3


3. Työntekijän rekrytointi ulkomailta Erilaisia globaaleja ja lokaaleja työpaikkasivustoja, kuten todettua, löytyy suunnattomia määriä. Jos saa työpaikkailmoituksen kirjoitettua englanniksi ja lähetettyä sopiville sivustoille, ollaan jo aika pitkällä. Tavanomaisten ”ilmoitustaulujen” lisäksi markkinoille on tullut useita palveluita, jotka mahdollistavat sopivien kandidaattien etsimisen profiilin perusteella. Näistä epäilemättä tunnetuin on LinkedIn.

4

Mikäli yritys ei ole tunnettu, täytyy ilmoitusta tietenkin markkinoida siinä missä mitä tahansa muutakin tuotetta tai palvelua. Jos työpaikkojen markkinointi ei tunnu omimmalta alalta, neuvomme mielellämme BusinessOulussa. Mikäli alueella on useita saman alan yrityksiä joilla on vastaavia haasteita, voidaan miettiä myös yhteisiä toimenpiteitä kuten yhteiskampanjaa tai rekrytointimatkaa messuille.

Yksi ratkaistava haaste on sopivan kohdemarkkinan löytäminen. Yleensä hyvä lähtökohta on etsiä yliopistokaupunkeja ja/tai edustamanne alan keskittymiä maailmalta. Kansainväliset yhtiöt ovat löytäneet IT-alan tarpeisiin osaajia muun muassa Kolumbiasta, Brasiliasta ja Itä-Euroopasta, mutta myös Intiasta ja muualta Aasiasta.

Kansallisella tasolla Business Finland on Work in Finland -ohjelman puitteissa tuottanut suuren määrän erilaista materiaalia, jota voi hyödyntää kansainvälisessä rekrytoinnissa. Work in Finland -ohjelman puitteissa tehdään koko ajan aktiivista työtä ulkomaisten osaajien rekrytoinnin helpottamiseksi.

Huippuosaajien saaminen Suomeen voi olla haasteellista, koska kilpailemme muiden maiden kanssa samoista osaajista. Markkinointia on hyvä kohdistaa maihin, joista puuttuvat Suomen hyvät puolet. Kun noihin maihin kohdistaa markkinointia, oman yrityksen ylivertaisuuden ohella kannattaa vedota niin sanottuihin pehmeisiin arvoi-

Muista myös pehmeiden arvojen merkitys


hin. Yllättävän monessa paikassa turvallisuus, puhtaus ja vakaus ovat houkuttelevia tekijöitä. Useampi suurkaupungista muuttanut haastateltu on nimennyt nimenomaan puhtauden, luonnon ja turvallisuuden keskeisiksi syiksi asua Suomessa. Lasten päivähoidon ja koulutuksen laatua ei voi riittävästi korostaa, kun kyse on perheellisistä. Yksi huomioon otettava tekijä on myös yrityksen laajentumistarve ja -halukkuus. Jos yrityksellä on mielessä jokin tietty kohdemarkkina, on lähtökohtaisesti viisasta pyrkiä hankkimaan työntekijöitä, joilla on ensikäden kokemusta kohdemaasta. Esimerkiksi Brasilian markkinoille voi olla haastavaa mennä ilman henkilöä, joka osaa kielen ja tuntee kulttuurin. BusinessOulussa autamme mielellämme myös sopivien kohdemarkkinoiden löytämisessä. Mikäli työntekijöitä rekrytoidaan useampia tai positio on erityisen vaativa, voi olla järkevää pitää haastattelukierros kohdemaassa, jolloin suomalaisen yrityksen työntekijä matkustaa paikan päälle tapaamaan kandidaatteja. Useat ulkomailta palkanneet yritykset hoitavat yleensä ainakin ensimmäisen haastattelukierroksen esimerkiksi Skypen tai vastaavan videopuhelupalvelun avulla, jolloin voidaan säästää matkakuluissa.

voidaan tutustua henkilökohtaisesti ja hän voi tutustua yritykseen. Mikäli kemiat kohtaavat, voi erityisasiantuntija aloittaa työn välittömästi ja työskennellä – viisumivapauden tai viisumin voimassaolon puitteissa – enintään 90 päivää ilman erillistä työlupaa. Jo rekrytoinnin yhteydessä on hyvä tuoda työntekijälle selväksi kaikki oleellinen tieto yrityksestä ja uudesta asuinpaikasta, ettei tarpeettomia ikäviä yllätyksiä tule heti työsuhteen alussa. Olennaista on kertoa yrityksen kulttuurin lisäksi esimerkiksi perheenjäsenten toimeentulo- ja lupavaatimuksista, mutta myös tarjolla olevista julkisista palveluista. Työnteko-oikeus pitää varmistaa Suomalaisella työnantajalla on velvollisuus varmistaa, että ulkomaisella työntekijällä on laillinen oikeus työskennellä Suomessa. Tämän lisäksi ulkomaisista työntekijöistä, eli niistä jotka eivät ole Suomen kansalaisia, tulee pitää rekisteriä, josta käy ilmi työnteko-oikeuden peruste. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava ulkomaisista työntekijöistä paitsi TE-toimistolle, myös työntekijöiden edustajalle työpaikalla (esim. luottamusmies).

Viisumin avulla työnteko voi alkaa heti Varsinaisen työsopimuksen tekemistä varten on tavanmukaista lennättää kandidaatti paikan päälle, jotta häneen

Mitä on hyvä huomioida ulkomaiselle työntekijälle tarjottavassa paketissa • Selkeä politiikka rekrytoinnin yhteydessä. Mitä kustannuksia korvataan, mitä ei korvata? Maksetaanko muuttokuluja ja lupahakemuksia varten ylimääräinen korvaus? • Selkeä perehdytyssuunnitelma. Suunnitelman teko etukäteen voi olla haastavaa, mutta hyvin toteutettu perehdytys sujuvoittaa työllistettävän elämän aloittamista vieraassa maassa ja hyvä suunnitelma helpottaa työnantajan omaa työtaakkaa. • Selkeä kuvaus yrityksen erilaisista käytänteistä. Työterveys, sairaslomat, liikuntasetelit ja lomakäytänteet ovat asioita, jotka eivät ole aina suomalaisellekaan itsesäänselviä. Ulkomaiselle työntekijälle myös kulttuuriin liittyvät asiat voivat olla erilaisia kuin kotimaassa. • Tuki lupa- ja viranomaisasioissa. Kukaan ei nauti lupahakemusten tekemisestä. Kun olet palkannut ensimmäisen työntekijän, tiedät jo mitä hakeminen käytännössä vaatii, jolloin siitä tulee jokaisen uuden työntekijän kohdalla entistä helpompaa. • Apua asunnon järjestämisessä. Osaisitko itse löytää vieraasta maasta ja kaupungista sen kohtuuhintaisen ja mukavan alueen, josta löytyvät tarvittavat palvelut läheltä ja työpaikalle on kohtuullinen matka?

• Perheen huomioon ottaminen. Perheen viihtyminen on yksi keskeisimpiä tekijöitä sen suhteen, miten uusi työntekijäsi viihtyy. Lasten saattaminen kouluun tai päiväkotiin ja puolison opastaminen työn, koulutuksen tai harrastusten pariin lisää myös työntekijän sitoutumista. • Suomen kieli- ja kulttuurivalmennus. Meillä on monimutkainen kieli, jonka oppiminen ei ole helppoa. Se on kuitenkin todistetusti mahdollista ja vaikka työkieli on englanti, suomen kielen taitaminen parantaa merkittävästi viihtymistä – aina työpaikan kahvihuoneen keskusteluihin osallistumisesta lähtien. • Sosiaalisen verkoston rakentamisessa avustaminen. Uusi työntekijä ei todennäköisesti tunne ketään. Työnantaja ei voi palkata ystäviä, mutta voi järjestää sosiaalisia tilaisuuksia – kuten vaikkapa pizzaperjantain – ja auttaa löytämään mieleisiä harrastuksia. • Joissain yrityksissä on järjestetty tilaisuuksia erikseen puolisoille, mutta näissä on hyvä ottaa kulttuurisensitiivisyys huomioon ja pyrkiä ajattelemaan asiaa myös ei-suomalaisesta näkökulmasta.

5


4. Suomeen tulo Suomeen tulevilta EU- ja ETA-kansalaisilta ei edellytetä erillistä lupaa, pelkkä rekisteröinti paikallispoliisilla tai pohjoismaiden kansalaisten kohdalla maistraatissa riittää. Muilta vaaditaan työntekoon oikeuttava työntekijän oleskelulupa, joka haetaan Maahanmuuttovirastolta sähköisellä hakemuksella. On syytä ottaa huomioon, että palkkauksen ja työehtojen on oltava suomalaisten työehtojen mukaisia. Suomeen tulevan erityisasiantuntijan tulee täyttää seuraavat edellytykset oleskelulupaa hakiessa:

6

• Työntekijällä pitää olla työpaikka valmiina. Käytännössä tämä tarkoittaa allekirjoitettua työsopimusta tai vastaavaa todistusta. • Tehtävien tulee olla erityisosaamista vaativia. Tämä kattaa paitsi IT-alan erityisosaajat, myös korkeakoulututkinnon suorittaneet jonkin erityisalan osaajat. • Palkan tulee olla erityisosaajan statusta vastaava. Palkattavan työntekijän tulee saada ns. keskimääräistä parempaa palkkaa. Oppaan kirjoitushetkellä bruttotulojen tulee olla yli 3000 euroa kuukaudessa. • Erityisosaajalla tulee lähtökohtaisesti olla korkeakoulututkinto. Tämä ei kuitenkaan ole pakollinen edellytys, mutta tutkinnon puuttuessa täytyy perustella, miksi kyse on erityisosaamista vaativasta asiantuntijatehtävästä. Kaikki lisäperustelu oletettavasti pidentää hakemusten käsittelyaikaa.


Oleskelulupaa varten työntekijän pitää varmistaa, että hänellä on kaikki liitteet, täyttää sekä maksaa hakemus verkossa Enter Finland -palvelussa ja käydä näyttäytymässä joko lähimmässä Suomen edustustossa ennen Suomeen tuloa tai paikan päällä Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Sähköisen hakemuksen hinta on tätä kirjoittaessa 400 euroa ja sen luvattu käsittelyaika on noin yksi kuukausi. Haastattelujen perusteella käytännön toteuma on kahdesta viikosta vähän yli kuukauteen Pohjois-Suomessa, mutta pelkästään sen varaan ei kannata laskea. Luonnollisesti lähtökohtainen oletus on, että uudella työntekijällä on voimassa oleva passi, häntä ei ole määrätty maahantulokieltoon, hän ei vaaranna yleistä järjestystä ja turvallisuutta eikä kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita.

Tarvittavat liitteet • Voimassa oleva passi • Passikuva • Värikopio passin henkilötietosivusta ja kaikista muista sivuista, joilla on merkintöjä • Selvitys laillisesta oleskelusta siinä valtiossa, jossa hakemus jätetään • Lomake MP_1 (jos työntekijä on jo Suomessa ja hakee ensimmäistä oleskelulupaa) • Todistus työsuhteen keskeisistä ehdoista tai konsulttisopimus • Todistus luontoiseduista työnantajalta/toimeksiantajalta • Toimeksiantosopimus suomalaiselta toimeksiantajalta (liitettävä, jos työnantaja on ulkomainen yritys, jolla ei ole toimipaikkaa Suomessa) • Kuvaus työtehtävistä • Tutkintotodistus suoritetusta korkeakoulututkinnosta

Suurin osa tarvittavista tiedoista löytyy työsopimuksesta, mikäli se on tehty asianmukaisesti. Muut vaadittavat dokumentit täytyy käännättää auktorisoidulla kääntäjällä (hakukone auttaa tässä), mikäli ne on kirjoitettu muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Erityisasiantuntijan statuksella työskentelevä henkilö voi kuitenkin aloittaa työnteon jo hakemuksen käsittelyaikana, mikäli viisumi on voimassa tai työntekijä oleskelee maassa viisumivapaasti. Ilman oleskelulupaa voi EU:n ulkopuolelta tuleva työntekijä tehdä töitä enintään 90 päivää. Edellä mainitun lisäksi uusi työntekijä käy rekisteröitymässä poliisiasemalla sekä väestörekisteriin paikallisessa maistraatissa. Maistrattiin mennessä henkilöllä tulisi olla jo oleskelulupa ja osoite Suomessa. Ilmoittauduttaessa on esitettävä passi, oleskelulupa ja syntymätodistus. Maistraatista henkilö saa suomalaisen henkilötunnuksen, jolloin kaikenlainen asiointi helpottuu. Pidemmäksi ajaksi muuttavan ulkomaalaisen kannattaa käydä myös Kelan paikallistoimistossa selvittämässä suomalaisen sosiaaliturvan piiriin hakemisesta siinä vaiheessa, kun muut tarvittavat rekisteröinnit on tehty.

7


5. Kotoutuminen Suomeen Muutto on aina suuri stressitekijä. Pakollisten oleskeluasioiden ohella, aivan kuten suomalaisen työntekijän kohdalla, myös verokortti täytyy hakea ja toimittaa työnantajalle. Lisäksi uuden työntekijän kannattaa luonnollisesti myös perustaa pankkitili, ostaa tarvittavat kodin ja vapaa-ajan vakuutukset, sekä hankkia suomalainen SIM-kortti matkapuhelimeen. Työnantajan on hyvä valmistautua avustamaan edellä mainituissa asioissa. Mikäli tarkoituksena on rekrytoida useampi työntekijä, voi jonkinlaisen käsikirjan tai muistion tekeminen kannattaa. Oppaan lopusta löytyvästä listasta löydät useamman jo olemassa olevan oppaan, joista voit kertoa eteenpäin rekrytoitavalle. Mikäli yrityksessänne on jo hyviä käytänteitä, keskustelemme niistä mielellämme ja opimme samalla BusinessOulussa itse lisää.

8

Todennäköisesti uusi työntekijä ei osaa suomea eikä hänellä ole sosiaalisia verkostoja työn ulkopuolella. Eri paikkakunnilla on usein hyvin tarjolla erilaisia maahanmuuttajien kielikursseja, joista kannattaa ottaa selvää etukäteen. Oulussa alkuun pääsee ottamalla yhteyttä TE-toimistoon, Villa Victoriin tai BusinessOuluun. Vaikka työskentely sujuisikin englanniksi, helpottaa suomen kielen osaaminen työntekijän kotoutumista ja lisää sitoutumista uuteen kotimaahan, joten siihen kannattaa panostaa.


Perheen viihtymisellä iso rooli Nuoren sinkun on helppo pakata tavaransa ja tulla tuntemattomaan Suomeen, mutta usein varsinkin kokeneemmilla työntekijöillä on jo puoliso ja mahdollisesti lapsia lähtömaassa. Heidän sitoutumiseensa ja motivaationsa yleisellä tasolla vaikuttaa merkittävästi se, miten perhe viihtyy uudessa kotimaassa.

omainen yhteistyön mahdollisuus. BusinessOulu auttaa mielellään yrityksiä järjestämään ulkomailta palkattujen työntekijöiden kotoutumiseen liittyvää toimintaa yhdessä muiden yritysten kanssa.

Isommat työnantajat pyrkivät järjestämään verkostoitumismahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa usein myös perheenjäsenille, mutta pienemmille yrityksille se on tietysti resurssien puitteissa usein mahdotonta. Pienemmänkin työnantajan kannattaa kuitenkin tukea puolison työ- tai koulutusmahdollisuuksien selvityksessä sekä opastaa lasten koulutien alkuun. Oulussa ja Suomessa yleisesti on useilla maahanmuuttajaryhmillä omia verkostoja sosiaalisessa mediassa, joista uusi työntekijä voi saada apua ja tukea. Esimerkiksi brasilialaisilla on parikin omaa, aktiivista ”Brazilians in Finland” -ryhmää. Myös työnantajan kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää kyseisiä kanavia, etenkin jos samasta maasta rekrytoi useamman henkilön. Tärkeintä on tietysti se, että ulkomainen työntekijä pääsee mahdollisimman pian osaksi uuden kotikaupunkinsa verkostoja ja löytää ystäviä sekä sosiaalista elämää paikallisten keskuudessa. On todennäköistä, että myös muut saman alan yritykset harkitsevat rekrytointeja ulkomailta, jolloin aukeaa erin-

6. Lopuksi Paikallisesti vaikeasti täytettävään paikkaan on enemmän kuin todennäköistä löytää osaaja ulkomailta, joka pelkän osaamisensa ohella voi tuoda yritykseen myös tuoretta ja kansainvälistä näkemystä. Kun kaiken hoitaa alusta asti hyvin ja suunnitellusti, ei ulkomaisen työntekijän palkkaaminen ole juuri sen vaikeampaa kuin suomalaisenkaan. Me BusinessOulussa autamme mielellämme ja vastaamme kaikkiin kysymyksiin – tai jos emme osaa, ohjaamme eteenpäin sinne, mistä tieto varmasti löytyy.

9


7. Yhteystietoja ja linkkejä TE-toimisto / Eures KV-rekrytointi / Pohjois-Pohjanmaa Tina Sundqvist tina.sundqvist@te-toimisto.fi puh +358 295 056 737 ◼ http://www.te-palvelut.fi/eures Business Finland / Work in Finland Work in Finland -ohjelma Ulla Hiekkanen-Mäkelä Ulla.Hiekkanen-Makela@businessfinland.fi puh +358 50 5577 706 ◼ https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/work-in-finland/in-brief/ Villa Victor Maahanmuuttajien palvelut Oulussa Pasi Laukka pasi.laukka@ouka.fi puh +358 44 703 1638 ◼ https://www.ouka.fi/oulu/villavictor BusinessOulu Yritysten palvelut Oulussa Henri Heikkinen Henri.heikkinen@businessoulu.com Puh +358 400 553 609 ◼ www.businessoulu.com

InfoFinland Erilaisia ohjeita maahanmuuttajille ◼ https://www.infofinland.fi Maahanmuuttovirasto – Migri Maahanmuuttajan lupa-asiat ◼ https://migri.fi ◼ https://enterfinland.fi Expat Finland Linkkejä maahanmuuttajalle (yksityinen sivusto) ◼ https://www.expat-finland.com Kansaneläkelaitos Kelan opas maahanmuuttajalle ◼ https://www.kela.fi/web/en/from-other-countries-to-finland-quick-guide Welcomeguide Helsingin Kaupungin tuottama opas maahanmuuttajalle ◼ https://www.welcomeguide.fi/ Welcome to Finland Valtioneuvoston tuottama opas maahanmuuttajalle ◼ http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161193 10


12

Profile for BusinessOulu

Työntekijöiden rekrytointi ulkomailta  

Lyhyt ja mahdollisimman selkokielinen opas

Työntekijöiden rekrytointi ulkomailta  

Lyhyt ja mahdollisimman selkokielinen opas

Advertisement