Page 1

2018

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup


INTRODUKTION

Introduction / Einführung

VELKOMMEN TIL KOLDING Welcome to Kolding / Willkommen in Kolding

2


Kolding byder på et hav af oplevelser. Du skal ikke bevæge dig ret langt for at komme fra den ene oplevelse til den næste. Denne guide giver overblik over de muligheder, som venter, så du kan vælge det sjoveste, det mest interessante, det nærmeste og det smukkeste. Uanset, hvad du vælger, er vi sikre på, at du får oplevelser, du aldrig glemmer. Tag guiden med dig og hent Visit Kolding app’en. God fornøjelse! Kolding offers a myriad of adventures. You do not have to go very far to move from one adventure to the next. This guide provides a summary of all available opportunities, helping you to choose the funniest, the most interesting, the nearest and the nicest. No matter what you choose, we are certain you will make memories that last a lifetime. Take this guide zwith you and download the Visit Kolding app. Enjoy! Kolding bietet eine Menge Erlebnisse. Sie müssen sich nicht besonders weit bewegen, um von einem Erlebnis zum nächsten zu gelangen. Dieser Guide bietet Ihnen eine Übersicht über die Möglichkeiten, die Sie erwarten, damit Sie die lustigsten, die interessantesten, die nächsten und die schönsten Erlebnisse wählen können. Unabhängig von Ihrer Wahl sind wir sicher, dass Sie Erlebnisse haben werden, die Sie nie vergessen werden. Nehmen Sie den Guide mit und holen Sie sich die Visit Kolding-App. Viel Vergnügen!

3


4


JUBILÆUM 2018 Jubilee 2018 / Jubiläum 2018

6

HISTORIE & KULTUR History & culture / Geschichte & Kultur

12

FOR VOKSNE For adults / Für Erwachsene

54

DESIGN Design / Design

74

FOR BØRN For children / Für kinder

88

NATUR Nature / Natur

114

OVERNATNING Good night / Gute Nacht

136

MAD & DRIKKE Food & beverage / Essen & Trinken

142

SHOPPING Shopping / Shopping

146

INFORMATION Information / Informationen

158 5


JUBILÆUM 2018

Jubilee 2018 / Jubiläum 2018

JUBILÆUMSÅR 2018 The jubilee year 2018 / Jubiläumsjahr 2018

6


2018 er jubilæumsår i Kolding. En lang række af Koldings institutioner, som på hver sin måde har påvirket udviklingen af Kolding og som er med til at tegne Kolding i dag, kan vifte med flaget og fejre deres jubilæum. 2018 is a jubilee year in Kolding. A significant number of landmark institutions in Kolding will raise the flag and celebrate their jubilee. Institutions who are representative of Kolding today, and who have influenced the development of Kolding, each in their own way. 2018 ist Jubiläumsjahr in Kolding. Vielerlei Einrichtungen, die jeweils auf ihre eigene Art die Entwicklung von Kolding gefördert haben und die Stadt heutzutage prägen, hissen dieses Jahr ihre Flaggen und feiern ihr Jubiläum. MERE INFORMATION Further information / Weitere Informationen — www.kolding750.dk

7


JUBILÆUM 2018 / Jubilee 2018 / Jubiläum 2018

KOLDINGHUS Koldinghus - fejrer i 2018 sit 750-års jubilæum. Nogle af højdepunkterne i jubilæumsprogrammet er Haunted Castle og jubilæumsudstillingen Magtens Smykker, hvor prægtige og kongelige smykker fortæller om magt og stil i perioden 1268 til i dag. Kolding

KOLDING BY Kan fejre 750-års jubilæum. Jubilæet fejres blandt andet med to store events i henholdsvis maj og august, hvor alle borgere og besøgende er inviteret til at tage del i fejringen. Herudover vil man i årets løb kunne opleve en lang række forskellige arrangementer, som sætter spot på forskellige temaer i Koldings historie.

The city of Kolding celebrates its 750th jubilee. Amongst others, the jubilee will be celebrated at two significant events in May and August, respectively, to which all residents and visitors are invited. Additionally, throughout the year, a variety of events will focus on different themes in the history of Kolding. Die Stadt Kolding feiert 750-jähriges Jubiläum. Die Feierlichkeiten erfolgen unter anderem in Form von zwei Veranstaltungen im Mai bzw. August, zu denen alle Bürger und Besucher herzlich eingeladen sind. Darüber hinaus werden im Mai vielerlei Veranstaltungen ausgetragen, bei denen unterschiedliche Themen aus der Geschichte Koldings im Fokus stehen.

Koldinghus

8

Koldinghus – celebrates its 750th jubilee in 2018. A few of the highlights of the jubilee programme will be Haunted Castle and the jubilee exhibition The Splendour of Power (”Magtens Smykker”), in which magnificent and royal jewellery will tell the tale of power and style from 1268 until today. Das Koldinghus feiert dieses Jahr 750-jähriges Jubiläum. Einige der Höhepunkt des Jubiläumsprogramms sind das Spukschloss und die Jubiläumsausstellung „Magtens Smykker“, in der prächtige und königliche Schmuckstücke von Macht und Stil aus der Zeit von 1268 bis heute erzählen.

The jubilee exhibition The Splendour of Power (”Magtens Smykker”)

TRAPHOLT Museum for kunst, design og kunsthåndværk kan i 2018 fejre 30 års jubilæum. Det markeres blandt andet med en genåbning af Arne Jacobsens enestående Kubeflex sommerhus den 2. juni og udstillingen ’Kay Bojesen – humørbomben i dansk design’, som åbner til september. Museum of visual art, design and crafts celebrates its 30th jubilee. This will be marked

WWW.KOLDING750.DK


by a reopening of Arne Jacobsen’s unique Kubeflex summer house on 2nd June and the exhibition ’Kay Bojesen – the bubbly boy of Danish design’ (’Kaj Bojesen – humørbomben i dansk design’), which opens in September. Das Museum für Kunst, Design und Kunsthandwerk feiert 2018 sein 30 - jähriges Jubiläum, dies unter anderem durch die Neueröffnung des einzigartigen Kubeflex - Ferienhauses von Arne Jacobsen am 2. Juni und die Ausstellung „Kay Bojesen – humørbomben i dansk design“ (Kaj Bojesen – die Humorbombe mit dänischem Design), die im September eröffnet wird.

man vor 750 Jahren Gemüsegärten bepflanzt und abgeerntet hat.

Geografisk Have

KOLDING MUSIKSKOLE Musikskolen runder de 50 år, og det fejres blandt med en stor jubilæumskoncert i Sydbank Arena den 6. maj, og en Jubilæumssymfonikoncert den 7. oktober. The Music School has been around for 50 years, and this will be celebrated with a jubilee concert on 6 May at Sydbank Arena and a Jubilee Symphony Concert on 7 October.

Trapholt - Arne Jacobsen’s unique Kubeflex summer house

GEOGRAFISK HAVE Den grønne oase i Kolding fejrer 100 års jubilæum i 2018. Det sker blandt andet med et jubilæumsevent i slutningen af maj. Fra maj til september vil du desuden kunne få et indblik i, hvordan man indrettede og dyrkede køkkenhaver for 750 år siden. The green oasis of Kolding celebrates its 100th jubilee in 2018. This will be celebrated at an event at the end of May. From May to September you are also invited to learn how vegetable gardens were designed and cultivated 750 years ago. Die grüne Oase in Kolding, wird dieses Jahr 100 Jahre alt, unter anderem findet Ende Mai eine Jubiläumsfeier statt. Von Mai bis September erhalten Sie einen Einblick, wie

Die Musikschule von Kolding wird 50 Jahre alt und feiert dies unter anderem im Rahmen eines Jubiläumskonzerts in der Sydbank Arena am 6. Mai und eines Jubiläumssymphoniekonzerts am 7. Oktober.

Kolding Musikskole

KOLDING STORCENTER I 25 år har Koldinggensere og besøgende kunne shoppe løs i Kolding Storcenter. Det fejrer de i september.

WWW.KOLDING750.DK

9


JUBILÆUM 2018 / Jubilee 2018 / Jubiläum 2018

Prospectus of Kolding in 1587 - see the original print at Koldinghus 10


For 25 years, Kolding residents and visitors have been able to shop until they drop in Kolding Storcenter. Celebrations will take place in September.

For 475 years, Kolding Gymnasium has provided learning and general education. This will be celebrated in various ways throughout the 2018 school year.

Seit 25 Jahren können die Koldinger und Besucher im Einkaufszentrum von Kolding nach Herzenslust shoppen. Dies wird im September gefeiert.

Seit 475 Jahren steht das Gymnasium von Kolding für Wissen und Bildung, was dieses Jahr auf unterschiedliche Weisen gefeiert wird.

Kolding Gymnasium Kolding Storcenter

DANHOSTEL KOLDING Vandrehjemmet har i 2018 80 år på bagen, og det fejres den 28. maj.

KOLDING HAVN Havnen i Kolding kan i 2018 fejrer 175 års jubilæum. Havnen har spillet en vigtig rolle for den industrielle udvikling i Kolding.

In 2018, the hostel will celebrate its 80th anniversary and the celebration will take place on 28 May.

Port of Kolding celebrates its 175th jubilee in 2018. The port has played an important part in Kolding’s industrial development.

Die Jugendherberge wird 2018 80 Jahre alt, die Jubiläumsfeier findet am 28. Mai statt.

Der Hafen in Kolding feiert 2018 175-jähriges Jubiläum. Dieser hat bei der industriellen Entwicklung von Kolding eine wichtige Rolle gespielt.

Danhostel Kolding

KOLDING GYMNASIUM I 475 år har Kolding Gymnasium stået for lærdom og dannelse. Det fejres på forskellig vis i skoleåret 2018.

WWW.KOLDING750.DK

Kolding Havn

11


HISTORIE & KULTUR

History & culture / Geschichte & Kultur

PÅ GRÆNSEN TIL HISTORIEN On the edge of history / An der Grenze zur Geschichte

12


I Kolding kan historien spores tilbage til år 1231, hvor byen optræder på skrift i Kong Valdemars jordebog. Kolding lå dengang i det yderste grænseområde af Danmark mod hertugdømmerne i syd, og byen havde derfor en strategisk betydning for de gamle konger og dronninger. I 1200-tallet blev byggeriet af fæstningen Koldinghus påbegyndt. Fæstningen skulle forsvare rigets grænser, men sammen med opmærksomheden og byggeriet fulgte også kongelige handelsprivilegier, som har været med til at udvikle byen til en driftig handelsog håndværksby, hvilket stadig kendetegner byen i dag. The history of Kolding can be traced back to 1231, when the city was first mentioned in writing in King Valdemar’s book of land taxation. Back then, Kolding was placed in the outer borders of Denmark to duchies in the south, therefore the town was of strategic importance for former kings and queens. The construction of Koldinghus Castle began in the 13th century. The fortress would defend the country’s borders but with the attention and the construction came royal trade-privileges that contributed to the development of the city into a thriving trades- and crafts city , which still characterises Kolding today. In Kolding lässt sich die Geschichte bis zum Jahr 1231 zurückverfolgen, als die Stadt in König Waldemars Erdbuch schriftlich in Erscheinung tritt. Kolding lag damals im äußersten Grenzbereich Dänemarks, hin zu den Herzogtümern im Süden, und die Stadt hatte daher für die alten Könige und Königinnen eine strategische Bedeutung. Im 13. Jahrhundert begann der Bau der Festung Koldinghus. Die Festung sollte die Grenzen des Reiches verteidigen, aber gleichzeitig mit der Aufmerksamkeit und dem Bau folgten auch königliche Handelsprivilegien, die mit zur Entwicklung der Stadt zu einer geschäftigen Handels- und Handwerksstadt beitrugen, was die Stadt noch heute kennzeichnet.

13


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Koldinghus & Slotssøen 14


5

KOLDINGHUS

Koldinghus har gennem sin mere end 700-årige eksistens spillet en væsentlig rolle i Danmarks historie som grænseværn og som et af kongefamiliens foretrukne slotte. Slottet var det første slot, som udelukkende blev brugt som bolig for kongefamilien. Her døde Kong Christian den III nytårsdag 1559 og her tilbragte Kong Christian den IV en betydelig del af sin barn- og ungdom. Slottet mistede sin betydning i forbindelse med, at flere og flere af kongefamiliens pligter flyttede til hovedstaden. Kong Frederik den IV var den sidste konge, som boede på slottet i en periode, men det var kun kortvarigt, mens der var pest i København. Det prægtige slot fik derfor lov til at forfalde mere og mere, og da soldater i 1807 i forbindelse med krigen mod England og Sverige opholdt sig på slottet, udbrød der en stor brand, der efterlod slottet som en ruin. I mange år stod ruinen uberørt hen, mens tidens tand truede med at få den til at falde helt sammen. Throughout its more than 700 years of existence, Koldinghus Castle has played a significant role in Denmark’s history as a border guard and as one of the royal family’s favourite castles. It was the first to be used exclusively as a royal residence. King Christian III died here on new year’s day in 1559. King Christian IV spend a significant part of his childhood and youth here. The Castle lost its importance as more and more of the duties of the Royal family moved to the capital. King Frederik IV was the last king

to live in the castle, but it was only temporary, while the plague was raging in Copenhagen. The magnificent castle was left and fell more and more into decay, and when soldiers stayed there in connection with the war against England and Sweden in 1807, a large fire broke out, leaving the castle in ruins. The ruins stood untouched for many years, while the ravages of time threatened to destroy the castle completely. Koldinghus hat im Laufe seiner mehr als 700-jährigen Existenz als Grenzfestung und als eines der bevorzugten Schlösser der königlichen Familie eine wesentliche Rolle in Dänemarks Geschichte gespielt. Das Schloss war das erste Schloss, das ausschließlich als Wohnung der königlichen Familie genutzt wurde. Hier starb Christian III am Neujahrstag 1559 und hier verbrachte Christian IV einen beträchtlichen Teil seiner Kindheit und Jugend. Das Schloss verlor seine Bedeutung, als die königliche Familie mehr und mehr Verpflichtungen in der Hauptstadt wahrnahm. König Frederik IV war der letzte König, der eine Zeitlang im Schloss wohnte, aber es war nur kurzzeitig, während in Kopenhagen die Pest herrschte. Das prächtige Schloss unterlag daher mehr und mehr dem Verfall, und als sich 1807 Soldaten im Zusammenhang mit dem Krieg gegen England und Schweden im Schloss aufhielten, brach ein großes Feuer aus, welches das Schloss als Ruine hinterließ. Viele Jahre schlummerte die Ruine unberührt vor sich hin, während der Zahn der Zeit an ihr nagte und der Einsturz drohte. 15


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

“The last royal castle in Jutland ” Koldinghus er et stykke danmarkshistorie med storhed og fald. Oprindeligt blev Koldinghus bygget som et værn mod hertugdømmerne i syd, men gennem årene ændrede Koldinghus sig fra at være soldaternes hjemsted til at være det foretrukne opholdssted for konger og dronninger. På den skæbnesvangre nat i 1808 var det dog igen soldater, som opholdt sig på slottet, da det brød i brand. I dag er slottet restaureret og omdannet til et stort museum, hvor du blandt andet kan få meget mere at vide om Koldinghus’ historie og den danske kongehistorie. Slottet er genopbygget med nænsom hånd, så du kan fornemme både storheden og brandens hærgen. Men Koldinghus er mere et end spændende historisk bygningsværk. Under de hvælvede lofter er der både skiftende og faste udstillinger af kunst og kunsthåndværk. Ikke mindst den enestående samling af sølv hvor genstande fra renæssancen til vor tid imponerer. Koldinghus Castle is a piece of Danish history with its rise and fall. Originally, Koldinghus Castle was built to protect against the duchies in the south, but over the years Koldinghus Castle transformed from the soldiers‘ home to being the favourite residence of kings and queens. On one fateful night in 1808, however, there were no soldiers at the castle when the fire broke out. Today it is restored and transformed into a grand museum, where you can learn a lot 16

about the history of Koldinghus Castle and of the Danish royal family. It has been restored with loving care, allowing you to see both its greatness and the ravages of fire. But Koldinghus Castle is much more than just an exciting historic edifice. Both changing and permanent arts and crafts exhibitions are presented under its vaulted ceilings. The unique collection of silver objects from the Renaissance to present day is utterly stunning. Koldinghus ist ein Stück dänische Geschichte mit Größe und Fall. Ursprünglich wurde Koldinghus als Verteidigung gegen die Herzogtümer im Süden erbaut, aber im Laufe der Jahre änderte sich Koldinghus von Heimstatt der Soldaten zum vorgezogenen Aufenthaltsort für Könige und Königinnen. In einer folgenschweren Nacht im Jahr 1808 waren es aber wieder Soldaten, die sich im Schloss aufhielten, als ein Brand ausbrach. Heute ist das Schloss restauriert und in ein grosses Museum verwandelt, wo Sie unter anderen viel mehr zur Geschichte von Koldinghus und der dänischen Könige erfahren. Koldinghus ist mit behutsamer Hand wiedererrichtet, damit Sie sowohl die Größe als auch die Verheerung des Brandes wahrnehmen können. Koldinghus ist aber mehr als ein spannendes, historisches Gebäude. Unter den gewölbten Decken gibt es sowohl wechselnde als auch feste Ausstellungen von Kunst und kunsthandwerk. Nicht zuletzt imponiert die einmalige Sammlung von Silber mit Gegenständen von der Renaissance bis in unsere Zeit.


Koldinghus by night

Koldinghus - Living history

Koldinghus - Library hall 17


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

6 May - 30 September - The jubilee exhibition The Splendour of Power (”Magtens Smykker”) 18


TIPS More information about the activities, exhibitions and events: www.koldinghus.dk

Koldinghus - Church hall

I 2018 slår Koldinghus dørene op til en enestående udstilling med Magtens Smykker, som er 750 års europæisk historie fortalt gennem smykker. Det er en særudstilling i anledning af Koldinghus’ 750 års jubilæum, hvor prægtige og kongelige smykker fortæller om magt og stil i perioden fra 1268 og frem til i dag. Det er også her du kan se Designskolens afgangseksamen fra juni til oktober. På Koldinghus kan man i 2018 også opleve levende historie, hvor børn og voksne udfordres til at komme i kongens tjeneste. In 2018 a unique anniversary exhibition ”The Splendour of Power” (Magtens Smykker) will be hosted by Koldinghus. The history of power over 750 years as told through magnificent, unique and royal jewellery from the seat of power. Here you will also find the Design School’s graduation exhibition between June

and October. In Koldinghus one can also experience living history in 2018 where children and adults are challenged to join the King’s service. 2018 öffnet das Koldinghus seine Türen für eine einzigartige Ausstellung mit dem „Schmuck der Macht“ (Magtens Smykker), in der 750 Jahre Geschichte Europas anhand von Schmuckstücken erzählt werden. Dies ist eine Sonderausstellung anlässlich des 750-jährigen Jubiläums des Koldinghus, in der prächtige und königliche Schmuckstücke von Macht und Stil in der Zeit von 1268 bis heute erzählen. Hier können Sie auch von Juni bis Oktober die Abschlussexamina der Designschule sehen. Im Koldinghus kann man auch 2018 lebendige Geschichte erleben, in der Kinder und Erwachsene herausgefordert werden, in die Dienste des Königs einzutreten. 19


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

KONGEÅEN Danmarks grænse har ligget fast siden 1920, men inden da, har den flere gange rykket sig som følge af krige og stridigheder. I vikingetiden løb grænsen langt nede i Tyskland langs floden Ejderen, men gennem tiden har de gamle hertugdømmer Slesvig og Holstein ønsket mere selvstændighed, hvilket lykkedes i flere omgange. I 1200-tallet lå grænsen derfor lige syd for Kolding, hvor den strakte sig fra Hejlsminde, gennem Vamdrup og videre langs Kongeåen. En grænse, som den dag i dag har kulturel og historisk betydning – man skal derfor kun syd for Kongeåen for at komme til Sønderjylland og hilse på hinanden med det karakteristiske ”Mojn”. Denmark’s borders has remained intact since 1920, but before that it had been moved several times as a result of wars and conflicts. In the Viking age the border ran far down in Germany, along the Eider, but over time the old duchies of Schleswig and Holstein wanted more autonomy, which was achieved in several steps. In the 13th century, the border was just south of Kolding, stretching from Hejlsminde, through Vamdrup and further along the Kongeå River. A border which continues to be of cultural and historical importance. You just have to go south of the Kongeå River to get to Southern Jutland and greet each other with the characteristic “Moin”. Dänemarks Grenze liegt seit 1920 fest, aber vorher hat sie sich in Folge von Kriegen und Streitigkeiten mehrmals bewegt. In der Wikingerzeit verlief die Grenze weit unten in Deutschland entlang des Flusses Eider, aber im Laufe der Zeit haben sich die alten Herzogtümer Schleswig und Holstein mehr Selbstständigkeit gewünscht, das ihnen mehrmals gelang. Im 13. Jahrhundert lag die Grenze 20

daher unmittelbar südlich von Kolding, wo sie sich von Hejlsminde und durch Vamdrup und weiter am Königsbach entlang erstreckte. Eine Grenze, die heute kulturelle und historische Bedeutung hat – man muss deshalb nur südlich des Königsbaches gehen, um nach Südjütland zu gelangen und einander mit dem charakteristischen „Moin“ zu grüßen.

KONGEÅMUSEET I tiden fra 1864 til 1920 løb Danmarks grænse langs Kongeåen, hvilket gjorde Vamdrup til en af Danmarks grænsebyer. I den gamle stationsforstanderbolig kan du besøge Kongeåmuseet, som fortæller hele historien om byen og området. Det er også her du kan besøge Danmarks største modeljernbane med inspiration i en virkelig station. In the period from 1864 to 1920 Denmark’s border ran along Kongeå River, making Vamdrup one of Denmark’s border cities. You can visit the Museum of Kongeå in the old station master’s home, which tells the whole story of the city and the area. It is also here you can visit the largest model railway, which is inspired by a real station. In der Zeit von 1864 bis 1920 verlief Dänemarks Grenze entlang des Königsbaches, was Vamdrup zu einem der Grenzorte Dänemarks machte. Im alten Wohnhaus des Bahnhofsvorstehers können Sie das Kongeåmuseum besuchen, das die ganze Geschichte der Stadt und der Umgebung erzählt. Besuchen Sie auch Dänemarks größte Modelleisenbahn mit Inspiration eines echten Bahnhofs im Kongeåmuseum.


Kongeåen

“From 1864 to 1920 Denmark’s border ran along Kongeå River, making Vamdrup one of Denmark’s border cities. ”

Kongeåmuseet 21


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Skamlingsbanken 22


25

SKAMLINGSBANKEN

Da Danmark i 1864 tabte krigen mod Tyskland, blev Skamlingsbanken, som lå lige nord for den nye grænse, til et mindested. En granitstøtte, der i 1863 var rejst på Højskamling til minde om danskhedens forkæmpere, men bortsprængt af preusserne under krigen, blev i 1866 genrejst – nu med sine skrammer og skår som et sigende symbol for det tabte land mod syd. I dag er Skamlingsbanken ikke blot et smukt udsigtspunkt og yndet udflugtsmål. Her er rejst flere mindesmærker over betydelige personer og begivenheder i den sønderjyske sag - det sidste efter genforeningen i 1920, hvor den nuværende grænse blev fastlagt. When Denmark lost the war against Germany in 1864, Skamlingsbanken, which was placed just north of the new border, became a memorial. A granite which was erected in 1863 in memory of the advocates of Danishness, but blown away by the Prussians during the war, was restored in 1866 – now with its scratches and cracks as a meaningful symbol of the lost land to the south. Today, Skamlingsbanken is not just a beautiful vantage point and a favourite excursion destination. Several

monuments were erected here to commemorate significant people and events associated with the South Jutlandic issue - the last one after the reunion in 1920, when the current border was defined. Als Dänemark 1864 den Krieg gegen Deutschland verlor, wurde Skamlingsbanken, die unmittelbar vor der neuen Grenze lag, zum Mahnmal. Eine Granitsäule, die im Jahr 1863 auf Højskamling zur Erinnerung an die Vorkämpfer des Dänischtums erinnerte, wurde von den Preußen während des Krieges weggesprengt, aber 1866 wiedererrichtet – jetzt mit ihren Schrammen und Wunden als bedeutsames Symbol für das im Süden verlorene Land. Heute ist Skamlingsbanken nicht nur ein schöner Aussichtspunkt und ein beliebtes Ausflugsziel. Hier wurden mehrere Gedenksteine für bedeutende Personen und Ereignisse in der südjütischen Sache errichtet – der letzte nach der Wiedervereinigung von 1920, als die gegenwärtige Grenze festgelegt wurde. www.skamlingsbanken.info

The granite at Skamlingsbanken 23


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

12

GENFORENINGS- OG GRÆNSEMUSEET

Genforeningen kan opleves på Genforenings- og Grænsemuseet over for Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld. Det var her Kong Christian den X red over den gamle grænse på sin hest, mens folket tiljublede ham. I de 56 år, der lå forud for denne begivenhed, havde grænsen været et stridspunkt, hvor smuglerier og grænsehandel florerede, og hvor grænseoverløbere blev skudt ned, hvis de prøvede at flygte. I dag kan historien om grænsen opleves inde på museet og ude i landskabet. På museet kan du købe folderen ”En historisk slentretur”, som tager dig på vandring langs et stykke af den gamle grænse. The Reunion can also be observed at the Reunion and Border Museum across from Den Gamle Grænsekro in Christiansfeld. It was here that King Christian X rode over the old border on his horse, while the people cheered him on. In the 56 years before this event, the border used to be a point of conflict, where smuggling and cross-border trade flourished, and where people illegally crossing the border were shot down if they tried to escape. Today, the story of the border can be experienced inside the museum and in the countryside. At the museum you can buy the leaflet “A historical stroll”, which takes you along a section of the old border. Die Wiedervereinigung kann auch im Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum gegenüber vom alten Den Gamle Grænsekro in Christiansfeld erlebt werden. Hier war es, wo König Christian X auf seinem Pferd über die alte Grenze ritt, während ihm das Volk zujubelte. In den 56 Jahren, die vor diesem Ereignis lagen, war die Grenze ein Streitpunkt, an dem Schmuggel und Grenzhandel florierten, und wo Grenzüberläufer niedergeschossen wurden, wenn sie die Flucht wagten. Heute kann die Geschichte zur Grenze im Museum und draußen in der Landschaft erlebt werden. Im Museum können Sie das Faltblatt „Ein historischer Spaziergang“ kaufen, das Sie auf eine Wanderung entlang eines Stücks der alten Grenze mitnimmt. www.genforeningsmuseet.dk

24


Genforenings- og GrĂŚnsemuseet 25


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Dansk Legetøjsmuseum

82

DANSK LEGETØJSMUSEUM

I Christiansfeld ligger Dansk Legetøjsmuseum, som bygger på en meget stor privat samling. Her er legetøj udstillet fra 1940´erne og frem til i dag, og et besøg kan få legebarnet frem i enhver. In Christiansfeld there is a Danish Toy Museum, which is based on a very large private collection. Toys from the 1940s to present day are displayed here and a visit

to the museum can bring out the inner child in everyone. In Christiansfeld befindet sich das Dänische Spielzeugmuseum und wurde auf einer sehr großen privaten Sammlung basiert. Hier wird Spielzeug von den 1940er Jahren bis heute ausgestellt und ein Besuch bringt in jedem das Spielkind zum Vorschein. www.dansklegetoejsmuseum.com

Kolding Stadsarkiv 26


24

LANDBOMUSEET KOLDING

Sluk for din tablet og prøv at lege som i gamle dage. På Landbomuseet Kolding kan du ikke bare se, men også prøve hvordan din bedstefar måske har boet. Se også om du kan slå bedstefar i trillebørsræs eller malke en ko. Turn off your tablet and try playing as in the old days. At the Museum of Agriculture in Kolding you can not only see how your grandfather might have lived you can also play with his

toys. You can see if you can beat grandpa in a wheelbarrow race or milk a cow. Schalte Dein Tablet ab und versuche, wie in der alten Zeit zu spielen. Im Landbomuseum Kolding kannst du nicht nur sehen, wie Dein Großvater vielleicht gewohnt hat. Probier‘ mal, ob du Großvater bei einem Schubkarrenrennen oder beim Melken einer Kuh schlagen kannst. www.landbomuseet.kolding.dk

Landbomuseet

14

KOLDING STADSARKIV

I Nicolai-komplekset kan du møde meget mere af Koldings historie. Kolding Stadsarkiv finder og bevarer fortællinger om livet i Kolding. Fotos, filmklip og beretninger tilbyder et indblik i fortiden og vekslende udstillinger sætter nutiden i perspektiv. At the Nicolai Complex you can encounter much more of Kolding’s history. Kolding City Archives finds and preserves stories about life in Kolding. Photographs, film clips and reports

offer a glimpse into the past while changing exhibitions put the present in perspective. Im Nicolai-Komplex können Sie noch viel mehr von Koldings Geschichte begegnen. Koldings Stadtarchiv findet und bewahrt die Erzählungen zum Leben in Kolding. Fotos, Filmausschnitte und Berichte bieten einen Einblick in die Vergangenheit und wechselnde Ausstellungen setzen die Gegenwart in Perspektive. www.koldingstadsarkiv.dk 27


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Dansk Sygeplejehistorisk Museum

21

DANSK SYGEPLEJEHISTORISK MUSEUM

Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding er Danmarks eneste fagmuseum om sygepleje. Museet fortæller både historien om sygeplejens udvikling, og om den nære omsorg for mennesker. Museet er indrettet i et gammelt tuberkulosesanatorium, med den smukkeste udsigt over Kolding fjord. Her kan man se, hvordan hospitalsstuer var indrettet og sygeplejen blev udført. The Museum of Danish Nursing History in Kolding is the only professional museum on nursing in Denmark. The Museum tells the story of how nursing developed and about the personal care for people. The Museum is housed in an old tuberculosis sanatorium, with the most beautiful view over the Kolding fjord. There you can see how the hospital ward were arranged and how nursing was done. Dänisches Krankenpflegemuseum in Kolding ist Dänemarks einziges Fachmuseum zur Krankenpflege. Das Museum erzählt sowohl die Geschichte der Entwicklung der Krankenpflege als auch die der näheren Fürsorge für die Menschen. Das Museum ist in einem alten Tuberkulose-Sanatorium mit der herrlichsten Aussicht über den Kolding Fjord eingerichtet, wo man sehen kann, wie die Krankenstuben eingerichtet waren und wie die Krankenpflege ausgeführt wurde. www.sygeplejemuseum.dk

28


13

HARTEVÆRKET

I Harte lidt uden for Kolding bymidte blev der i 1918–1920 bygget den første større vandkraftcentral af sin art i Danmark. I sin tid kunne Harteværket dække næsten halvdelen af Kolding by og oplands forbrug af el, men i dag udgør produktionen kun omkring 1 % af forbruget i Kolding by. Harteværket er et oplevelsescenter med masser af sjov for både voksne og børn. In Harte, just outside Kolding City Centre, the first big hydroelectric power station of its kind in Denmark was founded in 1918-1920. In its time, Harteværket could cover almost half of the electricity consumption for Kolding and the sorrounding areas, but today production constitutes only about 1% of the total consumption in Kolding city. Harteværket is an experience centre with lots of fun for both children and adults.

Harteværket

Im etwas außerhalb der Stadtmitte Koldings gelegenen Harte wurde 1918-1920 die erste größere Wasserkraftzentrale ihrer Art in Dänemark gebaut. Zu seiner Zeit konnte das HarteWerk fast die Hälfte des Stromverbrauchs von Kolding Stadt und des Umlands abdecken, aber heute macht die Produktion nur rund 1 % des Verbrauchs in Kolding Stadt aus. Das HarteWerk ist ein Erlebniscenter mit Spiel und Spass für Kinder und Erwachsene. www.hartevaerket.dk

29


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Old houses in Kolding 30


KOLDINGS GADER The streets of Kolding / In Koldings Straßen Du behøver ikke at tage på museum for at opleve historien. I Koldings gader finder du historier alle steder. Fra byen i 1200-tallet havde få tusinde indbyggere til den i dag med godt 60.300, har et væld af begivenheder og borgere sat sit præg på byen. Fra Akseltorv, der er opkaldt efter akslerne på bøndernes vogne, der kom til markedsdage på torvet i bylivets spæde begyndelse, til huset fra 1589 på Helligkorsgade 18, der er et af Koldings ældste bevarede huse. I gavlen, som man kan se i den idylliske Borgerhaven, er der indmuret en kanonkugle fra slaget om Kolding i 1849 i forbindelse med Treårskrigen. There is no need for you to go to a museum to experience history. In the streets of Kolding, you will find history everywhere. From the 13th century when the city had a few thousand inhabitants to the present day when it has grown to almost 60,300, a wealth of events and citizens have left their mark on the city. From Akseltorv, which is named after the axles of the farmers’ wagons that came to the square on market days in the tentative beginnings of city life, to the house from 1589 at 18 Helligkorsgade street, which is one of the oldest preserved houses in Kolding. A canon ball from the battle of Kolding in 1849 during the Three-year War is set in the end gable wall and can be seen in the idyllic “Borgerhaven”. Um die Geschichte zu erleben, müssen Sie nicht in ein Museum gehen. In Koldings Straßen finden Sie überall Geschichten. Von der Stadt im 13. Jahrhundert mit wenigen tausend Einwohnern bis zur heute auf knapp 60.300 Einwohner gewachsenen Stadt haben eine Fülle von Ereignissen und Bürger ihre prägenden Spuren hinterlassen. Vom Akseltorv, der nach den Achsen der Bauernwagen benannt ist, die in den Anfängen des Stadtlebens zu den

Markttagen auf den Platz kamen, bis zum Haus von 1589 in der Helligkorsgade 18, das eines der ältesten bewahrten Häuser Koldings ist. Am Giebel, den man im idyllischen“Borgerhaven”. sehen kann, ist eine Kanonenkugel von der Schlacht um Kolding von 1849 in Verbindung mit dem dreijährigen Krieg eingemauert.

SAVE THE DATE All summer long, guided public tours in Kolding are offered: 6/5, 3/6, 7/7, 8/8, 15/8, 22/8 For more information: www.turistfoerer.dk

31


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

1

KOLDING MINIBY

Du kan også opleve gaderne, som de så ud i 1860 i Kolding Miniby. Her er hele Kolding bymidte bygget i modeller i størrelsesordenen 1:10. Bygningerne er genskabt med righoldig udsmykning af husenes vinduer med mange minimennesker og dyr i baggårdene, som giver en oplevelse af, hvordan byens liv var. Du finder Kolding Miniby i Geografisk Have. You can also see what the streets looked like in 1860 at Kolding Miniature Town. This is a model of the entire Kolding city centre, built in scale 1:10. The buildings are restored with abundant decoration of the house windows, many miniature people and animals in the backyards, thus giving an idea of what city life was like. You will find Kolding Miniature Town in the Geographical Garden. In Kolding Miniby können Sie die Straßen auch so erleben, wie sie 1860 aussahen. Hier sehen Sie das ganze Stadtzentrum Koldings als Modell im Maßstab 1:10 erbaut. Die Gebäude sind mit einer reichhaltigen Ausschmückung der Häuserfenster wiedergegeben, während viele Minimenschen und Tiere in den Hinterhöfen eine Vorstellung davon geben, wie das Stadtleben aussah. Sie finden Kolding Miniby im Geografischen Garten. www.koldingminiby.dk

39

NICOLAI KOMPLEKSET

Nicolai Komplekset er centrum i det gamle ”latinerkvarter” og fungerer som et kulturelt kraftcenter i hjertet af Kolding med biograf, kunstudstillinger, koncerter og aktiviteter for børn. Nicolai is the centre of the old “Latin Quarter” and is a cultural powerhouse in the heart of Kolding, with a cinema, art exhibitions, concerts, a playground and activities for children. Der Nicolai Komplex ist das Zentrum in dem alten „Lateinerviertel“ und das kulturelle Zentrum im Herzen von Kolding mit Kino, Kunstausstellungen, Konzerten und Aktivitäten für Kinder. www.nicolai.kolding.dk

32


Kolding Miniby

Nicolai Komplekset

Nicolai Komplekset 33


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Sankt Nicolai Kirke 34


KIRKERNE I KOLDING Churches in Kolding / Die Kirchen in Kolding Sankt Nicolai Kirke, som ligger i hjertet af Kolding, er Koldings ældste kirke og kan spores helt tilbage til midten af 1200-tallet. Dengang hed den Kolding Kirke, og var kirke for alle i Kolding, men som byen voksede gennem tiderne, kunne den ikke blive ved med at huse alle byens borgere, og da Kristkirken, som er Koldings største kirke kom til, fik Kolding Kirke i stedet navn efter sin skytsengel Sankt Nicolai. Som alle andre steder i Danmark, har kirken gennem tiden været en betydningsfuld del af livet, og det afspejles både kulturelt og historisk i kirkerummene. For eksempel kan du i Sdr. Bjert Kirke og Sankt Nicolai Kirke se spor tilbage til 1200-tallet, mens du i Simon Peters Kirke fra 1979 kan opleve moderne fortolkninger af kristendommen. Sankt Nicolai Church, located in the heart of Kolding, is Kolding’s oldest church and can be traced all the way back to the mid-13th century. Back then, it was called Kolding Kirke and was the church for the whole of Kolding. However, as the city grew throughout the ages, it could not keep on housing all the citizens of Kolding, so when Kristkirken, the largest church in Kolding, was built, Kolding Kirke was instead named after its guardian angel, Saint Nicholas. Like all other places in Denmark, the church has been an important part of life over the years, which is reflected both culturally and historically in the church building. For example, in Sdr. Bjert Kirke and Sankt Nicolai Church you can see traces of the 13th century, while in Simon Peters Kirke from 1979 you can observe modern interpretations of Christianity. Die Sankt Nicolai Kirche, die im Herzen Koldings steht, ist Koldings älteste Kirche und lässt sich bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts zurückverfolgen. Damals hieß sie Kolding Kirke und war Kirche für alle in Kolding, aber während die Stadt im Laufe der Zeit wuchs, konnte sie nicht mehr alle Bürger der Stadt aufnehmen, und als die Kristkirke (Christuskirche) als größte Kirche Koldings hinzukam, erhielt

Kolding Kirke stattdessen den Namen seines Schutzengels Sankt. Nicolai. Wie alle anderen Orte in Dänemark war die Kirche im Laufe der Zeit ein bedeutungsvoller Teil des Lebens, und dies spiegelt sich sowohl kulturell als auch historisch in den Kirchenräumen wider. So können Sie beispielsweise in Sdr. Bjert Kirke und Sankt Nicolai Kirche Spuren bis zurück ins 13. Jahrhundert erkennen, während in der Simon Peters Kirke von 1979 moderne Interpretationen des Christentums erlebbar sind.

TIPS All churches in Kolding are open during daylight hours. In the Sankt Nicolai Church you can enjoy the bell chimes seven times a day. www.visitkolding.dk

Church hall - Sankt Nicolai Kirke

35


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

CHRISTIANSFELD UNESCO har udnævnt Christiansfeld til at være en del af verdensarven, som ”et unikt vidnesbyrd om en kulturel tradition, der stadig eksisterer” og som ”et enestående eksempel på en arkitektur, der illustrerer et bestemt trin i menneskets historie”. Der er kun syv steder i Danmark, som bærer den fine titel af ”verdensarv” og kun 1.031 steder i hele verden, så det er ganske særligt, at man kan bryste sig af titlen i Christiansfeld.

“Christiansfeld is the only UNESCO world heritage city in Denmark.” UNESCO has proclaimed Christiansfeld to be a part of the world heritage, as “a unique testimony to a cultural tradition which is living or which has disappeared” and as “an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates a significant stage in human history”. There are only seven places in Denmark, and 1,031 in the world, which bear the title “World Heritage”, so this is quite a special distinction that they can be proud of in Christianfeld. Die UNESCO hat Christiansfeld zum Teil des Welterbes ernannt, als „ein einzigartiges Zeugnis für eine kulturelle Tradition, die immer noch existiert“ und als „einmaliges Beispiel einer Architektur, die eine bestimmte Stufe in der Geschichte des Menschen illustriert“. Es gibt nur sieben Orte in Dänemark, die den vornehmen Titel als „Welterbe“ tragen, und man nur 1.031 in der ganzen Welt, so dass es etwas ganz Besonderes ist, dass wir in Christiansfeld mit dem Titel brüsten können.

36


Brødremenighedens Hotel 37


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Mens mange byer er opstået lidt tilfældigt på gamle knudepunkter for handel og trafik, så er grundlæggelsen af Christiansfeld nøje planlagt – målet var at skabe en ideel by, som skulle huse Brødremenighedens medlemmer i Danmark. Historien bag byen er stadig levende og charmerende i de lige gader med de gule huse, som præger bybilledet. Den tyske byggetradition blandet med religionens ydmyghed ses i den stringente og enkle arkitektur. Her møder du en ro og gæstfrihed, som indbyder til at forlænge besøget med en overnatning eller to. Christiansfeld er Danmarks eneste UNESCOby. Da Kong Christian VII i 1771 gav tilladelse til, at brødremenigheden måtte opføre en by i Danmark, var der ingen, der kunne vide, at byen her knap 250 år senere ville være så tro mod de oprindelige værdier og planer, at den gamle by ville blive vurderet til at være enestående og bevaringsværdig for eftertiden. Tiden har 38

ikke stået stille i Christiansfeld, men byen har udviklet sig i respekt for de oprindelige tanker, hvilket giver en fascinerende og harmonisk oplevelse, som helt sikkert er et besøg værd. While many cities have emerged somewhat randomly at old commercial and traffic centres, the founding of Christiansfeld has been carefully planned. The aim was to create a perfect city to house the Moravian Brethren in Denmark. The story behind the city is still alive and charming in the straight streets with the yellow houses that characterise the cityscape. The German building tradition mixed with the humility of religion is apparent in the rigorous and simple architecture. Here you will find a calmness and hospitality that invites you to extend your visit by a night or two. Christiansfeld is Denmark’s only UNESCO world heritage city. When in 1771 King Christian VII


Christiansfeld - UNESCO world heritage city

allowed the Moravian Brethren to build a city in Denmark, no one could know that the city, just under 250 years later, would be so faithful to the original values and plans, that the old city would be considered unique and worthy of preservation for posterity. Time has not stood still in Christiansfeld, but the city has developed in respect of its original ideas, offering a fascinating and harmonious experience, which is most certainly worth a visit. Während viele Städte etwas zufällig an alten Knotenpunkten des Handels und Verkehrs entstanden, so wurde die Gründung von Christiansfeld genau geplant – das Ziel war, eine ideale Stadt zu schaffen, die die Mitglieder der Brüdergemeine in Dänemark unterbringen sollte. Die Geschichte dieser Stadt ist nach wie vor lebendig und charmiert mit den geraden Straßen mit den gelben Häusern, die das Stadtbild prägen. Die deutsche Bautradition,

vermischt mit der Bescheidenheit der Religion, tritt in der stringenten und einfachen Architektur zutage. Hier begegnen Sie einer Ruhe und Gastfreundschaft, die zur Verlängerung des Besuchs um eine Übernachtung oder auch zwei einlädt. Als König Christian VII 1771 die Genehmigung erteilte, dass die Brüdergemeine eine Stadt in Dänemark errichten durfte, konnte niemand ahnen, dass die Stadt knapp 250 Jahre später so treu an den ursprünglichen Werten und Plänen festhält, dass die alte Stadt als einmalig und erhaltenswürdig für die Nachwelt beurteilt wurde. Die Zeit hat in Christiansfeld nicht stillgestanden, aber die Stadt hat Respekt für ursprünglichen Gedanken entwickelt, was zu einem faszinierenden und harmonischen Erlebnis führt, das ganz sicher einen Besuch wert ist.

39


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

“The city’s most important buildings are in the centre around the square in front of the Moravian Church ”

Christiansfeld blev planlagt og bygget til at repræsentere det protestantiske byideal. Byens vigtigste bygninger er centreret omkring pladsen foran Brødremenighedens kirke. Selve pladsen har form som et kors med en brønd i midten. Sådan var det for knap 250 år siden, og sådan er det i dag. Det var medlemmer af Brødremenigheden fra byen Herrnhut, som rejste til Danmark for at begynde en menighed her, og det er deres gode håndværk som stadig ses i mange af bygningerne. I den stringente og retvinklede byplan går alt, gader, pladser, fortove, grundstykker og bygninger op i de hamborgske alen, som svarer til 57,3 cm, hvilket vidner om de tyske håndværkere, som byggede byen. De tyske gule mursten og højryggede røde tage går igen i de gamle huse, som alle er med haver, der var en del af den oprindelige byplanlægning. Christiansfeld was planned and built to represent the Protestant city ideal. The city’s most important buildings are in the centre around the square in front of the Moravian Church. The square itself is shaped like a cross with a well in the middle. This was so 250 years ago, and is still so at present. Members of the Moravian Church from the town of Herrnhut travelled to Denmark to start a congregation here. Their good craftsmanship is still seen in many of the buildings. 40

In the stringent and right-angled city plan, everything - streets, squares, pavements, plots of land and buildings - is measured in Hamburg alen, which is equal to 57.3 cm and is a testament to the German craftsmen who built the city. The German yellow brick and high-backed red roofs are carried through in the old houses, all of which have gardens that were part of the original city planning. Christiansfeld wurde als Repräsentation eines protestantischen Stadtideals geplant und gebaut. Die wichtigsten Gebäude der Stadt sind rund um den Platz vor der Kirche der Brüdergemeine konzentriert. Der Platz selbst hat die Gestalt eines Kreuzes mit einem Brunnen in der Mitte. So war es vor knapp 250 Jahren,und so ist es heute. Es waren Mitglieder der Brüdergemeine aus dem Ort Herrnhut, die nach Dänemark reisten, um hier eine Gemeinde aufzubauen, und es ist ihr gutes Handwerk, das immer noch in vielen der Gebäude zu sehen ist. Im stringenten und rechtwinkligen Stadtplan geht alles – Straßen, Plätze, Bürgersteige, Grundstücke und Gebäude – in der Hamburger Elle auf, die 57,3 cm entspricht, was bezeugt, dass deutsche Handwerker die Stadt erbauten. Die deutschen gelben Mauersteine und hohen roten Dächer wiederholen sich an den alten Häusern, die alle einen Garten haben, was Teil der ursprünglichen Stadtplanung war.


Ladder carriage for cutting linden trees

Well - Christiansfeld

Streets of Christiansfeld 41


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Comeniushaven

COMENIUSHAVEN Comeniushaven, som er opkaldt efter den berømte tjekkiske pædagog Johann Amos Comenius, er ikke en del af den gamle byplan. Den er anlagt af Kolding Kommune i 2015, for at vise, hvordan haverne i Christiansfeld så ud i 1800 tallet. The Comenius Garden, which is named the famous Moravian educator Johann Amos Comenius is not part of the old town plan. The

Garden was build by Kolding Municipality in 2015, to show how gardens in Christiansfeld looked in the 19th century. Der nach dem großen Pädagogen der Böhmischen Brüderunität Johann Amos Comenius benannte. Der Garten gehört nicht zum alten Stadtplan, sondern wurde von der Gemeinde Kolding angelegt, um Besuchern zu zeigen, wie die Gärten im 19. Jahrhundert aussahen.

Christinero 42


GUDSAGEREN Tankegangen om lighed kan man også opleve på Gudsageren lige uden for byen, som er Brødremenighedens kirkegård. Alle gravene er ens og nummererede i rækkefølge efter dødsfaldet.

Gudsageren

You can also experience the spirit of equality at Gudsageren cemetery, right outside the city, which is the Moravian cemetery. All tombstones are identical and the numbers on the stones indicate the order in which deaths occurred. Den Gedankengang der Gleichheit erlebt man auch auf Gudsageren (Gottesacker) vor den Toren der Stadt, dem Friedhof der Brüdergemeine. Alle Gräber sind gleich und in der Reihenfolge des Sterbefalls nummeriert.

CHRISTINERO

Gudsageren

Lidt længere uden for Christiansfeld kan du besøge Christinero, som oprindeligt blev anlagt med sjældne og usædvanlige træer af kammerherreinde Christina Friderica von Holstein. Hun brugte haven til at finde ro, og det kan du også gøre i dag, hvor stedet ejes af Brødremenigheden. A little further outside of Christiansfeld you can visit Christinero, originally laid out with rare and unusual trees by the chamberlain’s wife Christina Friderica von Holstein. She used the garden to find peace, which you can also do today, as the site is owned by the Moravian Brethren.

Christiansfeld Centret

Etwas weiter draußen vor Christiansfeld können Sie Christinero besuchen, das ursprünglich mit seltenen und ungewöhnlichen Bäumen von der Kammerherrin Christina Friderica von Holstein angelegt wurde. Sie nutzte den Garten, um Ruhe zu finden, und das können Sie auch heute tun, nachdem der Ort der Brüdergemeine gehört. 43


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

TIPS Discover Christiansfeld on your own. You can find the walking tour brochure at the Christiansfeld Centre or download it at: www.visitkolding.dk

Church hall - Brødremenighedens Kirke

Brødremenighedens Kirke 44


BRØDREMENIGHEDENS KIRKE Der er både bogstaveligt og åndeligt højt til loftet i Brødremenighedens Kirke. Den store sal, som bruges til gudstjenester, er uden bærende søjler. Det Danmarks største kirkesal af sin slags og kan rumme ca. tusind personer. Ud over kirken, er Brødrehuset, Søstrehuset og Enkehuset alle eksempler på de oprindelige tanker. Tidligere boede de unge ugifte mænd og kvinder i de to huse, hvor de også arbejdede. Når de blev gift, flyttede de for sig selv i hus eller lejlighed, hvor de boede sammen til den ene faldt bort. Enkehuset var til de efterladte kvinder, mens mændene typisk giftede sig igen. I dag er Søstrehuset renoveret, og huser Christiansfeld Centret, Brødrehuset og en del af Enkehuset er lavet om til lejligheder. There are high ceilings in the Moravian Church, both literally and religiously speaking. The large hall, which is used for service, has no supporting pillars. It is Denmark’s largest church hall and can accommodate approximately one thousand people. In addition to the Church, the Brothers’ House, the Sisters’ House and the Widows’ House are all examples of the original concept. The young unmarried men and women used to live in the two houses, where they also worked. When they got married, they moved to own houses or flats to live together with their spouse until one of them passed away. The Widows’ House was for the bereaved women, while men usually remarried. Today, the Sisters’ House is renovated and houses the Christiansfeld Centre. The Brothers’ House is converted into flats like a part of the Widows’ House. Es ist sowohl buchstäblich als auch geistlich hoch bis zur Decke in der Kirche der Brüdergemeine. Der große Saal, der für Gottesdienste benutzt wird, hat keine tragenden Säulen und ist Dänemarks größter Kirchensaal und kann rund tausend Personen aufnehmen Über die Kirche hinaus sind Brüderhaus, Schwesternhaus und das Witwenhaus alles Beispiele für die ursprünglichen Gedanken. Früher wohnten die jungen, unverheirateten Männer und Frauen in den beiden Häusern, wo sie auch arbeiteten. Als sie heirateten, zogen sie für sich allein in ein Haus oder eine Wohnung, in der sie zusammenlebten, bis einer von ihnen verschied. Das Witwenhaus war für die hinterlassenen Witwen, während Männer in der Regel wieder heirateten. Heute ist das Schwesternhaus renoviert und beherbergt das Christiansfeld Centret, während das Brüderhaus ebenso wie ein Teil des Witwenhauses in Wohnungen umgebaut worden ist.

45


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Marriages in Christiansfeld

VIELSER I CHRISTIANSFELD Marriages in Christiansfeld / Hochzeit in Christiansfeld Christiansfelds historiske rammer og rolige harmoni har gjort byen til et yndet sted at gifte sig for både danskere og udenlandske gæster i byen. Vielserne kan finde sted på Brødremenighedens Hotel. I byen kan du finde alt, der hører sig til en uforglemmelig dag - fra brudebuketter til morgengaver. På Visit Koldings website, kan du finde en guide og links til de praktiske forhold, som skal være på plads, inden du kan blive viet i Christiansfeld. Senest 3 dage før vielsen, skal man møde personligt op, og fremvise de originale dokumenter. Christiansfeld’s historic setting and quiet harmony has made the city a popular place to get married for both Danes and foreign visitors to the city. The marriage ceremonies can take place at Brødremenighedens Hotel. In the city you can find everything for an unforgettable day - from bridal bouquets to morning gifts. On Visit Kolding’s website, you can find a guide and links to the practical conditions you 46

have to meet before you can get married in Christiansfeld. Not later than 3 days before the ceremony, you have to appear in person and present the original documents. Christiansfelds historischer Rahmen und die ruhige Harmonie haben die Stadt zu einem beliebten Ort zur Eheschließung werden lassen, sowohl für Dänen als auch für ausländische Gäste der Stadt. Die Trauungen können z.B im Hotel der Brüdergemeine statt finden. In der Stadt finden Sie alles, was zu einem unvergesslichen Tag gehört – von Brautsträußen bis zur Morgengabe. Auf der Website von Visit Kolding finden Sie eine Anleitung und Links für die praktischen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor Sie in Christiansfeld heiraten können. Spätestens drei Tage vor der Trauung muss man persönlich erscheinen und die Originalunterlagen vorlegen. www.visitkolding.dk


Gingerbread hearts in Christiansfeld

Gingerbread hearts in the making

ET HJERTE AF HONNING A heart of honey / Ein Herz aus Honig Gift eller ej, så hører honningkager til et besøg i Christiansfeld, hvor man har bagt de søde hjerter siden byens begyndelse. Dengang var kagerne kun kendt i Christiansfeld og omegn, men siden er de blevet kendt i hele landet. Kongefamilien har tradition for at bestille honninghjerter til bryllupper og især Dronning Ingrid var begejstret for honningkagerne. Hun kom flere gange ind i butikken og valgte selv hvilke kager, der skulle med hjem til kaffen og børnebørnene. I dag bages og sælges honningkagerne flere steder i byen, og hvert sted har sin egen opskrift, så du kan finde det sted, som bager din favorit. Married or not, gingerbread hearts, which have been baked since Christianfeld’s foundation, are a must when visiting the city. Back then this gingerbread was only known in Christiansfeld and its vicinity, but it has since become popular throughout the country. The Royal family has a tradition of ordering gingerbread hearts for weddings, and Queen Ingrid was particularly keen on the gingerbread patries.

She came to the bakery many times, handpicking which pastries to take home for coffee time and for her grandchildren. Today, gingerbread is baked and sold in many places around the city, each with its own recipe, so you can find the place that bakes your favourite. Ob verheiratet oder nicht, so gehören Lebkuchen zu einem Besuch in Christiansfeld, wo seit dem Beginn der Stadt die süßen Herzen gebacken werden. Damals waren die Kuchen nur in Christiansfeld und Umgebung bekannt, aber seitdem sind sie im ganzen Land bekannt geworden. Die königliche Familie hat die Tradition, Honigherzen für Hochzeiten zu bestellen, und nicht zuletzt Königin Ingrid war von den Lebkuchen begeistert. Sie kam mehrere Male in den Laden und wählte selbst, welche Kuchen zum Kaffee und für die Enkelkinder mit nach Hause sollten. Heute werden die Honigkuchen an mehreren Orten in der Stadt gebacken und verkauft, und jeder Betrieb hat sein eigenes Rezept, so dass Sie Ihren Favoriten finden müssen. 47


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

DANSK SYGEPLEJEHISTORISK MUSEUM På sygeplejemuseet ser og oplever man, hvordan sygeplejen og omsorgen har udviklet sig gennem mange hundrede år. At the Danish Museum for Nursing History the visitor experiences how care and nursing has developed through centuries. In der Dänisches Krankenpflegehistorisches Museum erleben Sie wie Krankenpflege und Fürsorge sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. INFO Tirsdag - søndag: kl.11-16. Lukket mandage. Tuesday - Sunday: 11 a.m to 4 p.m. Closed on Mondays. Dienstag - Sonntag: 11 Uhr bis 16 Uhr. Montags geschlossen. Juli / July / Juli: Åbent alle dage / open every day / jeden Tag geöffnet 10-16. Dansk Sygeplejehistorisk Museum Fjordvej 152, 6000 Kolding Tel. +45 7632 7676, museum@dshm.dk www.dshm.dk

21 På kort / on map / auf Karte

Landbomuseet Kolding

Mød landbokulturen fra hjulplov til mejetærsker. Se også redskaber og maskiner fra husholdning og fra de erhverv der havde kontakt til landbruget. Åbent hver onsdag og lørdag kl. 14 til 17. Fra 1. maj til og med uge 42. Grupper efter aftale.

Kolding Stadsarkiv

48

Brødsgårdsvej 52, Harte, DK - 6000 Kolding Tel. +45 61339952 www.landbomuseet.dk

24 På kort / on map / auf Karte


Kolding 750 år I 2018 fejrer Kolding og Koldinghus 750-års jubilæum. Det markeres i årets løb med en række spændende events, som sætter fokus på det Kolding, der var og er. Glæd dig blandt andet til: ØJENVIDNEBERETNINGER / 21.-25. april. Teater Mungo Park omsætter øjenvidneberetninger fra branden på Koldinghus i til medrivende og tankevækkende teater. KOLDING 750 ÅR – FOLKEFEST / 5. maj Jubilæet fejres officielt med kage, musik og underholdning. Alle borgere og besøgende er inviteret. MAGTENS SMYKKER / 6. maj-30. september Koldinghus’ jubilæumsudstilling fortæller 750 års europæisk historie gennem smykker båret af kongelige og magtens mænd og kvinder. MUSICAL I SLOTSGÅRDEN / 27. juli-17. august Dr. Dorothea Teatrets kæmpe jubilæumsshow med Stig Rossen som solist kan opleves i Slotsgården på Koldinghus. MURENES MINDER / 23. og 24. august Medrivende og spektakulær historiefortælling på Koldingshus’ mure. Med lys og effekter fortæller vi slottets dramatiske historie mens Sønderjyllands Symfoniorkester og Det Kongelige Teaters Opera løfter fortællingen og giver den liv. Læs mere på www.kolding750.dk

49


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Koldinghus

Genforenings- og Grænsemuseet Det lille museum, som fortæller den STORE danmarkshistorie om Genforeningen. The small museum that tells the great story of The Reunification of Denmark.

Koldingvej 52 6070 Christiansfeld +45 7557 3003 info@genforeningsmuseet.dk www.genforeningsmuseet.dk

Das kleine Museum erzählt die grosse Geschichte der Wiedervereinigung Dänemarks.

15 DKK

30 DKK

CHRISTIANSFELD CENTRET Besøg Christiansfeld Centret og bliv inspireret. Her kan du blandt andet: • • • • •

Få information om Christiansfeld Se udstillinger om verdensarven Booke offentlige byvandringer Booke byvandringer for grupper Læse publikationer

INFO 01.11 - 31.03: 01.04 - 31.10:

Hver dag / Every day / Jeden Tag 10:00 - 16:00 Hver dag / Every day / Jeden Tag 10:00 - 17:00

Christiansfeld Centret Nørregade 14, 6070 Chrstiansfeld Tel. +45 7979 1773 - centret@christiansfeld.dk www.christiansfeldcentret.dk

81 På kort / on map / auf Karte

12


39 PĂĽ kort / on map / auf Karte

51


HISTORIE & KULTUR / History & Culture / Geschichte & Kultur

Kolding Stadsarkiv er en lokal videns- og kulturinstitution, som aktivt arbejder på at understøtte den lokale forankring og sammenhængskraft i Kolding Kommune. Kolding Stadsarkiv indsamler, registrerer, bevarer, forsker og formidler de informationer, der dokumenterer og fortæller om det lokale liv og udviklingen fra midten af 1800-tallet og frem til i dag. Det er DIN historie på DIT arkiv.

MØD OS PÅ:

BESØG DET HISTORISKE VÆRKSTED Det historiske værksted udvikler nye fællesskaber og er samlingssted for DIG, der vil deltage aktivt i berigelsen af vores fælles kulturarv. Du finder det historiske værksted på både

www.koldingstadsarkiv.dk

arkivet og fra februar 2018 også på Kolding Bibliotek.

14 På kort / on map / auf Karte


Kom forbi og oplev Legetøjsmuseet i Christiansfeld

Lindegade 40 . 6070 Christiansfeld . Telefon 2490 9287 . www.dansklegetoejsmuseum.com 82 PĂĽ kort / on map / auf Karte

For more

HISTORY www.visitkolding.dk/historie www.visitkolding.dk/history www.visitkolding.de/geschichte

53


FOR VOKSNE

For adults / Für Erwachsene

AKTIVITETER & OPLEVELSER Activities & experiences / Aktivitäten & Erlebnisse

54


Er I til historie, design, kultur? Shopping? Gastronomi? eller Wellness? Kolding har det hele, så I kommer ikke til at kede jer. Kolding er omgivet af skove, fjord og strande, som inviterer til at blive benyttet. Udover Marielundskoven, der som noget særligt er en skov helt tæt på bymidten, inviterer løvskovene på Stenderup-halvøen året rundt gæster til at gå en tur. I kan også tage en romantisk gåtur på Kærlighedsstien langs Slotssøen. På Kunstmuseet Trapholt kan I nyde dansk design når det er bedst – her kan I blandt andet se udstilling om møbeldesign. Do you like history, design and culture? Shopping? Gastronomy? Or Wellness? Kolding has it all, so you won’t be bored. Kolding is surrounded by woods, the fjord and beaches, all accessible to be used as much as you wish. As something quite unique there is a forrest right by the centre of town – Marielund. On the Stenderup peninsula south of Kolding, the hardwood forest inspires guests to go for a walk, all year round. If you prefer to stay in town, you can take a stroll on The Love Path along the lake. At the Trapholt Art Museum, you can enjoy Danish design at its best – among others, you can see an exhibition about furniture design. Interessieren Sie sich für Geschichte, Design, Kultur, Shopping, Gastronomie oder Wellness? Kolding hat alles. Sie werden sich hier nicht langweilen. Kolding ist umgeben von Wäldern, Fjorden und Stränden, die Sie zu einem Besuch einladen. Neben dem Marielundskov, der als etwas Besonderes ganz in der Nähe der Stadtmitte liegt, lädt der Laubwald auf der Halbinsel Stenderup das ganze Jahr über Besucher zu einem Spaziergang ein. Sie können auch einen romantischen Spaziergang auf dem Kærlighedssti entlang des Schlosssees unternehmen. Im Kunstmuseum Trapholt können Sie dänisches Design von seiner besten Seite erleben. Hier können Sie auch eine Ausstellung über Möbeldesign besuchen.

55


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

Performance - Mungo Park

35

MUNGO PARK

Siden 2008 har egnsteateret Mungo Park Kolding underholdt, overrasket, forstyrret og fornøjet sit publikum. Det anmelderroste teater er et repertoire- og ensembleteater, som årligt producerer 2-3 nye forestillinger, der bygger på ny dansk dramatik - ofte noget, der tager udgangspunkt i lokalområdet. Anmelderne har rost produktionerne til skyerne, og i 2018 fortsætter teateret med at sætte virkeligheden i perspektiv. The regional theatre Mungo Park Kolding has been the entertaining, surprising, disturbing and amusing its audience since 2008. This critically acclaimed theatre is a repertoire and ensemble theatre, annually producing 2-3 new performances based on contemporary Danish drama and often dealing with local themes. Critics have praised productions to the skies, and in 2018 the theatre will continue putting to reality in perspective. Seit 2008 hat das Lokaltheater Mungo Park Kolding sein Publikum unterhalten, überrascht, verstört und vergnügt. Das von Kritikern 56

gepriesene Theater ist ein Repertoire - und Ensembletheater, das jährlich 2-3 neue Vorstellungen produziert, die auf neuer dänischer Dramatik basieren – häufig etwas, das einen Ausgangspunkt in der lokalen Umgebung nimmt. Die Kritiker haben die Produktionen in den Himmel gelobt, und 2018 fährt das Theater fort, die Wirklichkeit in Perspektive zu setzen. www.mungoparkkolding.dk

DRONNING DOROTHEA TEATRET Dronning Dorothea Teatret er Koldings ambitiøse amatørteater, som står bag Koldings årlige festspil og flere andre forestillinger. Navne som Stig Rossen, Anders W. Berthelsen og Rasmus Bjerg har trådt deres barnesko i Koldings amatørteater-miljø, hvilket siger noget om niveauet. Queen Dorothea Theatre is Kolding’s ambitious amateur theatre which arranges Kolding’s annual festival play and many other performances. The early careers of actors and


singers like Stig Rossen, Anders W. Berthelsen and Rasmus Bjerg have started in Kolding’s amateur theatre, which says something about the quality. Das Königin-Dorothea-Theater ist Koldings ambitioniertes Amateurtheater, das hinter dem jährlichen Festspiel Koldings und mehreren anderen Vorstellungen steht. Namen wie Stig Rossen, Anders W. Berthelsen und Rasmus Bjerg haben ihre Kinderschuhe in Koldings Amateurtheater-Milieu ausgetreten, was etwas zum Niveau aussagt.

GODSET

Performance - Mungo Park

I de rustikke lokaler på Koldings nedlagte godsbanegård, er der i dag et moderne spillested, som byder på cirka 120 koncerter i alle genrer henover året. Her har navne som Volbeat, Mads Langer og Pharrell spillet gennem tiden, og i 2018 fortsætter Godset med et bredt udbud af koncerter i høj kvalitet. Du kan glæde dig til navne så forskellige som Marie Key, Caroline Henderson og Carpark North. The rustic buildings at Koldings disused freight train terminal are now home to a modern music venue, offering about 120 concerts throughout the year in all genres. Names like Volbeat, Mads Langer and Pharrell have performed here over the years, and in 2018 Godset will continue to offer a variety of high quality concerts. You can look forward to names as diverse as Marie Key, Caroline Henderson and Carpark North.

Godset

In den rustikalen Räumen auf Koldings stillgelegtem Güterbahnhof befindet sich heute eine moderne Spielstätte, die im Laufe des Jahres etwa 120 Konzerte aller Genres anbietet. Hier haben im Laufe der Zeit Namen wie Volbeat, Mads Langer und Pharrell gespielt, und 2018 fährt Godset mit einer breiten Auswahl an Konzerten hoher Qualität fort. Sie können sich auf so unterschiedliche Namen wie Marie Key, Caroline Henderson und Carpark North. 57


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

15

DRONNING DOROTHEAS BADSTUE

Trænger I til selvforkælelse og afslapning må I ikke snyde jer selv for et besøg i Dronning Dorotheas Badstue, hvor I får en skøn wellness-oplevelse i historiske omgivelser. Her venter der 11 forskellige wellness oplevelser som blandt andet saltbade, dampbade og lysterapi. If you are into wellness and relaxation, the atmosphere of Dronning Dorotheas Badstue is worth a visit. Here you will be able to enjoy wellness in historic surroundings and more than 11 different wellness experiences await you, including salt baths, steam rooms and light therapy. Wenn Ihnen der Sinn nach Wellness und Entspannung steht, so ist die Königin Dorotheas Badestube einen Besuch wert. Hier erwarten Sie elf verschiedene Wellnessanwendungen, wie z. B. Salzbäder, Dampfbäder und Lichttherapie. www.ssbad.dk

58


“Take time off to just relax, and enjoy more than 11 different wellness experiences. Great for body and soul. �

Dronning Dorotheas Badstue 59


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

31

MODAVI

MODAVI står for moderne dansk vin og har egen vinproduktion fra næsten 16.000 vinstokke fordelt på de to vingårde i området omkring Kolding og Fredericia. Henover året er der forskellige arrangementer, hvor der er mulighed for vinsmagning og besøg i vinbutikken. MODAVI stands for Modern Danish Wine, and they have their own wine production from nearly 16,000 vines, spread over two vineyards in the area around Kolding and Fredericia. Throughout the year, there are various events at the vineyards, during which it is possible to attend wine tastings and visit the wine shop.

Modavi

MODAVI steht für einen modernen dänischen Wein und verfügt über eine eigene Weinherstellung mit fast 16.000 Weinstöcken, die sich auf den beiden Gütern in dem Gebiet von Kolding und Fredericia befinden. Das ganze Jahr über gibt es verschieden Veranstaltungen mit Weinproben und Direktverkauf im Weingeschäft. www.modavi.dk

30

SKÆRSØGAARD VIN

Trolden Bryghus

I kan også besøge Skærsøgaard Vin som er den første danske autoriserede vingård, og er beliggende i Dons ved Kolding. Skærsøgaard Vin bærer præg af dansk sommer med lyse nætter, langsom aromatisk afmodning af druerne og klassisk håndværksmæssig kvalitetsfremstilling af vinen. You can also visit Skærsøgaard Vin, the first authorized vineyard in Denmark, which is located in Dons near Kolding. The Wines from Skærsøgaard are characterized by bright Danish summer nights, slow aromatic ripening of the grapes and quality craftsmanship in the production of the wine. 60

Skærsøgaard Vin


Oder Sie besuchen den „Skærsøgaard Vin“, der das erste anerkannte Weingut Dänemarks ist und in Dons bei Kolding liegt. Der „Skærsøgaard Vin“ hat eine Ausprägung von dänischem Sommer mit hellen Nächten, einer langsamen Reifung der Trauben und einer klassischen handwerklichen Qualitätsherstellung des Weines. www.dansk-vin.dk

32

Skærsøgaard Vin

TROLDEN BRYGHUS

Trænger I til en forfriskning efter dagens oplevelser, så kan I nyde lokale øl fra Koldings bryghus “Trolden”, hvor øllet er håndlavet. Der er også mulighed for en rundvisning. If you need a refreshment after a long day of sightseeing, you can enjoy a beer from the local brewery "Trolden", where the beer is handmade. It is also possible to get a tour of the facilities.

Modavi

Wenn Sie nach einem ereignisreichen Tag eine Erfrischung benötigen, so können Sie das lokale Bier aus Koldings Brauhaus „Trolden“ genießen, das dort von Hand gebraut wird. Sie können auch eine Brauereibesichtigung machen. www.trolden.com

Trolden Bryghus 61


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

HOTEL TRAPPED Koldings nye oplevelsescenter. Hotel Trapped er indrettet som et eksklusivt hotel fra 1920’erne, hvor du kan opleve alt fra en række udbryder-værelser (Escape Rooms) med vidt forskellige temaer, til Danmarks mest skræmmende spøgelseshus: Værelse 13. Oven i det, kommer Hotel Trapped til at byde på mange andre spændende oplevelser. Tør du? Kolding’s new experience center. Hotel Trapped is decorated as an exclusive 1920s hotel, where you can experience everything from a variety of Live Escape Rooms, to the scariest

haunted house in Denmark: Room 13. Hotel Trapped will soon offer even more exciting experiences. Do you dare? Koldings neues Erlebniscenter. Hotel Trapped ist wie ein exklusives Hotel aus den 1920er Jahren eingerichtet. Hier können Sie mehrere Escape Rooms zu ganz verschiedenen Themen bis hin zu Dänemarks furchterregendstem Geisterhaus erleben: dem Zimmer 13. Daneben bietet das Hotel Trapped eine Menge andere spannende Erlebnisse. Trauen Sie sich?

Hotel Trapped 62


Bridgewalking

18

BRIDGEWALKING

Få en enestående oplevelse, du kan leve højt på længe. Tag på Bridgewalking 60 meter oppe i brokonstruktionen på Den Gamle Lillebæltsbro. Se det hele lidt fra oven, mens du mærker vinden i håret og suset i maven. Get a unique experience that will leave you high on life. Try Bridgewalking 60 meters above the water inside the bridge construction of the Old Lillebælt Bridge. See everything from above while feeling the wind in your hair and the rush in your stomach. Gönnen Sie sich ein einmaliges Erlebnis, an das Sie sich noch lange erinnern werden. Unternehmen Sie eine Brückenwanderung in 60 Meter Höhe oben auf der Brückenkonstruktion der alten Brücke über den Kleinen Belt. Sehen Sie sich die Welt von oben an, während Sie den Wind in den Haaren und das Kribbeln im Magen spüren. www.bridgewalking.dk

63


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

Kolding Golf Club

Birkemose Golf Club 64

Kolding Golf Club


34

KOLDING GOLF CLUB

I Kolding har vi to golfklubber tæt på byen. Kolding Golf Club ligger kun et stenkast fra Kolding Storcenter og grænser op til den populære Marielundskov. Banen blev oprindeligt anlagt i 1933, men er siden både moderniseret og udbygget, så den lever op til spillernes ønsker og forventninger. In Kolding we have two golf clubs close to town. Kolding Golf Club is just a stone’s throw from Kolding Shopping Centre, overlooking the popular Marielund Forest. This golf course was originally laid out in 1933, but since then it has been both modernised and expanded to live up to the demands and expectations of the players. In Kolding haben wir zwei Golfklubs nahe an der Stadt. Kolding Golf Club liegt nur einen Steinwurf von Kolding Storcenter entfernt und grenzt an den beliebten Wald von Marielund. Der Platz wurde ursprünglich 1933 angelegt, wurde seitdem aber modernisiert und ausgebaut, so dass er die Wünsche und Erwartungen der Spieler erfüllt. www.kgc.dk

BIRKEMOSE GOLF CLUB Vil du gerne have større afstande på dit drive, er Birkemose Golf Club et godt alternativ. Banen er anlagt i smuk natur med skov, søer samt mere åbne og flade områder. Dele af banen går gennem et kuperet terræn, som giver udfordringer.

Wenn Sie für Ihren Drive lieber größere Entfernungen haben möchten, dann ist Birkemose Golf Club eine gute Alternative. Der Platz ist in schöner Natur mit Wald, Seen sowie mehreren offenen und flachen Bereichen angelegt. Teile des Platzes gehen durch hügeliges Gelände, das für Herausforderungen sorgt.

TRY3GOLF Du kan prøve 3 smukke og varierende golfbaner, tæt på Lillebælt og inden for 20 min. kørsel. Greenfee-billet til en bane koster 200 kr. Med en TRY3GOLF Greenfee-billet, kan du prøve alle tre for 500 kr. Køb dem på dit overnatningssted. You can try three beautiful and diverse golf courses close to the Little Belt, only a 20 minutes’ drive away. The green fee ticket for a golf course costs DKK 200. With a TRY3GOLF Green fee ticket, you can try all three for only DKK 500. Buy a ticket from your accomodation. Sie können drei schöne und abwechslungsreiche Golfplätze nahe am Kleinen Belt und binnen 20 Minuten Fahrzeit ausprobieren. Die Greenfee-Karte für einen Platz kostet DKK 200. Mit einer TRY3GOLF Greenfee-Karte können Sie alle drei für DKK 500 ausprobieren. Kaufen Sie sie an Ihrem Übernachtungsort. www.visitlillebaelt.com

If you prefer greater distances on your drive, Birkemose Golf Club is a great alternative. The area surrounding the course is an outstanding natural beauty with forests, lakes and more open, flat country. Parts fo the course go through uneven terrain, which can be a challenge. 65


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

VANDAKTIVITETER Wateractivities / Wasser Aktivitäten Hvis du ikke har lyst til at ligge i vandkanten og se skyerne drive forbi på himlens uendelige blå, så brug i stedet vandet til aktiviteter. Kolding har nogle af de bedste steder til at sejle i havkajak. Har du ikke erfaring er der rig mulighed for, at komme på kajakskole. Under overfladen gemmer der sig et fascinerende havliv, ikke mindst ved Gl. Ålbo, hvor der ligger et rev som er velegnet til dykning. Oceans Adventures i Kolding arrangerer dykkerkurser og undervisning. If you do not want to be at the water’s edge watching the clouds float by in the infinite blue sky, you can use the water for activities. Kolding has some of the best places for sea kayaking instead. If you have no experience, there are numerous opportunities to go to kayak school. Beneath the surface lies fascinating marine life, especially by Gl. Ålbo, where there is a reef perfect for diving. Oceans Adventures in Kolding arranges diving courses and training. Wenn Sie keine Lust haben, an der Wasserkante zu liegen und die Wolken am endlichen Blau des Himmels vorbeiziehen zu sehen, dann nutzen Sie das Wasser stattdessen für Aktivitäten. Kolding hat einige der besten Orte für eine Fahrt im Seekajak. Wenn Sie keine Erfahrung haben, dann gibt es reichhaltige Möglichkeiten, eine Kajakschule zu besuchen. Unter der Oberfläche verbirgt sich ein faszinierendes Meeresleben, nicht zuletzt bei Gl. Ålbo, wo sich ein Riff befindet, das sich gut zum Tauchen eignet. Oceans Adventure in Kolding arrangiert Tauchkurse und Unterricht. www.visitkolding.dk

66


Canoe rental - Harteværket

“Go on an underworld adventure, or enjoy kayaking down Kolding river. ”

TIPS Canoes can be rented either on an hourly or daily basis through Harteværket: www.hartevaerket.dk Diving course 67


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

Dronning Dorotheas Badstue

Geografisk Have 68


Trapholt

KOLDING FOR 2 Enjoy life and each other. In a busy everyday it is not easy finding time for each other. Thats why you should plan a getaway to Kolding and let the city and surrounding area frame the romantic frame for some serious self-indulgence for the two of you. It could be a weekend or maybe a mini-vacation, the experiences are plentiful. Kolding offers great accommodation for every taste, close to the city, water and beautiful nature. www.visitkolding.dk

69


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

KLAR TIL AT NYDE LIDT BØLGEGANG? SlotssøBadet, Dronning Dorotheas Badstue og Sct. Jørgens Gaard er altid klar til at gøre lidt ekstra, så du kan nyde svømmehallen, vores nye Spraypark eller spabadet efter festen. Vi ses... Ny

SPRAYPARK Sjov til hele familien

www.ssbad.dk 15 På kort / on map / auf Karte

Feeling Gin & Tonic? Feel the lime with Kolding’s handmade small-batch gin. Available at selected shops and restaurants.

Dronning Dorothea Teatret Foto: Nickolai Nielsen

70

www.trolden.com

32 På kort / on map / auf Karte


18 PĂĽ kort / on map / auf Karte

71


FOR VOKSNE / For adults / Für Erwachsene

Kolding Golf Club Book your tee time at one of the oldest and most beautiful courses in Denmark kgc@kgc.dk Buchen Sie Ihre Startzeit auf einem der ältesten und schönsten Golfplätze Dänemarks kgc@kgc.dk

Egtved Allé 10 6000 Kolding kgc@kgc.dk www.kgc.dk Greenfee 18 holes from 350 DKK Greenfee Pay & Play 200 DKK 07:00 - 20:00

Mungo Park Kolding Teatret præsenterer årligt 2-3 nye forestillinger, samt en lang række gæstespil. Each year the theatre presents 2-3 new shows and a wide range of guest performances. Das Theater präsentiert jedes Jahr 2-3 neue Aufführungen und eine Vielzahl von Gastspielen.

35

Fredericiagade 1 6000 Kolding billet@mungoparkkolding.dk www.mungoparkkolding.dk Tickets 205 DKK Under 25/Students 100 DKK Annual Pass 500 DKK

12:00-17:00

12:00-15:00

HVORFOR TAGE HELT TIL FRANKRIG? - når man kan tage til Sdr. Vilstrup

Det bugter sig i bakkedal…. og lige rundt om hjørnet finder du én af Danmarks smukkest beliggende Vingårde. Jeg har så meget på hjerte og brænder for at fortælle dig om mit liv som VinBonde. I et land uden høje bjerge… hvor man vel nok burde dyrke kartofler, er det lykkedes at gøre drømmen til virkelighed. Jeg er faktisk lidt stolt. Nysgerrig? Så kontakter du bare VinBonden på mail@modavi.dk eller tlf. 2370 2379.

31 På kort / on map / auf Karte

Skærsøgaard Vin Nørresøvej 12 6051 Almind

72

+ 45 7555 4473 www.dansk-vin.dk

30

+ 45 2370 2379 � www.modavi.dk

Book din tee time på en af Danmarks ældste og flotteste baner på kgc@kgc.dk

34


Marielundskoven

More activities for

ADULTS www.visitkolding.dk/voksne

www.visitkolding.dk/adults www.visitkolding.de/erwachsene

73


DESIGN

Design / Design

HELE DANMARKS DESIGNBY The design capital of Denmark / Die Designstadt ganz Dänemarks

74


Kolding byder ikke bare på spændende designinstitutioner, men bruger design til at udvikle og skabe en by, som er interessant at besøge og et attraktivt sted at bo. I Kolding er design ikke kun et spørgsmål om møbler og huse – det er en tankegang og filosofi, som bruges i hele kommunen til at udvikle og løse udfordringer. Du kan opleve designtanken omdannet til konkrete løsninger mange steder i Kolding - her har vi samlet nogle af de bedste. Kolding kan fremover smykke sig med den prestigefyldte titel UNESCO Design City. Dermed er det anden gang inden for to år, at en UNESCO-udmærkelse gives til Kolding Kommune. Kolding bliver den første by i Danmark, der bliver optaget i UNESCOnetværket Creative Cities. I Norden er det indtil nu kun Helsinki i Finland, der har fået udnævnelsen. Kolding does not only offer exciting design institutions, but also uses design to develop and create a city that is interesting to visit and attractive to live in. In Kolding, design is not just a matter of furniture and buildings. It is a way of thinking and a philosophy used throughout the municipality to develop and solve challenges. You can see design concepts transformed into concrete solutions many places in Kolding – here we have compiled some of the best.

is the second time within two years that a UNESCO acknowledgement will be given to the municipality of Kolding. Kolding will be the first city in Denmark to become a part of the UNESCO Creative Cities Network, and in the Nordic countries, only Helsinki in Finland has been given this acknowledgement so far. Kolding bietet nicht nur interessante Designinstitutionen, sondern benutzen Design zur Entwicklung und Schaffung einer Stadt, die für Besuche interessant und zum Leben attraktiv ist. In Kolding ist Design nicht nur eine Frage zu Möbeln und Häusern – es ist ein Gedankengang und eine Philosophie, die in der ganzen Kommune zur Entwicklung und Lösung von Herausforderungen eingesetzt wird. Sie können den Designgedanken an vielen Stellen in Kolding in konkrete Lösungen umgewandelt sehen – hier haben wir einige der besten zusammengestellt. Kolding kann sich mit dem prestigeträchtigen Titel UNESCO Design City schmücken. Damit ist diese UNESCO Auszeichnung zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren an die Kommune Kolding vergeben worden. Kolding ist die erste Stadt Dänemarks, die in das UNESCO Netzwerk der Creative Cities aufgenommen worden. Im Norden hat bisher nur Helsinki in Finnland diese Auszeichnung erhalten.

Kolding can now pride itself with the prestigious title UNESCO Design City. This

75


DESIGN / Design / Design

The exhibition “Kay Bojesen – the most spirited person in Danish design” - opens in September

Trapholt 76

Your Exhibition - until 30th December 2018


26

TRAPHOLT

Trapholts hvide mure møder gæsterne allerede på parkeringspladsen, hvor de vækker nysgerrighed og inviterer besøgende indenfor. Bygningen er i sig selv et eksempel på, hvor flydende grænsen kan være mellem kunst, design og arkitektur, hvilket også kan opleves indenfor. Bag de hvide vægge finder du blandt andet en stor samling af danske designerstole og flere skiftende udstillinger. Her bliver kunsten udvalgt og formidlet, så det flere gange har skabt overskrifter over hele landet. Trapholts tankevækkende udstillinger er med til at sætte vores tid og kultur i perspektiv. Guests encounter Trapholt’s white walls already at the parking lot, arousing the visitors’ curiosity and inviting them inside. The building itself is an example of how thin the line between art, design and architecture can be, which is also experienced inside the building. Behind the white walls you will find, a large collection of Danish designer chairs and several changing exhibitions. The art selected and promoted here has repeatedly made countrywide headlines. Trapholt’s thought-provoking exhibitions help put our time and culture in perspective. Trapholts weiße Mauern begegnen den Gästen bereits auf dem Parkplatz, wo sie Neugier wecken und die Besucher hineinbitten. Das Gebäude selbst ist ein Beispiel, wie fließend die Grenze zwischen Kunst, Design und Architektur sein kann, was auch drinnen erlebt werden kann. Hinter den weißen Wänden finden Sie unter anderem eine große Sammlung dänischer Designerstühle und mehrere wechselnde Ausstellungen. Hier wird die Kunst ausgewählt und vermittelt, so dass es mehrmals Schlagzeilen im ganzen Land gab. Trapholts Gedanken anregende Ausstellungen tragen mit dazu bei, unsere Zeit und Kultur in Perspektive zu setzen.

77


DESIGN / Design / Design

Arne Jacobsens Kubeflex står smukt i parken med udsigt over Kolding Fjord. Sommerhuset har siden december 2017 gennemgået en større renovering og genåbner igen den 2. juni 2018. Trapholts naturskønne park omkranser museet og danner en smuk ramme om museets samling af monumentale skulpturer. I 2018 kan du blandt andet opleve Danish Modern - Arne Jacobsen. Som en del af Trapholts serie Danish Modern, præsenterer udstillingen om Arne Jacobsen et indblik i et livsværk der breder sig over arkitektur, design og brugskunst. Oplev både stoledesign, kunsthåndværk og arkitektur i Trapholts anden udstilling i serien om store danske designere. Kay Bojesen - humørbomben i dansk design – er på programmet fra september 2018. Udstillingen viser Kay Bojesens farverige personlighed fra et nyt perspektiv i en tid med en fremvoksende velfærdsstat, pædagogiske reformer og berømte bekendtskaber. Hvad kan Bojesens ikoniske former, legende tilgang og stærke visuelle udtryk sige os i dag? Arne Jacobsens Kubeflex stands beautifully in the park overlooking Kolding Fjord. Since December 2017 the cottage has been renovated and it opens again on 2 June 2018. The scenic park surrounds Trapholt and forms a beautiful frame for the museum’s collection of monumental sculptures. In 2018 you can, among others experience the exhibition Danish Modern - Arne Jacobsen. As part of Trapholt's Danish Modern series, the exhibition about Arne Jacobsen presents an insight into a life’s work that spreads over architecture, design and arts and crafts. Experience both chair design, crafts and architecture in Trapholt's second exhibition in the series of big Danish designers. 78

Kay Bojesen – the most spirited person in Danish Design - is on the program from September 2018. The exhibition shows Kay Bojesen's colourful personality from a new perspective, in a time with a growing welfare state, educational reforms and famous acquaintances. What can Bojesens iconic forms, legendary approaches and strong visual expressions tell us today? Arne Jacobsens Kubeflex ist ein Schmuckstück im Park mit Aussicht auf den Kolding Fjord. Das Sommerhaus hat seit Dezember 2017 ein grössere renovierung durchgegangen und öffnet wieder am 2. Juni 2018. Die Naturschönheit des Parks von Trapholt umgibt das Museum und bildet einen schönen Rahmen für die Sammlung monumentaler Skulpturen des Museums. 2018 können Sie hier u. a. Danish Modern Arne Jacobsen sehen. Als Teil der Trapholt Serie Danish Modern präsentiert sich die Ausstellung über Arne Jacobsen und bietet einen Einblick in sein Lebenswerk, das von Architektur über Design bis zu angewandter Kunst reicht. Erleben Sie Stuhldesign, Kunsthandwerk und Architektur in der anderen Ausstellung von Trapholt aus der Serie über die großen dänischen Designer. Kay Bojesen – die Stimmungskanone des Dänischen Designs – steht im September 2018 auf dem Programm. Die Ausstellung zeigt die facettenreiche Persönlichkeit von Kay Bojesen in einem ganz neuen Licht, in einer Zeit eines wachsenden Wohlfahrtsstaates mit pädagogischen Reformen und berühmten Bekanntschaften. Was können uns die ikonischen Formen, der spielerische Zugang und der starke visuelle Ausdruck von Bojesen heute sagen? www.trapholt.dk


23

Trapholt - Arne Jacobsen’s unique Kubeflex summer house

KULTURFORUM WÜRTH

Würth er måske mest kendt for at sælge værktøj og lignende, men i Kolding byder Kulturforum Würth indenfor til en anderledes kunstoplevelse. De skiftende udstillinger er integreret i Würth Danmarks store foyer og i den lange korridor mellem lageret og administrationen. Det flotte lysindfald fra de mange vinduer i foyeren er med til at skabe en virkelig god kunstoplevelse. Der er gratis adgang til udstillingerne. Würth is perhaps best known for selling tools and the like, but in Kolding, Würth Cultural Forum offers a different kind of art experience. The changing exhibitions are incorporated in Würth Denmark’s large foyer and in the long corridor between the warehouse and the administration.

Kulturforum Würth - shop

The beautiful lighting from the many windows in the foyer contributes to a really good art experience. Access to the exhibitions is free. Würth ist wahrscheinlich am bekanntesten als Verkäufer von Werkzeug und Ähnlichem, aber in Kolding lädt das Kulturforum Würth zu einem andersartigen Kunsterlebnis ein. Die wechselnden Ausstellungen sind im großen Foyer von Würth Danmark und im langen Korridor zwischen dem Lager und der Verwaltung integriert.

Kulturforum Würth - exhibition

Der tolle Lichteinfall von den vielen Fenstern im Foyer trägt zur Schaffung eines wirklich guten Kunsterlebnisses bei. Der Eintritt ist kostenlos. www.kulturforum.dk

79


ej

ls

pita Hos

rc Bu

ns v

o Levis

D.

v ks åc

ej sV th

Gr

r ha

yrehavegårdsvej

Petersens Vej

A.

DESIGN / Design / Design

evej Mind

ej

eje øv tss S lo

Slotssøen

Ibsvej

n

ade

Fynsvej Ejle

rsv

gad e

Ri

be

rd

s m ol H Munkegade

egade

yb

de

Universitetsparken

6

j

ga

de

slevve

en s ed Fr

Hader

Pa

je lb ej St

ve j lle Mø

lliin

sga

lgå

ej

Holl

ej

ade Ko

Te g

erv ænd

rkv

de

ade

Domhus

gade

0G

n1

istia

Chr

rds

vej

j ve

ts

er

lk Vo

8 10

Fru Jyttes Vej

rg å

Øste gv

ade

r

Kongebrog

ej

e

ad

eg

lin

ark

ga

Ågade

Skamlingvejen

ro

1 Wayfinding

ro

vej

Ka

9

rb

5

Kolding Åpark

7

te

Sønder

gade

ej

orv

Kolding Åp

sv

sgade

Trind holm

Øs

rd

Brostræde

Sydbanegade

Den Gamle Kirkegård

ade

neg

H av

Buen

Tønder

Sdr.

en

de

13

Kongebrogade

ga

3

e rt

Bredgade

ne

ade

Helligkorsgade

Bu

nd

sgade

ade

o dg

b Told

Klosterg

4

Vejrup

øn

az

Ve en

en Bu

Slotsgade

Sk olegade

de

3

an

14

de

ega

ban

Jern

ade

Søndergade

orv

ns

15

rga

eb

Nyt

Gr

3 lle

j

Sko le

en gyd vste

r

No

v

e Øst

Pro

11

Je

ltor

Jernbaneg

Bredgade

nd

80

ej

Staldgården

Akse

Re

en

sv

12

tsa

e

Torvega de

de

Slo

lg

ad

en

ic ia ga de

Slotshaven

Ad e

1

s Ga

ien

Gråbrødr

Lan geli nie

Borgergade

3

sst

16

Koldinghus

2

hed

de r

Hy r

de

rlig

destræde

Fr e

gg a

gen

jer

A. L. Passa

sb

an tig

hr

Blæ

M

Be

ad

e

ej

2 Nicolai Komplekset


j

j

ve

ns

Fy

ej

s en

sV

lm

Ho

J

vej

Dok

RUTE

n ade nøg Fæ

e

Sdr.

ad neg

v

Ha

3.

BØRNESTATIONER

4.

GRAFFITI TUNELLEN

5.

ÅSTEDERNE - “en god omvej”

6.

DESIGNSKOLEN KOLDING

8. DEN INTERAKTIVE TUNNEL

ej

ade

sG

ller

NICOLAI KOMPLEKSET

7. SDU KOLDING

Årøv

par

WAYFINDING

2. Søndre Havnegade

aje

TIL DESIGN CITY

Castunellen 4 Graffiti j

9.

dsøve

Bran j øve Båg

DESIGN CITY KOLDING

10. UNGDOMSBOLIGER I CAMPUS

n ppe Sli

holm

Trind

11. BUSSTATIONEN

e

sgad

12. KOLDING BIBLIOTEK 13. SKATERBANEN 14. AL PASSAGEN OG LILLETORV eje ngv TRAPPE OG LIN 15. DEN SPANSKE mli Ska n

UTZONS SØJLER

16. KOLDINGHUS en

lingvej

Skam

DESIGNWALK KOLDING www.visitkolding.dk Kløverve

j

Tve

Individual city tour, showing Kolding as a Design City. Experience famous places and buildings from a different perspective. The tour is approx. 3,5 km long , has 16 stops and lasts approx. 50 min.

15 Den Spanske trappe og Lin Utzons søjler

Unternehmen Sie einen individuellen Stadtspaziergang, der Kolding als Designerstadt zeigt. Sehen Sie sich bekannte Plätze und Gebäude aus einem anderen Blickwinkel an. Der Rundgang ist ca. 3,5 km lang mit 16 Stopps und dauert ca. 50 Minuten. 81

Tvedvej

g Fjordvan

gsstien Løvsprin

Irisvej

Individuel byvandring, der viser Kolding som designby. Oplev kendte pladser og bygninger fra en anden vinkel. Turen er ca. 3½ km, har 16 Kløvervej stop og tager ca. 50 min. Tvedvej

mon

evej

lvej

Kløvervej

Kløvervej

Bibliotek 12 Kolding Vio

Ane

rdk

1.


DESIGN / Design / Design

Kolding Light Festival - Koldinghus 82


Kolding Light Festival - Godset

Wayfinding 83


DESIGN / Design / Design

Kolding Light Festival - Sankt Nicolai Kirke 84


SAVE THE DATE Kolding Light Festival 6. - 8. December 2018 www.k-l-f.dk

Kolding Light Festival

KOLDING LIGHT FESTIVAL Festivalens idé er, ved anvendelse af lys og lyd, at give de besøgende en ny og anderledes oplevelse af Kolding by. Med spændende lyssætninger, videolys, interaktive installationer og lyskunst vil byrummet udfolde sig fra en helt ny side. Ønsket er desuden, at festivalen vil kunne give inspiration til besøgende, hvad enten det er byens beboere, turister, kunstnere eller fagfolk. The idea of the festival is – by using light and sound – to give the spectators a new and different experience of the city of Kolding. Through exciting light settings, video lighting, interactive installations and light art the city space unfolds from a new perspective. The

festival is also meant to inspire residents, tourists, artists and others to visit Kolding. Die Idee des Festivals ist durch den Brauch von Licht und Ton den Besuchern ein neues und anderes Erlebnis von Kolding zu geben. Mit interessanten Lichtausstattungen, Videolicht, interaktive Installationen und Lichtkunst wird der Stadtraum sich auf eine ganz neue Seite entfalten. Das Festival soll ausserdem Einwohner der Stadt, Touristen, Künstler und andere zu einem Besuch in Kolding inspirieren.

85


DESIGN / Design / Design

26 PĂĽ kort / on map / auf Karte


23 PĂĽ kort / on map / auf Karte

For more

DESIGN www.visitkolding.dk/design www.visitkolding.dk/art www.visitkolding.de/design

87


FOR BØRN

For children / Für kinder

HAR DU LYST TIL AT LEGE? Do you want to play? / Spielst du gern?

88


Skal det være vildt eller stille, skal det være ude eller inde, skal det være for store eller små eller begge dele? Skal du være en prinsesse på et slot eller en kæmpe i en miniby? I Kolding er der plads til leg og pjat. Forskning viser, at leg udvikler både kreativitet og sociale kompetencer – vores erfaring siger, at det er lige meget, så længe det er sjovt! Do you want it to be wild or quiet, outside or inside, for big or little ones, or both? Would you like to be a princess in a castle or a giant in a miniature town? Kolding offers plenty of room for fun and play. Research shows that playing develops both creativity and social skills – our experience tells us that it makes no difference what you do, as long as you are having fun! Soll es wild oder ruhig sein, soll es draußen oder drin sein, soll es für Große oder Kleine oder Beide sein? Möchtest Du eine Prinzessin in einem Schloss oder ein Riese in einer Ministadt sein? In Kolding ist Platz für Spiel und Spaß. Die Forschung zeigt, dass Spiel sowohl Kreativität als auch soziale Kompetenzen entwickelt – unsere Erfahrung sagt, dass es egal ist, so lange es Spaß macht!

89


FOR BØRN / For children / Für kinder

TIPS Take a walk around Slotssøen with a stop in Legeparken - free entrance. More information: www.visitkolding.dk

90


17

LEGEPARKEN

I Legeparken kan du gynge helt op til himlen, rutsje så det kilder i maven, sejle en tur på søen og spille minigolf med familien. Her er sandkasser, moon-cars og vippedyr. Her er en kiosk, toiletter og grill til medbragt mad. Der er gratis entré, åbent hele året og så ligger den tæt på midtbyen. At Legeparken playground you can swing all the way up to the sky, slide til you feel a tickle in your belly, take a boat trip on the lake and play mini golf with your family. There are sandboxes, moon-cars and rocking animals. Here you will also find a kiosk, restrooms and

communal barbecue. There is no entrance fee, the playground is open all year round and it is very close to the city centre. Im Spielpark kannst du bis in den Himmel schaukeln, rutschen, bis es im Magen kitzelt, eine Bootsfahrt auf dem See machen und mit der Familie Minigolf spielen. Hier gibt es Sandkästen, Moon-cars und Schaukeltiere. Hier sind ein Kiosk, Toiletten und ein Grill für mitgebrachtes Essen. Der Eintritt ist das ganze Jahr über kostenlos und der Spielpark liegt nahe am Stadtzentrum.

Legeparken 91


FOR BØRN / For children / Für kinder

Nicolai for børn - activities

92


39

NICOLAI FOR BØRN

Nicolai for Børn er et kalejdoskopisk legeunivers. Hvert rum indbyder til sin leg. Vil du male, bygge, klippe og klistre? Vil du klæde dig ud som en ridder og kæmpe med sværd? Vil du tumle med bolde og slå kolbøtter på madrasser? Hvis du er heldig, er der måske en koncert eller et teaterstykke lige i dag – og ellers kan du bare lave dit eget. Nicolai for Children is an adventurous universe of play. Each room offers a new game. Would you like to paint, build, cut and paste? Would you like to dress up as a knight and fight with a sword? Would you like to tumble with balls and do somersaults on mattresses? If you are lucky, there may be a concert or a stage play on this very day. If not, you can just make your own. Nicolai für Kinder ist ein abenteuerliches Spieluniversum. Jeder Raum lädt zu seinem eigenen Spiel ein. Möchtest du malen, bauen, schneiden und kleben? Möchtest du Dich als Ritter verkleiden und mit einem Schwert kämpfen? Möchtest du mit Bällen toben und Purzelbäume auf Matratzen schlagen? Wenn du Glück hast, gibt es vielleicht ausgerechnet heute ein Konzert oder eine Theateraufführung – und sonst kannst du einfach Deine eigene Aufführung veranstalten. www.nicolaiforborn.kolding.dk

93


FOR BØRN / For children / Für kinder

13

HARTEVÆRKET

Kan du lide vand? Så prøv vandlegepladsen på Harteværket. Her er der masser af aktiviteter for små og store børn. Oplev, hvordan vand bliver til strøm gennem de kæmpestore turbiner. Prøv den magiske interaktive sandkasse, og se udstillingen med el-apparater fra oldefars tid. Do you like water? Then you should try the water playground at Harteværket - here you will find a lot of activities for children. Experience how water turns into electricity through the huge turbines. Try the magical interactive sandpit, and see the

exhibition about electronic devices from your great-grandfathers time. Sind Sie eine echte Wasserratte? Dann versuchen Sie sich einmal am Wasserspielplatz des Harteværket. Hier bieten sich vielerlei Aktivitäten für kleine und große Kinder. Erleben Sie, wie Wasser zu einem Strom wird, der durch die riesigen Turbinen fließt. Probieren Sie auch einmal den interaktiven Sandkasten aus und sehen Sie sich die Ausstellung mit elektronischen Geräten aus Urgroßvaters Zeiten an. www.hartevaerket.dk

TIPS Hartesløjfen is a fun route with activities for the whole family. Find it on page 128-129, or at: www.hartevaerket.dk Harteværket - Watercannon

94


HartevĂŚrket - Water payground 95


FOR BØRN / For children / Für kinder

Minibyen

“Go on an adventure in the garden, or become a giant in the mini city ”

96


Geografisk Have - jungle path

1

GEOGRAFISK HAVE & MINIBYEN

Der er også plads til at tumle i Geografisk Have i den sydlige del af Kolding. Blandt havens spændende planter, finder du legepladser, grotter at gemme sig i og dyr du må klappe. Hør en latterfugl grine eller tag en tur på junglestien. Her finder du også Minibyen, som gør dig kæmpestor. You can also romp around in the Geographical Garden in the southern part of Kolding. Among the garden’s exciting plants, you will find playgrounds, caves to hide in and animals to pet. Listen to a laughing kookaburra or go for a walk on the jungle path. Here you will also find the Miniature City, which will make you feel like a giant. Auch im Geografischen Garten im südlichen Teil Koldings ist Platz zum Toben. Zwischen den interessanten Pflanzen des Gartens findest du Spielplätze, Grotten zum Versteckspielen und Tiere, die du streicheln darfst. Höre eine Jägerlieste lachen oder unternimm einen Spaziergang auf dem Dschungelpfad. Hier findest du auch die Ministadt, die Dich riesengroß macht. www.geografiskhave.dk

97


FOR BØRN / For children / Für kinder

15

SLOTSSØBADET & SPRAYPARK

Her er der vandrutsjebaner og legebassiner. Med svømmevinger og mavebælte kan du øve dig i at svømme mod strømmen, eller du kan se, om du tør springe i på dybt vand. Oplev Danmarks første indendørs spraypark, som er et indendørs vandlegeland for hele familien. Her er nøgleordene “Leg, motorik og sikkerhed”. Du kan afprøve vandkanoner – en leg for hele familien og især de mindste mellem 3 og 12 år.

“Experience Denmark’s first indoor spraypark! ” Here you can find water slides and pools. With armbands and a swim belt you can practice swimming against the flow, or jump in at the deep end, if you dare. Experience Denmark’s first indoor spraypark, which is an indoor water park for the whole family. The keywords here are "play, mobility skills and safety". You can try water cannons - a game for the whole family and especially for the youngest family members between the ages of 3 and 12. Hier gibt es Wasserrutschen und Spielbecken. Mit Schwimmflossen und Schwimmring kannst du das Schwimmen gegen den Strom üben, oder du kannst sehen, ob du einen Sprung in das tiefe Wasser wagst. Erleben Sie den ersten Spraypark Dänemark in einer Halle, der ein Wasserspielpark für die ganze Familie ist. Die Schlüsselwörter sind hier „Spiel, Motorik und Sicherheit“. Sie können die Wasserkanonen ausprobieren – ein Spiel für die ganze Familie und insbesondere für die Kleinen zwischen drei und zwölf Jahren. www.ssbad.dk

98


Slotssøbadet

Spraypark 99


FOR BØRN / For children / Für kinder

Kolding Bibliotek

Kolding Bibliotek - Designweek Kolding 2017

100


KOLDING BIBLIOTEK Mange af Koldings tilbud til legebørn i alle aldre ligger i centrum. Kolding Bibliotek er for eksempel også for børn – og ikke kun dem, der vil læse. Også dem der vil lytte, lege og lære. Her er et legerum til larm, og voksne man kan spørge, når man ikke kan finde det, man leder efter. Many of Kolding’s offers for kids of all ages are in the centre. Kolding Library is also for children – and not only for those who wants to read. It is also for those who want to listen, play and learn. There is a playroom to be noisy in, and

adults are at your disposal if you cannot find what you are looking for. Viele der Angebote Koldings für Spielkinder jeden Alters befinden sich im Zentrum. Kolding Bibliothek ist beispielsweise auch für Kinder – und nicht nur für jene, die lesen wollen. Auch für jene, die zuhören, spielen und lernen möchten. Hier ist ein Spielzimmer mit Lärm, und man kann Erwachsene fragen, wenn man das Gesuchte nicht findet.

101


FOR BĂ˜RN / For children / FĂźr kinder

Koldinghus 102


5

KOLDINGHUS

Koldinghus er det sidste kongeslot, der er tilbage i Jylland – og du kan lege konge for en dag, hvis du besøger slottet. Her er fine dragter at klæde sig ud i, en fangekælder med en spøgelseshistorie og detektivopgave for de snu. Koldinghus Castle is the last royal castle in Jutland and you can play king for a day, if you visit the castle. There are fine costumes to dress up in, a dungeon with a ghost story and a task for the clever detective.

Koldinghus ist das letzte Königsschloss, das es noch in Jütland gibt – und bei einem Besuch des Schlosses kannst Du einen Tag lang König spielen. Hier gibt es schöne Kostüme zum Verkleiden, ein Kellerverlies mit einer Gespenstergeschichte und eine Detektivaufgabe für die Schlauen. www.koldinghus.dk

Trapholt

26

TRAPHOLT

På Trapholt kan du gå på opdagelse i kunsten sammen med Detektiv Fjumre. Med falsk overskæg og forstørrelsesglas bliver du klædt ud som en rigtig detektiv. Find skjulte symboler i billederne, tæl farverne eller undersøg en detalje. Alle observationer skal noteres i din detektivbog. Hvis du får alle svar rigtige, er der en lille gave! At Trapholt you can explore art together with Detective Fjumre. With a fake moustache and a magnifying glass, you will be dressed up like a real detective. Find hidden symbols in pictures, count the colours or examine a detail. All observations must be noted in your detective

book. If you get all the answers right, there is a small gift for you! Auf Trapholt kannst du zusammen mit Detektiv Fjumre in der Kunst auf Entdeckungsreise gehen. Mit falschem Schnurrbart und Vergrößerungsglas wirst du als richtiger Detektiv verkleidet. Finde verborgene Symbole in den Bildern, zähle die Farben oder untersuche ein Detail. Alle Beobachtungen müssen in Deinem Detektivbuch notiert werden. Wenn du alle Antworten richtig hast, dann gibt es ein kleines Geschenk! www.trapholt.dk

103


FOR BØRN / For children / Für kinder

Xjump trampolinpark

37

XJUMP

5.500 m² sjov for hele familien. Ny trampolinpark i Kolding. Prøv mere end 80 trampoliner fordelt på 2.500 m². Her finder du et free jump-område, en høvdingebold-bane, 4 performance-trampoliner med walking-wall til, ninja-warrior bane, skumgrav med battle-bean, skumgrav med tilhørende trapez og trampoliner, samt et børneområde med trampoliner. 5.500 m² of healthy fun for the whole family. New trampoline park in Kolding. More than 80 interconnected trampolines spread over 2.500 m². Here you will find a free jump area, a dodgeball court, 4 performance trampolines with a walking-wall, a ninja-warrior lane, a

104

foam pit with battle-bean, trampolines with foam pits, as well as a kids area with trampolines. 5.500 m² Spaß für die ganze Familie. X-Jump ist der neue Trampolinpark in Kolding. Probieren Sie die mehr als 80 Trampolins auf 2.500 m² Fläche aus. Hier finden Sie eine Freejump Fläche, ein Dodgeballfeld, vier Profiltrampoline mit Wallrunning Möglichkeit, Ninjakämpfer Bahnen, ein Foampit mit Trapez und Trampolinen, sowie ein Areal für Kinder mit Trampolinen. www.xjump.dk


29

FUNKY MONKEY PARK

Tør du klatre i trætoppene og svæve fra gren til gren i en tynd snor? Så skulle du prøve Funky Monkey Park. Udsigten over Hylkedalen er fantastisk fra toppen af træerne, og adrenalinen suser i blodet, når der er 20 meters frit fald under fødderne. Do you dare climb treetops and glide from branch to branch on a thin line? If so, try Funky Monkey Park. The view of Hylkedalen Valley from the treetops is fantastic, and the adrenaline rushes in your blood with the 20-metre free fall under your feet. Traust du Dich, in die Baumwipfel zu klettern und an einer dünnen Schnur von Art zu Ast zu schweben? Dann musst du den Funky Monkey Park ausprobieren. Die Aussicht über Hylkedalen ist von den Baumwipfeln aus fantastisch, und das Adrenalin saust im Blut, wenn unter den Füßen 20 Meter freier Fall ist. www.funkymonkeypark.dk

Funky Monkey Park 105


FOR BØRN / For children / Für kinder

36

FODBOLDGOLF

Fodboldgolf

18 huller for hele familien. I fodboldgolf kan du dyste mod familie og venner, når I sparker bolden fra hul til hul. Frisk luft og motion. Sjov og ballade. Den der har brugt færrest spark, på at få bolden i alle 18 huller, har vundet! 18 holes for the whole family. At Football Golf you can compete against your friends and family by punting the ball from hole to hole. Fresh air and exercise. Fun and trickery. The one to use the fewest punts to get the ball in all 18 holes, wins! 18 Löcher für die ganze Familie. Im Fußballgolf kannst du gegen Familie und Freunde kämpfen, wenn Ihr den Ball von Loch zu Loch schießt. Frische Luft und Bewegung. Spaß und Ballade. Derjenige, der die wenigsten Schüsse benötigte, um den Ball in alle 18 Löcher zu bekommen, hat gewonnen! ·

Kolding skatepark

www.bramdrupdamfodboldgolf.dk www.koldingfodboldgolf.dk

KOLDING SKATEPARK Adrenalinen suser også, når du skater i Koldings Skatepark som ligger midt i byen. Parken er opbygget som en slags bowle, der munder ud i et street-fokuseret område. Lørdag-søndag mellem kl. 9-11 er den fortrinsvis åben for børn. Øvrig tid er for rutinerede skatere. Medbring dit eget skateboard eller løbehjul - ingen mulighed for at leje. 106

Fodboldgolf


Your adrenaline is also rushing, when you skate in Kolding Skatepark located in the middle of the town. The park is designed in the shape of a bowl, and is a place for street culture. On Saturdays and Sundays between 9 and 11 a.m. children have priority using the park. At other times it is for experienced skaters. Bring your own skateboard or scooter, it is not possible to rent.

Kolding skatepark

Das Adrenalin saust auch, wenn du in Kolding Skatepark im Zentrum fährst. Der Park ist als eine Art Schale aufgebaut, die in einen auf die Straße fokussierten Bereich mündet. Samstags und Sonntags ist er zwischen 9 und 11 Uhr vorzugsweise für Kinder geöffnet. Die übrige Zeit ist für geübte Skater. Ein eigenes Skateboard oder Laufrad ist mitzubringen – es besteht keine Möglichkeit zum Ausleihen.

HAPPIES LEGELAND Krabater og krudtugler kan også få brugt energien hos Bowl’n’Fun. De har et legeland med boldbassiner, trampoliner, rutsjebaner, hoppeborge, klatretårne og cykelbaner– og det er lige meget om det regner, for det hele er indendørs! Når entreen er betalt, kan du lege i timevis. Happies Legeland

Little fellows and live wires can also burn their energy at Bowl’n‘Fun. They have a playground at their disposal with ball pools, trampolines, slides, bouncing castles, climbing towers and bicycle tracks – and it does not matter if it is raining as everything is indoors. Once the entrance fee is paid, you can play for hours.

Kolding skatepark

Krabate und Energiebündel können die Energie auch bei Bowl’n’Fun abbauen. Die haben ein Spielland mit Ballbecken, Trampolinen, Rutschen, Hüpfburgen, Klettertürmen und Radrennbahnen – und es ist völlig egal, ob es regnet, da das Ganze drinnen ist! Sobald der Eintritt bezahlt ist, kannst du stundenlang spielen. 107


FOR BØRN / For children / Für kinder

Spraypark 108


Trapholt

THE PERFECT RAINY DAY If you should experience a rainy day during your vacation, there are still plenty of opportunities to go exploring in and around Kolding. Nicolai for Children is a really fun place to spend a few hours. You quickly lose track of time, because there are so many things to do. The kids can play dress up, play ball games, climb, crawl and be creative. Many museums have exhibitions both inside and out, so on a rainy day you will still get a lot out of your museum visit.

Nicolai for børn

In Kolding, you can also go swimming even if it is raining or chilly outside. Visit SlotssøBadet - here you will find both swimming pools, water slides and play pools. A cloudy day is perfect for a shopping trip in Kolding city or Kolding Storcenter, which you can combine with a lunch or with a trip to the cinema. www.visitkolding.dk 109


FOR BØRN / For children / Für kinder

Tre km fra Koldings centrum ligger Danmarks første større vandkraftværk. I de historiske rammer finder du et moderne oplevelsescenter. Three km from central Kolding lies Denmark’s first major hydroelectric plant. The historical setting is now home to a modern experience centre. 3 km vom Stadtzentrum Kolding entfernt liegt das erste größere Wasserkraftwerk Dänemarks. In dieser historischen Kulisse erwartet Sie ein modernes und interessantes Erlebniszentrum.

Vandlegeplads Water playground Wasserspielplatz

Kanoudlejning Canoe rental Kanuverleih

Harteværket Alpedalsvej 107 a 6000 Kolding www.hartevaerket.dk

13 På kort / on map / auf Karte

Bramdrupdam Fodboldgolf

36

Fodboldgolf er sjovt for alle – Se også vores andre sjove aktiviteter på hjemmesiden.

Skovæblevej 3 6000 Kolding

Football Golf is fun for everyone - see all other activities on the web page.

www.bramdrupdamfodboldgolf.dk

Fußballgolf ist für jedermann – Sie können auch andere Aktivitäten auf unserer Website finden.

+45 4057 3047 50 DKK

100 DKK

BUBBLE SOCCER

FRISBEEGOLF

STØDBÅND

FODBOLDGOLF

10:00-Sundown (april-oktober)

Koldinghus

110


37 PĂĽ kort / on map / auf Karte

111


FOR BØRN / For children / Für kinder

Trapholt 112


29 PĂĽ kort / on map / auf Karte

More activities for

CHILDREN www.visitkolding.dk/born www.visitkolding.dk/kids www.visitkolding.de/kinder

113


NATUR

Nature / Natur

BLIV ET MED NATUREN Become one with nature / Werden Sie eins mit der Natur

114


I og omkring Kolding er der rig mulighed for at få rørt kroppen, mærke livet og opleve naturen helt tæt på. Hør spættens hakken, opdag et rådyr gå stille rundt, og se trækronerne spejle sig i søens vand. Find søde bær og ro for sjælen, eller tag på eventyr med primitive overnatninger. Det hele er ikke længere væk, end en cykeltur for de friske. Du kan også tage din fiskestang på nakken og prøve en af de mange fiskesteder i Kolding-området. In and around Kolding there are plenty of opportunities to workout, observe life and experience nature up close. Listen to the the pecking of the woodpecker, spot a deer walking around calmly and see the reflection of the treetops in the lake. You can find sweet berries and tranquillity for the soul, or set off on an adventure, spending the night at a primitive campsite. All this is not further away than a bicycle ride for those who like to keep fit. You may also grab your fishing rod and try out one the of the many fishing spots of the Kolding area. In und um Kolding herum besteht die Möglichkeit, den Körper zu bewegen, das Leben zu spüren und die Natur ganz nah zu erleben. Hören Sie das Hacken des Spechts, entdecken Sie das leise herumspazierende Reh und sehen Sie die Baumkronen, wie sie sich im Wasser des Sees spiegeln. Sie können süße Beeren und Ruhe für die Seele finden, oder ziehen Sie in ein Abenteuer mit primitiven Übernachtungen. Das Ganze ist nicht weiter weg als eine Radtour für die Fitten. Gerne können Sie auch Ihre Angelrute einpacken und an einer der vielen Angelplätze in der Gegend um Kolding ihr Glück versuchen.

115


Natur / Nature / Natur

1

GEOGRAFISK HAVE

Oplev en verden af planter i Geografisk Have. Her er en enestående samling af blomster, træer, planter og urter fra hele verden. I stedet for at sætte planter sammen efter deres slægtsskab, så er planterne i Geografisk Have sat sammen efter deres oprindelsessted, hvilket giver en anderledes og spændende have at gå rundt i. Det var en engageret ejer af en planteskole, som grundlagde haven, men siden er den blevet et populært samlingspunkt for koldingensere og en yndet attraktion for turister. Her kan du købe planter til din egen have, når der afholdes markeder, dufte til

Geografisk Have 116

krydder- og lægeurter eller gå tur gennem grotter af kinesisk sandsten, hvor forsythia, spiræa og dronningebusk skaber en smuk, grøn ramme. Discover a world of plants in the Geographical Garden. Here you will find a unique collection of flowers, trees, plants and herbs from all over the world. Instead of putting plants together according to their categories, the plants in the Geographical Garden are arranged by their country of origin, resulting in a different and


SAVE THE DATE Every Tuesday throughout the summer there is going to be a barbecue night. Find more information: www.geografiskhave.dk

exciting garden to walk in. It was a committed plant nursery owner, who founded the garden, but since then it has become a popular meeting place for the residents of Kolding and a favourite attraction for tourists. Here you can purchase plants for your own garden on market days, you can smell spices and medicinal herbs or go for a walk through caves of Chinese sandstone in the beautiful setting of forsythias, bridal-wreaths and beauty bushes. Erleben Sie eine Welt der Pflanzen im Geografischen Garten. Hier befindet sich eine einzigartige Sammlung von Blumen, Bäumen, Pflanzen und Kräutern. Statt Pflanzen nach deren Verwandtschaft zusammenzustellen, wurden die Pflanzen im Geografischen Garten nach ihrem Ursprungsort zusammengestellt, was einen andersartigen und interessanten Garten zum Herumspazieren ergibt. Es war ein sehr engagierter Eigentümer einer Pflanzenschule, der den Garten gründete, aber seitdem ist er zu einem beliebten Treffpunkt für die Bewohner Koldings sowie eine beliebte Sehenswürdigkeit für Touristen geworden. Hier können Sie Pflanzen für Ihren eigenen Garten kaufen, wenn Märkte abgehalten werden, Düfte für Gewürzund Heilkräuter erstehen oder durch Grotten aus chinesischem Sandstein spazieren, wo Forsythie, Spiersträucher und Kolkwitzie einen hübschen, grünen Rahmen schaffen. 117


Natur / Nature / Natur

Rebæk Beach

STRANDE Beaches / Strände Kolding by ligger i smørhullet for enden af Kolding Fjord, hvilket giver masser af kyst og muligheder for at komme på og i vandet. Der findes flere strande – nogle af de mest populære er: Rebæk Strand, Binderup Strand, Løverodde Strand, Grønninghoved Strand og Hejlsminde Strand – og hertil kommer byens badebro i Strandhuse. Strandene ved Løverodde og Binderup har gode faciliteter med kiosk, toiletter, kørestolsrampe og parkeringsplads. Ved Løverodde er der desuden en skøn restaurant og en anløbsbro, hvor lystsejlere kan lægge til. Kolding city is located in a cosy little corner of Kolding Fjord, offering a long coast with plenty of opportunities to get on and in the water. There are many beaches here, some of the most popular are: Rebæk Beach, Binderup Beach, Løverodde Beach, Grønninghoved Beach and Hejlsminde Strand - plus the city’s jetty in Strandhuse. 118

The beaches of Løverodde and Binderup have good facilities with kiosk, toilets, wheelchair ramp and parking lot. At Løverodde there is also a nice restaurant and a pier for yachts to dock. Kolding liegt im kleinen Paradies am Ende des Kolding Fjord, was eine Menge an Küsten und Möglichkeiten bietet, auf und ins Wasser zu gelangen. Es gibt mehrere Strände – einige der beliebtesten sind: Rebæk Strand, Binderup Strand, Løverodde Strand, Grønninghoved Strand und Hejlsminde Strand – und dazu kommt der Badesteg in Strandhuse. Die Strände bei Løverodde und Binderup haben gute Einrichtungen mit Kiosk, Toiletten, Rollstuhl rampe und Parkplatz. Bei Løverodde befinden sich außerdem ein schönes Restaurant und ein Anlegesteg, an dem Freizeitsegler anlegen können.


Jetty in Strandhuse 119


Natur / Nature / Natur

Løverodde Beach 120


Løverodde Beach

Binderup Beach 121


Rylevej

Svalev ej

Sk ov v

rneve j

T

Bredgade

j ve lle Mø

j ve

e

ev

ad

rsl

rie g Ma Run dd

en

Brink

ve j

ey

ms

Dr

ej

sV ej

sv ej

ej

da

Kon

Pil e

geh

nu

usv

ej

els

vej

Rømøvej Højerve j

Søndervang

Dybbølvej

Christen Bergs Vej

Sønderborgvej

Alsvej

A.L. Johansens Vej

pv

n

er

Thurasvej

te

ele

S dr. Kong ev

de Ha

ve

gs rr in

ren

g ade

Slotsgade

e ad sg en ed

ejl

bje

r

Fr

Clem

St

tru

j

Åbenråvej

Sdr. Konge vej

Elia

j Ve

Røddingvej

sen

Kettingvej

sV ej

Broagervej

nh o

ltp

pa

olt

pa

Gråstenvej

Bjolderupvej

Carl Pl ougs Vej

ark

rke

Mo

se

Gr

Mo

øn

Gr

ho ltp

a

øn

ve

se

Ravnsbjerg

j

Mosev e

ve

j

rk

Gr

øn ho

n

J e lsvej

j

en

en

ho

ltp ar

Mosevej

gv

ns

n

ve

j

ke

se

Eli

as

Rin

Vonsildvej

2 Knudepunktet

ej

rivej ust Ind

re

nd

1 Spor i naturen

Istedvej

Sankelmarkvej

Ve j

rgen ad Jø

ig

n

ke n

nh

Mosv

rke

ltp ar

Grø

Konsul E ffs Vej

olt

j

Elm

ken

sens

øren

nh

epar

ve

Kild

j

Konr

seve

Fran

vig

Mo Grø

se

elun d en

ds S

erve j gag

os

epar

Olg

dvej

ård

aveg

rd

Vonsil

egå

lhav

Gej

Vonsildve

ård

ave

t

jlh

Ge

Øs

Gejlh

veg

jlha rd gå

ve ha

jl Ge

alsvej

lle

sil Von

Ge

Østersko vvej

as A

Tanked

j

Lan

M

Kild epar ken ken

Kild

Sundeved

ev an g

Mo

Kil d

eve Sdr. Kong

å lle

sens

Vej

M

ø

Grø

122

F

e

Sønde rgad

ade ensg

Bje

j

Skråningen

Sc hjø

ej ridsv Ing

j

sve ssen

ev.

Munkegade

hn Veste rbro g

e

gade

Ros e

War m

ng

ings

ad

de Vestre Ri ng ga de rgga

ej esv Ma rgre th

En

ej

ildsv

ork

Th

H aderslevvej

a

s en

st S ee

Rud evej

jerg

de

Zahn sga

Borgergade

Lan gelin ie

de sga

gs En

Za

e

Harths Alle

tie n

chsv ej

ndal svej Grø

j

Ag hø

ma

vej

Knud H

ns

Hylkedalen

ej

sv

ert

Im

Jova

Brandorffsvej

j Tu rkis ve

Ve j El-

Blo

ej

v ns

Grønda lsve

an

Spættevej

Rødkælkvej

Nordvang

Vibeve j Hospi tals gad e

Kæ he

nt

Sko leg ade

en

neren g r s Vej

rsen s Vej

Vej

rs

Holbergsvej

j

Sindalve Billundvej

ark en

ndal svej

ha ng

Grø

Solva ng

sve j

Sti

kyt

S Jens

lk Vo

ga de

vvej

ked alsp

lts

de

igs

sve

Taub ersve j

Ju

Hyl

He

Koldingb

Kolibriv ej

Ørnevej

rksvej Overma

Tranev ej

Udsigten

Solvej

Bøgeve j

Birkeal le

Elmeve j

Lind

Akaciev ej

ealle

Rønn ealle

m

ad

nte n

ehø j

kræ

Alp

Sols

Åva ng

Kløvkærvej

ej sv er Fa b

j

ej

ave

late

iav

Ga

an Tit

j lve

da

ke

Skolegade

Skade

Mag nolie vej

VeVejljleevej vej

Ag

bjerg vej Høj

b j e rgvej

nd

n ke ar jp

j

jve

lla

Be

lla Be

ter

sga

de ga

j

Bu

sve

vej

de

rth

lm

Bel

rid

Pe

nder

bro

Bo

Hje

Ve j

Hadersle

Ing

lliin

ge

ves

evvej Hadersl

Holberg svej

Ko

ga

j

de Karo lin e ga

lby

ve

Sydbanegade

Hollæ

ov

A.M.G. Friis Vej

as

6

P

Sydbanegade Sydbaneg ade

gv

Sk

e

kk Ly

Søren Kjærs V ej

To p

b

Da

Ha

de levuega

ds

r gå

Sdr. H

dy

Kon

alle

rg

j

P

er

n

de

vej

ns

Kloster

7ng Å

Rib

e Bu

osga

jerg

Peter Tofts Vej

ve

ade

j

egade

Lykkegårdsha v e

vej manns

rds

de

ldi

ej

t Tof Riis Ha

Jer

Jernbanega

Ko

Tønderve

Læssøegade

Drach

ltorv

stræde Bro

P

Læssø

vej

ej

ikte

P

8

psgad e

n

kke

ned

Akse

Klostergade

Nyto rv

bje

eparke

Ly Be

e

erg

Gade

Tøndervej

ejl

ke parken

ken

par

nke

Munk

ej

vej

ad

j

Højskole

vej rds

firv

Ru

alv

Ad elg

Øst

ens

Ott

jlb Ste

j ve

E

gad e

Bredgade

Tøndervej

g et

s Vej Hans Beck

e

je n ve ejeø øv s tss t Slo

Slo

en

de

Vej ru

Bje

St

Mun

Mu

Ly

Sa

bin

Op

Ve j

jerg

9

de ga rg

Vej Beate Becks

kk

ElEl-

Kolding S

Thorbjergvej

rgsvej

ej

Vej

Ve j

et

P

Sv in

j

Ve j

ng

k rbæ

Heibe

svej

annsv

Ewald

Ingem

Steen Blichers Vej

H.C. Andersens

Vangsvej

rvej

ve

Ve j

kedal

ega

t Jørg

lde Bjæ

ej

rv

de

n Tø

e Tønd

Hy

El-

Vej

Grundtvigsvej

j

lke

xo

Sa

j

j

sve

de Tøn

j lkedalve

E l-

j

Kærlighedsstien sb

Ålegården

hsve

Åkjærsve

Van g

Nybyvej

No

ngve

Slotssøen

10

rvej

Hostru psvej

ej

Lyngsv

Vinkelvej

ej

kke

re Ri

de

Blæ

trin

j ve

Hauc

vej

schlægers Oehlen

Seestg ård

Hy

ade Ringg

j ve

ns

Sees t Ba

Leck Fisc h e

Bjergbyvej

ej

S

ylkedalvej

yga

e

ft

to

ke

Kir stv

s Gad

Poul Møllers

n Wi

Frydsvej Nord

e

so

Karen Blixens Ve j

ej

Christia

Bredevej

ee

re ggad Vest

or

Br

R ø r bækvej

rgv rbje Le

ej

tv

es

Ka

Engs ti

11

f Rye

Løvelv

Holbergsparken

Se

Ola

Nis P e te

Seestvej

vej

Lå sb

Sanc

Seestvej

rup

12

13

ergvej

j

nde

Ålykkegade

j

Sandbj

yve

Vra

j

Rin Vestre

14 gÅ

osve

ej

leve

Skovløkkevej

in

Fal ke

akke rompeterb

Søgade

Skovbogade

King

kærv

Nordre Ringvej

e ad eg

Ko ld

evej

Glentevej

Te

Nørr

Marcus Alle

j

Dyrehav

Vifdam

Utzonsgade

ej

Kolding Å lu

ve

Kløv

Fasanvej

Cederve j Cypresv ej

Cypresv ej

un

ert

oft

en

Tjø rne

Aho rnve j

væ nge

t

Munkev ænget

Munkev ænget

Munkevæ nge t

Palmealle

j

Oliv en vej

erve Øst

Bispevæng et

erpas set

Bre nn

vfu ren

Plo

Sp

VeVjejle levevj

svej

j

Sneppev ej j

Kolding Ådal

Sa

rgve

Bakkeve

Vej

nd

Kikk enbo

j

ærk

sve Stadionvejj

n re

ov

ve

dv

fu

Sk

avevej

Ørebrovej

Va n

o rt

ov

Dyreh

j

uren

Plovf

ns

Musvitvej

Høgesti

ng et

Spurvevej

Mågeve

15

anievæ

an

Lærkevej

Kastaniealle

Kast

Gø hlm

vej

Suomi

ej gv or

en

en

vej

b ns Ør

rog

oft

Rytterma rks

j

Solk

P

Islandsve j

Vejlevej

Å ing Kold

ert

Norgesve

Ag

n

ivej Suom

ppe

vej

ken

vej

eto

als

Dyreh avevej

Storkevej

Galgebj erg

Alp

ed

ej erv

Alp

j

Havesangervej

Å

vej Islands

t

Spølrundevej

eve

j

t

rpa sse

Du Løvsang

t

Palmealle

ej

ne

as se

asse

Lærkevej

rteve Solso

erp

vej

Allikev

B en

nn

nget

Bisp evænget

e nn Bre

rp

re

Br

Munkevæ

et

ej

j Drosselve

væng

Cypresv

Bekkasinvej

e

t

Bispe

Palmealle

ke

M

Påfuglevej

Natur / Nature / Natur

ej

t

Ravnev

asse

væ n g

har dp

ovvejen

rg ve vej j

Gott

ovvejen

rs Vej

s Ce bje de r

Jernet


elsko v Kobb

ej Na ks ko vv

M i Sjæ lla nd sv ej

rd

se ve j

j

K

Tro en

sb jer g ve

m

ej

andv

Str

Gam

Sk

ole

ba

kke

ejen

Strandv

nget nget

levæ

Sko

Lundeb

mel

e

Kobbelv æn g

Petersbj erggå

Fyn sve j

ej

Fyn sv

dals v ej Ga mm el Ko n

ge ve j

He im

tsve j vej

Em erh ol

Ma

rielu nds

en SkSokov vvan vge anng

have

G la

nget

n

Lin

er

lag

ke

j

sve

æk

db

ej

Vin

Strand

Otto Skou

s Ve j

høj

ej

re No

j

son svej

eHoj

ns

j Ve

j Ve

lm Ho

ns

Je

j

ej sV

lm

sJeV

vej

j

ej

e

gad

vne

en

Kløvervej

and

Str

Kløvervej

Brunebjerg

Klintevej

Valmuevej

Skellet

Løjpen

Nyhegnet

inparken

vvææ

ng

ke n Egebak

l

ng

et

k

lb ak

Idyl

Skovly

Idyl

Skovly

Skovly

Skovly

d

There are several open places along the river Idyl close to the city, which are perfect for play, common traffic or small green outings, while the areas around the Marina and Kolding Ådal, has a clear focus on nature experiences and outdoor activities.

Skovly

Romerparken

Mariesmindevej

er

Id yl

Dalbyvej

M

vej us

Go

ldb

æk

All

Dal

by M

ølle

vej

e

Goldbækp ar k

er

na

O

rh u

r

ge

Od

er

æ

Krogen

sA in

usvej

Ankerh

r

ge

A ins

ej

Od

ve

sv

G un

Dalby j

Dalby

Ank e

j 4 Ve

tian

D

n

ke

j sve

Jernet

vej

Dalby

Krogen Jernet

Go

n

ar

Chris

k

kp æ

a

le øl

ldb

b

M lby

rs A g

din

g sA r

ge

A ins Od

Idyl

Idyl e

Die stadtnahen Bachplätze eignen sich zum Spielen, normales Treiben oder kleine Pausen im Grünen. Dagegen stehen der Jachthafen und Kolding Ådal noch mehr für Naturerlebnisse und Leben im Freien. kerh

n g lestie

øllebæk

Ankerhu

Djævlekløften

Jernet

j Ve

Svanesøen

4

øen

Djævlekløften

en

et

evej

n

tia

is

Svan es

3 Tingstedet

ej

vej

øll

hr

gade

gv

ng

An

Vej tian 4 Chris

n arke arke Finm

lvæ

lby M

Smede

lin

lby

Da

C

am

Idy

rd

Da

Da lb y

Ju n

Sk

et

n

Finm

j

ken Finm ar

e ng

et

ø gB e Bø

ge

Humlevænget

Bellisve j

Vej rik 7

Lup

Frede

parken

é A ll

as ve

Løjpen

Nellikevej

renvej

Agtr upvej

n

æ

g

yr

Søbakken

tien

ej onev Anem

Irisvej

lv ej V io

Tvedvej

ge

ls Ve j

lle Mø

Th

en

n

En

Søn Sø drndere Ring Rin vej gvej

nd

Snerlevej

r St

gen

Aabakk e

Idyl

be

Bakkegærdet

ej

sv

rik

b Fa

Vej

H

y

rdet

elv ej

gA

Aagæ

st

rk

ntzaus

Vej

Die s

ld

a ar

ik Ra Henr

tian 3

nu

j

ve

s ed

Romerparken

Ve j

rtu

Fjeld

Skovgæ rdet

j

e sv

Vej erik 2

Chris

tK He

s

rm

Go

Fred

Erik Glippings Vej

I

Sanc

j ve

a

Engen

ed

Ag

Sigbritsvej

ds

S øbakken

len

d

e Tv Gl.

Løjpen

Volmersvej

Christoffer 2 Vej

s

Da

Lien

Klint

Idyl arken Idy lp

j

en

v Gl. T

n

ofte

upve

j ve

er

nn

ande

ke

k ba

nd

ra

St

En

evej

Klint

evej

evej

evej

evej

Brændk jærgad e

Klint

Liljevej

Klintevej

Byt

Agpvtejr

Da

Str

n

Går du langs åen fra hjertet af Kolding til Marina Syd, så møder du de mange forskellige oaser kaldet Åstederne, som hver især er designet til at give forskellige oplevelser. De bynære åsteder lægger op til leg, almindelig færden eller små grønne pauser, mens der ud mod lystbådehavnen og Kolding Ådal i højere grad er fokus på naturoplevelsert og friluftsliv. Sæteren

Sy

Agtru

holm

sen

Ro

Vangen

Hegnet

Gyvelvej

Klint

Borg

ej

Klint

mes terv ange n

en

dv

Kærmindevej

de

haven

ej

Heste

Øste rbroga

gv

et

ng

By

Tv e

en

Primulavej

e

Tin

nd

j

ra

Tvedve

So

g

ÅSTEDER Riverspots / Bachplätze

Kløvervej

Tvedvej

Domhus gade

St

j

Skamli

Bakkevænget

Åpark

og ade rb r

te

ve

n

ngveje

jen

lingve

Skam

en

gvej

P

mlin

P

rk

Gl. Tve

Åpa

Vangen

Kolding

Øs

Buen

P

Ågade

rds

P

Kolding

e Skamlingvejen lg å

1

2

3

4

Ska

5

Te g

ade

olmsg

Trindh

de

Tr indholmsga

en

Bu

av r. H

e vn

ej

dsøv

Bran

pen Slip

n ue

e

de ega

gan d

Sd e avn e dH rg.a Ha d S

de

Ga

j øve Båg

ade

bo dg

Told

llers

ej

ar

Casp

d

Ha

Årøv

Sdr. gade

ne rnba

Tvedvej

lle

Tvedvej

M az a

nt

icFr iaede dreicia ga

No

Søndre Havnegade

n

aje

rdk

de r

en

ig ad e

Dokv

Fjordvan

hs

rt

ve ks

åc

Ibsvej

de

rd

Cast e

ej

kv

ve

ve

zin

j ve ns

n Be

Fy

j

vj e

nnss

Fy

Fy

Minde

Gr

a

Levi

H.C. Petersens

ur

.B

A.D

ch

Do

ej Dyrehavegårdsv

ingen

j

Ha

nsk jo

vn ev e

ldsv

js

Me

j ve rs de

devej ldhe

j eve

Løvsprin gss

e

ob

el Kobb

levæ Sko

ng

ej

Marielundsvej

vej Ring

Grønn

Fr e

av

lh

be

a

j Fåborgve

j Ollerupve

nten Fjordskræ

j ve

e

de borgvej

lv

Svendborgvej

Assensvej

n Skovvange

ngvej

o Tr

tsa

Lun

orgvej

Strandmøllevej

re Ri Nord

Slo

j

ersv

Bald

evej

ve

rs

lde

ryn ovb et Sk

en

er s

j

ve

Ba

Odinsv e j

Ejl

Sla ge lse ve j

Skovvangen

eve

nd s

rst Ma

gels

n

e

vej

Sla

koven

Kobbels

Skole

j

lse

vej

øv e

Sjæ

Skovbrynet

Pe Ry slin ge

bo

ge

ks

Skovvangen

Odense

rtvej

elfa

vej

Sla

Ne

lla

ordr

rs b j

ve

dd

ri Ma

evej

Svanek

te

Skovvangen

123

n


Natur / Nature / Natur

4 Vinden i piletræerne

5 SDU

6 Legen

7 Færden

8 Åhaven

9 Duetten

124


10 Spiloppen

11 Soppestedet

12 Akvariet

13 Udsigten

14 Grillpladsen

15 Ă…kigger

125


Natur / Nature / Natur

HVOR VIL DU HEN? Taking you places / Wo wollen Sie hin? Kolding er omgivet af skove, fjord og strande. For at gøre det nemt for dig, at finde nogle af de bedste steder, har vi samlet inspiration til forskellige ruter, distancer og sværhedsgrader til både cykel- og vandreture. Kolding is sorrounded by forests, the fjord and beaches. To make it easy for you to find some of the best places we have summarized inspiration for different routes, distances and difficulty levels for both cycling and hiking trips. Kolding ist von Wäldern, Fjords und Stränden umgeben. Um es Ihnen zu erleichtern, einige der besten Stellen zu finden, haben wir Inspiration für verschiedene Routen, Entfernungen und Schwierigkeitsgrade sowohl für Rad- als auch für Wandertouren zusammengestellt. www.oplevkolding.dk

Marielundskoven 126


Brynet

Brynet

Golf Alle

Troldh

P

edesti

en

Kolding Golf Club

lts Emerho

Ba

vej

n ie st ne

ien

Turistst

Skovvangen

j

sens Ve

Em

Ba

ov lyst

ov va Sk

v ej dals

im He

ej vej

Ga mm

lun ds

devej ldhe

vej

ev e

jse

vn Ha

skjo

Me

lsga de

ospit a

vej

ons

Levis

D.

A.

H.C. Petersen

j ve

ns

Fy

ingen

Grønn

Dyrehavegårdsvej

Søgade

F

j

vj e

nss yn Fy

ve

re No

Cas

Vifdam

rd

T

bjerg Kolding

Em erh o

ltsv

ng

e

Spættevej

Nordvang

Rødkælkvej j

Vibeve j

Ma rie

j

Svale ve

Rylevej

Ørnevej Tranev

ej

rneve

j

gvej

22 min rdre Rin No

e sv

j

gvej

o Tr

r de

in dre R

akken rompeterb

33 min gve

re Rin

Marielundsvej

Fal kevej

Nor

Frydsvej

Nord

Sk

P

Glenteve

Nordre Ringv 1:ej 17 h

P

n

j

en

gvej amlin

ryn ovb et Sk

Skovvange

5,6 km

j

Te

Sneppev ej

Skovbrynet

Odin

vevej

Mågeve

ej

Skovvangen

n

Dyreha

Høgesti

orgv

SkSkoovvvan vgaenng en

Lærkevej

Storkevej

5 min

avevej

Marielundskoven

Skovvangen

Skovvejen

Skovvejen

Bekkasinvej

8 min

S

Skovvangen

1,4 km

Musvitvej

18 min

en vang

j

Skovparken

Skovparken

arksve

j

Havesangervej

Spurvevej

S kov

Skovparken

Nørrem

MARIELUND

H

ten

n ge

Sk

an

Niels Bohrs Vej

Skovvejen

Dyreh

ej

ej

Skovv

S

j

Bakkev

n

rke

pa kov

eve

v ej

Emerholts

et

Spølrundevej

Kikk enb

n

S

ngen Skovvæng

Lærkevej

Du

v lts ho

st ie

Skovvangen

gen kovvan

Skovva

n Sko vvange

er

ne

en

ng Skovva

vej

m Knud

Bertra

lds

en vvang Sko

Skovvangen

127

ms

j Ve


Natur / Nature / Natur

P 7 6

Ferup sø

5

4

Stallerup sø

8

HARTESLØJFEN 13,4 km

3:15 h

128

1:18 h

52 min

3

2

1 Harteværket

P


1 Harteværket

2 Bridge under the highway

3 Boretårnet

4 Rope ferry

5 Slusehuset, museum

6 Playground

KORT/RUTE Hartesløjfen 6 Shelters

7 Workout spots

8 Sunken ship

129


Natur / Nature / Natur

Christiansfeld

1

P

1 Christiansfeld

130

2 Hejls church

3 400m boardwalk


HEJLS NOR 11,7 km

Hejls

2 h 52 min

P

1 h 9 min

46 min

2

2:52 h

1: 09 h

46 min

40,9 km

Hejlsminde

Hejls Nor

P

3

P

5

10:11 h

4: 03 h

2: 43 h

4 Hejlsminde Bugt

4 Observation tower

5 Hejlsminde beach

5 Hejlsminde Marina

131


Natur / Nature / Natur

132


TIPS Where can I fish? Find a complete guide of the places where you can go fish. Each place has a map with a description of the place, types of fish, season and other important information: www.visitlillebaelt.dk

Hejlsminde - Marina

FISKERI Fishing / Angeln Der er gode muligheder for at fange aftensmaden i Kolding. Fjorden er rig på havørreder, fladfisk og torsk. Langs sydsiden af Kolding Fjord, rundt om Stenderup Hage og syd på gennem Lillebælt er der mange gode steder. Ved Gl. Ålbo Camping kan du leje en båd og søge efter fisk længere ude. Husk, at du skal have et fisketegn, uanset hvor du fisker. Du kan købe et fisketegn på www.fisketegn.dk eller www.visitkolding.dk There are plenty of good opportunities to catch your supper in Kolding. The fjord is rich in trout, flatfish and cod. Along the south side of Kolding Fjord, around Stenderup Hage and south through the Little Belt are many good fishing spots. At Gl. Ålbo Camping you can rent a boat

and look for fish further away from the coast. Remember that regardless of where you are fishing, you need a fishing licence. You can buy one at www.fisketegn.dk or ww.visitkolding.dk. Mit der Angel siegen und essen Fangen des Abendessens. Der Fjord ist reich an Seeforellen, Plattfischen und Dorschen.Entlang der Südseite des Kolding Fjord, rund um Stenderup Hage und südlich durch den Kleinen Belt gibt es viele gute Stellen. Bei Gl. Ålbo Camping können Sie ein Boot mieten und weiter draußen nach Fischen suchen. Denken Sie daran, dass Sie einen Angelschein haben müssen, egal an welchem Ort Sie angeln. Sie können einen Angelschein auf www.fisketegn.dk oder www. visitkolding.dk kaufen. 133


Natur / Nature / Natur

SolkĂŚr Enge

For more

NATURE www.visitkolding.dk/natur www.visitkolding.dk/nature www.visitkolding.de/natur


Tag på tur i en 100-årig botanisk kulturperle Geografisk Have er en stor, familievenlig botanisk have med en unik plantesamling og historie. Oplev en betagende rosenhave, fuglevoliere, klappedyr, legeplads, væksthuse og hyggelige pavilloner. Gå en tur blandt de gamle, krogede træer og lad roen sænke sig. Tag på picnic, oplev Kolding Miniby og husk at vores café tilbyder kaffe, kage og is med mere. Se mere på www.geografiskhave.dk eller følg os på Facebook og Instagram

1

På kort / on map / auf Karte

135


OVERNATNING

Accomondation / Ãœbernachtung

GODNAT Good night / Gute Nacht

136


Mellem gode dage er der gode nætter. Få energi til nye oplevelser med en god nats søvn. I Kolding kan du vælge luksuriøse hoteller eller smukt beliggende campingpladser – og alt derimellem. Gør det enkelt med en Bed & Breakfast og bondegårdsferie, gør det til en familieoplevelse med aktiviteter og leg på en campingplads eller gør det hyggeligt på en af de skønne kroer. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at dine værter vil gøre deres bedste for, at du kan sove godt.

Good days are followed by good nights. Gather energy for new adventures with a good night’s sleep. In Kolding you can choose luxury hotels or picturesque campsites and everything in between. Keep it simple with a Bed & Breakfast and a farm holiday, make it a family experience with activities and games at a campsite, or stay at one of the lovely, cosy inns. Whatever you choose, you can be certain that your hosts will do their best to ensure that you sleep well.

Zwischen guten Tagen liegen gute Nächte. Holen Sie sich die Energie für neue Erlebnisse mit dem Schlaf einer guten Nacht. In Kolding können Sie luxuriöse Hotels oder schön gelegene Campingplätze wählen – und alles dazwischen. Machen Sie es einfach mit Bed & Breakfast und Ferien auf dem Bauernhof, machen Sie es zu einem Familienerlebnis mit Aktivitäten und Spiel auf einem Campingplatz oder machen Sie es sich in einer der herrlichen Gasthäuser gemütlich. Unabhängig davon, was Sie wählen, können Sie sicher sein, dass Ihre Gastgeber ihr Bestes geben werden, damit Sie gut schlafen können.

137


OVERNATNING / Accomondation / Übernachtung

– Scandic Kolding –

THE COMFORTABLE CHOICE FOR BUSINESS OR PLEASURE Perfectly located in the Triangle Area, in the heart of Denmark with only 30 minutes drive to Billund Airport and the delights of LEGOLAND® – and just two hours drive from Copenhagen. Easy to find! Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Tel: + 45 75 51 77 00

Udsigt

TIL ET OPHOLD I HARMONISKE OMGIVELSER

AUSSICHT AUF EINEN AUFENTHALT IN HARMONISCHER UMGEBUNG. All SET FOR A STAY IN HARMONIOUS SURROUNDINGS.

Fjordvej 154 · 6000 Kolding · Tlf. 75 51 00 00 hotel@koldingfjord.dk · koldingfjord.dk

scandichotels.com/kolding

51 På kort / on map / auf Karte

50 På kort / on map / auf Karte

VI KAN MERE END DU TROR! - Kom og brug vores smukke lokaler

Føl dig hjemme, når du er ude.

Lækker Brunch med udsigt / Mindekomsammen i smukke omgivelse / Mini møde i Christian 4.

Comwell Kolding ligger midt i trekantsområdet med udsigt over Kolding by og fjord. Her er rig mulighed for at besøge forskellige seværdigheder i omegnen, ligesom du på hotellet finder diverse aktiviteter for både voksne og børn.

Skovbrynet 1 - 6000 Kolding - Tel 7634 1100 - comwellkolding.dk

40 På kort / on map / auf Karte

vinkælder / Lån et mødelokale / Grill arrangement med helstegt pattegris / Grupper og Lejrskoler / Enkelt- og dobbeltværelser, 4-6 personers værelser. Bestil og hent Køkkenchefens Årstidsmenu. Se menuerne på www.danhostelkolding.dk

Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding Kolding@danhostel.dk � + 45 7550 9140

41 På kort / on map / auf Karte


Stay surpriced. 73 hotellejligheder i hjertet af Kolding.

73 hotel apartments in the heart of Kolding Med Koldinghus og Slotssøens bred på den ene hånd og byens latinerkvartér på den anden, bor I i Koldings absolutte centrum. Her er smukke rammer – uanset om I vil bo til søen, gården eller gaden. Om I vil opleve design, arkitektur og grønne oaser, bade i Slotssøbadet eller besøge LEGOLAND®

44 På kort / on map / auf Karte

Offer yourself a wonderful stay – with the Royal Castle Museum Koldinghus and lakeshore on one side, and the town’s cozy latin quarter on the other – in apartments by the lake, the courtyard or the street. At Kolding Hotel Apartments you are close to design, architecture, green oases, the pool and LEGOLAND®

139


OVERNATNING / Accomondation / Übernachtung

Fra DKK

499 Altid billigst på zleephotels.com 54 På kort / on map / auf Karte

46 På kort / on map / auf Karte

DanCamps Kolding Vonvej 19 6000 Kolding

+ 45 7552 1482 www.dancamps.dk

Villa Gertrud - Bed & Breakfast Østerbrogade 4 6000 Kolding

55

43

+ 45 2720 4612 www.villagertrud.dk

Kolding Fjord

140


Velkommen til Enghøjgård bondegårdsferie

DET SKER PÅ FIRST OVERNATNING 132 MODERNE VÆRELSER. PRISER FRA 350,- PR.PERSON

LØRDAGSBRUNCH INKL. DRIKKEVARER KR. 139,- PR. PERSON

COFFEE 2 GO ALLE DAGE FRISKBYGGET KAFFE: KR. 30,-

MORGENMADSMØDE

Poul og Nina Krabbe Friis - Hjarupgårdsvej 9, Hjarup, 6580 Vamdrup - Tlf: 7559 4919 krabbefriis@enghoejgaard.com

www.enghoejgaard.com 49 På kort / on map / auf Karte

HVERDAGE KL. 06.30-10.00 STOR MORGENBUFFET KR. 119,FIRST HOTEL Kolding • Banegårdspladsen 7 6000 Kolding • 7634 5400 • firsthotels.dk/kolding 42 På kort / on map / auf Karte

For more

ACCOMONDATION www.visitkolding.dk/overnatning www.visitkolding.dk/accomondation www.visitkolding.de/ubernachtung

141


MAD & DRIKKE

Food & beverage / Essen & Trinken

SMAG PÃ… KOLDING Get a taste of Kolding / Geschmack auf Kolding

142


Gode oplevelser skal fordøjes med god mad. I Kolding vrimler det med cafeer og restauranter, som hver især byder på deres egen oplevelse. Fra eksotiske opskrifter til lokale delikatesser. Skal vinen være fra Spanien eller Kolding? Skal maden være fra Tyrkiet eller Tyrstrup Kro? Uanset hvad du foretrækker, så kan Kolding servere det for dig. I og omkring Kolding finder du kroer og spisesteder, der kan forkæle selv kræsne feinschmeckere. Mange steder er der mulighed for at sidde ude og nyde det summende byliv om sommeren. A.L. Passagen er et yndet sted blandt koldinggensere til at nyde en forfriskning. På den engelske pub “You’ll Never Walk Alone” kan du eksempelvis nyde en lokalbrygget øl fra Trolden Bryghus. Great experiences go well with great food. Kolding is teeming with cafés and restaurants, each offering an experience of its own. From exotic recipes to local delicacies. Do you prefer wine from Spain or Kolding? Turkish food or food from Tyrstrup Kro? Regardless of what you choose, Kolding can serve it to you. In and around Kolding there are inns and eateries that can pamper even the pickiest connoisseurs.

In many places you can sit outside in the summer and enjoy the buzzing city life. A.L. Passagen is a popular place amongst locals to have a refreshment. At the English pub “You’ll Never Walk Alone”, you can enjoy a locally brewed beer from the Trolden Brewery. Gute Erlebnisse müssen mit gutem Essen verdaut werden. In Kolding wimmelt es mit Cafés und Restaurants, die jeweils ihre eigenen Erlebnisse bieten. Von exotischen Rezepten bis zu lokalen Delikatessen. Soll der Wein aus Spanien sein, oder vom Kolding Skærsøgaard? Soll das Essen aus der Türkei oder vom Tyrstrup Kro sein? Unabhängig dessen, was Sie bevorzugen, kann Kolding Ihnen dies servieren. In und um Kolding finden Sie Gaststätten und Restaurants, die selbst die verwöhntesten Feinschmecker verwöhnen. Vielerorts besteht die Möglichkeit, draußen zu sitzen und das summende Stadtleben im Sommer zu genießen. Die A. L. Passage ist unter den Bewohnern Koldings ein Lieblingsort zumGenießen einer Erfrischung. Im englischen Pub „You’ll Never Walk Alone“ können Sie beispielsweise ein vor Ort gebrautes Bier vom Trolden Bryghus genießen.

143


MAD & DRIKKE / Food & beverage / Essen & Trinken

A. L. Passagen 144


Budapest Restaurant & Steakhouse Jernbanegade 13 6000 Kolding

33

+ 45 7550 4090 www.restaurantbudapest.dk

Borgerhaven

For more

EAT & BEVERAGE www.visitkolding.dk/mad www.visitkolding.dk/eat www.visitkolding.de/essen

145


SHOPPING

Shopping / Shopping

GO SHOPPING Go shopping / Go Shopping

146


De smukke gamle bygninger i Koldings ni gågader byder på et væld af special butikker. Det gør shopping i Kolding til noget særligt. På den ene side af den hyggelige bymidte troner Koldinghus og Slotssøen, og på den anden side slynger åen sig afsted. Tilsammen udgør de en perfekt kulisse om de mange butikker, spisesteder og caféer i hjertet af Kolding. Så hvad enten det er store brands eller små kuriositeter, så finder man det hele i den gamle handelsby Kolding.

The beautiful old buildings in Kolding´s nine pedestrian streets hold a variety of speciality shops. That makes shopping in Kolding something special. On one side of the cosy city centre you see the towering Koldinghus and Slotssøen, and on the other side you have the winding river. Together they make perfect setting for the many shops, restaurants and cafés in the heart of Kolding. Whether it is big brands or small curiosities you will find it all in the old commercial centre, Kolding.

Die schönen alte Gebäude in Koldings neun Fussgängerstrassen bieten eine Vielzahl verschiedener Fachgeschäfte. Das macht den Shopping in Kolding zu einem besonderen Erlebnis. Auf der einen Seite der gemütlichen Innenstadt thront Koldinghus und der Schlosssee und auf der anderen Seite schläelt sich der Fluss. Gemeinsam sind Sie die perfekte Kulisse für die vielen Geschäfte, Restaurants und Cafés im Herzen von Kolding. Auf der Suche nach Markenware oder kleinen Kuriositäten Sie finden alles in der alten Handelsstadt Kolding.

147


SHOPPING / Shopping / Shopping

148


Akseltorv

KOLDING CITY I de gamle gågader i Kolding City er der ekstra liv hver tirsdag og fredag, når der er markedsdage på Akseltorv. Ud over de faste markedsdage er der også mange andre aktiviteter hen over året med blandt andet maj-marked, internationale markedsdage og By Night-arrangementer.

SAVE THE DATE The cosy city train Lotte Rie offers a ride through the beautiful old town centre of Kolding - every Saturday from May. www.citykolding.dk

The old pedestrian streets in Kolding City get busier on Tuesdays and Fridays, when there are market days at Akseltorv square. In addition to regular market days, there are also many other activities throughout the year featuring, for example, the May market, international market days and By Night-events. In der alten Fußgängerzone in Kolding City herrscht an jedem Dienstag und Freitag zusätzliches Leben, wenn auf dem Akseltorv Markttag ist. Über die festen Markttage hinaus gibt es auch viele andere Aktivitäten über das Jahr verteilt, darunter unter anderem den Mai-Markt, die internationalen Markttage und By-Night-Arrangements.

City train - Lotte Rie

149


SHOPPING / Shopping / Shopping

DID YOU KNOW ? Kolding Storcenter is 62.000m² and has more than 120 stores. This makes it the biggest shopping centre in Jutland. www.koldingstorcenter.dk

Kolding Storcenter

150


KOLDING STORCENTER Lidt uden for centrum finder du Kolding Storcenter, som har samlet mere end 120 butikker med alt det nyeste og alt det hotte. Det er flere gange blevet kåret til Danmarks bedste shoppingcenter. Der er ofte aktiviteter for børn og barnlige sjæle på centrets torv. A bit outside the city centre lies Kolding Shopping Centre, which houses more than 120 shops offering all the latest hot trends. It has been elected Denmark’s best shopping centre several times. Activities for children and for those young at heart are often arranged at the shopping centre square. Etwas außerhalb des Zentrums finden Sie Kolding Storcenter, das insgesamt mehr als 120 Läden mit allem Neuen und Angesagten beherbergt. Es wurde mehrmals zum besten Einkaufszentrum Dänemarks gekürt. Auf dem Marktplatz des Zentrums gibt es häufig Aktivitäten für Kinder und kindliche Seelen.

151


SHOPPING / Shopping / Shopping

Christiansfeld

CHRISTIANSFELD & VAMDRUP Vil du gerne væk fra det hektiske byliv, kan vi anbefale en tur til Christiansfeld eller Vamdrup med hyggelige butikker og personlig service. I Christiansfeld kan du finde produkter fra UNESCO byen som ikke findes andre steder i landet - blandt andet den kendte Herrnhutstjerne, som pryder byen ved juletid. I Vamdrup finder du et levende bycentrum med alle de butikker, man har brug for. Mange af Koldings attraktioner har også små butikker, hvor du kan finde noget ganske særligt. På din vej rundt i Kolding har du gode muligheder for at komme forbi gårdbutikker med specialiteter og hjemmelavede varer.

152


If you would like to get away from the hustle and bustle of city life, we recommend a trip to the snug little shops and personal service of Christiansfeld or Vamdrup. In Christiansfeld you can find products from the UNESCO city not found anywhere else in the country, such as the famous Herrnhut star, which adorns the city at Christmas time. Vamdrup has a vibrant city centre with all the shops you need. There are small shops in many of Kolding’s attractions, where you can find something very special. On your way around in Kolding, you have a fair chance of passing by farm shops with specialities and homemade goods.

Tour nach Christiansfeld oder Vamdrup mit gemütlichen Läden und persönlichem Service empfehlen. In Christiansfeld finden Sie Produkte aus der UNESCO-Stadt, die es an keinem anderen Ort im Land gibt – unter anderem den bekannten Herrnhut-Stern, der die Stadt zur Weihnachtszeit schmückt. In Vamdrup finden Sie ein lebendiges Stadtzentrum mit allen Läden, die man braucht. Viele der Sehenswürdigkeiten Koldings haben auch kleine Läden, in denen Sie etwas ganz Besonderes finden können. Auf Ihrem Weg durch Kolding haben Sie gute Möglichkeiten, an Hofläden mit Spezialitäten und hausgemachten Waren vorbeizukommen. www.vamdrup.dk

Wenn Sie gerne das hektische Stadtleben hinter sich lassen möchten, können wir eine

www.christiansfeld-handel.dk

“The Herrnhut star symbolises the Star of Bethlehem and Jesus, also known as the morning star. ”

Christiansfeld Centret

Vamdrup 153


SHOPPING / Shopping / Shopping

MÆRK BYENS PULS Shopping i City Kolding

Bliv forført af byens puls. Det summende liv i gågaden. De fristende retter på byens mange caféer og restauranter. Brug en dag, en uge eller måske resten af dit liv i byen. Vi lover dig, at du bliver forelsket.

Se mere på citykolding.dk

Velkommen til

Christiansfeld

På kort / on map / auf Karte

På kort / on map / auf Karte

Christiansfeld handelstand byder jer velkommen til Christiansfeld - Shopping i historiske rammer. I den UNESCO udnævnte bykerne er der specialbutikker og oplevelser til hele familien. Stedet til både øjet, sjælen og maven. Christiansfeld commerce welcomes you to Christiansfeld - Shopping in a historical setting. The UNESCO appointed town with small shops and experiences for the whole family. The place, for the eye, the soul and the stomach.


GO F OR GREAT SHOPPING 125 shops, restaurants, Cinema centre & plenty of free parking right by the door. Welcome to our familyfriendly and fashionable shopping mall. Shop in 125 variety stores and enjoy a break at one of our many eateries. Visit Kolding Storcenter and have a greater experience.

OPENING HOURS Specialty shops Monday-Friday .....10am-8pm Saturday ..............10am-5pm Sunday ................10am-5pm Bilka All week........... 6am-Midnight Kolding Storcenter Skovvangen 42 · 6000 Kolding Phone 75 50 96 06 · www.koldingstorcenter.dk

På kort / on map / auf Karte

#KOLDINGSTORCENTER 155


SHOPPING / Shopping / Shopping

Kolding Design Week


Nicolai Kunst & Design

For more

SHOPPING www.visitkolding.dk/shopping www.visitkolding.dk/shops www.visitkolding.de/shopping

157


INFORMATION / Information / Informationen

Foto: Charlotte Dahl 158


VÆRD AT VIDE Good to know / Wissenswertes LÆGER Doctors / Ärzte

Kontakt en praktiserende læge i dagtimerne. Contact a general practitioner during daytime hours.

KOLDING SYGEHUS Hospital / Krankenhaus

Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tel. +45 7636 2000

FALCK

Die praktischen Ärzte sind tagsüber zu erreichen.

Tel. +45 7010 2030

LÆGEVAGT On-call doctor / Arztbereitschaft

TOG DSB Train DSB / Eisenbahn DSB

Døgnåbent / Open 24 hours / Tag und Nacht geöffnet Sygehus Lillebælt Kolding, Skovvangen 2-8 - indgang 7 6000 Kolding Tel. +45 7011 0707

Tel. +45 7013 1415

KOLDING TAXA Tel. +45 7550 2700

KOLDING POSTKONTOR Post Office / Postkontor

ALARMCENTRALEN Emergency Services / Notrufzentrale

Føtex, Helligkorsgade 6 6000 Kolding

POLITI ALARM Police / Polizeinotruf

Tel. +45 7010 4410

Tel. 112

SYDTRAFIK

Tel. 114

KOLDING POLITI Police Station / Polizei Birkemose Allé 23-25 DK - 6000 Kolding Tel. +45 7932 1499

BILLUND LUFTHAVN Airport / Flughafen Tel. +45 7650 5050

159


INFORMATION

Information / Informationen

INFOPOINT i Føtex City Helligkorsgade 4, 6000 Kolding Find the other infopoints on: www.visitkolding.dk

160


Henover sommeren finder I Visit Kolding i bybilledet, hvor vi vil være tilgængelige med informationer om attraktioner, begivenheder og arrangementer i hele Kolding Kommune. Hele året har I mulighed for at hente information på de forskellige infopoints, som er placeret rundt i byen. Infopoints finder du i Føtex på Helligkorsgade, Café Nicolai og på Kolding Bibliotek. Du kan også holde dig opdateret på www.visitkolding.dk eller download Visit Kolding app’en. During the summer you can find Visit Kolding in the city centre where we will provide you with a lot of inspiration and good advice about attractions and events in the Kolding area. All year you have the opportunity to get information at the different infopoints located around Kolding or at Kolding Library. Keep updated on www.visitkolding.dk or download the Visit Kolding app.

Im Laufe des Sommers finden Sie Visit Kolding im Stadtbild, wo wir Sie gerne über Sehenswertes, Attraktionen und Events in Kolding informieren. Das ganze Jahr über sind Informationen außerdem an den verschiedenen Infopoints erhältlich. Diese finden Sie an verschiedenen Stellen in der Stadt oder in der Bibliothek in Kolding. Sie können sich auch über VisitKoldings App oder auf www.visitkolding.de auf dem Laufenden halten.

info@visitkolding.dk

+457633 2111

www.visitkolding.dk 161


INFORMATION / Information / Informationen

All upcoming

EVENTS www.visitkolding.dk/begivenheder www.visitkolding.dk/events www.visitkolding.de/events

162


PUBLISHED BY: Visit Kolding and Business Kolding. PRINTED: 35.000 PHOTOS: Lasse Lagoni, Anders Brohus, Palle Skov, Jonas Ahlstrøm, Jens-Erik Wind-Friis, Iben Kaufmann, Preben Mathiesen, Kolding Stadsarkiv and more.

Dates and opening hours are subject to change. The publisher can’t be held responsible for incorrect information. Images and text may not be republished without permission from the publisher. FIND MORE INFO — www.visitkolding.dk 163


KOLDINGHUS CELEBRATES ITS 750TH ANNIVERSARY Highlights in 2018

THE SPLENDOUR OF POWER

6 May – 30 September

IN THE SERVICE OF THE KING

ANNIVERSARY EXHIBITION

Photo: Lisbeth Wilger

6 May – 30 September

Activity for children

23 and 24 August

THE WALLS REMEMBER… The history of power over 750 years as told through magnificent, unique and royal jewellery from the seat of power

Light- and live music show

Photo: Iben Kaufmann

29 June – 21 October

GRADUATION EXHIBITION 2018 Design School Kolding Open 10-17 every day Tel.: 76 33 81 00 See more events at www.koldinghus.dk

27 July – 17 August

ANNIVERSARY SHOW

In cooperation with the Queen Dorothea Theatre 5 På kort / on map / auf Karte