Page 1

Christiansfeld Turistavis 2016 1

Christiansfeld Turistavis 2016 Gratis avis • Kostenlose Zeitung • Free newspaper


2 Velkommen til Christiansfeld

Christiansfeld er noget særligt Sidste sommer blev Christiansfeld optaget på Unescos verdensarvsliste over helt unikke steder i verden. Med sådan en anerkendelse er det blevet forsket, undersøgt og dokumenteret, at der er noget særligt at opleve i byen. Christiansfeld er optaget på verdensarvslisten inden for to kriterier: Som et unikt vidnesbyrd for en kulturel tradition, som stadig eksisterer og som et enestående eksempel på en arkitektur, som illustrerer et bestemt trin i menneskets historie.

Christiansfeld har en karakteristisk homogen og stringent arkitektur. De gule murstenshuse med de høje røde tage giver et ensartet og harmonisk udtryk og et smukt samspil med brostensgaderne og den grønne beplantning. De seneste år er mange af byens bygninger i den historiske bykerne blevet renoveret. Kolding Kommune har sammen med en række fonde og Brødremenigheden sikret, at du kan opleve en gammel historisk by i sin pæneste form. Gennem hele renove-

ringsprocessen har målet været at bevare Christiansfeld som en levende by. Der er også mulighed for at smage på byens historie. I 1783 begyndte honningkagetraditionen i Christiansfeld, hvor halvdelen af apotekerbygningen var et bageri. Siden har honningkagerne været så populære, at kun en honningtørke har kunnet standse produktionen kortvarigt. Gennem tiden har opskriften og bagerierne skiftet form og hænder mange gange. De fik endda uofficiel status af Kongelig Hof-

leverandør. Ofte har en kongelig bil holdt udenfor, når der skulle honningkage til kaffen og til de kongelige bryllupper er der bestilt honningkager i Christiansfeld. Smag selv og mærk om ikke du bliver en smule royal. Oplev historien, arkitekturen, de grønne haver og meget andet, når du går på opdagelse rundt i byen. Jørn Pedersen Borgmester

Christiansfeld ist etwas Besonderes Im letzten Sommer wurde Christiansfeld in die Weltkulturerbeliste der UNESCO über ganz besondere Stätten der Welt aufgenommen. Für eine solche Anerkennung wurde geforscht, untersucht und dokumentiert, - jetzt kann man also etwas Besonderes in der Stadt erleben. Christiansfeld wurde in die Welterbeliste aufgenommen aufgrund von zwei Kriterien: Als ein einzigartiges Zeugnis für eine kulturelle Tradition, die weiter-

hin existiert - und als einzigartiges Beispiel für eine Architektur, die eine bestimmte Stufe in der Geschichte der Menschheit illustriert. Christiansfeld hat eine charakteristische, gleich beschaffene und schlüßige Architektur. Die gelben Ziegelhäuser mit den hohen roten Dächern vermitteln einen einzigartigen und harmonischen Ausdruck im Zusammenspiel mit dem Kopfsteinpflaster der Straßen und der grünen Bepflanzung.

In den letzten Jahren wurden viele Gebäude des historischen Stadtkernes der Stadt renoviert. Die Kolding Kommune hat zusammen mit einer Reihe von Stiftungen und der Brüdergemeine sichergestellt, daß man nun eine alte historische Stadt in ihrer schönsten Form erleben kann. Den ganzen Renovierungsprozeß hindurch war es stets das Ziel, Christiansfeld als eine lebende Stadt zu bewahren. Es besteht auch die Möglichkeit, die Geschichte der Stadt zu

schmecken. Im Jahre 1783 begann die Honigkuchentradition in Christiansfeld, damals war die Hälfte des Apothekergebäudes eine Bäckerei. Seitdem waren die Honigkuchen so populär, daß nur eine Honigknappheit die Produktion kurzfristig stoppen konnte. Inzwischen haben die Rezepte und die Bäckereien Form und Inhaber viele Male gewechselt. Ja, man erhielt sogar inoffiziell den Status eines Königlichen Hoflieferanten. Oft stand ein königliches Fahrzeug vor der Tür,

wenn es zum Kaffee Honigkuchen geben sollte, auch zu den königlichen Hochzeiten wurde Honigkuchen in Christiansfeld bestellt. Probieren und prüfen sie, ob sie dabei nicht selber ein wenig royalistisch werden. Erleben Sie Geschichte, Architektur, grüne Gärten u.v.a.m., wenn Sie auf Entdeckungstour durch die Stadt gehen. Jørn Pedersen, Bürgermeister

apothecary building was a bakery. Since then the cakes have been so popular that only a temporary shortage of honey have been able to stop the production of these delicious treats. Through the years the recipes and the bakeries have been changed many times. They were even awarded the unofficial title of supplier for the Royal Danish Court. Many times a royal vehicle has been seen parked outside a

Christiansfeld bakery picking up gingerbread for a royal party or a royal wedding. Have a taste for yourself of this great regal treat! Experience the history, the architecture, the green gardens and much more when you explore the city.

Christiansfeld is a special place Last summer Christiansfeld was admitted to the Unesco list of world heritage. This honour perfectly shows and documents that there is something very special to see in this quaint city. Christiansfeld was admitted to the list within two categories: As a unique testimony of a cultural tradition that is still going strong and as a unique example of a type of architecture that il-

lustrates a step in the history of mankind. Christiansfeld displays a characteristic, strict and homogenous architecture. The yellow brick houses with the tall red rooftops provides a uniform and harmonious impact and is beautifully aligned with the lush green planting and cobblestone streets. In the past years many of the buildings in the historic town centre has been restored. The

Municipality of Kolding has along with a number of funds and The Moravian Church made sure that you can experience the old city of Christiansfeld at its very best. Through the restoration process the main goal has been to keep the city vibrant and lively. Tasting the city history is also an option. The proud tradition for the renowned gingerbread started in Christiansfeld in 1783, where half of the current

Jørn Pedersen Mayor

Indhold Christiansfeld Centret................................. 3 Praktiske oplysninger................................. 4 Bykort over Christiansfeld........................... 5 Byvandring i Christiansfeld......................... 6 Christiansfeld Verdenskulturarv.................. 10 Juletur til Christinero............................... 15 Søstrehuset i Christiansfeld....................... 18 Kreative værksteder i Hejlsminde............... 20 Christinero.............................................. 22 Fiskeri.................................................... 22 Dansk Legetøjsmuseum............................ 23 Christiansfeld - Verdensarv i særklasse........ 24 Christiansfeld Bibliotek............................ 25 Felderløbet i Christiansfeld....................... 26

Vinfestival i Christiansfeld........................ 26 Visit Kolding & Christiansfeld Centret......... 27 Sortering af affald................................... 28 Shopping i Kolding.................................. 29 Legeparken i Kolding............................... 30 Koncerter i Tyrstrup kirke.......................... 31 Hejlsminde natursti - Rundt om Noret........ 32 Vandsport i Hejlsminde........................33-34 Fjordsejlads med Helene........................... 39 På opdagelse i dyreparken........................ 40 Det kongelige Teater på Skamling.............. 41 Haderslev Museum................................... 41 Ud i det blå............................................ 42 På sporet af Skamling..........................43-47

Spisesteder.........................................48-56 Ny attraktion for de haveinteresserede....... 52 Sillerup Mølle.......................................... 54 46 år med bondegårdsferie....................... 56 HejlsNorLøbet......................................... 60 Sandersvig Camping - Året rundt............... 62 Stamgæster på Tyrstrup kro....................... 63 Genforenings- og Grænsemuseet................ 64 Historiske koncerter................................. 64 Skamlingsbanken..................................... 65 Bliv gift i Christiansfeld............................ 66 Besøg på Tyrstrupgård.............................. 67 Sønderjysk Kaffebord............................... 67


3 Christiansfeld Centret

INFORMATION OM CHRISTIANSFELD

INFORMATION ÜBER CHRISTIANSFELD

INFORMATION ABOUT CHRISTIANSFELD

UNESCO Verdensarv Christiansfeld Brødremenighedens historie Udstilling om Christiansfeld Information Guidede byvandringer Publikationer Håndværkets Dag - 10. september Kulturarvsmåned i november Månedens historie Fri entré

UNESCO-Welterbe Christiansfeld Geschichte der Brüdergemeine Ausstellung über Christiansfeld Information Stadtführungen Publikationen Tag des Handwerk - 10. September Monat der Kulturerbe, November

UNESCO Word Heritage Christiansfeld History of the Moravian Church Exhibition about Christiansfeld Information Guided city walks Publications Craft Day - September 10th

Eintritt kostenlos

Free entrance

R D E N S A RV •

VE

ORL

E M L ONDIA

W

IT

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

GE

IN

R D HE

A

Heritage Month, November

PATRI

M

O

Christiansfeld, a Moravian Church Settlement inscribed on the World Heritage List in 2015

Nørregade 14, 6070 Christiansfeld, tlf. 7979 1773 www.christiansfeldcentret.dk


4 Praktiske Oplysninger

Praktiske oplysninger

Alarm 112 - Ring ved alvorlig sygdom, ulykke eller livstruende situationer - ellers skal politiet tilkaldes - ring 114.

Practical information

In case of fire, accident, acute disease, or wanting to call the police - please call 112.

Praktische Auskünfte

Bei Brand, Unfall, akuter Erkrankung - oder bei Notruf an die Polizei - wählen Sie 112.

Turistavis for Christiansfeld og Omegn udsendes af Christiansfeld Handelsstandsforening. Redaktion samt salg af annoncer: Freddy Ørnskov: foernskov@bbsyd.dk - Andreas Gaarde: ag@andreasgaarde.dk Finn Johannsen: fibo@christiansfeld.tv - Inge Marie Wogensen: wog104@bbsyd.dk - Kaj Skaaning: kaj203@gmail.com Jytte Jakobsen: jytte1951@gmail.com - Mille Haarup: lillemillemeter@hotmail.com - Grete Skovgaard: grete@csq.dk og Helle W. Ravn: wegerslev@gmail.com - Grafisk Produktion: Wegerslev Grafisk. Tekst, oversættelse og billeder: Rudolf Grunert, Mille Haarup, Albert Højgaard Jensen, Kaj Nielsen, Henri Nissen, Lasse Lagoni, Kirsten Gellert, Irene Ladegaard, Peter Kjær-Jepsen, Jane Terp, Poul Andersen, Käte Thomsen, Jørgen Toft Jessen, Christiansfeld Lokalhistorisk Arkiv, Nils Rosenvold, Helle L. Nielsen, Britt Dunkerbeck, Jørgen Bøytler og Kaj Skaaning. Oplag: 20.000. Apotek • Apotheke • Chemistry Lindegade 35 C. Uden for almindelig åbningstid henvises til vagthavende apotek i Kolding. Tlf. 7456 1314. Nur zur normalen Geschäftszeit geöffnet, danach wird an die wachthabende Apotheke in Kolding verwiesen Tel. 7456 1314 Only open during business hours. If closed, please contact the chemistry in Kolding. Tel. 7456 1314 Se annonce side ?? Apotekervagten Sønderbro Apotek, Søndergade 10, 6000 Kolding. Tlf.: 7552 0122 Autoværksted • Autowerkstatt • Garage Se venligst annoncerne. Lesen Sie bitte die Werbung. Please check the advertisement. Bibliotek • Bücherei • Library Christiansfeld Bibliotek, Gl. Kongevej 3 Åbningstider: Alle dage kl. 7-22 Personale til stede: Mandag kl. 14.00-17.00 og torsdag kl. 10.00-12.00 og 14.00-17.00 www.koldingbib.dk/christiansfeldbib Öffnungszeiten: Täglich 7-22 Uhr Personell besetzt: Montag 14.00- 17.00 Uhr und Donnerstag 10.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr Cykeludlejning Fahrrad­­ve­r­mietung Bicycles for rent Hejlsminde Strand Camping, Gendarmvej 3, Hejlsminde, 6094 Hejls. Tlf. 7557 4374. Dyrlæger • Tierärzte • Veterinaries Dyreklinikken, Storegade 6, 6560 Sommersted Tlf. 7450 4203 Konsultation efter aftale. Anslet Dyreklinik, Møllegyde 6, Anslet, 6100 Haderslev. Tlf. 7456 6615 Konsultation efter aftale. Falck, Kolding Tlf. 7010 2030 Tlf. 7010 2031

Badeland - Swimmingpool Sandersvig Camping & Tropeland Espagervej 17, 6100 Haderslev, Tlf. 7456 6225.

Kolding Sygehus • Krankenhaus Kolding • Kolding Hospital Skovvangen 2-8, 6000 Kolding. Tlf. 7636 2000.

Kirker • Kirchen • Churches Gudstjenestetider kan læses i uge­avisen Tyrstrup Herreds Tidende.

Aftale om konsultation SKAL først ske pr. telefon. Die Konsultation muss vorher telefonisch vereinbart werden. Agreement concerning consultation is to be made beforehand over the telephone.

Die Zeiten der Gottes­dienste können Sie aus der Wochen­zeitung »Tyrstrup Herreds Tidende« sowie dem Aktivitäts­kalender, den Sie im Fremden­verkehrsbüro erhalten, ersehen. Hours of services are found in »Tyrstrup Herreds Tidende«, as well as in the ACTIVITY CALENDER available at the Touristbureau. Hjertestarter Anemonen, Kongensgade 11, 6070 Christiansfeld Cuben, Østprøven 1, 6070 Christiansfeld Arla, Arlavej 2, 6070 Christiansfeld Rensningsanlægget/genbrugsplads: Arlavej 7, 6070 Christiansfeld Aller Aqua, Allervej 130, 6070 Christiansfeld Dagli’ Brugsen, Hejls Landevej 34, 6094 Hejls Fjelstrup Hallen, Stadionvej 2, 6100 Haderslev Læger • Ärzte • Doctors Olga Abdi, Museumsgade 1, 6070 Chr.feld. Tlf. 7456 1107. Hanne Christensen, Kongensgade 3, 6070 Chr.feld. Tlf. 7456 2265. Lægerne Hertel, Lysestøbervej 4, 6070 Chr.feld. Tlf. 7456 1311. Lægehuset i Hejls, Hejls Landevej 12, 6094 Hejls. Tlf. 7557 4800. Konsultation efter aftale. Konsultation nach Absprache. Surgery by Appointment. I weekender samt efter kl. 16.00 på hverdage skal henvendelse ske til lægevagten på: Tlf. 7011 0707 Am Wochenende, sowie nach 16.00 Uhr werktags wenden Sie sich an den Bereit­schaftsdienst: Tlf. 7011 0707 During weekends and after 4 PM on weekdays, please contact emergency service at: 7011 0707

Skadestue • Unfall­station • Casualty Department Kolding Sygehus, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding. Tlf. 7636 2291 Døgnåben alle dage, Geöffnet 24 Stunden jeden Tag,Opening hours 24H every day. Lægevagten Region Syddanmark Emergency treatment • ärzlicher Bereitschaftsdienst Tlf. 7011 0707

Tandlæger • Zahnärzte • Dentist Tandlægevagten Odense Heden 7, 5000 Odense C Tlf. 6541 4551 Esbjerg, Nørregade 63A, 6700 Esbjerg, tlf. 6541 4551 Konsultation efter aftale. Tandlægehuset, Lindegade 52, 6070 Christiansfeld. Tlf. 7456 1313.

Minigolf Hejlsminde Camping, Gendarmvej 3, Hejlsminde. Grønninghoved Camping, Mosvigvej 21, 6093 Sjølund.

Møntvaskeri • Waschsalon • Laundrettee Hejlsminde Campingplads, Gendarmvej 3, 6094 Hejls. Sandersvig Campingplads, Espagervej 15-17, 6100 Haderslev. Grønninghoved Strand Camping, Mosvigvej 21, 6093 Sjølund.

Museer Brødremenighedens Museum, Nørregade 14, 6070 Chr.feld. Henvendelse på Christiansfeld Centret, Nørregade 14, tlf. 7979 1773 eller Brødremenighedens kontor, tlf. 7456 1214. Museet er under flytning og opbygning og ovennævnte kan oplyse nærmere. Genforenings & Grænsemuseum, Koldingvej 52, 6070 Christiansfeld. Åben/Geöffnet/Opening hours: 1.6.14 - 31.8.14. Hver dag/Jeden Tag/Daily kl. 10 - 17. Mandag/Montag/Monday lukket/­ geschlossen/closed. Entre, kr. 30.-Grupperabat/Gruppenrabatt. Se annonce side 12 Politi • Polizei • Police Tlf. 114 Alarm 112 Birkemose Allé 23-25, 6000 Kolding Åben/Geöffnet/Opening hours: Mandag-tirsdag-onsdag kl. 10-15. Torsdag kl. 10-17. Fredag kl. 10-13. Pejsebrænde • Kaminholz • Firewood Vejstrupgård, Vejstruprød, Pengeautomat • Geld­automat • Cash dispenser Danske Bank, Kongensgade 5, 6070 Christiansfeld. NORDEA, Kongensgade 4, 6070 Christiansfeld. Posthus • Postamt • Postoffice OK Plus Benzin, Haderslevvej 22, 6070 Christiansfeld. Tlf. 7456 1822. Åben/Geöffnet/Opening hours: Mandag/ Montag/Monday - Fredag/Freitag/­Friday 6.00-21.00. Lørdag/Sønder 7.00-21.00 Tennis/Platzmiete Christiansfeld Tennisklub. Baneleje kr. 50.- pr. time/ Stunde/hour + depositum: Nøgle/ Schlüssel/Key, som kan afhentes hos Tandlægehuset, Lindegade 52, 6070 Christiansfeld Sandersvig Camping & Tropeland. Baneleje 50.- pr. time/Stunde/ hour. Grønninghoved Strand Camping Baneleje 40,- pr. time/Stunde/ hour

Das Wetter Weather forecast Auf deutsch - In english www.dmi.dk vejret DK: www.trafikken.dk DSB oplysning/pladsbestilling •D SB Information/ SeatReservation •D SB Auskunft/ Platzbestellung: Tlf.: 7013 1415

Christiansfeld Centret, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld, tlf. 7979 1773 centret@christiansfeld.dk www.christiansfeldcentret.dk Åbningstider 1. juni - 30. nov.: Mandag til søndag Kl. 10.00 til 17.00 Åbningstider 1. dec. - 31. maj: Mandag til søndag Kl. 10.00 til 16.00 Oplysninger om: Brødremenigheden, Christiansfelds historie, guidede ture, arrangementer i Christiansfeld butikker og restauranter, billetsalg til musik, undervisning og foredrag, fritidsaktiviteter, cykelruter, ridning, fiskeri, fisketegn og meget mere. Informationen über: Radtouren, Schwimmhallen, Golf, Reiten, Angeln und Angelkarte und vieles mehr. Lesen Sie dazu auch unsere Werbung. Information regarding: Bicycle routes, swimming bath, golf, riding, fishing, fishingcard et cetera, please observe the advertisement.


5 Bykort over Christiansfeld

15 11

16

12 8 7

21

19 20

1

9

6

13 10 4 WC 5

2

WC

3 14

18

17 1. Fra Turistbureauet 2. Brødrehuset 3. Brødremenighedens Gæstehus / Hotellet 4. Christiansfelds første hus Lindegade 17 5. Lindegade 28 6. Præsteboligen 7. Drengekostskolen 8. Brødremenighedens Kirke 9. Kirkepladsen 10. Sprøjtehuset 11. Enkehuset

12. Søstrehuset 13. Pigekostskolen 14. Christiansfeld Kakkelovnsfabrik 15. Gudsageren - Brødre menighedens Kirkegård 16. Genforeningspladsen 17. Christina Frederica Stiftelsen (privat område) 18. Tyrstrup kirke 19. Bulladen i Tyrstrup 20. Christinero 21. Brønden ved omfartsvejen


6 Byvandring i Christiansfeld

Byvandring i Christiansfeld Inden vi begiver os på byvandring i en af Danmarks mest særprægede byer, lad os da slå fast, hvad Brødremenigheden i Christiansfeld er. Brødre­menig­heden er en evangelisk frimenighed, som er tilsluttet Brødreunitetet »Unitas Fratrum«, brødrenes verdens­ omspændende fællesskab. Det vil sige med samme bekendelsesgrundlag som i folkekirken. Her byggede brødrene på Tyrstrupgårds flade marker med enestående hastighed, flid og dygtighed denne særprægede by, der blev opkaldt efter Kong Christian VII, som gav byen koncessionen den 13. august 1772. Med sine lige gader og smukke bygninger, samt den enestående og skønne kirkeplads i byens centrum, er Christiansfeld et arkitektonisk klenodie, som i 1975 blev belønnet for sin stilrenhed, idet byen blev udpeget som et mønsterprojekt i det euro­pæ­iske bygningsfredningsår. 1. Fra TURISTBUREAUET vil vi begive os på byvandring i denne særprægede by.

af de historiske begivenheder, som hotellet har dannet ramme om. 4. CHRISTIANSFELDS første hus Lindegade 17 Her blev byens første grundsten nedlagt 1. april 1773. Bygningen blev bl.a. anvendt som kirkesal, indtil den store kirke stod færdig i 1776. 5. LINDEGADE 28 Fik sammen med præsteboligen grundstenen nedlagt 1. april 1773. I dag udlejes den, som andre af Brødre­menighedens udlejnings­boliger. 6. PRÆSTE­BOLIGEN Lindegade 26 er bolig for Brødremenighedens præst. 7. DRENGEKOSTSKOLEN Sammenbygget med kirken finder vi Brødremenighedens tidligere Drengekostskole. Skolen virkede for Brødre­ m enigheden indtil 1920, hvor den blev omdannet til privat realskole.

Kirkepladsen med Søstrehuset i baggrunden

2. BRØDREHUSET Brødremenighedens medlemmer var inddelt i kor, (brødrekor, søstrekor, ægtekor og enkekor). I den­ne statelige bygning boede de ugifte brødre. Huset rummede også værksteder og fabrikker, hvis produkter blev kendt videnom for deres skønhed og kvalitet. Her var det, at de første Christiansfelder kakkelovne og honningkager blev fremstillet. I Brødrehusets gård er der i 1998 opstillet en kopi af de smukke oprindelige Christiansfelder­brønde. 3. BRØDREMENIG­HEDENS GÆSTEHUS / HOTELLET Den ældste del af hotellet er opført i 1773, senere udvidet 1778 og igen 1792-93. Det fremstod således som et 5-fags hus. Huset har på sin skråtskårne gavl en marmortavle, som be­skriver nogle

8. BRØDREMENIG­HEDENS KIRKE kaldet Salen - er Danmarks største kirkerum uden bærende søjler. Kirken kan rumme ca. 1000 personer. Den blev indviet 13. august 1777, men allerede 20 år efter udvidet med 2 sidefløje. Ligesom andre huse i byen er kirken fredet. Efter restaureringen i 1977 fremstår kirken nu som herskabshuset med sort tag og kobberbelagt spir. Kirken er indvendig præget af stor enkelhed. Det store rum er holdt helt i hvidt, uden alter, døbefont og billeder. Belysningen er fortsat de smukke håndsmedede lysekroner fra 1776. Trægulvet er sandstrøet og ubehandlet. Der findes ingen prædikestol, men derimod et Liturgibord. Det store orgel med 21 stemmer fra Marcussens orgelfabrik er fra 1865.

9. KIRKEPLADSEN På kirkepladsen finder vi den smukke brønd, som var symbolet i Christiansfelds by­våben. Brønden forsynede byen med vand, som kom fra en kilde ca. 3 km vest for byen. Fra kilden blev vandet ført i udhulede ege­stammer til brønden. 10. SPRØJTEHUSET Inden vi forlader kirkepladsen, kaster vi et blik på det lille maleriske gavlhus, som opførtes 1778. Huset var oprindelig Christiansfelds første brandstation. Senere blev det bolig for husvilde, og her har bl.a. Christians­ felder­ m aleren Jeppe Madsen Ohlsen boet. Derefter blev det vægterbolig og arrest. I dag er det offentlig toiletbygning. 11. ENKEHUSET Nørregade 16 er Enkehuset. Huset blev bygget i 1780 og var oprindelig opført til beboelse og omsorg for enkerne og enlige, men i dag er huset indrettet med lejligheder. Indtil i år husede husets vestfløj Brødremenighedens Museum, som nu er flyttet til Søstrehuset, Nørregade 14. Huset rummer endvidere i kælderen en privat radiosamling, som glimrende viser udviklingen i radiobranchen gennem tiderne. 12. SØSTREHUSET Søstrehusets hovedbygning blev opført i 1776 som uddannelsessted for unge søstre. Huset var et korhus med selvstændig forstander og ledelse. Her fik søstrene deres opdragelse og uddannelse. Huset er netop blevet gennemgribende renoveret og skal nu rumme Brødremenighedens Museum, en butik for Brødremenighedens Danske Mission (BDM), Christiansfeld Centret, musikskolen og Christiansfeld Lokalhistoriske Arkiv. Man bemærker her som i de øvrige huse de meget smukke trappepartier, døre og gelændere. I gården en smuk brønd, opført 1997 som kopi af den oprindelige. 13. PIGE­KOSTSKOLEN Nørregade 12 var indtil 1891 Brødremenighedens pigekostskole. En velanskreven kost­skole, hvortil forældre fra de lidt højere sociale lag og fra mange lande i Europa sendte deres døtre. Her fik de en god boglig uddannelse samt en tryg og sund påvirkning. Bygningen har haft skiftende anvendelse, bl.a. som by­ens rådhus. 14. CHRISTIANSFELD KAKKELOVNSFABRIK Lindegade 44 har eksisteret siden 1777. Her fremstilles stadig de »gamle« Christians­felder kakkelovne. Ejeren beder os om at kigge

gennem vinduerne til de udstillede ovne. 15. GUDSAGEREN - BRØDREMENIGHEDENS KIRKEGÅRD

gevej mod syd, hvor vi efter at have passeret Degne­skolen, som i dag er menigheds­hus for Tyrstrup menighed, finder Christina Friederica Stiftelsen. Her var Danmarks første alderdomshjem,

Indgang til Gudsageren - Brødremenighedens kirkegård Fra kakkelovnsfabrikken fortsætter vi ad den smukke gamle lindeallé, op til Gudsageren. Lindetræerne blev plantet mange steder, og mange af disse træer er fra byens grundlæggelse 1773. Medbragt fra Holland samme år. Portalen ved indgangen bærer indskriften: Det såes i forkrænkelighed. Og ved udgangen: Det oprejses i uforkrænkelighed. (Livet er forgængeligt). - (Livet efter døden er evigt). Kirkegården er anlagt i 1773, men først indviet 2. april 1774 med den første begravelse. Kirkegården er anlagt i korsform. Søstrene hviler til højre, og brødrene hviler til venstre (set mod nord). Alle grave bliver bevaret, og alle grave er ens, som symbol på, at i døden er alle lige. Indskriften på stenene vender mod øst. Der er i dag godt 2000 gravsteder. Gudsageren rummer des­ u den mange soldatergrave, både fra Treårskrigen og 1. Verdenskrig. Mange fremmede soldater er iblandt. 16. GENFORENINGS­PLADSEN Vest for Gudsageren ligger Genforeningspladsen. Pladsen er et minde om Genforeningen den 15. juni 1920, hvor Sønder­jylland kom tilbage til Danmark efter 56 års prøjsisk herredømme. På pladsen er rejst et mindesmærke, udført af N. Skov­gaard Andersen. Relieffet viser »Mor Danmark«, der tager imod den røvede datter, Sønderjylland. Begge omskærmet af englen. På pladsen er plantet tre egetræer: Et i anledning af Kong Chr. X’s 70-års fødselsdag. Et i anledning af Kong Frederik IX’s 70-års fødselsdag og et i anledning af Dronning Margrethe II’s 60-års fødselsdag. 17. CHRISTINA FRIEDERICA STIFTELSEN (privat område) Vi forlader nu den gamle Brødremenighedsby og går ad Gl. Kon-

som bærer navnet efter kammerherreinde Christina Friederica von Holstein, der residerede på Favervrågård fra 1777 til 1812. Hun, der levede i et ulykkeligt ægteskab med kammerherren, testamenterede sin ejendom og betyde­lige formue til mange og velgørende formål. Således blev denne Stiftelse oprettet som en forplejningsanstalt for fattige og værdigt trængende i Tyrstrup Sogn. 18. TYRSTRUP KIRKE Den markante kirke er bygget 1862 som afløser for den gamle kirke fra 1200-tallet. Den gamle kirkes granit-kvadre er gen­ an­ vendt i Tyrstrup kirkes sokkel og indgangsportal ved Haderslevvej. Det historiske møde med Kong Chr. X og den sønderjyske befolkning den 10. juli 1920 fik her i Christiansfeld sin smukke afslutning, da kongen denne dag deltog i en andagt i kirken, hvor han spontant knælede ned foran Herrens alter. Dette er mindet ved et relief i kirken. 19. BULLADEN i Tyrstrup Vest for Christiansfeld ligger Tyrstrup gamle præstegård med landets største bullade. Gården ligger smukt i udkanten af Smedeholm-skoven. Bulladen stammer antagelig fra tiden lige efter svenskekrigen i 1659, taget er dog nyere. Bygningen består af 21 fag og er opført i ren egetræ. Mellem de høje stolper er 50-70 cm brede planker, de såkaldte bulfjæle, indsat. Vinduer findes ikke. I stedet er der lemme, der kan åbnes. Bulhuse er et typisk østslesvigsk arkitektur-træk. Helt op i begyndelsen af dette århundrede fandtes der endnu mange bullader i området. Idag er kun nogle få bevaret på deres oprindelige placering (blandt andet to i Ørby ude ved Lillebæltskysten lige nord for Haderslev Fjord), mens enkelte er flyttet til frilandsmu-


7 Byvandring i Christiansfeld / A walking tour in Christiansfeld seer, blandt andet i Haderslev og til Brummersgård på Årø. Adgang til Tyrstrup gamle præstegård har man ad en hyggelig og smal sidevej til Forbindelsesvej mellem Christiansfeld og motorvejen. Der er parkeringsplads uden for gården. Offentligheden har adgang til fods. 20. CHRISTINERO Fra Bulladen fortsætter man gennem skoven Smedeholm til den lille fredede skov: Christinero. Her finder man kammerherreindens gravsted, hvor monumentet er rejst til minde om kammerherreinden, en af vort folks ædleste kvinder. Skoven rummer også en pavillon, hvor kammerherre­inden ofte sad i dybe tanker. Endvidere er der i skoven et kogehus. Skoven er beplantet med mange forskellige træarter, som Brødremenighedens missionærer har

hjembragt til kammerherreinden fra deres mange rejser. Orkanen 3. december 1999 væltede desværre størstedelen af træerne. Anlæg og skov tilhører Brødremenigheden og er i dag genoprettet. 21. BRØNDEN VED OMFARTSVEJEN Man kan, både ud mod - og hjem fra - Den gamle Præste­gård og Christinero, passere den fine Christians­felderbrønd ved rund­ kørslen vest for Christiansfeld. Brønden er indviet 26. oktober 2001 i forbindelse med officiel åbning af rundkørslen.

Bulladen ved Tyrstrup Gamle præstegård

A walking tour in Christiansfeld Before we start our walk in one of the most characteristic towns in Denmark, let us be aware of what the Moravian Church really is. The Moravian Church is an evangelical free church, united to ”UNITAS FRATUM”, a world wide unity with the same confession as the Danish National Church (folkekirken). On the level fields belonging to Tyrstrup farm, the Brethren built in an amazingly short period of time - with diligence and capability - this unique town, which was named after the King Christian VII, who also granted the concession to the town on August 13, 1772. With its straight streets and beautiful buildings, and the unique and harmonious Church Square placed in the centre of the town, Christiansfeld is an architectural treasure. In the year l975 the town was rewarded for its original building style, and the town was appointed a Model Project in the European Building Protection year. 1. Starting at the Tourist Bureau we shall go for a stroll in this marvellous town. 2. THE BRETHREN’S HOUSE The members of the Moravian Church were originally divided in Choirs (for Sisters, for Brothers, for widows and for married Couples.) The dignified building was the home for single Brethren. The house also contained workshops and factories, whose products were well known for their beauty and quality. Here were the first clinker-ovens and honey-cakes produced. In the yard of the Brethren’s house was in 1998 built another one of the beautiful Christiansfelder wells.

3. THE MORAVIAN GUEST-HOUSE/ THE HOTEL The oldest part of the Hotel is erected in 1773, and later being enlarged, first in 1778, and again in 1792-93. The Hotel has on its oblique gable a marble slate describing some of the historical events, which have taken place at the Hotel. 4. THE FIRST HOUSE Lindegade 17 Here the first foundation stone was laid on April 1, 1773. The house was first used as a Church Hall, until the large Moravian Church was ready in 1776. 5. THE PRINCIPAL’S RESIDENCE Lindegade 28 had, like the Minister’s residence, the foundation stone laid on April 1, 1773. This house was formerly the Principal’s home. Today it is hired out, similarly to other Moravian properties. 6. THE MINISTER-RESIDENCE Lindegade 26 is the residence for the Moravian minister, and has been that from 1773. The characteristic of the house is its large gable garret. 7. THE BOARDING SCHOOL FOR BOYS Built together with the Church is the Moravian Boarding School for Boys. The school was in use until 1920, when the school was transferred to a private secondary school. From 1970 the school has been a municipal, primary school in Christiansfeld. 8. THE MORAVIAN CHURCH The Moravian Church, also called the Hall, is the largest non-

pillared supported church-hall in Denmark. The Church can accommodate approx. 1000 people. It was consecrated on August 13, 1777. However, already 20 years later the Church was enlarged with two side-wings. Like other buildings in the town, the Church is a ClassA-protected building. After the Church was restored in 1977, it now appears as a lordly mansion wth a black roof and copper shingled spire. The interior is characteristic with strict simpli­city. The Large Hall is all white, devoid altar, font and pictures. The old handmade chandeliers from 1776 provide the illumination. The wooden floor is strewn with sand and all in the white. There is a liturgical table, but no pulpit. There is an organ dating back to about 1760 in the church, as well as the large Marcussen Organ from 1865 with 21 stop. This organ was built at the Marcussen Organ-factory. 9. THE CHURCH SQUARE On the Church Square we find the fascinating well, which also forms the symbol of the COAT OF ARMS for the township. The well originally supplied the town with water, coming from a spring about 3 kilometres west of the town. From this spring the water was led to the well in hollowed out oaktrunks. 10. THE FIRE STATION Before we leave the Church Square let us look at the small picturesque gablehouse, erected in 1778. From the start the house was used as a fire station for Christiansfeld’ voluntary firebrigade. Later it became a refuge for the home-

less, and the famous Christiansfeld painter Jeppe Madsen Olsen lived here. Later the house became a dwelling for the night watchman, and there was also room for the municipal prison in the house. Today it houses a public convenience. 11. THE WIDOW HOUSE Nørregade 16 is the Widow House. The house was built in 1780 and was originally built to house and care for the widows and singles, but today the house holds apartments. Until this year the west wing of the house was home to the Moravian Church Museum, but this has moved to the Sister House, Nørregade 14. In the basement of the house there is also a private radio collection that illustrates the development of the radio business through time excellently. 12. THE SISTER HOUSE The main building of the Sister House was built in 1776 as a place of education for young sister. The house was a choir house with its own principal and management. This was the site for the sisters’ upbringing and education. The house was recently thoroughly renovated and will now be home to the Moravian Church Museum, a shop for the Moravian Church’s Mission in Denmark (BDM), the Christiansfeld Centre, the music school and the Local Archive of Christiansfeld. As with the other houses, you cannot miss the very beautiful staircases, doors and banisters. In the court yard you find a beautiful well, which was built in 1997 as a copy of the original. 13. THE BOARDING SCHOOL FOR GIRLS Nørregade 12 was up to 1891 run by the Moravian Church. The school

was highly estimated by the social upper class, not only in Denmark, but also in countries in Europe, from where young girls arrived. Here they received a thorough education, and were under a safe and sound influence. This building has later been used for various purposes. At one time it was used as the Town Hall. Today it houses the Library, a Music School, and the Tourist Bureau. 14. THE CHRISTIANS­FELDER TILED OVENS` FACTORY Lindegade 44. Has existed since 1777. Still today the ”old” Christiansfelder tiled ovens are in production. The owner tells us to look through the windows, where some of the ovens are displayed. 15. GOD`S ACRE - THE MORAVIAN CEMETERY From the Oven-factory we walk along the beautiful avenue, framed by the old Linden-trees, up to God’s Acre. The Linden trees were planted many different places in the town, and a lot of these trees date back to the foundation of the town in the year 1773. Several of these trees were transported from Holland that same year. The portal at the entrance to the Cemetery bears the inscription: ”IT IS SOWN IN PERISHABLENESS”, and on its reverse ”IT IS ASCENTED IN IMPERISHABLENESS.” The Cemetery was founded in 1773, however, inaugurated on April 2, 1774, when the first burial took place. The Cemetery is crossformed. The Sisters to the right, and the Brethren to the left. All the graves are being preserved, and all the graves are alike, a symbol that in front of God we are all alike. The inscriptions on the stones are facing east. Today there are about 2000 graves. There


8 A walking tour in Christiansfeld / Stadtwanderung durch Christiansfeld are also quite a few soldiers` graves, both from the 3 years war and the first World War, where many unknown soldiers are counted. 16. THE REUNION SQUARE To the west of the Cemetery we find the Reunion Square. The Square is a memory of the reunion on July 10, 1920, when Christiansfeld came back to Denmark after 56 years of Prussian domination. On the Square there is a memorial, made by N. Skovgaard Andersen. The relief shows ”MOTHER DENMARK” receiving the captured Daughter (Southern Jutland) both being guarded by an angel. On the Square 3 oak trees have been planted: In connection with His Royal Highness the King Christian X’s 70 years’ birthday. On His Royal Highness the King Frederik IX’s 70 years’ birthday 3. On Her Royal Highness the Queen Margrethe II’s 60 years’ birthday. 17. CHRISTINA FRIDERICA’S CHARITABLE INSTITUTION We now leave the old Moravian part of the town, and turn south along the old King’s road (Kongevejen). After having passed the Parish Hall (Degneskolen), which today is used by Tyrstrup Parish, we find Christina Friderica’s Charitable Institution. This is the first Old People’s Home in Denmark,

and it still carries the name after the Chamberlainess Christina Friderica von Holstein, who resided at Favervraagaard from 1777 to 1812. She, who lived in an unhappy marriage with the Chamberlain, donated her property and large fortune to socially and worthy purposes. In this manner the foundation was established for the poor and the worthly needy in Tyrstrup Parish. 18. TYRSTRUP CHURCH This characteristic church was built in 1862, replacing the old church dating back to about 1200. Granite blocks from the old church were used as socle and columned portal facing Haderslev­vej (road). The historical meeting between his Royal Highness the King Christian X and people from South Jutland on July 10, l920, was beautifully terminated, when the King on that day attended a service in the church,- where the King spontaniously knelt in front of the Lord’s altar. This is memorized by a relief in the church. 19. THE OAK BARN IN TYRSTRUP Towards the west of Chrisiansfeld lie the old Tyrstrup Parsonage with the largest Oak Barn in the country. The farm is beautifully situated on the fringes of Smedholm forest.

The Oak Barn I supposed to originate from the time just after the Swedish war in 1659, however, the roof is of a later date. The building is built with 21 solid oak planks. Between the high horizontally notched posts, broad oak-planks are inserted. Above one of the doors the knocker is beautifully curved. There are no windows, however, there are shutters, which can be opened. Oak Barns have a typical EasternSchleswig architectural touch.

Right up to the beginning of this century there were several oak barns in the area. Today only a few have been preserved on their original site( there are two at Ørby, close to the Little Belt, just northwards from Haderslev Inlet ), however a few have been moved to the open-air museums, of which there is one in Haderslev. Access to Tyrstrup Old Parsonage is available along a cosy, small sideroad to the Connexion road between Christians-

feld and the Highway. There is a parking space outside the farm. The public has admission on foot. 20. CHRISTINERO From the Oak Barn we continue through Smedeholm woods on to the little wood, protected by law, called Christinero. Here we find the Chamberlaines`s tomb, where a monument has been erected, as a memorial to one of our country’s noblest women. The woods also shelters a pavilion, where the Chamberlainess often meditated. Furthermore there is a cooking-house. The forest has many different sorts of trees, brought home by the Moravian missionaries, as a gift to the Chamberlainess from their many safaries. The hurricane on Dec. 3, 1999 ruined unfortunately the greater part of these trees. The forest and the grounds belong to the Moravian Church. 21. THE WELL AT THE BY-PASS ROAD On the way to the old parsonage and Christinero, as well as on the way back again, it is possible to choose the road passing the fine Christiansfelder-well at the roundabout to the west of Christiansfeld. The well was inaugurated on October 26, 2001, in connection with the opening of the round-about.

Christina Friderica’s pavilion

Stadtwanderung durch Christiansfeld Bevor wir mit der Wander­ung durch eine der bemerkenswertesten Städte Däne­marks beginnen, lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Bedeutung der Brüdergemeine in Christiansfeld werfen. Die Brüdergemeine ist eine evangelische Freikirche, die der Brüder-Unität »Unitas Fratrum«, der weltumspannenden Brüder­gemeinschaft angeschlossen ist. Dies bedeutet, mit dem gleichen Glaubens­ b ekenntnis als Grund­ lage wie das der dänischen Volkskirche. Hier erbauten die Brüder auf den flachen Feldern des Gutes Tyrstrup mit einzigartiger Schnelligkeit, mit Fleiß und mit Geschick­ lichkeit diese bemerkenswerte Stadt, die nach König Christian d. VII. benannt wurde, der ihr am 13. August 1772 auch die erforderliche Konzession erteilt hatte. Mit seinen geraden Strassen und den schmucken Gebäuden, dem einzigartigen und schönen Kirchplatz im Zentrum der Stadt ist Christiansfeld ein architektonisches Kleinod. Die Belohn­ ung für diese Stilrein­ heit erfolgt im Jahre 1975, als die

Stadt zum Musterprojekt im Rahmen des europäischen Denkmal­ schutzjahres erklärt wurde. 1. Vom Touristenbüro aus begeben wir uns auf die Wan­ derung durch diese bemerkenswerte Stadt.

1778 erweitert und nochmals 1792/93. Heute sieht man also ein sogenanntes 5-Fächer-Haus. Am schräggeschnittenen Giebel befindet sich eine Marmortafel mit historischen Begebenheiten, die sich im Hotel abgespielt haben.

2. Das Brüderhaus Die Mitglieder der Brüdergemeine waren früher in sogenannte Chöre eingeteilt, (Brüderchor, Schwesternchor, Eheleutechor und Witwenchor). In diesem stattlichen Gebäude wohnten die unverheirateten Brüder. Das Haus beherbergte auch Werkstätten und Fabriken, deren Produkte wegen ihrer Qualität und ihres guten Aus­sehens in weiten Kreisen bekannt waren. Hier wurden die ersten Christiansfelder Kachelöfen gebaut und die ersten Honig­kuchen her­gestellt. Im Garten des Brüderhauses wurde 1998 die Kopie eines ursprünglichen Christiansfelder Brunnens aufgestellt.

5. Die Vorsteher­wohnung in der Lindegade 28, für die,genau wie für das Pfarrhaus-, die Grundstein­legung am 1. April 1773 erfolgte, wurde - wie es der Name angibt-, als Wohnung des Vorstehers der Gemeine benutzt. Heute wird sie, wie andere Gebäude der Brüder­gemeine auch, vermietet.

3. Das Gästehaus der Brüdergemeine / das Hotel Der älteste Teil des Hotels wurde 1773 errichtet, später

6. Das Pfarrhaus In der Lindegade 26 befindet sich der Wohnsitz des Pfarrers der Brüdergemeine. Das Gebäude dient

4. Das erste Haus von Christiansfeld Lindegade 17 Hier wurde am 1. April 1773 der erste Grund­stein in der Stadt gelegt. Das Gebäude wurde u.a. als Kirchen­saal genutzt, bis in 1776 die große Kirche fertiggestellt war.

seit 1773 als Pfarrhaus. Das Haus zeichnet sich durch sein großes Giebeldach aus. 7. Die Knabenanstalt Direkt als Anbau an die Kirche sehen wir die Knaben­heimschule der Brüdergemeine. Die Schule wurde bis 1920 von der Brüdergemeine betrieben und danach privat als Realschule genutzt. 8. Die Kirche der Brüdergemeine auch der Saal genannt, ist Dänemarks größter Kirchen­ raum ohne tragende Säulen. Die Kirche bietet Platz für ca. 1.000 Personen. Sie wurde am 13. August 1777 eingeweiht, doch bereits 20 Jahre später um zwei Seitenflügel erweitert. Genau wie andere Gebäude der Stadt, steht die Kirche unter Denkmalschutz. Nach der Restaurierung in 1977 er­scheint die Kirche nun mehr wie ein Herrschafts­ h aus mit schwarzem Dach und mit Kupfer belegtem Turm. Im Inneren ist die Kirche durch große Schlichtheit geprägt. Der große Raum ist ganz in weiß gehalten, ohne Altar, ohne Taufbecken und ohne Bilder. Die Beleuchtung erfolgt

immer noch über die schönen handgeschmiedeten Hängeleuchter von 1776. Der Holz-fußboden ist mit Sand bestreut und unbehandelt. Es gibt keine Kanzel, jedoch einen Liturgietisch. In der Kirche findet man eine Orgel etwa aus 1700, Die grosse Orgel aus dem Jahr 1865 mit 21 Stimmen stammt aus der Orgelfabrik Marcussen. 9. Der Kirchplatz Auf dem Kirchplatz finden wir den schönen Brunnen, der das Symbol im Stadt­mappen von Christiansfeld ist. Der Brunnen versorgte früher die Stadt mit Wasser, das von einer 3 km entfernt, westlich der Stadt liegenden Quelle kam. Von der Quelle bis zum Brunnen wurde das Wasser durch ausgehöhlte Eichen­stämme geführt. 10. Das Spritzenhaus Bevor wir wieder den Kirch­platz verlassen, werfen wir noch einen Blick auf das kleine, malerische Giebel­haus, er­­richtet 1778. Das Haus war von Beginn an die erste Feuerwehrwache der Freiwilligen Feuerwehr von Christiansfeld. Später diente es Obdachlosen als


9 Stadtwanderung durch Christiansfeld

Nørregade Wohnung, so wohnte hier auch der Christians­ feldmaler Jeppe Madsen Olsen. Danach wurde es Stadtwache und Arrestgebäude, heute ist es zur öffentlichen Toilette umfunktioniert. 11. Das Witwenhaus Nørregade 16 ist das Witwenhaus. Das Haus wurde 1780 erbaut und war ursprünglich vorgesehen als Wohnstätte für Witwen und Alleinstehende und die Altenfürsorge, doch heute befinden sich in diesem Haus normale Wohnungen. Bis zu diesem Jahr (2015) befand sich im Westflügel des Hauses das Museum der Brüdergemeine, welches nun in das Schwesternhaus, Nörregade 14 verlegt wurde. Das Haus zeigt aber noch im Keller eine private Radiosammlung, die auf ausgezeichnete Weise die Entwicklung der Radiobranche durch die Zeiten dokumentiert. 12. Das Schwesternhaus Das Hauptgebäude des Schwesternhauses wurde 1776 erbaut und diente der Ausbildung von jungen Schwestern. Das Haus stellte ein sogenanntes Chorhaus dar, mit selbständigem Vorsteher und einer Leitung. Hier erhielten die Schwestern ihre Erziehung und Ausbildung. Das Haus hat gerade jetzt eine durchgreifende Renovierung erfahren und soll nunmehr Heimstätte für das Museum der Brüdergemeine, die Butik des BDM (die Dänische Missionsgesellschaft der Brüdergemeine), das Christiansfeld Center, die Musikschule und das Lokalhistorische Archiv von Christiansfeld sein. Man bemerke hier und auch an den übrigen Häusern die sehr schönen Treppenaufgänge, die Türen und die Geländer. Im Innenhof kann man einen schmucken Brunnen betrachten, der 1997 als Kopie des alten Brunnens errichtet wurde.

Lindegade 13. Die Mädchen­anstalt Nørregade 12, war bis 1891 die Mädchenheimschule der Brüder­­ gemeine. Eine wohlangesehene Heimschule, in welche die gehobenen sozialen Kreise aus vielen Ländern Europas ihre Töchter schickten. Hier erhielten sie eine gute theoretische Ausbildung sowie eine sichere und gesunde Grundhaltung. Das Gebäude diente zwischen­ zeitlich verschiedenen Zwecken, u.a. als Rathaus der Stadt. 14. Die Kachelofenfabrik von Christiansfeld Lindegade 44 bestand hier seit 1777. An dieser Stelle werden auch heute noch die »alten« Christiansfelder Kachelöfen hergestellt. Die Bitte des derzeitigen Eigentümers lautet: »Schauen Sie ruhig mal durch die Fenster auf die ausgestellten Öfen.« 15. Der Gottesacker - der Friedhof der Brüdergemeine Von der Kachelofenfabrik aus setzen wir unseren Rundgang fort, durch die schmucke Allee mit den alten Lindenbäumen hin zum Gottesacker. Linden­ bäume wurden an vielen Stellen gepflanzt und eine große Anzahl von Bäumen stammt noch aus dem Gründungsjahr 1773, sie wurden damals aus Holland mitgebracht Das Portal am Eingang trägt übersetzt folgende Inschrift: »Es wird gesät verweslich« (siehe 1. Kor. 15,42); beim Verlassen liest man: »… und wird auferstehen unverweslich«. Der Friedhof wurde 1773 angelegt, jedoch erst am 2. April 1774 im Rahmen der ersten Beerdigung eingeweiht. Er ist in Kreuzform angelegt. Die Schwestern ruhen zur Rechten, die Brüder ruhen zur Linken (wenn man gegen Norden blickt). Alle Grabstellen bleiben bewahrt und alle Gräber sind gleich, als Symbol dafür, daß im Tode alle gleich sind.

Die Inschriften der Steine zeigen gegen Osten. Es bestehen z. Zt. gut 2.000 Grabstellen. Es bestehen weiterhin mehrere Soldatengräber, sowohl aus dem 3-Jahreskrieg, als auch aus dem 1. Weltkrieg, zwischen den Gefallenen ruhen auch ausländische Soldaten. 16. Der Wieder­ vereinigungsplatz Westlich des Gottesackers liegt der Wiederverein­i gungsplatz. Der Platz erinnert an die Wiede­ r­vereinigung vom 15. Juni 1920, als Nordschleswig nach 56 Jahren unter preussischer Herrschaft wieder mit Dänemark vereint wurde. Auf dem Platz wurde ein Gedenkstein errichtet, aus­geführt von N. Skovgaard Andersen. Das Relief zeigt »Mutter Dänemark«, die die geraubte Tochter Nordschleswig entgegennimmt, beide von einem Engel umfangen. Auf dem Platz wurden 3 Eichen­ bäume gepflanzt, einer zum 70. Geburtstag von König Christian d. X., einer zum 70. Geburtstag von König Frederik d. IX. und einer zum 60. Geburtstag von Königin Margrethe d. II. 17. Das Christina Friederica Stift (privates Gelände) Wir verlassen nun die alte Stadt der Brüdergemeine und gehen den Gl. Kongevej in südlicher Richtung vorbei an der Kirchendienerschule, die heute als Gemeindehaus von der TyrstrupGemeinde genutzt wird, jetzt erblicken wir das Christina Friederica Stift, das erste Altersheim Dänemarks! Es trägt seinen Namen nach der Kammerherrin Christina Friederica von Holstein, die von 1777 bis 1812 auf dem Gut Favervraagaard residierte. Sie, die in einer unglücklichen Ehe mit dem Kammerherren lebte, testamentierte ihr Eigentum und ihr beträchtliches Vermögen vielen wohltätigen Zwecken.

So wurde auch dieses Stift gegründet, als Verpflegungsanstalt für Arme und Notleidende der Tyrstrup-Gemeinde. 18. Die Kirche von Tyrstrup Diese markante Kirche wurde 1862 erbaut und löste die alte Kirche aus dem 12. Jahrhundert ab. Die Granitsteine der alten Kirche wurden als Sockel für die neue Kirche genutzt, außerdem davon das Portal zum Haderslevvej hin errichtet. Das historische Treffen zwischen König Christian d. X. und der Bevölkerung von Nord-schleswig erlebte hier in Christiansfeld am 10. Juli 1920 seinen besonderen Abschluss, als der König, der an einer Andacht teilnahm, spontan vor dem Altar des Her­ren niederkniete. Daran erinnert ein Relief in der Kirche. 19. »Bulladen« in Tyrstrup Westlich von Christiansfeld liegt Tyrstrup’s alter Pfarrhof mit der grössten Eichenholzscheune des Landes. Der Hof liegt schmuck platziert an der Aussenkante des Smedholm-Waldes. Man nimmt an, dass die Scheune aus der Zeit des Schwedenkrieges um 1659 stammt, das Dach ist jedoch aus neuerer Zeit. Das Gebäude besteht aus 21 Fächern und ist aus reinem Eichenholz erstellt. Zwischen den hohen Pfosten sind 50-70 cm breite Planken, die sogenannten Bohlenbretter eingesetzt. Über der einen Tür sehen wir einen schön gebogenen Querbalken. Fenster gibt es keine, statt dessen gibt es Klappen, die geöffnet werden können. Bohlen-oder Plankenhäuser sind Ausdruck einer typisch ostschleswigischen Architektur. Noch zu Beginn des letzten Jahrhunderts gab es viele Plankenscheunen in der Gegend. Heute befinden sich davon nur noch wenige an ihrem ursprünglichen Platz (u.a. zwei in Ørby, draussen an der Küste

des Kleinen Belts, gleich nördlich des Haderslev Fjord gelegen; einige wurden in Freiluftmuseen verbracht, so auch eine Scheune nach Hadersleben. Man erreicht den alten Pfarrhof von Tyrstrup über einen schmalen, gemütlichen Seitenweg, der neben dem »Forbindelsesvej« (Verbindungsweg) zwischen Christiansfeld und der Autobahn verläuft. Vor dem Hof befindet sich ein Parkplatz. Öffentlicher Zugang ist nur zu Fuss erlaubt. 20. Christinero Von der Scheune aus geht man weiter durch den SmedeholmWald zu dem unter Naturschutz gestellten kleinen Wäldchen mit dem Namen »Christinero« (Christines Ruhe). Hier befindet sich auch die Grabstelle der Kammerherrin, davor ein Monument, errichtet zur Erinnerung an die Kammer­herrin, eine der edelsten Frauen unseres Volkes. Der Wald birgt auch einen Pavillon, in dem die Kammerherrin oft in Gedanken versunken saß. Ausserdem gibt es noch ein Küchenhaus. Der Wald wurde mit vielen verschiedenen Baumarten, die die Missionare der Brüder­ gemeine von ihren Reisen der Kammerherrin mitbrachten, bepflanzt. Der Orkan vom 3. Dezember 1999 stürzte leider den größten Teil der Anlage. Der Wald gehört der Brüder­gemeine gehört der Brüdergemeine und ist heute wieder aufgeforstet. 21. Der Brunnen am »Omfartsvejen« Man kann sowohl auf dem Hinweg zum, oder auf dem Rückweg vom »Den Gamle Præstegård/­ Christinero« an dem schönen Christiansfelder-Brunnen mitten im Verkehrs­kreisel westlich von Christians­feld vorbeigehen. Der Brunnen wurde offiziell am 26. Oktober 2001 in Verbindung mit der Eröffnung des Kreisels eingeweiht.


10 Christiansfeld Verdenskulturarv

Christiansfeld Verdenskulturarv Den 4. juli, 2015 klokken 15.31 blev Christiansfeld optaget på UNESCO’s verdenskulturarvsliste. Forud er gået en lang proces. Rejsen startede, da Professor Hans Munk Hansen, dengang formand for ICOMOS Danmark satte processen i gang. Den 1. september 1993 blev Christiansfeld optaget på UNESCOS tentative liste. Målet blev nået 22 år senere på UNESCO’s Verdensarvskomites 39. møde, som blev afholdt i Bonn. Arbejdet med at nå frem til godkendelsen af Christiansfeld som verdensarv, var lang. Der var møder i København med kulturstyrelsen, der var et konsulentfirma, der sammen med den daværende Christiansfeld kommune og Brødremenigheden forsøgte at finde vej. I alt 5 konferencer med deltagere fra andre Brødremenighedsbyer rundt om i verden blev afholdt inden for de første år af det nye årtusinde. Senere blev det afgjort, at Christiansfeld måtte gå selv, i stedet for at søge en såkaldt seriel nominering sammen med andre Brødremenighedsbyer. Arbejdet med at lave en såkaldt komparativ analyse blev indledt. Vi skulle undersøge, om der var lignende byer rundt om i verden. Det viste sig, at Brødremenighedsbyer er unikke, og undersøgelsen viste, at Christiansfeld er den bedst bevarede Brødremenighedsby i verden, der også scorer højt på autencitet og integritet. En gruppe medarbejdere fra Kolding kommune arbejdede i flere måneder på at gennemskrive og færdiggøre ansøgningen til UNESCO. Den blev afleveret til den daværende kulturminister Marianne Jelved, der højtideligt skrev ansøgningen under på Danmarks vegne. Herefter blev ansøgningen sendt til

UNESCO i Paris, og nu begyndte så en anden proces, nemlig UNESCOs undersøgelse og verificering af ansøgningens påstande. En række fagfolk gennemgik ansøgningen, besøgte Christiansfeld og det endte med at Christiansfeld bestod eksamen og blev indstillet til optagelse på den prestigefyldte UNESCO verdensarvliste. En delegation fra Kolding kommune, Kulturstyrelsen og Brødremenigheden tog i begyndelsen af juli 2015 til UNESCO Verdensarvkomiteens møde for at følge med i behandlingen af ansøgningen og for at stå til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål. Fredag morgen trådte vi for første gang ind i det store og flotte FN-Center i Bonn og kunne dagen igennem følge behandlingen af en række ansøgninger. Det var en stor oplevelse at sidde sammen med repræsentanter for langt over 100 lande, et kulturens Forenede Nationer. Det var tydeligt, at det var en forsamling af trænede diplomater; man omgås hinanden høfligt og korrekt. Men det var altså komiteen, der består af 21 medlemsnationer, der repræsenterer alle medlemslande, som besluttede at Christiansfeld fortjener at få betegnelsen Verdensarv. Med andre ord, det er verdens højeste myndighed inden for kultur og natur, der giver stemplet »Verdenskulturarv« til Christiansfeld. Det må siges at være stort. Vi vidste godt, at om lørdagen ville dommen efter al sandsynlighed falde. Tanker, overvejelser, samtaler kredsede om, hvad udfaldet mon ville blive. Jeg troede på det, men erkendte også hele tiden risikoen for at det uforudseelige skulle ske, var reel, omend nok beskeden. Endelig blev

det Christiansfelds tur, og præsentationen af byen gik i gang. Man sad faktisk og blev helt stolt over alt det gode, der blev sagt om Christiansfeld. Og endnu bedre blev det, da kommentarerne fra komitemedlemmerne kom. Et par medlemmer havde spørgsmål, hvilket var helt normalt og berettiget. Men den ene efter den anden sagde tillykke og fortalte om, hvor fantastisk en by Christiansfeld er og hvor enestående en kulturarv, Christiansfeld er. Så jeg fik en stærkere og stærkere fornemmelse af, at »det går det her.« Og det gjorde det. For til sidst sagde mødets leder: Now I declare decision 39.8b.20 adopted. Christiansfeld er optaget på Verdenskulturarvslisten. Lige i øjeblikket var jeg ikke sær-

Det synlige bevis ligt berørt, for det var jo ret beset ikke den store overraskelse. Vi lykønskede hinanden, en vicedirektør fra Kulturstyrelsen og

ger, gader og pladser er rammer om menneskers liv. Det er altså ikke dødt monument, men en levende by.

Brødremenighedens kirke i baggrunden og den nyanlagte plads foran

Ved UNESCO-festen lørdag den 29. august deltog bl.a. Bertel Haarder, Hendes Majestæt Dronning Margrethe, Brødremenighedens præst Jørgen Bøytler, samt Koldings borgmester Jørn Petersen

vores borgmester takkede, som det sig hør og bør. Og så skulle der gives interviews og langsomt, men sikkert begyndte det at gå op for mig, hvor stort det er. En drøm vi har haft i så mange år, blev virkelighed. Og der kunne jeg godt mærke, hvor stor glæden var. Flere gange har spørgsmålet lydt: Hvad tror du så det betyder for byen? Det må vi hjælpe hinanden med at svare på hen ad vejen. Men nu vil vi fokusere på, at vi bor i en by, som er enestående, som nu er kendt af mennesker i alle dele af verden. En by, der betragtes som verdenskulturarv dels på grund af sin arkitektur, byplan og håndværksmæssige udførelse, men også fordi der er en levende Brødremenighed, og et levende samfund af mennesker, der bor, arbejder, lever i byen. Byen er verdenskulturarv, fordi bygnin-

Fremadrettet skal vi udvikle Christiansfeld i respekt for de historiske rammer. Vi, der bor i Christiansfeld, må gerne være stolte og glade for at bo her. Og det var fantastisk at stå i Bonn den lørdag i juli måned 2015, lige efter udnævnelsen og høre og se, at flagene var gået til tops i Christiansfeld, at der blev delt honningkager ud, at så mange Christiansfeldere i den grad levede med. At Christiansfeld kom på Verdenskulturarv-listen, det er et resultat af en samlet indsats af mange. Det lover godt for fremtiden. Lad os hjælpe hinanden til at vise omverden, at det er fuldt fortjent, at Christiansfeld er udnævnt til Verdenskulturarv. Brødremenighedens præst Jørgen Bøytler (PHD)


11 Christiansfeld Weltkulturerbe

Christiansfeld Weltkulturerbe Am 4. Juli 2015 um 15.31 Uhr wurde Christiansfeld in die UNESCO-Kulturerbeliste aufgenommen. Vorausgegangen war ein sehr langer Prozeß. Die Reise begann, als Professor Hans Munk Hansen, damals Vorsitzender von ICOMOS Danmark, diesen Prozeß in Gang setzte. Den 1. September 1993 wurde Christiansfeld in die nationale Vorschlagsliste (Tentativliste) der UNESCO aufgenommen. Das Ziel wurde 22 Jahre später erreicht, als die 39. Tagung des Welterbekomitees der UNESCO in Bonn stattfand. Die Arbeit, Christiansfeld als Welterbe anerkannt zu bekommen, war eine lange. Da waren Besprechungen in Kopenhagen

finden lassen. Es zeigte sich, daß Brüdergemeine-Städte einmalig sind, weiterhin zeigte die Untersuchung aber, daß Christiansfeld die am besten erhaltene Stadt der Brüdergemeinen der Welt war, die auch bei den Punkten Authentizität und Integrität hoch bewertet wurde. Eine Gruppe von Mitarbeitern der Kolding Kommune arbeitete mehrere Monate daran, den Antrag an die UNESCO schriftlich niederzulegen und fertigzustellen. Er wurde an die damalige Kulturministerin Marianne Jelved übergeben, die ihn dann auch feierlich im Namen Dänemarks unterschrieb. Nun wurde der Antrag an die UNESCO nach Paris gesandt und ein weiterer Prozeß begann, nämlich die

ganzen Tag über den Behandlungen einer Reihe von Anträgen folgen. Es war ein großes Erlebnis mit Vertretern von weit über 100 Ländern zusammenzusitzen, den Kultur-Repräsentanten der Vereinten Nationen. Es war deutlich, daß es eine Versammlung »trainierter Diplomaten« war, der Umgang miteinander war höflich und korrekt. Aber da war also das Komitee, bestehend aus 21 Mitgliedsnationen, das im Namen aller Mitgliedsländer zu beschließen hatte, ob Christiansfeld den Titel Welterbe verdiene; mit anderen Worten, hier tagte die höchste weltliche Instanz innerhalb von Kultur und Natur, die den Stempel »Weltkulturerbe« an Christiansfeld zu vergeben hatte.

Mitglieder hatten Fragen, was völlig normal und berechtigt war; aber einer nach dem anderen sprach seinen Glückwunsch aus und bekräftigte, wie großartig eine Stadt wie Christiansfeld sei und was es für ein einzigartiges Kulturerbe darstellen würde. So bekam ich mehr und mehr das Gefühl, »dies hier geht gut«. Und dies ging es auch! Denn zum Schluß sagte der Leiter der Versammlung: »Nun erkläre ich die Entschließung 39.8b.20 für angenommen. Christiansfeld ist in die Weltkultuerbeliste aufgenommen.« In diesem Augenblick war ich nicht besonders berührt, denn dies war richtig besehen keine große Überraschung. Wir beglückwünschten uns gegensei-

Teilen der Welt bekannt ist; in einer Stadt, die als Weltkulturerbe aufgrund ihrer Architektur, ihres Bauplanes und ihrer handwerklichen Ausführung betrachtet wird, auch weil sie eine lebende Brüdergemeine beheimatet und ein lebendiges Gemeinwesen von Menschen, die hier in der Stadt leben, wohnen und arbeiten. Die Stadt ist Weltkulturerbe, weil ihre Gebäude, die Straßen und die Plätze den Rahmen um ihr menschliches Zusammenleben bilden. Sie ist also kein totes Monument, vielmehr eine lebende Stadt. Auch in Zukunft wird sich Christiansfeld mit Respekt vor diesem historischen Rahmen entwickeln. Wir, die hier in Christiansfeld wohnen, dürfen gern auch stolz

mit den Kulturbehörden, da war eine Beraterfirma, die zusammen mit der damaligen Gemeindeverwaltung von Christiansfeld und der Brüdergemeine versuchte einen Weg zu finden. Insgesamt 5 Konferenzen - auch mit Teilnehmern anderer BrüdergemeineStädte aus aller Welt - wurden in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends abgehalten. Später wurde dann entschieden, daß Christiansfeld seinen Weg allein gehen müsse, statt zusammen mit anderen BrüdergemeineStädten eine transnationale Nominierung (Serielle Nominierung) zu versuchen. Die Arbeit an der Erstellung einer sogenannten Vergleichsanalyse (Komparativanalyse) wurde eingeleitet. Wir sollten untersuchen, ob sich in der Welt gleichartige Städte

Untersuchung und Verifizierung der Aussagen im Antrag durch die UNESCO. Eine ganze Reihe von Fachleuten prüften den Antrag, besuchten Christiansfeld und es endete schließlich damit, daß Christiansfeld das »Examen« bestand und zur Aufnahme in die prestigevolle UNESCO-Welterbeliste empfohlen wurde. Eine Delegation bestehend aus Kolding Kommune, der staatlichen Kulturbehörde und der Brüdergemeine reiste Anfang Juli 2015 zum Treffen des UNESCOWeltkulturerbekomitees, um dort direkt der Behandlung des Antrages zu folgen und zur Beantwortung eventueller Fragen auch zur Verfügung zu stehen. Am Freitagmorgen betraten wir zum ersten Mal das große flotte FNCenter in Bonn und konnten den

Welch großer beeindruckender Ausgangspunkt! Wir wußten schon gut, daß aller Wahrscheinlichkeit nach das Urteil am Sonnabend fallen würde. Alle Gedanken, Überlegungen und Gespräche drehten sich nur darum, wie das Ergebnis wohl lauten würde. Ich glaubte daran, zog aber auch die ganze Zeit über das Risiko in Betracht, daß etwas Unvorhergesehenes geschehen könnte, ein reelles aber dennoch bescheidenes Risiko. Endlich kam Christiansfeld an die Reihe, die Präsentation der Stadt begann. Man saß dort praktisch und wurde richtig stolz über das, was da alles an Gutem im Hinblick auf Christiansfeld gesagt wurde. Die Stimmung stieg, als die Komiteemitglieder ihre Kommentare vortrugen. Einige

tig, ein stellvertretender Direktor der staatlichen Kulturbehörde und unser Bürgermeister dankten, alles wie es sich gehörte und sein sollte. Und dann mußten Interviews gegeben werden und danach ging es mir langsam aber sicher auf, was da überhaupt passsiert war. Ein Traum, den wir so viele Jahre gehegt hatten, war Wirklichkeit geworden. Und nun konnte ich gut merken, wie groß die Freude war. Viele Male hatte die Frage gelautet: Was glaubst du, was dies für die Stadt bedeutet ? Hier müßen wir uns gegenseitig helfen und die Antwort gemeinsam unterwegs suchen und finden. Aber nun wollen wir uns darauf konzentrieren, daß wir in einer Stadt wohnen, die einzigartig und nun den Menschen in allen

und erfreut darüber sein. Es war phantastisch, als wir am Sonnabend im Monat Juli des Jahres 2015 in Bonn standen, und gleich nach der Ernennung sahen und hörten, wie in Christiansfeld die Fahnen gehisst und Honigkuchen verteilt wurden, ja, daß so viele Christiansfelder das Ereignis in hohem Grade miterlebten. Daß Christiansfeld auf die Weltkulturerbeliste gekommen ist, ist das Resultat eines gemeinsamen Einsatzes von vielen. Dies verspricht auch viel für die Zukunft. Lasst uns gegenseitig helfen, um der Umwelt zu beweisen, daß es völlig verdient ist, daß Christiansfeld als Weltkulturerbe anerkannt wurde. Dr. Jörgen Böytler Pfarrer der Brüdergemeine


12 Christiansfeld

Tagkær Begravelsesforretning v/Jesper Andersen Kongensgade 9D 6070 Christiansfeld

Masser af GRATIS p-pladser

ISO9001-certificeret

Med mange års erfaring ordner vi alt vedr. begravelse og bisættelse for Christiansfeld og omegn.

Tagkær - Christiansfeld Begravelsesforretning Tlf. 7456 2737 Vi svarer også aften og weekend

www.tagkaerbegravelse.dk

Vi har masser af gratis P-pladser i byen tæt på shoppingoplevelserne og i hele Christiansfeld området

Cash Dispenser open 24/7 DKK/EURO

Nordea . Kongensgade 4 . 6070 Christiansfeld

Danmarks hyggeligste CHRISTIANSFELD

i Christiansfelds historiske bymidte 4. august til 6. august 2016 Hvor turisterne møder de lokale

Genforeningsog Grænsemuseet Koldingvej 52, Frederikshøj, DK 6070 Christiansfeld tlf. + 45 7557 3003 www.genforeningsmuseet.dk info@genforeningsmuseet.dk

Juelsminde Fisk kommer ved Meny hver

fredag kl. 14:00-16:30

i Christiansfeld Husk at vi har altid friske fisk, røgvarer, delikatesser samt lækre specialvarer med og vi står altid klar til at vejlede og inspirere dig. Jeden Freitag kommen wir zu Meny in Christiansfeld von 14:00-16:30. Wir haben immer frischen Fisch, Räucherwaren, Feinkost und leckere Spezialitäten.

CHRISTIANSFELD APOTEK Tlf. 7456 1314 · Lindegade 35 C Med håndkøbsudsalg ❥ Sdr. Bjert, Rema 1000, Løgervej 2 ❥ Hejls Brugs, Hejls Landevej 36 ❥ Fjelstrup, v/Claus Hansen, Fjelstrup Nørrevej 3 ❥ Vejstrup Brugs, Sjølundgade 1

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.00-17.30 Lørdag kl. 9.00-13.00

Husk at du altid kan forudbestille dine varer på: tlf. 75 69 32 22 eller mail@juelsminde.nu


13 Christiansfeld • BØRNESKO • DAMESKO • HERRESKO

Stort udvalg i

elastiksko

Lokale r ete specialit

*SØNDERHAVE SKO* Lindegade 23A . 6070 Christiansfeld . Tlf. 2142 8995 www.butiksonderhave.dk . Find os på Facebook!

Åbningstider: Man-fre. kl. 10.00-17.00 - Lørdag kl. 10.00-13.00

ische Einheim en ät Spezialit

Local s specialtie

Husk at besøge Ostebilen ved Meny i Christiansfeld Hver fredag fra 14 - 17

Autoriseret optiker og kontaktlinse optiker

OPTIK

URE GULD SØLV

en hyggelig specialforretning med et stort udvalg i vine, whiskies, delikatesser, kaffe, the og chokolade Stort udvalg i whiskies

»The World’s most Exclusive Range of Scotch Whiskies«

Nielsen

JUEL Besøg vor webshop på:

www.juelnielsens.dk Nørregade 10 · 6070 Christiansfeld · tlf.: +45 7456 1327

Du finder butikken på Torvet i Christiansfeld Parkering lige ved døren Parking just outside the door Parkplätze gleich vor der Tür Vores åbningstider er: Mandag-fredag 09.30-17.30 Lørdage: 09.30-13.00

www.donslundvine.dk

Our opening hours: Monday-Friday: 09.30-17.30 Saturday: 09.30-13.00

Unsere Öffnungszeiten lauten: Montag bis Freitag von 9.30-17.30 Uhr Samstag von 9.30-13.00 Uhr

Prætoriustorvet 1 B • 6070 Christiansfeld • Tlf. 7456 0300


14 Christiansfeld

Originalt honningkagebageri og chocolatier - i hjertet af Christiansfeld De prisvindende chokolader fra Xocolatl er udviklet af råchokolade og kakaobønner fra nogle af verdens bedste producenter og forfinet i jagten på den sublime smag. Med andre ord skabt til dig, der elsker chokolade af allerhøjeste kvalitet. I det historiske honningkagebageri i Christiansfeld fremstiller vi fyldte chokolader, honningkager og mange andre lækkerier. Her går stolt håndværk og passionen for god smag flere generationer tilbage. Derfor kan vi nu give dig det allerbedste. Kom forbi og nyd en kop god kaffe, cappuccino eller the i caféen, og smag på vores lækre hjemmelavede kager. Se mere på www.xocolatl.dk

Lindegade 36, 6070 Christiansfeld, www.xocolatl.dk


15 Christiansfeld

Julen 2016 - Samvær og julehygge for hele familien! Christiansfeld Handelsstandsforenings afholder julearrangement den 1. søndag i advent (den 27. november 2016) og der er lagt op til julehygge. Det er blevet en dejlig tradition for herboende og udefrakommende at mødes med venner og familie i vores hyggelige UNESCO- og Honningkageby Christiansfeld. Her får vi både motion, frisk luft og en hyggelig sludder, mens vi traver turen (ca. 2 km) til skoven, Christinero. Nissemor og drillenisserne fører os ud i skoven, og de glæder sig alle til at møde Julemanden i skoven. Undervejs vil der være en konkurrence for børn og vinderne vil blive udtrukket på dagen. I skoven bliver vi mødt med dejlig musik, leveret af Brødremenighedens Blæseorkester og vi varmer os med gløgg og æbleskiver. Julemanden skal vækkes af sin søvn og har naturligvis rigtige godteposer med til børnene.

Der bliver serveret æbleskiver og gløgg ud af vinduerne i det gamle kogehus, børnene leger i skoven og de voksne får snakket med hinanden. Inden mørket falder på, tænder vi lys i de mange lanterner, som uddeles til alle deltagere. Derefter går vi i samlet trop (og det ser flot ud) tilbage til Prætoriustorvet, hvor byens juletræ tændes. Kl. 17.00 er der mulighed for at deltage i »Hosianna«-Gudstjenesten i Brødremenighedens kirke. Vi starter alle fra Prætoriustorvet kl. 14.30 i samlet trop til Christinero skoven (ca. 2 km) og er tilbage på torvet kort før kl. 16.30. Alle er velkomne. Man kan deltage som familie, venner, ægtepar, unge som gamle, alle kan være med. Tilmelding nødvendig.

v/ Kirsten Gellert Kongensgade 9A • 6070 Christiansfeld Tlf.: 2162 2839 • Mail: smuksakk@hotmail.com Webshop: www.smuksakk.dk • Følg os på: Facebook: smuksakk.dk • Instagram: smuksakk.dk

Billetter til kr. 30,- for børn og voksne kan købes hos: Juel Nielsen Optik, tlf. 7456 1327 . SMUKSAKK, tlf. 2162 2839 Arrangør: Christiansfeld Handelsstandsforening

Støt Brødremenighedens Danske Mission

BDM Butikken . Prætoriustorvet 1a . Christiansfeld Åbningstider / Öffnungszeiten: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.30

BDM Genbrug / Second Hand Prætoriustorvet 1c . Christiansfeld Åbningstider / Öffnungszeiten: Man.-fre. kl. 12.30-17.00 Lørdag kl. 10.00-12.30

Shop Karibu

Shop Karibu . Nørregade 14 . Christiansfeld Åbningstider / Öffnungszeiten: Man.-fre. kl. 10.00-16.00 Lørdag kl. 10.00-13.00

BDM Genbrug / Møbelhuset / Second Hand Kongensgade 37 . Christiansfeld Åbningstider / Öffnungszeiten: Onsdag-torsdag kl. 13.00-17.00


16

Søndagsture til Christinero

Christiansfeld

I år fejres 200 året for Kammerherreinde Christina Friedericas dødsdag den. 17 juni. Derfor arrangeres Søndagsture til Christinero ved cand.mag. Bente Schultz-Petersen.

Skolebakken 22 · 6100 Haderslev Anne Mette M. Christensen · 23 32 07 05 Sygeplejerske · Sexolog og Senetensbehandler Behandling af bevægeapparatslidelser

Alle søndage i Maj Måned kl. 13.30 til 15. Mødested: P-pladsen før Bulladen, Gl. Præstegårdsvej 14. Pris voksne: 50 kr., børn gratis. Max 30 pers. pr. gang Focus på 1700-tallet, livet ved hoffet, salonliv, jagter og livet på landet for bønderne, havehistorie og de 3 bygninger i Christinero gennemgås. Medbring evt. selv kaffe. Bogen Christina Friedericas Romantiske Have kan købes til en favorabel pris: 150 kr. og signeres evt. af forfatteren. Ved køb af bogen er entre gratis. Tilmelding på mobil-tlf. 61752412.

Masser af GRATIS p-pladser

Kom t nuar k Arr.: I Brødre

Vi har masser af gratis P-pladser i byen tæt på shopping-oplevelserne og i hele Christiansfeld området

Med DanmarksPumpen sparer man over 150.000,på varmeregningen de næste 10 år Energiklasse A+++ med fuld effekt selv ved lave temperaturer på ned til -25 ºC

varmekapacitet

ned til

NYHED 2013

A+++

-25 ºC

Bedst-i-test med SCOP op til 5,40

UDE TEMPERATUR

Klarer opvarmning af huse op til 150 kvm Ekstremt lydsvage anlæg – ned til 23 dB A+++

-mærkede anlæg

Effektiv – også ned til 25 graders kulde

DanmarksPumpen Extreme har indbygget heatcharge, som har en revolutionerende teknik til oplagring af den spildvarme, der tidligere gik til spilde i udedelen. Med heatcharge lagres og genbruges den i en tank, der er placeret rundt om kompressoren.

s 10 år ti n a gar

Dramatik i Afrika Journalist Henri Nissen fortæller om ’Afrikas Moder Teresa’ og mirakler på hans seneste Afrikarejser. - Fællesskabsaften i Degneskolen Christiansfeld 27. februar kl. 19.00 (+ fællesspisning kl. 18 tilmelding: 26490103). Arr. www.tyrstrup-kirke.dk

Velkommen! Hve

Hus Håndvæk rk fradrag erVærdi kr. 2.999,-

Frostfrit sommerhus med grundvarme på +8ºC 5 ÅRS TOTALGARANTI

Nye skrappe krav fra EU og EnergiStyrelsen

Fra 1. Januar 2013 gælder en ny lov om energimærkning og minimumskrav til effektivitet. For varmepumper betyder det, at de som minimum skal overholde en årseffekt (SCOP) på 3,40 i 2013 og 3,80 i 2014.

AU

Pakkeløsning

Energiklasse

A

+++

Min. SCOP

Faktisk SCOP

SCOP ≥ 5,10

SCOP = 5,40

ISE

RE

S T IN

AT I O N TA L L

5

WO R L D W

2. In

IDE

WE

ÅRS GARANTI

BC

ON

TR

O

Café. Kunst. Du k Helsebutik. Hjemmebagt. Tirsda

L

.

Samtlige pakkeløsninger med DanmarksPumper ligger i toppen af A energiklasssen med Extreme som den bedste med en SCOP på 5,40 og energimærket A+++.

DanmarksPumpen

R TO

Ge

ne

ral

age

nt K inn

an as danm · Tlf. +45 86 17 87 00 · www.

ark

spu

mp

en

.d

Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Tlf. 3096 5314 mette@morgenstjernen.com

skole www

*

k

Hennings Hvidevareservice

Generalagent Kinnan a/s · Dalsagervej 25 · 8250 Egå · Tlf 86178700. Se også www.danmarkspumpen.dk

Fored - nye

Salg · Reparation · Udlejning Tågerupvej 41 · 6560 Sommersted Tlf. 74 50 40 50 · 24 86 39 09 e-mail: haderslev@punkt1.dk

Bøger/dvd om Christiansfeld

Christiansfeld Malerier / Gemälde

Peintures / Paintings

Bente Schultz-Petersen formår at skabe billeder med sine ord og giver således læseren et særdeles levende indtryk af, hvordan kammerherreinde Christina Friederica von Holsteins romantiske haveanlæg har set ud. Læs bogen og lad fantasien foretage en lystvandring i 1700-tallets Christiansfeld. Derudover giver forfatteren et godt indtryk af datidens adel og dens aktiviteter, såsom jagt og livet ved hoffet, gennem beskrivelsen af familierne von Holstein og von Ahlefeldt. Bogen appellerer bredt, både til haveinteresserede, lokalhistorisk interesserede - og til interesserede i dansk adels historie. De mange fine billeder er med til at gøre historien nærværende.

Ellen Hansen er født i Christiansfeld og vokset op med Brødremenigheden. Hun er læreruddannet og har i mange år fungeret som en meget vidende guide for de mange turister, som hvert år strømmer til Christiansfeld for at opleve den historiske by og Christinero.

Kunsthistoriker, mag. art. Lisbet Bolander.

2. oplag

9 788792 459190

Hjerternes By Christiansfeld 198,148 sider i farver. Bogen findes også indtalt som LYDBOG på CD (mp3) for 98,Christiansfeld er kendt for sine lækre honningkager. Men der er meget mere gemt i byens gader, huse og historie: Morgenstjernen. Lammet. Brønden. Påskemorgen på den smukke kirkegård. Kærlighedsmåltidet... osv.

I denne dokumentar-dvd på 2 x 30 min. går journalisten Kristina Wulff på opdagelse i den mærkelige lille utopiske by i Sønderjylland. Som guide har hun valgt forfatteren Henri Nissen, der har skrevet bogen ”Hjerternes By” om Christiansfeld. I sit sædvanlige hæsblæsende tempo fortæller han engageret om herrnhutternes by.

Udfordringen.tv

9 788792 459183

von Holstein

Bente Schultz-Petersen

Christina Friedericas Romantiske Have Om kammerherreinde Christina Friederica von Holsteins slægt og liv, og hendes haveanlæg ”Christinero” fra 1780’erne i Christiansfeld

Christina Friederica Christina Friedericas v. Holstein, 198,romantiske have. Nu i 3. oplag. (Christinero) 198,-

D OK U M E N TA R

På videoen kan man bl.a. høre om: * Fristaden Christiansfelds opståen i 1773 * Brødremenighedens passion og historie * Hotellet * Bageriet * Kirken * Brønden * Salmedigteren Niels Johannes Holm * Maleren Jeppe Madsen Ohlsen * Filosoffen Søren Kierkegaard Obs! Læs hele historien om Christiansfeld i bogen ”Hjerternes By” - eller hør den som lydbog.

Birthe Engedal Tel. 40 81 81 28

Ellen Hansen

Christina Friederica

H J E RT E R N E S B Y - C H R I S T I A N S F E L D - DV D

i café & helsekost »Morgenstjernen« og i »Karibu« i Christiansfeld Centret

Ellen Hansen har fundet de gamle tekster frem om den godgørende kammerherreinde, der anlagde den fortryllende have Christinero og testamenterede sin formue til syge og fattige.

Udfordringen

Ausstellung / Ètalage / Display

Bente SchultzPetersen, cand.mag. i kunsthistorie og engelsk.

Udfordringen

Udstilling

Hvem var Christina Friederica v. Holsten?

Bente Schultz-Petersen: Christina Friedericas Romantiske Have

12/12/12 16.02

E l l E n H a nsE n : C Hr is t i na F r i EdE r iC a

annonce_A5_ny.indd 1

VIDEO på dvd med 2 x 30 min. Journalist Kristina Wulff på opdagelse i Christiansfeld med Henri Nissen som guide. 98,- Café. Kunst.

Velkommen!

Hjerternes By

Christiansfeld

Helsebutik. Hjemmebagt.

Køb dem i Martensens Boghandel eller på forlaget Jernbanegade 1, 6070 Christiansfeld. Udfordringen, 1, Christiansfeld Tlf. 3096 5314 Jernbanegade mette@morgenstjernen.com * eller på net-boghandlen www.hosianna.dk


17 Christiansfeld

Det er HER det sker... • Egen slagterafdeling

Altid med et bredt sortiment, samt gode tilbud...

• Lækker delikatesseafdeling

Med stort udvalg i pålæg, salat, pølser og ost samt smørrebrød.

• Frisk frugt- og grøntafdeling

Med masser af DANSK frugt og grønt fra lokale avlere...

• Masser af stærke kolonial tilbud... Hver eneste dag - alle ugens 7 dage!

Vi glæder os til at betjene Jer!

Genau hier geschieht es... • Eigene Schlachtereiabteilung

- immer mit einem grossen Sortiment und guten Angeboten …

• Leckereien in der Delikatessenabteilung

- mit grosser Auswahl an Brotaufschnitt, Salaten, Würstchen und Käse, und natürlich belegte Brötchen

• Frisches aus der Obst-und Gemüseabteilung

- mit vielen speziell dänischen Artikeln von örtlichen Anbaubetrieben

• Umfangreiche und gute Angebote an Kolonialwaren

- jeden Tag - an 7 Tagen die Woche !

Wir freuen uns darauf, Sie bedienen zu dürfen!

Lindegade 33 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 1950

Åbningstider: Mandag - søndag kl. 08.00-20.00


18 Søstrehuset i Christiansfeld

Søstrehuset i Christiansfeld Kunstens, kulturarvens, og videnskabens hus Søstrehuset i Christiansfeld er byens største hus, omkring 4.000 kvadratmeter, fordelt på 4 etager. Bevaringsplanen for Christiansfeld, udarbejdet af Det særlige Bygningstilsyn 1966 beretter, at Søstrehusets tilblivelseshistorie »er præget af mange besværligheder og mange ændrede planer.« »I foråret 1775 får Ældsterådet forelagt en tegning til det nye Søstrehus, hvilken herefter sendes til godkendelse hos Unitets Aeldste Conferenz i Tyskland. Denne giver sin tilslutning, men tilbagekalder den en måned efter på grund af de økonomiske vanskeligheder i Christiansfeld og beder om tegning til en 1-etages bygning.« Langt om længe, 1. april, 1776 nedlægges grundstenen til den første del af bygningen, omfattende de første 7 vestlige fag af den nuværende hovedfløj. I 1780-81 fuldendes hovedfløjen, og efterhånden tilbygges de to fløje, så huset når sin fulde størrelse i år 1800. Den mest gennemgribende renovering af huset blev tilendebragt i begyndelsen af 2015. Det er både en nyrestaurering, men jo også en nyfortolkning af et hus, og dermed af en historie, et eksempel på, at levende kulturarv kan skabe nyt liv og nyskabes. Det er et projekt, der har været præget af om ikke »mange besværligheder og mange ændrede planer,« som byggeriet i sin tid var, så har der dog været mange store udfordringer, spændende diskussioner, til tider modige

Søstrehuset

valg, men også masser af solidt arbejde. Det er med meget stor taknemmelighed, at vi kan konstatere, at der ikke har været arbejdsulykker eller nogen, der er kommet alvorligt til skade. Grundlæggende er det taknemmelighed og glæde, der melder sig i dag. Visionen med at skabe Kunstens, videnskabens og kulturarvens hus: Der er tale om nyskabelse, nytænkning og nu begynder de spændende udfordringer: Nu er rammer i det historiske hus skabt, og nu skal rammerne udfyldes. Det startede med, at der var formuleret en vision. Den bestod i: • Skabelse af et samlende hus for kunst, videnskab og kulturarv, hvor Brødremenighedens rige kulturarv skal bringes i spil med og udfordres af klassisk musik, gæster, international kontakt og forskning. • Det skal være et internationalt kulturelt samlingspunkt, hvor ny viden opstår, hvor kunsten afsøger nye landskaber, hvor nyskabelsen sker i mødet mellem æstetik, ånd og fysik. • Huset danner en ny kategori, hvor arkiver og museumsudstillinger, turist-bureau og videncenter lever, ikke bare side om side, ikke bare i sammenhæng med, men i gensidig frugtbargørelse med musik-udøvelse, forskere, gæster og en international horisont.

Målene blev defineret som: • Etablering af et levende og dynamisk center for kultur, kunst og videnskab, der huser institutioner, som præsenterer, formidler og tilgængeliggør Christiansfelds kulturarv i en fælles ramme med pædagogiske institutioner, musiske kunstarter og humaniora. • Livet i huset vil befrugte søgen efter ny viden og fordybelse, og vil både give rum for musikudøvelse i international klasse, forskning på anerkendt niveau såvel som forskning af slægt og lokalhistorie. • Dette vil ske, mens også gæsten og turisten med behov for en mere kortfattet information gøres tilgængelig, samtidig med at beboeren i byen med spørgsmål om den lokale fortid kan få sine ønsker opfyldt. • Christiansfelds globale historie vil leve videre og udvikle sig her i et mangesidet samarbejde med kultur-institutioner i ind- og udland, som vil bidrage til at kunne formidle udefra kommende impulser, nationale temaer og lokal kultur. • Husets placering i Sønderjylland vil betyde et åbent blik for både danske nationale værdier og internationale perspektiver og vil med kunst, videnskab og kulturarv bidrage med byggesten til en brobygning mellem det lokale og det globale. • Fortolkning og ny-fortolkning af kulturarven vil både bidrage til, at arven bliver værnet, men også til at den er vedkommende og udfordrende for mennesker.

Før og efter renovering af sovesal

• Udfordringen er at gøre kulturarven aktiv, vedkommende og spændende ved at invitere kreative kræfter, dygtige mennesker sammen med mennesker, der søger informationer, indblik og inspiration til at kende både sig selv og den omgivende verden indenfor i huset. I dette krydsfelt af læg og lærd, af kunst og viden forventes det, at noget nyt vil opstå. Blandt husets beboere var der fra starten et ønske om, at Kunstens, Videnskabens og kulturarvens hus vil blive • brændpunktet for Christiansfeld kulturelle aktiviteter, • startpunktet for talrige guidede ture, • stedet, som besøges af mange gæster, • stedet for internationale relationer.

• et centrum for arbejde med byens og menighedens historie, • et sted, for musikere, både eleverne, men også de etablerede vil komme. • et sted, hvor mange genstande fra byens historie og fra menighedens globale engagement i langt over 200 år kan opleves • et sted, som bliver søgt til afholdelse af konferencer og symposier • et sted, hvor kort sagt både kunsten, videnskaben og kulturarven mødes. Det har vist sig, at visionen blev til virkelighed, at huset bliver besøgt af tusinder af mennesker. Huset bliver brugt og det har til fulde vist sig at kunne rumme alle de aktiviteter, der var påtænkt. Velkommen i Søstrehuset! Brødremenighedens præst Jørgen Bøytler (PHD)


19 Das Schwesternhaus in Christiansfeld

Das Schwesternhaus in Christiansfeld - Ein Haus der Kunst, des Kulturerbes und der Wissenschaft Das Schwesternhaus in Christiansfeld ist das größte Haus der Stadt, ca. 4.000 qm, verteilt über 4 Etagen. Der Instandhaltungsplan für Christiansfeld, im Jahre 1966 von »der besonderen Gebäudeaufsicht« ausgearbeitet, berichtet, daß die Entstehungsgeschichte des Schwesternhauses »durch viele Schwierigkeiten und viele Planänderungen geprägt ist«. »Im Frühjar 1775 wurde dem Ältestenrat eine Zeichnung zu dem neuen Schwesternhaus vorgelegt, die anschließend zur Anerkennung an die Ältestenkonferenz der UNITÄT in Deutschland geleitet wurde. Diese erteilt zunächst ihre Zustimmung, ruft sie aber einen Monat später aufgrund finanzieller Probleme in Christiansfeld zurück, gleichzeitig bittet man aber um eine neue Zeichnung für ein Gebäude mit nur 1 Etage.« Endlich, am 1. April 1776 konnte der Grundstein für den ersten Teil des Gebäudes gelegt werden, der die ersten 7 westlichen (Bau-)Fächer des heutigen Hauptflügels umfaßte. Von 1780-1781 wurde der Hauptflügel vollendet, nach und nach wurden die beiden anderen Flügel errichtet, schließlich erreichte das Haus seine volle Größe im Jahr 1800. Die am meisten durchgreifende Renovierung des Hauses wurde zu Beginn 2015 abgeschlossen. Wir sehen also sowohl eine »Neurestaurierung«, als auch eine »Neubestimmung« des Hauses und damit ebenso seiner Geschichte, ein Beispiel dafür, wie aus einem lebenden Kulturerbe neues Leben erweckt und Neues geschaffen werden kann.

Dieses Projekt, das - wie oben erwähnt - zur damaligen Zeit »durch viele Schwierigkeiten und viele Änderungen«w geprägt war, stellte uns vor viele große Herausforderungen, führte zu spannenden Diskussionen, machte auch manchmal mutige Entscheidungen erforderlich, hat aber nun eine Menge geleisteter solider Arbeit vorzuweisen. Mit sehr großer Dankbarkeit können wir feststellen, daß sich keine Arbeitsunfälle ereignet haben und niemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Durchgehend können wir heute nur Dankbarkeit und Freude verspüren. Die Vision ein Haus der Kunst, der Wissenschaft und des Kulturerbes zu schaffen: Wir sprechen von Neuschöpfung, Umdenken und den beginnenden spannenden Herausforderungen: Der Rahmen ist in dem historischen Haus geschaffen, diesen Rahmen gilt es nun auszufüllen. Es begann damit, daß eine Vision formuliert wurde. Sie bestand darin: • Schaffung eines Hauses als Sammelpunkt für Kunst, Wissenschaft und Kulturerbe, vor dem Hintergrund des reichen Kulturerbes der Brüdergemeine, Herausforderungen durch klassische Musik, Gäste, internationale Kontakte und Forschung. • Ein internationaler kultureller Sammelpunkt soll entstehen, wo sich neues Wissen entwickelt, wo sich die Kunst zu neuen Ufern bewegt und wo sich Neuschöpfungen mit Ästhetik, Geist und Physik vereinen. • Das Haus stellt eine neue Kategorie dar, wo Archive und Museu-

mausstellungen, das Touristenkontor und das Wissenscenter zusammen leben, nicht nur Seite an Seite aufgrund des Zusammenhanges miteinander, sondern zur gegenseitigen Fruchtbarmachung durch Musikinterpreten, Forscher, Gäste und einen internationalen Horizont. Die Ziele wurden wie folgt formuliert: • Schaffung eines lebendigen und dynamischen Zentrums für Kultur, Kunst und Wissenschaft, mit Institutionen, die in einem gemeinsamen Rahmen auch mit pädagogischen Institutionen, mit der Hilfe musischer Kunstarten und der Geisteswissenschaften das Kulturerbe Christiansfelds präsentieren, vermitteln und zugänglich machen. • Das Leben im Haus soll das Suchen nach neuem Wissen befruchten und zur Wissensvertiefung beitragen, Musikausübenden von internationaler Klasse Platz bieten und eine Forschung auf anerkanntem Niveau sowohl auf dem Gebiet der Lokalhistorie als auch auf dem Gebiet der Familienforschung gewährleisten. • Es soll so geschehen, daß Gäste und Touristen mit dem Wunsch nach kurzgefaßten Informationen Zugang haben, gleichzeitig damit, daß die Bewohner der Stadt mit Fragen zur lokalen Vergangenheit ebenfalls ihre Wünsche erfüllt bekommen. • Die globale Geschichte Christiansfeld soll weiterleben und sich hier entwickeln in einer vielseitigen Zusammenarbeit mit in-und ausländischen Kulturinstitutionen, dies kann dazu beitragen, von außen kommende Impulse,

Vor und nachher

nationale Themen und lokale Kultur zu vermitteln. • Die Platzierung des Hauses in Sönderjylland/Nordschleswig bedeutet einen offenen Blick für die nationalen dänischen Werte und internationale Perspektiven und führt somit auch - durch die Kunst, die Wissenschaft und das Kulturerbe als Bausteine - zu einem Brückenschlag zwischen dem Lokalen und dem Globalen. • Die Auslegung und die Neuerklärung des Kulturerbes wird dazu beitragen, daß das Erbe bewahrt bleibt und auch von den Menschen als Herausforderung angenommen wird. • Die Herausforderung besteht darin, das Kulturerbe willkommen zu heißen und durch die Einladung kreativer Kräfte auch aktiv und spannend zu gestalten, also mit tüchtigen Menschen, die zusammen mit anderen Menschen nach Informationen, nach Einblick und Inspiration suchen, die sich selber und die sie umgebende Welt innerhalb des Hauses kennenlernen wollen. Es wird erwartet, daß In diesem Kreuzfeld zwischen Laien und Gelehrten, Kunst und Wissen auch etwas Neues entsteht. Unter den Bewohnern des Hauses bestand von Anfang an der Wunsch, daß dieses Haus für Kunst, Wissenschaft und Kulturerbe folgendes werden sollte:

• der Sammelpunkt für alle kulturellen Aktivitäten in Christiansfeld • der Ausgangspunkt für alle geführten Stadttouren • der Ort, den die vielen Gäste auch besuchen sollten • der Ort für internationale Beziehungen • ein Arbeitszentrum für die Stadtgeschichte und die der Brüdergemeine • ein Platz für Musiker, den sowohl Anfänger als auch etablierte Künstler besuchen • ein Ort, an dem Museumsgegenstände aus der Geschichte der Stadt und aus der globalen seit über 200 Jahren geleisteten Missionsarbeit der Brüdergemeine betrachtet werden können • ein Ort für die Durchführung von Konferenzen und Symposien • ein Ort, an dem sich kurz gesagt Kunst, Wissenschaft und Kulturerbe treffen. Es hat sich also gezeigt, daß eine Vision zur Wirklichkeit werden konnte und daß das Haus von Tausenden von Menschen besucht wird. Das Haus wird genutzt und hat den Beweis erbracht, daß es all die Aktivitäten, die ihm zugedacht waren, auch bewältigen kann. Willkommen im Schwesternhaus! Dr. Jörgen Böytler Pfarrer der Brüdergemeine


20 Christiansfeld

»Kreative Værksteder« De »Kreative Værksteder« i Hejlsminde starter i år torsdag den 21. juli og slutter onsdag den 27. juli 2016 Igen i år har vi fået et godt hold, både gamle og nye udstillere, så vi glæder os til vi ses i Hejlsminde. Der er træarbejde, ved Anne Luxhøj, glasperler og smykker, ved Birgitte Ekholm Gaarsted, malerier, ved Birthe Engedal, sten der er malet samt andre ting fra havet, ved Anne Dorthe Østergaard. Desuden pileflet, ved Preben Nielsen, patchwork, ved Sophie Dahlmann, kniplinger, ved Idun Kjær, Lene Olsen laver billedvævning, og Annelise Nielsen sidder ved væven vor hun tryller flotte vævede ting frem. Den nye i år er Rie Sægaard der laver raku, lertøj og stentøj. Inge Funch laver kaffen fra kl. 14 til 17.

Vi håber på en god periode i sommer i tiden fra den 21. juli til den 27. juli fra kl. 10 til 18.

SVØM / SCHWIMM / SWIM

SPECIALBUTIK FOR GLADE KVINDER

/ er / erid stidst ning ning Åb Åb Op / :Open: nen zeite sznei/te gsng fnun nu ÖfÖff 30 .00 20.-17 15. 00 & 0018.

& 45 .45 07.-07 15-.15 06.06 ag: ndg: nda MaMa .3000-16.00 & 14. 45-20 07..00 & 18 -16 .00 00 00 Tirsdag: 06.1514.20. &00.45 18. & -07 45 .15 06 07. 06.15sda g: g: sda 00 .00 18 .00 OnTir 16.-20 & 00-07 & 14. 45 .45 06 .15 07. g: 1506. sda -16 .00 g: On 0000 14. Torsda 17. -07&.45 15.&00.1545 0607. g: 15sda : 06. 00 -17 .00 dag 15. & FreTor .45 -07 .1500 0616. : dag 00Fre 10. Lørdag: -16 .00 : 10 .00 16.00 .00 Lør dag g: 10.00Søndadag : 10 .00 -16

Pileflet ved Preben Nielsen Søn

Varmvandsbassin · Rutsjebaner Mammutbruser · Spa · Sauna Dampbad · m.m.

Og så har vi frokost til 49,- kr. i cafeen

Warmbecken · Wasserrutschen Mammut Dusche · Spa · Sauna Dampfbad · u.v.m. Hotwater Pool · Water Slides Mammuth Shower · Spa · Sauna Steam Bath · a.m.m.

erriei nfe/ rien / i fe ng erid nist idst Åb ning Åb sz / ten / n ei ng ite nu Öff nfn ungsze n Öf rierie FeFe ours: H g s: in ur en Ho g Op iday Openin olay Hlid 00 -20 .00 Ho & 14. & 14.00-20.00 45 .45 ag: 07.-07 ndg: 15-.15 06.06 nda MaMa -16 .00 .0000 10 16. g: 00.00 sda Tir 00 -20 14.20. 10. & 00g: .4514. 00 Tirsda g: 06 .15 -07 07.45 & On sda g: 06.15-16 .00 Onsdasda 10 .00 00 -16 .00 Tor g: g: 16. .00 0010 & 10. Torsdadag : 06 .15 -07&.45 10.00-16.00 Fre : 06.15-07.45 .00 dag FreLør 10 .00 -16 dag : 0010. 16.00 -16 .00 rdag: LøSøn dag : 10 .00 00 16. Søndag: 10.00-

shallerne.dk hallerne.dk www.vojen

www.vojens

Patchwork ved Sophie Dahlmann Vojens Svømmehal: Stadionparken 8 · DK-6500 Vojens · Tel.: +45 21 13 77 25 Vojens Hallerne · Stadionparken 6 · DK-6500 Vojens · Tel.: +45 74 34 82 00

Dansk Klokkemuseum og klokkestøberi Farrisvej 12, Over Lerte, DK 6550 Sommersted hk@klokkemuseum.dk · www.danskklokkemuseum.dk

I klokkemuseet findes der ca. 600 store og små klokker og flere klokkespil. Bestil venligst tid for en rundvisning på tlf. 74 55 18 30.

Sønderjysk Skolemuseum

Over Lerte Gamle Skole Farrisvej 10, Over Lerte, DK 6550 Sommersted skolemuseum@mail.dk · www.sonderjysk-skolemuseum.dk I Sønderjysk Skolemuseum er indrettet en landsbyskolestue, som den så ud i 1940`erne og anlagt en boldbane. Prøv at skrive med pen og blæk og leg nogle af de gamle lege. Vi fortæller hvordan og har legesagerne. Besøg med omvisning og introduktion kan aftales på tlf. 74 50 50 50, 74 50 63 17 eller 74 53 46 56.

Sønderj er ysk erj Skolemuseum

amanda-m.dk

Lindegade 23, i hjertet af Christiansfeld Tlf.nr: 32 21 11 12

Begge museer har åbent dagligt fra 1. maj til 23. oktober kl. 13 til 17. Lukket mandag og tirsdag

39


21 Christiansfeld

Velkommen til butikken

Modetøj fra str. 34-56

der har næsten alt

Die Buchhandlung, die fast alles hat..

Kom ind i butikken og se hvad vi kan tilbyde. - En god oplevelse for alle!

ice

God serv

Åbningstider: Man.-fre. kl. 10.00-17.00 . Lørdag kl. 10.00-13.00

Kommen Sie in unser Geschäft und schauen Sie sich an, was wir zu bieten haben. - Ein gutes Erlebnis für alle!

Find os på Facebook! Kongensgade 5 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 7456 7456

Masser af GRATIS p-pladser Vi har masser af gratis P-pladser i byen tæt på shopping-oplevelserne og i hele Christiansfeld området

­

Kom ind og lad dig inspirere... Masser af blomster og brugskunst

Åbningstider:

Mandag9-17.00 Tirsdag9-17.00 Onsdag9-17.00 Torsdag9-17.00 Fredag9-17.30 Lørdag9-13.30 Søndag9-12.00

Kongensgade 11 . 6070 Chr.feld HUSK: Bestilling kan også foregå online på: www.anemonen-christiansfeld.dk


22 Christinero

Til the med kammerherreinden Kammerherreinde Christina Friederica von Holstein var en travl dame. Hun var som 23-årig blevet gift med sin jævnaldrende fætter, Christian Friederich von Holstein. Efter et par år ved Christian den Syvendes hof købte ægteparret i 1777 Favrvrågård vest for Christiansfeld, den by, som var blevet grundlagt i 1773 på et område udstykket fra den nærliggende Tyrstrupgård. Christina Friederica blev forholdsvis tidligt enke, og hun måtte tage vare på den store gård. Der skulle træffes væsentlige beslutninger, opgaverne skulle fordeles blandt det store personale, og samtidig ville kammerherreinden have tid til velgørende arbejde. Hun brugte en stor del af sin tid og sine penge på at hjælpe de dårligst stillede borgere i byen og på egnen. Så hun var en travl dame, som ind imellem havde brug for at

trække sig tilbage for at slappe af og fordybe sig, enten alene eller sammen med sine gæster. Derfor byggede hun ved siden af gården et anlæg, som bestod af en lille park med en pavillon og et kapel. Det er også her kammerherreinden ligger begravet. Anlægget blev kaldt Christinero og ligger stadig i den lille lund vest for Christiansfeld. Det er et smukt og fredfyldt sted, som er et besøg værd, og man kan komme frem til anlægget på flere måder: På gåben til Christinero Vandreturen ud til anlægget fra bymidten i Christiansfeld er på ca. 4,6 kilometer. Fra bymidten går man mod vest ad Lindegade og fortsætter lige ud ad gangbroen over forbindelsesvejen (vej 170) forbi Tyrstrupgård og følger stien til venstre langs åen mod P-pladsen ved den gamle præstegård.

Nützliche Hinweise für denjenigen, der angeln möchte Ein Informationsblatt orientiert Touristen darüber, wo sie angeln dürfen und ist auch sonst angefüllt mit vielen anderen guten Ratschlägen. Es kann auch über das Internet eingesehen werden. Bist Du ein ausgesprochener Angelfan oder befinden sich die Angelruten nur im Auto für den Fall, dass sich für Dich und Deine Familie die Gelegenheit für eine Angeltour ergeben sollte? Ganz egal, in welcher Stimmung Du Dich gerade befindest, hier, in der Broschüre »Angeln im Kleinen Belt - Fischerei und Angelplätze im Kleinen Belt« (Lillebæltfishing - Fiskeri og fiskepladser i Lillebælt) ist ein Berg von Informationen, Tipps und guten Ratschlägen zu finden. Die Broschüre, die von der Desti-

nation Lillebælt herausgegeben wird, erhäl t man auf dänisch, deutsch und englisch bei all den Stellen,an denen auch sonst Touristinformationen erhältlich sind; hast Du aber Dein iPad mit dabei, so kannst Du sie auch im Netz einsehen. Taste www.lillebælt.dk ein, danach auf Oplevelse/Erlebnisse klicken und anschliessend auf Fiskeri/Fischerei. Hier findet man u.a. Informationen über die Natur am Kleinen Belt, auf welche Dinge man Rücksicht nehmen sollte, wenn man davon Gebrauch macht. Du findest die Regeln und Rahmen-

Efter P-pladsen går der en sti mod højre, men man kan også fortsætte lige ud gennem porten til Tyrstrup gamle præstegård. Her går vejen langs den fredede Bullade, der er opført i 1668. Den er bygget af egebul, det vil sige ret korte, brede planker eller fjæl, som er skubbet ned i riller i lodrette stolper. Laden er samlet uden søm, så bygningen kunne skilles ad og flyttes. Denne 36 meter lange bullade er dog aldrig blevet flyttet. Nu nærmer vi os skoven »Smedeholm« med en dam med naturligt springvand (en såkaldt artesisk brønd, som der findes mange af i området). Skoven kaldes også Svanedamsskoven, fordi der for en del år siden var svaner og ænder i dammen. Vi fortsætter lige ud til Christinero. Et stykke fremme passerer vi på venstre side et stort, gammelt, knortet bøgetræ, »Wallensteins

bedingungen für das Angeln und eine nützliche Übersicht darüber, welche Fische Du angeln darfst und zu welchem Zeitpunkt. Aber die Broschüre beschreibt nicht nur die Regeln. Sie gibt Dir viele gute Ratschläge darüber, welche Geräte-Aussteuer Du bei den verschiedenen Arten

bøg«. Det påstås, at Wallensteins soldater under 30-årskrigen (1618-1648) engang holdt rast her og bandt deres heste til træet, men så gammelt er træet nu ikke. Man kalder det også for »Heines bøg«. Heine var en skovarbejder, som for mange år siden bad om nåde for netop det træ, da det var dømt til fældning. Fra Smedeholm fortsætter vi over en eng og kommer til Christianero. Med bil til Christinero Man kan også komme i bil til Christinero.

der Angelei einsetzen solltest, z.B. bei der Küstenfischerei, dem Angeln von Flussufern oder dem Motorboot (Trollingfiskeri), dem Angeln von Molen aus und im Hafen, ebenso wie zum Meeresangeln und zur Jollenfischerei. Nützliche Grafiken und eine Landkarte zeigen Dir, wo sich

Umiddelbart vest for rundkørslen med brønden drejer en vej af mod bulladen og Christinero. Bemærk cementbrønden ved huset til venstre. Det svovlrige grundvand springer mange steder i området op af jorden. Vejen fører ned til parkeringspladsen ved den gamle præstegård. Det er også muligt at parkere ved lågen ind til anlægget, men da må man køre ned til lyskurven syd for byen og køre mod vest forbi Favrvrå, hvor et skilt til højre viser mod Christinero.

Angelplätze befinden und wo Du unter gar keinen Umständen angeln darfst. Ein Abschnitt beschreibt, wo es besonders für Kinder gut ist zu angeln, man findet auch Wetterberichte und Wasserstandsmeldungen, sowie Anschriften von Jollen-und Bootsverleihern.


23 Christiansfeld

Dansk Legetøjsmuseum Oplev en verden af legetøj fra gamle dage til i dag. Vi præsenterer et væld af dukkevogne, biler, tog, dukker - så alt i alt en oplevelse for alle aldersgrupper - vi garanterer for at du kommer til at tænke med glæde tilbage på din egen barndom pludselig husker vi, hvad vi legede med som barn og de mange sjove historier vælter frem i vores sind

nok engang. 200 m2 spækket med nostalgi og et glædeligt gensyn med alt det vi havde glemt. Løbende vil der være events, så følg med på hjemmesiden. Du har mulighed for at besøge legetøjsmuseet i Lindegade 40 i Christiansfeld. Åbningstiderne er torsdag-søndag kl. 10.00-16.00. Se alt på hjemmesiden - www.dansklegetøjsmuseum. dk Tlf. 2490 9287 - bemærk der kan være skiftende åbningstider.

Dänisches Spielzeugmuseum Erlebe eine Spielzeugwelt aus alten Tagen bis heute. Wir präsentieren eine große Menge von Puppenwagen, Autos, Eisenbahnen, Puppen - alles in allem ein Erlebnis für alle Altersgruppen - wir garantieren dafür, daß Du mit Freude in Gedanken an Deine eigene Kindheit zurückdenkst - plötzlich erinnern wir uns, womit wir als Kind gespielt haben und alte lustige Geschichten fallen uns wieder ein. 200 m2 gespickt mit Nostalgie und ein

freudiges Wiedersehen mit all den Dingen, die wir zwischenzeitlich vergessen haben. Laufend werden Events angeboten, verfolge dies bitte auf unserer Homepage. Du hast die Möglichkeit das Spielzeugmuseum in Christiansfeld, Lindegade 40, zu besuchen: Öffnungszeiten von Donnerstag - Sonntag, jeweils von 10.00 16.00 Uhr. Einzelheiten auf der Homepage - www.dansklegetoesmuseum.dk Telefon 24909287 - bitte beachten, die Öffnungszeiten können auch wechseln.

Used2Kids

Hos Used2Kids finder du et stort udvalg af kvalitetsgenbrug til børn. • Legetøj • Tøj • Udstyr ... og meget andet Kig forbi til en god handel! At Used2Kids you will find a broad selection of second-hand items of good quality for kids. • Toys • Clothes • Equipment ... and so much more Worth a visit! Bei Used2Kids finden Sie eine große Auswahl an hochwertigen Secondhand-Artikeln für Kinder: • Spielsachen • Kleidung • Ausstattung ... und Vieles mehr! Schauen Sie rein!

Lindegade 39 6070 Christiansfeld facebook.com/Used2Kids

kreative t e d hjørne Kongensgade 28 6070 Christiansfeld

består af uendelig mange former for kunsthåndværk, og er bestemt et besøg værd. Kom ind og lad dig inspirere.

Vi glæder os til at se Jer på Kongensgade 28 i Christiansfeld Åbningstider: Mandag til fredag 11.00 - 17.00 Lørdag 09.30- 13.00

Januar - februar - marts - april - september - oktober - november 1. søndag i hver måned kl 10.00- 15.00

Maj - juni - juli - august - december alle søndage kl. 10.00 - 15.00


24 Christiansfeld

Christiansfeld - verdensarv i særklasse Christiansfeld har nu fået sin plads på Unescos fornemme liste over verdenskulturarv Efter mange års ihærdigt og vedholdende arbejde blev Christiansfeld i sommeren 2015 optaget på Unescos fornemme liste over verdenskulturarv. Flere forhold er gået op i en højere enhed for at nå frem til målet.

Christiansfeld er den eneste by af sin art i Danmark. Byen blev planlagt og grundlagt af Brødremenigheden som en kristen idealby med en meget enkel og stringent byplan med snorlige gader og ensartede bygninger. Byens to vigtigste gader er de

parallelle Lindegade og Nørregade, og mellem de to gader er Kirkepladsen anlagt som byens historiske centrum. Det religiøse grundlag er således gået op i en højere enhed med en unik byplanlægning og arkitektur; men Christiansfeld er ikke et

museum. Byen er et levende samfund, hvor driftige borgere lever i pagt med den historiske arv. Det er ikke mindst Kolding Kommunes fortjeneste, at optagelsen på den fornemme liste kom i hus. Kommunen satte rigelige ressourcer af til for eksempel at skrive

Christiansfeld - Welterbe der Sonderklasse Christiansfeld hat nun seinen Platz auf der vornehmen Liste über die Weltkulturerbestätten bekommen. Nach vielen Jahren beharrlicher und beständiger Arbeit wurde Christiansfeld im Sommer 2015 in die vornehme UNESCO-Liste der Weltkulturerbestätten aufgenommen. Mehrere Faktoren gingen schließlich in eine höhere Einheit auf, um dieses Ziel zu erreichen. Christiansfeld ist die einzige Stadt

ihrer Art in Dänemark. Die Stadt wurde von der Brüdergemeine als christliche Idealstadt geplant und errichtet, nach einem sehr einfachen und schlüssigen Stadtplan, mit schnurgeraden Straßen und gleichartigen Gebäuden. Die beiden wichtigsten Straßen der Stadt sind die parallel verlaufende Lindegade und Nørregade, zwischen diesen beiden Straßen

ist als das historische Zentrum, der Kirchplatz, angelegt worden. Die religiöse Grundlage ist somit zusammen mit der einzigartigen Stadtplanung und Architektur in eine höhere Einheit aufgegangen; aber Christiansfeld ist kein Museum. Die Stadt ist ein lebhaftes Gemeinwesen, in dem geschäftstüchtige Bürger in einem Pakt

mit dem historischen Erbe leben. Es ist nicht zuletzt das Verdienst der Kolding Kommune, daß die Aufnahme in die vornehme Liste erfolgte. Die Kommune setzte erhebliche Ressourcen dafür ein, z. B. um ein umfangreiches und detailliertes Ansuchen in Form von zwei Büchern zu schreiben, die man auch in der Stadt kaufen kann.

Christiansfeld - Outstanding world heritage Christiansfeld now has a place on the prestigious UNESCO list of world heritage. After years of hard and strenuously work, the beautiful city of Christiansfeld made it on to the list in the summer of 2015. This goal was achieved by various circumstances coming together. The city is exceptional, as it is the only of its kind in Denmark.

The city was planned and founded as the ideal image of a Christian town, with a simple and stern structure of uniform buildings built on meticulously straight streets. The two main streets in the city are the parallel streets of Lindegade and Nørregade, where the church square, Kirkepladsen,

is placed in between as the historic centre. The religious foundation combined with the distinctive urban planning and architecture comes together in a unique unity in Christiansfeld. However, the city is not a museum, but a lively community where the resourceful

citizens live their daily lives is harmony with the historic heritage. The municipality of Kolding played a big part in the placement on the UNESCO list of world heritage. The municipality has put many resources in to the project and has among other initiatives

en omfattende og detaljeret ansøgning i form af to fornemme bøger, som kan købes i byen. I Christiansfeld Centret i Nørregade 14 kan man få masser af informationer om hele processen op til godkendelsen og til byens religiøse, byplanmæssige og arkitektoniske grundlag. På Centret kan man også give gode råd om, hvordan man i forskellige grad kan dykke ned i byens særlige historie.

Im Christiansfeld Center, in der Nørregade 14, kann man eine Menge von Informationen erhalten, über den gesamten Prozeß bis hin zur Anerkennung und über die religiösen, stadtplanmäßigen und architektonischen Grundlagen der Stadt. Das Center berät auch gern darüber, wie man sich auf die unterschiedlichste Art und Weise mit der besonderen Geschichte der Stadt vertraut machen kann.

provided a detailed and comprehensive application in form of two excellent books describing the city. The books can also be purchased in Christiansfeld. In the Christiansfeld Center in Nørregade 14 you can get more information on the entire UNESCO process. They also offer great advice on how to immerse in to the various parts of the unique history of Christiansfeld.


25 Christiansfeld

Turister er velkomne på Christiansfeld Bibliotek Christiansfeld Bibliotek er åbent for turister hele året rundt. Byens gæster kan frit benytte bibliotekets computere og gå på internettet, læse nyheder i danske og internationale aviser, lege i de indendørs og udendørs legeområder og benytte sig af den frie Wi-Fi. Som turist er det også muligt at låne magasiner, bøger, film og

spil - ved fremvisning af legitimation. Det er gratis at benytte bibliotekets faciliteter, men for at komme ind (uden for bemandet åbningstid) skal der bruges et sundhedskort eller et turistkort. VisitChristiansfeld udleverer turistkort mod et depositum på 100 kr. Biblioteket deler bygning med Christiansfeld Skole og har til huse på Gl. Kongevej 3.

Christiansfeld Bibliotek . Gl. Kongevej 3 . 6070 Christiansfeld Åbningstider: Alle dage kl. 7-22 Personale til stede: Mandag kl. 14.00-17.00 og torsdag kl. 10.00-12.00 og 14.00-17.00 www.koldingbib.dk/christiansfeldbib

Touristen sind in der Bibliothek Christiansfeld herzlich willkommen Die Bibliothek Christiansfeld ist für Touristen das ganze Jahr über geöffnet. Die Gäste der Stadt können mit den Computern der Bibliothek kostenlos ins Internet gehen, Nachrichten in den dänischen und internationalen Zeitungen lesen, sich im Innenund Außenspielbereich vergnügen und das kostenlose W-LAN benutzen. Gegen Vorlage Ihres Ausweises können Sie sich auch als Tourist Magazine, Bücher, Filme und

Spiele ausleihen. Die Einrichtungen der Bibliothek stehen Touristen kostenlos zur Verfügung, um aber (außerhalb der personell besetzten Öffnungszeiten) Zutritt zu bekommen, brauchen Sie Ihre Krankenversicherungskarte oder eine Touristenkarte. Gegen eine Hinterlegung in Höhe von DKK 100 bekommen Sie von VisitChristiansfeld eine Touristenkarte. Die Bibliothek ist im selben Gebäude wie die Schule von Christiansfeld in den Räumen Gl. Kongevej 3 untergebracht.

Byens spilleste

d • Elite spilleh

• • • • •

Tips og Lotto • Vare- og Landbrugs lotteri Morgenbrød, rugbrød og franskbrød fra Lagkagehuset) Stort udvalg i fast-food • Hjemmelavede sandwich Posthus Autoværksted • Vaske hal • Flaskegas

ÅBNINGSTIDER: Mandag - fredag kl. 06.00 - 21.00 Lørdag - søndag kl. 07.00 - 21.00

AutoMester OK Benzin

v/Erling Sønnichsen Haderslevvej 22, Chr.feld Tlf. 7456 1822

Christiansfeld Bibliotek . Gl. Kongevej 3 . 6070 Christiansfeld Öffnungszeiten: Täglich 7-22 Uhr Personell besetzt: Montag 14.00-17.00 Uhr und Donnerstag 10.00-12.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr www.koldingbib.dk/christiansfeldbib

Christiansfeld Rotary Klub blev stiftet i 1974

Klubben har ca. 40 medlemmer. Klubben holder møde hver torsdag kl. 18.00 på Den Gamle Grænsekro, Koldingvej 51, 6070 Christiansfeld Yderligere oplysninger på telefon 5268 3307

· Blomsterbutik med alt i årstidens afskårne blomster · Ideer til Vand I Haven / Haveplanter · Gaveafdeling Blomster Gården med alt til hus og have v/ John Clausen Hjerndrupvej 10 Hjerndrupvej Christiansfeld

10 · 6070 Christiansfeld · Tlf.: 7456 1511 www.blomstergaarden-christiansfeld.dk Tlf. 74 56 15 11

al


26 Christiansfeld - Vinfestival og Felderløb

Felderløbet 2016

Torsdag den 4. august kl. 18.15 afholder Christiansfeld Løbeklub sit årlige motionsløb »Felderløbet«

Startsted Kongensgade 7 med velkomst kl. 18.15 lige efter Vinfestivalens åbning. Ruter på 5 km, 10,7 km og ½ maraton i smukt afvekslende terræn gennem by, land og skov. Børne-

løb på 2,7 km. Medaljer til alle børn. Præmier til hurtigste løbere på ruterne, største tilmeldte hold og på udtrukne startnumre. Honningkage, frugt og vand til alle som gennemfører løbet.

Væskedepoter på alle ruter. Der løbes med chip. Tilmelding på www.run2u.dk Eftertilmelding på dagen er mulig mod gebyr. Yderligere oplysninger fås formanden for Løbeklubben på 20115745. Christiansfeld Løbeklub holder for 6 år i træk sit populære motionsløb »Felderløbet«. Løbet har tiltrukket løbere fra hele landet

som sætter pris på de smukke og varierede ruter gennem byen, småvejene omkring Christiansfeld og skoven ved Christinero. At løbet ligger i forbindelse med åbningen af Vinfestivalen gør det

ikke mindre atraktivt både for deltagerne og for tilskuerne. Efter løbeturen bydes der på traditionelt vand og frugt, men Felderløbet byder desuden også på en af de berømte honningkager.

Danmarks hyggeligste vinfestival for niende gang i Christiansfeld Vinfestivalen i Christiansfeld har bidt sig fast hos både de lokale og turisterne. Vinnomaderne fra Sydtyskland vender igen i år tilbage Sydtyske vinbønder pakker igen i år deres salgsboder sammen på en trailer og kører flere hundrede kilometer ad de tyske motorveje for at komme til vinfestival i Christiansfeld, hvor de fra den 4. til den 6. august stiller boderne op på Prætoriustorvet. Den unikke, smukke og historiske bykerne, som i år kan føje sin plads på Unescos liste for

verdenskulturarv til sine attraktioner, omdannes dermed for niende gang til et vaskeægte vinmarked, hvor der bydes på noget for enhver smag, hvad enten man er vinnørd eller bare vil have en hyggestund ved de lange borde. Der bliver mulighed for at smage andet end de tyske vine, idet flere andre importører og danske producenter kommer igen, så der bliver et stort udvalg vine fra det

meste af vinverdenen. På Brødremenighedens Hotel afvikles en række arrangementer. Der er en helt speciel stemning på det smukke Prætoriustorv under festivalen. De lange borde er tæt besat af feststemte mennesker, som er en fin blanding af turister og lokale. På pladsen er der musikalsk underholdning.

Das gemütlichste Weinfest in Dänemark jetzt zum neunten Mal Das Weinfest hat sich sowohl bei den Einheimischen als auch bei den Touristen festgebissen. Die »Weinnomaden« aus Süddeutschland kehren in diesem Jahr wiederum zurück.

The cozy wine festival in Christiansfeld is celebrated for the 9th time The wine festival in Christiansfeld has become a tradition for locals and tourists alike, and the south German wine specialist will return again this year. Winegrowers from South Germany will once again pack up their stalls and drive hundreds of miles in direction of Christiansfeld to the wine festival, which will take place in Prætorius Square from the 4th to 6th of August 2016. The unique, beautiful and historic city centre, who now proudly figures on the Unesco list of wor-

ld heritage, will then for the 9th time become a wonderland for wine enthusiasts. There will be something for everyone to enjoy, from wine connoisseurs to gusts who just want to enjoy some lovely wine and breathe in the atmosphere. Besides from the wines from Germany, there will be a great selection of Danish wines as well

as other wines from around the world. Several events will take place in the Moravian Brethren Hotel. There is a special ambience and atmosphere at Prætorius Square during the festival. The long tables are filled with amused gusts, a fine blend of locals and tourists, enjoying the love musical entertainment.

Süddeutsche Weinbauern packen auch in diesem Jahr erneut ihre Verkaufsstände auf den Hänger und fahren viele Hunderte von Kilometern auf den deutschen Autobahnen, um zum Weinfest in Christiansfeld zu kommen, wo sie vom 4. bis zum 6. August ihre Buden auf dem Praetorius Torv aufstellen. Der einzigartige, schmucke und historische Stadtkern, der im letzten Jahr seinen Namen auf die Weltkulturerbeliste der UNESCO als eine weitere Attraktion setzen konnte, wird nunmehr zum neunten Mal zu einem waschechten Weinmarkt umgestaltet, wo für jeden Geschmack etwas geboten wird, egal was man ist, Weingeniesser - oder sich nur

eine gemütliche Stunde an den langen Tische gönnen möchte. Doch gibt es auch die Möglichkeit, andere Dinge als nur deutsche Weine zu probieren, denn weitere andere Importeure und dänische Produzenten kommen erneut. So wird es also eine grosse Auswahl aus der Welt des Weines geben. Im Hotel der Brüdergemeine werden eine Reihe von Veranstaltungen abgehalten. Während des Festivals herrscht jedesmal eine ganz spezielle Stimmung auf dem Praetorius Torv; die langen Tische sind dicht besetzt von festlich gestimmten Menschen, eine bunte Mischung von Touristen und Einheimischen. Auf dem Platz wird für musikalische Unterhaltung gesorgt.


27 Visit Kolding & Christiansfeld Centret

Visit Kolding & Christiansfeld Centret Vi glæder os til at se dig Hos Visit Kolding og Christiansfeld Centret er der masser af inspiration og gode råd. Her finder I brochurer, souvenirs og lokale specialiteter. I Christiansfeld Centret er der udstillinger om verdensarven og der er mulighed for at komme med på en af de offentlige rundvisninger. Vi hjælper med inspiration til oplevelser i hele Kolding Kommune.

INFORMATION Visit Kolding Akseltorv 8 DK - 6000 Kolding Tel. +45 7633 2100 visitkolding.dk Christiansfeld Centret Nørregade 14 DK - 6070 Christiansfeld Tel. +45 7979 1773 christiansfeldcentret.dk

We look forward to seeing you At Visit Kolding and the Christiansfeld Center we have a lot of inspiration and good advice. Here you can find brochures, souvenirs and local specialties. In the Christiansfeld Center there are exhibitions on world heritage and opportunity to go on a public tour around the site. We help with inspiration for experiences in the entire Kolding Municipality.

Wir Freuen uns auf Ihren Besuch Bei Visit Kolding und Christiansfeld Centret gibt es viel Inspiration und viele gute Tipps. Hier können Sie Broschüren, Souvenirs und lokale Spezialitäten finden, und der Ausstellung UNESCO Welterbe besuchen. Sie haben auch die Möglichkeit an einer öffentlichen Führung teilzunehmen. Wir helfen mit Ideen für Erlebnisse in der gesamten Gemeinde.


28 Affaldssortering / Abfallsortierung

Orientering til sommerhusgæster · Information für Ferienhausgäste:

Sortering af affald · Abfallsortierung Restaffald Restmüll

Papir Papier

Flasker/glas Flaschen/Glas

Dåser/Metal Dosen/Metall

Afhentning af restaffald sker i ugerne 2, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18-37, 39, 42, 43, 47 og 51. Restaffald afhentes altid mandag, i ugerne 13 og 20 dog tirsdag.

havn/Hafen

Restmüllabfuhr erfolgt in den KW 2, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18-37, 39, 42, 43, 47 und 51 jeweils Montags, in den KW 13 und 20 Dienstags.

Brug for eksempel genbrugspladsen til...

Das Recyclingzentrum ist u.a. für...

■ Genbrugsmaterialer: Drik-

■ Wertstoffe: Getränkedosen,

kedåser, plastdunke og plastflasker, pap, beton og brokker, gipsplader, haveaffald, jern og metal, jord, plastfolie, plasthavemøbler, PVC-byggeaffald, tøj, vinduer og vinduesglas

■ Brændbart affald ■ Lossepladsaffald/deponi ■ Affald til specialbehandling: Hårde hvidevarer, elektronikskrot, lavenergipærer ■ Farligt affald: Olie- og kemikalieaffald, batterier og akkumulatorer

Genbrugspladsen i Christiansfeld: Arlavej 7 1. marts - 31. oktober Mandag-tirsdag:

lukket

Pappe, Kunststoff-Flaschen, -Behälter, -Folien, -Gartenmöbel etc., Kleidung, Bauabfälle (Beton, Schutt, Aushub, Gipsplatten, Fenster, Glas, PVC etc.), Eisen und Metall, Gartenabfälle

■ Brennbare Abfälle ■ Deponie-Abfälle ■ Elektroschrott: Hausgeräte, Elektronik, Stromsparlampen etc. ■ Gefahrstoffe: Öle, Chemikalien, Batterien, Akkus etc.

Recyclingzentrum Christiansfeld: Arlavej 7

1. november - 28. februar

1. März - 31. Oktober

1. November - 28. Februar

Mandag-tirsdag:

Montag-Dienstag: geschlossen

Montag-Dienstag: geschlossen

lukket

Onsdag, torsdag, fredag: kl. 13.00-18.00

Onsdag, torsdag, fredag: kl. 13.00-17.00

Mittwoch, Donnerstag, Freitag: 13.00-18.00 Uhr Mittwoch, Donnerstag, Freitag: 13.00-17.00 Uhr

Lørdag-søndag:

Lørdag-søndag:

Samstag-Sonntag: 11.00-18.00 Uhr

kl. 11.00-18.00

kl. 11.00-17.00

Samstag-Sonntag: 11.00-17.00 Uhr

www.kolding.dk LOGO2UN_Lille_POSrød


29 Besøg Kolding City

Download vores APP – og se hvad der sker hvor og hvornår

SHOPPING


30 Kolding

Legeparken i Kolding Midt i byens hjerte, tæt på Slotssøen og Koldinghus, ligger Legeparken. Mere end 100.000 mennesker besøger årligt Legeparken for at nyde legefaciliteterne og den skønne park. Et oplagt udflugtsmål for hele familien - og så er det gratis. I Legeparken kan du klatre, gynge, rutsje, lege i sandkasse og meget, meget mere. Du kan også køre om kap i moon-cars, spille minigolf, sejle en tur i robåd eller vandcykel og stå på skøjter, når søen er frosset til om vinteren. I Legeparken er der opsat borde og bænke, hvor man kan nyde sin medbragte mad. Er vejret dårligt, kan man søge indenfor i et af de tre aktivitets-/madpakkehuse. Her er der er plads til maksimalt

49 personer i hvert hus. Det er også muligt at grille medbragt mad i Legeparken. Parken har fire store gasgrill, som er så store, at der kan grilles til cirka 40 personer. Det er gratis at bruge grillen, som tændes, hvis der er ønsker om det. Kontakt personalet, hvis du gerne vil bruge en grill. Har man ikke fået en ispind med til børnene i sommervarmen, er det muligt at købe is, mad og drikke i Legeparkens kiosk.

Åbningstider: • Januar, februar og marts: Klokken 10-16 alle ugens dage • April og maj: Klokken 10-18 alle ugens dage • Juni, juli og august: Klokken 10-20 alle ugens dage • September og oktober: Klokken 10-18 alle ugens dage • November og december: Klokken 10-16 alle ugens dage Parken kan også benyttes uden for åbningstiden. Når parken er lukket, er der dog ikke adgang til madpakkehuse, toiletter, grill, minigolf samt mooncarbanen. Se mere: www.kolding.dk/borger/fritid-og-idraet/kultur-fritid/ legeparken

»Legeparken« Kolding Mitten im Herzen der Stadt, nahe am Schloßsee und dem Koldinghus, liegt der Spielpark. Mehr als 100.00 Menschen besuchen jährlich diesen Spielpark, um seine Spieleinrichtungen zu nutzen und den schönen Park zu genießen. Ein gut geeignetes Ziel für einen Familienausflug - und dies außerdem gratis. Im Spielpark kann man klettern, schaukeln, rutschen, im Sandkasten spielen und vieles andere mehr. Du kannst auch in Mooncars um die Wette fahren, Minigolf spielen, eine Tour mit einem Ruderboot oder Wasserfahrrad machen und im Winter, wenn der See zugefroren ist, auch Schlittschuh laufen. Im Spielpark wurden Tische und Bänke aufgestellt, hier kann man sein mitgebrachtes Essen genießen. Sollte schlechtes Wetter sein, so findet man einen trockenen Platz in einem der drei Aktivitäts-/Pausenbrothäuser. In jedem Haus gibt es Platz für

49 Personen. Es ist im Spielpark auch möglich, seine mitgebrachten Speisen zu grillen. Der Park verfügt über vier große Gasgrillanlagen, die so groß sind, daß für ca. 40 Personen gegrillt werden kann. Die Benutzung der Grills ist kostenlos, sie werden auf entsprechenden Wunsch hin gezündet. Wende dich an das Personal, wenn du gern einen Grill benutzen möchtest. Hat man nicht selbst das Eis für die Kinder in der Sommerwärme mitgebracht, so gibt es die Möglichkeit, Eis, Ess-und Trinkwaren am Kiosk des Spielparks zu kaufen.

Öffnungszeiten: * Januar, Februar und März: alle Wochentage von 10 - 16 Uhr * April und Mai: alle Wochentage von 10 - 18 Uhr * Juni, Juli und August: alle Wochentage von 10 - 20 Uhr * September und Oktober: alle Wochentage von 10 - 18 Uhr * November und Dezember: alle Wochentage von 10 - 16 Uhr Der Park kann auch außerhalb der Öffnungszeiten begangen werden. Wenn der Park geschlossen ist, besteht kein Zugang zu den Pausenbrothäusern, den Toiletten, den Grills, der Minigolfanlage und der Mooncarbahn. Sie mehr unter: www.kolding.dk/borger/fritid-og-idraet/kulturfritid/legeparken


31 Kolding

Tyrstrup Kirke

Årets koncerter i Tyrstrup Kirke

www.tyrstrupkirke.dk info@tyrstrupkirke.dk facebook.com/tyrstrupkirke tlf. 74 56 23 16

27. april kl. 19.30: koncert med Sdr. Bjert koret Vivaldis »Gloria« med strygeensemble og blæsere.

Pilgrimsvandringer

Gennem pilgrimsvandringer får vi kroppen i bevægelse og troen ud i benene. 22. april (Bededag) kl. 9.00. Starter med gudstjeneste i Tyrstrup Kirke.

Foredrag om bevægelse

8. november kl. 19.00 - Om Kierkegaard og bevægelse. På Brødremenighedens Hotel v/ Helle Møller Jensen

Udflugter der bevæger På udflugterne besøges kunst-installationer, kunstmuseer og kirker. Vi ser på kunst der bevæger. 21. maj kl. 9.00-18.00 til Nolde Museet og Husum danske Kirke.

1. maj kl. 19.00: Shakespeare Foredrag med sang og optræden

Særlige gudstjenester i løbet af året 17. april kl. 14.00: Tværkulturel gudstjeneste. Lad dig bevæge af den kulturelle mangfoldighed. 26. juni kl. 10.30: Midsommergudstjeneste på Prætoriutorvet. Fællesgudstjeneste med menigheden i Hjerndrup og Brødremenigheden. 18. september kl. 16.00: Gøglergudstjeneste v/»De splitter gale« fra Århus.

DO YOU FEEL THE NEED FOR SPEED? Visit our indoor karting centre in Fredericia and enjoy a kart race Sessions available from 10 Euroes p.p. OPENING HOURS Monday – Saturday Sunday

11 – 20 11 – 20

ADDRESS Nordre Ringvej 9 · 7000 Fredericia www.racesyd.dk Phone: +45 75 50 20 60

Waiting time may occur during school holidays. We do not receive payment by VISACARD, American Express, Mastercard or other creditcards.

3. september kl. 10.00 til Fredericia til Christianskirken og Bibelland i Børkop.

SlotssøBadet...en oplevelse for hele

familien i Danmarks tropiske badeland lige i hjertet af Kolding. Vi kan byde på et stort udvalg af aktiviteter for både store og små. Bestig isbjerget, dyst med vennerne på OL-banen, tag en tur i rutschebanen eller boblebadet. www.ssbad.dk | tlf. 7550 0150.

Race Syd Nordre Ringvej 9 7000 Fredericia booking@racesyd.dk www.racesyd.dk

KongeåBadet...i Vamdrup står nu klar til at byde dig indenfor i en ny og mere moderne svømmehal efter en stor renovering. Du kan købe billet til KongeåBadet i SlotssøBadet, kiosken eller Sport og Fitness i Arena Syd. Vi byder velkommen til nye tider i Vamdrup! www.ssbad.dk | tlf. 7550 0150.

Find us on

facebook

Dronning Dorotheas Badstue...

er en del af SlotssøBadet og ligger under samme tag. Du kan derfor nyde wellness i Badstuen, mens børnene er aktive i SlotssøBadet. Vi kan tilbyde en række forskellige faciliteter og et stort udvalg af behandlinger. www.koldingkur.dk | tlf. 7550 0150.


32 Hejlsminde Nor

Hejlsminde natursti Rundt om Noret

skerleje til et yndet udflugtsmål. Mens de to grænsesten fortæller historien om den gang Noret var gennemskåret af den dansk-tyske grænse efter tabet af SlesvigHolsten i 1864.

Velkommen til Hejlsminde Nor et fantastisk naturområde med et rigt fugle- og planteliv. Oplev havørnen og rørhøgen svæve i luften eller nyd de blomstrende orkideer i forsommeren, når du bevæger dig ad træbroen gennem rørskoven. Ruten giver mange natur- og kulturhistoriske oplevelser og går også igennem Hejlsminde by, der ligger smukt mellem Noret og Lillebælt. Byens badehotel og sporene efter Sydbanen vidner om, at byen allerede tidligt udviklede sig fra fi-

Hejlsminde by 1,5 km retur P nr. 1

Der Naturpfad Hejlsminde Rund um das Nor Willkommen am Hejlsminde Nor, diesem phantastischen Naturgebiet mit einer reichen Vogel- und Pflanzenwelt. Erlebe den Seeadler und die Rohrweihe wie sie durch die Luft schweben oder betrachte im Vorsommer die blühenden Orchideen bei deinem Rundgang auf dem Plankenweg durch den Schilfgürtel. Die Route bietet viele natur- und kulturhistorische Ausblicke und führt auch durch die Stadt Hejlsminde, die so schmuck zwischen dem Nor und dem Kleinen Belt liegt. Das Badehotel der Stadt und die verbliebenen Reste der Südbahn erinnern daran, dass die Stadt sich bereits früh von einem Fischerdorf zu einem beliebten Ausflugsort entwickelt hat. Aber

Ruten Ruten er 12 km lang, ligger i varieret terræn og er en blanding af trampesti, etableret sti og asfaltvej. På »gode ben« kan turen tages til fods. Det er også muligt at cykle, men på en ca. 1,3 km strækning fra Åkærvej til Skovhusevej er det nemmest at trække cyklen. På ruten føres du igennem en varieret natur med mange fine udsigter over Noret og morænelandskabet. Rækker tiden eller benene ikke til 12 km kan ruten tages i små etaper. Ruten er anlagt i samarbejde med de lokale lodsejere og går over både privat og offentlig jord. Hunde i snor er velkomne på hele ruten.

die beiden Grenzsteine erzählen auch die Geschichte, als die deutsch/dänische Grenze nach dem verlorenen Schleswig-Holstein-Krieg im Jahre 1864 durch das Nor verlief. Die Route Die Route ist 12 km lang, führt durch abwechslungsreiches Gelände und besteht aus einer Mischung von Trampelpfaden, festen Wegen und asphaltierten Abschnitten. Bei entsprechender Kondition kann die Strecke gut zu Fuß bewältigt werden. Auch das Radfahren ist möglich, auf einer Strecke von ca. 1,3 km von Aakaervej nach Skovhusevej ist es allerdings besser, das Rad zu schieben. Die Route führt durch eine abwechslungsreiche Natur

mit vielen schönen Aussichten über das Nor und die Moränenlandschaft. Reichen die Zeit oder die Kräfte für die 12 km nicht mehr, kann man sich die Tour auch in kleinere Teilstrecken einteilen. Die Route wurde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Grundeigentümern angelegt und führt sowohl über privates als auch öffentliches Gelände. An der Leine geführte Hunde sind auf der gesamten Strecke willkommen. Hejlsminde Stadt - zurück zu P Nr. 1, Strecke: 1,5 km Vom Hafen von Hejlsminde aus kann man in beide Richtungen eine kleine Stadtwanderung vornehmen. Picknickmöglichkeiten unterwegs am Strand oder dem Sonnenuntergangsplatz. Plankenweg - zurück zu P Nr. 2, Strecke: 2 km Eine spannende Tour auf dem

Plankenweg durch den sumpfigen Schilfgürtel, hier kommst du wirklich ganz dicht an die Natur heran, und im Sommer auch an die grasenden Rinder. Picknickmöglichkeiten an den unterwegs aufgestellten Tischen und Bänken.

Fra havnen i Hejlsminde kan du tage en lille byvandring ved at benytte ruten i begge retninger. Der er mulighed for picnic ved stranden eller solnedgangspladsen. Gangbroen 2 km retur P nr. 2 En spændende tur gennem rørsumpen på en gangbro, hvor du kommer helt tæt på naturen og om sommeren de græssende kvæg. Der er mulighed for picnic ved de opstillede borde og bænke. Banedæmningen og den gamle kirkesti 6 km retur P nr. 1 el. 3 Strækningen følger den gamle banesti og kirkestien mellem Hejls Kirke og Hejlsminde Badehotel. Der er mulighed for picnic ved de opstillede borde og bænke.

Der Bahndamm und der alte Kirchenweg - zurück zu P Nr. 1 oder Nr. 3, Strecke: 6 km Die Streckenführung folgt dem alten Gleis-und Kirchenweg zwischen der Hejls Kirche und dem Hejlsminde Badehotel. Picknickmöglichkeiten unterwegs an den aufgestellten Tischen und Bänken


33 Hejls / Hejlsminde

Hejlsminde: natur-, strand- og vandsportparadis Kysten omkring Hejlsminde er utrolig smuk og unik, med grønne skove helt ned til hvide strande og krystalklart vand - hvor man mange steder kan bunde helt op til 250 meter ud. Den lille lystbådehavn tager imod sejlende gæster i sommer halvåret og udflugtsskibe besøger havnen på forskellige datoer. Havnebyen rummer også forskellige spisesteder. Hejlsminde er værtsby for mange forskellige begivenheder, sport events, markeder, musikevents og kulturelle oplevelser. Du kan se hvornår de diverse events og andet afholdes på: www.hejlsminde-guide.dk I 2014 åbnede den 17 gange tidligere verdensmester i windsurfing Britt Dunkerbeck et Windsurfing og SUP (stand up paddle) Center i Hejlsminde og underviser personligt i mange af de udbudte kurser som afholdes. I sommer månederne tilbydes der også andre spændene aktiviteter både i vand og på land.

I 2016 har Hejlsminde et nyt event på programmet: Windsurfing Langdistance Race og SUP Regatta. Datoerne er 20 - 22.5.16. »Denne type af regatta er utrolig populær, fordi professionelle og amatører starter sammen og sejler mod hinanden. Det er en kæmpe oplevelse - både for dem som deltager og for tilskuerne!« forklarer Britt Dunkerbeck, som er en af arrangørerne. Langdistance banen er fra Hejlsminde til Fyn og retur. En af deltagerne er Britts bror Bjørn som er 41 gange verdensmester i windsurfing. »Vi valgte at inkludere en SUP regatta fordi denne sport virkelig er blevet meget populær og Hejlsminde er som skabt for denne sport.« Opdateringer, tilmeldinger og alt andet omkring denne regatta og alle andre vandsport tilbud i Hejlsminde kan man finde på Dunkerbeck Centerets hjemmeside: www.dunkerbeck-windsurfing.com Se mere på side 34

Gardiner, markiser og solafskærmning hjemmet

sommerhuset

Gardinbussen kommer hjem til dig med GRATIS opmåling og et uforpligtende tilbud.

Også aften og weekend.

firmaet


34 Vejstrup / Sjølund / Hejlsminde

Hejlsminde: nature-, beach- and water sports-paradise The coastline by Hejlsminde is spectacular, with green forests that reach all the way down to white sand beaches and crystal clear water - that is only waist deep about 250 meters out in most places. The small yacht harbor accommodate sailing guests from April through October and excursion ships visits on different dates. The harbor-town has various ea-

ting places. Hejlsminde is also the host city to many different events: sports events, markets, music events and cultural experiences. You can find dates and other information on all events in the area on: www.hejlsminde-guide. dk In 2014 Britt Dunkerbeck opened a Windsurfing and SUP (stand up paddle) Center in Hejlsminde. Britt has 17 world champion tit-

les in windsurfing and teaches many of the courses herself. In the summer months there are more activities on the program both on land and in the water. In 2016 Hejlsminde has a new event on the program: Windsurfing Long Distance Race and SUP Regatta. The dates are 20 - 22 of May. »This type of regatta is incredibly popular because professional and amateur starts in the same field

and sail against each other. It is a great experience - both for competitors and spectators!« explains Britt Dunkerbeck, who is one of the organizers behind the event. The windsurfing competition is a long distance race, that goes from Hejlsminde to Fyn and return. One of the competitors is Britt’s brother Bjørn whom is 41 times

world champion in windsurfing. »We chose to include the SUP regatta because this sport really has become verry popular and Hejlsminde is the perfect place for this sport«. Updates, registration and all other information on this regatta and all other water sports in Hejlsminde can be found on Dunkerbeck Center’s website: www. dunkerbeck-windsurfing.com

Hejlsminde: Natur-, Strand-, und Wasser Sport Paradis • Dagligvarer /  Lebensmittel • Frugt & Grønt /  Frucht & Gemüse • Apotek / Apotheke • Vin & Øl / Wein & Bier • Pejsebrænde / Kaminholz • Online Tips & Lotto • Legetøj / Spielsachen

• Friskbagt brød - Hele dagen Frisch gebackenes Brot - den ganzen Tag über.

TANK BENZIN/DIESEL HER TANKEN SIE BENZIN/DIESEL HIER

Die Küste rundum Hejlsminde ist unglaublich schön und einzigartig, mit grünen Wäldern bis hin zu den weißen Stränden und kristallklarem Wasser - wo man an viele Orte bis 250 Metern raus stehen kann. Im Sommerhalbjahr empfängt der kleine Yachthafen auch Segelnde Gäste und Ausflugsschiffe legen an. In der Hafenstadt Hejlsminde finden Sie auch Restaurants und Cafés. Hejlsminde ist Gastgeberstadt für viele Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Märkte, Musikveranstaltungen und Kulturerlebnisse. Sie können Informationen über die Veranstaltungen und spannenden Sommer Aktivitäten auf Land und Wasser auf folgende Webseite finden: www.hejlsminde-guide.dk In 2014 öffnete Britt Dunkerbeck, die frühere 17 malige Weltmeisterin im Windsurfen, einen Windsurf und SUP (Stand Up Paddle) Center in Hejlsminde und viele der angebotene Kurse unterrichtet sie Persönlich.

In 2016 findet eine neue Veranstaltung auf dem Programm in Hejlsminde statt: Ein Windsurf Langstreckenrennen und SUP Regatta. Die Daten sind 20 - 22/05/16. »Diese Art von Regatta ist unglaublich beliebt, auch weil Profis- und Amateuren gemeinsam starten und gegen einander segeln. Es ist ein großartiges Erlebnis - sowohl für die Teilnehmern wie für die Zuschauern« erklärt Britt Dunkerbeck, die auch mit Organisator ist. Die strecke geht von Hejlsminde nach Fünen und zurück, und einer der Teilnehmer ist Britt’s Bruder Bjorn, der 41 Mal Weltmeister im Windsurfen. »Wir haben eine SUP Regatta inkludiert, weil der Sport auch sehr populär geworden ist und Hejlsminde wie geschaffen ist für diesen Sport.« Updates, Einschreibungen und alles, was rund um diese Regatta und allen anderen Wassersportangebote in Hejlsminde sind, finden Sie auf Dunkerbeck Centers Webseite: www.dunkerbeckwindsurfing.com


35 Tyrstrup Brød / Honningkagehuset

- ska’ det være friskbagt brød...

· Morgenbrød · Honningkager · Fastfood · Sønderjysk rugbrød · Lækre gave-idéer · og meget mere...

H

onningkagehuset – med sine 46 år byens ældste bageri – som har været i familiens eje i to generationer. Et gammeldags bageri som laver tingene på den gammeldags måde – hvilket vil sige opskrifter helt fra bunden af. Et godt team af medarbejdere – hvor flere har været i mere end 20 år – og en flok unge piger og drenge som hjælper både i bageri og butik. Tyrstrup er bydelen der omkranser Christiansfeld. Bageriet ligger i den sydlige ende af Tyrstrup – deraf navnet TYRSTRUP BRØD – kendetegnet på det gode brød.

ÆGTE CHRISTIANSFELDER

Kvalitet

Åbningstider:

Mandag: Lukket Tirs-Fredag: 06 - 17 Lør-Søndag: 06 - 16

I den sydlige del af byen

v. Tove & Torben Jørgensen Haderslevvej 21 · Tlf. 7456 1135 www.honningkagehuset.dk


36 Tyrstrup Brød / Honningkagehuset

Ægte Christiansfelder honningkager Honningkager – bagt i huset gennem mere end 40 år. Kom ind og se vort udvalg i ”Ægte Christiansfelder Honningkager” og vælg mellem flere slags – både med og uden fyld. Til jubilæum – til fødselsdag - eller blot som værtindegave kan du få lavet en gaveæske med Honningkager efter eget ønske. Honningkagemænd og flot dekorerede Honninghjerter er også meget populære.

ÆGTE CHRISTIANSFELDER

Kvalitet

v. Tove & Torben Jørgensen Haderslevvej 21 · Tlf. 7456 1135

www.honningkagehuset.dk


37 Tyrstrup Brød / Honningkagehuset

Lækker Lækker fastfood fastfood Lad Lados osgøre gøredin dinfrokost frokosttiltiletetfestmåltid. festmåltid. Har Hardu duglemt glemtmadpakken madpakkeneller ellerbare barelyst lysttiltilnoget nogetlækkert lækkerti hveri hverdagen, dagen,kan kanvivitilbyde tilbydeflere flereforskellige forskelligeslags slagsfriskbagt friskbagtbrød brødmed med pålæg pålægog oggrønt. grønt. TilTilreceptioner, receptioner,tiltildin dinfødselsdag fødselsdag- -eller ellervilvildu dublot blotbyde bydeetetpar pargægæster, ster,såsåererpålægstærter pålægstærtermed medforskelligt forskelligtfyld fyldaltid altidetetpopulært populærtvalg. valg. ViVisætter sætterkvaliteten kvaliteteni højsæde i højsædepå på vore voreFastfood Fastfoodprodukter, produkter,og og tilbereder tilberederkun kundet detviviselv selvvilvil spise. spise.

ÆGTE ÆGTE CHRISTIANSFELDER CHRISTIANSFELDER

Kvalitet Kvalitet

v.v.Tove Tove&&Torben TorbenJørgensen Jørgensen Haderslevvej Haderslevvej21 21· ·Tlf. Tlf.7456 74561135 1135

I Iden densydlige sydligedel delaf afbyen byen


38 Tyrstrup Brød / Honningkagehuset

Vi slår ikke større brød op end vi kan bage Men – vi slår mange brød op – og mange forskellige hver eneste dag – bl.a. med græskarkerner, gulerødder, solsikkekerner, kartofler og hørfrø. Alle opskrifter er hjemmelavet – også surdejen laver vi selv – og brødet bliver bagt i stenovn.

Frisk brød, hver morgen

Egne ideer – egne produkter – og det er vi stolte af. En god dag starter med friskbagt morgenbrød. Til hverdag bager vi rundstykker 3 gange og til weekenden bager vi 4 – 6 gange. Det sidste hold bliver bagt søndag omkring kl. 09.30. 20 forskellige slags morgenbrød – alle med sin egen identitet og smag!

Flødekager Lidt lækkert til kaffen Der hører en god flødekage til en god kop kaffe. En lækker og velsmagende flødekage gør nydelsen af en god kop kaffe endnu større. Vi laver flødekager hver dag. Kom ind og se udvalget.

ÆGTE CHRISTIANSFELDER

Kvalitet

v. Tove & Torben Jørgensen Haderslevvej 21 · Tlf. 7456 1135

Design : Trykkeriet.net

Bageren tilbyder også...


39 Haderslev

Helene Fjordsejlads

Sejlpan for Fjordbåden Helene 2016 - Fahrplan Raddampfer Helene 2016

Ordinær sejlads

Haderslev Fjord bugter sig smukt gennem landskabet. Når du sejler med fjordbåden Helene på den 12 km lange og smukke fjord, oplever du naturen tæt på. Ved middagstid lægger Helene fra kaj i Haderslev havn for at sejle til øen Aarø og Aarøsund og tilbage til Haderslev igen. Du kan sejle begge veje eller vælge at stå af på Aarø eller i Aarøsund og tage bussen hjem – eller medbringe din cykel ombord og cykle tilbage til Haderslev.

Die Haderslev Förde schlängelt sich wunderschön durch die Landschaft. Mit dem Raddampfer Helene erleben Sie die naturschöne, 12 km lange Haderslev Förde hautnah. Mittags segelt Helene vom Anlegeplatz in Haderslev zur Insel Aarø und Aarøsund und zurück nach Haderslev. Sie können hin und zurück segeln oder auf Aarø an Land gehen. Von Aarøsund aus können Sie mit dem Bus nach Haderslev fahren, oder Ihr Fahrrad mit an Bord nehmen und zurück nach Haderslev radeln.

Højsæson / Hochsaison

Lavsæson / Nacksaison

26. juni - 21. august. Alle dage undtagen mandag. Jeden Tag ausser montags.

Sejltider

Afgang / Abfahrt

Haderslev Havn

Ankomst / Ankunft

Aarø

kl. 13:40

Aarøsund

kl. 14:30

Erwachsene Kinder u/14 jahren Gruppe min. 15 pers.

kl. 14:45

Haderslev Havn

Enkelt / Einfach

Børn u/14 år.

kl. 14:20

Aarøsund

Priser Voksne

kl. 12.00

Aarø

1. maj - 24. juni og 24. august - 25. september. Alle dage undtagen mandag, tirsdag og fredag. Täglich ausser montags, dienstags und freitags.

kl. 16:15

Mad og drikke kan købes om bord. Speisen und Getränke können an bord gekauft werden.

Gruppe min. 15 pers.

Tirsdag og torsdag i perioden / Dienstag und Donnerstag in der Periode 5. juli – 4. august.

kr. 175,-

kr. 195,-

kr. 80,-

kr. 105,-

kr. 165,-

kr. 185,-

kr. 375,-

kr. 475,-

kr. 40,-

kr. 65,-

Familiebillet: 2 voksne + 2 børn

Piratsejlads / Piratenfahrt

Retur / Hin-Rückf.

Familien Karte: 2 Erwachsene + 2 Kinder Cykler / Fahrräder

Sommeraften på fjorden / Sommerabend auf Haderslev Förde Nyd en dejlig aftentur på Haderslev Fjord. Torsdag den 7,14,21 og 28. juli.

Geniessen Sie einen schönen Sommerabend auf der Förde. Donnerstag 7,14,21 und 28. Juli.

Det øvereste dæk på Helene bliver omdannet til et piratdæk og børnene kommer på skattejagt når vi anløber Aarø.

Afg. / Ab. Haderslev Havn kl. 18.00. Retur / Ankunft til Haderslev kl. 21.15.

Das Oberdeck der Helene wird in einem Piratendeck umgewandelt und die Kinder werden auf Schatsuche gehen, sobald wir Aarø erreichen.

Oplev den fynske købstad Assens / Erleben Sie Assens auf Fünen

Pris for pirater / Preis für Piraten kr. 165,inkl. pølser ombord. / einschl. Wurstplatte.

(kun ifølge med voksne) / (nur in Begleitung von Erwachsenen)

Pris for voksne / Preis für Erwachsene kr. 230,-

Onsdag 6, 13, 20 og 27. juli samt 3. august. Mittwoch 6, 13, 20 und 27. Juli sowie 3. August. Afg. Haderslev Havn kl. 10.00 Ankomst Assens kl. 13.10 Afgang Assens kl. 16.00 Pris voksen retur kr. 245,- Børn kr. 150,Guided tur i Assens kr. 55,-

Ab Haderslev Hafen 10.00 Uhr An Assens Hafen 13.10 Uhr Ab Assens Hafen 16.00 Uhr Preise Erwachsene Dkk 245,- Kinder Dkk 150,Stadtführung in Assens Dkk 55,-

inkl. frikadeller m/ kartoffelsalat / einschl. Flikadellen w/ Kartoffelsalat..

Pladsbestilling • Billetsalg • info Buchung • Fahrkartenverkauf • info

W W W.V I S I T H A D E R S L E V.D K Bispen • Bispebroen 3 • 6100 Haderslev • Tlf. 7354 5630 • bureau@visithaderslev.dk


40 Dyrehaven Haderslev

På opdagelse i dyrehaven / Tiere in freier Wildbahn erleben / Exploring the Deer Park

Nogle få kilometer fra Haderslev centrum breder den store og afvekslende dyrehave sig ud over 100 hektar. Halvdelen af haven er skov, den anden halvdel er græsarealer og enge, og det er alt sammen hegnet ind med næsten seks kilometer hegn. Dyrehaven åbnede i 1994 og som nogle af de første gæster kom et halv hundrede stykker dåvildt fra den gamle Jægersborg Dyrehave ved København. Efterhånden er flokken blevet til 200 dyr, og det er hvad Dyrehaven kan bære. Fra Jægersborg er også kommet kronvildt, og den bestand er på omkring 20 stykker. Dertil kommer en lille bestand af råvildt, som lever naturligt i området. Det er kun de store af skovens vilde dyr, der bliver indenfor hegnet. Der er fem centimeters fri passage under hegnet til ræve og harer, som har deres huller, så de kan komme og gå, som de vil. Kort 51/J6

Wenige Kilometer außerhalb der Stadtmitte befindet sich das großflächige und abwechslungsreiche Tiergehege. 100 Hektar insgesamt. Das Wildgehege wurde 1994 eröffnet, und die ersten Gäste waren das Damwild, rund 50 Tiere, die aus dem Jægersborg Dyrehave bei Kopenhagen nach Haderslev gefrachtet worden waren. Heute sind rund 200 Tiere auf dem Gelände - und mehr sollen es auch nicht werden, weil sonst der Lebensraum der Tiere zu klein wird. Aus Jægersborg kommt auch das Rotwild, und der Bestand erreicht im Laufe des Sommers rund 20 Tiere. Füchse und Hasen können unter den Zaun kriechen, so viel Platz ist noch, damit können sie kommen und gehen wie sie wollen. Karte 51/J6

A few kilometres from the centre of Haderslev the great and varied Deer Park stretches for more than 100 hectares. The Deer Park opened in 1994, and some of the first guests were around 50 fallow deer from the old Jægersborg Deer Park close to Copenhagen. The herd of deer has grown into 200 animals, which is what the deer park can sustain. Red deer have also been brought here from Jægersborg, and this herd will grow to around 20 animals over the summer. There is a five centimeters gap under the fence for foxes and hares so they can go in and out as they wish. Map 51/J6


41 Haderslev

Det Kongelige Teater på Skamling Søndag den 21. august 2016 besøger Det Kongelige Teater de skønne omgivelser på Skamlingsbanken. Kom og oplev udpluk af Det Kongelige Teaters repertoire. Alle er vel-

komne og det er gratis at deltage i arrangementet. Skamlingsbanken søndag den 21/8 2016. For mere info følg med på www.musikkolding.dk eller MusikKolding Facebook side.

Få din bolig helt solgt Hos danbolig Haderslev, er der godt gang i salget. Vi mangler derfor boliger til salg. Vil du også have din bolig solgt, så kontakt os for en uforpligtende salgsvurdering på tlf: 7452 0042

danbolig Haderslev

S Ø N D E R JY S K

Ø L - T RAD I T I O N

S I D E N

18 6 5

5 MUSEER NÆR DIG

Haderslev Museum På museerne i Haderslev finder du fortællinger fra tusindvis af år. Besøg Nordeuropas største samling af lertøj, se våben, guld og skeletter fra oldtiden, find fossiler i Gram lergrav og gå på

opdagelse i en unik samling af hestevogne. Onsdage i juni er der komedier i gården til Bymuseet og onsdage i juli er der gratis udendørsunderholdning på Arkæologi Haderslevs grønsvær.

Flydende sønderjysk

S Ø N D E R JY S K

· Tlf. 7452 0042 · haderslev@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Ø L - T RAD I T I O N

S I D E N

Flydende sønderjysk www. fu g ls a n g . d k

18 6 5

Tlf. 7452 7566 Dalgade 7 Haderslev

Tlf. 7453 0858 Slotsgade 22 Haderslev

Tlf. 7482 1000 Lergravsvej 2 Gram

Tlf. 7352 0707 Simmerstevej 1 Haderslev

Tlf. 7453 0858 Slotsgade 20 Haderslev

museum-sonderjylland.dk


42 Ud i det blå...

Velkommen til oplevelser og aktiviteter... Dalby

Klebæk

t es Se å lle Mø

E45

Sønder Bjert

Skartved

25

Mørkholt

Sønder Stenderup

Frydenborg

Vonsild Historien er spændende, hvadenten det er de smukke kirker, ...for hele familien til fods eller på cykel i og omkring Sønderskov mindestenene eller denNunikke by Christiansfeld. Christiansfeld. Hjarup Dette er kun et lille udpluk5 af alle de skønne ture man kan tage i Tag udFovslet og nyd den skønne natur langs de vilde hegn, 0 2,5 km Binderup omegnen af Christiansfeld. gennemSkov de smukke skove eller langs de skønne strande. Bjert Strand Køb hele brochuren på Christiansfeld Centret, Nørregade 14. Variationerne er store, og landskabet er som skabt for cyklister Fløjbjerg Binderup Strand 170 Mosvig og vandrere. e rup ve j

amdrup

nd

Skamlingsbanken Fuglesangvej

-

nd L vea j

ve lha

Kurkmark

lu Sjø

Fovslet Mark

li ngv ej

Bi

am

j

ve

Da

Løkkesvej

Åstorp

å

Fovs

vej

Ødis Kroge

Sk Grønninghoved ej vigv

e-

rdvej

fgå

Ne

nd

Kongeå

Ødis Tur 5 - Christiansfeld med kultur Sjølund

Grønninghoved Strand

Tur 6 - Strandtur? - så Sandersvig!

Mos

j

ve

Kør fra Sandersvig Strand P-plads tilbage ad Espagervej t ØdisLa rup og mod Knud. Her kan drejes Tapsore nd r ø d BREDNINGEN Statsskov Til højre adTapsøre Stubbom Landevej Bramdrup e ve j fra omkring Knud Strand Hejls Dalby og til venstre ad Boesensvej og - 4 km ekstra. Mørkholt senere ad rute 51 til s Sønder Trappendal Stenderup Sønder La Kør ad Fjelstrup Nørrevej Skartved E45 nde Hejlsminde. Frørup Klebæk Bjert Teglgården og til venstre ad Havegyde. Højrup Mindegården 25 Frydenborg N Derpå følges rute 5 til Hejls. Vonsild Ved Avnøvej kan drejes til Frøruprød Hejlsminde Christians- rup Lan devej Christiansfeld ø r feld- F venstre til Avnøvig. Stepping vejTil venstre to gange forbi N 66 Aller Her kommer manSønderskov forbi HjarupHejls Kirke. bb Anderup um mindestenen for den Landevej BRANDSØ Fovslet 0 2,5 5 km Kær Møllevej og til højre Store Ansletnedstyrtede engelske flyver. Stubbum Binderup Hvinderup Skov til venstre E45 Favervrå ad Bakkevej ad Bjert Strand Ved Avnøvig er der meget Revsø Fa 170 Søndergyde og til højre ad vs Lille Anslet Hjerndrup Skov smukt og mulighed for en Kolstrup tr u Fløjbjerg pv Sandersvig Strand Fjellebrovej og derefter Vejstruprødvej Tingskovhedevej. j Strand 170og til højre ead flotBinderup spadseretur. d Bjerndrup n Bi Mosvig erVed hovedvejen mod Christiansfeld ser man først Genforeningsstenene og senere H Somm Knud j Skamlingsbanken je Når Knud man Strand kører tibage kan man dreje til venstre ad Vadgyde og se Sillerup Mølle. stedve rn drup Grænsemuseet påFovslet venstre side. Fjelstrup nd La L nd Kokær Tilbage mod Fjelstrup ad Ulvsgyde og Fjelstrup Nørrevej - til højre ad RønkærGrønninghoved Strand ev Mark vea ommersted ej rdI alt ca. 25 km. j k Grønninghoved fgå gårdsvej og Fjelstrup Landevej. Herefter til højre ad Møllegyde og til venstre ad Ne vej j S Ødis e Skovbølling vigv Mos Ødis Åstorp Havsagergyde hvor man kan lave en afstikker til Anslet Strand ad Strandvejen. Kastvrå Sjølund Kabdrup H å j Kroge øjv ve Fovs Simmersted eje rby ej Ørby e v n v p Sillerup O Eller køre til højre ad Kystvejen - til Sandershøjvej og langs stranden og Hulvejen tro Ås ØRBY HAGE Overby til P-pladsen. Vejstruprød ej Taps V Esb Ødisv ej v Errested Bæk jerg e jstr Bramdrup Ødis 67 Ødisu vej Ørby Hage L j p Magstrup e v an rø I alt ca. 22 km. Østerskovenr d Vonsbæk BREDNINGEN Tapsøre Statsskov Tapsore de d Bramdrup up Varg j vej årde ve Haderslev Hejls Ringtved Moltrup j

e isv

ø

r

jst

Ve

j

ngv ejj

Av nø stian vej sfeld Kom Had mun ersle e v Ko mm une

Søndermarkvej

Gr hovønning edv ej

Løkkesvej

ag ervej

Tapagervej gag erve j

Lan

am li

lha v ve ej

Da

Sande rshøjvej

Fuglesangvej

An Lan slet vej de-

F La jelst nd rup ev ej

e rup ve j

vej

Stenskro

Str an dve jen

j

llev e

All er

Seggelundvej

g

Gl. Kongevej

Nørrevej

Hjerndrup

j sve old nev

E

ej vv ko dS E sp

u Kn

n

de

ve rre

eje stv

le

Ky

yd

Chri

kvej

vej

drup

er Kab

Sønd

g er

øl

-

Kabdrupvej

Åbrovej

ej

e nd

j

Err Kir este ke d ve j

pv

tru

s ov

g-

lin øl

ve

Bjerningkirkevej

e

Havsa

M

ø pN F jels tru

Gammelbyvej

Skov b

Jomfruled

ejen

Kurkmar

Hjerndrup Kirkevej

. Sk o v bry n

gy

e pv ru

Æ

Kystv

lu

Bjerndrup Bygade

d rn

ej

gv

en

M

Sjø

je H

dvej nd Hove

Spangvej

ø lleve

pvej

Frøru

marksvej

Vester-

ej

pv

vej

ej

sv

en

es

Bo

-

ang

jl He

Smedeholmsvej

j

årde ve

j

stedvej sÅ Tap

Kobb er

lu Segge

Sp

j

g

ne mu

sfeld Kom V Komojens mun e

St

ve

rg

bje

ns

av

rm

u bum St Stuåbrdvej

stian

eve

v ro ej

Chri

Søndre Allé

Voj umvej

Varg

Tingvej

te

for

kk Ba

lleb

ng

La

Vejstruprødvej

j ingve

Langforte

e Ov

Torn

u

Frørup

Skovvej

re ør lé Al

er

g Tå

Fjæ

å lle

ve j

Skovrupvej

ve rsk ov

d ve

upr

rby

jen

Esbjergvej

j

S

O

up HøjrdeLanej v

p ru

Høj

upvej Skovr

Koldingvej est e

Ød

jve

Langgyde

tr

Ås

Ødisv ej

Grø hov nning edv ej

ej

v op

Søndermarkvej

Kør fra Chrisiansfeld bymidte øst ud ad rute 51 til højre ad Torning Møllevej og Overby til venstre ad Aller Møllevej. Vejstruprød Taps Vej s

R

j

ø lleve

Langgyde

ø

r

jst

Ve

pvej

Frøru

marksvej

ej

jl He

Vejstruprødve

Skovru

o vej

m

Vester-

r lleb

e un m m e Ko un m

Ko

rupvej Skov

Fjæ

lev

s jen

rs

de Ha

Vo

erup

vej kke Ba

Koldingvej

Tur 7 - Fra Christiansfeld og forbi eller ind i Østerskov

Fjord

AARØ Tur 8 - Hejlsminde strandvandretur

Stevelt

Aa rø

ingve

j

Frørup

g

j

j

Skov b

ovedve lund H

Stenskro

vej

F La jelst nd rup ev ej

b

An Lan slet vej de-

llev

All

er

Nørrevej

Hjerndrup

ej

ldsv

Seggelundvej

n

vo Ene

eje stv

de gy

Segge

Spangvej

BRANDSØ

Ky

Vismarlundvej

-

Jernhytvej

g

ej rupv Vilst

ne mu

Søndre Allé

Str an dve jen

u bum St Stuåbrdvej

ej

Skovvej

re ør lé Al

Gl. Kongevej

vej

Torn

rup Høj deLanej v

pvej j gv s Trappendal Kør syd ud af Christiansfeld på Seggelund Hovedvej - til venstre ad Stenevadvej jer La sb vn m Over r a nde t Frørup - til venstre ad S Kæ og Stenskrovej Skovbøllingvej og Åbrovej til venstre ad Teglgården Åstrup HADERSLEV Fra Hejlsminde Havn nordpåAarø Sønder Kabdrupvej. Sverdrup Kvistrup Mindegården ojens N Højrup dev n ej La langs stranden ca. 2 km. Frøruprød Hejlsminde Christians- rup Styding ø man når frem til vejen Christiansfeld Aarøsund feld- FrNår tedvej s r Kobb e j skrænten ender, Hajstrup Tingvej Stepping vej sÅ te ve Skovskellet kanngman køre til Øsby Hvor ej for ns Tap v e g Æ a Langforte es L47 66 Aller . S kgår nman op i landet ad den en Bo højre ind i Østerskoven hvor Aarø o v bry M : bb Hammelev Sydstrand 68 Anderup lille sti -Flovt forbi »Pletten« u man efter Skov- og Natur- SmedeKystv m Starup umvej e La je ndevej Erlev holmsvej v ogn følger vejen indtil de rsle styrelsens kort kan Hgå sfeld ade aeller Store Anslet m Stubbum K © FOLIA/LegindKort - 0200 Gl. Ladegård D e sommerhuse hvor Hvinderup Voje om første yd E45 cykle i skoven. Favervrå Vandling mm ns une a g er Havs man følger stien til venstre Sand Fa 170 ersj På KabdrupvejHjerndrup drejes ad M vs Lille Anslet ve højve ov øl til Elkærgårdsvej, Kolstrup ov tr u j le Sk p d Sandersvig Strand E p u ve Bilidtvej til Fjelstrup. Kn til shøjre ag ervej til Langgyde går j Bjerndrup pve u og til venstre Drej til venstre ad GammelHjerndrup dr Tapagervej til Hejlsminde. ve errn Kirkevej rre je H Somm Knud Langagerv Nø H j je byvej og Favstrupvej. rup t s el F j stedve Bjerndrup j r I alt ca. e5,5 km.Knud Strand Bygade Gammelbyvej druHøjskovgaardvej Fjelstrup Ind nad pL A v an nø Kokær Chri deRudevej og Jomfruled ad - til højre stian vej ve sfeld ted j Kom Had mun ersle til venstre ad Stubbomgaardvej e v Ko Skovbølling mm une Kabdrup vej og Allervej til Christiansfeld. Kastvrå ng Bjerni

Ro

Kabdrup ej

rupv

abd der K

Søn

Sillerup

Errested

Ørby

ØRBY HAGE

Bæk

Østerskoven

Ørby Hage

Vonsbæk

e un

e un

m

m

om

Stevelt

om

sK

vK

jen

Moltrup

sle er

Vo

d Ha

Ringtved

Bramdrup

t vs

v rup

Err Kir este ke d ve j

Åbrovej

ej

Magstrup

g-

j ve

kirkevej

km. 67

lin

øl

Simmersted I alt ca. 24

Over

Haderslev Fjord

AARØ


43 På Sporet af Skamling

På sporet af Skamling og Hejlsminde i et naturskønt område med et væld af oplevelser, der rummer kreative steder med arbejdende værksteder, lækre specialbutikker og loppefund. Følg sporet, se efter flaget og du vil finde os. Adresser, åbningstider mm.: Facebook: På sporet af Skamling og Hejlsminde. www.paa-sporet-af.dk

Samarbejde langs Lillebælt

Følgende er med: 1. Skamling Camping 2. Skamlinggård Jul 3. Restaurant Skamlingsbanken 4. ZigZign Kunst & Design 5. Whisky.dk aps 6. Sandals Butik & værksted 7. Villes Slagtehus 8. Stalden 9. Design Bakkehuset 10. Kolding Fodboldgolf 11. Bi Bytten 12. Træskomanden 13. Rosmarina Butik & Café 14. Restaurant Baade Og 15. Keramik Studio 16. Favstrup Fisk

Langs Lillebæltskysten kan man møde masser af små butikker og værksteder, som har specialiseret sig i produkter, som også er attraktive for områdets turister. Samarbejdet hedder »På sporet

af Skamling og Hejlsminde« og blev etableret til julen 2014, hvor man samlede en række specialbutikker i området i en brochure. Grunden til, at vi har lavet denne brochure er, at vores område har mange fantastiske tilbud,

som ikke er synlige nok for turisterne, som ferierer her. For at kunne tilbyde vore feriegæster en større variation af oplevelser, har vi samlet alle aktiviteter, oplevelser og butikker i en samlet, ny udgave.

Zusammenarbeit entlang des Kleinen Belts An der Küste des Kleinen Belts entlang findet man eine große Anzahl von kleinen Butiken und Werkstätten, die sich auf Produkte spezialisiert haben, die auch für die Touristen in der Umgebung interessant sind. Die Zusammenarbeit findet unter der Überschrift »Paa sporet af

Skamling og Hejlsminde« (Auf der Spur um Skamling und Hejlsminde) statt und wurde bereits zu Weihnachten 2014 etabliert, in einer Sammelbroschüre stellten sich dabei eine Reihe von Spezialbutiken der Gegend vor. - Der Grund für die Herausgabe dieser Broschüre liegt darin, daß wir in unserer Umgebung so viele

2 4

phantastische Angebote haben, die von den Touristen, die hier ihre Ferien verbringen, noch nicht entdeckt worden sind. Um unseren Gästen die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten unterbreiten zu können, haben wir alle Aktivitäten, Begebenheiten und Butiken in dieser neuen Ausgabe zusammengefaßt.

1 3

5

Skamlinggård Jul

6

Jul som i gamle dage

7

2 Skamlingvejen 130 . 6093 Sjølund . Tlf. 2650 6036 Åbningstid: (Uge 45-50) Lørdag 10-16 . Søndag 10-16 Facebook: Skamlinggård Jul

8

9

10 11 12

SKAMLING CAMPING

13 14

har i 2015 opnået den EUROPÆISKE PRIS SOM SMUKKESTE CAMPINGPLADS Efter læserafstemning på:

8

1

Skamlingvejen 119 . 6091 Bjert Tlf. 7557 2105 - 2580 7555 . www.skamlingcamping.dk

15 16


44 På Sporet af Skamling

Gå på opdagelse hos Malene i Vejstruprød 5

Danmarks største whisky udvalg Altid åbent 1. lørdag i måneden Mere end 200 åbne smageflasker Stort udvalg: Rom, Gin og Portvin

I Sandals Butik finder du unik dansk design - alt fra keramik, tekstil, smykker, illustrationer, bøger og belysning. Her har Malene Sandal også sit keramikværksted, og du er mere end velkommen til at kigge ind.

Den gamle købmandsforretning i Vejstruprød er nu forvandlet til Sandals Butik og Værksted. Efter 2½ års hårdt arbejde har Malene nu realiseret drømmen SJØLUND GADE 12 - 6093 SJØLUND om at forene værksted, butik og hjem. Hun er uddannet på Designskolen Kolding på keramisk linje. For Malene har naturen Sandals Butik & Værksted er stedet hvor 16:31:28 altid været en stor inspirations90_72_mm_whisky_dk_annonce.indd 1 06-01-2016 du finder unik dansk produceret design og kunsthåndkilde, hvilket bl.a. ses i de mange værk - alt fra keramik, tekstil, smykker, illustrationer, forskellige porcelænslamper, som bøger og belysning. hun har designudviklet. At skabe I forbindelse med Sandals Butik, har Malene Sandal sit den perfekte lampe handler også keramikværksted, hvor man kan få et interessant kig om at skabe den perfekte porceind i en formgivers verden. lænsmasse, der både fremhæver formen og giver den helt rette Der tilbydes også minikursus for de særlig interessede i glød. evt. at støbe din helt egen kop. Polterabend er også muligt hos Sandals Butik & På værkstedet tilbyder Malene Værksted. også minikurser. Lær eksempelvis at støbe din egen personlige Åbent fast hver onsdag kl. 14 - 18 og ellers dagligt efter kop. Polterabendarrangementer aftale eller når åben-skiltet står fremme. 6 er også en mulighed hos Sandals Følg også Sandals Butik / Malene Sandal via Facebook Butik & Værksted. Slip din indre eller på hjemmesiden www.msandal.dk keramiker løs og få en unik op- Her finder du nærmere info om ændringer i åbningstider, event, udstillinger og viden omkring div. produkter. levelse. I butikken finder man keramik, Vejstruprødvej 1, 6093 Sjølund www.msandal.dk mobil: 50426059 tekstil, bøger, malerier mv., som er udviklet og fremstillet af professionelle designere og kunsthåndværkere. Malenes vision er at støtte kollegaer, som arbejder inden for samme felt og samtidig gøre sit, for at det lokale nærområde forbliver interessant at udforske. Åbent hver onsdag kl. 15 - 18 og dagligt efter aftale. Følg også Sandals Butik / Malene Sandal via Facebok eller på hjemmesiden www.msandal.dk

- Her finder du informationer om åbningstider, events, udstillinger og viden omkring produkterne.

Sandal Butik & Værksted - Vejstruprødvej 1, 6093 Sjølund. Tlf.: +45 50426059

ZigZign butik, galleri og værksted v/ Skamlingsbanken Lene Frantzen: Filt design

Arthur Tudsborg: Maleri

Restaurant Skamlingsbanken

Skamlingvejen 132 . 6093 Sjølund www.zigzign.com

Gårdbutik med eget slagteri

· Sydjyllands højst beliggende restaurant -113 meter over havet · Se den storslåede udsigt · Nyd en let frokost · eller en god middag i hyggelige historiske omgivelser på terrassen eller i restauranten

Åben: torsdag - søndag kl. 11 - 17 - Og efter aftale på 2420 3635

4

Kærmølle bøffer af oksefilet

5 stk. - ca. 1 kg

3 7

Vi tilbyder: · A la Carte restaurant · Selskaber og festarrangementer · Møder og konferencer Restaurant Skamlingsbanken Skamlingvejen 123 · 6093 Sjølund tlf.: 7557 2003 www.restaurantskamlingsbanken.dk

kr.

16000

Ringridderpølser - 4 slags

Frit valg - 10 stk.

kr.

5000

ÅBNINGSTIDER I GÅRDBUTIKKEN Torsdag & Fredag kl. 10.00 - 17.30 Lørdag kl. 10.00 - 13.00 Restaurant Skamlingsbanken Skamlingvej 76 6093 Sjølund

Tlf. 7557 2003

VILLE’S Slagtehus/Gårdbutik Kær Møllevej 95 • 6094 Hejls . Telefon 7557 4982 www.villes-slagtehus.dk


45 På Sporet af Skamling

Gehe auf Entdeckungstour bei Malene in Vejstruprød In Sandals Butik findest du einzigartiges dänisches Design – alles von Keramik über Textilien, Schmuck, Illustrationen, Bücher bis zur Beleuchtung. Hier betreibt Malene Sandal ihre Keramikwerkstatt und du bist mehr als willkommen, einmal hereinzuschauen. Der alte Kaufmannsladen in Vejstruprød ist nunmehr in Sandals Butik und Werkstatt verwandelt worden. Nach 2 ½ Jahren harter Arbeit hat Malene jetzt ihren Traum verwirklicht und Werkstatt, Butik und Wohnung vereinigt. Sie erhielt ihre Ausbildung an der Designschule Kolding, und zwar der Linie Keramik. Für Malene war die Natur immer eine große Inspirationsquelle, was man besonders an ihren vielen verschiedenen Porzellanlampen sehen kann, deren Design sie entwickelt hat. Bei der Schaffung einer perfekten Lampe handelt es sich auch darum, die perfekte Porzellanmasse herzustellen, die sowohl die Form betont als auch das richtige Glut erzeugt. Malene bietet auch Mini-Kurse in der Werkstatt an. Lerne zum Beispiel deine eigene, persönliche Tasse zu formen. Auch Polterabendveranstaltungen werden als Möglichkeit von Sandals Butik

& Werkstatt angeboten. Entdecke in dir den Keramiker, dies wird zu einem einmaligen Erlebnis für dich. In der Butik findet man Keramik, Textilien, Bücher, Malereien und mehr, alles entwickelt und hergestellt von professionellen Designern und Kunsthandwerkern. Malenes Vision ist es, Kollegen zu unterstützen, die auf gleiche Art arbeiten wie sie- und sich dabei auch gleichzeitig dafür einzusetzen, die unmittelbare Umgebung so interessant zu gestalten, daß man Lust hat, sie zu erforschen. Geöffnet jeden Mittwoch von 15 - 18 Uhr oder täglich nach vorheriger Absprache. Folge auch Sandals Butik / Malene Sandal auf Facebook oder unter Homepage www.msandal.dk - hier findet man Informationen bezüglich der Öffnungszeiten, Veranstaltungen, Ausstellungen sowie eine Menge Produktwissen. Sandal Butik & Werkstatt - Vejstruprødvej 1, 6093 Sjølund - Telef.: +45 50426059

9

Familietilbud: 250,00 kr. for 2 voksne og 2 børn

Egne drikkeog madvarer må gerne medtages. Når entreen er betalt kan man spille hele dagen.

10

Familienangebot: 250,00 Dkr.

Family offer: 250,00 Dkr.

Sie dürfen gern Ihre eigene Essen und Trinkwaren mitbringen. Wenn Sie die Eintrit bezahlt haben, können Sie den ganzen Tag Spielen.

You are welcome to bring your own drinks and food. When you have paid your entrance fee, you can play the whole day.

for 2 adults and 2 children.

für 2 Erwachsene und 2 Kinder.

Åbent fra kl. 9.30 til solnedgang Hejls Landevej 83 . 6094 Hejls www.koldingfodboldgolf.dk Tlf. 2341 7966

8

Nostalgi - Livsstil - Mode 350 m2 med stort udvalg i nyt og gammelt til både ude og inde. Gå på opdagelse, kom og lad dig inspirere, opleve og sanse! Antik & Kunst - Second Hand & Loppefund, Tøj og ting til haven - og meget, meget mere... Et besøg værd for hele familien!

www.midt-i-hejls.dk

Hejls Landevej 43 . 6094 Hejls Tlf. 7557 2508 Åbningstider: Mandag Torsdag Søndag

kl. 13-17 kl. 13-17 kl. 11-16

Lad turen gå til midt i Hejls


46 På Sporet af Skamling

Rosmarina Butik og Café i Hejlsminde er stedet hvor du i afslappet atmosfære kan nyde udsigten fra den dejlige terrasse på Havnevej 13. Her serveres om sommeren lette retter, fadøl, kaffe og kage, italiensk is m.m. Da indehaveren af Rosmarina har en forkærlighed for genbrugsting og luksuslopper, er der i forbindelse med caféen også en lille

men i caféen. Ved juletid sælges der juletræer, og der er masser af skønne julesager i butikken. Yderligere info fås via facebook eller www.rosmarina.dk

spændende butik med gamle sager fra en svunden tid, samt forskelligt brugskunst og smykker. Her kan du finde den specielle gave, chokolade, spændende øl og most, eller en blomst til værtinden. Åben hver dag hele sommeren. I vinter halvåret er der åben torsdage og weekender, her vil du kunne komme ind og få var-

BI-Hytten

Hejlsminde Honning Langgyde 1 | 6094 Hejls | www.bi-hytten.dk

11

Stedet d

er summer af leg og læring

nningen fyder og giver livet næ ring - hvor ho

Rosmarina Butik und Café in Hejlsminde ist der Ort, an dem Du in entspannter Atmosphäre von der Terrasse des Havnevej’s 13 aus die schöne Aussicht geniessen kannst. Hier werden im Sommer leichte Gerichte serviert, Faßbier, Kaffee und Kuchen, italienisches Eis u.v.a.m. Da der Inhaber von ROSMARINA eine Vorliebe für Altwarenartikel und auch wertvollere Flohmarktgegenstände hat, findet man in Verbindung mit dem Café eine kleine spannende Butik mit alten Dingen aus einer verschwundenen Zeit, Gebrauchskunst und Schmuckwaren. Hier findet man auch spezielle Geschenke, Schokolade, besondere Biersorten und Mostarten, -oder auch eine Blume für die Gastgeberin. Im Sommer ist alle Tage geöffnet. Im Winterhalbjahr ist an jedem

Donnerstag und an den Wochenenden geöffnet, hier kannst Du eintreten und Dich im Café aufwärmen. In der Weihnachtszeit werden Tannenbäume verkauft und in der Butik werden viele schöne Weihnachtsgeschenke angeboten. Weitere Informationen über facebook oder www.rosmarina.dk

FØRSTEKLASSES MAD I FØRSTE RÆKKE * * * *

• showroom • arbejdende værksted • besøg i bigården

Brunchbuffet Buffet A’la carte Flammkuchen

• honningbehandling

14

• støbte og rullede vokslys • natur kosmetik

Havnevej 5, 6094 Hejls, tlf. 29 33 62 77 www.restaurantbaadeog.dk

...og andre bi-produkter

Kig indenfor! 13

13


47 På Sporet af Skamling

Besøg et arbejdende keramisk værksted Susan Lange blander udstilling og værksted på Kystvejen i St. Anslet På Kystvejen 36 i St. Anslet har keramikeren Susan Lange etableret sit Studio Keramik, hvor gæsterne kan få en helt tæt oplevelse af, hvordan keramikken bliver til. Susan Lange har indrettet sit værksted midt i udstillingen af de mange former for keramik, hun fremstiller. Hun masseproducerer ikke men skaber udelukkende unika keramik af mange forskellige slags. Nogle af hendes ting er brugskeramik, det vil sige for eksempel vaser, fade, skåle og lignende, mens andet er keramik af mere skulpturel karakter, og hun fremstiller også større ting og udfører udsmykningsopgaver. Susan Lange har holdt til i den gamle købmandsgård på Kystvejen i 19 år, og her lader hun sig inspirere af farver, former, landskaber og en masse andre ting, hun møder på sin vej. Hun er faldet til ro på Kystvejen efter at have boet mange steder i sit liv, herunder 16 år i udlandet.

Susan Lange er uddannet i Kolding, og udover at drive Studio Keramik er hun blandt andet med i en butik i Aarhus, som hun jævnligt passer. Studio Keramik har ikke faste åbningstider, men man er velkommen til at kigge ind eller kontakte Susan Lange for en aftale. Se mere på www.susan-lange.dk

Studio Keramik v/Susan Lange Kystvejen 36, St. Anslet, 6100 Haderslev Arbejdende værksted og butik Unika og brugskeramik Åbent daglig efter aftale eller kig forbi

Arbeitender keramische Werkstadt und Galerie Täglich geöffnet nach Vereinbarung oder schauen Sie vorbei

Chr.feld 9 km

Working Ceramic Studio and Gallery Open daily by appointment Please call the number below

www.susan-lange.dk . Mobil 228 91379 16

Besuche eine arbeitende keramische Werkstatt Susan Lange verbindet am Kystvejen in St. Anslet »Ausstellung und Werkstatt«. Am Kystvejen 36 in St. Anslet hat sich die Keramikerin Susan Lange mit ihrem Studio Keramik etabliert, hier können die Gäste ganz aus der Nähe erleben, wie eine Keramik entsteht. Susan Lange hat sich ihre Werkstatt mitten in der Ausstellung all ihrer verschiedensten Formen von Keramik, die sie herstellt, eingerichtet. Sie produziert keine Massenware, sie gestaltet ausschließlich unikale Keramik der verschiedensten Art. Einige ihrer Erzeugnisse sind Gebrauchskeramik, so zum Beispiel Vasen, Schüsseln, Schalen und ähnliches, andere sind mehr skulptureller Natur; aber sie stellt auch größere Dinge her und führt Ausschmückungsaufgaben aus. Susan Lange wirkt nun an die 19

Jahre in dem alten Kaufmannshof am Kystvejen, hier läßt sie sich von den Farben, den Formen, der Landschaft und einer Masse anderer Dinge, die ihren Weg kreuzen, inspirieren. Hier, am Kystvejen, hat sie ihre Ruhe gefunden, nach dem sie im Verlauf ihres Lebens an vielen Stellen gewohnt hatte, davon allein 16 Jahre im Ausland. Susan Lange erhielt ihre Ausbildung in Kolding, neben dem Studio Keramik ist sie noch an einer Butik in Aarhus beteiligt, die sie häufig aufsucht. Das Studio Keramik hat keine festen Öffnungszeiten, aber man ist willkommen hereinzuschauen oder Susan Lange zu kontakten, um eine Absprache zu treffen. Siehe mehr unter: www.susanlange.dk

15


48 Spisesteder

Café & spisesteder

5

Brødremenighedens Hotel Lindegade 25 · Chr.feld · Tlf.: 7456 1710

1 8

9

Mod Kolding 7

Den Gamle Grænsekro Koldingvej 51 · Chr.feld · Tlf.: 7557 3218

2

17

1

18 19

Tyrstrup Kro Tyrstrup Vestervej 6 · Chr.feld · Tlf.: 7456 1242

3

Mad-Paletten

2

16 10

4 12 5 3 6 15

11

13

Lindegade 56B · Chr.feld · Tlf.: 7456 0606

4

Torvegrillen Museumsgade 6 · Chr.feld · Tlf.: 7456 1842

14

Mod Haderslev


49 Spisesteder 6

Hyggehjørnet Haderslevvej 1 · Chr.feld · Tlf.: 7456 1070

7

Café & spisesteder 11

15

Brdr. Honningkagebageri Lindegade 36 · Chr.feld · Tlf.: 7356 1886

16

Rest. Skamlingsbanken

Seggelund Restaurant

Restaurant Baade Og-

Skamlingvejen 123 · Sjølund · Tlf.: 7557 2003

Seggelund Hovedvej 55 · Chr.feld · Tlf.: 7456 1109

Havnevej 5D · 6094 Hejls · Tlf.: 7557 5151

8

Den Gyldne Hane Chr. IV. Vej 23 · Kolding · Tlf.: 7552 9720

9

Flammen

Haderslevvej 145 · Kolding · Tlf.: 3526 6361

10

Kabyssen Is & Grill

Havnevej 1 · Hejlsminde · Tlf.: 7557 3535

12

Café Morgenstjernen

Jernbanegade 1, 6070 Chr.feld · Tlf.: 3096 5314

13

Fjelstrup Kro

Fjelstrup Nørrevej 1 · Fjelstrup · Tlf.: 7456 1500

14

Jønnes Grill

V/Stormklokken 1 · Haderslev · Tlf.: 7452 6699

17

Hejls Pizza Vargårdevej 1 · 6094 Hejls · Tlf.: 7630 0600

18

Dunkerbeck Café & Shop Havnevej 17 · Hejlsminde · Tlf.: 8686 1122

19

Rosmarina Butik & Café Havnevej 13 · Hejlsminde


50 Spisesteder Aftenture til Christinero torsdag d. 30. juni 2016

og torsdag d. 28. juli 2016, begge dage kl. 19.00. Mødested: P-pladsen ved Gl. Præstegårdsvej, før den røde lade. Tag kaffen eller andet med! Voksne 60 kr., gratis for børn.

Kabyssen Is & Grill Ny sæson starter! Velkommen!

I sommerperioden har vi åben hver dag fra kl. 11.00 til kl. 21.00

Den første restaurant man møder i Kolding når man kommer fra syd !!! Das erste Restaurant, auf das man trifft, wenn man von Süden her nach Kolding kommt. Se vores menuer og åbningstider på Unser Menuangebot und unsere Öffnungszeiten finden Sie unter:

www.restdengyldnehane.dk Chr. IV. Vej 23 - ved Geografisk Have - 6000 Kolding Tlf. 7552 9720 - Fax 7552 6546 den.gyldne.hane@mail.dk

Tlf. 7557 3535 . Havnevej 1 . Hejlsminde

Torvegrillen Mandag og tirsdag lukket Onsdag fra kl. 16.00-23.00 Torsdag - søndag fra kl. 10.00-23.00

Ved Stormklokken 1 · 6100 Haderslev · Tlf. 74 52 66 99 www.jonnes-grill.dk

Grillmad • pølser• sodavand • is mm Vi arbejder altid med fart på! Gode parkeringsforhold • Take Away Udendørsservering Åbent: Man.-fre. 11.00 - 20.00 • Lør.-søn. 12.00 - 20.00 Grillgerichte • Würstchen • Getränke Eis u.v.a.m. Wir arbeiten immer mit vollem Tempo drauf ! Gute Parkmöglichkeiten, Speisen zum Mitnehmen, Service auch vor der Tür. Öffnungszeiten: Mon.-Frei. 11.00 - 20.00 Uhr Sams.-Son. 12.00 – 20.00 Uhr

Torvegrillen

Museumsgade 6 · 6070 Christiansfeld • TLF. 7456 1842


51 Spisesteder

HEJLS

Specielle retter Kebab mix............................75,Kebab, pommes frites, salat, dressing

PIZZA & GRILL Vargårdevej 1 . 6094 Hejls

Tlf. 7630 0600

44. Calzone 1.......................................................... 64, Tomat, ost, skinke, kebab

Åben hver dag fra kl. 16.00-21.00 24. Luksus.................................................68,- 239, Tomat, ost, skinke, bacon, pepperoni, oksekød

PIZZA Alm. Fam.

25. Edin.....................................................68,- 239, Tomat, ost, kebab, spaghetti, gorgonzola, chili, hvidløg

1. Husets.................................................73,- 239, Tomat, ost, skinke, bacon, cocktailpølser, pepperoni,

26. Liverpool.............................................68,- 239, Tomat, ost, skinke, cocktailpølser, champignon, løg,

oksekød, majs, champignon, chili, hvidløg

Indbagt PIZZA

oksekød, hvidløg

45. Calzone 2.......................................................... 64, Tomat, ost, spaghetti, kødsauce 46. Calzone 3.......................................................... 64, Tomat, ost, spaghetti, kebab

DURUM (Hjemmelavet) 47. Durum med kebab............................................ 55,48. Durum med kylling........................................... 65,-

Stor hjemmelavet varm

27. Peppersen...........................................58,- 239, Tomat, ost, pepperoni

SANDWICH

28. Dino....................................................68,- 239, Tomat, ost, skinke, champignon, bacon, cocktailpølser

49. Varm sandwich.................................................. 65, Med skinke, agurk, salat og dressing

4. Miami..................................................68,- 239,-

29. Vesuvio................................................58,- 239, Tomat, ost, skinke

50. Varm sandwich.................................................. 65, Med kebab agurk, salat og dressing

5. Petersbjerggård..................................63,- 239,-

30. Selv kombineret..................................38,- 239, Ekstra tilbehør

51. Varm sandwich.................................................. 65, Med kylling agurk, salat og dressing

6. Messi...................................................65,- 239,-

31. Napoli.................................................73,- 239, Tomat, ost, kebab, kylling, oksekød, pepperoni,

52. Varm sandwich.................................................. 65, Med oksekød, agurk, salat og dressing

2. Sørens.................................................68,- 239, Tomat, ost, oksekød, pepperoni, champignon,

gorgnzola, chili, hvidløg

3. Amerikaner.........................................63,- 239, Tomat, ost, kebab, oksekød, skinke, chili

Tomat, ost, oksekød, skinke, kebab, champignon, hvidløg Tomat, ost, kebab, pepperoni, chili, hvidløg

Tomat, ost, oksekød, pepperoni, løg, paprika

7. Randers Fjord......................................65,- 239,-

bacon, skinke

8. Kurdisk................................................65,- 239,-

Stærk Mexicansk PIZZA

9. Dersim.................................................68,- 239,-

32. El paso................................................68,- 239, Tomat, ost, oksekød, løg, jalapenos, hvidløg

Tomat, ost, tun, rejer, muslinger, champignon

Tomat, ost, kebab, salat, frisk tomat, dressing, chili, hvidløg, agurk

Tomat, ost, skinke, kebab, champignon, gorgonzola, majs, løg, grøn perber

33. Mexicano............................................68,- 239, Tomat, ost, oksekød, champignon, løg, rød peber,

10. Strandhuse..........................................63,- 239, Tomat, ost, skinke, pepperoni, hvidløg

11. Superstærk..........................................65,- 239, Tomat, ost, kebab, løg, champignon, rød peber, chili

12. Kolding................................................65,- 239, Tomat, ost, oksekød, champignon, rød peber, chili, hvidløg

34. Rosa....................................................68,- 239,-

15. Botan..................................................60,- 239, Tomat, ost, skinke, oksekød, løg, rød peber 16. Bolognese...........................................60,- 239, Tomat, ost, oksekød, bacon, majs, grøn peber 17. Hawaii.................................................60,- 239, Tomat, ost, skinke, ananas 18. Tyrkisk.................................................68,- 239, Tomat, ost, kebab, champignon, gorgonzola, chili, hvidløg

Tomat, ost, kebab, pepperoni, rød peber, jalapenos, hvidløg

35. Amigo.................................................68,- 239, Tomat, ost, oksekød, skinke, bacon, løg, jalapenos, hvidløg

Deep Pan PIZZA

13. Mamamia............................................60,- 239, Tomat, ost, oksekød, bacon, cocktalipølser 14. Jesper..................................................60,- 239, Tomat, ost, skinke, oksekød, champignon, rød peber

jalapenos, hvidløg

36. World Special.................................................... 84, Tomat, ost, kebab, rejer, pepperoni, champignon,

peberfrugt, bacon, gorgonzola, oregano

37. Hollywood......................................................... 84, Tomat, ost, kebab, pepperoni, champignon, løg,

peberfrugt, salat, dressing, chili, hvidløg, oregano

38. Meat-Lovers...................................................... 84, Tomat, ost, oksekød, skinkekød, kebab, pepperoni,

bacon, cocktailpølser, oregano

39. Texas................................................................. 75, Tomat, ost, oksekød, skinke, rejer, champignon,

Børne PIZZA 53. Børnepizza........................................................ 45, Tomat, ost, skinke 54. Børnepizza........................................................ 45, Tomat, ost, skinke, pepperoni 55. Børnepizza........................................................ 45, Tomat, ost, oksekød, majs 56. Børnepizza........................................................ 45, Tomat, ost, skinke, pølser 57. Børnepizza........................................................ 45, Tomat, ost, pepperoni

Drikkevarer Sodavand 0,50 liter 22,-

Sodavand 1,50 liter 35,-

Tilbehør Kebab.............. 10,- Ost............. 10,- Skinke............ 10,Oksekød........... 10,- Pepperoni.. 10,- Paprika............. 5,Bacon............... 10,- Rejer.......... 10,- Ananas............. 5,Tun................... 10,- Muslinger.. 10,- Majs................. 5,Kødsauce......... 10,- Gorgonzola.10,- Løg................... 5,Cocktailpølser.10,- Champignon.7,- Oliven.............. 5,Spaghetti......... 5,- Dressing....... 5,- Chili i bæger.... 5,Hvidløg............ 5,-

19. Vegetar...............................................60,- 239, Tomat, ost, champignon, løg, majs, rød peber, oliven

20. Memos................................................68,- 239, Tomat, ost, pepperoni, bacon, cocktailpølser,

40. Vegetar............................................................. 70, Tomat, ost,champignon, peberfrugt, ærter, ananas, løg,

GRILL

21. Bramdupdam......................................60,- 239, Tomat, ost, oksekød, skinke, kebab, champignon, hvidløg

41. Hot Pizza........................................................... 77, Tomat, ost, oksekød, kebab, champignon, løg, oregano

22. Dallas..................................................65,- 239, Tomat, ost, skinke, cocktailpølser, pepperoni

42. Easy................................................................... 50, Tomat, ost, tomat, ost, oregano

1/2 grillkylling................66,- Double Cheese..............56,m/pommes frites og remoulade bacon burger

23. Firma pizza..........................................60,- 239, Tomat, ost, skinke, bacon, cocktailpølser

43. Sea-Pizza........................................................... 70, Tomat, ost, tunfisk, rejer, muslinger, oregano

oksekød, chili, hvidløg

ananas, oregano

majs, oregano

Big burger.......................36,- Cheese burger...............40,Double burger................44,- Double Cheese burger..46,Pommes frites.................30,- Fiskefilet.......................64,m/pommes frites og remoulade


52 Spisesteder

Ny attraktion for de haveinteresserede En historisk have midt i Christiansfeld by er nu klar til at modtage gæster. Haven er anlagt efter de gamle herrnhuter-principper

KÆMPE GRILLBUFFET Altid min. 15 slags kød samt 2 forretter og frisk brød, salatbar med min. 50 varianter og min. 10 slags varmt tilbehør

GRILLBUFFET

inkl. forret og til

behør

199,-*

Spis så meget du kan: kr. Børn u. 12 år kr . 99,-*

*Fredag, lørd ag og helligd age: Voksne kr. 219,/børn u. 12 år kr . 109,Børn under 4 år spiser gratis

Haveinteresserede turister i Christiansfeld kan nu få en helt unik oplevelse ved at besøge den nyanlagte historiske have vis a vis Christiansfeld skoles gule facade på Gammel Kongevej tæt på byens centrum. I forbindelse med byens grundlæggelse i 1773 blev der anlagt lange, smalle haver bag Brødremenighedshusene i Nørregade og Lindegade. De fleste af dem findes ikke mere, og de få der er

tilbage, er ikke offentligt tilgængelige. Nu er der imidlertid anlagt en ny have efter de gamle principper. Haven kaldes en historisk demonstrationshave, og med sin beliggenhed lige overfor Christiansfeld skole er den oplagt som et led i undervisningen af skolens elever; men haven er også et oplagt mål for haveinteresserede turister og for de turister og lokale, som blot søger et sted til en stille stund.

Den historiske have tæt på centrum er et oplagt mål for haveinteresserede turister.

LARGE GRILL BUFFET Always minimum 15 kinds of meat as well as 2 starters and fresh bread, salad bar with minimum 50 variants and minimum 10 kinds of hot dishes

GRILL BUFFET

including starte rs and accompa niments

All you can eat: DKK. Children under the age of 12 DKK. 99.00 *

199.00*

*Friday, Saturd ay and public holidays: Adults DKK. 219.0 0/Children unde r the age of 12 DK Children under K. 109.00 the age of 4 eat free of charge

The historic garden by the city centre is the perfect attraction for garden enthusiast.

New attraction for garden enthusiast Se mere og book bord på www.restaurant-flammen.dk See more and book your table on www.restaurant-flammen.dk

Værdikupon / Voucher:

Medbring denne kupon til Restaurant Flammen i Kolding, Haderslevvej 145, 6000 Kolding, og få 1 gratis dessert ved køb af buffet Bring this voucher to Restaurant Flammen in Kolding, Haderslevvej 145, 6000 Kolding, and get one free dessert with the purchase of buffet

83777 Christiansfeld Turistavis-Ann 137x300mm.indd 1

18/12/15 12.43

A new historic garden in the middle of Christiansfeld is now ready to receive visitors. The garden is founded on the old principles of the Hernhuters - the founding fathers of the city. Garden enthusiastic tourist can visit the new and beautiful historic garden placed just opposite Christiansfeld school on Gammel Kongevej, close to the city centre. At the founding of the city back in 1773, long and narrow gardens were planted behind the Moravian houses in Nørregade and Lindegade. Most of these no longer exist and the few that does,

are unfortunately not open to the general public. However, the new historic garden has been planted by the same old principles, and is seen as a historical demonstration garden. It is a lovely opportunity for both locals and tourists to enjoy the tranquility of the garden, but with its placement across the street from the school, the garden is also used in the curricula for the students.


53 Spisesteder

a l e P t t d e a n M Tlf lf. 7456 0606

Lindegade 56B www.mad-paletten.dk

Åbningstider: Marts - April - Maj - Juni:���� Ons., Tors., Fre., lør. og søn. kl. 11.00-20.00 Juli - August:���������������������������������������������������������������������������������� Alle dage fra kl. 11.00-20.00 Sept. - Okt. - Nov. - Dec.:������� Ons., Tors., Fre., lør. og søn. kl. 11.00-20.00

Ovnstegte grillkyllinger fra kl. 17.30

Frokost retter kl. 11.00-15.30

Aften retter kl. 17.00-20.00

Børneretter��������������������� 4500/5900 Frikadeller

med kartofler, sovs og surt������������������

8900

Stor pariserbøf Dansk Bøf 250 gr. med 00 med løg kartofler, sovs og surt��� 10900 traditionel tilbehør������������� 109 Herregårdsbøf Omeletter/ 00 00 m/salat, kartofler og bearnaise�� 12900 Æggekage�������������������������� 89 /94 Stjerneskud������������������������������������������� 9900 Peberbøf 00 m/salat, kartofler og pebersauce��

Bygmesterbøf������������������������������ 119

Ring 74 56 06 06 og bestil fra menukortet, så aftaler vi om det skal være take-away, nydes i vore indbydende lokaler eller serveres udenfor under parasollerne. Hver dag tilbyder vi DAGENS RET

Vi serverer også øl, vin, vand, kaffe og te.

Rødspættefilet med pommes frites������������������ 7500

Kyllingefilet

m/salat, kartofler og bearnaise��

Pandestegt Husets platte Skinkeschnitzel 5 slags������������������������������������������������������ 12900 m/brasede kartofler/ + 20 andre tilbud

pommes frites/alm. kartofler�������

Plankebøf

12900 13900 14500 11900

m/kartoffelmos, bløde løg og surt

se også take away på www.mad-paletten.dk billigere og bare godt

Hjemmelavet Biksemad med surt, rugbrød og smør Min. 2 personer���������������������������������������������

7900

+ 20 andre tilbud Smørrebrød forudbestilles


54 Spisesteder

Eine neue Attraktion für Gartenliebhaber Ein historischer Garten mitten in der Innenstadt von Christiansfeld ist nun bereit, Gäste aufzunehmen. Der Garten wurde nach den alten Prinzipien der Herrnhuter angelegt

Velkommen til Tyrstrup Kro

Det hyggelige bondehus miljø med stråtag, småsprossede vinduer og lave bjælkelofter mener vi giver en atmosfære, som en moderne kro med gamle, stolte traditioner bør have. I kroens køkken, af international klasse, anvendes kun de bedste af årstidens råvarer. Altid friske og af god kvalitet. Kroen kan desuden tilbyde 27 værelser. Heraf 15 suiter.

Willkommen im Tyrstrup Kro

Der idylliche Bauernhaus-Stil mit Strohdach, Sprossenfebstern und niedriger Balkendecke, verleiht Tyrstrup Kro die besondere Atmosphäre, die einem modernen Gasthof mit alten und stolzen Traditionen auszeichnet. Unsere Küche ist von internationaler Klasse und verwöhnt Sie gern mit Gerichten aus den allerbesten Zutaten der Jahreszeit. Das Gasthaus bietet auch 27 Übernathtungsmöglichkeiten an. 15 suites.

Welcome to Tyrstrup Kro

The charming atmosphere of a farm house with thatched roof, picturesque windows, low raftered ceiling gives the special atmosphere that a modern inn with proud old traditions should have. The kitchen has international class, where the top quality products of the seasons are used. The Inn is able to offer 27 pleasent rooms as well. 15 suites.

Gartenliebhaber, die als Touristen Christiansfeld besuchen, können jetzt etwas erleben, das ganz einzigartig ist, sie brauchen dazu lediglich den neu angelegten, historischen Garten gegenüber der Schule von Christiansfeld, die mit der gelben Fassade-, besuchen; zu finden am Gammel Kongevej dicht am Zentrum der Stadt. In Verbindung mit der Gründung der Stadt 1773 wurden hinter den Häusern der Brüdergemeine in der Nörregade und Lindegade lange schmale Gärten angelegt. Die meisten von ihnen bestehen nicht mehr, die wenigen, die

noch zurück sind, sind öffentlich nicht weiter zugänglich. Nun ist inzwischen ein neuer Garten nach den alten Prinzipien angelegt worden. Dieser Garten wird offiziell als Demonstrationsgarten bezeichne; mit seiner Lage, gleich gegenüber der Schule, ist er besonders dafür geeignet, den Schülern als ein Unterrichtsmittel zu dienen. Aber der Garten ist auch ein geeignetes Ziel für garteninteressierte Touristen und die Touristen und Einheimische, die lediglich einen Ort suchen, um dort eine stille Stunde verbringen zu können.

Kgl. priviligeret / Königl. priviligiert / By royal privilege Selskabslokaler til 180 personer · Åben hver dag fra kl. 12.00

Tyrstrup Kro v/ Torben og Annette Schulz · Tyrstrup Vestervej 6 · DK-6070 Christiansfeld Tel. +45 7456 1242 · Fax +45 7456 2222 · post@tyrstrupkro.dk

www.tyrstrupkro.dk

Der historische Garten in der Nähe des Zentrums, ein geeignetes Ziel für garteninteressierte Touristen.

Kongens Kælder Café/Restaurant - Fortovscaféen er åben hver dag - sommeren igennem.

Køkkenet har åbent: Frokost fra kl. 12.00-16.00 - Aftenmenu fra kl. 17.30-21.00. Den ganzen Sommer hindurch kann man draussen beim Strassenkaffee sitzen. Der Kongens Kælder hat während der Sommerzeit täglich geöffnet. Et nyrestaureret historisk hotel i Christiansfeld bymidte. Selskaber modtages fra 10 til 125 couverter. Vi har 18 enkelt- og dobbeltværelser med bad og TV.

Tel 7456 1710

Søndag den 19. juni Dansk Mølledagkl. 10 til 17 Tirsdag den 28. juni turistdag kl. 10 til 13 Tirsdag den 5. juli turistdag kl. 10 til 13 Tirsdag den 12. juli turistdag kl. 10 til 13 Tirsdag den 19. juli turistdag kl. 10 til 13 Tirsdag den 26. juli turistdag kl. 10 til 13 Tirsdag den 2. august turistdag kl. 10 til 13 Tirsdag den 9. august turistdag kl. 10 til 13 Tirsdag den 16. august turistdag kl. 10 til 13 Søndag den 4. september Høstmølledag kl. 10 til 17 Søndag den 4. december Julebagedag kl. 13 til 16 Søndags åbent åbent fra søndag den 5. juni til søndag den 28. august kl. 13 til 17. Der kan arrangeres aktiviteter for, børnehaver, skoler, foreninger og andre efter aftale med møllebager Lorentz Refsgaard, med brødbagning og rundvisning på telefon 7456 6733.

Ein historisches Hotel in der Stadtmitte von Christiansfeld gelegen Gesellschaften von 10 bis 125 Teilnehmern können hier Platz finden. Wir bieten 18 Einzel- und Doppelzimmer mit Bad und Fernseher.

Reservation/Reservationen: www.bmhotel.dk - per@bmhotel.dk

Sillerup Mølle - Aktiviteter 2016

Lindegade 25 Prætoriustorvet - Christiansfeld Tlf. 7456 1710 - www.bmhotel.dk

Sillerup Møllevej 35 6100 Haderslev

www.sillerupmoelle.dk


55 Spisesteder GRILLMAD 45. Pommesfrites ���������������������������������������������� 30 kr. 47. 6 stk. Nuggets, med pommesfrites������������ 55 kr. 48. 1 /2 kylling, med pommesfrites og Iceberg salat������������������������������������������� 75 kr. 50. Kebabmix, med pommesfrites, Iceberg salat og dressing���������������������������� 67 kr. 51. K yllingemix, med pommesfrites, Iceberg salat og dressing���������������������������� 67 kr.

Pizzaria & Restaurant Telefon 7456 1070

Hjørnet Haderslevvej/Præstegårdsvej 1A, 6070 Christiansfeld

Køkkenet har åbent til kl. 21.00 Salat - alle med frisk brød 1. R ejecocktail, Iceberg salat med rejer, tomatskiver, agurk, citron, Thousand Island dressing ������������������������������������������������������� 47 kr. 2. G ræsk salat, Iceberg salat, tomatskiver, agurk, løg, feta-ost, oliven og husets dressing, (hvidløg) ������������������������������������������������������ 47 kr. 3. Kyllingesalat, Iceberg salat, med kylling, tomatskiver, agurk, dressing����������������������� 47 kr. 3a. Tunsalat, Iceberg salat, med tun, tomatskiver, majs, ananas, agurk, løg og dressing��������� 47 kr. Lette retter, varme sandwiches. Alle m. ost, salat, dressing 4. Skinke����������������������������������������������������������� 57 kr. 5. Oksekød�������������������������������������������������������� 57 kr. 6. Kylling����������������������������������������������������������� 57 kr. 7. Kebab������������������������������������������������������������ 57 kr. 8. Tun���������������������������������������������������������������� 57 kr. 9. Rejer�������������������������������������������������������������� 57 kr. 10. Vegetar������������������������������������������������������� 57 kr. Small

Large

italiensk pizza Alle m/oregano 1 pers. 4-5 pers. 11. Indiana, tomat, ost, kylling, grøn peber, løg, ananas, karrydressing����������������������� 62 230 kr. 11a. Indiana II, tomat, ost, kebab, kylling, grøn peber, løg, dressing, chili og hvidløg���������������������������������������������� 67 230 kr. 12. Græsk I, tomat, ost, oksekød, løg, fetaost, oliven, tomatskiver, hvidløg�������������� 62 230 kr. 12a. Græsk II, tomat, ost, skinke, fetaost, løg, oliven, tomatskiver, grøn peber, hvidløg���������������������������������������������� 67 230 kr. 13. Dansk I, tomat, ost, kebab, salat, dressing������������������������������������� 62 230 kr. 13a. Dansk II, tomat, ost, skinke, spinat, ananas, majs, bearnaisesauce������������������������ 67 230 kr. 14. Mexican, tomat, ost, oksekød, løg, jalapeño, champignon, bønner, hvidløg, chili � 67 230 kr. 14a. Azteka, tomat, ost, kylling, løg, jalapeño, ananas, grøn peber, hvidløg, chili��� 67 230 kr. 15. Margerita, tomat, ost������������������������� 40 140 kr. 15a. Hawaii, tomat, ost, skinke, ananas� 58 230 kr. 16. Mama Mia I, tomat, ost, oksekød, grøn peber, løg, tomatskiver������������ 58 230 kr. 16a. Mama Mia II, tomat, ost, skinke, grøn peber, løg, majs����������������������� 67 230 kr. 17. Lola I, tomat, ost, oksekød, peperoni, løg, grøn peber, hvidløg��������������������������� 58 230 kr. 17a. Lola II, tomat, ost, skinke, peperoni, løg, grøn peber, majs, hvidløg���������������� 67 230 kr. 18. Four seasons I, tomat, ost, skinke, peperoni, pølse, bacon���������������������� 62 230 kr. 18a. Four seasons II, tomat, ost, oksekød, peperoni, pølse, bacon, champignon���������������� 67 230 kr. 19. Isabel I, tomat, ost, skinke, rejer, champignon, ananas�������������������������� 60 230 kr. 19a. Isabel II, tomat, ost, oksekød, rejer, champignon, ananas������������������������ 60 230 kr. 20. Solina, tomat, ost, skinke, bacon, champignon, rejer������������������������������ 60 230 kr.

21. Peperoni, tomat, ost, peperoni, grøn peber, løg, chili, hvidløg����������� 58 230 kr. 22. Vegetarian, tomat, ost, spinat, løg, grøn peber, champignon, majs og hvidløg����������� 58 230 kr. 23. Hyggehjørnet, tomat, ost, skinke, oksekød, grøn peber, champignon��� 58 230 kr. 24. Italiano, tomat, ost, oksemørbrad, bacon, spinat, champignon, løg�������� 62 230 kr. 25. Milano, tomat, ost, oksefilet, gorgonzola, løg, majs, grøn peber��� 62 230 kr. 26. Frut de Mare, tomat, ost, rejer, tun, grøn peber og hvidløg����������������������� 65 230 kr. Indbagt pizza 27. Calzone, tomat, ost, skinke, oksekød, rejer, løg����������������������������������������������������� 67 kr. 28. Calzone, tomat, ost, spaghetti, oksekød, champignon��������������������������������� 67 kr. 28a. Calzone, tomat, ost, kebab, peperoni og spaghetti������������������������������ 67 kr. 29. Calzone, tomat, ost, spaghetti, kødsauce, skinke���������������������������������������� 67 kr. 29a. Calzone, tomat, ost, oksekød, kylling, bønner, jalapeño, hvidløg, chili��������������� 67 kr. 29b. Calzone, tomat, ost, skinke���������������������� 67 kr. Pita Brød m. Iceberg salat, agurk, tomat, dressing 30. Kebab����������������������������������������������������������� 57 kr. 31. Kylling���������������������������������������������������������� 57 kr. 32. Skinke���������������������������������������������������������� 57 kr. 33a. Tun������������������������������������������������������������� 57 kr. Pasta m. Iceberg salat, agurk, tomat, dressing og frisk brød 34. Spaghetti Bolognese m. kødsauce og parmesanost������������������������������������������� 65 kr. 35. Spaghetti alla Carbonara I m. bacon, flødesauce, tomat og parmesanost������������ 69 kr. 35a. Spaghetti alla Carbonara II m. pølse, bacon, flødesauce, tomat og parmesanost���������� 75 kr. 36. Penne Arabiato, m. kylling, bacon, tomater, flødesauce og parmasanost�������� 69 kr. 37. Penne Della Casa, m. oksefilet i strimler m. løg, tomat, flødesauce og parmesanost������������ 69 kr. 38. Penne Salmone Affimicato, m. laks i flødehvidløgssauce, tomat og parmesanost����� 69 kr. 38a. Penne Vegetarian, m. løg, spinat, tomat, champignon og fløde-hvidløgssauce og parmasanost����������������������������������������� 69 kr. Durum m. Iceberg salat, agurk, tomat, Creme Fraiche 39. Kebab����������������������������������������������������������� 57 kr. 40. Kylling���������������������������������������������������������� 57 kr. 41. Skinke���������������������������������������������������������� 57 kr. Børnemenuer 43. Spaghetti Bolognese m. kødsauce������������� 35 kr. 44. Rip Pizza, tomat, ost, skinke, oksekød, pølser eller peperoni���������������������������������������������� 40 kr. deep pan pizza Fra nr. 11 - 26����������������������������������������������������� 75 kr. 15. Margerita, tomat ost����������������������������������� 50 kr.

Small Large Ekstra tilbehør 1 pers. 4-5 pers. Kød�������������������������������������������������������������� 10 25 kr. Ost��������������������������������������������������������������� 10 25 kr. Grøntsager ��������������������������������������������������� 7 20 kr. Hvidløg/chili på pizza����������������������������������� 0 0 kr. Dressing på pizza����������������������������������������� 5 15 kr. Hvidløgsbrød����������������������������������������������������� 35 kr. Almindelig brød������������������������������������������������ 30 kr. Drikkevarer Sodavand, 1,5 l (ud af huset)���������������������������� 35 kr. Sodavand, små��������������������������������������������������� 18 kr.

deutsch Salate - alle mit frischem brot 1. K rabbencocktail, frischer Salat mit Krabben, Toamatenscheiben, Gurke, Spargel, Zitrone, Dressing ������������������������������������������������������� 47 kr. 2. G riechischer Salat, hausgemachter Salat mit Tomate, Gurke, Zwiebel, Fetakäse, Oliven, Eisbergsalat und Dressing nach Art des Hauses ��������������������������������������������� 47 kr. 3. H ähnchensalat, Hähnchen, Salat, Tomatenscheiben, Gurke, Dressing���������������������������� 47 kr. 3a. Thunfischsalat, Thunfisch, Salat, Tomatenscheiben, Gurke, Dressing��������������������������� 47 kr. leichte gerichte, warme Sandwichs, alle mit käse, salat und dressing 4. Schinken������������������������������������������������������� 57 kr. 5. Rindfleisch���������������������������������������������������� 57 kr. 6. Hähnchen������������������������������������������������������ 57 kr. 7. Kebab������������������������������������������������������������ 57 kr. 8. Thunfisch������������������������������������������������������ 57 kr. 9. Krabben�������������������������������������������������������� 57 kr. 10. Vegetarisches��������������������������������������������� 57 kr. Klein Gross pizza mit Oregano 1 Pers. 4-5 Pers. 11. Indiana, Tomate, Käse, Hähnchen, grüne Paprika, Zwiebel,Ananas, Currydressing���������������������������������������������� 62 230 kr. 11a. Indiana II, Tomate, Käse, Kebab, Hühnchen, güner Pfeffer, Zwiebeln, Dressing, Chili und Knoblauch����������������������������������������� 67 230 kr. 12. G riechisch I, Tomate, Käse, Rindfleisch, Zwiebeln, Fetakäse, Oliven, Tomatenscheiben, Knoblauch������������������������������������������� 62 230 kr. 12a. Griechisch II, Tomate, Käse, Schinken, Zwiebel, Fetakäse, Oliven, grüne Paprika, tomatenscheiben, Knoblauch������������������������ 67 230 kr. 13. Dänisch I, Tomate, Käse, Hammelfleisch, Salat, Dressing������������������������������������ 62 230 kr. 13a. Dänisch II, Tomate, Käse, Schinken, Spinat Ananas, Mais, Bearnaisesosse ��������� 67 230 kr. 14. M exikanisch, Tomate, Käse, Rindfleisch, Zwiebel, Jalapeno, Champignons, k. Bohnen, Taco, Knoblauchsosse������������������������ 67 230 kr. 14a. A zteka, Tomate, Käse, Hähnchen, Zwiebel, Jalapeno, Ananas, grüne Paprika, Taco, Knoblauchsosse���������������������� 67 230 kr. 15. Margerita, Tomate, Käse������������������� 40 140 kr. 15a. Hawaii, Tomate, Käse, Schinken und Ananas���������������������������������������������� 58 230 kr. 16. Mama Mia I, Tomate, Käse, Schinken, grüner Pfeffer, Zwiebeln, Mais���������������������� 58 230 kr. 16a. M ama Mia II, Tomate, Käse, Rindfleisch, grüne Paprika, Zwiebel, Tomatenscheiben67 230 kr. 17. L ola I, Tomate, Käse, Rindfleisch, Peperoni, grüne Paprika, Zwiebel, roter Taco��� 58 230 kr. 17a. Lola II, Tomate, Käse, Schinken, Peperoni, grüne Paprika, Mais, roter Taco������ 67 230 kr. 18. Vier Jahreszeiten I, Tomate, Käse, Schinken, Peperoni, Würstchen, Speck�������������� 62 230 kr. 18a. Vier Jahreszeiten II, Tomate, Käse, Rindfleisch, Peperoni, Würstchen, Speck, Champignons������������������������������������ 67 230 kr. 19. Isabel I, Tomate, Käse, Schinken, Krabben, Champignons, Ananas����������������������� 60 230 kr. 19a. Isabel II, Tomate, Käse, Rindfleisch, Krabben, Champignons, Ananas��������������������� 60 230 kr. 20. Solina, Tomate, Käse, Schinken, Champignons, Krabben���������������������������������������������� 60 230 kr. 21. Peperoni, Tomate, Käse, Peperoni, grüne Paprika, Zwiebelm, Knoblauch���������� 58 230 kr.

22. Vegetarisch, Tomate, Käse, Spinat, Zwiebel, grüne Paprika, Mais, Champignons, Knoblauch������������������������������������������� 58 230 kr. 23. H yggehjørnet, (gemütliche Ecke), Tomate, Käse, Schinken, Rindfleisch, grüne Paprika, Champignons�������������������������������������� 58 230 kr. 24. Italiano, Tomate, Käse, Ochsenlendenbraten, Speck, Spinat, Zwiebel, Champignons�������������������������������������� 62 230 kr. 25. Milano, Tomate, Käse, Ochsenfilet, Gorgonzola, Zwiebel, Mais, grüne Paprika��� 62 230 kr. 26. Frut de Mare, (Meeresfrüchte), Tomate, Käse, Krabben, Thunfisch, grüne Paprika, Knoblauch������������������������������������������� 65 230 kr. Eingebackene Pizza 27. Calzone I, Tomate, Käse. Rindfleisch, Schinken, Krabben, Zwiebel��������������������������������������� 67 kr. 28 Calzone II, Tomate, Käse, Fleischsosse, Champignons, Spaghetti���������������������������� 67 kr. 28a. C alzone, Tomate, Käse, Kebab, Peperoni und Spaghetti�������������������������������������������� 67 kr. 29. Calzone III, Tomate, Käse, Schinken, Rindfleisch, Spaghetti�������������������������������� 67 kr. 29a. C alzone IV, Tomate, Käse, Hähnchen, k. Bohnen, Jalapeno, Taco, Knoblauchsosse����������������������������������������� 67 kr. 29b. C alzone, mit Tomate, Käse und Schinken67 kr. Pitabrot mit Eisbergsalat, Gurke, Tomate, Dressing 30. Kebab����������������������������������������������������������� 57 kr. 31. Hähnchen ���������������������������������������������������� 57 kr. 32. Schinken ����������������������������������������������������� 57 kr. 33a. Thunfisch �������������������������������������������������� 57 kr. Pasta mit Eisbergsalat, Gurke, Tomate, Dressing und frischem Brot 34. Spaghetti Bolognese mit Fleischsosse und Parmesankäse�������������������������������������� 65 kr. 35. S paghetti alla Carbonara I, mit Speck, Sahnesosse, Tomate und Parmesankäse���� 69 kr. 35a. S paghetti alla Carbonara II, mit Würstchen, Speck, Sahnesosse, Tomate und Parmesankäse�������������������������������������������� 75 kr. 36. Penne Arabiato, Nudelröhrchen, Hähnchen, Speck, sonnengetrocknete Tomaten, Weissweinsosse und Parmesankäse����������� 69 kr. 37. P enne Della Casa, Ochsenfilet in Streifen mit Zwiebel, Tomate, Sahnesosse und Parmesankäse���������������������������������������������� 69 kr. 38. Penne Salmone Affimicato, Nudelröhrchen mit frischgeräucherten Lachs in Sahne, Weissweinsosse und Parmesankäse��������������������� 69 kr. 38a. Nudeln vegetarisch, Zwiebeln, Spinat, Tomate, Champignons und Knoblauchsahnesosse������������������������������������������������� 69 kr. Durum mit Eisbergsalat, Gurke, Tomate, Creme Fraiche, Kräuterdressing 39. Kebab����������������������������������������������������������� 57 kr. 40. Hähnchen����������������������������������������������������� 57 kr. 41. Schinken ����������������������������������������������������� 57 kr. Kinderteller 43. S paghetti Bolognese, mit Fleischsosse������� 35 kr. 44. Rip Pizza, Tomate, Käse, Schinken, Ochsenfleisch, Würstchen oder Peperoni�������������� 40 kr. deep pan pizza Von Nr. 11 - 26��������������������������������������������������� 75 kr. 15. Margerita, Tomate, Käse���������������������������� 50 kr. Gegrilltes 45. Pommes frites ��������������������������������������������� 30 kr. 47. 6 Stk. Nuggets, mit Pommes frites ������������ 55 kr. 48. 1/2 Hähnchen, mit Pommes frites und grünem Salat���������������������������������������� 75 kr. 50. Kebabmix, mit Pommes frites, Salat und Dresssing���������������������������������������������� 67 kr. 51. H ähnchenmix, mit Pommes frites, Salat und Dressing��������������������������������������� 67 kr. Klein

Gross

1 Pers. 4-5 Pers. Extra Zubehör Fleisch���������������������������������������������������������� 10 25 kr. Käse������������������������������������������������������������� 10 25 kr. Gemüse �������������������������������������������������������� 7 20 kr. Knoblauch / Chili auf pizza�������������������������� 0 0 kr. Dressing auf pizza���������������������������������������� 5 15 kr. Knoblauchbrot�������������������������������������������������� 35 kr. Brot�������������������������������������������������������������������� 30 kr.

Getränke Selterswasser u.ä. 1,5 lt ����������������������������������� 35 kr. Selterswasser u. ä. klein ����������������������������������� 18 kr.


56 Spisesteder / Fritid / Overnatning

Frederikshøj Frederikshøj -- 6070 6070 Christiansfeld Christiansfeld TELEFON TELEFON 75 75 57 57 32 32 18 18 -- FAX FAX 75 75 57 57 32 32 44 44

Tlf. 7557 3218

Kroen har en hyggelig restaurant og en dejlig krostue, hvor sult kan stilles og tørst slukkes på bedste vis.  Vi har også børnemenu. TV-stue med bløde møbler til hyggeligt samvær efter en lang arbejdsdag samt havestue med billard og bordtennis for de, som endnu har energi i behold.

Åben alle dage efter kl. 17.00 - / Geöffnet alle tage nach 17.00 uhr / Open every day after 5 p.m.

46 år med bondegårdsferie Hanna og Poul U. Thomsen i Vejstruprød har ingen planer om at stoppe som bondegårdsferieværter. - Det er en livsstil, siger de Der er forloren pindsvin på menuen, da 16 gæster sætter sig til bords til aftensmaden på Vejstrupgaard. Forloren pindsvin er en videreudvikling af forloren hare. Farsbrødet er forsynet med røgede cocktailpølser, som dels gør det ud for pindsvinets pigge, dels giver retten en røget smag. Det gælder om at være kreativ, når man stort set hver aften i 46 år har haft spisestuen fuld af gæster. Og det har Hanna og Poul U. Thomsen på Vejstrupgaard små syv kilometer nordøst for Christi-

ansfeld. Siden 1969 har de praktiseret bondegårdferie på den smukke gård. - Vi var de yngste, da vi begyndte, og nu er vi nogle af de ældste, siger Hanna Thomsen midt i det dampende køkken. Hun er nu 72 år, og hendes mand, Poul, er 75, hvilket leder til det oplagte spørgsmål: - Hvor længe bliver I ved. - Det ved vi ikke. Vi har ikke planlagt at stoppe, før vi ikke kan mere. Endnu kan vi, og vi har stor fornøjelse af at byde masser af gæster velkommen hvert år. Og hvis vi stopper, hvad skal vi så

ot

HotSp

Hanna og Poul U. Thomsen har som regel stuen fuld til måltiderne om sommeren. Det giver travlhed i gårdens køkken.

Moderne campingplads af højeste klasse, anlagt i tidligere frugtplantage. Mange faciliteter: 3 toiletbygninger med familierum og vaskekabiner, sauna, tennisbane, adventure minigolf, billiard, bordtennis, bådslip. Gratis opvarmet swimmingpool (ca.15/5-31/8). Motorvejsfrakørsel Kolding Syd, Vonsild, Sjølund, Grønninghoved, eller langs fjorden, Skamlingsbanken, Grønninghoved. Grønninghoved Strand Camping Mosvigvej 21, 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 45 www.gronninghoved.dk · info@gronninghoved.dk Familien fra Sachsen i Tyskland nyder bondegårdsferien i Vejstrup. Gronninghoved-120x170-13.indd 1

15/01/14 13.51


57 Fritid / Overnatning lave. Nogen spiller golf, men vi kan altså bedst lide det her, siger Poul U. Thomsen. Sidegevinster Og der er ingen tvivl om, at rollen som værter har kastet sidegevinster af sig. Flere af besøgene har udviklet sig til personlige venskaber, og ægteparret Thomsen har

blandt andet været på genvisit i Norge flere gange. Ved middagsbordet sidder den aften, Turistavisen besøgte Vejstrupgaard, et bredt udsnit af nationaliteter, blandt dem en tysk familie fra Sachsen, som blandt andet omfatter storbyerne Leipzig og Dresden. - Det er første gang, vi er i Dan-

mark, og vi ville gerne lære landet at kende ved at komme så tæt på befolkningen som muligt, og til det formål er bondegårdsferien jo genial, siger Andreas Beer, mens han guffer forloren pindsvin. Han er til daglig vicevært. Med sig har han Veronika Skulteti, som er børnehavepædagog, og sønnen Eric.

Hovedsponsor

• Søndag den 5. juni, 2016 kl. 9 - Grundlovsdag • Start ved sportspladsen i Hejls • Vælg mellem 6 forskellige ruter 3 km, 5 km, 10 km, 14 km trail, halvmarathon & marathon! Tilmeld dig her!

HEJLSNORLOBET.DK

HEJLSMINDE STRAND - ER ET BESØG VÆRD CAMPING - IST EINEN BESUCH WERT Til vore gæster i hele oplandet tilbyder vi: Unseren Gästen ind der ganzen Umgebung bieten wir an:

Tlf.: 7557 4374 Gendarmvej 3 6094 Hejls www.hejlsmindecamping.dk

Hejlsminde Mini Marked åben hver dag fra kl. 07.00 - 20.00 Alt i dagligvarer, aviser og frisk brød fra Roxy Bageren Hejlsminde Mini Markt Jeden Tag ab 7.00 bis 20.00 Lebensmittel jeder Art, Zeitungen und frische Brötchen

Udlejning af cykler til børn og voksne Vermietung von Fahrrädern für Kinder und Erwachsene Minigolf - Møntvask Washautomaten


58 Fritid / Overnatning

Kobbersted

Jordbær Friske jordbær fra lokalområdet i 7 uger • Sæsonen starter først i juni, hvor vi plukker på de bær, der har været overdækket. • Forskellige sorter med hver deres smag, afløser hinanden de næste 7 uger. • Jordbærerne plukkes tidligt om morgenen alle dage, og leveres til butikker i området senest kl. 10.00. • Vi har hjemmesalg dagligt fra kl. 10.00.

Selvpluk starter nogle uger inde i sæsonen, og annonceres i dagspressen og på hjemmesiden. Der er åbent for selvpluk dagligt fra kl. 14-18 eller efter aftale. Husk emballage.

Kobbersted

JORDBÆR

v/Peer & Ingeborg Skygebjerg Kobberstedvej 60 - 6070 Christiansfeld Mobil 2335 1472 - eller 3048 2160 http://kobberstedjordbaer.dk

46 Jahre Ferien auf dem Bauernhof

kommen zu heißen. Und wenn wir aufhören, was sollen wir so tun? Einige spielen Golf, aber wir können nun einmal dies hier wesentlich besser leiden, sagt Poul U. Thomsen.

Hanna und Poul U. Thomsen in Vejstrupröd haben keine Pläne evtl. als Gastgeber für Ferien auf dem Bauernhof aufzuhören. Auf der Speisekarte stand »verlorener Igel«, als sich 16 Gäste in Vejstrupröd an den Tisch setzten, um das Abendessen einzunehmen. Verlorener Igel ist eine Weiterentwicklung des »verlorenen Hasen«. Die Hackmasse wird gespickt mit geräucherten Cocktailwürstchen, die die Stacheln des Igels andeuten sollen, aber dem Gericht auch einen geräucherten Geschmack verleihen. Es gilt viel, kreativ zu sein, wenn man generell jeden Abend, und das nun schon seit 46 Jahren, das Esszimmer voller Gäste hat. Und das haben Hanna und Poul U. Thomsen vom Vejstrupgaard, - lediglich sieben Kilometer nordöstlich von Christiansfeld gelegen. Seit 1969 haben sie auf ihrem schmucken Hof »Ferien auf dem Bauernhof« angeboten und durchgeführt. - Wir waren die Jüngsten, als wir begannen, aber nun sind wir einige von den Älteren, sagt Hanna Thomsen; mitten in der

dampfenden Küche stehend. Sie ist nun 72 Jahre alt und ihr Mann, Poul, ist 75 Jahre, was naturgemäß zur Frage führt, wie lange könnt ihr noch fortsetzen. - Das wissen wir nicht. Wir haben nicht geplant zu stoppen, so lange wir noch können. Noch können wir, und wir haben ein großes Vergnügen daran, jedes Jahr eine Menge von Gästen will-

Nebengewinne Es gibt keinen Zweifel darüber, daß ihre Rolle als Gastgeber zu Nebengewinnen geführt hat. Zu mehreren Besuchern wurden persönliche Freundschaften aufgebaut und entwickelt, das Ehepaar Thomsen war u.a. oftmals zu Gegenbesuchen in Norwegen. Am Mittagstisch saßen an dem Abend, an dem »Turistavisen« auf dem Vejstrupgaard zu Besuch war, ein breiter Ausschnitt von Nationalitäten, darunter eine deutsche Familie aus Sachsen,

Hanna und Poul Thomsen haben in der Regel während des Sommers zu den Mahlzeiten eine volle Stube. Das gibt Hochbetrieb in der Küche des Hofes.

KG CAMPING - lige overfor Kolding Storcenter

ÅBEN hverdage 10-17 lør/søn 10-16

REPARATION AF ALLE MÆRKER

Alt, hvad du har brug for til camping - samlet på et sted

Landsdelens største værksted Vi har kendskab til alle mærker og vi er DCU-testcenter - husk, at der er rabat til DCU-medlemmer.

Stort udvalg af campingvogne og campingtilbehør

Har du været uheldig at få en skade på din campingvogn, hjælper vi med kontak ten til forsikringsselskabet og ordner naturligvis både skaden og alt papirarbejdet.

Vi har altid et stort udvalg af nye og brugte campingvogne - og mere Pantone 187 C 100 vogne CMYK 10indenfor 100 89 20i tørvejr.

Ny E

E20

sbje

Vejl e

64

vej

Vi har stor erfaring og forstår, hvad der er vigtigt for dig

E45

I butikken finder du alt fra fladskærme til reservedele, telte og soveposer. Vi har også et stort udvalg af grilludstyr.

Kolding Storcenter

rgve

j

Mønte n

Platinvej

C.F.Tietgens Vej

Mønten 6 • 6000 Kolding • Tlf. 7633 2080 Åbningstider: Hverdag 10 - 17 • Lør/søn 10 -16 (september - december er lørdage lukket - dog lørdagsåbent ved åbent hus-arrangementer)

Se komplet liste over nye og brugte vogne på www.kg-camping.dk


59 Fritid / Overnatning das u.a. die Großstädte Leipzig und Dresden umfaßt Es ist das erste Mal, daß wir in Dänemark sind, und wir wollen gern das Land kennen lernen und so nah wie möglich an die Bevölkerung kommen. Für dieses Ziel sind Fe-

rien auf dem Bauernhof ja genial, sagt Andreas Beer, während er seinen verlorenen Igel schmaust. Er ist von Beruf Hausmeister. Mit sich hat er Veronika Skulteti, die Kindergartenpädagogin ist und den Sohn Eric.

E45

Afkørsel 66

put & take fiskesø Åben: 1/4-2016 til 30/11-2016 Offen: 1/4-2016 bis 30/11-2016 Fra solopgang til solnedgang Die Familie aus Sachsen in Deutschland genießt die Ferien auf dem Bauernhof in Vejstrup.

Tlf. 7557 4277 • skovhave@post10.tele.dk • www.skovhave.dk

Sandersvig Camping & Tropeland Stor hyggelig og moderne familieplads beliggende 300 m fra sandstrand ved Lillebælt. Großer modern eingerichteter Familienplatz 300 m von Sandstrand am Kleinen Belt. Large modern, well-appointed family ground 300 m from sandy beach next to the Little Belt.

Åben fra 18/3 til 18/9 • Stort tropisk badeland (luft 31°C, vand 28°C). • Supermarked med grillbar. • Stort møntvaskeri. • Tennisbaner med kunstgræs. • 21 luksus familierum. • Hjortehave med krondyr. • 8 stk. 5-stjernede luksushytter. • Trådløst internet.

Geöffnet von 18/3 bis 18/9 • Großes Tropisches Badeland (Luft 31°C, Wasser 28°C). • Supermarkt mit Grillbar. • Große Münzwäscherei. • Tennisplätze mit Kunstgras. • 21 Luxusfamilienräume. • Wildgehege mit Rothirsche. • 8 Stück 5-Sterne Luxushütten. • Wireless Internet.

: NYTbent

rså Helå for ere ligg fast

Open from 18/3 to 18/9 • Large tropical indoor swimming pool area (air 31°C, water 28°C). • Minimarket with snack-bar. • Large launderette. • Tennis courts with artificial grass. • 21 luxury family rooms. • Deer park with red deer. • 8 five-star luxury huts. • Wireless internet.

Sandersvig Camping & Tropeland • Espagervej 15-17 • 6100 Haderslev • Tlf. +45 7456 6225 • www.sandersvig.dk • camping@sandersvig.dk


60 Fritid / Overnatning

PUT & TAKE FAVSTRUP Favstrup Sø er et tidligere moseareal, som nu er udgravet til en sø. Søen ligger i smukke omgivelser, hvor man nu kan fange kvalitetsørreder. 1. Favstrup Put & Take er åben fra solopgang til solnedgang. 2. Et dagskort koster kr. 150,00/€ 20,00 og et 3-timerskort koster kr. 75,00/€ 10,00 (pr. fiskestang). 3. Der er ingen fangstbegrænsning. 4. Duftstoffer, forfodring er forbudt. Der må kun fiskes med majs, rejer, regnorm og kunstagn. 5. Færdsel er kun tilladt rundt omkring søen. 6. Der må ikke graves orm på området. 7. Fiskeri må først begynde, når der er betalt. Overtrædelse af reglerne medfører bortvisning. KNÆK & BRÆK

Dyrk motion og vær sammen til HejlsNorLøbet d. 5.6.2016

Favstrup See war früher ein Moorgebiet, das jetzt zu einem See ausgegraben worden ist. Der See, an dem man jetzt Qualitätsforellen angeln kann, liegt in herrlicher Umbebung. 1. Favstrup Put & Take ist von Sonnen-aufgang bis Sonnenuntergang offen. 2. Eine Tageskarte kostet Dkr. 150,00/€ 20,00 und eine Karte für 3 Stunden kostet Dkr. 75,00/€ 10,00. (Je Angelrute) 3. Keine Angelbegrenzungen! 4. Sie dürfen nur mit Mais, Garnele, Regenwürmer und Kunstsköder angeln. Sonst nichts! Duftstoffe und Fütterung ist verboten. 5. Verkehr ist nur auf dem Fussweg zugelassen. 6. Würmer dürfen im Gelände nicht gegraben werden. 7. Mit dem Angeln darf erst nach Bezahlung angefangen werden. Übertretung von diesen Regeln wird mit Fortweisung bestrafft.

Angelruten zu vermieten

FAVSTRUP SØ Favstrupvej 70 6070 Christiansfeld Tlf. 7456 1869

Anslet Camping Direkte til strand. Blind vej. - Drej 1 km syd for Hejlsminde. Direkt am Strand. Sackgasse - Fahre nach links, Richtung Strand, 1 km südlich von Hejlsminde. • • •

Bådebro/Anlegebrücke Bådrampe/Landungsbrücke Badebro/Badebrücke

Siden starten af HejlsNorLøbet i 2010 har stribevis af løbere, stavgængere, børn og barnevogne valfartet til HejlsNorLøbet fra alle dele af landet. Omkring 410 deltagere var med til at gøre begivenheden til en folkefest i 2015. Nu er vi klar med det 7. HejlsNorLøb i historien. En af Initiativtagerne Peter KjærJepsen håber, at mange flere vil følge med i slipstrømmen af folkemængden fra de sidste år: ”Vi har sat overlæggeren højt i år og

satser på ikke mindre end 500 deltagere. Jeg synes, vi har noget særligt at byde på, som ikke kan findes andre steder. Men hele det lokale engagement, hvor de lokale hejser flaget og jubler på ruten, gør stemningen til noget særligt. Overskuddet kommer alle til gode HejlsNorLøbet har været gode til at hente sponsorater ind, og Peter Kjær-Jepsen glæder sig særligt over aftalen med løbets hovedsponsor Middelfart Spare-

Vejstrupgård

- Bondegårdsferie og Bed & Breakfast Velkommen til Vejstrupgaard - Bondegårdsferie og Bed & Breakfast - en gård i fuld drift i det sydlige Jylland. Vi har plads til 7 familier, hvor alle har eget badeværelse. Vi bor i et naturskønt område med mulighed for gode trave- og cykelture. Når I besøger os, kan I høre om de bedste ruter. Børnene kan hilse på dyrene. Vi har hund, kaniner, får, heste og grise. Hanna og Poul U. Thomsen Vejstrupgård Vejstruprød Landevej 3 DK- 6093 Sjølund Tel. +45 7557 4092 www.bondegaardsferie.com

Ta’ til Jels Vikingespil 2016 Jubilæumsforestillingen Starkad

Opføres hver aften kl. 20 fra 1.7. - 17.7. (3.7. kun eftermiddagsforestilling kl. 16, 10.7. ingen forestilling)

Muligheder/Möglichkeiten: • Badning/Baden • Sejlads/Segeln • Windsurfing/Windsurfing • Fiskeri/Angeln

Hytter og campingvogne udlejes. Hütten und Campingwagen können geliehen werden. Kaj Rasmussen Strandvejen 34 . Anslet . 6100 Haderslev

Billetbestilling og buffet bestilles (buffet senest kl. 9 samme dag) på tlf. 74 55 21 10 eller www.jelsvikingespil.dk

Starkad - Das Wikingerspiel Jels

Wird vom 1.7. - 17.7. allabendlich um 20 Uhr aufgeführt (3.7. nur Nachmittagsvorstellung um 16 Uhr, 10.7. kein Vorstellung).

Starkad - Jels Viking Pageant

The pageant will be performed every evening at 8 pm from 1.7. to 17.7. incl. (3.7. only performance at 4 pm, 10.7. no performance). Husk at du også kan følge os på både Facebook og Instagram

www.jelsvikingespil.dk Tlf. +45 74 55 21 10


61 Fritid / Overnatning

Hejlsminde Kræmmermarked 2016 Så er det 31. gang Hejlsminde Kræmmermarked bliver afviklet

kasse, som bakker op om løbet for fjerde år i træk. Han siger: ”Middelfart Sparekasse er kendt for at støtte op omkring lokale initiativer. De har i en årrække blevet kåret blandt de bedste arbejdspladser i Europa. Deres vision er at være Danmarks bedste pengeinstitut, og vi er glade

for, at de støtter op om vores løb. Uden dem og alle de andre sponsorer var det ikke muligt at få stablet det på benene.” Hvis du også er til samvær, natur og aktivitet, så kom og vær med. Du støtter samtidig et godt formål! Styregruppen bag HejlsNorLøbet

Salg af friskopgravede kartofler og friskplukkede jordbær

Selve markedsområdet åbner lørdag den 2. juli, men allerede torsdag den 30/6 er der det store traditionelle bankospil. Fredag den 1. juli gentager vi successen fra sidste år: »Das kleine Bierfest«. Her vil - stort set alt hvad der ellers hører en oktoberfest i München til, være kopieret i teltet foran forsamlingshuset. Øl, schnitzler, musik og lederhosen. Herudover er »Loppekroen« åben for de, der ikke nødvendigvis synes, at »wein, weib og gesang« er sagen. Som nævnt, åbner alle kræmmerboderne lørdag. Den officielle åbning er lørdag kl. 10, og så er - næsten alt - indenfor handel med gode tilbudsvarer tilladt. »Loppekroen«, »Mobilbaren«, hoppeborgene, tombolaen og hvad traditionen ellers byder, åbner samtidig, samt Café Havblik - vil holde åben både lørdag og søndag. Et af de nyere tiltag ved Hejlsminde Kræmmermarked - familieaftenen »Spis, hyg og bliv« - med god mad og hyggelig snak, let musik og måske et par fællessange, og uddeling af vandreprisen »Årets Maveplasker« afvikles i år lørdag aften i det store telt. »Loppekroen« er også åben. Søndag den 3. juli inviteres til gratis sildebord (drikkevarer skal dog købes i barerne), og tombola og udover hovedteltets bar, kan »Loppekroen«, »Mobilbaren« og caféen sørge for at tørsten kan slukkes. Omkring kl. 16 trækkes nittelodsgevinsten ved tombolaen, og kl. 17 siger vi »Tak for i år - og på gensyn i 2017«.

Folk i Hejlsminde - musik for livet - et liv med musik -

»folk i Hejlsminde« har gennem rigtig mange år og mange fine arrangementer, sørget for, at folke- og visemusik og sang, har glædet tilhørerne. P.t. er der følgende arrangementer i kalenderen for 2016: Onsdag den 30. marts kl. 20: Halfdanskerne - De største sange - live: De har besøgt ”folk i Hejlsminde” før, og er et af Danmarks mest populære viseorkestre. I 2015 har trioen spillet mange koncerter med deres hyldest til Halfdan Rasmussen i anledning af 100-året for hans fødsel. Onsdag den 20. april kl. 20: Folkzone ”Danmarks tungeste boyband”

Tirsdag den 27. september kl. 20: Schwåmpis Venner Vi har fundet Schwåmpis Venner lidt tilfældigt. Det er svært - endsige umuligt - at bevare pessimismen når Schwåmpi`s Venner slår den lune musikalske tone an. Onsdag d. 12. oktober kl. 20: Pernille og Stephen Quigg Pernille og Stephen har besøgt os tidligere, som duo. Stephen har også været her som medlem af The McCalmans. Pernille og Stephens musik og sang ligger tæt op af netop McCalmans, traditionelle skotske sange og nyskrevne i samme stil. Onsdag den 16. november kl. 20: Irsk Stuvning I sin tid »fandt« vi dem til en Tønder Festival, hvor de i mange år har spillet for et stopfyldt »Klubtelt« på festivalpladsen. De glæder sig til at spille alle de traditionelle irske sange for os.

Billetter kan bestilles på folkihejlsminde@gmail.dk eller +45 4078 4994 Alle arrangementerne foregår i Hejlsminde Forsamlingshus, Havnevej 1, Hejlsminde, 6094 Hejls

Lindegaarden Hjerndrupvej 11 . 6070 Christiansfeld Tlf. 2049 4697

Sommerferie i Danmark Urlaub im schönen Dänemark

MS Marianne Fiskekutter

Fisketure i Lillebælt MS Marianne sejler i Lillebælt, hvor vi fanger godt med fladfisk og torsk. Hvis man er en gruppe, der gerne vil fiske en hverdag eller en weekend så bare ring, så finder vi nok ud af det

Opsamlingsturer fra havnen i Årøsund:

r.dk Bestil på DanCente 44 Eller ring 75 57 47

Fra maj til udgangen af september.

Der er mulighed for at leje fiskeudstyr ombord.

Se evt. mere på: www.ms-marianne.dk Telefon: +45 2860 8821 Velkommen om bord Kurt Ø

DanCenter har flere tusinde dejlige sommerhuse at vælge imellem. Lige fra klassiske sommerhuse til luksusboliger med spa og swimmingpool.

Bestellung auf

DanCenter.de

5 7557 4744 oder rufen Sie an +4

Unsere Ferienhäuser warten auf Sie! Sommerferien in Dänemark ist der perfekte Urlaub für die ganze Familie. Und in einem Ferienhaus können Sie tun und lassen, was Sie wollen.

2095_DC_Turistavisen_137x148_dec14_mtysk.indd 1

16/12/14 14:16


62 Camping året rundt i Sandersvig

Camping året rundt i Sandersvig

pladsen siden 1962, er de fastliggende en vigtig del af driften. - Fastliggerne giver et fast økonomisk grundlag og liv på plad-

sen året rundt. Vi lukker butik og badeland om vinteren, men baderum og toiletter er selvfølgelig åbne, siger Hanne Holst,

der driver pladsen sammen med sin mand, Johannes, og børnene Marie og Mads.

35-40 familier giver året rundt liv på campingpladsen i Sandersvig og fast indtægt til ejerne, familien Holst 200 af de 470 campister på den idylliske campingplads i Sandersvig øst for Christiansfeld er fastliggere, og 35-40 af de fastliggende familier er så trofaste, at de også holder til på pladsen om vinteren. De trodser kulde og frost og indretter sig med varmeovne og gulvvarme i deres fastliggende campingvogne. Omkring 70 af campisterne samles hvert år til julefrokost på pladsen. Kirsten og Johnny Hansen fra Tønder er kommet på pladsen en halv snes år, og de bruger også pladsen om vinteren. Da de skulle finde sig en fast plads til deres campingvogn var kriteriet, at der skulle være maximalt en times kørsel fra Tønder. - Men det talte også, at Sandersvig er en børnevenlig plads med et velfungerende badeland, siger Kirsten Hansen.

Et fleksibelt sommerhus Umiddelbart kan det virke en smule ulogisk at købe sig en campingvogn med hjul på for så at lægge den på en fast plads; men Johnny Hansen synes det er meget logisk. - Jeg gider ikke trække rundt med så stor en campingvogn, så den fungerer som vores sommerhus uden at vi skal male og skifte vinduer ud. Vognen er nem at holde og billigere at anskaffe og komme af med end et sommerhus, siger han. Johnny Hansen er pensionist. Kirsten arbejder stadig; men så snart der er fyraften fredag går det mod Sandersvig sammen med doodlehunden Luna. Familien har indrettet sig med parabolfjernsyn og eget internet. Liv på pladsen For ejerne af campingpladsen, familien Holst, som har drevet

Camping - ein volles Jahr in Sandersvig 35-40 Familien beleben das ganze Jahr hindurch den Campingplatz Sandersvig und bedeuten eine feste Einnahme für die Besitzer, die Familie Holst. 200 der 470 Camper auf dem idyllischen Campingplatz in Sandersvig, östlich von Christiansfeld, sind Dauercamper; und 3540 Familien davon sind so treu damit verbunden, dass sie auch den Winter auf dem Platz verbringen.

Sie trotzen Kälte und Frost und versehen ihre festliegenden Campingwagen mit Wärmeanlagen, ja selbst mit Fußbodenwärme. Etwa 70 Camper versammeln sich jedes Jahr zu einem gemeinsamen Weihnachtsessen (Julefrokost) auf dem Campingplatz. Kirsten und Johnny Hansen aus

Camping all year in Sandersvig 35-40 families brings income and life to the campsite all year round in Sandersvig 200 of the 470 campers at the idyllic campsite in Sandersvig east of Christiansfeld are regulars and 35-40 of these families are so loyal that they stay through the winter as well.

They defy the Danish winter with heated floors and heaters in their stationed caravans. About 70 campers meet up every year for Christmas lunch at the campsite. Kirsten and Johnny Hansen from Tønder have been regulars for

Ejerne af campingpladsen i Sandersvig og deres fastliggende gæster får et tæt forhold. Fra venstre er det Marie Holst, Hanne Holst, Johnny Hansen og Kirsten Hansen. Die Besitzer des Campingplatzes in Sandersvig und ihre festliegenden Gäste haben ein enges Verhältnis zu einander entwickelt. Von links: Marie Holst, Hanne Holst, Johnny Hansen und Kirsten. The owners of the campsite in Sandersvig and their regular guests become quite close. From the left: Marie Holst, Hanne Holst, Johnny Hansen and Kirsten Hansen.

Tönder besuchen den Platz seit zwölf Jahren, sie benutzen den Platz auch im Winter. Als sie sich einen festen Platz für ihren Campingwagen suchten, war das Kriterium, dass er maximal nicht mehr als eine Stunde Fahrzeit von Tönder aus beanspruchen sollte. - Aber man erzählte auch, dass Sandersvig ein kinderfreundlicher Platz sei, mit einem gut fungierenden Badeland, sagt Kirsten Hansen. Ein flexibles Sommerhaus Unmittelbar kann es ein wenig unlogisch wirken, sich einen Campingwagen mit Rädern zu kaufen und diesen dann an einem festen Platz abzustellen; doch

half dozen years and also visit the campsite during the winter. When they were looking for an all year around campsite they had the criteria that it was under one hour drive from their home in Tønder. It was however also a large asset that this campsite is child-friendly and has a well-functioning waterpark, said Kirsten Hansen. Like a flexible summer house Although it might seem illogical to buy a caravan on wheels only to place it permanently in one spot, it makes perfect sense

Johnny Hansen meint, es wäre sehr logisch. - Ich habe keine Lust, mit einem so großen Campingwagen herumzufahren, er fungiert also als unser Sommerhaus, ohne dass wir malen oder Fenster austauschen müssen. Der Wagen ist leicht zu unterhalten, billiger in der Anschaffung und leichter zu veräussern als ein Sommerhaus, - so seine Aussage. Johnny Hansen ist Pensionist, Kirsten arbeitet immer noch, doch sobald am Freitag Feierabend ist, geht es ab in Richtung Sandersvig, zusammen mit dem Doodlehund Luna. Die Familie hat sich dort mit Parabolfernsehen und eigenem Internet eingerichtet.

Das Leben auf dem Platz Für die Besitzer des Campingplatzes, die Familie Holst, die den Platz seit 1962 betreiben, sind die »Festlieger« ein wichtiger Teil ihres Geschäftes. - Festlieger geben eine feste ökonomische Grundlage und sorgen das ganze Jahr hindurch für Leben auf dem Platz. Wir schließen im Winter die Butik und das Badeland , der Baderaum und die Toiletten bleiben aber selbstverständlich geöffnet, sagt Hanne Holst, die den Platz zusammen mit ihrem Mann und den Kindern Marie und Mads betreibt.

to Johnny Hansen. I do not want to drive around with a large caravan, so our caravan is more like a summer house that we do not have to maintain and paint every year. The caravan is easy to maintain, cheap to come by and easy to sell, said Johnny Hansen. Johnny Hansen id retired and his wife Kirsten is still working. As soon as Kirsten is off from work for the week they head to Sandersvig with their doodle Luna. The family has made a cozy home with TV and WIFI.

A lively campsite For the owners at the campsite, the Holst Family, the regulars are an important part of the job. They have run the campsite since 1962. The regular guests provide a steady income and a lively atmosphere all year around. We close the waterpark and shops in the winter but the bathing- and lavatory facilities are of course open, said Hanne Holst. She runs the campsite with her husband Johannes and their two children Marie and Mads.


63 Stamgæster betyder alt for Tyrstrup Kro

Stamgæster betyder alt for Tyrstrup Kro Stamgæsterne bliver en slags ambassadører for kroen, siger kromand Torben Schultz. Nordmanden Thor Willy Bjerke er kommet på kroen siden 1971 - Trofaste stamgæster er guld værd, for de bliver en slags am-

bassadører for kroen. Sådan siger kromanden på Tyrstrup Kro, Torben Schultz, der passer rigtig

godt på sine stamgæster, som kroen har haft mange af siden etableringen i 1756. Nu er kroen den eneste syd for Kolding, der kan bryste sig af fire Eurostjerner, som uddeles af restauratørernes brancheorganisation, Horesta. Det er også kommet Tyrstrup Kro til gode, at Christiansfeld i sommeren 2015 kom på Unescos fornemme verdenkulturarvsliste. Det har ifølge Torben Schultz betydet mange især frokostgæster,

som udover fra Danmark også strømmer til fra Holland, Østrig og Tyskland. Nordmanden Thor Willy Bjerke, som til daglig bor i Oslo, er kommet på kroen siden 1971, hvor han traf en pige fra Hejls. Hun er ikke i hans liv mere, men hans nuværende kone er halvt dansk, og han ejer to sommerhuse i Hejlsminde. Her bor han, når han er i Danmark, men mange af måltiderne indtages på Tyrstrup Kro, hvor

Für den Tyrstrup Kro (Krug) bedeuten Stammgäste alles »Stammgäste werden zu einer Art Botschafter für den Krug«, sagt Gastwirt Torben Schultz. Der Norweger Thor Willy Bjerke besucht den Krug seit 1971

Thor Willy Bjerke fra Oslo får sig en snak med kromand Torben Schultz ved kroens smukke kopi af brønden på Kirkepladsen i Christiansfeld. Thor Willy Bjerke aus Oslo im Gespräch mit Gastwirt Torben Schultz an der schmucken Kopie des Brunnens vom Kirchplatz in Christiansfeld. Thor Willy Bjerke from Oslo is talking to the host Torben Schultz by the beautiful copy of the well at Kirkepladsen in Christiansfeld.

- Treue Stammgäste sind Gold wert, denn sie werden zu einer Art Botschafter für den Krug-. So sagt es der Wirt des Tyrstrup Kro, Torben Schultz, der sich wirklich gut um seine Stammgäste kümmert, von denen es viele seit Gründung im Jahre 1756 gibt. Nun ist der Krug der einzige südlich von Kolding, der sich rühmen kann, vier Eurosterne aufzuwe-

isen, die von der GaststättenBranchenvereinigung »Horesta« zugeteilt werden. Es hat auch dem Tyrstrup Kro zum Vorteil gereicht, daß Christiansfeld im Sommer 2015 in die vornehme Liste der UNESCO über die Weltkulturerbestätten aufgenommen wurde. Laut Torben Schultz hat dies insbesondere viele Lunchgäste (frokost) gebracht, die nicht nur aus Dänemark hie-

han også fejrer de fleste af årets højtider. - Tyrstrup Kro er noget af det meste danske, men kan tænke sig. I Norge kender vi ikke rigtig begrebet landevejskro. På Tyrstrup Kro får man god mad, og især er vi nordmænd vilde med kroens ærkedanske frokost, siger Thor Willy Bjerke.

rher strömten, sondern ebenso aus den Niederlanden, Österreich und Deutschland. Der Norweger Thor Willy Bjerke, der normalerweise in Oslo wohnt, besucht den Krug seit 1971, hier traf er auch ein Mädchen aus Hejls. Sie ist nicht mehr Teil seines Lebens, aber seine jetzige Frau ist halb dänisch, er besitzt zwei Sommerhäuser in Hejlsminde. Hier wohnt er, wenn er sich in Dänemark aufhält, doch viele Mahlzeiten werden im Tyrstrup Kro eingenommen, wo er auch die meisten der jährlichen Festtage feiert. »Der Tyrstrup Kro ist so typisch dänisch, wie man es sich nur denken kann. In Norwegen kennen wir nicht richtig den Begriff »Landstraßenkrug«. Im Tyrstrup Kro bekommt man gutes Essen; und besonders wir Norweger sind ganz wild auf die erzdänische »Frokost« (den Lunch oder das zweite Frühstück)«, erklärt Thor Willy Bjerke.

Regular guest are important to Tyrstrup Kro The regular guest becomes ambassadors for Tyrstrup Kro according to the host Torben Schultz. Thor Willy Bjerkefrom Norway has been a regular gust since 1971 »Loyal regulars are worth their weight in gold, as they become ambassadors for the inn. These are the words of the host at Tyrstrup Kro, Torben Schultz. He look well after his regulars, which the place have had many of since it was established in 1756. 
Today it is the only inn south of Kolding holding 4 Eurostars awarded by the restaurateurs trade organization Horesta. The inn has also felt the benefits of Christiansfelds placement on the Unesco list of world heritage in the summer of 2015. According to Torben Schultz, there has been an increase in guests for lunch and many from as far away

as the Netherlands, Austria and Germany. The Norwegian regular Thor Willy Bjerke from Oslo, has been a regular guest at the inn since 1971, where he met a local girl from Hejls. The girl is no longer a part of his life, but his wife today is half Danish and he own two summer houses in Hejlsminde. He resides there when he is in Denmark, but many meals and holidays are enjoyed at Tyrstrup Kro. »Tyrstrup Kro is as Danish as it can get. In Norway we do not have the same type of inns. At Tyrstrup Kro you can always get a good meal and us Norwegians particularly enjoy the Danish Lunch«, said Thor Willy Bjerke.

Thor Willy Bjerke fra Oslo holder øje med Torben Schultz’ arbejde ved det unikke franske komfur i kroens køkken. Thor Willy Bjerke aus Oslo hält ein Auge auf die Arbeit von Torben Schultz am einzigartigen französischen Kochherd in der Küche des Kruges. Thor Willy Bjerke from Oslo is keeping a close eye with Torben Schultz working by the French stove in the kitchen.


64 Genforenings- og Grænsemuseet

Lille museum med en stor historie Genforenings- og Grænsemuseet er stedet, hvis man vil fordybe sig lidt i landsdelens turbulente historie Lidt nord for Christiansfeld ligger et lille museum, som fortæller en meget stor historie om en

af de vigtigste begivenheder i Danmarkshistorien, nemlig genforeningen og tiden fra 1864 til 1920.

A small museum telling a great story Genforenings- og Grænsemuseet is the place to be, if you want to take a closer look at the turbulent history of the region. A few kilometers north of Christiansfeld - opposite Den Gamle Grænsekro - there is a museum telleing the story about one of the most important events in Danish history - the Reunification and the time around this event from 1864-1920. 
Learn about the story of the reunification, where every item tells its own unique story. Explore the spe-

cial exhibitions about 1864, the people of Southern Jutland at war and King Christian the 10th. You can also take a walk on the historic path of the former border. The area also offers a fourstared Geocatcher route in the heart of this historic gem.

Just outside the windows of the museum on July 10th 1920 - the Danish king pursued his famous ride on horseback across the

På Museet kan man lære genforeningshistorien at kende, og hver enkelt genstand på museet fortæller sin egen stille historie. Der er særudstillinger om 1864, om sønderjyder i krig, om kong Christian X, og man kan gå en tur på grænsestien langs et stykke af den tidligere grænse. Hvis man er såkaldt Geocatcher er der her en firestjernet rute at gå efter i et virkeligt historisk smørhul for den, der har sans for historiens vingesus.

border, which was then wiped off the map. The King lifted up a little girl dressed in white on his horse and the war was finally over. For 56 years the region had been under Prussian control and people trying to escape across the border had been shot in cold blood. 
 Goods were smuggled across the border and if you were going to leave Denmark, you had to go through the Danish customs room, through No Man’s Land until you would reach the Prussians frontier station.

The museum was opened July 10th 1995 by H.M. Queen Margrethe II and H.M. Queen Ingrid, H.R.H. Crown Prince Frederik, H.R.H. Prince Joachim, H.E. Ingolf, Count of Rosenberg and approximately 5000 people took part in the happy event.

Ein kleines Museum mit einer großen Geschichte Das Wiedervereinigungs-und Grenzmuseum ist genau der Ort, an dem man sich in die turbulente Geschichte dieses Landesteils besonders hineinversetzen kann. Nicht weit weg, nördlich von Christiansfeld gelegen, befindet sich das kleine Museum, das große Geschichte näherbringen kann, von einem der wichtigsten Ereignisse in der Historie Dänemarks:

»Der Wiedervereinigung - und der Zeit von 1864 - 1929«. Im Museum kann man die Wiedervereinigungsgeschichte kennen lernen, wo jedes einfache Teil seine eigene kleine Geschichte erzählt. Betrachte die

Historiske koncerter

www.facebook.com/CordeDiGioia Den 6., 13., 20. og 27. juli 2016 kl. 13 Lunchtime koncerter med Corde di gioia - Strings of Joy i Haderslev Bymuseum, Slotsgade 22 Haderslev Meget populært arrangement med klassisk musik ved frokosttid med Maria Johannsen og døtrene Anna og Giuly. Varighed 30 - 40 minutter. Et nyt program hver gang. Madpakker kan nydes i gården eller i cafeen, kaffe kan købes. Gratis entre’.

Sonderausstellungen zu »1864« und »Sønderjyder im Krieg«, die Ausstellung über Christian den X., oder gehe ein Stück auf dem Grenzweg entlang, der ehemaligen Grenzlinie. Bist du ein »GEOCACHER« - so findest du hier eine 4-Sterne-Route mit einem hohen historischen Wert, besonders für den, der einen Sinn für den Flügelschlag der Geschichte hat.

Lige uden for museets vinduer blev kong Christian X den 10. juli 1920 tiljublet ved det berømte kongeridt over den slettede 1864-1920-grænse. Det var her, han løftede en lille hvidklædt pige op på sin hest, da landsdelen igen blev en del af Danmark. I 56 år havde landsdelen været under prøjsisk herredømme, hvor man med koldt blod skød på de mennesker, som forsøgte at flygte over grænsen. Her smuglede

man, og her var grænsehandel i små træskure på begge sider af grænsen. Ved grænsepassage måtte man en tur igennem den danske toldstue, igennem ”ingenmandsland” sydpå, til kontrol hos prøjserne. Eller vice versa. Musset blev indviet 10. juli 1995 af dronning Margrethe II, dronning Ingrid, kronprins Frederik, prins Joachim, grev Ingolf af Rosenborg og 5.000 glade mennesker.

Genforenings- og Grænsemuseet ligger lige ved den grænse, der blev slettet i 1920, efter at sønderjyderne havde stemt sig hjem til Danmark. Genforenings- og Grænsemuseet is located by the old border. The border was eliminated in 1920 when the people of Southern Jutland voted to be part of Denmark. Das Wiedervereinigungs-und Grenzmuseum liegt gleich an der Grenze, die im Jahre 1920 aufgehoben wurde, nach dem sich die Sønderjyder wieder »heim« zu Dänemark gestimmt hatten.

Gleich hier vor den Fenstern des Museums wurde König Christian d. X. am 10. Juli 1920 zugejubelt, bei seinem berühmten »Königsritt« über die nun niedergelegte Grenze von 1864 - 1920. Hier war es, wo er das weiß gekleidete Mädchen zu sich auf sein Pferd hob, als dieser Landesteil wieder ein Teil Dänemarks wurde. 56 Jahre lang hatte sich dieser Landesteil unter preußischer Herrschaft befunden, wo man kaltblütig auf die Menschen schoß, die versuchten, über die Grenze zu flüchten. Hier schmuggelte

12., 19., 26. august og 2. september 2016 kl. 18.30 Historiske koncerter med Corde di gioia i Haderslev Bymuseum, Slotsgade 22 Haderslev

Underholdende koncert med musik, sang og opera samt teaterindslag og overraskelser fra tiden 1900 til 1914 med sopran Maria Johannsen og døtrene Anna på cello og Giuly på violin. Der er mulighed for at købe en historisk menu før koncerten, som kan nydes fra kl. 17.30. Billetter: henv. Haderslev Bymuseum tlf.: 7453 0858 eller ehlerssamling@museum-sonderjylland.dk

man - und hier fand Grenzhandel in kleinen Holzbuden auf beiden Seiten der Grenze statt. Bei Grenzübertritt mußte man seinen Weg durch die dänische Zollstube nehmen, dann in Richtung Süden durch das Niemandsland - zur Kontrolle durch die Preußen. Oder umgekehrt. Das Museum wurde am 10. Juli von Königin Margrethe II, Königin Ingrid, Kronprinz Frederik, H. Prinz Joachim, Ingolf Graf von Rosenborg und weiteren 5000 fröhlichen Menschen eingeweiht.

17. og 18. december 2016 kl. 15 Historisk julekoncert med Corde di gioia Strings of Joy i Den Gamle Katedralskoles Festsal, Gaaskærgade 28 i Haderslev Maria Johannsen og døtrene Anna og Giuly synger og spiller julen ind i den stemningsfulde sal. Koncerten varer en time. Billetter koster 75 kr. og kan købes ved indgangen fra kl. 14.30.


65 Skamlingsbanken

Skamlingsbanken Skamlingsbanken er med sine 113 meter over havet Sønderjyllands højeste punkt. Det er et unikt og smukt naturområde med en storslået udsigt over Lillebælt til Fyn og langt ind i Sønderjylland. Landskabet på Skamlingsbanken er markant med bakker og dale beklædt med højstammede bøgeskove, overdrev, marker og levende hegn. Siden midten af 1800-tallet har Skamlingsbanken haft en særlig

betydning for danskernes identitet, og i perioden 1843-59 blev der afhold en række folkefester til støtte for den danske sag i Sønderjylland. Et særligt kendetegn på Skamlingsbanken er den 16 meter høje støtte lavet af 25 granitblokke rejst i 1863 til minde om den danske sags forkæmpere i Slesvig. Støtten der netop har gennemgået en større renovering i 2015, blev sprængt i luften af preusserne i 1864 men genrejst

Skamlingsbanken Die Skamlingsbanken sind mit ihren 113 Metern Höhe über dem Meeresspiegel der höchste Punkt in Sønderjylland. Sie sind eine einzigartige und schöne Naturlandschaft mit einer großartigen Aussicht über den Kleinen Belt nach Fünen und weit hinein nach Nordschleswig. Das Gebiert der Skamlingsbanken ist geprägt durch Hügel und Täler, bekleidet mit hochstämmigen Buchenwäldern, Weideflächen, Feldern und natürlichen Hecken. Seit Mitte der 1800-Jahre haben die Skamlingsbanken für die Identität der Dänen eine beson-

dere Bedeutung; in der Periode 1843 - 59 wurden hier eine Reihe von Volksfesten, zur Unterstützung der dänischen Forderungen den Bereich Sønderjylland betreffend, abgehalten. Ein besonderes Kennzeichen auf den Skamlingsbanken ist die 16 Meter hohe Granitsäule, aus 25 Steinblöcken im Jahre 1863 zur Erinnerung an die Vorkämpfer der dänischen Sache in Schleswig errichtet. Die Säule, die gerade jetzt im Jahre 2015 eine größere Renovierung erfahren hat, wurde 1864 von den Preußen in die Luft gesprengt, doch bereits 1866 von der lokalen Bevölkerung er-

Skamlingsbanken Skamlingsbanken rises up as the highest point of Southern Jutland with 113 meter above sea. It is a unique and beautiful area with grand nature and view over Littlebelt and Funen. The scenery at Skamlingsbanken is characteristic with hills and valleys, beech forest and lively nature. Since the mid-1800s this place has been of special importance to the Danish identity. In the period of 1843-1859 a long line of public events were held here in

support of the Danish battle for Southern Jutland. A special trademark at Skamlingsbanken is the memorial pillar from1863 in remembrance of the Danish activists of Slesvig. The pillar is16 meters high and made up from 25 blocks of granite. It was blown to bits by the Prussians in the war in 1864, was raised again by locals in 1866 and it has since recently been restored in 2015. The pillar is places at the top of the Højskamling and close by you will find six

i 1866 af lokale folk der havde samlet og gemt stenene rundt omkring på egnen. Støtten er placeret på toppen af Højskamlingen, og i nærheden er der siden rejst seks andre mindesmærker til minde om personligheder der kæmpede for den danske sag. I forbindelse med afslutningen af anden verdenskrig blev der nedenfor Højskamlingen etableret en mindelund for de faldne modstandsfolk fra den sønderjyske modstandsbevægelse, med en centralt placeret Klokkestabel. I 1930erne blev det besluttet at frede dele af Højskamlingen for

at bevare landskabet og udsigter og i et vist omfang også adgang for eftertiden. Kolding Kommune har i de senere år samarbejdet med Skamlingebankeselskabet og Fonden til Klokkestablens bevarelse om forbedring og udvikling af Skamlingsbanken. På den baggrund er der udarbejdet en udviklingsplan der rummer en større koordineret indsats omkring nytænkning af områdes arkitektoniske udtryk samt en strategi for bevarelse af områdets natur og de landskabelige værdier. Første indsats i realiseringen af

udviklingsplanen er en indledende renovering af Klokkestablen samt en større renovering og stabilisering af støtten, begge gennemført i 2015. I løbet af de næste par år skal der opføres en ny udstillingspavillon til erstatning af den eksisterende, der skal gennemføres en række rydninger og der skal etableres en række faciliteter, rundt omkring i området, bundet sammen af et nyt stisystem. Dette gøres alt sammen for at sikre den fremtidige attraktionsværdi af Skamlingsbanken.

neut aufgerichtet, die Steine dafür hatte man gesammelt und in der Umgebung versteckt. Die Säule ist auf der Spitze des Højskamlingen errichtet worden, in ihrer Nähe sind in der Folge 6 weitere Gedenksteine zur Erinnerung an Persönlichkeiten, die für die dänische Sache gekämpft haben, aufgestellt worden. In Verbindung mit dem Abschluß des zweiten Weltkrieges wurde unterhalb des Højskamling ein kleiner Erinnerungshain zum Gedächtnis an die gefallenen Widerstandskämpfer der Widerstandsbewegung von Sønderjylland angelegt, in dessen Mitte ein kleiner Glockenturm plaziert wurde. Bereits um 1930 wurde beschlos-

sen, Teile des Højskamlingen unter Schutz zu stellen, um die Landschaft und die Aussichten zu bewahren, und - in einem gewissen Umfang - , auch für die Nachwelt zu erhalten. Die Kolding Kommune hat in den letzten Jahren mit der Skamlingebankegesellschaft und der Stiftung zur Bewahrung des Glockenturmes zusammengearbeitet, um Skamlingsbanken zu verbessern und weiter zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund wurde ein Entwicklungsplan erarbeitet, der einen größeren koordinierten Einsatz vorsieht, besonders im Hinblick auf ein Umdenken bei der Gestaltung des architektonischen Ausdrucks der Umgebung, sowie eine Strategie zur Bewah-

rung der vorhandenen Natur und deren landschaftliche Werte. Als erste Maßnahmen wurden - dem Entwicklungsplan entsprechend - eine einleitende Renovierung des Glockenturmes, sowie eine größere Renovierung und Stabilisierung der Säule realisiert, beides im Jahr 2015. Im Verlauf des nächsten Jahres soll ein neuer Ausstellungspavillon den vorhandenen erstatten, eine Reihe von Aufräumungsarbeiten soll durchgeführt und eine Reihe von Einrichtungen sollen in der Umgebung etabliert werden, alle durch ein neues Wegesystem miteinander verbunden. All dies geschieht, um den Attraktionswert der Skamlingsbanken auch in Zukunft zu sichern.

additional memorials in honour of people fighting for the Danish cause. By the end of world war two a memorial was also established at the bottom of the Højskamling. This was in honour of fallen member of the Southern Jutland resistance movement. A beautiful Belfry is placed in the centre. In the 1930s the area was listed in order to preserve the landscape and the view. The Municipality of Kolding has in the recent years been cooperating with Skamlingebankeselskabet and the Belfry Fond to improve and develop Skamlings-

banken. A plan for development has been made and this entails a large scale effort in regards to innovation and development of the architectonical features of the area, as well as a plan to protect the landscape and nature. The first effort in this plan was the restoration of the Belfry and the memorial pillar in 2015. Within the next couple of years a new exhibition pavilion will be replacing the exiting and a number of new facilities and paths will be established. All these efforts are put in motion to secure the future attraction to Skamlingsbanken as a tourist landmark.


66 Bliv gift i Christiansfeld

Sig ja til din elskede i Christiansfeld

VINDUESPOLERING

Det er igen muligt at blive gift på en anderledes måde i Brødremenighedens by

v/ Jakob Andersen Højskovgårdvej 25 6070 Christiansfeld

Tlf. 23 34 00 22

Jakob Andersen

Privat • Erhverv • • • • (parcelhus udvendig fra kun kr. 125.-)

Træ, Tæpper og Vinylgulve KØB lokalt og billigere!!! Uforpligtende tilbud gives

Christiansfeld kan efter en pause på syv år igen kalde sig

bryllupsby. Da Christiansfeld i 2007 blev en del af Kolding Kommune blev det besluttet, at byen ikke mere skulle have status som bryllupsby. Indtil da blev omkring 500 par hvert år gift i den gamle Brødremenighedsby, og ofte var der ligefrem kø på byens rådhus hver fredag, når vielserne fandt sted. Dengang var kravet fra myndighedernes side, at brudeparrene

skulle overnatte i landet efter vielsen, og det gav naturligvis god omsætning på de lokale overnatningssteder. Efter lokalt pres besluttede Kolding Byråd i 2014, at det igen skulle være muligt at blive gift i Christiansfeld, og i 2015 er der foretaget over 100 vielser i byen. Så nu er der igen mulighed for at blive gift på en utraditionel måde i Christiansfeld. De fleste vielser foregår i et specielt indrettet værelse på Brødremenighedens Hotel, men hvis man ønsker det, kan

man også blive viet ved brønden på kirkepladsen eller i lystanlægget Christinero sydvest for byen. Således valgte et dansk-amerikansk par at blive gift på kirkepladsen, og i foråret 2015 siger to kvinder fra Tyskland og Rusland ja til hinanden. Kolding Kommune har ansat Christiansfelds tidligere turistchef Finn Johannsen som giftefoged, og det er nok ikke tilfældigt, for Finn Johannsen har været en af dem, der har talt allermest for, at Christiansfeld igen skulle være bryllupsby, samtidig med, at han har et stort lokalkendskab og kan begå sig på tysk og engelsk. - Da jeg blev opfordret, var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle sige ja, fordi jeg mener, at Christiansfeld har så meget at byde på som bryllupsby, siger Finn Johannsen.

Sage »ja« zu Deiner Liebsten in Christiansfeld Es ist nun wieder möglich, auf eine besondere Art in der Stadt der Brüdergemeine getraut zu werden

v/Peter Szocska Favstrupvej 26 - 6070 Chr.feld Vi holder ÅBENT når DU har TID RING og få en aftale på:

tlf. 5128 4000

Tlf. 7557 5845 Læs meget mere på www.billigbyg.com

Christiansfeld kann sich nach einer Paue von 7 Jahren wiederum »Heiratsstadt« nennen. Als im Jahr 2007 Christiansfeld ein Teil der Kolding Kommune wurde, traf man den Beschluss, der Stadt den Status einer Heiratsstadt abzuerkennen. Bis da-

hin hatten sich pro Jahr ca. 500 Paare hier in der alten Brüdergemeinestadt das Ja-Wort gegeben, es gab oft am Freitag lange Schlangen vor dem Rathaus, wenn die Trauungen stattfanden. Damals war es eine Forderung der Behörden, dass das Brautpaar nach der Tauung im Lande zu übernachten hätte; und dies brachte natürlich den lokalen Beherbergungsstätten einen guten Umsatz. Nach starkem örtlichen Druck beschloss in 2014 der Stadtrat von Kolding, dass es wieder möglich sein sollte, in Christiansfeld getraut zu werden, - seit dieser Entscheidung wurden in der Stadt über 100 Trauungen im 2015 vorgenommen. So gibt es nun wieder die Möglichkeit, auf untraditionelle Weise in Christiansfeld getraut zu werden. Die meisten Trauungen erfolgen in einem speziell dafür eingerichteten Zimmer im Hotel der Brüdergemeine, man kann aber- auf seinen Wunsch hin- auch am Brunnen des Kirchplatzes oder in der Parkanlage Christinero, südlich der Stadt gelegen, getraut werden. Ein dänisch-amerikanisches Paar hat bereits die Wahl getroffen, sich auf dem Kirchplatz trauen zu lassen, im Frühjahr 2015 werden dort zwei Frauen aus Deutschland und Russland ja zu einander sagen. Die Kolding Kommune hat den ehemaligen Chef des Touristenbüros von Christiansfeld, Finn

Johannsen, als Standesbeamten eingesetzt, was nicht ganz zufällig ist, denn Finn Johannsen war einer derjenigen gewesen, die sich am meisten dafür eingesetzt haben, dass Christiansfeld wieder Heiratsstadt wird, gleichzeitig verfügt er über ein grosses lokales Wissen und kann in deutscher und englischer Sprache mit seinen Gästen umgehen. - »Als ich aufgefordert wurde, bestand für mich kein Zweifel daran, auch ja zu sagen, denn nach meiner Meinung hat Christiansfeld als Heiratsstadt wirklich viel zu bieten«: so die Ausführungen von Finn Johannsen.


67 Arrangementer i Christiansfeld

Besøg på Tyrstrupgård på hvis jorde Christiansfeld By blev grundlagt i 1773. Vi mødes på Turistbureauet, Christiansfeld Centret, går til Tyrstrupgård, Koldingvej 1. (10 min. gang). Der fortælles om gården fra 1491, hvor skriftligt materiale forefindes, derefter om »Kongsgårdtiden« under Koldinghus, og om salget af gården til Den Mæhriske evangeliske Brødremenighed, Herrnhuterne i 1771. Vi ser på livet på gården, produktionen af afgrøder, øl og spritbrænderi m.m. I 1920, efter knap 150 år i Herrnhuternes eje, sælges Tyrstrupgård, hvorefter gården kommer i privat eje. - Mange billeder. Ved cand.mag. Bente SchultzPetersen. Rundvisning fredag den 20. maj 2016 kl. 16.00 - 17.30 Max. Deltager 25 pers, pris 60 kr. Tilmelding til tlf. 79791773 eller til centret@christiansfeld.dk

Se www.christiansfeldcentret.dk

for aktuelle arrangementer, Månedens Historie, vandringer over særlige temaer m.m.

Håndværkets Dag

Sønderjysk kaffebord på Brødremenighedens Hotel På Brødremenighedens Hotel kan du hygge dig med familien eller vennerne. Kom og spis hvad du kan af det traditionsrige Sønderjyske kaffebord. Kaffe/te ad libitum. Dato: Søndag den 26. juni 2016 kl. 14.30 - 16.30. Pris: kr. 138,00 pr. person Tilmelding: Brødremenighedens Hotel tlf. 7456 1710

den 10. september 2016 og november 2016 er kulturarvsmåned

med diverse spændende arrangementer.

Christiansfeld Mejericenter Dit LOKALE mejeri

Alt entreprenørarbejde/rendegrave arbejde udføres Jord og betonarbejde Belægning og anlæg Nedbrydning Grubning Kløvning af træstammer

NYD DET GODE

farver

Christiansfeld 74 56 32 12

Christiansfeld • www.kp-elbaek.dk


68

Containerservice

Akkrediteret certificering af: o Kvalitetssystemer (ISO 9001) o Miljøsystemer (ISO 14001) o Fødevaresikkerhed (ISO 22000/ GMP+/MSC) o Kemikaliehåndtering (SQAS) o Arbejdsmiljøsystemer (OHSAS 18001)

Levering af: • Sand • Grus • Sten • Skærver • Træflis • Muldjord

BAKKEGÅRDEN Tlf. 7456 1480

Christiansfeld VVS- & Energiteknik ApS Kontakt os for en uforpligtende samtale Ring eller e-mail til: nm@dic.dk

TEKNIK

Gas-, olie og VVS service

Dansk Institut for Certificering Vejstruprødvej 31-33· 6093 Sjølund· tlf. 7572 6611 Besøg os også på: www.dic.dk

Vi udfører alt i: Gas og oliefyrsservice • Vand • Varme • Sanitet Solvarme • Halmkedler Industriinstallationer • Fjernvarme • Ventilation Blikkenslagerarbejde • Biobrændselsanlæg

Ring til autoriserede VVS-installatør

Nyt tag, udhæng, beklædning. v TØMRER Lofter, gulve, nyt køkken. v SNEDKER v DØRE og VINDUER Efter mål til dit hus. Flere modeller. v UDESTUER Tag-vinduer og solfanger. v VELUX Termoruder og hærdetglas. v GLARMESTER v TOTAL- ENTREPRISER

Verner Mogensen

Biltlf. 2099 2936 Industrivej 16, 6070 Christiansfeld, Tlf. 7456 2926, Fax 7456 3126 www.cve.dk - mail: cve@cve.dk

CHRISTIANSFELD SNEDKER OG TØMRERFORRETNING

SIGMA FARVECENTER

DANSKE MALERMESTRE

v/Finn Kragelund · Lindegade 59 Tlf.: 7456 1779 · Mobil: 2142 2779

Kvalitetsmaling til byens billigste priser... Giver gerne et uforbindende tilbud på alt maler- og tapetarbejde.

finnkragelund@mail-online.dk

v/Bo Asbo Frederiksen

www.finn-kragelund.dk

Biltlf. 2032 2692 asbo2009@hotmail.com . www.asbo-malerforretning.dk - Forretningen, hvor tillid og kvalitet står højest -

Møllegade 5 · 6070 Christiansfeld

ALLER AQUA EN VIRKSOMHED I UDVIKLING -

Lokal familieejet virksomhed med internationalt fokus Produktion og eksport af fiskefoder til hele verden Fiskefoder til mere end 30 slags fisk Fabrikker i Danmark, Polen, Tyskland og Egypten Produktionskapacitet på 200.000 tons Eget forskningscenter i Tyskland

- Let’s grow together! ALLER AQUA A/S - WWW.ALLER-AQUA.DK ALLERVEJ 130 · DK-6070 CHRISTIANSFELD · T. +45 70 22 19 10 · INFO@ALLER-AQUA.COM


69

Havepavilloner

Har du sikret dig

mod rotter?

Det er nu du skal sikre hus, virksomhed, forretning, skole eller børnehave mod rotter fra kloakken. Vi leverer og monterer et Nordisk innovation rottespær.

fra kr.

2.49500

TRÆ eller PLAST

100% Dansk fremsti llet

inkl. moms

Aut. kloakmester & Anlægsstruktør

• Alle former for Anlægs-/ gartnerarbejde • Alle former for kloakarbejde

tilbyder:

tø n t o e cer rrem fi i er t espæ C • ot t r

r

Kæmpe udvalg af havepavilloner i Træ eller Plast. Besøg vores store udstilling på Industrivej 9 i Christiansfeld. Eller bestil gratis katalog på tlf. 70 20 58 59

JL Kloak v/ Jørgen Larsen

Aut. kloakmester & Anlægsstruktør Torningvej 33 . 6070 Christiansfeld Mobil 4041 0966 e-mail: jlkloak@bbsyd.dk . www.jl-kloakservice.dk

Ahlnor Havepavilloner Industrivej 9 . 6070 Christiansfeld . Tlf. 70 20 58 59 www.ahlnor.dk . Mail: info@ahlnor.dk

Hans har mange års erfaring med salg af både personbiler og varevogne, og har altid et bredt udvalg af sunde brugte biler på lager, små som store biler, men vi lægger ikke skjul på vores kærlighed til Audi, BMW og Mercedes. Vores lagerliste er altid opdateret på nextcar.dk På vores nye topmoderne værksted, klarer Jesper og hans trofaste medarbejder alle former for service og reparationer, og med deres store erfaring gælder her én grundregel: Vi er grundige - men det bliver regningen ikke større af! Uanset mærke - så opretholder du din fabriksgaranti her! Jesper Mouritsen Åbningstider: Man-tors. 8-16, fre. 8-15

Hjerndrupvej 5, 6070 Christiansfeld Tlf. 29 80 69 68 nextcar.dk

Hans Mouritsen Åbningstider: Man-fre. 10-17, søn. 13-17


70 • • • • •

Tlf. 7456 1433 1info@tht-ugeavis.dk · www.tht-ugeavis.dk . Tlf. Fax 7456 1440 Jernbanegade . 6070 Christiansfeld 7456 1433

På ugeavisen kan du også få lavet fotokopier i A4 og A3

Din lokale ugeavis - lige til døren hver tirsdag/onsdag - eller hent den på kontoret Jernbanegade 1

køkkener inventar vinduer møbler døre

GG N I KERIN R E ATLA K AG PRIV L X E I- O R L T F DUS IN

Havsagergyde 23 6100 Haderslev Mobil 21 75 60 44 Tlf. 74 56 60 44

Åbningstider: Mandag����������������������������kl. 08-12 Tirsdag������������������������������� Lukket Onsdag�������������������������������kl. 9-15 Torsdag������������������������������kl. 9-15 Fredag��������������������������������kl. 9-15

info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk

grØn energI .

Invester i varmepumpe og reducer din varmeudgift Varmepumpe er fremtidens energiløsning, som udnytter den naturlige energi, så kan du spare op til 60 % på din varmeregning. Vi anbefaler altid varmepumper med Energimærket.

Fordele ved en varmepumpe: √ billig varme √ sundt og bedre indeklima √ vintersikring √ aircondition om sommeren

Priser fra kr. 14.920,- incl. standard montering

Vi er certificeret KSO solcelle og KMO køle installatør – din garanti. Vi servicerer også din varmepumpe – så kører den optimalt og energieffektiv.

Kontakt din lokale el og energi installatør AG Electric og hør, hvordan du kan spare penge og bo miljøvenlig

info@ag-electric.dk • www.ag-electric.dk En del af TS-gruppen - Danmarks stærkeste el og energi installatører

De ringer - Vi bringer Sand - Sten - Grus Muldjord & Granitskærver


71

Lars Ole Lei Wildfang Aut. VVS installatør

Avnøvej 125 6100 Haderslev MOB 3020 2095 wildfang@mail.dk

Nu tilbyder vi også

Alt indenfor Tømrer/Snedker arbejde Ring for et uforbindende tilbud.

Installation af: Gas - Vand - Varme - Jordvarme - Biovarme og Sanitet

Ring til Lars Ole og få et tilbud

Rune Maarup Jørgensen

Fjelstrup Nørrevej 4A - 6100 Haderslev Tlf. 2993 8108 - mail@rmjmontage.dk

Alt til haven/dyrene samt brændsel til brændeovne m.m. Gammelbyvej 5, Fjelstrup 6100 Haderslev Tlf. 3368 5470 KIG IND, du er altid velkommen

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: 8.00 - 17.30 LØRDAG - SØNDAG: 8.00 - 12.00 • PAKKEUDLEVERING FRA GLS

SNEDKER- & Tømrerarbejde! Vinduer, døre og glas. Store og små reparationer. Uforbindende tilbud gives.

Finn Lauritsen, Fjelstrup Tlf. 7456 6070 . Biltlf. 2014 9670 . lauritsen@familie.tele.dk

• FRISK BRØD FRA LAGKAGEHUSET (BESTIL GERNE FORUD) • ALTID FRISK FRUGT OG GODE TILBUD • HÅNDKØBSUDSALG FRA CHRISTIANSFELD APOTEK • VAREUDKØRSEL • TIPS/LOTTO/SKRAB FRA VI SES I BUTIKKEN … FJELSTRUP LETKØB v/Helle & Claus Fjelstrup Nørrevej 3 . 6100 Haderslev . Tlf. 7456 6345


72 Spisested So

mm 20 er 16 me nu

Hjemmelavet mad med tradition og fornyelse

Hausgemachte Gerichte nach traditioneller end neuzeitlicher Art

Et lille udpluk af vores menukort

Hier einer kleine Auswahl aus unserer Speisekarte

Stort stjerneskud Grillet steak af oksefilet

Kr.

154,-

Græsk Burger

Brunch Tallerken (serveres indtil kl. 14.00)

m. laks, pålæg, yoghurt m. knas, æg, ost, sødt, forskelligt brød, kaffe og saft. Brunch Platte mit Lachs, Aufschnitt, Joghurt mit Müesli, Ei, Käse, süß, verschiedene Brot, Kaffee, Saft

Original Club Sandwich

Ristet toastbrød m. kylling, bacon og grønt hertil pommes frites og dip. Original Club Sandwich Toast Brot mit Hänchen, Speck, grünes und frites mit eintauchen.

Dansk smørrebrød

Kr.

94,-

Grillet spareribs Kr.

94,-

Kr. 750 gr. med coleslaw, pommes frites og fri salatbar 142,Gegrillte Spareribs 800 gr. mit Krautsalat, Pommes frites und Salatbar.

Wienerschnitzel

m. ærter, brasede kartofler og kryddersmør. Wienerschnitzel Mit Erbsen, Bratkartoffeln und Kr. Kräuterbutter 139,-

Åbningstider/ Öffnungszeiten: Mandag - fredag 8:30 - 20:00. Lørdag 8:30 - 17:00 Montag - Freitag 8:30 - 20:00. Samstag 8:30 - 17:00 Juli: Mandag - fredag 8:30 - 21:00. Lørdag 8:30 - 20:00 Juli: Montag - Freitag 8:30 - 21:00. Samstag 8:30 - 20.00

Christiansfeld

Seggelund A170

Haderslev

192

8

Besøg vores hjemmeside og se restaurantens menukort samt vores velkendte diner transportable.

CE

M

E

S

175 gr. bøf i grovbolle m. bl.a. tzatziki, oliven og salat hertil kartoffelbåde. Griechische Burger 175 gr. Hacksteak im Vollkornbrot mit Tzatziki, Oliven, Salat und Kartoffelecken.

IN

G D

GOD MA

EM GENER A

ER ON TI

HO

AD

105,-

29,-

FØLG OS PÅ

M

Kr.

Kr.

Højt belagt. Mange varianter. Pr. stk Dänische Butterbrote Gut belegt und in verschiedenen Ausführungen.

N EN

Kr.

98,-

D EA ND COOKE

S

Seggelund Hovedvej 55 · 6070 Christiansfeld · (vej 170 mellem Christiansfeld og Haderslev) · Tlf. 7456 1109 · info@seggelund.dk · www.seggelund.dk Forbehold for pris- og menuændringer. Menü- und Preisänderungen vorbehalten

www.degnmarketing.dk

200 gr. med hvidløgsdip, salsa, chili, fri salat bar og kartoffelbåde. Gegrillte Steak aus Rinderfilet 200 gr. mit Knoblauch-Dip, Salsa, Chili, Salatbar und Kartoffelecken

med 2 stegte fiskefilet, dampet fisk og rejer. Grosse Sternschnuppe mit 2 gebratenen Fischfilets, gedämpften Fisch und Krabben.

Profile for Business Kolding

Christiansfeld Turistavis 2016  

Ferieguide for Christiansfeld og Omegn udgivet af Christiansfeld Handelsstandsforening.

Christiansfeld Turistavis 2016  

Ferieguide for Christiansfeld og Omegn udgivet af Christiansfeld Handelsstandsforening.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded